SKKN HƯỚNG DẪN HS LỚP 4 VIẾT VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI

49 124 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2018, 22:05

... lượng viết Tập làm văn học sinh lớp Đây vấn đề rộng khó Tôi sâu nghiên cứu phần nhỏ phân môn Tập làm văn đó là: Hướng dẫn học sinh lớp làm văn miêu tả cối Thực trạng việc dạy học văn miêu tả cối. .. học văn miêu tả nói chung và văn tả cối nói riêng anh ( chị) thấy khó khăn gì? Thì đa sớ phụ huynh có ý kiến là: Hướng dẫn làm văn tả cối nói riêng văn miêu tả nói chung khó, khó hướng dẫn. .. đề câu hỏi dẫn dắt: - Đề thuộc thể loại văn gì? Vì em biết? (Đề thuộc thể loại miêu tả, kiểu bài tả cối loại văn miêu tả nhờ từ tả ) - Kiểu gì? (kiểu bài tả cối) - Đới tượng miêu tả gì? (Đối
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN HƯỚNG DẪN HS LỚP 4 VIẾT VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI, SKKN HƯỚNG DẪN HS LỚP 4 VIẾT VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI, Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:, Thực trạng việc dạy và học văn miêu tả cây cối trong nhà trường tiểu học:, Một số giải pháp thực hiện:, 3 Hướng dẫn học sinh quan sát, tìm ý và miêu tả:, 4 Hướng dẫn học sinh Lập dàn ý:, 5 Hướng dẫn học sinh viết bài văn:, 8 Chuẩn bị tốt và dạy tốt tiết trả bài Tập làm văn:, Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay