Giao trinh mon tri tue nhan tao

286 397 0
  • Loading ...
1/286 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2018, 10:33

Những năm gần đây chúng ta thường nghe nói nhiều về máy tính thế hệ 5, hệ chuyên gia, lập trình Prolog, logic mờ, mạng nơron nhân tạo, giải thuật di truyền,…Đây là một số thuật ngữ trong một ngành mới của khoa học máy tính: Trí tuệ nhân tạo (TTNT). Để hình dung TTNT giải quyết những vấn đề gì, chúng ta hãy xem những ứng dụng với những đòi hỏi cụ thể của nó. ... chuyên gia Một chun gia phải có nhiều tri thức chun mơn kỹ sử dụng tri thức để giải vấn đề Một hệ chương trình thay cho chuyên gia gọi hệ chuyên gia Nó bao gồm sở tri thức quy tắc suy luận Hệ chuyên... minh: Hiểu ngôn ngữ tự nhiên: tiếng Anh hay ngơn ngữ Có khả biểu diễn tri thức: thu thập, sử dụng tri thức Lập luận tự động: xử lý tri thức đưa kết luận Học máy: thích nghi với hồn cảnh khả ngoại... khác Tri t học, Toán học, Tâm lý học,… 20 Qui tắc suy diễn “modus ponens” (tam đoạn luận) sử dụng suy luận hình thức ngày Aristotle đưa từ vài nghìn năm trước Descartes nhân vật trung tâm phát tri n
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao trinh mon tri tue nhan tao, Giao trinh mon tri tue nhan tao, I-Một số ứng dụng của trí tuệ nhân tạo, Lập kế hoạch và robot, Hiểu và mô hình hóa ngữ nghĩa NNTN, II. Khái niệm về trí tuệ nhân tạo, III- Những đặc điểm của công nghệ xử lý thông tin dựa trên TTNT, I. Biểu diễn vấn đề trong KG trạng thái., Các thành phần của KGTT, Thông tin mỗi nút?, Tìm kiếm theo chiều rộng (BFS), Tìm kiếm theo chiều sâu (DFS), Tìm kiếm với độ sâu hạn chế, Tìm kiếm sâu dần, Chương 2. CÁC CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM KINH NGHIỆM, Khái niệm về hàm đánh giá, Nhiều cách XD hàm h, II. Các chiến lược tìm kiếm kinh nghiệm., a) Tìm kiếm leo đồi – Hill Climbing Search (Pearl, 1984), Tìm kiếm ưu tiên tốt nhất – Best First Search (Best-FS), Chương 3. CÁC CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM TỐI ƯU, Hàm đánh giá cải tiến., Lưu các trạng thái, Bài tập: Tìm đường đi nn từ A tới Z, Chương 4. CÁC CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM CÓ ĐỐI THỦ, II.Thủ tục Minimax cơ bản, Thủ tục chọn nước đi cho MAX, III. Minimax với độ sâu hạn chế, Độ sâu d, u thuộc lớp MAX, Chương trình chơi cờ của Samuel, Định giá cho nút ở độ sâu d?, IV. Thủ tục cắt nhánh alpha-beta, Khái niệm về biểu diễn và xử lý tri thức, Ví dụ về một hệ tri thức, Chương 5. Logic mệnh đề, Quy tắc xây dựng công thức, Thủ tục cm G→H, Chuơng 6. LOGIC VỊ TỪ, Công thức phân tử - câu đơn., Ngữ nghĩa câu phức (công thức), Công thức tương đương, Các luật suy diễn, Chứng minh bằng luật phân giải, Lý do chỉ dùng câu Horn, Biểu diễn tri thức bằng luật, Thủ tục suy diễn tiến, Phần 3. LOGIC MỜ VÀ LẬP LUẬN XẤP XỈ, Định nghĩa tập mờ, Ví dụ xác định hàm thành viên, Mở rộng các phép toán, Hợp thành các quan hệ mờ, Hợp thành các mệnh đề mờ, Phép kéo theo Mamdani, Qui tắc MP trong LG mờ, A(x)B(y) là quan hệ R(x,y), Hệ điều khiển mờ, b. Suy diễn trước, kết hợp sau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay