Đồ án môn Quá trình thiết bị đề tài Thiết kế hệ thống cô đặc 2 nồi xuôi chiều có ống tuần hoàn cưỡng bức dùng để cô đặc dung dịch NH4NO3 với năng suất 12550 kggiờ.

81 93 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2018, 11:26

Thiết kế hệ thống cô đặc 2 nồi tuần hoàn cưỡng bức làm việc xuôi chiều cô đặc dung dịch NH4NO3 với năng suất 12550 kgh. Năng suất 12550 kggiờ. Chiều cao ống gia nhiệt: 3 m. Nồng độ đầu của dung dịch: 10% Nồng độ cuối của dung dịch: 32% áp suất hơi đốt nồi 1: 4,4 at. áp suất hơi ngưng tụ: 0,22 at ... NỘI DUNG Thiết kế hệ thống cô đặc nồi xi chiều có ống tuần hồn cưỡng dùng để cô đặc dung dịch NH4NO3 với suất 125 50 kg/giờ Chiều cao ống gia nhiệt: m Các số liệu ban đầu: - Nồng độ đầu dung dịch: ... nghệ Hóa Giáo viên hướng dẫn : Vũ Minh Khơi NỘI DUNG ĐỀ BÀI: Thiết kế hệ thống cô đặc nồi tuần hồn cưỡng làm việc xi chiều đặc dung dịch NH4NO3 với suất 125 50 kg/h - Năng suất 125 50 kg/giờ - Chiều. .. suất khí quyển,áp suất dư), hệ thống cô đặc nồi hay nhiều nồi. Hơi dung môi tách gọi thứ, thứ nhiệt độ cao dùng để đun nóng thiết bị khác, dùng thứ đun nóng thiết bị ngồi hệ thống đặc ta gọi phụ.Truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án môn Quá trình thiết bị đề tài Thiết kế hệ thống cô đặc 2 nồi xuôi chiều có ống tuần hoàn cưỡng bức dùng để cô đặc dung dịch NH4NO3 với năng suất 12550 kggiờ., Đồ án môn Quá trình thiết bị đề tài Thiết kế hệ thống cô đặc 2 nồi xuôi chiều có ống tuần hoàn cưỡng bức dùng để cô đặc dung dịch NH4NO3 với năng suất 12550 kggiờ., Hay kết tinh phân nhiệt muối amoni sunfat với natri nitrat, W: lượng hơi thứ bốc ra khỏi toàn bộ hệ thống, Δtch= t – Tnt (CT VI.18 – T67- ST2), Vậy lượng hơi nồi 1: W1 = 4276,314 (kg/h), +pi – áp suất làm việc(áp suất hơi thứ) nồi thứ i (at),  M1 = 0,039.80 + ( 1- 0,039) .18 = 20,418, (độ ) ( CT 3.33 – T155- QTTBT3), Thay số vào công thức ta có:, +Công suất đông cơ điện được tính theo công thức sau:, Chiều dày lưới đỡ ống phải thỏa mãn những yêu cầu sau:, Độ bền đảm bảo an toàn.Vậy chọn S = 6mm, W = Gđ = 12550 kg/h, S: chiều dày lưới đỡ ống 12.10-3 m, Tải trọng cho phép lên bề mặt đỡ q.10-6 (N/m2), Khối lượng 1 tai treo(kg)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay