Đề thi thử môn Toán THPTQG 2018 trường THPT Nguyễn Huệ – Ninh Bình lần 3

13 133 3
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2018, 14:53

... Khi thể tích khối trụ là: A a3 B 3 a3 C a3 16 D 3 a3 16 Câu 46: Cho hình D giới hạn đường y  x  y   x Khi diện tích hình D là: 13 7 13 B C D 3 3 Câu 47: Cho hình nón đỉnh S đáy... trung điểm CD  MN  Có a BC  2 1 3a2    IM  IM MN MH IC  CM  IN  3a2  R  IC  a Đáp án chi tiết THPT Nguyễn Huệ lần   4  V  R3   a 3 Câu 34 : Đáp án D STUDY TIPS thị hàm Đồ y...  A 2018  4 036 B 2018 Câu 49: Cho x , y  x  y  A x  y  Mã Đề : 127 25 32 C 4 036 D 6054 cho biểu thức P   đạt giá trị nhỏ Khi đó: x 4y B x  y  17 16 C x  y  25 16 D x  y  13
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử môn Toán THPTQG 2018 trường THPT Nguyễn Huệ – Ninh Bình lần 3, Đề thi thử môn Toán THPTQG 2018 trường THPT Nguyễn Huệ – Ninh Bình lần 3, Đề thi thử môn Toán THPT Nguyễn Huệ - Ninh Bình lần 3.pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay