NGHIÊN cứu CHẾ tạo THIẾT bị THU hồi điện cảm TRÊN hệ THỐNG điện ôtô

129 168 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2018, 16:20

NGHIÊN cứu CHẾ tạo THIẾT bị THU hồi điện cảm TRÊN hệ THỐNG điện ôtô NGHIÊN cứu CHẾ tạo THIẾT bị THU hồi điện cảm TRÊN hệ THỐNG điện ôtô NGHIÊN cứu CHẾ tạo THIẾT bị THU hồi điện cảm TRÊN hệ THỐNG điện ôtô NGHIÊN cứu CHẾ tạo THIẾT bị THU hồi điện cảm TRÊN hệ THỐNG điện ôtô NGHIÊN cứu CHẾ tạo THIẾT bị THU hồi điện cảm TRÊN hệ THỐNG điện ôtô NGHIÊN cứu CHẾ tạo THIẾT bị THU hồi điện cảm TRÊN hệ THỐNG điện ôtô NGHIÊN cứu CHẾ tạo THIẾT bị THU hồi điện cảm TRÊN hệ THỐNG điện ôtô NGHIÊN cứu CHẾ tạo THIẾT bị THU hồi điện cảm TRÊN hệ THỐNG điện ôtô NGHIÊN cứu CHẾ tạo THIẾT bị THU hồi điện cảm TRÊN hệ THỐNG điện ôtô NGHIÊN cứu CHẾ tạo THIẾT bị THU hồi điện cảm TRÊN hệ THỐNG điện ôtô NGHIÊN cứu CHẾ tạo THIẾT bị THU hồi điện cảm TRÊN hệ THỐNG điện ôtô NGHIÊN cứu CHẾ tạo THIẾT bị THU hồi điện cảm TRÊN hệ THỐNG điện ôtô NGHIÊN cứu CHẾ tạo THIẾT bị THU hồi điện cảm TRÊN hệ THỐNG điện ôtô NGHIÊN cứu CHẾ tạo THIẾT bị THU hồi điện cảm TRÊN hệ THỐNG điện ôtô NGHIÊN cứu CHẾ tạo THIẾT bị THU hồi điện cảm TRÊN hệ THỐNG điện ôtô NGHIÊN cứu CHẾ tạo THIẾT bị THU hồi điện cảm TRÊN hệ THỐNG điện ôtô NGHIÊN cứu CHẾ tạo THIẾT bị THU hồi điện cảm TRÊN hệ THỐNG điện ôtô NGHIÊN cứu CHẾ tạo THIẾT bị THU hồi điện cảm TRÊN hệ THỐNG điện ôtô NGHIÊN cứu CHẾ tạo THIẾT bị THU hồi điện cảm TRÊN hệ THỐNG điện ôtô NGHIÊN cứu CHẾ tạo THIẾT bị THU hồi điện cảm TRÊN hệ THỐNG điện ôtô Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC BỘ MƠN ĐỘNG CƠ NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ THU HỒI ĐIỆN CẢM TRÊN HỆ THỐNG ĐIỆN ÔTÔ Sinh viên thực hiện: ĐẶNG TRÍ TRUNG NGUYỄN ĐỨC TRỌNG MSSV: 10905016 MSSV: 10905015 I NỘI DUNG: Thực đề tài gồm nội dung sau: Khái quát điện cảm hệ thống điện ô tô Các phương án thu hồi điện Các linh kiện điện, điện tử, vi điều khiển, giao tiếp máy tính Chế tạo thiết bị thu hồi điện cảm Khảo sát, thực nghiệm thiết bị chế tạo mơ hình động Daihatsu Viết thuyết minh đề tài II TÀI LIỆU THAM KHẢO: Giáo trình hệ thống điện - điện tử, điện ô tô Giáo trình vi điều khiển, giáo trình LabVIEW Các chương trình mơ máy tính III TRÌNH BÀY: • 02 thuyết minh đề tài • 02 đĩa CD thuyết minh đề tài IV THỜI GIAN THỰC HIỆN: a Ngày bắt đầu: 01/03/2014 b Ngày hoàn thành: 20/07/2014 BỘ MÔN ĐỘNG CƠ Tp.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2014 Giáo viên hướng dẫn Phan Nguyễn Quí Tâm Đồ án tốt nghiệp -1- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TP.HCM, ngày….tháng… năm 2014 Giáo viên hướng dẫn Th.S Phan Nguyễn Quí Tâm Đồ án tốt nghiệp -2- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ĐỌC DUYỆT TP.HCM, ngày… tháng… năm 2014 Giáo viên đọc duyệt Đồ án tốt nghiệp -3- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, nghiên cứu thực tiễn chúng em đúc kết nhiều kiến thức nấc thang để chúng em bước vào sống Lời đầu tiên, chúng em xin chân thành cảm ơn toàn thể quý thầy cô trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt tình giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường Đặc biệt với giúp đỡ quý thầy cô Khoa Cơ Khí Động Lực bảo tận tình Thầy Th.S Phan Nguyễn Q Tâm tạo điều kiện cho chúng em hoàn thành đồ án tốt nghiệp thời gian quy định Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn kính chúc quý thầy cô Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh dồi sức khỏe, niềm vui nhiệt huyết với nghề giáo để góp phần vào nghiệp trăm năm trồng người đặc biệt q thầy khoa Cơ Khí Động Lực lời chúc sức khỏe, hạnh phúc thành công! Cuối cùng, để có ngày hơm nay, khơng thể qn cơng lao to lớn gia đình bạn bè động viên, khuyến khích chúng em tự tin sống cố gắng vươn lên học tập Chúng em xin chân thành cảm ơn! Tp HCM, ngày….tháng….năm 2014 Nhóm thực đề tài Đồ án tốt nghiệp -4- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ MỤC LỤC MỤC LỤC .5 CHƯƠNG TỔNG QUAN 10 1.1 Lý chọn đề tài 10 1.2 Mục đích đồ án 10 1.3 Nhiệm vụ đồ án .10 1.4 Đối tượng, phạm vi phương pháp nghiên cứu 11 1.5 Sự cần thiết đề tài 11 1.6 Ý nghĩa khoa học 12 1.7 Một số cơng trình liên quan 12 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ GIẢ THUYẾT KHOA HỌC .14 2.1 Tổng quan hệ thống điện ô tô 14 2.1.1 Hệ thống cung cấp điện 14 2.1.2 Hệ thống tiêu thụ điện 16 2.1.3 Công suất tiêu thụ tải điện .17 2.1.4 Thiết bị điện có cuộn cảm 19 2.2 Các giải pháp sử dụng để xử lý suất điện động tự cảm .40 2.2.1 Phương pháp dùng diode 40 2.2.2 Phương pháp dùng điện trở 41 2.2.3 Phương pháp dùng tụ điện 42 2.3 Nhận định khoa học 43 43 Đồ án tốt nghiệp -5- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ CHƯƠNG THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNG THU HỒI VÀ LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG ĐIỆN CẢM 44 3.1 Thiết kế hệ thống thu hồi .44 3.1.1 Ý tưởng thiết kế 44 3.1.2 Các giải pháp thực thi .44 3.2 Thiết kế thiết bị lưu trữ 53 3.2.1 Tính tốn, lựa chọn thiết bị lưu trữ 53 3.2.2 Tính tốn, lựa chọn linh kiện kết nối 59 3.2.3 Phương án thi công 59 3.2.4 Đánh giá lưu trữ 62 CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 66 4.1 Thiết kế hệ thống kiểm soát lượng 66 4.1.1 Ý tưởng thiết kế 66 4.1.2 Thi công mạch điều khiển 66 4.1.3 Thi công mô hình 81 4.1.4 Xây dựng chương trình điều khiển qua sơ đồ thuật toán 88 4.2 Thiết kế giao diện người dùng LabVIEW phiên 2011 .92 4.2.1 Lựa chọn phần mềm .92 4.2.2 Giới thiệu phần mềm Labview 93 4.2.3 Giao tiếp phần mềm với mạch điều khiển trung tâm qua cổng USB 94 4.2.4 Xây dựng giao diện Labview 102 4.3 Kết nơi hồn thiện 109 4.3.1 Nguyên tắc vận hành 110 4.3.2 Quy trình vận hành .111 Đồ án tốt nghiệp -6- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ 4.4 Thu thập xử lý số liệu .111 4.4.1 Dữ liệu cần thu thập 111 4.4.2 Dữ liệu cần hiển thị 112 4.4.3 Dữ liệu cần quan tâm 112 4.4.4 Thử nghiệm sản phẩm chế tạo 113 4.4.5 Đánh giá kêt thí nghiệm 114 4.4.6 Lời đề nghị, đề xuất 116 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 117 5.1 Những nội dung đồ án 117 5.2 Đóng góp khoa học đồ án .117 5.3 Hướng phát triển đồ án 117 TÀI LIỆU THAM KHẢO 118 PHỤ LỤC 119 Đồ án tốt nghiệp -7- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ DANH MỤC HÌNH ẢNH MỤC LỤC .5 CHƯƠNG TỔNG QUAN 10 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ GIẢ THUYẾT KHOA HỌC .14 43 CHƯƠNG THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNG THU HỒI VÀ LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG ĐIỆN CẢM 44 CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 66 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 117 TÀI LIỆU THAM KHẢO 118 PHỤ LỤC 119 Đồ án tốt nghiệp -8- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ DANH MỤC BẢNG BIỂU MỤC LỤC .5 CHƯƠNG TỔNG QUAN 10 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ GIẢ THUYẾT KHOA HỌC .14 43 CHƯƠNG THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNG THU HỒI VÀ LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG ĐIỆN CẢM 44 CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 66 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 117 TÀI LIỆU THAM KHẢO 118 PHỤ LỤC 119 Đồ án tốt nghiệp -9- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ 1.1 CHƯƠNG TỔNG QUAN Lý chọn đề tài Việc chế tạo ô tô tiết kiệm nhiên liệu thân thiện với môi trường tiêu chí hàng đầu nhà sản xuất tô Bên cạnh việc sử dụng nguồn lượng thay cho lượng truyền thống xăng diesel nhà sản xuất tơ có xu hướng trang bị hệ thống có khả thu hồi tái sử dụng lượng qua sử dụng từ hệ thống phanh, treo, lái hệ thống i-Loop Mazda,… Trong trình tìm hiểu khảo nghiệm nhận thấy động xăng truyền thống có trang bị hệ thống đánh lửa điện cảm Khi dòng điện qua cuộn sơ cấp bobine bị ngắt đột ngột để bắt đầu cho q trình phóng điện điện cực bugi, lúc cuộn sơ cấp phát sức điện động tự cảm khoảng 300V đến 400V thay đổi đột ngột từ thông qua cuộn dây Ngồi chúng tơi nhận thấy thiết bị điện dạng cuộn cảm kim phun, relay, van điện từ hoạt động chúng tự sinh sức điện động khoảng 80V đến 100V Các sức điện động từ 80V đến 400V ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ chi tiết điện, sinh nhiệt gây lãng phí lượng cách vơ ích Sau q trình tìm hiểu chúng tơi định thực đề tài: “Nghiên cứu chế tạo thiết bị thu hồi điện cảm hệ thống điện ô tô” với ý tưởng thu hồi tái tạo lượng điện cảm để sử dụng cho số thiết bị tải điện gián đoạn tơ 1.2 Mục đích đồ án Chúng tơi thực đồ án với mục đích sau: Đánh giá sơ tổng giá trị lượng sức điện động tự cảm gây Đánh giá sơ khả thu hồi tái sử dụng nguồn lượng Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thu hồi điện cảm Đánh giá hiệu thiết bị chế tạo 1.3 Nhiệm vụ đồ án Đồ án tốt nghiệp -10- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ  Ngồi ra, thơng qua bảng thơng số siêu tụ ta thấy rõ cường độ dòng điện cao mà siêu tụ phát 100A nên ta sử dụng cho việc khởi động động ban đầu Hiệu suất thu hồi: Dựa vào chương 2, mục (2.1.4.1 Bobine.) (2.1.4.2 Kim phun.), ta tính cơng suất xung điện áp cuộn sơ cấp bobine kim phun số vòng quay 1000 vòng/phút, số liệu Wtr Wkp lấy bảng tính mục 2.1.4.1 mục 2.4.1.2 là: Wtr = W1 × X ×1 = 0.07 × 500 ×1 = 35W tính cho xy lanh Wkp = W2 × X ×1 = 0.00114 × 2000 ×1 = 2.28W tính cho xy lanh Q1 = (Wtr + Wkp ) × t = (35 + 2.28) × 60 = 2236,8Wh Từ đồ thị (hình 4.46 Biểu đồ miển thời gian nạp siêu tụ từ 9,5 vôn đến 12,5 vôn), công suất thu thu lượng lãng phí cuộn sơ cấp bobine đến 12,5 vơn số vòng quay 1000 vòng/phút, dung lượng khối siêu tụ C = 116,67F là: 1 Q2 = × C ×U = ×116, 67 ×12, 52 = 9114,84 J = 151,91Wh 2 Hiệu suất thu hồi thu thu lượng lãng phí cuộn sơ cấp bobine dây kim phun số vòng quay 1000 vòng/phút là: η= Q1 151,91 ×100 = ×100% = 6, 79% Q2 2236,8 Hiệu suất thu hồi lượng điện cảm từ cuộn sơ cấp bobine cuộn kim phun lớn Nếu thu hồi hết tất cuộn dây hệ thống điện ô tô tốc độ lớn lượng thu hồi lớn nhiều Chúng ta sử dụng nguồn lượng cho tải tiêu thụ giảm tiêu hao mức nhiên liệu 4.4.5.3 Thông số cần lưu ý Dung lượng khối tụ (F) Đồ án tốt nghiệp -115- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ Điện áp tụ (V) Điện áp tổng (V) Năng lượng thu hồi (W) Hiệu suất thu hồi 4.4.6 Lời đề nghị, đề xuất Trải qua trình nghiên cứu hoàn thành sản phẩm đề tài: “Nghiên cứu chế tạo thiết bị thu hồi điện cảm hệ thống điện ô tô” thực nghiệm thưc tế mơ hình Daihatsu nên chưa đánh giá xác lượng thời gian thu hồi Nên kiến nghị thử nghiệm nhiều mơ hình khác để hồn thiện nâng cao độ tịn cậy cho thu hồi Hiệu hiệu suất sai số nhiều so với thực tế chạy xe Chúng đề nghị thực nghiệm xe ô tô cho xe vận hành thời gian Từ có sở tảng để chuyển giao sản phẩm cho công ty, hãng phát triển công nghệ ô tơ giúp giảm phần lớn lượng hao phí Đồ án tốt nghiệp -116- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 5.1 Những nội dung đồ án Lý thuyết suất điện động tự cảm hệ thống điện ô tô Năng lượng tự cảm hao phí hệ thống điệnThiết bị lưu trữ lượng điện Tính tốn, thiết kế thu hồi lượng tự cảm Thiết kế mạch thu thập, xử lý hiển thị liệu Đánh giá kết thu Thiết kế mạch bảo vệ siêu tụ Báo cáo kết luận 5.2 Đóng góp khoa học đồ án Tạo ý tưởng nguồn lượng hao phí hệ thống điện tơ Kết hợp lý thuyết thực nghiệm Thiết kế chế tạo thành công thu hồi Thiết kế mạch thu thập, xử lý hiển thị liệu 5.3 Hướng phát triển đồ án Tăng hiệu suất thu hồi lượng Tăng dung lượng lượng lưu trữ siêu tụ Ứng dụng thực tế dòng xe Tìm nguồn tài trợ để mở rộng quy mơ Đồ án tốt nghiệp -117- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ TÀI LIỆU THAM KHẢO Điện động điều khiển động cơ, PGS TS Đỗ Văn Dũng, NXB ĐH Quốc Gia TP.HCM, 2013 Hệ thống điện thân xe, PGS TS Đỗ Văn Dũng, NXB ĐH Quốc Gia TP.HCM, 2004 Lý thuyết mạch, Nguyễn Trung Lập Tài liệu học Orcad, Nguyễn Trung Trực Tài liệu sử dụng CCS tiếng việt, Trần Xuân Trường Ultracapacitors electrostatic energy storage, M.Ragheb Supercapacitor Enhanced Battery Traction Systems – Concept Evaluation, Frederik Van Mulders Modern Electric – Hybrid Electric and Fuel Cell Vehicles, Mehrdad Ehsani Modeling a supercapacitor using PLECS, Dr.John Shonberger 10 http://labview.hocdelam.org 11 http://ni.com 12 http://www.mazda.com/mazdaspirit/env/engine/i-eloop.html 13 www.picvietnam.com 14 Diendandientu.com Đồ án tốt nghiệp -118- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN PIC #include //lAY THU VIEN pic 16F877A #include //THU VIEN TU TAO CHO PIC 16F877A DUNG CAC CHUC NANG RIENG #fuses NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT //KHAI BAO CAU CHI BAO VE CHIP #include "LCD.C" //LAY THU VIEN LCD #use delay(clock=24000000) // LUA CHON TAN SO THACH ANH #use rs232(baud=9600, parity=N, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7) //KHAI BAO TOC DO UART CHAN TRUYEN LEN VA TRUYEN XUONG #use fast_io(b) //TANG TOC DO VAO RA CUA PORTB #use standard_io(e) unsigned int32 xung, vong, ngan, tram, chuc, donvi, ngan1, tram1, chuc1, donvi1, ngan2, tram2, chuc2, donvi2; //KHAI BAO HANG SO 32BIT unsigned int32 ngan3, tram3, chuc3, donvi3, ngan4, tram4, chuc4, donvi4, ngan5, tram5, chuc5, donvi5; int16 i, j; //*********************ngat CCP1**************************// float xungrelay=0, xungkimphun=0, xungsolenoid=0; void ngatRe() { if(input(pin_e0)==0) { Đồ án tốt nghiệp -119- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ delay_ms(50); xungrelay=xungrelay+1; } if(input(pin_e1)==0) { delay_ms(50); xungsolenoid = xungsolenoid+1; } /* if(input(pin_e2)==0) { delay_ms(50); xungkimphun = xungkimphun+1; } */ } //**************dem xung danh lua*************************// float soxungdanhlua=0; //KHAI BAO BIEN SO XUNG DANH LUA #int_RB //CHUONG TRINH NGAT void ngat_RB() { if((RBIF)&&(RBIE)) { //Kiem tra sw1 Đồ án tốt nghiệp -120- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ if(RB4==0) { xung++; soxungdanhlua=soxungdanhlua+1; } RBIF=0; //Xoa co ngat RB } } #int_ext //SU DUNG NGAT DEM DEM XUNG ROI CHUYEN DOI RA TOC DO DONG CO void ext_isr() //CHUONG TRINH NGAT NGOAI { xungkimphun= xungkimphun+1; intf=0; //TAT NGAT } #int_timer0 //SU DUNG NGAT TIMER0 DE DEM TRONG MOT LAN TRAN CO BAO NHIEU XUNG CHUYEN RA TOC DO void timer0_isr() { if(i++>=20) //KHI DEM DEN 1S THI TRAN { vong=xung*84*3; xung=0;i=0; } Đồ án tốt nghiệp -121- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ set_timer0(0); //DIEM DEM BAT DAU TU 256, TAI LA RESET } void LABVIEW(int32 tam) //HAM CHUYEN DOI DE GUI KY TU SO LEN LABVIEW { ngan = tam/1000; tam = tam%1000; tram = tam/100; tam = tam%100; chuc = tam/10; donvi = tam%10; } void LABVIEW1(int32 tam1) //HAM CHUYEN DOI DE GUI KY TU SO LEN LABVIEW { ngan1 = tam1/1000; tam1 = tam1%1000; tram1 = tam1/100; tam1 = tam1%100; chuc1 = tam1/10; donvi1 = tam1%10; } void LABVIEW2(int32 tam2) //HAM CHUYEN DOI DE GUI KY TU SO LEN LABVIEW { ngan2 = tam2/1000; tam2 = tam2%1000; tram2 = tam2/100; tam2 = tam2%100; chuc2 = tam2/10; donvi2 = tam2%10; } Đồ án tốt nghiệp -122- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ void LABVIEW3(int32 tam3) //HAM CHUYEN DOI DE GUI KY TU SO LEN LABVIEW { ngan3 = tam3/1000; tam3 = tam3%1000; tram3 = tam3/100; tam3 = tam3%100; chuc3 = tam3/10; donvi3 = tam3%10; } void LABVIEW4(int32 tam4) //HAM CHUYEN DOI DE GUI KY TU SO LEN LABVIEW { ngan4 = tam4/1000; tam4 = tam4%1000; tram4 = tam4/100; tam4 = tam4%100; chuc4 = tam4/10; donvi4 = tam4%10; } void LABVIEW5(int32 tam5) //HAM CHUYEN DOI DE GUI KY TU SO LEN LABVIEW { ngan5 = tam5/1000; tam5 = tam5%1000; tram5 = tam5/100; tam5 = tam5%100; chuc5 = tam5/10; donvi5 = tam5%10; } void main() Đồ án tốt nghiệp -123- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ { int16 str[20]; //CHUOI str DE CHUYEN LEN LCD lcd_init(); // LCD set_tris_D(0x00); //KHAI BAO CONG RA PORTD float adc; setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); setup_adc_ports(AN0); set_ADC_channel(0); delay_us(40); TRISB=0xFF; //CAU HINH CHAN CHO CAC I/O set_tris_D(0x00); set_tris_C(0B00100111); //KHAI BAO CONG RA PORTC set_tris_e(0b111); /////KHAI BAO DEM XUNG////// enable_interrupts(global); enable_interrupts(int_RB); ext_int_edge(H_to_L); enable_interrupts(int_ext); //KHOI TAO NGAT NGOAI ext_int_edge(H_TO_L); //LAY NGAT NGOAI O MUC THAP enable_interrupts(INT_TIMER0); //Kich hoat NGAT TIMER0 setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256); //DEM NGAT TIMER0 DEN 256 set_timer0(0); //DIEM DEM BAT DAU TU 256 CUA TIMER0 gie = 1; //BAT TIMER0, TRUYEN LEN UART Đồ án tốt nghiệp -124- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ lcd_gotoxy(0,0); // HIEN THI LCD sprintf(str,"DO AN TOT NGHIEP"); lcd_Puts(str); lcd_gotoxy(4,1); // HIEN THI LCD sprintf(str," -*** -"); lcd_Puts(str); delay_ms(30); lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); // HIEN THI LCD sprintf(str,"GVHD: ThS PHAN"); lcd_Puts(str); lcd_gotoxy(1,1); // HIEN THI LCD sprintf(str,"NGUYEN QUI TAM"); lcd_Puts(str); delay_ms(50); LCD_Clear(); lcd_gotoxy(0,0); // HIEN THI LCD sprintf(str,"SVTH:"); lcd_Puts(str); delay_ms(70); lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,1); // HIEN THI LCD sprintf(str,"NGUYEN DUC TRONG"); Đồ án tốt nghiệp -125- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ lcd_Puts(str); lcd_gotoxy(1,0); // HIEN THI LCD sprintf(str,"DANG TRI TRUNG"); lcd_Puts(str); delay_ms(500); LCD_Clear(); while(true) { adc = read_adc(); adc=(adc/1023)/3.7; LCD_Gotoxy(0,0); sprintf(str,"V:%f",adc); LCD_Puts(str); output_low(pin_c0); if(vong==0) { soxungdanhlua=0; } delay_ms(280); LABVIEW(vong); //THUC HIEN TRUYEN SO LEN LABVIEW DE KIM DONG HO QUAY SPEED ENGINE putc(97); putc(ngan+48); putc(tram+48); Đồ án tốt nghiệp -126- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ putc(chuc+48); putc(donvi+48); LABVIEW1(adc*100); //THUC HIEN TRUYEN SO LEN LABVIEW DE DO DIEN AP putc(98); putc(ngan1+48); putc(tram1+48); putc(chuc1+48); putc(donvi1+48); LABVIEW2(soxungdanhlua); //THUC HIEN TRUYEN SO LEN LABVIEW DE KIM DONG HO QUAY SO XUNG DANH LUA putc(99); putc(ngan2+48); putc(tram2+48); putc(chuc2+48); putc(donvi2+48); LABVIEW3(xungkimphun); putc(97); putc(ngan3+48); putc(tram3+48); putc(chuc3+48); putc(donvi3+48); LABVIEW4(xungrelay); putc(97); putc(ngan4+48); Đồ án tốt nghiệp -127- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ putc(tram4+48); putc(chuc4+48); putc(donvi4+48); LABVIEW5(xungsolenoid); putc(97); putc(ngan5+48); putc(tram5+48); putc(chuc5+48); putc(donvi5+48); ngatRe(); lcd_gotoxy(3,1); //HIEN THI LCD sprintf(str,"%lu (r/min)", vong); lcd_Puts(str); LCD_Gotoxy(7,0); Sprintf(str,"-%f",soxungdanhlua); LCD_puts(str); } } Đồ án tốt nghiệp -128- Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – Khoa CKĐ THUẬT TỐN CHƯƠNG TRÌNH LABVIEW Đồ án tốt nghiệp -129- ... chế tạo thiết bị thu hồi tích trữ nguồn lượng điện cảm bị lãng phí Nghiên cứu, thử nghiệm chế độ hoạt động song hành hệ thống cung cấp điện xe thiết bị chế tạo Đánh giá sơ hiệu thiết bị chế tạo. .. chúng tơi định thực đề tài: Nghiên cứu chế tạo thiết bị thu hồi điện cảm hệ thống điện ô tô” với ý tưởng thu hồi tái tạo lượng điện cảm để sử dụng cho số thiết bị tải điện gián đoạn ô tô 1.2 Mục... tổng giá trị lượng sức điện động tự cảm gây Đánh giá sơ khả thu hồi tái sử dụng nguồn lượng Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thu hồi điện cảm Đánh giá hiệu thiết bị chế tạo 1.3 Nhiệm vụ đồ án
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu CHẾ tạo THIẾT bị THU hồi điện cảm TRÊN hệ THỐNG điện ôtô, NGHIÊN cứu CHẾ tạo THIẾT bị THU hồi điện cảm TRÊN hệ THỐNG điện ôtô, 1 Tổng quan hệ thống điện ô tô., 2 Các giải pháp đã và đang sử dụng để xử lý suất điện động tự cảm., 1 Thiết kế hệ thống thu hồi., 2 Thiết kế thiết bị lưu trữ., 1 Thiết kế hệ thống kiểm soát năng lượng, 2 Thiết kế giao diện người dùng trên LabVIEW phiên bản 2011., 4 Thu thập và xử lý số liệu, 3 Hướng phát triển của đồ án.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay