Tuthienbao com tieu luan hoan chinh 3797

16 39 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2018, 15:54

Tuthienbao.com Bài Luận Tiểu luận Thực trạng giải pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Rủi ro 1.2 Rủi ro kinh doanh ngân hàng 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Các loại rủi ro hoạt động ngân hàng 1.3 Lãi suất rủi ro lãi suất 1.3.1 Lãi suất .5 1.3.2 Rủi ro lãi suất .5 1.3.2.1 Khái niệm .5 1.3.2.2 Các nguyên nhân gây rủi ro lãi suất CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG 2.1 Cơ chế điều hành lãi suất Việt Nam qua giai đoạn .8 2.2 Rủi ro lãi suất huy động vốn 2.3 Rủi ro lãi suất cho vay 10 CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO LÃI SUẤT 12 3.1 Giải pháp tránh rủi ro lãi suất hoạt động huy động vốn NHTM 12 3.2 Giải pháp tránh rủi ro lãi suất hoạt động cho vay NHTM 12 3.3 Giải pháp chung 13 3.3.1 Áp dụng hợp đồng hoán đổi lãi suất 13 3.3.2 Có chiến lược quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất hợp lý 14 3.3.3 Vận dụng kỹ thuật bảo hiểm lãi suất hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, quyền chọn .14 3.3.3.1 Hợp đồng kỳ hạn lãi suất (FRA) .14 3.3.3.2 Áp dụng phương thức giao dịch quyền chọn 14 3.3.3.2.1 Giao dịch Mua quyền chọn mua lãi suất (giao dịch Caps).14 3.3.3.2.2 Hợp đồng mua quyền bán lãi suất (giao dịch floors) .14 3.3.3.2.3 Hợp đồng mua bán lãi suất (Giao dịch Collar) 15 3.3.4 Hoàn thiện văn pháp lý việc đo lường quản lý rủi ro lãi suất NHTM 15 3.3.5 Phát huy vai trò Hiệp hội Ngân hàng việc ổn đinh lãi suất thị trường 15 LỜI CẢM ƠN 16 LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, hòa với xu phát triển mạnh kinh tế thị trường hội nhập với kinh tế giới, lĩnh vực tài – ngân hàng nước ta bước phát triển hoàn thiện Trong năm vừa qua, với thành tựu đổi đất nước, hệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc đóng góp vào việc ổn định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng cơng nghiệp hố đại hoá đất nước, mở rộng quan hệ kinh tế với nước khu vực giới Tuy nhiên, hoạt động ngân hàng kinh tế thị trường gặp nhiều khó khăn, tồn rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết kinh doanh uy tín ngân hàng toàn kinh tế Trong hoạt động kinh doanh, ngân hàng thương mại phải đối phó với nhiều rủi ro rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro tỉ giá… Trong đó, rủi ro lãi suất rủi ro đặc thù ngân hàng thương mại Rủi ro lãi suất có ảnh hưởng lớn đến thu nhập giá trị vốn chủ sở hữu ngân hàng thu nhập từ lãi chi phí từ lãi nguồn thu khoản chi chủ yếu ngân hàng thương mại Với chức trung gian tài chính, ngân hàng vay nhận tiền gửi vay việc lãi suất thị trường có biến động lớn gây rủi ro lãi suất, chí nhiều trường hợp gây thua lỗ cho khơng ngân hàng thương mại Có thể nói phòng ngừa rủi ro lãi suất hoạt động quan trọng cần thiết ngân hàng thương mại để đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt kết tốt Nhận thấy tác động mạnh mẽ rủi ro lãi suất tầm quan trọng việc phòng ngừa rủi ro lãi suất hoạt động ngân hàng thương mại, vấn đề kinh tế - tài nóng bỏng mà sinh viên theo học khối ngành kinh tế cần nắm bắt hiểu rõ, nhóm chúng em, hướng dẫn Giảng viên Trần Thị Ngọc Hạnh định chọn đề tài “Thực trạng giải pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam” để tìm hiểu nghiên cứu Mặc dù cố gắng trình độ nhận thức sinh viên hạn chế thời gian thực có giới hạn nên chắn đề tài nghiên cứu điểm sai sót, kính mong Cơ bạn góp ý chỉnh sửa để nhóm chúng em hồn thiện đề tài nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn Cơ bạn! CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Rủi ro Trong sống hàng ngày, lao động sản xuất kinh doanh luôn hàm chứa cố bất ngờ xảy mà dự báo trước Những tình bất ngờ gọi rủi ro Nó yếu tố khách quan nên người loại trừ hết mà hạn chế xuất chúng thiệt hại chúng gây Có nhiều định nghĩa khác rủi ro nhìn chung chia làm quan điểm: Theo quan điểm truyền thống: rủi ro thiệt hại, mát, nguy hiểm yếu tố liên quan đến nguy hiểm, khó khăn, điều khơng chắn xảy cho người Theo quan điểm trung hòa: Rủi ro bất trắc đo lường Rủi ro vừa mang tính tích cực vừa mang tính tiêu cực: Rủi ro gây tổn thất, mát, nguy hiểm mang đến hội, thời Nếu tích cực nghiên cứu, nhận dạng đo lường rủi ro, tìm biện pháp phòng ngừa, hạn chế tiêu cực phát huy hội tích cực mang lại từ rủi ro Nhưng dù nói theo trường phái khái niệm rủi nro ln phải hàm chứa hai đặc tính sau: - Sự không chắn, yếu tố bất trắc - Một khả xấu, yếu tố không mong đợi Như vậy, đến ta đưa khái niệm rủi ro là: Rủi ro khả xảy biến cố bất thường có hậu thiệt hại mang lại kết không mong muốn 1.2 Rủi ro kinh doanh ngân hàng 1.2.1 Khái niệm Rủi ro kinh doanh ngân hàng biến cố không mong đợi mà xảy dẫn đến tổn thất tài sản ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến phải bỏ thêm khoản chi phí để hồn thành nghiệp vụ tài định Rủi ro lợi nhuận kỳ vọng ngân hàng hai đại lượng đồng biến với phạm vi định 1.2.2 Các loại rủi ro hoạt động ngân hàng - Rủi ro lãi suất - Rủi ro tín dụng - Rủi ro tỷ giá (rủi ro hối đoái) - Rủi ro khoản - Rủi ro vận hành 1.3 Lãi suất rủi ro lãi suất 1.3.1 Lãi suất hiểu giá tín dụng, người cho vay đặt để đánh đổi lấy quyền sử dụng vốn cho vay họ Hay lãi suất tỷ lệ mức phí phải trả để nhận khoản vay giá trị khoản vay Có nhiều loại lãi suất khác phạm vi nghiên cứu đề cập đến hai loại lãi suất lãi suất huy động lãi suất cho vay - Lãi suất huy động: lãi suất áp dụng để tính lãi tiền gửi cho khách hàng Đây giá cho việc huy động vốn từ người gửi tiền Lãi suất cao hay thấp phụ thuộc vào thời hạn gửi tiền, khối lượng tiền gửi sách Nhà nước - Lãi suất cho vay: mức lãi suất áp dụng để tính lãi tiền vay mà khách hàng phải trả cho Ngân hàng vay vốn Lãi suất cho vay cao hay thấp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thời hạn vay, đối tượng khách hàng, mục đích vay vốn, khối lượng tiền vay, mức độ rủi ro, quy định Nhà nước… Chênh lệch lãi suất cho vay lãi suất huy động nguồn thu nhập Ngân hàng, đặc biệt Ngân hàng Việt Nam 1.3.2 Rủi ro lãi suất 1.3.2.1 Khái niệm Ngân hàng là trung gian tài với hoạt động chủ yếu thường xuyên huy động vốn từ tầng lớp dân cư tổ chức khác, sau sử dụng nguồn vốn huy động để cấp tín dụng thu lợi nhuận Trên nguyên tắc tín dụng có vay có trả (bao gồm gốc lãi) hạn, Ngân hàng phải trả lãi tiền gửi cho khách hàng gửi tiền tiến hành thu nợ lãi từ khách hàng vay vốn Chênh lệch lãi cho vay lãi tiền gửi nguồn thu nhập chủ yếu cho Ngân hàng Lãi suất - giá việc sử dụng vốn, giống giá bao loại hàng hóa khác thị trường, luôn biến động, lúc tăng lúc giảm phụ thuộc vào cung cầu thị trường Sự biến động gia tăng lợi nhuận gây tổn thất cho Ngân hàng Như đến ta rút kết luận rủi ro lãi suất sau: Rủi ro lãi suất loại rủi ro xuất có thay đổi lãi suất thị trường yếu tố có liên quan đến lãi suất dẫn đên nguy biến động thu nhập giá trị dòng Ngân hàng 1.3.2.2 Các nguyên nhân gây rủi ro lãi suất * Sự không phù hợp kỳ hạn tài sản (tài sản có) nguồn vốn (tài sản nợ): không phù hợp thể qua số khe hở lãi suất Khe hở lãi suất (R)= Tài sản nhạy cảm lãi suất – Nguồn nhạy cảm lãi suất Trong đó: - Tài sản nhạy cảm lãi suất TSC định giá lại thay đổi lãi suất bao gồm: khoản cho vay ngắn hạn, đến hạn, khoản cho vay chứng khốn có lãi suất thả nổi… - Nguồn nhạy cảm lãi suất khoản vốn mà lãi suất điều chỉnh theo điều kiện thị trường như: loại tiền gửi ngắn hạn có lãi suất thả nổi… Như có trường hợp xảy giá trị R: - R < 0: khe hở lãi suất âm Khi lãi suất thị trường giảm chênh lệch lãi suất tăng lên làm gia tăng lợi nhuận cho Ngân hàng Ngược lại, lãi suất thị trường tăng lên, rủi ro lãi suất xuất làm giảm lợi nhuận - R = 0: khe hở cân Khi lãi suất thị trường tăng hay giảm không gây ảnh hưởng đến thu nhập lợi nhuận Ngân hàng - R > 0: khe hở lãi suất dương, trường hợp tài sản nhạy cảm lớn nguồn nhạy cảm Nếu lãi suất thị trường tăng gia tăng lợi nhuận, lãi suất thị trường giảm lợi nhuận giảm theo Như vậy, rủi ro lãi suất xuất hai trường hợp: thứ R>0 lãi suất thị trường giảm, thứ hai R
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuthienbao com tieu luan hoan chinh 3797 , Tuthienbao com tieu luan hoan chinh 3797 , CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN, CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO LÃI SUẤT

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay