tiểu luận vật liệu nano xúc tác quang

19 60 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2018, 11:45

LỜI NÓI ĐẦU3I.TỔNG QUAN LÝ THUYẾT41.Tương tác giữa ánh sáng và vật chất42. Sự nở rộng vạch phổ83. Phổ huỳnh quang và phổ kích thích huỳnh quang94. Sự phụ thuộc của cường độ phổ huỳnh quang vào nồng độ95. Sự dập tắt huỳnh quang11II THỰC NGHIỆM121. Hệ đo122. Quy trình đo phổ huỳnh quang PL và PLE12III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN131. Phổ huỳnh quang PL132. Phổ kích thích huỳnh quang143. Khảo sát sự phụ thuộc của cường độ huỳnh quang vào nồng độ154. Sự phụ thuộc của điều kiện ủ đến cường độ phổ huỳnh quang16IV. KẾT LUẬN18 ... chế tạo vật liệu thiết bị sử dụng lĩnh vực sống Trong tiểu luận này, tác giả đề cập đến phương pháp phân tích phổ sử dụng q trình nghiên cứu vật liệu phát quang Một phương pháp phổ huỳnh quang, ... sóng phát xạ mạnh III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Bài tiểu luận dựa kết tìm hiểu vật liệu phát quang ZnS pha tạp Mn2+ Dưới kết thu Phổ huỳnh quang PL Hình phổ PL nano ZnS : 0.5%Mn2+ Hình8 Phổ PL ZnS... cường độ huỳnh quang dập tắt huỳnh quang tạp chất Với loại vật liệu phát quang thiết phải có tâm quang Sự dập tắt huỳnh quang có loại :  Sự tự dập tắt huỳnh quang : Là ctương đối tức so sánh
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận vật liệu nano xúc tác quang, tiểu luận vật liệu nano xúc tác quang, Do ánh sáng kích thích thường có cường độ thay đổi theo thời gian, tín hiệu huỳnh quang sẽ không đo như 1 giá trị tuyệt đối mà thường biểu diễn thành dạng hụ thuộc vào nồng độ như sau :, Hình 10 Phổ PLE của nano ZnS:Mn2+, Sự phụ thuộc của điều kiện ủ đến cường độ phổ huỳnh quang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay