Tìm hiểu về kiến trúc SDN

46 284 4
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2018, 18:18

... quan SDN, ta xét tới cấu trúc Vương Văn Tĩnh – D13VT8 Đồ án tốt nghiệp Chương 1: Tổng quan SDN Hình 1.2 Kiến trúc mạng SDN Hình cho ta thấy nhìn tổng quát mạng SDN Trung tâm điều khiển SDN thực... sau Kiến trúc SDN linh hoạt, hoạt động với loại thiết bị chuyển mạch giao thức khác Trong kiến trúc SDN, thiết bị chuyển mạch thực chức sau:  Đóng gói chuyển tiếp gói tin đến điều khiển SDN. .. Danh mục bảng biểu & hình vẽ DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 So sánh kiến trúc mạng truyền thống SDN Hình 1.2 Kiến trúc mạng SDN Hình 2.1 Mặt liệu thiết bị mạng 11 Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về kiến trúc SDN , Tìm hiểu về kiến trúc SDN , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SDN, 3 KHÁI NIỆM VÀ CẤU TRÚC MẠNG SDN, 4 ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA SDN SO VỚI MẠNG IP, CHƯƠNG 2: MẶT BẰNG DỮ LIỆU SDN VÀ OPENFLOW, 2 THIẾT BỊ MẠNG OPENFLOW, CHƯƠNG 3: MẶT BẰNG ĐIỀU KHIỂN SDN, 1 KIẾN TRÚC CỦA MẶT BẰNG ĐIỀU KHIỂN SDN, CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG MẠNG VỚI MININET VÀ OPENDAYLIGHT, 3 TRIỂN KHAI BỘ ĐIỀU KHIỂN DỰ PHÒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay