Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần nhựa đà nẵng

96 100 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2018, 21:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG MAI NGUYỄN MINH HƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số : 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Mai Nguyễn Minh Hương MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 Tên bảng Trang Phân tích cấu trúc tài sản DPC Phân tích tính tự chủ mặt tài Phân tích tính ổn định nguồn tài trợ Phân tích tiêu cân tài dài hạn Phân tích cân tài ngắn hạn Phân tích tiêu hiệu cá biệt Phân tích tiêu phản ảnh kinh doanh cơng ty DPC Phân tích đòn bẩy tài năm 2013 đến năm 2015 Biến động tỷ giá giai đoạn 2013 đến năm 2015 Giá trị công ty DPC dựa BCĐKT 46 48 49 51 53 55 58 62 67 69 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ 2.1 Kết kinh doanh giai đoạn 2013 – 2015 Trang 27 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình 2.1 Sơ đồ Mơ hìnhCơng ty DPC Trang 28 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DPC TSCĐ NVTX NVTT VLĐR TSDH NNH NQR LNST LNTT VLĐ TSCĐ DTBHCCDV DT HĐ TC VCSHBQ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng Tài sản cố định Nguồn vốn thường xuyên Nguồn vốn tạm thời Vốn lưu động ròng Tài sản dài hạn Nợ ngắn hạn Ngân quỹ ròng Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận trước thuế Vốn lưu động Tài sản cố định Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Vốn chủ sở hữu bình quân LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh doanh nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài doanh nghiệp nhà đầu tư, nhà cho vay, nhà cung cấp, khách hàng, Mỗi đối tượng quan tâm đến tình hình tài doanh nghiệp góc độ khác Song nhìn chung họ quan tâm đến khả tạo dòng tiền mặt, khả sinh lợi, khả toán mức lợi nhuận tối đa, Vì vậy, việc thường xun tiến hành phân tích tình hình tài giúp cho nhà doanh nghiệp quan chủ quản cấp thấy rõ thực trạng tài doanh nghiệp kỳ qua dự đoán cho tương lai, xác định đầy đủ đắn nguyên nhân mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tình hình tài chính, từ đưa giải pháp hữu hiệu để ổn định tăng cường tình hình tài Cơng ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng tiền thân nhà máy Nhựa Đà Nẵng thành lập ngày 22/10/1976 Đến năm 2000, Công ty Nhựa Đà Nẵng cổ phần hoá theo định số 90/2000/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Hiện cơng ty tiến hành đổi mới, cấu lại doanh nghiệp, đồng thời để tăng thu hút nhà đầu tư nước ngồi Như vậy, cơng ty đứng trước bước ngoặt lớn mặt thay đổi cấu, bên cạnh sức ép cạnh tranh ngày lớn từ doanh nghiệp ngành, việc phân tích tình hình tài cơng ty việc vơ cần thiết Phân tích tình hình tài sử dụng cơng cụ đánh giá tình hình tài doanh nghiệp q khứ, tại, đánh giá rủi ro hiệu hoạt động doanh nghiệp, từ giúp nhà quản trị đối tượng sử dụng thông tin khác nhà đầu tư, quan quản lý, chủ nợ…có nhìn sâu sắc hơn, tồn diện tình hình tài doanh nghiệp để đưa định kinh doanh đắn Từ nhận thức nên tơi chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng” để làm luận văn thạc sỹ minh Mục đích nghiên cứu Nội dung đề tài tập trung hệ thống hóa vấn đề lý luận phân tích tình hình tài doanh nghiệp; để từ phân tích thực trạng tình hình tài doanh cơng ty cổ phần nhựa Đà Nẵng, tồn công ty gặp phải, sở đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty thời gian đến Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu tình hình tài cơng ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu: Tình hình tài cơng ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng thời gian từ năm 2013 đến 2015 Lí do: đến ngày 14/02/2017 cơng ty đăng tải Báo cáo tái nên số liệu cập nhật 2015 Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng tình hình tài cơng ty Nhựa Đà Nẵng năm qua nào? Còn tồn nào, đâu nguyên nhân dẫn đến tồn Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng Phương pháp nghiên cứu Trong trình thực luận văn, phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng là: Phương pháp so sánh, phương pháp loại trừ Ý nghĩa khoa học thực tiễn Hệ thống hoá sở lý luận phân tích tình hình tài doanh nghiệp 10 Đánh giá thực trạng tình hình tài Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng, giúp doanh nghiệp nhìn nhận đắn tình hình tài doanh nghiệp từ rút định đắn liên quan đến doanh nghiệp tạo điều kiện nâng cao khả tài doanh nghiệp Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận văn chia thành phần sau: Chương I: sở lý luận phân tích tình hình tài doanh nghiệp Chương II: Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng Chương III: Một số giải pháp để góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Quá trình nghiên cứu đề tài: “Phân tích tình hình tài công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng”, tác giả tham khảo số đề tài liên quan: Trước tiên sách chuyên khảo như: Phân tích tài doanh nghiệp – Học viện tài chính- GS.TS Ngơ Thê Chi …,giáo trình tài doanh nghiệp TS.Nguyễn Hồi Nhân, NXB Tài năm 2013; phân tích báo cáo tài định giá doanh nghiệp Phan Đức Lâm, nhà xuất thống kê, năm 2009; số giáo trình tài liệu dành cho học viên cao học khác Quá trình tham khảo tài liệu giúp tác giả hiểu được: khái niệm liên quan đến phân tích tình hình tài chính, thơng tin sử dụng phân tích tình hình tài chính, phương pháp phân tích tình hình tài doanh nghiệp như: phương pháp so sánh, phương pháp lại trừ…Và tiêu liên quan đến phân tích tình hình tài doanh nghiệp 82 + Những khoản vốn tốn, vốn bị chiếm dụng cần biện pháp tích cực đơn đốc thu hồi kịp thời đưa vào kinh doanh nhằm tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động + Trong điều kiện lạm phát, để bảo tồn vốn lưu động, cơng ty phải dành phần lợi nhuận hình thành quỹ dự trữ để bù đắp số vốn hao hụt lạm phát đồng tiền giá + Tăng cường công tác quản lý vốn lưu động, tìm biện pháp để rút ngắn thời gian khâu mà vốn qua Làm điều giúp cho công ty rút ngắn thời gian chu chuyển vốn lưu động lưu thơng hàng hố, từ giảm bớt số vốn lưu động cần thiết Bên cạnh đó, cơng ty tăng tốc độ chu chuyển vốn lưu động giảm số vốn lưu động mà đảm bảo khối lượng cơng việc kinh doanh + Q trình chu chuyển vốn thường xuyên nằm khâu dự trữ lưu thơng cần phải áp dụng biện pháp thích hợp khâu, để từ góp phần nâng cao khả tài cơng ty, cụ thể sau: - Trong khâu dự trữ, cần xác định đắn nhu cầu dự trữ cần thiết tối thiểu để đảm bảo công việc kinh doanh diễn liên tục Tránh dự trữ thừa, gây ứ đọng vốn dự trữ thấp gây ảnh hưởng đến khâu bán Bên cạnh đó, cơng ty phải thường xun xác định mức dự trữ hợp lý theo tháng, quý tuỳ theo nhu cầu thị trường - Trong khâu lưu thông, để nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty nên chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý tiền mặt, chế độ toán, cần nhanh chóng giải cơng nợ để thu hồi vốn cho công ty Tổ chức việc vận chuyển lưu thông hàng hố phải trách nhiệm cao Phải trách nhiệm bảo hiểm cho hàng hoá tránh rủi ro bất trắc xảy Đi sâu tìm hiểu phân tích nhu cầu thị trường, nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng giúp cho cơng ty xác định mặt hàng kinh doanh cho phù hợp 83 3.2.9 Hoàn thiện hệ thống thu thập, xử lý, trao đổi thông tin điều hành kinh doanh Muốn đứng vững cạnh tranh, doanh nghiệp phải thu nhận thơng tin nhanh chóng, xác để định cần thiết cho trình kinh doanh tiến hành cách thuận lợi, đủ thông tin đảm bảo lợi cạnh tranh Do hệ thống thông tin doanh nghiệp chưa đảm bảo nguồn thơng tin chất lượng cần thiết thị trường, xây dựng hệ thống thông tin yêu cầu đặt doanh nghiệp 3.2.10 Cải thiện tình hình sử dụng vốn tiền Tiền mặt tài sản không sinh lãi Nếu dự trữ tiền mặt nhiều gây tình trạng ứ đọng vốn Tuy nhiên giữ tiền mặt kinh doanh cần thiết vì: đảm bảo giao dịch kinh doanh hàng ngày; bù đắp cho ngân hàng việc ngân hàng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp; đáp ứng nhu cầu dự phòng trường hợp biến động khơng lường trước dòng tiền vào, doanh nghiệp;…Việc nắm giữ tiền mặt tối ưu doanh nghiệp xác định đánh đổi chi phí lợi ích việc tiền mặt Do đó, cơng ty cần thực tốt cơng tác quản lý ngân quỹ để đạt hiệu sử dụng vốn cao Cụ thể: phải xác định ngân quỹ tối ưu thơng qua mơ hình quản lý ngân quỹ 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Vai trò chủ đạo kinh tế thị trường thể thông qua việc điều tiết hoạt động kinh tế tầm vĩ mơ Nhà nước nguồn hướng dẫn kiểm sốt điều tiết hoạt động doanh nghiệp thành phần kinh tế, thơng qua sách pháp luật biện pháp kinh tế Nhà nước tạo môi trường hành lang cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh hướng hoạt động kinh tế doanh nghiệp theo quỹ đạo sách kinh tế vĩ mơ Điều ảnh hưởng đến tất doanh nghiệp 84 hoạt động kinh doanh lãnh thổ Việt Nam Do để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy hết khả mình, Nhà nước cần: - Tạo lập môi trường pháp luật ổn định Các doanh nghiệp hoạt động thị trường phải hoạt động khuôn khổ pháp luật tạo thành hành lang pháp lý Đây biện pháp để Nhà nước điều tiết kinh tế Hành lang pháp luật thể văn pháp luật, quy định, văn luật vấn đề kinh tế Vì để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy hết khả tiềm lực mình, Nhà nước phải tạo mơi trường pháp luật thơng thống hợp lý Các luật đời Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư nước ngoài, Luật thương mại Hiện thị trường công ty cổ phần liên tục thành lập phát triển Thị trường chứng khống điểm nóng, Nhà nước cần luật phù hợp để dần tạo môi trường pháp lý cho công ty cổ phần phát triển Đồng thời với tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật nay, Nhà nước cần hoàn thiện quy định pháp luật chuyển giao công nghệ nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước dễ dàng tiếp cận với khoa học công nghệ tiên tiến giới - Tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng Khi Việt Nam mở cửa sâu rộng hơn, thách thức thuộc DN vừa nhỏ yếu vốn, công nghệ lực cạnh tranh Chính vậy, cần sách hỗ trợ thiết thực cho DN Theo đó, cần tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng DN FDI DN nội địa Cụ thể, nên quy định tối giản pháp luật kinh doanh cho DN vừa nhỏ Về sách pháp luật, nhà nước cần tháo gỡ bất cập sách thuế bối cảnh hội nhập (thuế nhập linh kiện, thuế giá trị gia 85 tăng máy móc, thiết bị) Trên sở đó, sách khuyến khích DN nội địa tham gia chuỗi cung ứng Ngoài tiếp cận nguồn vốn, DN vừa nhỏ đề xuất, cần sách ưu đãi giúp cho DN bảo toàn vốn đầu tư ưu đãi theo mức độ đầu tư, DN công nghệ, tránh hình thức cào - Quyết liệt chống hàng nhái, hàng giả Công ty kiến nghị cần phải sách liệt để bảo vệ sở hữu trí tuệ, chống hàng nhái, hàng giả để bảo vệ sản phẩm doanh nghiệp sản xuất chân Trên sở đó, kiểm sốt chặt chẽ chất lượng sản phẩm nhựa nhà sản xuất nội địa Đồng thời, sách thúc đẩy phát triển ngành sản xuất nguyên liệu cho ngành Nhựa để DN chủ động nguyên liệu đầu vào, tránh phụ thuộc vào DN nước 86 KẾT LUẬN Qua phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Nhựa Đà tác giả hồn thành luận văn cao học với đề tài: “Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng” giải số vấn đề sau: Thứ nhất, trình bày khái quát lý luận phân tích tình hình tài doanh nghiệp, vai trò mục tiêu phân tích tài chính, thông tin cần thiết, phương pháp phổ biến sử dụng để phân tích, nội dung, tiêu phân tích chủ yếu, đặc điểm phân tích tài doanh nghiệp Thứ hai, tìm hiểu thực trạng tình hình tài cơng ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng đưa nhận xét tình hình tài cơng ty Thứ ba, sở lý luận phân tích tình hình tài thơng qua phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng, luận văn đưa phương hướng giải pháp nâng cao khả tài hồn thiện tất phương diện Tuy nhiên, trình thực đề tài, việc nghiên cứu nội công ty chưa sâu sắc nên kết luận phần chưa chuẩn xác phù hợp điều kiện thực tế cơng ty Trong q trình nghiên cứu hồn thành đề tài, tác giả nhận nhiệt tình hướng dẫn thầy PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu thầy Mặc dù cố gắng, song hạn chế thời gian, tài liệu nghiên cứu khả thân nên đề tài chắn không tránh khỏi sai sót định Tác giả thật mong muốn nhận góp ý từ thầy bạn bè để đề tài hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Phân tích tài doanh nghiệp TS.Nguyễn Hồi Nhân (2013) Tài doanh nghiệp Nguyễn Minh Kiều (2013) Tài doanh nghiệp đại TS Trần Ngọc Thơ (chủ biên) (2006) Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh – Nhà xuất thống kê Phân tích hoạt động kinh doanh Phần II – TS Trương Bá Thanh, Th.S Trần Đình Khơi Ngun (2009) Nhà xuất giáo dục Phân tích tài cơng ty cổ phần PGS.TS Nguyễn Năng Phúc (chủ biên) (2013) Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - Nhà xuất tài Phân tích tài chinh doanh nghiệp Học viện tài chính- GS.TS Ngơ Thê Chi (2008) PHỤ LỤC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ĐVT: ĐỒNG TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) MÃ NĂM 2013 SỐ NĂM 2014 NĂM 2015 100 36.844.940.971 35.811.936.188 38.739.930.817 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD 134 3.569.518.481 982.926.868 7.557.837.964 482.926.868 957.837.964 500.000.000 6.600.000.000 - - - - - - - - - 5.561.098.738 6.073.006.292 10.286.965.451 6.769.136.924 7.409.109.858 11.786.801.158 - - - - - - - - - Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 IV Hàng tồn kho 140 27.556.959.142 28.727.034.828 20.895.127.402 Hàng tồn kho 141 27.556.959.142 28.727.034.828 20.895.127.402 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế giá trị gia tăng khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà Nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 60.000.000 69.672.100 (1.208.038.186) (1.396.103.566) (1.569.507.807) - - - 157.364.610 28.968.200 20.895.127.402 - - - - - - 97.364.610 28.968.200 - - - - 6.928.141.827 4.043.339.097 2.560.548.672 - - - - - - - - - - - - Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - - - - - - 6.928.141.827 4.043.339.097 2.560.548.672 6.928.141.827 4.043.339.097 2.560.548.672 - Nguyên giá 222 55.077.322.277 55.077.322.277 55.356.322.277 - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (48.149.180.450 (51.033.983.180 (52.795.773.605 ) ) ) Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế 226 Tài sản cố định vơ hình 227 - Ngun giá 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn luỹ kế 242 IV Các khoản đầu tư 250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tài dài hạn Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài 259 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tài sản thuế thu nhập 262 hoãn lại - - - Tài sản dài hạn khác - - - 268 TỔNG CỘNG TÀI 270 43.773.082.798 39.855.275.285 41.300.479.489 SẢN (270 = 100 + 200) NGUỒN VỐN MÃ SỐ A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 I Nợ ngắn hạn 5.330.510.365 2.469.541.848 3.207.521.102 310 5.330.510.365 2.469.541.848 3.207.521.102 Phải trả người bán 311 941.550.000 2.178.000 - Người mua trả tiền trước 312 106.265.970 97.932.939 449.83.824 Thuế khoản phải nộp Nhà Nước 313 386.213.579 209.954.975 484.562.254 Phải trả người lao động 314 734.373.388 1.169.554.975 1.203.880.834 Chi phí phải trả 315 - - - Phải trả nội 316 - - - Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD 317 - - - Doanh thu chưa thực 318 ngắn hạn - - - Các khoản phải trả, 319 phải nộp ngắn hạn khác 832.339.704 832.339.704 832.339.704 - - - 48.127.724 157.581.724 236.759.486 - - - - - - - - - Phải trả dài hạn khác 333 - - - Vay nợ dài hạn 334 - - - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 - - - Dự phòng trợ cấp việc làm 336 - - - VỐN CHỦ SỞ HŨU 400 38.44.572.433 37.385.733.437 38.092.958.387 I.Vốn chủ sở hữu 410 38.44.572.433 37.385.733.437 38.092.958.387 1.Vốn góp chủ sở hữu 411 Cổ phiếu phổ thơng quyền biểu 411a 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Qũy khen thưởng, phúc lợi 322 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 22.372.800.437 22.372.800.437 22.372.800.437 22.372.800.437 22.372.800.437 22.372.800.437 - Cổ phiếu ưu đãi 411b Thặng dư vốn cổ phần 412 Quyền chọn chuyển đổi cổ phiếu 413 Vốn khác chủ sở hữu 414 Cổ phiếu quỹ 415 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 Chênh lệch đánh giá tỷ giá hối đoái 417 - - - 1.625.000.000 1.625.000.000 1.625.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - Qũy đầu tư phát triển 418 12.479.000.000 12.536.404.433 12.536.404.433 9.Qũy hỗ trợ xếp doanh nghiệp 419 10.Qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 11.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 - - - - - - 1.965.772.433 851.529.004 1.558.753.954 - - - 851.529.004 1.558.753.954 - - - - - - 431 - - - Nguồn kinh phí hình 432 - - - -LNST chưa phân phối 421a lũy cuối kỳ trước -LNST chưa phân phối 421b 1.965.772.433 kỳ 12.Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 II.Nguồn kinh phí, quỹ khác 430 Nguồn kinh phí thành TSCĐ TỔNG NGUỒN VỐN 440 43.773.082.798 39.855.275.285 41.300.479.489 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐVT: ĐỒNG Chỉ tiêu Mã số 2013 2014 2015 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02) 10 78.087.263.348 77.455.172.229 81.614.726.548 Giá vốn hàng bán 11 65.055.145.056 66.069.611.651 68.602.101.125 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11) 20 13.032.118.292 11.385.560.578 13.012.625.423 Doanh thu hoạt động tài 21 143.774.409 178.707.966 267.691.326 22 364.027.304 56.847.295 9.254.325 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 304.141.192 47.984.408 9.254.325 Chi phí bán hàng 24 6.061.790.133 6.155.019.345 6.304.887.780 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 4.115.25.353 4.115.786.868 4.551.783.267 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 – 22) – (24 + 25)} 30 2.643.829.911 1.236.615.036 2.414.391.377 11 Thu nhập khác 31 - - - 12 Chi phí khác 32 10.350.000 98.522.034 - 13 Lợi nhuận khác 40 (10.350.000) (98.522.034) - Chi phí tài 78.087.263.348 77.455.172.229 81.614.726.548 - - - 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 2.624.479.911 1.138.093.002 2.414.391.377 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 658.707.478 286.563.998 555.637.423 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 - - - 60 1.965.772.433 851.529.004 1.858.753.954 70 879 381 697 (50 = 30 + 40) 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 – 51 – 52) 18 Lãi cổ phiếu (*) ... pháp Với đề tài: Phân tích tình hình tài công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng , tác giả sâu tìm hiểu tình hình tài cơng ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng Kế thừa nội dung, phương pháp phân tích theo lý thuyết sách... nghiệp Chương II: Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng Chương III: Một số giải pháp để góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên... liên quan đến phân tích tình hình tài doanh nghiệp 11 Những đề tài thạc sỹ liên quan đến phân tích tình hình tài doanh nghiệp như: Luận văn thạc sỹ: Phân tích tình hình tài Công ty Cổ phần Vinaconex
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần nhựa đà nẵng, Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần nhựa đà nẵng, Tổng quan tài liệu nghiên cứu, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG, Bảng 2.6: Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả cá biệt, Bảng 2.7: Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của công ty, Bảng 2.12: Biến động tỷ giá trong giai đoạn 2013 đến năm 2015, 4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG, MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG, 2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY NHỰA ĐÀ NẴNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay