HOÀN THIỆN CÔNG tác kế TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM xây lắp tại

55 77 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2018, 22:37

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Nga PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP Một số đặc điểm sản xuất xây lắp sản phẩm xây lắp Xây dựng ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất cơng nghiệp nhằm tạo sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế quốc dân Một phận lớn thu nhập quốc dân, quỹ tích luỹ với vốn đầu tư nước sử dụng lĩnh vực xây dựng So với ngành sản xuất khác, ngành xây dựng có đặc điểm kinh tế - kỹ thuật riêng biệt, thể rõ nét sản phẩm xây lắp trình tạo sản phẩm ngành Điều chi phối đến cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp Hầu hết sản phẩm xây lắp cơng trình xây dựng, vật kiến trúc…có giá trị quy mơ lớn, kết cấu phức tạp mang tính chất đơn chiếc, thời gian sản xuất lâu dài… Do đó, việc tổ chức quản lý hạch toán sản phẩm xây lắp phải lập dự toán (dự toán thiết kế, dự tốn thi cơng) Dự tốn lập cho cơng trình dự án theo khối lượng hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi cơng, đơn giá định mức tương ứng Dự tốn cơng trình lập để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư xây dựng công trình Trong trình sản xuất phải so sánh chi phí thực tế phát sinh với dự tốn, lấy dự tốn làm thước đo để kiểm tra tính hợp lý chi phí kiểm tra tính hiệu việc quản trị chi phí Các sản phẩm xây lắp cố định nơi sản xuất điều kiện sản xuất (xe máy, thiết bị thi công, người lao động ) phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm Điều làm cho công tác quản lý sử dụng, hạch toán tài sản, vật tư phức tạp ảnh hưởng điều kiện thiên nhiên, thời tiết dễ mát hư hỏng Sản phẩm xây lắp từ khởi công hồn thành cơng trình bàn giao đưa vào sử dụng thường kéo dài Nó phụ thuộc vào quy mơ, tính phức tạp kỹ thuật cơng trình Q trình thi cơng chia thành nhiều giai đoạn, giai đoạn lại chia thành nhiều công việc khác nhau, cơng việc thường diễn ngồi trời chịu tác động lớn nhân tố môi trường nắng, mưa, lũ lụt đòi hỏi việc tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ cho bảo đảm chất lượng cơng trình thiết kế, dự tốn Việc tập hợp, theo dõi chi phí tính giá thành phải thực từ cơng trình bắt đầu khởi cơng hồn thành Những đặc điểm ảnh hưởng lớn đến kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp Công tác kế toán vừa phải đáp ứng yêu cầu chung chức năng, nhiệm vụ kế toán doanh nghiệp sản xuất vừa phải đảm bảo phù hợp với đặc thù loại hình doanh nghiệp xây lắp II Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp Khái niệm phân loại chi phí sản xuất 1.1 Khái niệm chi phí sản xuất Trong trình hoạt động tất doanh nghiệp nói chung ngành xây lắp nói riêng, để tạo sản phẩm, xây dựng công trình tất yếu cần đến nguồn lực nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, lao động, tiền vốn,…Quá trình tạo sản phẩm đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải bỏ khoản hao phí lao động sống, lao động vật hóa để phục vụ cho nhu cầu sản xuất Để thực hoạt động sản xuất sản phẩm xây lắp cần sử dụng chi phí lao động, đối tượng lao I Bùi Nguyên Vy Thương – Lớp 33K13 Trang Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Nga động tư liệu lao động; yếu tố đưa trình sản xuất tạo phí sản xuất Do đó, nói, chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp biểu tiền tồn hao phí lao động sống lao động vật hóa hao phí cần thiết khác mà doanh nghiệp bỏ để tiến hành xây dựng, lắp đặp cơng trình (những hoạt động sản xuất sản phẩm xây lắp) thời kỳ định Chi phí lao động sống chi phí tiền lương, thưởng, phụ cấp khoản trích theo lương người lao động Chi phí lao động vật hóa chi phí sử dụng yếu tố tư liệu lao động, đối tượng lao động hình thái vật chất, phi vật chất, tài phi tài Chi phí sản xuất xây lắp phận cấu thành giá thành công trình xây lắp, bao gồm chi phí sau: - Chi phí nguyên vật liệu: cát, xi-măng, đá, thép … - Chi phí nhân cơng xây lắp - Chi phí máy thi cơng xây lắp: máy xúc, máy ủi, … - Chi phí lán trại, cơng trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà kho công trường - Chi phí gia cơng lắp đặt thiết bị - Chi phí th ngồi, mua ngồi khác để phục vụ thi cơng xây lắp Chi phí ngồi xây lắp tồn chi phí phát sinh q trình hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp hoạt động sản xuất công nghiệp, giao thông, dịch vụ 1.2 Phân loại chi phí sản xuất Hầu hết doanh nghiệp sản xuất hoạt động mục tiêu lợi nhuận, đồng chi phí bỏ khơng hợp lý ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp Chính thế, việc quản lý chi phí sản xuất không đơn quản lý số liệu phản ánh tổng hợp chi phí mà phải dựa yếu tố chi phí riêng biệt để phân tích tồn chi phí sản xuất cơng trình, hạng mục cơng trình hay theo nơi phát sinh chi phí Điều đặt yêu cầu nhà quản lý để kiểm tra, kiểm soát chi phí cách chặt chẽ hợp lý Để thực điều đó, thiết phải tiến hành phân loại chi phí Phân loại chi phí sản xuất xây lắp việc xếp chi phí sản xuất theo loại, nhóm dựa đặc trưng định 1.2.1 Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế Căn vào tính chất nội dung kinh tế loại chi phí, tồn chi phí sản xuất doanh nghiệp phân chia thành yếu tố sau: - Nguyên liệu, vật liệu: bao gồm tồn giá trị ngun vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ, dụng cụ sử dụng vào sản xuất thi công xây lắp (loại trừ vật liệu dùng không hết nhập kho, phế liệu thu hồi, động lực) - Nhiên liệu, động lực sử dụng vào trình sản xuất kinh doanh kỳ (trừ số dùng không hết nhập lại kho phế liệu thu hồi) - Tiền lương khoản phụ cấp lương: phản ánh tổng số tiền lương phụ cấp mang tính chất lương phải trả cho người lao động - Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn, bảo hiểm thất nghiệp trích theo tỷ lệ quy định tổng số tiền lương phụ cấp lương phải trả cho người lao động - Khấu hao tài sản cố định: phản ánh tổng số khấu hao TSCĐ phải trích kỳ tất tài sản cố định sử dụng cho sản xuất kinh doanh kỳ - Chi phí dịch vụ mua ngồi: phản ánh tồn chi phí dịch vụ mua ngồi dùng vào sản xuất kinh doanh Bùi Nguyên Vy Thương – Lớp 33K13 Trang Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Nga Chi phí khác tiền: phản ánh tồn chi phí khác tiền chưa phản ánh vào yếu tố dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ 1.2.2 Phân loại chi phí theo chức Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất chia thành khoản mục sau: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: tồn chi phí ngun vật liệu chính, ngun vật liệu phụ, nhiên liệu, … tham gia trực tiếp vào q trình sản xuất thi cơng, xây lắp chế tạo sản phẩm hay thực dịch vụ, lao vụ - Chi phí nhân cơng trực tiếp: bao gồm tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản trích theo lương BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN - Chi phí sử dụng máy thi cơng: chi phí vật liệu, tiền lương khoản phụ cấp theo lương, tiền lương công nhân trực tiếp điều khiển máy; chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy thi cơng - Chi phí sản xuất chung: chi phí phát sinh phạm vi phân xưởng sản xuất Khái niệm phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp Giá thành sản phẩm xây lắp tồn chi phí phát sinh tiền để hoàn thành khối lượng sản phẩm xây lắp theo quy định, sản phẩm xây lắp cơng việc mà có thiết kế tính dự tốn thiết kế riêng, cơng trình hay hạng mục cơng trình hồn thành tồn Trong cơng tác quản lý hạch tốn, giá thành sản phẩm tính có dự tốn riêng hồn thành Giá thành sản xuất sản phẩm: Gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí máy thi cơng chi phí sản xuất chung tính cho sản phẩm xây lắp, lao vụ hoàn thành Giá thành toàn sản phẩm: Bao gồm giá thành sản phẩm sản xuất chi phí quản lý doanh nghiệp 2.2 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp  Giá thành dự tốn Là tổng chi phí dự tốn để hồn thành khối lượng xây lắp cơng trình, hạng mục cơng trình Giá thành dự tốn xác định sở định mức kinh tế – kỹ thuật Nhà nước khung giá giới hạn quy định áp dụng cho vùng lãnh thổ Bộ Tài Chính Căn vào giá trị dự tốn xây lắp cơng trình, hạng mục cơng trình, ta xây dựng dự tốn chúng theo cơng thức: Giá thành dự Giá trị dự tốn Thu nhập chịu Thuế = tốn sau thuế thuế tính trước GTGT đầu Giá thành dự toán tiêu dùng để làm cho doanh nghiệp xây dựng kế hoạch mình, quan quản lý Nhà nước qua giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây dựng  Giá thành kế hoạch: Là giá thành xây dựng sở điều kiện cụ thể doanh nghiệp định mức, đơn giá, biện pháp thi công Giá thành kế hoạch xác định theo công thức sau: Giá thành kế hoạch = Giá thành dự toán - Mức hạ giá thành Giá thành kế hoạch mục tiêu phấn đấu doanh nghiệp, để so sánh, phân tích, đánh giá tình hình thực kế hoạch hạ giá thành doanh nghiệp  Giá thành thực tế: - Bùi Nguyên Vy Thương – Lớp 33K13 Trang Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Nga Là biểu tiền tồn chi phí thực tế mà doanh nghiệp bỏ để hoàn thành khối lượng xây lắp định tính sở số liệu kế tốn chi phí sản xuất tập hợp cho khối lượng xây dựng thực kỳ Giá thành thực tế tiêu phản ánh kết thực tế phấn đấu doanh nghiệp, sở để xác định kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Để đảm bảo doanh nghiệp kinh doanh có lãi, loại giá thành phải tuân thủ theo nguyên tắc sau: Giá thành dự toán ≥ Giá thành kế hoạch ≥ Giá thành thực tế III Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 1.1 Đối tượng hạch tốn chi phí sản xuất Chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phát sinh nhiều thời điểm khác nhau, liên quan đến việc tạo loại sản phẩm, lao vụ khác Đối tượng kế tốn chi phí sản xuất phạm vi giới hạn để tập hợp chi phí sản xuất theo phạm vi giới hạn Xác định đối tượng kế tốn chi phí sản xuất khâu tổ chức kế tốn chi phí sản xuất Thực chất việc xác định đối tượng kế tốn chi phí sản xuất xác định nơi tạo chi phí (tổ, đội, phân xưởng sản xuất, giai đoạn công nghệ,…) đối tượng chịu chi phí (cơng trình, hạng mục cơng trình, đơn đặt hàng,…) Dựa đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm doanh nghiệp xây lắp, đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất cơng trình, hạng mục cơng trình, phân xưởng, tổ, đội, đơn đặt hàng… 1.2 Phương pháp hạch tốn chi phí sản xuất  Phương pháp trực tiếp Phương pháp áp dụng trường hợp chi phí sản xuất phát sinh có liên quan trực tiếp đến đối tượng kế toán chi phí sản xuất riêng biệt Do đó, kế tốn vào chứng từ ban đầu để hạch toán cho đối tựơng riêng biệt Theo phương pháp chi phí sản xuất phát sinh tính trực tiếp cho đối tượng chịu chi phí nên đảm bảo độ xác cao Vì sử dụng tối đa phương pháp điều kiện cho phép  Phương pháp gián tiếp Phương pháp áp dụng trường hợp chi phí sản xuất phát sinh có liên quan đến nhiều đối tượng kế tốn chi phí, khơng tổ chức ghi chép ban đầu riêng cho đối tượng Trong trường hợp đó, phải tập hợp chung cho nhiều đối tượng Sau đó, lựa chọn tiêu chuẩn phân bổ thích hợp để phân bổ khoản chi phí cho đối tượng kế tốn chi phí Việc phân bổ tiến hành theo trình tự: - Xác định hệ số phân bổ (H) Tổng chi phí cần phân bổ Hệ số phân bổ = Tổng tiêu chuẩn dùng để phân bổ Hay H= C T - Xác định mức chi phí phân bổ cho đối tượng: C =T xH i i Bùi Nguyên Vy Thương – Lớp 33K13 Trang Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Nga Trong C : chi phí phân bổ cho đối tượng i i T : tiêu chuẩn phân bổ cho đối tượng i i H: hệ số phân bổ Thực tế cho thấy, doanh nghiệp xây lắp, sản phẩm mang tính đơn chiếc, cách xa mặt không gian nên chủ yếu sử dụng phương pháp tập hợp trực tiếp, với khoản mục chi phí gián tiếp phải có tiêu thức phân bổ Ngồi doanh nghiệp xây lắp có phương pháp hạch tốn chi phí sau: - Phương pháp kế tốn tập hợp chi phí sản xuất theo cơng trình, hạng mục cơng trình: chi phí sản xuất liên quan đến cơng trình, hạng mục cơng trình tập hợp trực tiếp cho cơng trình, hạng mục cơng trình - Phương pháp kế tốn tập hợp chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng: chi phí sản xuất phát sinh tập hợp theo đơn đặt hàng riêng Khi đơn đặt hàng hồn thành tổng số chi phí phát sinh kể từ lúc khởi cơng đến hồn thành giá thành thực tế đơn đặt hàng - Phương pháp kế tốn tập hợp chi phí sản xuất theo đơn vị thi cơng: chi phí sản xuất tập hợp theo đơn vị thi cơng Đối tượng phương pháp tính giá thành sản phẩm 2.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm Các doanh nghiệp xây lắp, đối tượng tính giá thành cơng trình, hạng mục cơng trình hồn thành khối lượng cơng việc xây lắp có thiết kế riêng Đồng thời với việc xác định đối tượng tính giá thành phải xác định kỳ tính giá thành Kỳ tính giá thành thời kỳ xác định sau: - Nếu đối tượng tính giá thành cơng trình, hạng mục cơng trình hồn thành theo đơn đặt hàng thời điểm tính giá thành cơng trình hồn thành - Nếu đối tượng tính giá thành hạng mục cơng trình qui định tốn theo giai đoạn xây dựng kỳ tính giá thành theo giai đoạn xây dựng hồn thành - Nếu đối tượng tính giá thành hạng mục cơng trình qui định tốn định kỳ theo khối tượng loại cơng việc sở dự tốn kỳ tính giá thành theo tháng (quý) 2.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm  Phương pháp tổng cộng chi phí Phương pháp thích hợp với xây lắp cơng trình lớn, phức tạp, trình sản xuất phải trải qua nhiều giai đoạn thi công chia cho đối tượng sản xuất khác Ở đây, đối tượng tập hợp chi phí giai đoạn thi cơng, đối tượng tính giá thành sản phẩm hồn thành cuối Cơng thức tính: Z = Dđk + C1 + C2 + …+ Cn - Dck Trong đó: Z: Tổng giá thành sản xuất sản phẩm C1, C2, …, Cn: chi phí sản xuất giai đoạn hay hạng mục cơng trình cơng trình Dđk, Dck: Giá trị cơng trình dở dang đầu kỳ, cuối kỳ  Phương pháp hệ số chi phí Phương pháp áp dụng trường hợp công ty xây lắp ký kết với bên giao thầu hay nhiều cơng trình, gồm nhiều cơng việc khác mà khơng cần hạch tốn Bùi Ngun Vy Thương – Lớp 33K13 Trang Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Nga riêng cho phần công việc Các hạng mục cơng trình địa điểm thi cơng, đơn vị thi cơng có thiết kế riêng khác nhau, dự toán khác Để xác định giá trị thực tế cho hạng mục cơng trình phải xác định tỷ lệ phân bổ Cơng thức: Z tt = Gdt x H Trong đó: Z tt: Giá thành thực tế hạng mục cơng trình Gdt : Giá trị dự tốn hạng mục cơng trình H : Hệ số phân bổ giá thành thực tế Tổng chi phí thực tế cơng trình Với H = Tổng chi phí dự tốn tất hạng mục cơng trình IV Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Nội dung : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, phận kết cấu cơng trình, vật liệu luân chuyển thẳng tham gia cấu thành thực thể, sản phẩm xây lắp giúp cho việc thực hồn thành khối lượng sản phẩm xây, lắp (khơng kể vật liệu phụ cho máy móc, phương tiện thi cơng vật liệu chi phí chung) Ngun tắc hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp là: Nguyên vật liệu sử dụng cho xây dựng hạng mục cơng trình phải tính trực tiếp cho sản phẩm hạng mục cơng trình sở chứng từ gốc theo số lượng thực tế sử dụng theo giá xuất thực tế Cuối kỳ hạch tốn cơng trình hồn thành tiến hành kiểm kê số vật liệu lại nơi sản xuất (nếu có) để ghi giảm trừ chi phí ngun vật liệu trực tiếp xuất sử dụng cho công tŕnh Tài khoản sử dụng – TK 621 “chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” Tài khoản dùng để phán ánh chi phí nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động xây dựng, sản xuất sản phẩm công nghiệp, … doanh nghiệp xây lắp Tài khoản mở trực tiếp cho cơng trình, hạng mục cơng trình Kết cấu: Bên Nợ: Trị giá thực tế nguyên vật liệu trực tiếp xuất dùng cho hoạt động xây lắp, sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ kỳ (gồm có VAT theo phương pháp trực tiếp) Bên Có: - Trị giá nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng không hết nhập lại kho - Kết chuyển phân bổ trị giá nguyên vật liệu thực tế sử dụng cho hoạt động xây lắp, hoạt động sản xuất khác kỳ sang TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” chi tiết cho đối tượng để tính giá thành cơng trình xây dựng TK 621 khơng có số dư cuối kỳ Bùi Nguyên Vy Thương – Lớp 33K13 Trang Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Nga Sơ đồ 1.1: Hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp TK 152,153 TK 621 TK 152 Xuất kho NVL,CCDC cho xây lắp NVL dùng không hết nhập lại kho TK 111,112,1413,331 TK 154 NVL mua sử dụng Cuối kỳ kết chuyển chi phí NVL trực tiếp TK 133 Thuế GTGT Chi phí nhân cơng trực tiếp Nội dung: Chi phí nhân cơng trực tiếp khoản tiền phải trả cho người lao động trực tiếp thực công việc xây dựng, lắp đặt (kể lao động th ngồi) bao gồm tiền cơng, tiền lương chính, lương phụ, khoản phụ lương cấp có tính chất ổn định Tài khoản sử dụng – TK 622 “chi phí nhân cơng trực tiếp” Tài khoản dùng để phán ánh chi phí lao động trực tiếp tham gia vào trình hoạt động xây dựng Kết cấu: Bên Nợ: Chi phí nhân cơng trực tiếp tham gia vào trình sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ bao gồm tiền lương, tiền công, lao động, khoản phụ cấp Bên Có: Kết chuyển chi phí nhân cơng trực tiếp sang TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” Tài khoản 622 khơng có số dư cuối kỳ Bùi Nguyên Vy Thương – Lớp 33K13 Trang Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Nga Sơ đồ 1.2: Hạch tốn chi phí nhân công trực tiếp TK 334 (3341) TK 334 (3341) TK 622 TK 154 Phải trả cho công nhân thuộc danhKết sách chuyển chi phí nhân cơng trực tiếp TK 111,112,331,3342 Phải trả cho lao động thuê TK 141 Thanh tốn tạm ứng chi phí NC Chi phí sử dụng máy thi cơng Nội dung: Chi phí sử dụng máy thi cơng tồn khoản chi phí nguyên vật liệu cho máy hoạt động, chi phí tiền lương (chính, phụ), phụ cấp cơng nhân trực tiếp điều khiển máy, chi phí khấu hao máy thi cơng, chi phí sửa chữa bảo dưỡng máy chi phí mua ngồi, chi phí khác tiền có liên quan đến sử dụng máy thi công để thực khối lượng công việc xây lắp máy theo phương thức thi công hỗn hợp Tài khoản sử dụng: TK 623 “chi phí sử dụng máy thi cơng” Tài khoản dùng để tập hợp phân bổ chi phí sử dụng máy thi cơng phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây lắp Khơng hạch tốn vào tài khoản khoản trích theo lương phải trả cơng nhân sử dụng máy thi công (như BHXH, BHYT, KPCĐ) Kết cấu: Bên Nợ: Các chi phí liên quan đến máy thi cơng (chi phí NVL cho máy hoạt động, chi phí tiền lương khoản phụ cấp lương, tiền công công nhân trực tiếp điều khiển máy, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy thi cơng,…) Bùi Nguyên Vy Thương – Lớp 33K13 Trang Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Nga Bên Có: Kết chuyển chi phí sử dụng máy thi cơng sang bên Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Tài khoản 623 khơng có số dư cuối kỳ Sơ đồ 1.3: Hạch tốn chi phí sử dụng máy thi công  Trường hợp DNXL không tổ chức đội xe, máy thi cơng riêng có tổ chức đội xe, máy thi công riêng không tổ chức kế tốn riêng Chi phí máy thi cơng hạch toán theo sơ đồ sau: TK 111, 334 TK 623 TK 1541 Tiền lương phảiCăn trảcứ công bảng nhân phân điều bổkhiển chi phí máy sử thi dụng cơng máy thi cơng tính cho cơng trình, hạng mục cơng trình TK 152, 153, 141 Vật liệu dùng cho máy thi cơng TK 214 TK 632 Chi phí sử dụng máy thi cơng vượt mức bình thường Khấu hao máy thi cơng TK 111, 112, 331… Chi phí dịch vụ… Dùng MTC TK 133 Nếu có  Trường hợp DNXL tổ chức đội xe, máy thi công riêng tổ chức kế toán riêng cho đội máy - DN cung cấp dịch vụ xe, máy lẫn phận Sơ đồ hạch toán: TK 111, 112, 152, 153, 334, 214… TK 621, 622, 627 TK 154 TK 623 Tập hợp chi phí thực tế phát sinh K/c chi phí để tính giá Phân thành bổ chi phí sử dụng máy thi cơng - DN thực theo phương thức cung cấp dịch vụ xe, máy lẫn phận nội Khi doanh thu nội ghi nhận ghi sổ sau: Nợ TK 623 : Chi phí sử dụng máy thi cơng (6238 Chi phí tiền khác) Nợ TK133 : Thuế GTGT khấu trừ (1331) (Nếu có) Có TK 333 : Thuế khoản phải nộp Nhà nước (33311) (Xác định thuế GTGT phải nộp tính giá bán nội ca xe, máy bán dịch vụ) Có TK 512 : Doanh thu nội Bùi Nguyên Vy Thương – Lớp 33K13 Trang Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Nga Sơ đồ hạch toán TK 152, 153, 111,112,334.331,214 TK 621 TK 154 TK 623 Giá thành đội máy thi cơng Tập hợp chi phí thực tế phát K/csinh chi phí để tính giá thành TK 512 Giá bán nội TK 333 Thuế TGTG phải nộp TK133 Thuế GTGT khấu trừ Các phận doanh nghiệp không tính kết riêng mà thực phương thức cung cấp lao vụ máy lẫn Chi phí sản xuất chung Nội dung: Chi phí sản xuất chung chi phí liên quan đến tổ chức phục vụ quản lý thi công đội xây lắp công trường xây dựng như: tiền lương nhân viên quản lý đội, khoản trích lương: BHXH, BHYT, KPCĐ công nhân trực tiếp sản xuất, chi phí NVL, CCDC sử dụng cho nhu cầu chung tổ, đội, chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động đội chi phí dich vụ mua ngồi, chi phí tiền khác có liên quan đến hoạt động đội Tài khoản sử dụng – TK 627 “Chi phí sản xuất chung” Kết cấu: Bên Nợ: Các khoản chi phí sản xuất chung thực tế phát sinh kỳ Bên Có: - Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung - Kết chuyển chi phí sản xuất chung sang bên Nợ TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” Tài khoản 627 số dư cuối kỳ Bùi Nguyên Vy Thương – Lớp 33K13 Trang 10 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Nga Bùi Nguyên Vy Thương – Lớp 33K13 Trang 41 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoản mục chi phí Chi phí NVLTT Chi phí NCTT Chi phí sử dụng MTC Chi phí SXC Tổng GVHD: ThS Trần Thị Nga BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT Q IV/2011 Cơng trình: Trường THPT Chất lượng cao Số tiền 1.028.483.300 1.002.342.000 3.109.489.000 5.204.594.023 10.344.908.32 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT Q IV/2011 Cơng trình: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Khoản mục chi phí Số tiền Chi phí NVLTT 1.067.309.000 Chi phí NCTT 1.294.509.000 Chi phí sử dụng MTC 2.683.509.359 Chi phí SXC 4.798.303.049 Tổng 9.843.630.408 3.2 3.3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ Việc đánh giá sản phẩm dở dang sản xuất xây lắp tuỳ thuộc vào phương thức xây lắp hoàn thành ký đơn vị xây lắp bên giao thầu Tại Công ty việc nhận thầu xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình quy định tính tốn sau hồn thành tồn cơng trình, hạng mục cơng trình tiến hành nghiệm thu bàn giao cho chủ đầu tư Như sản phẩm xây lắp dở dang tổng chi phí thực tế phát sinh từ khởi công đến thời điểm đánh giá sản phẩm dở dang Tại công ty, cuối kỳ, đội trưởng đội thi công cán ký thuật tiến hành kiểm kê xác định khối lượng cơng việc hồn thành ghi vào Biên nghiệm thi có chứng kiến đại diện bên chủ đầu tư Cuối kỳ, khối lượng sản phẩm dở dang tiến hành kiểm kê phản ánh vào Bàng kiểm kê khối lượng xây lắp dở dang (Phụ lục 3) Chi phí cho khối lượng xây lắp dở dang chi phí dở dang cuối kỳ đồng thời chi phí dở dang đầu kỳ sau Phòng Tài - Kế toán sau nhận Bảng kiểm kê khối lượng xây lắp dở dang từ phòng Kỹ thuật thi cơng gửi đến tiến hành xác định chi phí thực tế khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ cơng trình Tính giá thành sản phẩm hồn thành Cơng ty áp dụng phương pháp tính giá thành thực tế cho cơng trình, hạng mục cơng trình Do giá thành cơng trình, hạng mục cơng trình hồn thành bàn giao xác định sở tổng cộng chi phí phát sinh từ khởi cơng đến hồn thành bàn giao kế tốn tiến hành tính giá thành cho cơng trình, hạng mục cơng trình Do cơng trình xây lắp có thời gian thi cơng dài, nên cơng ty tính giá thành cho cơng trình hồn thành bàn giao cơng trình hồn thành đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý Trong trường hợp này, giá thành thực tế khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao kỳ cơng trình, hạng mục cơng trình xác định theo công thức : Bùi Nguyên Vy Thương – Lớp 33K13 Trang 42 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Nga Giá thành thực tế khối lượng xây lắp hồn thành Chi phí dở dang Chiđầu phí sản kỳ xuất phát sinh Chi phí sảnkỳ xuất dở dang cuối kỳ = _ + Căn theo số liệu tập hợp quý IV/2011, kế tốn lập bảng tính giá thành cho cơng trình, cơng trình hồn thành bàn giao cho chủ đầu tư là: Cơng trình Trụ sở làm việc văn phòng Đồn ĐBQH – HĐND Tỉnh QN Chỉ tiêu Chi phí dở dang đầu kỳ Chi phí sản xuất phát sinh kỳ Tổng giá thành BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH CƠNG TRÌNH TRỤ SỞ LÀM VIỆC VĂN PHỊNG ĐỒN ĐBQH – HĐND TỈNH QUẢNG NAM Khoản mục chi phí Chi phí Chi phí Chi phí MTC Chi phí SXC NVLTT NCTT 1.421.801.40 1.421.801.40 0 Tổng cộng 0 1.499.074.000 5.952.817.800 7.600.519.655 16.474.126.270 1.499.074.000 5.952.817.800 7.600.519.655 16.474.126.270 Căn vào bảng tính giá thành thực tế cơng trình hồn thành bàn giao kế tốn nhập liệu vào máy Phần mềm tự động cập nhật vào sổ chi tiết sổ tổng hợp CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XD-HỘI AN Mẫu số S02c1 - DN 25 Hùng Vương – Hội An – Quảng Nam CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 350 Ngày 30 tháng 11 năm 2011 Cơng trình : Trụ sở làm việc văn phòng Đồn ĐBQH – HĐND Tỉnh QN Số hiệu tài Ghi khoản Trích yếu Số tiền Nợ Có Kết chuyển CPNVLTT quý IV/2011 1542 6212 1.421.801.400 Kết chuyển CPNCTT quý IV/2011 1542 6222 1.499.074.000 Kết chuyển CPMTC quý IV/2011 1542 6232 5.952.817.800 Kết chuyển CPSXC quý II IV/2011 CT 1542 6272 7.600.519.655 Tổng cộng 16.474.126.270 Người lập Kế toán trưởng Bùi Nguyên Vy Thương – Lớp 33K13 Trang 43 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Nga CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XD-HỘI AN Mẫu số S02c1 - DN 25 Hùng Vương – Hội An – Quảng Nam CHỨNG TỪ GHI SỔ Quý IV/2011 SỐ :401 Ngày 31 tháng 12 năm 2011 Số hiệu tài khoản Trích yếu Số tiền Nợ Có Bàn giao hạng mục CT Trụ sở làm việc văn phòng 632 1542 16.474.126.270 Đồn ĐBQH – HĐND Tỉnh QN Tổng 16.474.126.270 Người lập Kế toán trưởng Bùi Nguyên Vy Thương – Lớp 33K13 Ghi Trang 44 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Nga CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XD-HỘI AN Mẫu số S02c1 - DN 25 Hùng Vương – Hội An – Quảng Nam SỔ CÁI Quý IV/2011 Tên tài khoản : Sản phẩm dở dang Số hiệu: TK 154 CTGS SỐ TIỀN NTGS DIỄN GIẢI TKĐƯ SH NT Nợ Có 31/12 350 31/12 Số dư đầu kỳ 20.347.709.000 Kết chuyển CP NVLTT tính giá thành 31/12 350 31/12 CT Trụ sở làm việc văn phòng Đồn 621 1.421.801.400 ĐBQH – HĐND Tỉnh QN Kết chuyển CP NCTT tính giá thành CT 31/12 350 31/12 Trụ sở làm việc văn phòng Đồn ĐBQH 622 1.499.074.000 – HĐND Tỉnh QN Kết chuyển CP MTC tính giá thành CT 31/12 350 31/12 Trụ sở làm việc văn phòng Đồn ĐBQH 623 5.952.817.800 – HĐND Tỉnh QN Kết chuyển SXC tính giá thành CT Trụ sở 31/12 350 31/12 làm việc văn phòng Đồn ĐBQH – 627 7.600.519.655 HĐND Tỉnh QN Bàn giao hạng mục cơng trình CT Trụ sở 31/12 401 31/12 làm việc văn phòng Đồn ĐBQH – 632 16.474.126.270 HĐND Tỉnh QN Kết chuyển CP NVLTT tính giá thành 31/12 351 31/12 621 1.028.483.300 CT Trường THPT CLC Kết chuyển CP NCTT tính giá thành CT 31/12 351 31/12 622 1.002.342.000 Trường THPT CLC Kết chuyển CP MTC tính giá thành CT 31/12 351 31/12 623 3.109.489.000 Trường THPT CLC Kết chuyển SXC tính giá thành CT 31/12 351 31/12 627 5.204.594.023 Trường THPT CLC Kết chuyển CP NVLTT tính giá thành 31/12 352 31/12 621 1.067.309.000 CT VP UBND Tỉnh Kết chuyển CP NCTT tính giá thành CT 31/12 352 31/12 622 1.294.509.000 VP UBND Tỉnh Kết chuyển CP MTC tính giá thành CT 31/12 352 31/12 623 2.683.509.359 VP UBND Tỉnh Kết chuyển SXC tính giá thành CT VP 31/12 352 31/12 627 4.798.303.049 UBND Tỉnh Tổng số phát sinh 36.662.751.580 16.474.126.270 Số dư cuối kỳ 40.536.334.310 Ngày 31/12/2011 Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị Bùi Nguyên Vy Thương – Lớp 33K13 Trang 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Nga PHẦN III MỘT SỐ NHẬN XÉT, Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HỘI AN I Nhận xét cơng tác kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An Ưu điểm Về hình thức kế tốn: đơn vị sử dụng hình thức “Chứng từ ghi sổ”, có kết hợp chặt chẽ sổ sách báo biểu, kế toán tổng hợp kế toán chi tiết tạo nhiều thuận lợi cho việc kiểm tra đối chiếu Hệ thống sổ sách kế toán tổ chức hợp lý, chi tiết, cụ thể, rõ ràng, có tính đồng thống Sổ sách ghi chép rõ ràng, dễ hiểu, lưu trữ khoa học, dễ tìm kiếm Thuận lợi cho công tác quản lý kiểm tra Đối tượng tập hợp chi phí rõ ràng, cụ thể hợp lý tạo điều kiện cho cơng việc tính giá thành nhanh gọn, xác từ phản ánh trung thực chi phí sản xuất bỏ xác định hiệu kinh tế cao chi phí sản xuất cơng trình, hạng mục cơng trình Về phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang: Đơn vị tính giá thành theo phương pháp cộng trực tiếp khoản chi phí Đảm bảo xác cho việc đánh giá sản phẩm dở dang thời kỳ định Việc hạch tốn chi tiết chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đơn vị thực cách xác theo khoản mục theo dõi chi tiết cho hạng mục cơng trình giúp cho việc phân tích đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Ưu điểm bật chế khốn nội cơng ty xây dựng thành chế khoán nội thích hợp Khi hợp đồng ký kết cơng ty mà đại diện phòng Kế hoạch kỹ thuật Phòng tài kế tốn vào gịá trị cơng trình cho Đội thi cơng tạm ứng 25%-30% vốn ban đầu theo hợp đồng khoán chi phí, theo giai đoạn, tiến độ thi cơng cơng trình để đơn vị sản xuất tự chủ kinh doanh, đơn vị nội chủ động sản xuất không phụ thuộc nhiều vốn công ty Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm trên, việc hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm số vấn đề chưa phù hợp q trình sản xuất cơng ty Do thực khốn chi phí nên Cơng ty chưa ý đến NVL, CCDC sử dụng thừa Đa số NVL, CCDC bị bỏ chuyển sang sử dụng cơng trình khác mà khơng có chứng từ phản ánh kế tốn khơng ghi giảm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Việc gây thất tài sản Cơng ty ðồng thời làm tãng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp dẫn ðến chi phí sản xuất chung tãng, giá thành tãng, lợi nhuận giảm Hiện nay, Công ty chýa thực hạch toán thiệt hại sản xuất Trong lúc ðó ngành xây lắp thiệt hại xảy kơng phải Do thiên tai, lũ lụt, thiết kế, thi ccông lại nên phải ngừng sản xuất Với thiệt hại tiến hành nghiệm thu, Công ty không hạch tốn vào chi phí thiệt hại mà hạch tốn thẳng vào chi phí nhân cơng Nhý làm cho giá thành cơng trình, hạng mục cơng trình có thiệt hại xảy khơng xác Về khấu hao TSCĐ( MTC) hay khấu hao TSCĐ (sản xuất chung), Công ty sử dụng phương pháp khấu hao đường thẳng Với phương pháp chi phí khấu hao phân bổ cho tháng năm phân bổ lại cho cơng trình, hạng mục cơng trình có Bùi Nguyên Vy Thương – Lớp 33K13 Trang 46 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp II GVHD: ThS Trần Thị Nga liên quan theo chi phí nhân cơng trực tiếp.Với đặc thù ngành xây lắp nói tháng mùa mưa bão, lũ lụt máy móc thi cơng ngừng hoạt động cơng ty phân bổ mức khấu hao tháng làm việc căng thẳng Như khơng phản ánh xác giá thành cơng trình Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Quảng Nam Mỗi doanh nghiệp có quy mơ tổ chức khác nhau, đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp khác mà việc hồn thiện cơng tác hạch tốn chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng ty phải thực cách linh hoạt không giống Công ty Tuy nhiên thực biện pháp hồn thiện Cơng ty phải dựa vài nguyên tắc sau Việc hồn thiện cơng tác hạch tốn kế tốn tính giá thành sản phẩm cơng việc cần thiết - Dựa chế độ kế toán quy định - Đảm bảo phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quy trình cơng nghệ yêu cầu cụ thể nhà quản lý doanh nghiệp - Đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, xác, đầy đủ, có hiệu cho hoạt động kế tốn tài doanh nghiệp nhằm phục vụ kịp thời cho công tác đạo sản xuất Từ việc phân tích, đánh giá ưu điểm, hạn chế vào lý luận thực tế cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An cần phải hoàn thiện đề đáp ứng tốt yêu cầu quản lý điều kiện Khi chuyển đổi kinh tế từ chế tập trung quan liêu bao cấp sang chế thị trường, doanh nghiệp gặp nhiều thuận lợi hoạt động sản xuất kinh doanh bên cạnh gặp phải khơng nhiều khó khăn quy luật khắt khe kinh tế thị trường Để đứng vững điều kiện đó, doanh nghiệp khơng cách khác phải tự hồn thiện mặt Cơng tác hạch tốn CPSX tính giá thành sản phẩm ln chiếm khối lượng lớn tồn cơng tác kế tốn doanh nghiệp sản xuất chi phối đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp nên doanh nghiệp trọng đến việc hoàn thiện phần hành Trong q trình hoạt động mình, Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An quan tâm hồn thiện cơng tác hạch tốn CPSX tính giá thành sản phẩm công ty Tuy nhiên, qua phân tích thực trạng cơng tác hạch tốn CPSX tính giá thành sản phẩm cơng ty, ta nhận thấy bên cạnh kết đạt tồn khiếm khuyết càn khắc phục Xuất phát từ vấn đề tìm hiểu sâu nghiên cứu thực tế công ty, để đảm bảo tính xác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm em xin đưa số ý kiến góp phần hồn thiện cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành cơng ty Về xác định đối tượng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành Đối tượng tính giá thành cơng ty cơng trình hạng mục cơng trình Phương pháp tính giá thành phương pháp cộng trực tiếp phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất, chu kỳ sản xuất Công ty Bùi Nguyên Vy Thương – Lớp 33K13 Trang 47 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Nga Ngồi chi phí sản xuất tập hợp theo khoản mục chi phí: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, Chi phí sử dụng máy thi cơng chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ theo giá trị cơng trình hợp lý theo chế độ phù hợp chuẩn mực kế toán Việt Nam đồng thời giúp cho việc tập hợp chi phí cách xác đầy đủ Về phương pháp kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành: Phương pháp tính giá thành Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An phương pháp khốn chi phí cho Đội thi cơng, sở tạm ứng vốn toán tạm ứng theo khoản mục chi phí nên thuận tiện việc tập hợp chi phí tính giá thành cho cơng trình Sử dụng phương pháp giúp cơng tác tính giá thành đơn giản hơn, cơng việc tính tốn kế tốn nhẹ nhàng hơn, tránh sai sót khơng đáng có nhầm lẫn tính tốn Tuy nhiên, với phương pháp này, việc đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ cơng việc mang tính chất thủ tục khơng xác Cơng ty lựa chọn đối tượng tính giá thành cơng trình hay hạng mục cơng trình Lựa chọn vậy, cơng ty theo dõi chi phí cho cơng trình hay hạng mục cơng trình hồn thành bàn giao, xác định lợi nhuận theo cơng trình Tuy nhiên, với việc lựa chọn đối tượng tính giá thành cơng trình hay hạng mục cơng trình, kế tốn tính giá thành sản phẩm cơng trình, hạng mục cơng trình hồn thành bàn giao Do đó, kế tốn khơng thể cung cấp thông tin cần thiết giá thành để đáp ứng nhu cầu quản lý kịp thời Ban Giám đốc Về chứng từ luân chuyển chứng từ Chứng từ kế tốn cơng ty tương đối đầy đủ tuân thủ quy định, chế độ tài hành Số loại chứng từ phù hợp với đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Việc lập luân chuyển chứng từ từ Đội thi công Công ty tương đối gọn nhẹ, tránh phức tạp chặt chẽ việc quản lý Tất chứng từ có kiểm sốt chặt chẽ đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ khoản mục chi phí trước sử dụng làm ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh Là Công ty có địa bàn hoạt động rộng, cơng trình thi cơng nhiều vùng khác nên việc hồn thành, tổng hợp chứng từ Đội lên công ty bị chậm trễ điều không tránh khỏi Việc hồn chứng từ chậm Đội thi cơng xa, điều kiện lại khó khăn tốn nên đội trưởng thường cuối tháng cuối quý hoàn tất chứng từ Điều làm ảnh hưởng tới cơng tác kế tốn, hạch tốn cung cấp thông tin cho lãnh đạo Theo em, để khắc phục tình trạng này, cơng ty nên đơn đốc việc hoàn chứng từ từ Đội cách đưa số quy định việc hoàn chứng từ xuất phát từ hình thức khốn cơng ty tiến hành tạm ứng cho đội tự lo mặt vật liệu, nhân lực nhằm khắc phục phần hạn chế mặt hồn chứng từ Cơng ty đưa định như: Quy định thời gian tốn chứng từ Đội, phải hồn ứng chứng từ lần tạm ứng cho lần mức độ tạm ứng lần cần phải xem xét phòng ban có liên quan, có Đội có trách nhiệm chứng từ theo thời hạn quy định Luân chuyển chứng từ nhanh giúp cho công tác kế tốn chi phí nhanh chóng kịp thời Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Bùi Nguyên Vy Thương – Lớp 33K13 Trang 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Nga Vật liệu xuất từ kho cơng trình gây trở ngại cho việc cung ứng vật tư thủ tục xuất kho, thay nên đưa thẳng đến chân cơng trình nguyên vật liệu có độ bền cao, giá trị thấp gạch, đá, cát sỏi…, kết hợp công tác kiểm tra, nhập kho, xuất kho chỗ, giảm bớt chi phí, cơng vận chuyển, bốc dỡ hàng hố, vật tư cho Đội Trên sở Đội sản xuất tự mua nguyên vật liệu phải xác định tính hợp pháp chứng từ gốc làm để ghi Nợ tài khoản 621 Các hóa đơn mua hàng, biên giao nhận vật tư, biên lập chỗ sau chuyển hóa đơn biên lên Phòng kế tốn để làm pháp lý để ghi sổ kế toán Cách làm góp phần đáng kể cho phần hành kế tốn cơng ty, kế tốn khơng cần phiếu nhập kho, xuất kho công tŕnh đảm bảo ghi chép phản ánh đầy đủ chi phí nguyên vật liệu cho thi công Ở công trường cần chuẩn bị đủ nhà kho để chứa vật liệu, chuẩn bị chỗ để vật tư có tính chất khó mua thị trường, giá trị tương đối lớn để bảo vệ thuận tiện cho q trình thi cơng, xây dựng cơng trình kịp thời việc kiểm tra phải tiến hành chặt chẽ làm giảm bớt việc thất thoát cách vô ý không chịu trách nhiệm Trong công tác thu mua vật liệu, đội ký hợp đồng mua chân cơng trình, mặt tốt giảm bớt lượng công việc cán làm công tác tiếp liệu, nhiên giá khơng thống nhất, cần phải tham khảo kỹ, cố gắng khai thác nguồn cung cấp có giá hợp lý, chất lượng, khối lượng đảm bảo chọn nhà cung cấp có khả dồi dào, cung cấp vật tư, vật liệu cho đội, Công ty với thời hạn toán sau Đảm bảo cho việc thi cơng xây dựng cơng trình khơng bị gián đoạn thiếu vật tư Đồng thời với công tác trên, phòng kế tốn Cơng ty tăng cường cơng tác kiểm tra giám sát tới cơng trình việc dự tốn thi cơng, lập kế hoạch mua sắm, dự trữ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, kiểm tra sổ sách, kiểm tra báo cáo kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ tránh trường hợp vật tư nhập kho lại không đủ chứng từ gốc Đối với nguyên vật liệu xuất dùng không hết dư nhập lại kho phải kiểm tra chất lượng người có chun mơn sau viết giấy đề nghị nhập kho Cuối kì hạch tốn, nên kiểm kê số vật tư lại chân cơng trình để kiểm tra định mức sử dụng vật tư Nếu vật tư lại tạm thời khơng sử dụng lập phiếu nhập kho nộp lại kho Nếu vật tư sử dụng tiếp phận sử dụng (từng đội) lập phiếu báo vật tư lại cuối kì làm hai Một giao cho phòng vật tư giao cho phòng kế tốn Mẫu phiếu báo vật tư lại cuối kỳ: Bùi Nguyên Vy Thương – Lớp 33K13 Trang 49 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đơn vị:…… Bộ phận:…… GVHD: ThS Trần Thị Nga Mẫu số: 04-VT ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ/BTC ngày 20/03/2006 Bộ Tài Chính) PHIẾU BÁO VẬT TƯ CỊN LẠI CUỐI KỲ Ngày….tháng….năm… Số:… Bộ phận sử dụng:… STT A Tên,nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư B Mã số C ĐVT D Số lượng Lý do: sử dụng hay trả lại E Phụ trách phận sử dụng (ký, ghi rõ họ tên) Tính giá thành sản phẩm Công ty lựa chọn đối tượng tính giá thành cơng trình hay hạng mục cơng trình Lựa chọn vậy, cơng ty theo dõi chi phí cho cơng trình hay hạng mục cơng trình hồn thành bàn giao, xác định lợi nhuận theo cơng trình Tuy nhiên, với việc lựa chọn đối tượng tính giá thành cơng trình hay hạng mục cơng trình, kế tốn tính giá thành sản phẩm cơng trình, hạng mục cơng trình hồn thành bàn giao Do đó, kế tốn khơng thể cung cấp thông tin cần thiết giá thành để đáp ứng nhu cầu quản lý kịp thời Ban Giám đốc Vì thế, theo em, doanh nghiệp lựa chọn đối tượng tính giá thành giai đoạn thi cơng vừa thúc đẩy việc quản lý chi phí vừa thúc đẩy quản lý tiến độ thi cơng sát Về thẻ tính giá thành Cơng ty chưa lập thẻ tính giá thành mà lập bảng tính giá thành Bảng tính giá thành chưa cho thấy khái quát tổng chi phí cấu loại chi phí thành phẩm Về báo cáo chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Việc tập hợp báo cáo chi phí sản xuất tính giá thành cơng ty phù hợp với mơ hình sản xuất kinh doanh đơn vị Các khoản giảm chi phí Tại Cơng ty, phát sinh khoản chi phí sản xuất liên quan đến cơng trình, vào chứng từ, kế tốn hạch tốn ln vào bên nợ tài khoản tập hợp chi phí sản xuất Khi cơng trình hồn thành, kế tốn kết chuyển khoản chi phí sang bên nợ tài khoản 154 để tính giá thành cơng trình mà khơng tính đến khoản làm giảm chi phí liên quan đến cơng trình Cơng ty chưa tổ chức theo dõi, hạch toán khoản giảm chi phí này, đặc biệt chi phí vật liệu Điều khơng gây lãng phí thất lớn cho Cơng ty mà khơng phù hợp với chế độ kế tốn, đồng thời khơng phản ánh giá thành thực tế cơng trình Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn mực 16 - Doanh thu chi phí hợp đồng xây dựng, chi phí liên quan trực tiếp đến hợp đồng (từng cơng trình) giảm có khoản thu khác không bao gồm doanh thu hợp đồng Bùi Nguyên Vy Thương – Lớp 33K13 Trang 50 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Nga Ví dụ: khoản thu từ việc bán nguyên liệu, vật liệu thừa, lý máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ thi công kết thúc hợp đồng… Công ty nên tổ chức theo dõi, quản lý vật tư, cơng cụ dụng cụ, máy móc thiết bị sau hồn thành cơng trình hạch tốn phù hợp Cụ thể: - Với vật liệu, cơng cụ dụng cụ sử dụng cho thi công công trình: Khi cơng trình hồn thành, đội nên lập bảng kê vật tư sử dụng cho cơng trình, biên kiểm kê vật tư lại cuối kỳ… Kế toán vào chứng từ liên quan, hạch tốn giảm chi phí: Nếu vật liệu thừa, phế liệu thu hồi nhập kho Nợ TK 152 Có TK 154 Nếu vật liệu thừa, phế liệu thu hồi đem bán: Nợ TK 111, 131 Có TK 154 Có TK 3331 - Với máy móc thiết bị (đã khấu hao xong), cơng cụ dụng cụ chun dùng cho cơng trình: Khi kết thúc hợp đồng Công ty tiến hành lý, vào chứng từ liên quan, kế toán hạch toán: Phản ánh khoản thu lý: Nợ TK 111, 131 Có TK 154 Có TK 3331 Phản ánh khoản chi lý Nợ TK 154 Nợ TK 133 Có TK 111, 331… Chi phí máy thi công Công ty nên tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc bảo dưỡng máy thi công tổ xây dựng cơng trình Chi phí máy thi cơng th ngồi Cơng ty chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí máy thi cơng phát sinh kỳ Do việc hạch tốn đúng, nhanh khoản chi phí có tầm quan trọng lớn việc cung cấp thơng tin hữu ích cho nhà quản lý Ngoài việc theo dõi hoạt động máy thi công, tổ nên lập bảng theo dõi tổng hợp hoạt động máy thi công kết hợp với chi phí nhiên liệu sử dụng máy để theo dõi cách tổng thể tình hình sử dụng máy thi công công trường Bảng mẫu cụ thể sau: BẢNG THEO DÕI HOẠT ĐỘNG MÁY THI CƠNG Thi cơng cơng trình:…… Tháng… Tên MMTB Ngày Cấp nhiên liệu Sáng Bùi Nguyên Vy Thương – Lớp 33K13 Số hoạt động Chiều Tối Tổn g số giờ(h) … … … Trang 51 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Nga Cán cấp nhiên liệu hết ngày ghi cấp nhiên liệu cho loại máy vào cột cấp nhiên liệu Cán quản lý thiết bị máy móc cán kỹ thuật theo dõi hoạt động thiết bị, cách ghi sau: thiết bị khơng làm việc (0), thiết bị nghỉ sửa chữa (SC), thiết bị cho th ngồi (1) Cơng ty nên xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu cho máy thi công Bên cạnh đó, muốn tồn phát triển, doanh nghiệp sản xuất vật chất nói chung doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng nói riêng khơng phải quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà phải quan tâm đến giá thành sản phẩm Bởi giá thành sản phẩm tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng phản ánh toàn hoạt động sản xuất kinh doanh quản lý tài doanh nghiệp Nó để phân tích tìm kiếm biện pháp hạ giá thành sở tính đúng, tính đủ khoản chi phí phát sinh Chính vậy, tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm mục tiêu đứng đầu Công ty Để hạ giá thành sản phẩm, Cơng ty phải hạch tốn tốt chi phí sản xuất, có biện pháp tích cực nhằm tiết kiệm sử dụng có hiệu vật tư lao động Tuy nhiên, tiết kiệm khơng có nghĩa bớt xén cách máy móc yếu tố chi phí sản xuất mà điều kiện giảm chi phí phải đảm bảo chất lượng tiến độ thi công công trình Như vậy, hạ giá thành sản phẩm biện pháp giúp cơng ty hoạt động có lãi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng quy mô sản xuất Xuất phát từ đặc điểm Công ty, em xin nêu số biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm sau: Bùi Nguyên Vy Thương – Lớp 33K13 Trang 52 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Nga Tiết kiệm nguyên vật liệu Yếu tố chi phí nguyên vật liệu khoản mục chi phí chiếm tỉ trọng lớn tổng chi phí Cơng ty tiết kiệm khoản chi phí có lợi Trên sở khối lượng cơng việc đặt ra, Công ty tiến hành giao cho đơn vị thi công mua nguyên vật liệu nên yêu cầu đơn vị phải chấp hành nghiêm túc định mức chi phí nguyên vật liệu đồng thời phải đảm bảo chất lượng cơng trình Bên cạnh đó, Cơng ty cần có biện pháp khen thưởng, xử phạt thích đáng cá nhân, tập thể tiết kiệm hay sử dụng lãng phí nguyên vật liệu Trong công tác thu mua, vận chuyển, quản lý sử dụng nguyên vật liệu quan trọng Đơn vị sản xuất nên cố gắng giảm hao phí đến mức thấp không để vật tư hao hụt, mát hay xuống cấp Tốt phải có đội bảo vệ giám sát thi công quản lý Do tính chất xây dựng phạm vi hoạt động Công ty nên Công ty phải mở rộng quan hệ với nhà cung cấp, thực toán hạn nhằm giữ uy tín cho Cơng ty từ tạo mối quan hệ lâu dài nguồn cung cấp vật tư Khi cần Cơng ty mua địa điểm gần công trường nhất, giảm chi phí vận chuyển… Trong điều kiện Cơng ty nên sử dụng hợp lý, tận dụng tối đa phế thải, phế liệu để giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm Tiết kiệm chi phí nhân cơng Để tiết kiệm chi phí nhân cơng, Cơng ty tiến hành biện pháp đơn giá tiền lương, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động tăng suất lao động Thực vấn đề Công ty cần nghiên cứu, tổ chức thi công cách khoa học, xếp cơng việc theo trình tự hợp lý tránh để q trình thi cơng bị gián đoạn ngắt quãng Như vậy, vật tư phải cung cấp kịp thời cho sản xuất đồng thời Công ty phải thường xuyên quan tâm tới việc đổi công nghệ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thi công nhằm nâng cao suất lao động Bên cạnh đó, Cơng ty nên sử dụng đòn bẩy kinh tế, kích thích phát triển chế độ thưởng hợp lý cho nhân công Công ty để khuyến khích họ làm việc Giảm chi phí sử dụng máy thi công Bằng cách nâng cao suất tiết kiệm nguyên liệu sử dụng cho máy thi công, Công ty giảm chi phí sử dụng máy thi công Muốn vậy, Công ty cần tận dụng tốt khả công suất chạy máy không nên sử dụng định mức công suất cho phép Máy hết khả sử dụng cũ lạc hậu Công ty phải lý để đầu tư vào mua máy phù hợp với xu hướng phát triển khoa học kỹ thuật vừa tránh ứ đọng vốn Trong số trường hợp việc th máy ngồi rẻ hơn, chi phí cho sử dụng máy thi công không lớn nên Công ty thực th ngồi chủ yếu Vì vậy, định mua sắm Cơng ty phải có cân nhắc kỹ lưỡng, xem xét nên mua loại máy sử dụng thường xuyên, đem lại hiệu cao Giảm tối đa chi phí sản xuất chung Nếu trình sản xuất Cơng ty tiết kiệm chi phí ngun vật liệu, chi phí nhân cơng mà khơng có theo dõi sát dẫn tới ảnh hưởng chất lượng cơng trình thi cơng Cho nên việc tiết kiệm CPSXC dễ tiến hành hợp lý CPSXC bao gồm nhiều loại chi phí khác nên dễ xảy tình trạng lãng phí, chi dùng sai mục đích tiền điện, nước, điện thoại, khốn cơng tác phí…Bên cạnh đó, Cơng ty cần dự tốn Chi phí dự tính để sửa chữa bảo hành cơng trình theo quy định hợp đơng xây dựng nên hạch tốn chi phí bảo hành cơng trình cách hạch tốn cụ thể sau: Bùi Nguyên Vy Thương – Lớp 33K13 Trang 53 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Nga Khi bàn giao khối lượng (và ghi nhận doanh thu), kế tốn tiến hành ghi nhận chi phí dự phòng bảo hiểm cơng trình xây lắp (5% theo tỷ lệ doanh thu cơng trình) Nợ TK 627 Có TK 352 Khi phát sinh chi phí sữa chữa bảo hành Nợ TK 621.622.623.627 Nợ TK 133 Có TK 111.112.152.153.331 Cuối kỳ bảo hành cơng trình xong, ghi: Nợ TK 1543 Có TK 621.622.623.627 Kết chuyển chi phí bảo hành cơng trình để giảm trừ số trích trước hồn nhập số dự phòng khơng sử dụng hết thời hạn bảo hành, ghi: Nợ TK 352 Có TK 1543 Có TK 711 Tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp Các chi phí điện, nước, điện thoại… sử dụng Cơng ty tương đối lớn nhiều lãng phí cần tiết kiệm Cơng ty cần đề Qui chế hoạt động, chi tiêu nội cụ thể nhằm hạn chế khoản chi phí mua sắm tài sản, chi phí điện thoại, vật tư văn phòng, cơng tác phí, xăng cơng tác… khoản chi hợp lý phải có chứng từ chứng minh.Tuy nhiên khoản chi phí hợp lý phải giải kịp thời để đảm bảo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh Việc khấu hao TSCĐ cần để bảo đảm nguyên tắc phù hợp Kế tốn, doanh thu ghi nhận, chi phí cần thiết để tạo khoản doanh thu phải ghi nhận kỳ kế toán Với chất khấu hao thì, xét t Kế tốn, tiêu chí để lựa chọn khấu hao thu hồi vốn nhanh hay chậm, giá thành cao hay thấp, tăng trưởng nhanh hay chậm Căn để lựa chọn phương pháp khấu hao phải chất tài sản, tức tài sản tham gia vào trình tạo doanh thu doanh nghiệp Trong trình chế hao mòn tài sản Vì việc lựa chọn phương pháp khấu hao đường thẳng Công ty cần cân nhắc lại phương pháp có nhược điểm nhiều trường hợp không thu hồi vốn kịp thời không tính hết hao mòn vơ hình TSCĐ Khấu hao nhanh tăng giá thành, ảnh hưởng đến khả cạnh tranh doanh nghiệp Bùi Nguyên Vy Thương – Lớp 33K13 Trang 54 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Nga MỤC LỤC Bùi Nguyên Vy Thương – Lớp 33K13 Trang 55 ... sản phẩm xây lắp 2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp Giá thành sản phẩm xây lắp toàn chi phí phát sinh tiền để hồn thành khối lượng sản phẩm xây lắp theo quy định, sản phẩm xây lắp cơng việc... chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí máy thi cơng chi phí sản xuất chung tính cho sản phẩm xây lắp, lao vụ hoàn thành Giá thành toàn sản phẩm: Bao gồm giá thành. .. Nga Kế toán tổng hợp, kết chuyển chi phí để tính giá thành sản phẩm xây lắp Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất Nội dung: Tồn chi phí ngun vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác kế TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM xây lắp tại, HOÀN THIỆN CÔNG tác kế TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM xây lắp tại, Lý do nhập : Phục vụ thi công công trình Trụ sở làm việc của Đoàn ĐBQH -HĐND tỉnh QN, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP, THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN, Kế toán tập hợp chi phí sản xuất, - Quá trình luân chuyển chứng từ, - Các chứng từ sử dụng, a. Chi phí nhân viên quản lý đội, Kế toán tổng hợp, kết chuyển chi phí để tính giá thành sản phẩm xây lắp, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HỘI AN, Chi phí máy thi công

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay