BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI NHÀ THUỐC

31 558 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2018, 10:21

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LT NGÀNH DƯỢC BÁO CÁO MÔN THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI NHÀ THUỐC GIA HÂN Sinh Viên Thực Hiện : MSSV : Lớp : LTCD Dược … Giáo Viên Hướng Dẫn: Ths Trần Thị Hồng Nga TP Hà Nội, năm 2018 MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Thuốc kiểm soát đặc biệt .13 6.1 Các qui trình thao tác chuẩn (Standard operating procedure – S.O.P) .14 Một số loại thuốcnhà thuốc bán thường xuyên, số loại thuốc tên hoạt chất mà có từ biệt dược trở nên: .18 8.1 Danh mục thuốc 18 8.2 Hình ảnh 20 8.3 Một số loại thuốc tên hoạt chất mà có từ biệt dược trở nên: 22 Các đơn thuốc bán đợt thực tập tập trung vào bệnh - Trong năm 2017 có chứng kiến tác dụng khơng mong muốn thuốc, nhầm lẫn, khiếu nại, thu hồi, hết hạn sử dụng, … nêu cụ thể cách giải quyết: .23 9.1 Các đơn thuốc bán đợt thực tập tập trung vào bệnh sau: .23 9.2 Trong năm 2017 khơng có chứng kiến tác dụng không mong muốn thuốc, không nhầm lẫn khiếu nại, khơng có thuốc thu hồi, khơng có thuốc hết hạn sử dụng 24 10 Vấn đề thực hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nhà thuốc – Việc phối hợp với sở y tế để cung cấp thuốc thiết yếu – Việc đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn nhà thuốc 24 10.1 Việc thực hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nhà thuốc: 24 10.2 Việc đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn nhà thuốc: 24 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Trong đời sống ngành dược Việt Nam giữ vai trò quan trọng đời sống xã hội,được quan tâm nhà nước ủng hộ từ cộng đồng mà ngành dược ln cố gắng phát triển lên để ln có vị trí quan trọng phát triển xã hội việc đào tạo đội ngũ cán ngành dược quan tâm,bản thân em ý thức ngành nghề theo học tìm hiểu với mong muốn học hỏi tìm tòi khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn để thực tốt chuyên môn nghiệp vụ học đôi với hành lí thuyết gắn liền với thực tế Với mong muốn Trung tâm đào tạo liên tục ngành dược trường Đại học Đại Nam tạo điều kiện cho em thực tế Nhà thuốc Gia Hân Được giúp đỡ tận tụy hết lòng Nhà thuốc Gia Hân thời gian em có thêm hiểu biết nhiệm vụ ý thức công việc người dược sĩ tương lai để thêm phần nâng cao chuyên môn nghiệp vụ quyền hạn người dược sĩ đại học Qua giúp em nắm kiến thức cung ứng sử dụng thuốc an toàn hiệu quả.Sau thời gian thực tập em xin trình bày báo cáo thu hoạch Nhà Thuốc Gia Hân sau THỰC TẬP TẠI NHÀ THUỐC GPP PHẦN II: NỘI DUNG THỰC TẬP Giới thiệu chung Nhà Thuốc - Thực tập Nhà Thuốc Gia Hân - Địa chỉ: Số Nhà 75 Phố Thanh Đàm- Phường Thanh Trì- Quận Hồng MaiThành Phố Hà Nội - Dược sĩ phụ trách: Nguyễn Lan Hương 1.1 Nhân : _ Nhân Nhà Thuốc có hai người: + Người phụ trách chủ Nhà thuốc DS Nguyễn Lan Hương (Dược sĩ Đại Học) có chứng hành nghề dược đủ điều kiện mở nhà thuốc GPP + Một dược sỹ trung học giúp việc cho nhà thuốc ( có văn chun mơn dược thời gian thực hành nghề nghiệp phù hợp, đủ sức khỏe, không bị bệnh truyền nhiễm, không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn y dược) 1.2 Cơ sở vật chất, kỹ thuật - Nhà thuốc có diện tích đạt tiêu chuẩn GPP (26 m ) bố trí thành hai khu vực kho lưu trữ khu vực trưng bày bán thuốc - Thiết bị bảo quản thuốc: tủ, quầy, giá kệ chắn, trơn nhẵn, dễ vệ sinh, thuận tiện cho bày bán, bảo quản thuốc đảm bảo thẩm mỹ - Nhiệt độ ẩm kế để kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm sở bán lẻ thuốc ( Định kỳ kiểm tra) - Hệ thống chiếu sáng, quạt thơng gió, thiết bị bảo quản thuốc phù hợp với yêu cầu bảo quản ghi nhãn thuốc (bảo quản nhiệt độ phòng trì nhiệt độ 30 0C, độ ẩm không vượt 75% ) có dụng cụ lẻ bao bì lẻ phù hợp với điều kiện bảo quản thuốc… 1.3 Tài liệu, hồ sơ sổ sách để mở nhà thuốc GPP * Hồ sơ, sổ sách tài liệu chun mơn nhà thuốc - Có tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc, quy chế hành để người bán lẻ tra cứu sử dụng cần - Các hồ sơ, sổ cách liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc, bao gồm: + Sổ sách máy tính (máy tính có phần mềm để quản lý hoạt động lưu trữ liệu để quản lý thuốc tồn trữ - bảo quản, theo dõi số lô, hạn dùng thuốc vấn đề khác có liên quan + Hồ sơ sổ sách lưu trữ liệu liên quan đến bệnh nhân (Bệnh nhân có đơn thuốc trường hợp đặc biệt) đặt nơi bảo đảm để tra cứu kịp thời cần + Sổ sách, hồ sơ thường xuyên ghi chép hoạt động mua thuốc, bán thuốc, bảo quản thuốc thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần tiền chất theo quy định quy chế quản lý thuốc gây nghiện + Hồ sơ, sổ sách lưu giữ năm kể từ thuốc hết hạn dùng - Xây dựng thực theo quy trình thao tác chuẩn dạng văn cho tất hoạt động chuyên môn để nhân viên áp dụng, tối thiểu phải có quy trình sau: +Quy trình mua thuốc kiểm sốt chất lượng thuốc + Quy trình bán tư vấn thuốc bán theo đơn + Quy trình bán tư vấn thuốc khơng theo đơn +Quy trình kiểm kê kiểm sốt chất lượng thuốc +Quy trình giải thuốc bị khiếu nại thu hồi +Quy trình bảo quản - xếp hàng hóa +Quy trình đào tạo nhân viên +Quy trình vệ sinh nhà thuốc * Một số giấy tờ liên quan: Chứng hành nghề dược: - Được cấp cho cá nhân đăng ký hành nghề dược, Giám đốc Sở Y tế cấp có hiệu lực năm kể từ ngày ký - Người cấp Chứng hành nghề dược phải có điều kiện sau đây: + Có văn bằng, chứng chun mơn phù hợp với yêu cầu hình thức kinh doanh thuốc + Đã qua thực hành nghề nghiệp từ năm đến năm sở dược hợp pháp hình thức kinh doanh + Có đạo đức nghề nghiệp + Có đầy đủ sức khỏe Giấy đăng ký kinh doanh Nhà thuốc tư nhân phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dược phẩm (do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư cấp tỉnh cấp) Sở Y tế, thành phố trực thuộc trung ương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bán lẻ thuốc Giấy chứng nhận đạt GPP Theo quy định Bộ Y tế GPP, từ 2/2011, Nhà thuốc không đạt chuẩn GPP bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc không kê đơn hoạt động đến hết 31/12/2011 Giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP có thời hạn năm Để đạt chuẩn GPP, chủ Nhà thuốc phải có chứng hành nghề dược có mặt cửa hàng thuốc thời gian hoạt động; Nhà thuốc phải có diện tích tối thiểu từ 20m2, đặt địa điểm cố định; có đủ thiết bị để bảo quản thuốc… Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Được cấp cho sở kinh doanh thuốc, Giám đốc Sở Y tế có hiệu lực năm kể từ ngày ký Cơ sở kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc phải có đủ điều kiện sau đây: - Cơ sở vật chất, kỹ thuật nhân có trình độ chun mơn cần thiết cho hình thức kinh doanh thuốc - Người quản lý chuyên môn dược cấp Chứng hành nghề dược phù hợp với hình thức kinh doanh Tổ chức hoạt động nhà thuốc 2.1 Nguồn Thuốc - Nguồn thuốc mua sở kinh doanh thuốc hợp pháp - Có hồ sơ theo dõi, lựa chọn nhà cung cấp có uy tín, đảm bảo chất lượng thuốc q trình kinh doanh - Chỉ mua thuốc phép lưu hành Thuốc mua ngun vẹn có đầy đủ bao gói nhà sản xuất, nhãn quy định theo quy chế hành Có đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ thuốc mua - Khi nhập thuốc, người bán lẻ kiểm tra hạn dùng, kiểm tra thông tin nhãn thuốc theo quy chế ghi nhãn, kiểm tra chất lượng có kiểm sốt q trình bảo quản - Nhà thuốc phải có đủ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu dùng cho tuyến C Danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam Sở Y tế địa phương quy định 2.2 Kiểm soát chất lượng - Kiểm tra chất lượng thuốc cảm quan: + Thuốc viên nang: kiểm tra tính tồn vẹn viên, vỉ (Vỉ không bị hở, bị rách, bột thuốc khoảng trống viên) + Thuốc viên nén: kiểm tra màu sắc, kiểm tra độ ẩm viên lọ hay vỉ cách lắc nhẹ nghe tiếng kêu, kiểm tra độ toàn vẹn vỉ mắt thường + Đối với viên bao: Bề mặt nhẵn, không nứt, không bong mặt, bảo quản lọ hoăc vỉ kín, lắc khơng dính.Đối với viên bao đường không chảy nước + Thuốc cốm: Kiểm tra độ ẩm cách lắc nhẹ nghe tiếng kêu + Đối với thuốc mỡ: Tuýp thuốc đồng đều, bao bì nguyên vẹn + Đối với thuốc dán miếng băng dính: Phải đồng + Đối với thuốc đạn, thuốc trứng: Khơng chảy nước, bao bì trực tiếp ngun vẹn + Đối với siro thuốc: Thuốc phải trong, không biến chất q trình bảo quản, khơng lắng cặn lên men, khơng có đường kết tinh lại + Đối với thuốc nước để uống đóng ống: Màu sắc đồng phải trong, thông tin n ống phải sắc nét đầy đủ + Đối với thuốc tiêm: Kiểm tra thuốc bột pha tiêm xem có bị vón khơng, lắc nhẹ quan sát + Nếu hàng không đạt yêu cầu: Phải để “ khu vực hàng chờ xử lý, ” Liên hệ với nhà cung ứng để trả đổi lại hàng 2.3 Sổ sách, chứng từ - Tình hình kinh doanh nhà thuốc thể rõ ràng sổ sách cập nhật thường xuyên: - Sổ theo dõi lượng thuốc mua vào - Sổ theo dõi ngày - Sổ theo dõi mặc hàng khách hàng mua khơng có đơn tiện cho việc đặt hàng - Sổ theo dõi xuất nhập kho để theo dõi số lượng hàng 2.4 Sắp xếp bảo quản - Nguyên tác bảo quản, xếp thuốc Yêu cầu nhà sản xuất, ghi bao bì sản phẩm Sắp xếp theo nguyên tắc FFO (thuốc nhập trước cấp phát trước) FEFO (Thuốc sản xuất trước cấp phát trước) Cách thức xếp thuốc Yêu cầu bảo quản Cách thức xếp Nhiệt độ nhỏ 250C Ngăn mát tủ lạnh Tránh ánh sang Để chỗ tối Dễ bay hơi, dễ mốc mọt, dễ phân hủy Để nơi thoáng mát Dễ cháy, có mùi Để tách riêng, tránh xa nguồn nhiệt, nguồn điện mặt hàng khác BQ nhiệt độ phòng, kệ, giá, tủ, Các thuốc khác khơng có u cầu bảo khơng để mặt đất, khơng để giáp quản đặc biệt tường, tránh mưa hắt, ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp - Các loại thuốc xếp ngăn nắp, gọn gàng đảm bảo dễ: + Dễ thấy + Dễ lấy + Dễ kiểm tra - Đồng thời đảm bảo chống: + Chống ẩm nóng + Chống mối mọt, nấm mốc + Chống cháy nổ + Chống hạn dùng + Chống nhầm lẫn, đỗ vỡ, mát - Nhà thuốc có đủ thiết bị bảo quản thuốc, tránh ảnh hưởng bất lợi thuốc - Nhà thuốc có tủ, quầy, giá, kệ chắn, trơn nhẵn, dễ vệ sinh, thuận tiện cho bày bán, bảo quản đảm bảo thẩm mỹ, có nhiệt ẩm kế, có hệ thống thơng gió chiếu sáng 2.5 Các hoạt động Marketing hãng thuốc + Các quan quản lý nhà nước y tế: Bộ y tế, Sở y tế + Các phương tiện truyền thông đại chúng: báo, đài, truyền hình, tờ rơi… + Qua người giới thiệu thuốc, nhân viên bán hàng, người trung gian + Qua kiểm tra điều kiện kinh doanh thực tế + Qua liên lạc điện thoại tham quan trực tiếp - Những thông tin nhà sản xuất: nhà cung ứng cần tìm hiểu + Chính sách giá cả, sách phân phối, phương thức tốn phù hợp + Chất lượng dịch vụ - Đáp ứng yêu cầu bảo quản hàng hóa - Thái độ dịch vụ tốt(đáp ứng đơn hàng nhanh, dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo) Các hoạt động Bán thuốc Các bước hoạt động bán thuốc, bao gồm: - Người bán lẻ hỏi người mua câu hỏi có liên quan đến bệnh, đến thuốc mà người mua u cầu Sỉ NHËP THC HµNG NGµY vµ theo dõi số lô, hạn dùng Tên thuc, TT hàm lợng, quy cách Số hoá Số lô đơn Hạn dùng Nhà SX ĐV Số l- Đơn Tín ợng giá h Thµ nh tiỊn Ghi chó SỔ THEO DÕI NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM Tháng .Năm - Nhiệt độ: Nhá 30oC - Độ ẩm: Không 75% Ngày Nhiệt độ (0C) 9h 15h Độ ẩm (%) 9h 15h Ký tên Người thực Ghi Người kiểm tra 31 Ghi chú: Khi nhiệt độ, độ ẩm vượt giới hạn, phải điều chỉnh máy kịp thời, ghi lại kết sau điều chỉnh sỉ theo dâi vƯ sinh QY thuốc Đối tợng Ngày 3 Lau nỊn Lau tđ, qy Ngời thực Ngời kiểm tra Ghi chú: Đánh dấu chÐo vµo mơc cã thùc hiƯn 16 Danh mục thuốc phép kinh doanh nhà thuốc 7.1 Thuốc kê đơn thuốc khơng kê đơn  TÊN NHĨM THUỐC KÊ ĐƠN VÀ KHƠNG KÊ ĐƠN Nhóm thuốc kê đơn Thuốc kháng sinh 2.Thuốc lợi tiểu 3.Thuốc tim mạch, huyết áp 4.Thuốc chống loét dày 5.Thuốc giãn cơ, tăng cường trương lực 6.Thuốc điều trị bệnh gout 7.Thuốc điều trị nấm 8.Thuốc điều trị hen 9.Thuốc điều trị hoocmôn nội tiết tố 10.Dung dịch tiêm truyền 11.Thuốc điều tri đau nửa đầu Nhóm thuốc khơng kê đơn 1.Thuốc đơng y 2.Thuốc vitamin khống chất 3.Thuốc nhỏ mắt mũi 4.Thuốc ho 5.Thuốc kháng histamin 6.Thuốc tránh thai 7.Thuốc tẩy giun sán 8.Thuốc giảm đau hạ sốt 7.2 Sự khác việc bán tư vấn thuốc kê đơn thuốc không kê đơn Thuốc kê đơn - Là thuốc gây nguy hiểm tới tính mạng ảnh hưởng tới sức khỏe không sử dụng theo hướng dẫn người kê đơn - Phải có đơn bán - Không phép quảng cáo - Bán thuốc, lấy thuốc theo đơn tư vấn sử dụng, cách dùng, liều lượng thuốc ghi đơn - Chỉ dược sỹ đại học có quyền thay thuốc khác có hoạt chất, dạng bào chế, liều lượng có đồng ý người 17 Thuốc khơng kê đơn - Là loại thuốc cấp phát, bán sử dụng không cần đơn - Được phép giới thiệu - Bán tư vấn theo yêu cầu người mua, tư vấn lựa chọn thuốc, theo nhu cầu người mua tư vấn công dụng, cách dùng, liều dùng Một số loại thuốcnhà thuốc bán thường xuyên, số loại thuốc tên hoạt chất mà có từ biệt dược trở nên: 8.1 Danh mục thuốc STT 001 002 003 004 00 006 007 008 009 010 011 012 013 014 01 016 017 018 019 TÊN THUỐC- HÀM LƯỢNG QUI CÁCH HÃNG SX ACC Sus 200mg (Đức) Acemuc 100mg(Gói) Acemuc 200mg(Gói) Acemuc 200mg(Viên) Lindo Pharma GmbH Acigmentin 1000mg Alphachymotrypsine choay Vỉ Ambron 30mg(Vacopha- Long an) Amlodipin 5mg (Đồng Tháp) Amlodipin 5mg Standa Amlodipin 5mg Vidipha- Ấn Độ Amlor Cap 5mg (Pháp) Amoxicillin 500mg TW1 Ampicillin 500mg (LD Áo) Amsyn 5mg (Ấn độ) Apitim 5mg(Hậu Giang) Augmentin 250/31, 25mg(Pháp) Augmentin 1g (Anh) Augmentin 500/62.5mg (Pháp) Augmentin 625mg (Pháp) 020 Azicine 250mg(Gói) Standa 021 Azicine 250mg(Viên) Standa Azithromycin 200 mg Gói (Hậu 022 giang) 023 Azithromycin 250 Hậu giang 024 Azithromycin 250mg(Pharma 120) 02 Betaloc Zok (Blister) 50mg 28's 026 Betaloc Zok Tab 25mg 14's 027 Betaserc 16mg 028 Bidisuptilis hộp 40 gói(Bình định) 029 Biolac Plus 500mg HOẠT CHẤTCƠNG DỤNG Sanofi-Aventis Việt Nam Acetylcysteine Acetylcystein Sanofi-Aventis Việt Nam Acetylcystein Sanofi-Aventis Việt Nam Acetylcystein Glaxo Wellcome Productio Amoxicillin, Acid Clavulanic Sanofi VN Alphachymotrypsine Vacopha- Long an Ambrosol Đồng Tháp Amlordipin 5mg Đồng Tháp Amlordipin 5mg LD AD-Vidipha Pfizer PGM – Pháp Amlordipin 5mg TW1 Amoxicillin 500mg Sandoz GmbH Ampicillin 500mg Synmecic Laboratories Amlordipin 5mg Hậu Giang Amlordipin Glaxo Wellcome Productio Amoxicillin, Acid Clavulanic Glaxo Wellcome Productio Amoxicillin, Acid Clavulanic Glaxo Wellcome Productio Amoxicillin, Acid Clavulanic Glaxo Wellcome Productio Stada Amoxicillin, Acid Clavulanic Azithromycin dihydrate 250mg Azithromycin dihydrate 250mg Hậu Giang Azithromycin Hậu giang Azithromycin Pharmaceutical 120 Azithromycin AstraZeneca AB Metoprolol succinat 47, 5mg AstraZeneca AB Metoprolol succinat 23, 75mg Abbott Healtheals Betahistine dihydrochloride Bình điịnh Men tiêu hóa sống Cng nhệ sinh phẩm VN Lactobacillus acidophilus Stada 18 Amlordipin 5mg 030 031 032 033 034 03 036 037 038 039 Boganic (Forte Viên nang) H/5 vỉ TPC Boganic (Viên nén) H/5 vỉ TPC Calcium Corbiere 10ml (Sanofi) Calcium Corbiere 5ml (Sanofi) Canxi-Nano Hộp 30 Viên (Hóa dược) Cebraton (Nang mềm) TPC Cecopha 500mg (Z150) Cefixim 100mg(Gói) (Pharma 150) Cefnirvid 125mg (HV Pharma) Cefnirvid 300mg (TW Vidiphar) Cefpodoxim 100mg Gói (HV Pharma) Cefpodoxim 200mg (HV Pharma) Ceginkton H5v/10 viên HD Cephalexin 500mg TW1 Ciprobay 500mg (Đức) 040 041 042 043 044 04 Ciprofloxacin 500mg(Brawn) 046 Clamoxyl Sac 250mg (Pháp) 047 Clarithromycin Stada 500mg 048 Clarityle 10mg (Ấn độ) 049 Coldacmin Flu Hậu giang 05 Colocol Extra (Sao kim) 05 Coveram 5/5mg (IRE) 05 Coversyl 5mg(Pháp) 05 Coversyl Plus 5/1, 25mg(Pháp) 05 Curam Quick Tab 100mg(Đức) 05 Curam Tab 625mg(Đức) 05 Cystin B6 Bailleul (Pháp) 05 Debridat Tab 100mg(Pháp) Tranphaco Cao Actiso+Cao biển súc+ Tranphaco Cao Actiso+Cao biển súc+ Sanofi VN Calcium Sanofi VN Calcium Hóa dược Calci+ D3 Tranphaco Cao Đinh lăng+Cao bạch Z150 Cefuroxim Phaarmaceutical 150 Cefixim HV Pharma Cefdinir TW Vidiphar Cefdinir HV Pharma Cefpodoxim HV Pharma Cefpodoxim HDPharma Bổ não TW1 Cephalexin 500mg Bayer Pharma AG Ciprofloxacine Hidrochloride Brawn Glaxo Wellcome Production Pháp Ciprofloxacine Hidrochloride Stada Clarithromycin 500mg PT Merak Sharp Laratadin 10mg Hậu giang Paracetamol+ Clopherinamin Sao kim Para+Cafein Servier (Ireland) Perindopril /Amiodipine Servier (Ireland) Perindopril arginine Servier (Ireland) Perindoprin+Indapamide Lek Pharmaceuticals D.D Amoxicillin, Acid Clavulanic Lek Pharmaceuticals D.D Amoxicillin, Acid Clavulanic Laboratorio Res Galenigues L-Cystin+ B6 Farmea – Pháp Trimebutine maleate 100mg 19 Amoxicillin 250mg 05 05 060 061 062 063 064 06 066 067 068 069 070 071 072 073 074 07 076 077 078 079 080 081 082 083 084 08 Decolgen Forte(United pháp) United Paracetamol, Phenylphrine Diamicron MR 30mg (Pháp) Diamicron MR 60mg (Pháp) Dimenhydrinat (Say xe) TPC Dogmatil 50mg(Pháp) Dopegyt 250mg(Hungary) Dorithricin ngậm ho(Đức) Les Laboratories Servier Les Laboratories Servier Industrie Gliclazid Tranphaco Dimenhydrinat (Say xe) Sanofi Winthrop Industrie Sulpirid Igispharmaceuticals Methyldopa Medice Arzne Ngậm ho Duphalac 15ml Duphaston 10mg Hộp 20 viên Eefferalgan 500mg(Pháp) Efferangan 150mg(Đặt)(Pháp) Efferangan 300mg(Đặt)(Pháp) Efferangan 80mg(Đặt)(Pháp) Efferangan 80mg(Gói)(Pháp) Enat 400UI (Thái lan) Enterogemina (Ống)(Ytalia) Enterogemina (Viên)(Ytalia) Franrogyl 0, 75MUI éloge France VN Fugacar (Chocona)500mg Furosemid 40mg TPC Gastropulgite Hộp 30 gói(Pháp) Giảm đau thần kinh D3(Hà tây) Haginat 125mg (Hậu giang) Haginat 250mg Hậu giang Haginat 500mg (Hậu giang) Hairnew (Dầu gội trị gầu) OMC Hapacol 150mg (Hậu giang) Abbott Biologicals Lactulose(Nhuận tràng) Abbott Healtheals Dydrogesterole 10mg Bristol Myers Paracetamol Bristol Myers Paracetamol Bristol Myers Paracetamol Bristol Myers Paracetamol Bristol Myers Paracetamol Mega lifesciences Thai lan Vitamin E Thiên nhiên Sanofi-Aventis Bacillus claussii Sanofi-Aventis Bacillus claussii éloge France VN Spiramicin/Metronidazol Olic LTD Tranphaco Albendazol Furosemid Beaufour Ipsen Industrie Attapulgite mormoiron Hà tây Para+Cafein Hậu giang Cefuroxim Hậu giang Cefuroxim Hậu giang Cefuroxim OMC Dầu gội trị gầu Hộp 50 gói Hậu giang Paracetamol Hapacol 250mg (Hậu giang) Hậu giang Paracetamol Gliclazid 8.2 Hình ảnh Một số loại thuốcnhà thuốc bán thường xuyên: 20 - Vitamin khoáng chất - Thuốc dùng Ergocalciferol 000 000UI/100ml Cetrimid – nghệ Thuốc mắt, tai mũi họng: Osla redi 15ml hydrochloride 0, 05% Xylometazoline - Thuốc giảm đau hạ sốt PANADOL Extra - Kháng sinh: 21 Cefuroxime 250 mg Cefixime 150 mg -Thuốc Tiêu Hóa TV – Omeprazol (Omeprazole) No – spa (Drotaverine) 8.3 Một số loại thuốc tên hoạt chất mà có từ biệt dược trở nên: ST T BIỆT DƯỢC Hapacol Frantamol Efferalgan Kid doper Acemuc Exomuc Glotamuc 8g Mitux Acehasan 10 Singulair 11 Smart-air 12 Montecef 13 Franlucat 14 Miowan 15 Aerius 16 Rinofin 17 AT Delotin 18 Clarityn 19 Deslopedil 20 Alpha choay 21 Chymobest P 22 Alpha glomed 23 Alpha Bay HOẠT CHẤT CHÍNH Paracetamol Acetylcystein Montelukast DẠNG BÀO CHẾ NƯỚC SẢN XUẤT Đều dạng gói bột pha nước VN VN PHÁP VN 1000/ gói 2000/ gói 3000/ gói VN Pháp VN VN VN Indonesia Chile VN VN Ấn Độ bỉ chile ấn indonesia VN 2000/ gói 4.500/ gói 900/ viên 1000/ gói 700/ viên 17.000/ gói 6000/ viên 7.200/ viên 6.500/ viên 8000/ viên 80.000/ chai 50.000/ chai 60.000/ chai 50.000/ chai 45.000/ chai 20.000/ vỉ 15.000/ vỉ 18.000/ vỉ 10.000/ vỉ Gói bột Gói bột Viên nang cứng Gói bột Viên nang cưng Gói bột Viên nén Viên nén Viên nén Viên nén Desloratadin Đều dạng siro Alphachymo Trypsin Đều dạng viên 22 Đều Việt Nam GIÁ BÁN Qua thống kê em thấy loại thuốc khác giá thành khác nhau.Các nước sản xuất khác giá thành khác phải cơng nghệ bào chế khác lên giá thành khác Các đơn thuốc bán đợt thực tập tập trung vào bệnh Trong năm 2017 có chứng kiến tác dụng không mong muốn thuốc, nhầm lẫn, khiếu nại, thu hồi, hết hạn sử dụng, … nêu cụ thể cách giải quyết: 9.1 Các đơn thuốc bán đợt thực tập tập trung vào bệnh sau: - Viêm đường hô hấp trên: Viêm họng, viêm quản, viêm tai gữa, viêm VA, viêm tai gữa, …, viêm xoang - Nhiễm trùng đường tiêu hóa: Lỵ, viêm đại tràng, viêm dày – hạch tá tràng, tiêu chảy dovirut, …, rối loạn đường tiêu hóa - Tăng huyết áp - Tim mạch, mỡ máu cao, men gan cao… - Rối loạn vận mạch - Các bệnh miệng: Nhổ răng, Viêm nha chu, …, áp se quoanh - Trẻ em còi xương, suy dinh dưỡng - Các bệnh sản khoa: Viêm phần phụ, …, rối loạn kinh nguyệt 23 9.2 Trong năm 2017 khơng có chứng kiến tác dụng không mong muốn thuốc, khơng nhầm lẫn khiếu nại, khơng có thuốc thu hồi, khơng có thuốc hết hạn sử dụng 10 Vấn đề thực hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nhà thuốc – Việc phối hợp với sở y tế để cung cấp thuốc thiết yếu – Việc đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn nhà thuốc 10.1 Việc thực hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nhà thuốc: - Nhân viên nhà thuốc nắm quy chế kê đơn bán thuốc theo đơn biết tra cứu danh mục thuốc khơng kê đơn y tế - Bố trí người có trình độ chun mơn phù hợp để kiểm tra đơn thuốc trước bán hỏi người mua thơng tin triệu chứng bệnh, tình trạng người dùng thuốc, dị ứng thuốc, để tránh rủi ro dùng thuốc bán theo đơn - Nhà thuốc thành lập sổ ghi chép, theo dõi việc bán thuốc kê đơn - Thường xuyên thông báo cho bác sĩ kê đơn thuốc đơn thuốc bác sĩ kê đơn chưa hợp lý liều dùng, tương tác thuốc, … - Thông báo cho người mua thuốc tính hợp pháp đơn thuốc từ chối bán thuốc(Đơn kê ngày, sai liều dùng, …) - Thực có dược sĩ đại học thay thuốc đơn thuốc 10.2 Việc đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn nhà thuốc: - Nhà thuốc thường xuyên đào tạo đào tạo lại quy trình thao tác chuẩn cho tất nhân viên cũ nhà thuốc - Nhà thuốc thường xuyên cập nhật luật dược, thông tư, hướng dẫn, văn pháp luật để tập huấn cho nhân viên qui chế chuyên môn nghiệp vụ dược quy định pháp luật có liên quan - Tất nhân viên nhà thuốc thường xuyên tham gia hội thảo khoa học hãng thuốc hội thảo để cập nhật kiên thức - Nhà thuốc có hệ thống máy vi tinh kết nối Intenet để nhân viên nhà thuốc cập nhật thông tin mạng phục vụ công tác chuyên môn 24 PHẦN III: KẾT LUẬN Trong thời gian học tập rèn luyện trường Đại Học Đại Nam, nhận quan tâm dẫn Quý thầy cô sau học lý thuyết thực hành trang bị cho chúng em vốn kiến thức bản, nhằm bổ sung kiến thúc trước tốt nghiệp, nhà trường tổ chức cho sinh viên chúng em tham gia tế nhà thuốc, chúng em xin gửi lời tri ân đến thầy cô xuất thời gian qua tạo điều kiện, giúp em trang bị thêm kiến thức hoàn thành tập.Với hướng dẫn tận tình giáo hướng dẫn (Ths Trần Thị Hồng Nga) chị Dược Sĩ phụ trách nhà thuốc Gia Hân (Nguyễn Lan Hương) em có trải nghiệm thực tế thật bổ ích: -Nâng cao thêm hiểu biết chủng loại thuốc -Kỹ năng, thái độ khai thác thông tin với khách hàng -Sắp xếp, bảo quản, hướng dẫn sử dụng, phân chia liều dung theo toa nhà thuốc 25 Trong báo cáo em xin nêu tổng quan vị trí, phạm vi hoạt động quy chế Dược liên quan đến nhà thuốc,cũng trích dẫn số thơng tin nhóm thuốc thơng dụng nhà thuốc Q trình hồn thành báo cáo khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đươc thông cảm hướng dẫn thêm Quý thầy cô anh chị nhà thuốc Gia Hân để em hồn thiện chun mơn Em xin chân thành cảm ơn! 26 LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơng có thành cơng mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q thầy cơ, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô Trung Tâm Đào Tạo LT Ngành Dược Trường Đại Học Đại Nam với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường Và đặc biệt, học kỳ này, nhà trường tổ chức cho chúng em thực tế Nhà Thuốc mà theo em hữu ích sinh viên ngành dược chúng em Em xin chân thành cảm ơn cô giáp Ths Trần Thị Hồng Nga tận tâm hướng dẫn chúng em Nếu khơng có lời hướng dẫn, dạy bảo Cơ em nghĩ thu hoạch em khó hồn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn Cô Bài thu hoạch thực khoảng thời gian gần tuần Bước đầu vào thực tế, tìm hiểu hoạt động buôn bán Nhà Thuốc kiến thức em hạn chế nhiều bỡ ngỡ Do vậy, khơng tránh khỏi thiếu sót điều chắn, em mong nhận ý kiến đóng góp q báu q thầy bạn học lớp để kiến thức em lĩnh vực hoàn thiện Trong khoảng thời gian thực tập Nhà thuốc Gia Hân, em thấy người thực may mắn có đươc chị Lan Hương (DS ĐH Phụ Trách Nhà Thuốc) tận tình giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm bán thuốc Nhà thuốc Và nhờ chị mà em có kiến thức cần thiết cho riêng Sau cùng, em xin kính chúc q thầy Trung Tâm Đào Tạo LT Ngành Dược, Cô giáo Ths Trần Thị Hồng Nga thật dồi sức khỏe, để tiếp tục thực sứ mệnh cao đẹp truyền đạt kiến thức cho hệ mai sau Và em xin gửi lời cảm ơn tới chị Lan Hương( DS phụ trách nhà thuốc Gia Hân) chúc chị sức khỏe thành đạt Nhà Thuốc ngày tin tưởng nhiều bệnh nhân Em xin trân thành cảm ơn ! 27 NHẬN XÉT (Của giảng viên hướng dẫn) Hà Nội, ngày ……… tháng ……… năm 2018 GIẢNG VIÊN 28 NHẬN XÉT (Của đơn vị thực tập) Hà Nội, ngày ……… tháng ……… năm 2018 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THỰC TẬP 29 ... dụng thuốc an toàn hiệu quả.Sau thời gian thực tập em xin trình bày báo cáo thu hoạch Nhà Thuốc Gia Hân sau THỰC TẬP TẠI NHÀ THUỐC GPP PHẦN II: NỘI DUNG THỰC TẬP Giới thiệu chung Nhà Thuốc - Thực. .. mục thuốc phép kinh doanh nhà thuốc 7.1 Thuốc kê đơn thuốc khơng kê đơn  TÊN NHĨM THUỐC KÊ ĐƠN VÀ KHƠNG KÊ ĐƠN Nhóm thuốc kê đơn Thuốc kháng sinh 2 .Thuốc lợi tiểu 3 .Thuốc tim mạch, huyết áp 4 .Thuốc. .. khoảng thời gian thực tập Nhà thuốc Gia Hân, em thấy người thực may mắn có đươc chị Lan Hương (DS ĐH Phụ Trách Nhà Thuốc) tận tình giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm bán thuốc Nhà thuốc Và nhờ chị mà
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI NHÀ THUỐC, BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI NHÀ THUỐC, PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ, Thuốc kiểm soát đặc biệt, Một số loại thuốc mà nhà thuốc bán thường xuyên, một số loại thuốc cùng tên hoạt chất mà có từ 3 biệt dược trở nên:, 1 Việc thực hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn tại nhà thuốc:

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay