châu nam cực đia lí 7

31 123 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2018, 21:44

BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ LỚP Bài 47 : KIỂM TRA BÀI CU Quan sát bản đồ thế giới em cho biết giới có châu lục , Đó châu lục ? Trả lời: Trên giới có châu lục: Châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương, châu Nam Cực Châu Nam Cực châu lục lạnh chưa có dân sinh sống thường xuyên Tiết 55 - Bài 47 : I VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, PHẠM VI: Xác định vị trí, giới hạn, diện tích châu Nam Cực? - Từ vòng cực đến cực,gờm lục địa Nam cực đảo ven lục địa, diện tích 14.1 triệu km2 VịChâu trí địaNam lý cótiếp ảnhgiáp hưởng Cực với thế đến khínào? hậu châu đại dương lục? Tiết 55 - Bài 47 : I VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, PHẠM VI: II ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN: Khí hậu: Trạm Lit-tơn A mê-ri-can Trạm Vơ-xtốc Xác định vị trí trạm Lit-tơn A-mê-ri-can trạm Vô-xtốc lược đồ Trạm lit-tơn A-mê-ri-can Dựa vào H.47.2 phân tích khí hậu Nam Cực? - 100C - 42 C Trạm Vô – xtốc - 370C - 730C 12 12 10 Hình 47.2 – Biểu đồ nhiệt độ hai địa điểm ở1châu Nam Cực Nhiệt độ tháng cao Nhiệt độ tháng thấp Nhóm và Trạm Lit-tơn A-mê-ri-can Vơ-xtốc Số tháng có nhiệt độ 00C Tháng Nhiệt độ Tháng Nhiệt độ                     ? Qua kết quả cho thấy đặc điểm chung khí hậu châu Nam Cực gì? Tiết 55 - Bài 47 : I VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, PHẠM VI: II ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN: Khí hậu: Lạnh giá, khắc nghiệt,nhiệt độ thấp, khí áp cao,nhiều gió bão 900 600 300 00 C 300 600 900 Mặt Trời miền cực Tiết 55 - Bài 47 : I VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, PHẠM VI: II ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN: Khí hậu: Địa hình: Quan sát H.47.3 cho biết đặc điểm bật bề mặt lục địa Nam cực ? Riêu địa y mọc số đảo thuộc châu Nam Cực Chim cánh cụt Hải cẩu Hải báo Cá voi xanh Hải cẩu Cá voi xanh Hải Âu Chim biển Chim cánh cụt Báo biển Cá voi xanh bị săn bắt Đánh bắt cá voi xanh vùng biển Nam Cực So sánh khả thích nghi thực vật động vật châu Nam Cực Thực vật Không tồn do: Động vật Phong phú do: - Khí hậu lạnh, khắc nghiệt - Có lớp mỡ dày lớp lơng khơng thấm nước (chim cánh cụt, hải cẩu, hải báo…) - Đất bị băng bao phủ - Nguồn thức ăn phong phú Tiết 55 - Bài 47 : I VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, PHẠM VI: II ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN: Khí hậu: Lạnh giá, khắc nghiệt, nhiệt độ thấp, khí áp cao, nhiều gió - bão Địa hình: Cao nguyên băng khổng lồ Sinh vật: - Thực vật không tồn - Động vật phong phú Khoáng sản: Than đá Sắt Dầu mỏ Lược đồ khoáng sản châu Nam Cực Tiết 55 - Bài 47 : I VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, PHẠM VI: II ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN: III VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ KHÁM PHÁ VÀ NGHIÊN CỨU: Trạm Vostok-Nga ĐOÀN THÁM HIỂM NAM CỰC Tàu phá băng Trạm Amundsen – Hoa Kỳ Khoan thăm dò địa hình lớp băng Con người khám phá đặt chân đến Nam Cực thời gian nào? Ngày 14/12/1911 ROALD AMUNDSEN đoàn thám hiểm NA-UY LÀ NHỮNG NGƯƠÌ ĐẦU TIÊN ĐẾN NAM CỰC Ngày 14/12/1911 ROALD AMUNDSEN đồn thám hiểm NA-UY LÀ NHỮNG NGƯƠÌ ĐẦU TIÊN ĐẾN NAM CỰC “Hiệp ước Nam Cực’’ kí vào thời gian nào, gồm nước, nội dung ? ĐỨC HÀ LAN CHI LÊ ANH THUỴ SĨ NA UY NHẬT BẢN NIU DI LÂN ÔXTRÂYLIA HOA KỲ PHÁP AC HEN TI NA - Ngày 1/12/1959, 12 nước kí "Hiệp ước Nam Cực“s TS Nguyễn Trọng HiềnNgưười Việt Nam cắm cờ Nam Cực, vào tháng năm 1992 BÀI TẬP CỦNG CỐ ? Hoàn chỉnh sơ đồ sau để thể mối quan hệ yếu tố làm nên đặc điểm tự nhiên châu Nam Cực Với cụm từ cho sẵn: Phong phú, lạnh giá – khắc nghiệt, từ vòng cực nam đến cực nam, cao, thấp, không tồn tại, cao nguyên băng khổng lồ, gió – bão Vị trí địa lí Từ vòng cực nam đến cực nam ……………………………… lạnh giá - khắc nghiệt Khí hậu - bão cao nhiều gió thấp khí áp…….…, Nhiệt độ…… , …… Địa hình Cao nguyên băng khổng lồ …………….…………… Sinh vật không tồn Thực vật phong phú Động vật BÀI 47 CHÂU NAM CỰC: CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Chọn câu đúng: Nội dung “Hiệp Ước Nam Cực” quy định 12 nước ký, nhau: a Phân chia lãnh thổ hợp lý b Khai thác nguồn khoáng sản chung c Đánh bắt loại hải sản d Nghiên cứu khoa học vì mục đích hòa bình Câu 2: Châu Nam Cực chưa có dân cư sinh sống thường xun do: a.Khơng có phương tiện giao thơng b.Khí hậu giá lạnh c Động thực vật ít d.Khoáng sản ít Học Làm tập trang 143 sgk tập đồ Đọc tìm hiểu 48: Thiên nhiên châu Đại Dương ... thế giới em cho biết giới có châu lục , Đó châu lục ? Trả lời: Trên giới có châu lục: Châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương, châu Nam Cực Châu Nam Cực châu lục lạnh chưa có dân sinh... Bài 47 : I VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, PHẠM VI: Xác định vị trí, giới hạn, diện tích châu Nam Cực? - Từ vòng cực đến cực, gờm lục địa Nam cực đảo ven lục địa, diện tích 14.1 triệu km2 V Châu. .. lit-tơn A-mê-ri-can Dựa vào H. 47. 2 phân tích khí hậu Nam Cực? - 100C - 42 C Trạm Vô – xtốc - 370 C - 73 0C 12 12 10 Hình 47. 2 – Biểu đồ nhiệt độ hai địa điểm ở 1châu Nam Cực Nhiệt độ tháng cao Nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: châu nam cực đia lí 7, châu nam cực đia lí 7, ? Hoàn chỉnh sơ đồ sau để thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố làm nên đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực. Với các cụm từ cho sẵn: Phong phú, lạnh giá – khắc nghiệt, từ vòng cực nam đến cực nam, cao, thấp, không tồn tại, cao nguyên băng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay