giao an vnen so hoc 6 tiet 1 den tiet 76

271 144 0
  • Loading ...
1/271 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2018, 21:26

TUẦN – TIẾT 1: Chương 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN BÀI 1: TẬP HỢP PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP A MỤC TIÊU: - Kiến thức: + HS làm quen với khái niệm tập hợp qua ví dụ tập hợp thường gặp toán học đời sống + HS nhận biết đối tượng cụ thể thuộc hay không thuộc tập hợp cho trước + HS biết viết tập hợp theo diễn đạt lời tốn Biết sử dụng kí hiệu  ;  - Kĩ năng: Rèn luyện cho HS tư linh hoạt dùng cách khác để viết tập hợp - Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận B CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - Giáo viên: Phấn màu, phiếu học tập in sẵn tập, bảng phụ viết sẵn đầu tập củng cố - Học sinh: C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Tên hoạt động A Hoạt động khởi động Hoạt động HS Nhiệm vụ: chơi trò chơi thu thập đồ vật MĐ: Giúp học sinh ( bút, sách giáo khoa, làm quen với khái số) theo nhóm niệm tập hợp Sản phẩm: Biết khái PTHĐ: Chơi trò niệm tập hợp qua ví dụ chơi tập hợp thường gặp B Hoạt động hình thành kiến thức Nhiệm vụ: Hoạt động 1: Định nghĩa -phát biểu khái niệm tập hợp MĐ: Giúp HS biết khái niệm - đưa số ví dụ cụ tập hợp qua ví thể tập hợp du Nhận biết Sản phẩm: đối tượng cụ thể thuộc hay không Hoạt động GV Ghi -Yêu cầu hs thu thập đồ dùng học tập bạn nhóm Dự kiến thời gian: phút Dự kiến thời gian: 25 -Yêu cầu học sinh theo dõi sgk phút rút định nghĩa tập hợp thuộc tập hợp cho trước PTHĐ: Thảo luận, chơi trò chơi Hoạt động 2: Cách viết, kí hiệu Mục đích:Biết viết tập hợp theo diễn đạt lời tốn, sử dụng kí hiệu �, � Đưa u cầu: 1.Viết tập hợp số tự nhiên nhỏ 2.Viết tập hợp cá c chữ caùi a, b, c, d Phương thức HĐ: HĐ cá nhânvà HĐ cặp đôi Nhiệm vụ: Thực yêu cầu GV Sản phẩm: Gọi A tập hợp số tự nhiên nhỏ A   0;1;2;3 hay A   1;3;2;0 Gọi B tập hợp chữ a,b, c B   a, b, b hay Giới thiệu: - Các số : 0,1,2,3 :các phần tử tập hợp A - Các chử a, b, c gọi phần tử tập hợp B Ký hiệu : B   b, a, c 1A , đọc thuộc A phần tử A 5A , đọc không thuộc A không phần tử A Nhiệm vụ: Đọc ý trọng sgk nêu cách viết tập hợp Hoạt động thành ?1 ?2 nhóm hồn Sản phẩm: Có cách viết : +Liệt kê tất phần tử tập hợp A + Chỉ tính chất đặc trưng ?1/ D = D , 10 D ?2 / A = C Hoạt động luyện tập Mục đích: củng cố khắc sâu, vận dụng kiến thức vào toán Phương thức HĐ: HĐ cá nhânvà HĐ cặp đơi Nhiệm vụ: Bài Trong cách Làm tập để khắc sâu kiến thức vừa học vieát sau cách viết , cách viết sai ? Sản phẩm: Dự kiến: 10 phút A  0;1;2;3 , B = a,b,c , M = 0;2;4;6;8;10 Baøi sgk/6: a/a�A ; 2�A ; �A ; 1�A ; 2�M Caùch : b/3�B ; b�B ; c�B ; 3�M Cách : Bài sgk/6 : Bài sgk/6:Viết tập hợp A số tự nhiên lớn nhỏ 14 Bài sgk/6 :Viết tập hợp chữ từ “TÓAN HỌC” D.E HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TÌM TỊI MỞ RỘNG Mục đích: Vận dụng kiến thức học để giải tập Phương thức HĐ: HĐ cá nhân Hoàn thành nhiệm vụ giao cách tìm tòi hỏi ý kiến người khác Giao nhiệm vụ: - Học hiểu cách đặt tên , cách viết , ký hiệu tập hợp - Biết nhận biết phần tử thuộc hay không thuộc tập hợp - Làm tập , 4,5sgk/6 đến sbt/3-4 Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… TUẦN - Tiết 2: BÀI 2: TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN A MỤC TIÊU: - Kiến thức: + HS biết tập hợp số tự nhiên, nắm quy ước thứ tự tập hợp số tự nhiên, biết biểu diễn số tự nhiên tia số, nắm điểm biểu diễn số nhỏ bên trái điểm biểu diễn số lớn tia số + HS phân biệt TH N ; N* , biết sử dụng kí hiệu , biết viết số tự nhiên liền sau, số tự nhiên liền trước số tự nhiên - Kĩ năng: Rèn luyện cho HS tính xác sử dụng kí hiệu - Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận B CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - Giáo viên: Phấn màu, mơ hình tia số, bảng phụ ghi đầu tập - Học sinh: Ôn tập kiến thức lớp C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Tên hoạt động A.Hoạt động khởi động Hoạt động HS Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi MĐ: Ôn tập lại Sản phẩm: cách viết tập hợp PT: Kiểm tra cũ Tập hợp số tự nhiên N : Hoạt động GV ? Dùng ký hiệu  ghi phần tử thuộc A mà không thuộc tập hợp B ? Dùng ký hiệu  ghi phần tử vừa thuộc tập hợp A vừa thuộc tập hợp B ? Viết tập hợc số tự nhieân N Ghichú Dự kiến thời gian: phút B.Họat động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Tập hợp N tập hợp N* Nhiệm vụ: Theo dõi sgk thảo luận nhóm tìm khác tập N N* Theo dõi sgk cho biết khác tập N N* MĐ:Giúp HS phân biệt tập N Sản phẩm: N*, PTHĐ: Thảo luận, chơi trò chơi Hoạt động 2: Thứ tự tập hợp số tự nhiên Nhiệm vụ: Mục đích: HS biết Thực yêu cầu GV sử dụng kí hiệu >, 24 / 6+7 sbt Phương thức HĐ: HĐ cá nhân Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: TUẦN 24 - TIẾT 74: BÀI 3: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ - BÀI TẬP (TT) Tên hoạt động A Hoạt động khởi động MĐ: Ôn tập lại Hoạt động HS Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi Hoạt động GV - Moät hs lên bảng phát biểu tính chất phân Ghichú Dự kiến thời gian: phút tính chất Sản phẩm: phân số Baøi 12 PTHĐ: cá nhân 3 3 :    6:3 a/ số làm tập theo yêu cầu - Làm tập 12 trang 11 sgk 2.4   b/ 7.4 28 15 15 : 3   25 : 5 c/ 25 4.7 28   d/ 9.7 63 B Hoạt động luyện tập Nhiệm vụ: HÑ2 : Luyện tập Trả lời câu hỏi * Bài 12/ 11/sgk Điền số thích hợp vào ô trống Sản phẩm: -Vận dụng tính chất phân số để giải số tập phân số, viết phân số có mẫu âm thành phân số có mẫu dương MĐ: + HS rèn luyện cách sử dụng đònh Bài 19 - Khi phân số có tử bội mẫu : k b b ( k; b  Z ;b ) Bài 20 59 127 bể; 180 bể; 180 bể Bài 21 - Mỗi nhóm em, em thực phép tính Thức xong em có kết quả: - Ghi đề vào bảng phụ , yêu cầu hs lên bảng điền Bài 19/ SBT - Ta biết số nguyên ta viết dạng phân số Vậy phân số viết dạng số nguyên? Bài 20/ SBT - Vòi nước chảy đầy bể Vậy giờ; 59 phút 127; phút chảy bao Dự kiến thời gian: 25 phút nghóa phân số để giải thích chứng tỏ hai phân số THAI BINH DUONG Bài 22 - Phát biểu đònh nghóa phân số Trả lời: n – �0 n – �Z biểu thức A = n  viết dạng phân số nhiêu phần bể? - Gv vẽ hình cho hs thấy phải lấy số giờ, phút để có phân số cần tìm * Bài 21/ SBT - Trên hành tinh có đại dương? Khi n �Z n � - Hướng dẫn hs cách thực - Khi n – ứoc SBT - Yêu cầu hs hoạt - Ước : 1; động nhóm; -1; 3; -3 nhóm lên bảng - n = 3; n = 1; n = 5; n laøm = -1 * Baøi 22/ SBT - Yêu cầu hs nhắc lại đònh nghóa phân số Khi biểu thức A = n  viết đươc dạng phân số ? - Khi biểu thức A số nguyên ? - Ước số nào? - Thế n số nào? D.E HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TÌM TỊI MỞ RỘNG Mục đích: Vận dụng kiến thức học để giải tập Hoàn thành nhiệm vụ giao cách tìm tòi hỏi ý kiến người khác - Ôn lại tính chất phân số - BTVN: 18; 23; 24/ 6; 7sbt Phương thức HĐ: HĐ cá nhân * Hướng dẫn câu 23: - Xem tử mẫu phân số có ƯC số rút goïn Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: TUẦN 24 - TIẾT 75 BÀI 4: RÚT GỌN PHÂN SỐ A MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS hiểu rút gọn phân số biết cách rút gọn phân số HS hiểu phân số tối giản biết cách đưa phân số dạng tối giản - Kĩ năng: Bước đầu có kĩ rút gọn phân số, có ý thức viết phân số dạng tối giản - Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận B CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - Giáo viên: Bảng phụ - Học sinh: Học làm đầy đủ C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Tên hoạt động Hoạt động HS Hoạt động GV Ghichú A Hoạt động khởi động MĐ: Nhiệm vụ: Suy nghĩ, trả lời Phát biểu t/chất Dự phân số? kiến thời Viết dạngTQ ? Sản phẩm: - BT: 12 SGK Giúp học sinh ơn Trả lời tập lại phân số PTHĐ: Thảo luận = với mZ, m0 = với n ƯC(a,b) =; = - Một phân số viết dạng số nguyên có tử chia hết 18  4 cho mẫu VD: HS2 - Viết phân số sau dạng mẫu dương: ; Khi phân số viết dạng số nguyên ? Cho VD - Vì: 21 -3 � = � 28 � -21 -39 � 3� = =�  �� � 39 -3� 28 52 � 4� = 52 4� B Hoạt động hình thành kiến thức Nhiệm vụ: Thực yêu cầu GV Hoạt động 1: Cách rút gọn phân số Hs có hiểu rút gọn phân số Sản phẩm: - 21 39  ? 28 52 ? em quan sát qúa trình cho biết muốn rút gọn phân số ta làm nào? Hs hàm ? Quy tắc ( học sgk) PTHĐ: Thảo luận, Rút chơi trò chơi gian: phút gọn psố biến đổi psố cho thành psố đơn giản Để rút gọn psố ta chia Gv từ ?1 dẫn dắt hs khái niệm phân số tối giản ? Muốn rút gọn thành phân số tối giản ta Dự kiến thời gian: 25 phút tử mẫu làm nào? psố cho ƯC Gv giới thiệu khác – nhận xét chúng số sau ? Rút gọn phân a/ 5 18 19 b/ c/ 10 33 57 d/ 36 12 Gv : Khi phân số tối giản rút gọn có nghóa ước chung tử số nvà mẫu số bao nhiêu? ? ƯCLN chúng gọi ? Hoạt động 2: Phân số tối giản Phân số tối giản Gv Khi rút gọn phân số ta thường rút gọn đến tối giản Đòng nghóa (học sgk) - Hs biết Phân số tối giản Gv giới thiệu nhận biết phân số tối phân số mà tử ý mẫu có giản ƯCLN – - Hs biết cách rút gọn phân Nhận xét : số đến tối giản Muốn rút gọn phân số thành phân số tối giản ta chia Phương thức HĐ: tử mẫu vho ƯCN HĐ cá nhânvà HĐ chúng cặp đơi Chú ý (xem sgk) C Hoạt động luyện tập Mục đích: củng cố khắc sâu, vận Nhiệm vụ: Làm tập để khắc sâu kiến thức vừa học ?Phát biểu rút gọn phân số ? ? Thế phân Dự kiến: 10 phút dụng kiến thức vào toán Phương thức HĐ: HĐ cá nhânvà HĐ cặp đơi Sản phẩm: số tối giản Bài 15/SGK Cách rút gọn phân số đến tối giản Hoạt động theo nhóm a == ; b = = Baøi 15/SGK c = = d = = Baøi 17 a,d a == = b = = HS: Biến đổi tử mẫu thành dạng tích rối rút gọn thừa số giống Bài 17 a,d GV: Cho HS làm theo nhóm Hướng dẫn nhóm thực rút gọn bước rút gọn lần GV: Đưa nhóm làm GV: Vậy cách rút gọn phân số ta học ta rút gọn phân số cách nào? D.E HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TÌM TỊI MỞ RỘNG Mục đích: Vận dụng kiến thức học để giải tập Phương thức HĐ: HĐ cá nhân Hoàn thành nhiệm vụ giao cách tìm tòi hỏi ý kiến người khác Giao nhiệm vụ: Học thuộc sgk ghi Làm 18 , 20,21,22,23 sgk Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: TUẦN 25 - TIẾT 76: LUYỆN TẬP A MỤC TIÊU: - Kiến thức: Tiếp tục củng cố khái niệm phân số nhau, tính chất phân số, phân số tối giản - Kĩ : Rèn luyện kĩ thành lập phân số nhau, rút gọn phân số dạng biểu thức, chứng minh phân số chứa chữ tối giản, biểu diễn phần đoạn thẳng hình học - Thái độ : Phát triển tư HS B CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - Giáo viên : Bảng phụ , máy tính bỏ túi - Học sinh : Máy tính bỏ túi C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Tên hoạt động A Hoạt động khởi động MĐ: Ôn tập lại Hoạt động HS Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi Hoạt động GV Nêu quy tắc rút gọn phân số ? Việc rút gọn phân số dựa sở Ghichú Dự kiến thời gian: cách rút gọn Sản phẩm: phân số a) PTHĐ: cá nhân phút naøo? = ; b) = HS2: 25dm2= m2 =m2 Rút gọn thành phân số tối giản a) 36dm2 = m2 450cm2 = m2 = m2 575 cm2 = m2 b) HS2: Thế phân số tối giản? Làm 19/15 SGK 25dm2; 36dm2; 450cm2 ; 575cm2 Đổi m2 ( viết dạng phân số tối giaûn) = a.d = b.c =   = (a,b) (mZ, m0) với nƯC ? Nêu cách rút gọn phân số ? 1m2 dm2 ,bằng cm2? HS viết dạng tổûng quát, phân số nhau, tính chất phân số B Hoạt động luyện tập Nhiệm vụ: Bài 20/ 15 SGK Trả lời câu hỏi Tìm cặp phân số phân số : ; ; ; ; ; Sản phẩm: MĐ: + Củng cố đònh nghóa phân số nhau, tính chất Bài 20/15 SGK = = = ; == Hoaëc = ( (-9) (-11) ? Để tìm cặp phân số băøng ta nên Dự kiến thời gian: 25 phút phân = 33.3 số, phân số tối giản (=99) + Rèn luyện Bài 21/15 SGK kó rút gọn , so =; = ; =; sánh phân =;= số, lập phân số Vậy = = phân Và = Phân số cần số cho tìm trước làm nào? Bài 17/15 SGK + p dụng rút goïn a) ; b) ; c) ; d) ; e) phân số –3 vào số toán có nội dung thực tế Trong phân số,tìm phân số không phân số phân số lại Bài 22/15 SGK ?Ngoài cách rút gọn ta cách nữa? GV: cách không thuận lợi cách rút gọn phân số +HS làm 21/ 15 SGK ( theo nhóm) ; ;;;; Bài 17 /15 SGK: Rút gọn: a) ; b) c) d) e) GV : Hướng dẫn làm câu a, d +HS lên bảng làm Bài 16/15 SGK Loại cửa chiếm= t số Loại nanh chiếm=t số … cối nhỏ chiếm=t s Loại hàm GV: Nhấn mạnh trường hợp phân số có dạng biểu thức , phải biến đổi tử mẫu thành tích rút gọn Bài 22/ 15 SGK GV dùng bảng phụ chiếm= Ts Bài 27/ 15 SGK Cách làm : = = Hoặc = = = Bài 26/16 SGK CD = 12 = ( đơn vò độ dài) EF = 12 = 10 ( đơn vò độ dài) GH = ; IK = 15 Baøi 24/ 16 SGK = yêu cầu HS lên điền vào ô trống = ; = + HS giải thích cách làm ? B giải cách ( dùng đònh nghóa phân số nhau, áp dụng tính chất phân số) Bài 16/15 SGK +HS đọc đề tóm tắt nêu cách giải = => x = = -7 = => y = = -15 ==> x.y = 3.35 = 1.105 = 21 = 7.15 = ( -3) ( -35) =… Vaäy: x = ; y = 35 Hoaëc x = ; y = 105 B 27/ 15 SGK HS đọc đề giải thích cách giải : Đúng hay sai? Một HS rút gọn sau: = = Bài 26/ 16 SGK GV dùng bảng phụ ? Đoạn thẳng AB gồm đơn vò độ dài ? + CD = AB Vạy cd dài đơn vò độ dài? Vẽ hình +HS giải phần lại Bài 24/ 16 SGK Tìm số nguyên x, y biết: = = ? Hãy rút gọn phân số +HS lên bảng tìm x, y ? Nếu toán thay đổi = x, y thay đổi nào? +Gvgợi ý lập tích x.y tìm cặp số nguyên thoả mãn x.y = 35 = 105 D.E HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TÌM TỊI MỞ RỘNG Mục đích: Vận dụng kiến thức học để giải tập Phương thức HĐ: HĐ cá nhân Hoàn thành nhiệm vụ giao cách tìm tòi hỏi ý kiến người khác + Ôn tính chất phân số , cách rút gọn phân số ( không rút gọn dạng tổng) Bài tập 23;24;25; 26 /16 SGK 29; 31; 32 SBT Hướng dẫn Bài 23/ 16 SGK Cho tập hợp A = {0; -3 ; } Viết tập hợp B phân số mà n, m A ? Trong số ; -3; tử số m nhận giá trò nào? mẫu số n nhận giá trò nào? +GV lưu ý : = = ; = =1 Bài 26 SBT/ GV: Nếu xem đoạn nhỏ DVCD đoạn thẳng AB dài bao nhiêu? GV: Yêu cầu HS tính độ dài đoạn thẳng lại Vẽ đoạn thẳng ( HS hoạt động theo nhóm) HS: Dài 12 đơn vò chiều dài Đ/A CD = AB = 12 = 9; EF = AB = 12 = 10 GH = AB = 12 = 6; IK = AB = 12 = 15 Bài 39/9 SBT Chứng tỏ Là phân số tối giản ( n  N ) ? Để chứng tỏ phân số có tử ,mẫuN phân số tối giản ta cần chứng minh điều gì? +GV gọi d làƯC ( 12n +1 30 n +2) ? BCNN( 12,30) làbao nhiêu?=> d làƯC tích ?(12n +1) (30n +2) quan hệ với nhau? +GV : pp để CM phân số chứa chữ tối giản Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ... 54 + 19 + 82 = 15 5 (km) Đáp số : 15 5 km Bài tập 27 sgk/ 16 Tính nhanh : a/ 86 + 257 + 14 82 km YÊN BÁI = ( 86 + 14 ) + 257 = 10 0 = + 257 357 b/ 72 + 69 + 12 8 = (72 + 12 8) +69 = = 200 + 69 269 c/... kiến: 10 phút Nhiệm vụ: Làm tập để khắc sâu kiến thức vừa học Sản phẩm: Bài tập 30 b /17 sgk : Tìm số tự nhiên x : 18 .(x – 16 ) = 18 x – 16 = x = 16 + x = 17 Bài 26 sgk/ 16 : 54 km HÀ NỘI 19 km... giải t an = 35 + (2 +19 8) - Biết sử dụng thành thạo máy tính bỏ túi = 10 0 10 16 - Hs biết vận dụng tính chất giao h an , kết hợp phép cộng , = (9 96 + 4) + 41 = 10 00 + 41 = 10 41 b/ 37 + 19 8 =
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an vnen so hoc 6 tiet 1 den tiet 76, giao an vnen so hoc 6 tiet 1 den tiet 76, Bài 86: a) đúng.; b) sai; c) sai., Gv giới thiệu: khỏang cách từ điểm A đến điểm 0 trên trục số là giá trò tuyệt đối của số nguyên a.Kí hiệu: ., - Gv: Mỗi số tự nhiên đều là số nguyên. Hãy nêu thứ tự trong Z., d) (-219) - (-229) + 12.5, a.(b - c) = ab – ac, B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay