giao an toan 7 ca nam 2 cot chuan

158 126 0
  • Loading ...
1/158 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2018, 18:42

Chương I :ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGBài 1. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH1. MỤC TIÊU:1.1. Kiến thức: Học sinh hiểu thế nào là hai góc đối đỉnh ; Nắm được tính chất : Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.1.2. Kĩ năng: Vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước. Nhận biết các góc đối đỉnh trong một hình.1.3. Thái độ: Bước đầu tập suy luận. 2. CHUẨN BỊ:2.1. GV: bảng phụ.2.2. HS: SGK, dụng cụ học tập.3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn Giáo án số học Tuần: Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: Chương I SỐ HỮU TỈ SỐ THỰC Tập hợp Q số hữu tỉ I Mục tiêu Kiến thức: Học sinh hiểu khái niệm số hữu tỉ Học sinh biết cách biểu diễn số hữu tỉ trục số Kĩ năng: Nhận biết số hữu tỉ biết biểu diễn số heữu tỉ trục số Thái độ - Chú ý nghe giảng làm theo yêu cầu giáo viên - Tích cực học tập, có ý thức nhóm II.Phương pháp: - Hoạt động nhóm - Luyện tập - Đặt giải vấn đề - Thuyết trình đàm thoại III.Chuẩn bị thầy trò Thầy : SGK, bảng phụ, phấn mầu Trò : SGK, bảng nhóm, thước kẻ IV.Tiến trình lên lớp: Ổn định tổ chức: (1’) Kiểm tra: 3.Bài mới: * Đặt vấn đề: Tập hợp số nguyên có phải tập số hữu tỉ ? Tg Hoạt động thầy trò 15 ’ Hoạt động : Số hữu tỉ Nội dung Số hữu tỉ *GV : Hãy viết phân số số sau: 3; -0,5; 0; Từ có nhận xét số ? *HS : Thực *GV : Nhận xét khẳng định : Giáo viên: Lê Duyên Nam -1- Năm học: 2012 - 2013 Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn Giáo án số học     1   0,5      0 0    3 19  19 38     7  14 Các phân số cách viết khác số, số gọi số hữu tỉ Như số 3; -0,5; 0; số hữu tỉ - Thế số hữu tỉ ? *HS : Trả lời *GV : Nhận xét khẳng định : Số hữu tỉ số viết dạng phân số Các phân số cách viết khác số, số gọi số hữu tỉ a với a , b  Z, b 0 b Tập hợp số hữu tỉ kí hiệu Q *HS : Chú ý nghe giảng ghi Như số 3; -0,5; 0; số hữu tỉ *GV : Yêu cầu học sinh làm ?1 Vì số 0,6; -1,25; 1 số hữu tỉ ? *HS : Thực Vậy: Số hữu tỉ số viết dạng phân số a với a , b  Z, b 0 b Tập hợp số hữu tỉ kí hiệu Q *GV : Nhận xét yêu cầu học sinh làm ?2 Số ngun a có phải số hữu tỉ khơng ? Vì ? *HS : Thực *GV : Nhận xét Hoạt động Biểu diễn số hữu tỉ trục số 10 ’ ?1 Các số 0,6; -1,25; Vì: 12 24 0,6     10 20 40  125   1,25    100 4    3 *GV : Yêu cầu học sinh làm ?3 Biểu diễn số nguyên -1; 1; trục số *HS : Thực ?2 Số nguyên a số hữu tỉ vì: *GV : - Nhận xét Cùng học sinh xét ví dụ 1: Biểu diễn số hữu tỉ số hữu tỉ a 3a  100a a     100 lên trục số Hướng dẫn: - Chia đoạn thẳng đơn vị( chẳng hạn đoạn Biểu diễn số hữu tỉ trục số từ đến ) thành đoạn nhau, lấy đoạn làm đơn vị đơn vị ?3 Biểu diễn số nguyên -1; 1; trục số đơn vị cũ Số hữu tỉ biểu diễn điểm M Ví dụ : - Giáo viên: Lê Duyên Nam -2- Năm học: 2012 - 2013 Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn Giáo án số học nằm bên phải điểm cách điểm Biểu diễn số hữu tỉ lên trục số đoạn đơn vị *HS : Chú ý làm theo hướng dẫn giáo viên *GV : Yêu cầu học sinh làm ví dụ *HS : Thực *GV : Nhận xét Hoạt động 3: So sánh hai số hữu tỉ 10 ’ *GV : Yêu cầu học sinh làm ?4 So sánh hai phân số :  -5 *HS : Thực hiện:   10  ; 15   12   5 15  10  12  Khi ta thấy: 15 15   Do đó: -5 Ví dụ (SGK – trang 6) *GV : Nhận xét khẳng định : Với hai số hữu tỉ x y ta có : So sánh hai số hữu tỉ x = y x < y x > y Ta so sánh hai số hữu tỉ cách viết chúng ?4 dạng phân số so sánh hai phân số  So sánh hai phân số : - Yêu cầu học sinh : So sánh hai số hữu tỉ -0,6    10  ; 15   12   5 15  10  12  Khi ta thấy: 15 15   Do đó: -5 *HS : Thực *GV : Nhận xét khẳng định : Ta có  0,6  6 5 ;   10 10 Vì -6 < -5 10 >0 nên 6 5  hay - 0,6  10 10 -2 *Nhận xét Với hai số hữu tỉ x y ta có : x = y x < y x > y Ta so sánh hai số hữu tỉ cách viết chúng dạng phân số so sánh hai phân số *HS : Chú ý nghe giảng ghi *GV : Yêu cầu học sinh : So sánh hai số hữu tỉ  -5 Ta có: *HS : Thực Ví dụ: *GV : Nhận xét - Nếu x < y trục số điểm x có vị trí So sánh hai số hữu tỉ -0,6  so với điểm y ? - Số hữu tỉ lớn vị trí Ta có: so với điểm ? - Số hữu tỉ mà nhỏ có vị trí Giáo viên: Lê Dun Nam -3- Năm học: 2012 - 2013 Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn so với điểm ? *HS : Trả lời *GV : Nhận xét khẳng định : - Nếu x < y trục số điểm x bên trái so với điểm y - Số hữu tỉ lớn gọi số hữu tỉ dương - Số hữu tỉ mà nhỏ gọi số hữu tỉ dương - Số không số hữu tỉ dương không số hữu tỉ dương *HS : Chú ý nghe giảng ghi *GV : Yêu cầu học sinh làm ?5 Trong số hữu tỉ sau, số số hữu tỉ dương, số số hữu tỉ âm, số không số hữu tỉ dương số hữu tỉ âm ? 3 3 ; ; ;  4; ; 5  5 *HS : Hoạt động theo nhóm lớn *GV : -Yêu cầu nhóm nhận xét chéo tự đánh giá - Nhận xét Giáo án số học 6 5  0,6  ;   10 10 Vì -6 < -5 10 >0 nên 6 5  hay - 0,6  10 10 -2 Kết luận: - Nếu x < y trục số điểm x bên trái so với điểm y - Số hữu tỉ lớn gọi số hữu tỉ dương - Số hữu tỉ mà nhỏ gọi số hữu tỉ dương - Số không số hữu tỉ dương không số hữu tỉ dương ?5 3 5 3 ; ;  - Số hữu tỉ âm : 5 - Số hữu tỉ dương : ; - Số không số hữu tỉ dương số hữu tỉ âm:  Củng cố: (8’) - Gọi HS làm miệng - Cả lớp làm 4/SGK, 2/SBT Hướng dẫn dặn dò nhà :(1’) - Học - Laøm baøi 5/SGK, 8/SBT V Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… Giáo viên: Lê Duyên Nam -4- Năm học: 2012 - 2013 Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn Giáo án số học Tuần: Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: Cộng, trừ số hữu tỉ I Mục tiêu Kiến thức: - Học sinh biết cách cộng, trừ hai số hữu tỉ - Học sinh hiểu quy tắc chuyển vế Kĩ năng: - Vận dụng tính chất quy tắc chuyển vế để cộng trừ hai số hữu tỉ Thái độ - Chú ý nghe giảng làm theo yêu cầu giáo viên - Tích cực học tập, có ý thức nhóm II.Phương pháp: - Hoạt động nhóm - Luyện tập - Đặt giải vấn đề - Thuyết trình đàm thoại III.Chuẩn bị thầy trò Thầy : SGK, bảng phụ, phấn mầu Trò : SGK, bảng nhóm, thước kẻ IV.Tiến trình lên lớp: Ổn định tổ chức: (1’) Kiểm tra: (5’) Häc sinh 1: Nªu quy tắc cộng trừ phân số học lớp 6(cùng mẫu)? Học sinh 2: Nêu quy tắc cộng trừ phân số không mẫu? Học sinh 3: Phát biểu quy t¾c chun vÕ? 3.Bài mới: * Đặt vấn đề: Cộng, trừ hai số nguyên phải cộng, trừ hai số hữu tỉ ? Tg 15’ Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động : (15’) Cộng, trừ hai số hữu tỉ Cộng, trừ hai số hữu tỉ *GV : - Nhắc lại quy tắc cộng, trừ hai phân số ? - Phép cộng phân số có tính chất ? Từ áp dụng: Ví dụ: Tính: Tính: 7  ?  3 b, ( 3)     ?  4   49 12  37     21 21 21    12  b, ( 3)        4  4 a, a, *HS : Thực *GV : Nhận xét khẳng định : Ta biết số hữu tỉ viết Giáo viên: Lê Duyên Nam -5- Năm học: 2012 - 2013 Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn a dạng phân số với a , b  Z; b 0 b Giáo án số học Do ta cộng , trừ hai số hữu tỉ cách viết chúng dạng hai phân Kết luận: số có mẫu dương áp dụng quy tắc cộng trừ phân số Nếu x, y hai số hữu tỉ - Nếu x, y hai số hữu tỉ ( x = a b a b (x= với m  ) ; y ; y  ) : x + y = ?; x – y = ? m m m m *HS : Trả lời *GV : Nhận xét khẳng định : Khi đó: a b a b   ( m  0) m m m a b a b x y   ( m  0) m m m a b a b xy   ( m  0) m m m a b a b x y   ( m  0) m m m xy Chú ý: Phép cộng phân số hữu tỉ có tính chất phéo cộng phân số: Giao hoán, kết hợp, cộng với dố Mỗi số hữu tỉ có số đối *HS : Chú ý nghe giảng ghi *GV : Yêu cầu học sinh làm ?1 Tính : a, 0,6  ; b,  ( 0,4) 3 *HS : Thực 15’ Chú ý: Phép cộng phân số hữu tỉ có tính chất phéo cộng phân số: Giao hoán, kết hợp, cộng với dố Mỗi số hữu tỉ có số đối ?1      10 18  20      ; 30 30 30 15 a , 0,6  1  ( 0,4)    3 10 10 12 32 16    30 30 30 15 b, Hoạt động Quy tắc “ chuyển vế ” *GV : Nhắc lại quy tắc chuyển vế tập số nguyên Z ? Quy tắc “ chuyển vế ” *HS : Trả lời *GV : Nhận xét khẳng định : Tương tự Z, Q ta có quy tắc “ chuyển vế ” Khi chuyển hạng tử từ vế sang vế đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng Với số x, y, z  Q : x+y=z  x=z-y *HS : Chú ý nghe giảng ghi *GV :Yêu cầu học sinh làm ví dụ : Giáo viên: Lê Duyên Nam -6- Khi chuyển hạng tử từ vế sang vế đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng Với số x, y, z  Q : x+y=z  x=z-y Năm học: 2012 - 2013 Trường TH-THCS-THPT Lê Q Đơn Tìm x, biết   x  Giáo án số học Ví dụ : Hướng dẫn: Tìm x, biết   x  Để tìm x, ta chuyển tất số khơng chứa biến sang vế, số chứa biến sang vế lại 16  Ta có: x     *HS : Thực 3 16 x     21 21 21 16 Vậy x = 21 Vậy x = 21 21 21 16 21 *GV : - Nhận xét - Yêu cầu học sinh làm ?2 Tìm x, biết: a, x   ; 3 b,  x  ?2 Tìm x, biết:  ; 3 b,  x  *HS : Hoạt động theo nhóm *GV :- Yêu cầu nhóm nhận xét chéo - Nhận xét đưa ý Giải: Trong Q, ta có tổng đại số, đổi chỗ số hạng, đặt dấu ngoặc để nhóm số hạng cách tùy ý tổng đại số Z  3  x   6 a, x  a, x  3  x    x 7  21 29  x  28 28 b, *Chú ý: Trong Q, ta có tổng đại số, đổi chỗ số hạng, đặt dấu ngoặc để nhóm số hạng cách tùy ý tổng đại số Z Củng cố: (7’) - Gọi HS phát biểu qui tắc cộng, trừ hai số hữu tỉ qui tắc chuyển vế - Hoạt động nhóm 8, 9a, b, 10 Hướng dẫn dặn dò nhà (2’) - Học kỹ qui tắc - Laøm baøi 6/SGK, baøi 15, 16/SBT V Rút kinh nghiệm: Giáo viên: Lê Duyên Nam -7- Năm học: 2012 - 2013 Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn Giáo án số học …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Tuần: Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: Nhân, chia số hữu tỉ I Mục tiêu Kiến thức: - Học sinh hiểu tính chất phép nhân phân số để nhân, chia hai số hữu tỉ Kĩ năng: - Vận dụng tính chất phép nhân phân số để nhân, chia hai số hữu tỉ Thái độ - Chú ý nghe giảng làm theo yêu cầu giáo viên - Tích cực học tập, có ý thức nhóm II.Phương pháp: - Hoạt động nhóm - Luyện tập - Đặt giải vấn đề - Thuyết trình đàm thoại III.Chuẩn bị thầy trò Thầy : SGK, bảng phụ, phấn mầu Trò : SGK, bảng nhóm, thước kẻ IV.Tiến trình lên lớp: Ổn định tổ chức: (1’) Kiểm tra: (5’) - Thùc hiÖn phÐp tÝnh: 3 * Häc sinh 1: a)  2 * Häc sinh 2: b)  0, :     3 3.Bài mới: Tg 15’ Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động : Nhân hai số hữu tỉ Nhân hai số hữu tỉ *GV :Nhắc lại phép nhân hai số nguyên *HS : Thực *GV : Nhận xét khẳng định : a c Phép nhân hai số hữu tỉ tương tự phép Với x = ; y  b d nhân hai số nguyên ta có: a c a c a.c Với x = ; y  x.y  b d b d b.d ta có: Giáo viên: Lê Duyên Nam -8- Năm học: 2012 - 2013 Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn a c a.c x.y  b d b.d Giáo án số học Ví dụ : - Tính:   (  3).5  15    4 4.2 3 = ? *HS : Chú ý thực *GV : Nhận xét 15’ Hoạt động Chia hai số hữu tỉ *GV : Với x = Tính: x Chia hai số hữu tỉ a c ; y  ( với y 0 ) b d = ? y Với x = a c ; y  ( với y 0 ) ta có : b d Với x = Từ có nhận xét x : y = ? *HS : Thực *GV : Nhận xét khẳng định : a c ; y  ( với y 0 ) b d a c a d a.d x:y= :   b d b c b.c x:y= a c a d a.d :   b d b c b.c Ví dụ :  2    0,4 :     : 10     4    10  Áp dụng: Tính :  2  ?  3 -0,4 :   *HS : Chú ý thực *GV : Nhận xét yêu cầu học sinh làm ? Tính : ? Tính :  2 a , 3,5.  ;  5  2 a , 3,5.  ;  5 b, 5 : ( 2) 23 *HS : Thực 2  3  12    20 b, 5 : ( 2) 23 Giải :   35    a , 3,5.        10   7.(  7)  49   ; 10 10 b, *GV : Nhận xét đưa ý : Thương phép chia số hữu tỉ x cho số hữu tỉ y ( y 0 ) gọi tỉ số hai số x y, kí hiệu x hay x : y y Giáo viên: Lê Duyên Nam 5 5 1 : ( 2)   23 23 46 * Chú ý : Thương phép chia số hữu tỉ x cho số hữu tỉ y ( y 0 ) gọi tỉ số hai số x y, kí -9- Năm học: 2012 - 2013 Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn Giáo án số học Ví dụ : Tỉ số hai số -5,12 10,25 viết  5,12 hay -5,12 : 10,25 10,25 *HS : Chú ý nghe giảng ghi hiệu x hay x : y y Ví dụ : Tỉ số hai số -5,12 10,25 viết  5,12 hay -5,12 : 10,25 10,25 Củng cố: (7’) - Cho Hs nhaéc qui tắc nhân chia hai số hữu tỉ, tỉ số hai số x,y ? - Hoạt động nhóm 13,16/SGK Hướng dẫn dặn dò nhà :(2’) - Học qui tắc nhân, chia hai số hữu tỉ - Xem lại gia trò tuyệt đối số nguyên (L6) - Làm 17,19,21 /SBT-5 V Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Tuần: Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ Cộng, trừ, nhân, số thập phân I Mục tiêu Kiến thức: Học sinh hiểu giá trị tuyệt đối số hữu tỉ Biết cộng, trừ, nhân, chia số thập thập phân Kĩ năng: Luôn tìm giá trị tuyệt đối số hữu tỉ Cộng, trừ, nhân, chia thành thạo số thập phân Thái độ Chú ý nghe giảng làm theo yêu cầu giáo viên Tích cực học tập, có ý thức nhóm II.Phương pháp: - Hoạt động nhóm - Luyện tập thực hành - Đặt giải vấn đề - Thuyết trình đàm thoại III.Chuẩn bị thầy trò Thầy : SGK, bảng phụ, phấn mầu Trò : SGK, bảng nhóm, thước kẻ Giáo viên: Lê Duyên Nam - 10 - Năm học: 2012 - 2013 Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn Giáo án số học Tuần: Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN Ngaøy : 1/ 04 / 2008 I MỤC TIÊU :  HS hiểu khái niệm nghiệm đa thức  Biết cách kiểm tra xem số a có phải nghiệm đa thức hay không (chỉ cần kiểm tra xem P(a) có hay không )  HS biết đa thức (khác đa thức không) có nghiệm, hai nghiệm nghiệm, số nghiệm đa thức không vượt bậc II.PHƯƠNG PHáP: ẹaứm thoaùi Trửùc quan Thửùc nghieọm III CHUAN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ : Giáo viên :  SGK, Bảng phụ, thước thẳng, phiếu học tập Học sinh :  Học sinh thực hướng dẫn tiết trước  Thước kẻ, bảng nhóm IV TIẾN HÀNH TIẾT DẠY : Ổn đònh lớp : 1’ kiểm diện Kiểm tra cũ : 5’ HS1 :  Chữa tập 42 tr 15 SBT : Tính f(x) + g(x)  h(x) bieát : f(x) = x5  4x3 + x2  2x + g(x) = x5  2x4 + x2  5x + h(x) = x4  3x2 + 2x  Đáp án : Kết : f(x) + g(x)  h(x) = 2x5 3x4  4x3 + 5x2 9x + Hoûi thêm : Gọi A(x) = f(x) + g(x)  h(x) Tính A(1) Đáp án : A(1) = 2.15 3.14  4.13 + 5.12  9.1 + A(1) =   +  + = Đặt vấn đề : Trong toán em vừa làm thay x = ta có A(1) = ta nói x = nghiệm đa thức A(x) Vậy nghiệm đa thức biến ? Làm để kiểm tra xem số a có phải nghiệm đa thức hay không ? Đó nội dung học hôm Bài : T g Giáo viên - Học sinh Nội dung HĐ : Nghiệm đa thức I Nghiệm đa thức một biến biến GV : Ta biết Anh, Mỹ số nước khác nhiệt độ tính theo độ F Ở nước ta nhiều nước khác nhiệt  Xét toán : Cho biết công độ tính theo độ C Giáo viên: Lê Dun Nam - 144 - Năm học: 2012 - 2013 Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn Giáo án số học GV : Xét toán SGK Hỏi : Hãy cho biết nước đóng băng độ C HS : Nước đóng băng 00C Hỏi : Thay C = vào công thức đổi từ độ F sang độ C : C = (F  32) Hỏi nước đóng băng độ F ? Giải : Nước đóng băng 00C thức : (F  32) = Hãy tính Khi : F? (F  32) = HS : (F  32) =  F = 32 F = 32 Vậy nước đóng băng 320F GV yêu cầu HS trả lời toán HS : Vậy nước đóng băng 320F GV :Trong công thức thay F x ta có : (x  32) = x 160  Xét đa thức : Hỏi :Đa thức P(x) = x 160 P(x) có giá trò baèng ? HS : P(x) = x = 32 GV nói : x = 32 nghiệm đa thức P(x) Hỏi: Vậy số a nghiệm đa thức P(x)? HS : phát biểu SGK tr 47 Hỏi : Trở lại đa thức A(x) kiểm tra cũ, x = nghiệm đa thức A(x) HS Trả lời : x = nghiệm đa thức A(x) x = 1, A(x) có giá trò hay A(1) =0 P(x) = x 160 Ta coù : P(32) = Ta nói : x = 32 nghiệm đa thức P(x) Nếu x = a, đa thức P(x) có giá trò ta nói a (hoặc x = a nghiệm đa thức đó) Ví dụ : a)P(x) = 2x +2 có nghiệm x = 1 Vì P(-1) = HĐ2 : Ví dụ : GV : Cho P(x) = 2x + Hỏi : Tại x = 1là nghiệm đa thức P(x) ? b) Q(x) = x2  có nghiệm : x = GV: Cho Q(x) = x2  ; 2 : Q(2) = Q(-2) = Hỏi : Hãy tìm nghiệm Q(x) ? giải thích 4.Củng cố:2’ -Nêu khái niệm nghiệm đa thức  Biết cách kiểm tra xem số a có phải nghiệm đa thức hay không Giáo viên: Lê Duyên Nam - 145 - Năm học: 2012 - 2013 Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn Giáo án số học 5.Hướng dẫn nhà:1’ Kiểm tra số có phải nghiệm đa thức biến không? Tìm nghiệm đa thực biến V.RÚT KINH NGHIỆM Tuần: Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN(tt) I MỤC TIÊU :  HS hiểu khái niệm nghiệm đa thức Ngày : / 04 / 2008  Biết cách kiểm tra xem số a có phải nghiệm đa thức hay không (chỉ cần kiểm tra xem P(a) có hay không )  HS biết đa thức (khác đa thức không) có nghiệm, hai nghiệm nghiệm, số nghiệm thửực khoõng vửụùt quaự baọc cuỷa noự II.PHƯƠNG PH¸P: Đàm thoại Trực quan III CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ : Giáo viên :  SGK, Bảng phụ, thước thẳng, phiếu học tập Học sinh :  Học sinh thực hướng dẫn tiết trước  Thước kẻ, bảng nhóm IV TIẾN HÀNH TIẾT DẠY : Ổn đònh lớp : 1’ kiểm diện Kiểm tra cũ : 5’ HS1 :  Chữa tập 42 tr 15 SBT : Tính f(x) + g(x)  h(x) bieát : f(x) = x5  4x3 + x2  2x + g(x) = x5  2x4 + x2  5x + h(x) = x4  3x2 + 2x  Đáp án : Kết : f(x) + g(x)  h(x) = 2x5 3x4  4x3 + 5x2 9x + Hỏi thêm : Gọi A(x) = f(x) + g(x)  h(x) Tính A(1) Đáp aùn : A(1) = 2.15 3.14  4.13 + 5.12  9.1 + A(1) =   +  + = Đặt vấn đề : Trong toán em vừa làm thay x = ta coù A(1) = ta nói x = nghiệm đa thức A(x) Vậy nghiệm đa thức biến ? Làm để kiểm tra xem số a có phải nghiệm đa thức hay không ? Đó nội dung học hôm Giáo viên: Lê Duyên Nam - 146 - Năm học: 2012 - 2013 Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn Giáo án số học 3.Bài : Tg Giáo viên - Học sinh HĐ2 : Ví dụ : GV : Cho P(x) = 2x + Noäi dung 2) Ví dụ : a)P(x) = 2x +1 có nghiệm x 1 Tại x =  nghiệm =  Vì P(- ) = đa thức P(x) ? b) Q(x) = x2  có nghiệm : x=1;1 HS : Thay x =  vào đa thức P(x) : Q(1) = Q(-1) = tính giá trò P( ) = c) G(x) = x2+1 nghiệm : x2  ; > GV: Cho Q(x) = x2   x2 + > Hoûi : Hoûi : Hãy tìm nghiệm Q(x) ? giải thích HS : HS lên bảng tính giải thích GV :Cho G(x) = x2 + Hỏi : Hãy tìm nghiệm G(x) ? HS : lập luận đưa kết luận đa thức G(x) nghiệm Hỏi : Vậy em cho đa thức (khác đa thức không) có nghiệm ? HS : Có thể có nghiệm, hai nghiệm, nghiệm GV : Chỉ vào ví dụ vừa xét khẳng đònh ý kiến HS đúng, đồng thời giới thiệu thêm : Người ta chứng minh số nghiệm đa thức (khác đa thức không) không vượt bậc HS : nghe GV trình bày xem ý tr 47 SGK GV yêu cầu HS làm ?1  x2 + > với x  R Chú ý : SGK tr 47 Bài ?1 Ta có : H(x) = x3  4x H(2)=(2)3  4(-2) = H(0) = 03 4.0 = H(2) = 23  4.2 = Hoûi : x = 2 ; ; có phải nghiệm đa thức H(x) = x 34x Vậy x = 2; ; nghiệm H(x) hay không ? Vì ? HS : đọc đề ? HS : lên bảng Tính : Baøi ?2 H(2) = ; H(0) = ; H(2) = Vaäy x = 2; ; a) P(x) = 2x + nghiệm H(x) GV yêu cầu HS làm tiếp Bài ?2 Ta có : 2x + = (đề bảng phụ) Hỏi : Làm để biết Giáo viên: Lê Duyên Nam - 147 - Năm học: 2012 - 2013 Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn Giáo án số học số cho, số  2x =  nghiệm đa thức ? a) GV yêu cầu HS tính :  x =  Vậy nghiệm đa 1  4 1  2  1 ;  4 P  ; P   ; P   thức P(x) Để xác đònh nghiệm P(x) ? HS lên bảng làm câu a 1  4 1  2 P  = ; P   =  1   4 P  = Vaäy x =  x= b) Q(x) = x2 2x  Q(3) = Q(1) = 4 Q(1) = Là nghiệm đa thức P(x) Hỏi : Có cách khác để tìm nghiệm P(x) không ? (nếu HS không phát GV hướng dẫn) HS làm hướng dẫn GV : Ta cho P(x) = tìm x b) Tương tự GV gọi HS làm câu (b) Hỏi : Q(x) nghiệm khác không ? HS : Đa thức Q(x) đa thức bậc nên nhiều có hai nghiệm HĐ3:Luyện tập, củng cố Hỏi : Khi a gọi nghiệm đa thức P(x) ? Bài 54 tr 48 SGK : (Đề đưa lên bảng phụ) GV gọi HS lên bảng giải GV gọi HS nhận xét Vậy : x = ; x = 1 nghiệm đa thức Q(x) Bài 54 tr 48 SGK a) P(x) = 5x + P( 10 ) =  x = 10 + 10 2 =1 nghiệm của P(x) b) Q(x) = x2  4x + Q(1) = ; Q(3) =  x = ; nghiệm đa thức Q(x) Hướng dẫn học nhà :  BTVN : 56 tr 48 SGK ; 43 ; 44 ; 46 ; 47 ; 50 tr 15  16 SBT  Tiết sau ôn tập chương IV Làm câu hỏi ôn tập chương tập 57 ; 58 ; 59 tr 49 SGK V.RÚT KINH NGHIỆM: Giáo viên: Lê Duyên Nam - 148 - Năm học: 2012 - 2013 Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn Giáo án số học Tuần: Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: ÔN TẬP CHƯƠNG IV (TiẾT 1) Ngày :06/04 / 2008 I MỤC TIÊU :  Ôn tập hệ thống hóa kiến thức biểu thức đại số, đơn thức, đa thức  Rèn kỹ viết đơn thức có bậc xác đònh, có biến hệ số theo yêu cầu đề Tính giá trò biểu thức đại soỏ, thu goùn ủụn thửực, nhaõn ủụn thửực II.PHƯƠNG PHáP: Đàm thoại Trực quan III CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ : Giáo viên :  SGK, Bảng phụ, thước thẳng, phiếu học tập Học sinh :  Học sinh thực hướng dẫn tiết trước  bảng nhóm IV TIẾN HÀNH TIẾT DẠY : Ổn đònh lớp : 1’ kiểm diện Kiểm tra cũ : Kết hợp trình ôn tập Bài : Tg Giáo viên - Học sinh 2o’ HĐ : Ôn tập khái niệm biểu thức đại số, đơn thức, đa thức 1) Biểu thức đại số : Hỏi : Biểu thức đại số ? Cho ví dụ Nội dung I Ôn tập khái niệm biểu thức đại số, đơn thức, đa thức 1) Biểu thức đại số biểu thức mà số, ký hiệu toán học cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, dấu ngoặc, có chữ (đại diện cho số) 2) Đơn thức : Hỏi : Thế đơn thức? 2)  Đơn thức biểu thức đại số gồm số, GV gọi 1HS lên bảng  Hãy viết đơn thức biến tích Giáo viên: Lê Dun Nam - 149 - Năm học: 2012 - 2013 Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn Giáo án số học hai biến x, y có bậc khác số biến Hỏi : Bậc đơn thức ? Hỏi : Hãy tìm bậc  Bậc đơn thức có hệ đơn thức số khác tổng số mũ tất biến có Hỏi : Tìm bậc đơn đơn thức thức : x ; ;0 Hỏi : Thế hai đơn thức đồng dạng ? Cho ví dụ 3) Đa thức : Hỏi : Đa thức ? Hỏi : Viết đa thức biến có bốn hạng tử, hệ số cao 2 hệ số tự Hỏi : bậc đa thức gì? 22’ Hỏi : Tìm bậc đa thức vừa viết ? Hỏi : Hãy viết đa thức bậc biến x có hạng tử, dạng thu gọn Sau GV yêu cầu HS làm phiếu học tập HĐ : Luyện tập Dạng 1: Tính giá trò biểu thức Bài 58 tr 49 SGK : Tính giá trò biểu thức sau Tại x = ; y =  ; z = 2 a) 2xy.(5x2y+ 3x  z) b) xy2 + y2z3 + z3x4 GV goïi HS lên bảng làm HS lên bảng làm HS1 : câu a HS2 : câu b GV gọi HS nhận xét bổ sung chỗ sai  Hai đơn thức đồng dạng hai đơn thức có hệ số khác có phần biến 3)  Đa thức tổng đơn thức  Bậc đa thức bậc hạng tử có bậc cao dạng thu gọn đa thức II Luyện tập Bài 58 tr 49 SGK : a) 2xy.(5x2y+ 3x  z) Thay x = ; y = 1 ; z = 2 vào biểu thức ta coù : 2.1(-1)[5.12.(-1)+ 3.1-(-2)] = 2.[-5+3+2] = b) xy2 + y2z3 + z3x4 Thay x = ; y = 1 ; x = 2 vào biểu thức : 1.(-1)2+(-1)2.(-2)3+(-2)3.14 Dạng : Thu gọn đơn thức, = 1.1 + 1.(-8) + (-8) tính tích đơn thức =1   =  15 Bài 54 tr 17 SBT Thu gọn đơn thức sau, Bài 54 tr 17 SBT tìm hệ số Kết : (đề bảng phụ) a) x3y2z2 có hệ số 1 GV kiểm tra làm HS b)54bxy2 có hệ số là-54b Giáo viên: Lê Duyên Nam - 150 - Năm học: 2012 - 2013 Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn Giáo án số học c)  x3y7z3 có hệ số  Hướng dẫn học nhà :2’  Ôn tập quy tắc cộng trừ hai đơn thức đồng dạng ; cộng trừ đa thức, nghiệm đa thức  Bài tập nhà số 62, 63, 65, tr 50  51 SGK ; soá 51, 52, 53 tr 16 SBT  Tiết sau tiếp tục ôn tập V.RÚT KINH NGHIỆM: Ngaøy : 09 / 04 / 2008 Tuần: Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: ÔN TẬP CHƯƠNG IV (TIẾT 2) I MỤC TIÊU :  Ôn tập quy tắc cộng, trừ đơn thức đồng dạng, cộng, trừ đa thức, nghiệm đa thức  Rèn luyện kỹ cộng, trừ đa thức, xếp hạng tử đa thức theo thứ tự, xaực ủũnh nghieọm cuỷa thửực II.PHƯƠNG PHáP: ẹaứm thoaùi Thuyết trình , vấn đáp trực quan, gợi mở giải vấn đề III CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ : Giáo viên :  SGK, Bảng phu ghi tập, thước thẳng Học sinh :  Học sinh thực hướng dẫn tiết trước  bảng nhóm IV TIẾN HÀNH TIẾT DẠY : Ổn đònh lớp : 1’ kiểm diện Kiểm tra cũ : 5’ HS1 :  Đơn thức ? Đa thức ?  Chữa tập 52 tr 16 SBT : Viết biểu thức đại số chứa x, y thỏa mãn điều sau : a) Là đơn thức b) Chỉ đa thức đơn thức (HS trả lời đònh nghóa đơn thức, đa thức SGK tự cho ví dụ đơn thức đa thức đơn thức) Bài : Tg Giáo viên - Học sinh Nội dung 10’ Bài 63 (a, b) tr 50 SGK : Giáo viên: Lê Duyên Nam - 151 - Năm học: 2012 - 2013 Trường TH-THCS-THPT Lê Q Đơn 15’ Giáo án số học HĐ : Ôn tập, luyện tập Bài 63 (a, b) tr 50 SGK : (Đề bảng phụ) GV gọi HS lên giải câu a, b HS lên bảng thực GV gọi HS nhận xét GV gợi ý câu (c) x4  ; 2x2  ; > Hỏi : Vậy đa thức x4 + 2x2 + lớn số ? HS : x4 + 2x2 +  GV gọi 1HS lên bảng trình bày Bài 62 tr 50 SGK : (Đề bảng phụ) GV gọi HS lên bảng thực a) Sắp xếp hạng tử đa thức theo lũy thừa giảm dần biến b) Tính : P(x) + Q(x) P(x)  Q(x) (yêu cầu HS cộng trừ hai đa thức theo cột dọc) M(x) = 5x +2x  x2+3x2  x3  x4+1  4x3 a) M(x) = (2x4x4) + (5x3 x3 4x3) + ( x2 + 3x2) + M(x) = x4 + 2x2 + b) M(1) = 14 + 12 + = M(1) = (1)2 + 2.(1)2+1 = c) Vì : x4  ; 2x2  ; > neân : x4 + 2x2 +   x4 + 2x2 +  Vậy đa thức M(x) nghiệm Bài 62 tr 50 SGK : a) P(x)= x53x2 + 7x49x3+x2 x = x5+7x49x32x2 x Q(x) = 5x4 x5+x22x3+3x2 = x5+5x42x3+4x2 b)  Tính : P(x) + Q(x) 4 P(x)= x5 +7x4 9x32x2 x Q(x)= x5+5x42x3+4x2 =  4 12x411x3+2x2 x-  Tính P(x) Q(x) P(x) + Q(x) 4 P(x)= x5 +7x4 9x32x2 x c) Chứng tỏ x = nghiệm đa thức P(x) Q(x)= x5+5x42x3+4x2  nghiệm đa 1 thức Q(x) = 2x5+2x47x36x2 x+ 4 GV gợi ý câu (c) Thay x = vào đa thức P(x) c) P(x)= x5 +7x4 9x32x2 x Q(x) tính giá trò đa thức 4 P(0) = 05+7.049.032.02 = Q(x)= x5+5x42x3+4x2  13’ 4 Q(0)= 05+5.042.03+4.02 =   x = khoâng phải nghiệm đa thức Q(x) Bài 64 tr 50 SGK : Bài 64 tr 50 SGK : Vì giá trò phần biến x2y (Đề đưa lên bảng phụ) Hỏi : Hãy cho biết đơn x = 1 vaø y = laø : Giáo viên: Lê Duyên Nam - 152 - Năm học: 2012 - 2013 Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn Giáo án số học thức đồng dạng với đơn thức x2y phải có điều kiện ? HS : Phải có điều kiện : hệ số khác phần biến x2y Hỏi : Tại x =  y = Giá trò phần biến ? Hỏi : Để giá trò đơn thức số tự nhiên < 10 hệ số phẳi ? HS : Giá trò phần biến x =  y = laø (1)2 = 1 HS lên bảng cho ví dụ HĐ : Bài làm thêm (đề đưa lên bảng phụ) Cho M(x) + (3x3+4x2+2) = 5x2+3x3x+2 a) Tìm đa thức M(x) b) Tìm nghiệm đa thức M(x) Hỏi : Muốn tìm M ta làm ? HS : Ta phải chuyển đa thức (3x3+4x2+2) sang vế phải GV gọi 1HS lên bảng thực 1HS lên bảng thực Hỏi : Tìm nghiệm đa thức M(x) Gọi HS nhận xét bổ sung chỗ sai (1) = Nên giá trò đơn thức giá trò hệ số, hệ số đơn thức phải số tự nhiên nhỏ 10 Ví dụ : 2x2y ; 3x2y ; 4x2y Bài làm thêm Giải a) Tìm đa thức M(x) M(x) = 5x2+3x3x+2  (3x3+4x2+2) M(x) = 5x2+3x3x+2  3x3 4x2 M(x) = x2 x b) Ta coù : M(x) =  x2 x =  x(x 1) =  x = hoaëc x = nghiệm đa thức M(x) : x = x = Hướng dẫn học nhà :1’  Ôn tập câu hỏi lý thuyết, kiến thức chương, dạng tập  Tiết sau kiểm tra tiết  Bài tập nhà số 55 ; 57 tr 17 SBT V.RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: ÔN TẬP CUỐI NĂM ( TIẾT 1) Giáo viên: Lê Duyên Nam - 153 - Năm học: 2012 - 2013 Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn Giáo án số học I- Mục tiêu: - Ơn tập hệ thống hóa kiến thức số hữu tỉ, số thực, tỉ lệ thức, hàm số đồ thị - Rèn luyện kĩ Hs thực phép tính Q, toán chia tỉ lệ, đồ thị hm s:y = ax(a 0) II.Phơng pháp: Nêu vấn đề III- Chuẩn bị:Gv:Bài soạn, bảng ph, thước thẳng, compa, phấn màu.Hs: sách dụng cụ học tập,bảng nhóm IV-Tiến trình dạy học: ổn định:1’ Kiểm tra cũ:(0’) 3.Bài mới: Tg 15’ 10’ Hoạt động Gv,Hs Hoạt động - Thế số hữu tỉ? Cho ví dụ Ví dụ: -1  0,4;  - 0,(3) Nội dung * Ôn tập số hữu tỉ, số thực: 1) Số hữu tỉ: - Số hữu tỉ số viết dạng a vớ i a,b  Z, b b -1 Ví duï: , , - Khi viết dạng số thập phân, số hữu tỉ biểu diễn ? - Mỗi số hữu tỉ biểu diễn bỡi số thập - Cho ví dụ phân hữu hạn vơ hạn tuần hồn Ngược - TL, Ví dụ: lại, số thập phân hữu hạn vơ hạn =1,4142135623 tuần hồn biểu diễn số hữu tỉ - Số hữu tỉ số vô tỉ gọi chung số -1  - 0,(3) Ví dụ:  0,4; thực Q � I  R - Số vô tỉ số viết dạng số thập phân vô hạn không tuần hồn - Thế số vơ tỉ ? Cho ví dụ Ví dụ: =1,4142135623 - Số hữu tỉ số vô tỉ gọi chung số - Số thực ? thực Nêu mối quan hệ tập Q, tập I, tập Q �I  R R - Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ x xác 2) Giá trị tuyệt đối số h.tỉ u x �0 �x neá định ? x � - x neá u x Tổ chức HS làm + Bài tập b SBT/63 Giáo viên: Lê Duyên Nam - 154 - Năm học: 2012 - 2013 Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn Giáo án số học 15’ So sánh Hoạt động - Tỉ lệ thức ? - Phát biểu Tỉ lệ thức đẳng thức hai tỉ số 37  14  15 * Ôn tập tỉ lệ thức-chia tỉ lệ 3) Tỉ lệ thức đẳng thức hai tỉ số + Trong tỉ lệ thức , tích hai ngoại tỉ tích hai trung tỉ a c Nế u  ad =bc - Phát biểu tính chất tỉ lệ thức b d + Trong tỉ lệ thức , tích hai ngoại tỉ + Tính chất dãy tỉ số tích hai trung tỉ a c e a c  e a c  e a c      Nế u  ad =bc b d f b d  f b d  f b d +Bài tập SGK tr 89 Từ tỉ lệ thức - Hãy viết cơng thức thể tính chất dãy a  c (a �c;b ��d) b d tỉ số a+c b d a c a c a  c Hã y rú t tỉlệthứ c:  Ta coù:    a-c b  d b d b d b d a c a  c Từtỉlệthức:  b d b d a c b  d + Bài tập SGK tr.89 �  ( hoán vòtrung tỉ ) a c b  d ( Đề bảng phụ ) 4) Hai đại lượng tỉ lệ thuận (nghịch) Gv: Dùng tính chất dãy tỉ số phép hoán vị tỉ lệ thức để thực Bài tập: ( Cho Hs làm theo nhóm ) - Hãy vẽ đồ thị hàm số y = -1,5x - Bằng đồ thị tìm giá trị: - Đưa đề lên bảng phụ – Yêu cầu Hs f(1) ; f(-2) đọc to rõ - Gọi Hs lên bảng trình bày - Khi đại lượng y tỉ lệ thuận (nghịch) với đại lượng x ? - Đồ thị hàm số y =a.x(a �0) có dạng ? - Đồ thị hàm số y =ax (a �0) đường thẳng qua gốc t/ độ - Đưa tập lên bảng phụ yêu cầu Hs hoạt động nhóm Sau hs đại diện nhóm lên bảng trình bày Gv: Gọi Hs lên bảng tính f(1) = ? f(-2) = ? 4-Hướng dẫn tự học: 4’ a) Bài vừa học: - Nắm lại dạng toán Q – Thực phép tính phải cẩn thận xác - Xem lại tập giải – Có thể ghi lại chỗ chưa rõ hôm sau hỏi nhờ thầy giảng giải lại b) Bài học: Làm tập 3-> sgk/89 Ôn tập Thống kê xem lại kiến thức bản,các tập chương III V Rót kinh nghiƯm : Giáo viên: Lê Duyên Nam - 155 - Năm học: 2012 - 2013 Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn Giáo án số học Tuần: Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: Ôn Tập Cuối Năm ( t2,3) I- Mục tiêu: -Ơn tập hệ thống hóa kiến thức chương III & IV đạisố - Rèn luyện kĩ Hs thực phép tính thống kê, phép tính biểu thức đại số - Thái cn thn chớnh xỏc II.Phơng pháp: Nêu vấn đề III- Chuẩn bị:Gv:Bài soạn, bảng ph, thước thẳng, compa, phấn màu.Hs: sách dụng cụ học tập,bảng nhóm IV- Tiến trình dạy học: ổn định:1’ Kiểm tra cũ:(0’) 3.Bài mới: Tg Hoạt động Gv ,HS Nội dung Hoạt động 1: Ôn tập thống kê : - Để tiến hành diều tra vấn đề (Vd: đánh giá kết học tập lớp)  Bảng số liệu thống kê ban đầu Dấu em phải làm việc trình kết hiệu ?  Bảng “tần số” dấu hiệu - Trên thực tế người ta thường sử dụng  Biểu đồ đoạn thẳng biểu đồ để làm ?  Số trung bình cộng dấu hiệu - Trên thực tế người thường sử dụng loại Bài tập: SGK/89-90 biểu đồ đoạn thẳng để giá trị tần số a)Tỉ lệ trẻ em từ tuổi đến 10 tuổi dấu hiệu? Tây Nguyên học Tiểu học 92,29 oo - Đưa tập SGK/89-90 đưa lên bảng Đồng sông Cửu Long 87,81 o o phụ b) Vùng đồng sông Hồng học cao - Yêu cầu Hs đọc biểu đồ 98,76 oo Bài tập: SGK/90 - Đưa tập SGK/90 đưa lên bảng phụ a)Dấu hiệu sản lượngcủa ruộng - Yêu cầu Hs đọc đề (tính theo tạ/ha) - Sau định Hs trả lời câu hỏi b) Bảng tần số: - Số trung bình cộng dấu hiệu có ý SL T.số C.tích nghĩa ? – Khi khơng nên lấy số trung bình cộng làm đại diện cho dấu hiệu ? Giáo viên: Lê Duyên Nam - 156 - Năm học: 2012 - 2013 Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn Giáo án số học Hoạt động 2: - Thế đơn thức? Hai đơn thức gọi hai đơn thức đồng dạng? - Thế đa thức? - Cách tìm bậc đơn thức – đa thức? Hs: trả lời câu hỏi Gv Về đơn thức ; đa thức ; cách tìm bậc đơn thức ,của đa thức - Đưa đề tập lên bảng phụ Yêu cầu Hs nêu câu trả lời ( Gv định Hs trả lời ) - Đưa đề lên bảng phụ - yêu cầu Hs làm theo nhóm - Sau đại diện nhóm lên bảng trình bày 31 34 35 36 38 40 42 44 10 310 20 680 30 1050 15 540 X 10 380 4450 � 10 400 120 210 37 t./ha 20 880 4450 N= 120 Ôn tập biểu thức đại số: * Đơn thức - Đa thức * Những đơn thức đồng dạng * Cách xác định bậc đơn thức – bậc đa thức * Cộng, trừ đa thức biến Bài tập1 Trong biểu thức đại số sau : 1 2xy2 ; 3x3 + x2y2 – 5y ; -2 ;0 ;  ;  2 3xy.2y ; 4x - 3x +2 a) Những biểu thức đơn thức? b) Tìm đơn thức đồng dạng c) Những biểu thức đa thức ? mà không đơn thức ? - Tìm bậc đa thức Bài tập: Cho hai đa thức: M = x2-2xy+y2 N = y2+2xy+x2+1 Bài tập: Cho hai đa thức: A= x2-2y+xy+1 B=x2+y-x2y2-1 a.Tính C = A+B: = ( x2-2y+xy+1)+( x2+y-x2y2-1) = x2-2y+xy+1+ x2+y-x2y2-1 = 2x2-y+xy-x2y2 b)Tính C+A= ? ( x2+y-x2y2-1)-( x2-2y+xy+1) = x2+y-x2y2-1-x2+2y-xy-1 =3y-x2y2-2-xy Bài tập: Cho đa thức : P(x) = 3x2-5+x4-3x3-x6-2x2-x3 Q(x)= x3+2x5-x4+x4+x2-2x3+x-1 a) Sắp xếp đa thức theo luỹ thừa tăng biến b) Tính P(x)+Q(x) vàP(x) -Q(x Hướng dẫn tự học: - Xem tập giải, nắm lại lí thuyết -Làm tập ôn tập cuối năm Tuần: Ngày soạn: Giáo viên: Lê Duyên Nam - 157 - Năm học: 2012 - 2013 Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn Giáo án số học Ngày dạy: Tiết: Kiểm tra học kì Ngày kiểm tra -Tieát 74: TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I YÊU CẦU: – Học sinh nhận rõ ưu khuyết điểm làm – Hệ thống hóa, củng cố thêm kiến thức học – Biết cách chữa lỗi II CÁC BƯỚC LÊN LỚP: Ổn đònh: Bài cũ: Kiểm tra chuẩn bò học sinh Bài mới: Hoaùt ủoọng 1: GV ghi đề lên bảng HS làm vào Hoaùt ủoọng 2: – Giáo viên nhận xét ưu, nhược điểm lµm học sinh – Giáo viên học sinh thống yêu cầu: trả lời câu, ý phần trắc nghiệm – Học sinh ghi vào Giáo viên: Lê Dun Nam - 158 - Năm học: 2012 - 2013 ... cầu học sinh làm ?4 Tính: 72 2 ; 24   7, 5 ;  2, 5 153 27 *HS : Thực *GV : Nhận xét *HS : Chú ý nghe giảng ghi 7 ?4 Tính: 72  72     32 9; 24  24    7, 5  2, 5 *GV : Yêu cầu học sinh... nhóm 42/ SGK - Cho Hs nêu cách làm giải thích cụ thể 46/SBT Tìm tất ca n  N: 2. 16  2n  9. 27  3n  24 3 *HS: -Hs hoạt động nhóm - Hs: Ta đưa chúng số b 4 .25 : 92 23 24 = 22 .2 : = 27 : 24 = 28 Tìm... Đôn Giáo án số học  n=1 Baøi 46/SBT a 2. 16  2n   2. 24  2n  22  25  2n  22  n 2  n  {3; 4; 5} b 9. 27  3n  24 3  35  3n  35  n=5 Củng cố (7 ) Cho Hs làm tập sau: 3.1 Viết biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an toan 7 ca nam 2 cot chuan, giao an toan 7 ca nam 2 cot chuan, Hướng dẫn học ở nhà :, Trừ hai đa thức một biến :, Hướng dẫn học ở nhà :2’, a) 2xy.(5x2y+ 3x  z)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay