Phân tích tình hình cho vay HKD tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh krông năng buôn hồ

93 108 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2018, 21:19

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG ANH NAM PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH KRÔNG NĂNGBUÔN HỒ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đăk Lăk - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG ANH NAM PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH KRÔNG NĂNGBUÔN HỒ Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn Đăk Lăk - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan tồn nội dung luận văn: “Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Krông Năng- Bn Hồ” cơng trình nghiên cứu độc lập riêng tơi; số liệu, trích dẫn trung thực Luận văn khơng trùng lặp với cơng trình nghiên cứu tương tự khác Người cam đoan Hoàng Anh Nam DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHNo&PTNT Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn VN TCTD NHTM NHNN HKD CNH – HĐH CBTD PGD Việt Nam Tổ chức tín dụng Ngân hàng thương mại Ngân hàng nhà nước Hộ kinh doanh Cơng nghiệp hóa, đại hóa Cán tín dụng Phòng giao dịch DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Error: Refere Kết hoạt động kinh doanh NHNo & PTNT – Chi nhánh Krông NăngBuôn HồAgiBuôn Hồ nce source not found Error: Refere 2.2 Tình hình huy động vốn Chi nhánhn Hồ nce source not found Error: Refere 2.3 Dư nợ nợ xấun Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk nce source not found Error: Refere Dư nợ cho vay HKD tổng dư nợ chi nhánh nce source not 2.5 Dư nợ cho vay HKD tổng dư nợ chi nhánh found Error: Refere nce source not found Error: Refere 2.6 Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng HKD năm 2011 - 2013 Hồ nce source not found 3Error : 2.7 Thị phần cho vay HKD TCTD địa bàn huyện Krông Năng Hồ Refere nce source not found4 Error: Refere 2.8 Dư nợ cho vay HKD theo phương thức cho vay nce source not 2.9 Dư nợ cho vay HKD theo đối tượng cho vay found Error: Refere nce source not found Error: Refere 2.10 Dư nợ cho vay HKD có TSĐB so với tổng dư nợ cho vay HKD nce source not found Error: Refere 2.11 Dự nợ HKD Chi nhánh nce source not found Error: Refere 2.12 Dư nợ HKD theo ngành nghề ngắn hạn nce source not found Error: Refere 2.13 Cơ cấu dư nợ hộ kinh doanh ngắn hạn nce source not 2.14 Dư nợ HKD trung hạn found Error: Refere nce source not found Error: Refere 2.15 Cơ cấu thu nhập chi nhánh nce source not found Error: Refere 2.16 Tình hình nợ xấu HKD Chi nhánh nce source not found DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2Error : Sơ đồ cấu tổ chức máy điều hành Chi nhánh đ CN Krông NăngBuôn Hồ Refere nce source not found8 2Error : Refere Cơ cấu doanh thu ngân hàng– Buôn Hồ nce source not found9 Error: Refere 2 Cơ cấu chi phí ngân hàngỉnh Đăk Lăk nce source not found Error: Refere Cơ cấu nguồn vốn huy động Chi nhánh nce source not found 3Error : Refere 2.4 Cơ cấu dư nợ theo thời hạn nce source not 2.5 Dư nợ cho vay HKD theo phương thức cho vay found2 Error: Refere 10 nce source not found Error: Refere 2.6 Dư nợ cho vay HKD theo đối tượng cho vay nce source not found Error: Refere Cơ cấu dư nợ HKD Chi nhánh nce source not found 68 Đa đạng hóa hình thức cung ứng vốn bao gồm việc đa dạng hoá khách hàng gửi tiền đa dạng hố hình thức gửi tiền, nguồn vốn toán Đa dạng hoá đối tượng khách hàng gửi tiền Để khai thác tốt tiền gửi tầng lớp dân cư, chi nhánh NHNo&PTNT chi nhánh Krông Năng cần làm tốt việc tuyên truyền vận động phương pháp tiếp xúc trực tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị khách hàng Cần phân loại theo nhóm đối tượng để có cách thức thu hút nguồn vốn phù hợp xuất phát từ khác thói quen sử dụng tiền - Đối với hộ kinh doanh có tiền nhàn rỗi dài ngày công việc kinh doanh đòi hỏi họ thường xuyên bận rộn họ quan tâm đến tiện lợi dịch vụ việc gửi lĩnh tiền từ ngân hàng dàng hay khơng lãi suất, NHNo&PTNT chi nhánh Krơng Năng nên bố trí tổ nhóm cơng tác để thu nhận chi trả kịp thời quầy bán hàng họ nhận thông tin Việc nhận tiền, trả tiền chỗ làm tăng chi phí mức độ định đổi lại NHNo&PTNT chi nhánh Krông Năng thu hút lượng vốn rẻ tiền gửi giao dịch Cùng với thời gian, công việc thu chi chỗ trở nên phổ biến, số lượng khách hàng tăng lên số dư tiền gửi khơng kỳ hạn tăng lên nhanh chóng với chi phí bình qn ngày giảm dần - Đối với người có thu nhập cao thường quan tâm đến lãi suất, độ an tồn, tính bảo mật, gửi kỳ hạn dài, chi nhánh NHNo&PTNT chi nhánh Krông Năng nên chủ động cung cấp thông tin phương tiện bảo quản lãi suất hình thức huy động để khách hàng lựa chọn - Đối với khách hàng có thu nhập đặn gửi tiền tích luỹ dần cho công việc thời điểm xác định tương lai ngân hàng nên 69 hướng dẫn họ chuyển đổi kỳ hạn thời điểm thích hợp đem lại lợi ích cao cho khách hàng Việc làm thể tận tình người gửi cách thức hấp dẫn khách hàng quan trọng đại phận cán bộ, cơng chức người có nhiều dự định thu nhập tức thời không lớn Thông qua đa dạng hoá đối tượng khách hàng mặt tăng khả huy động vốn đồng thời nắm bắt thêm nhu cầu dịch vụ vốn đa dạng khách hàng mà trước họ chưa biết tổ chức cung ứng Huy động vốn với cấu cách hợp lý Cơ cấu hoạt động huy động vốn có ảnh hưởng lớn đến thành công công tác huy động vốn ngân hàng Do nhu cầu vốn ngân hàng loại tiền khác nhau, mặt khác nhu cầu vốn loại khách hàng khác nhau, cơng tác huy động vốn Ngân hàng cần phải xây dựng theo cấu hợp lý Đó yếu tố quan trọng góp phần tới thành cơng cơng tác huy động vốn nói riêng hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung Yếu tố phải kể đến việc xây dựng cấu huy động vốn phải phân định rõ loại khách hàng, từ xác định chiến lược huy động vốn cho riêng loại khách hàng Trong trình hoạt động ngân hàng cần phải phục vụ cho nhiều khách hàng khác nhau, khách hàng có nhu cầu khác Do vậy, ngân hàng cần phải xếp khách hàng vào loại khác như: khách hàng vãng lai, khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm năng…Từ đó, ngân hàng có điều chỉnh hợp lý cho loại khách hàng lãi suất, phí, dịch vụ kèm… Sử dụng linh hoạt lãi suất công cụ để tăng cường quy mô, điều chỉnh cấu nguồn vốn 70 Ngoại trừ tiền gửi giao dịch nhạy cảm với lãi suất, nguồn vốn có kỳ hạn có phản ứng nhanh nhạy với lãi suất Với biểu lãi suất thay đổi thời kỳ vận dụng mức lãi suất tối đa cho loại tiền gửi có kỳ hạn mà cần tăng tỷ trọng, tiền gửi kỳ hạn khác không thiết áp dụng mức tối đa, phải đảm bảo nguyên tắc: Kỳ hạn dài có lãi suất cao Thơng qua việc áp dụng lãi suất huy động cho loại tiền gửi, điều chỉnh cấu nguồn vốn cho phù hợp với danh mục tài sản nhằm tạo hội tăng doanh thu lợi nhuận Trong công tác giao kế hoạch nên bổ sung quy định tỉ lệ tối thiểu nguồn vốn huy động trung, dài hạn Đối với khách hàng gửi số tiền lớn, thời gian dài nhận từ Ngân hàng lãi suất thoả thuận, giảm miễn phí dịch vụ mức độ cho phép Ngân hàng áp dụng số hình thức khác tặng quà lễ, kỷ niệm ngày thành lập doanh nghiệp thăm viếng v.v Thực việc áp dụng lãi suất, phí dịch vụ linh hoạt, có tính cạnh tranh cao làm tăng chi phí nguồn vốn kết thu quy mô nguồn vốn tăng trưởng, cấu hợp lý, ổn định cao hạn chế rủi ro lãi suất, rủi ro khoản Đa dạng hóa lãi suất theo kỳ hạn, loại tiền, loại khách hàng Lãi suất đảm bảo bù đắp chi phí, rủi ro, mang lại thu nhập lợi nhuận cho ngân hàng Đồng thời đảm bảo khả cạnh tranh cho ngân hàng 3.2.2 Tìm kiếm chọn lựa khách hàng HKD Quan hệ với Chính quyền sở, Thôn Trưởng, Chi thôn, Chi hội phụ nữ , để giới thiệu Hộ kinh doanh địa bàn có nhu cầu vay để kinh doanh cho ngân hàng Những hộ sàng lọc trước hội đủ điều kiện ngân hàng quy định : Có uy tín quan hệ cộng đồng, kinh doanh năm qua đánh giá thuận lợi, có lượng khách mua bán 71 đơng, ổn định, có tài sản đảm bảo để vay vốn sở Ngân hàng tiếp tục thẩm định xen xét cho vay Mở rộng đối tượng khách hàng hộ tiểu thương, hộ kinh doanh chợ lân cận có tình hình kinh doanh ổn định, hiệu Đối với khách hàng này, Chi nhánh thơng qua Ban quản lý chợ lập danh sách người có nhu cầu vay vốn Sau đó, tiến hành xem xét tình hình kinh doanh khả trả nợ để định việc cho vay Những Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh dọc đường huyện Krơng Năng, chi nhánh thường xuyên tiếp cận thông qua phát tờ rơi để giới thiệu hoạt động cấp tín dụng mình, hoạt động huy động vốn dịch vụ ngân hàng chuyển tiền, toán thẻ để khách hàng kinh doanh biết Hàng tháng, cử cán đến Ban quan lý chợ, phòng kế hoạch huyện Krông Năng xin danh sách hộ kinh doanh cấp giấy phép để tiếp cận mở tài khoản tiền gửi toán giới thiệu nghiệp vụ tín dụng dịch vụ Chi nhánh Thực tìm kiếm gia tăng khách hàng song song với việc giữ chân khách hàng cũ qua khách hàngNgân hàng tìm kiếm thêm khách hàng tiềm tương lai Giao tiêu mở rộng dư nợ CBTD gắn với chi lương hàng tháng, tạo động lực thúc đẩy để tăng dư nợ Ngoài giải pháp trên, Chi nhánh cần đơn giản hoá thủ tục cho vay quy định mẫu biểu, loại giấy tờ cần thiết; thời gian định cho vay thực nhanh chóng; áp dụng sách lãi suất, phí dịch vụ có tính cạnh tranh xây dựng sách giá linh hoạt, ý phân biệt tới nhóm khách hàng ưu tiên nhóm khách hàng lớn, khách hàng truyền thống nhóm khách hàng cần thu hút Có thể chấp 72 nhận khơng thu phí thu phí thấp dịch vụ hỗ trợ để thu hút thêm giao dịch lớn có khả đưa lại tổng lợi nhuận cao Chi nhánh cần tuân thủ quy định tín dụng hành NHNN, NH No&PTNT Việt Nam Khơng đặt mục tiêu cạnh tranh khách hàng mà bất chấp xem nhẹ quy định mang tính nguyên tắc quy trình nghiệp vụ tín dụng, nới lỏng điều kiện cho vay Đảm bảo mở rộng cho vay an toàn, hiệu 3.2.3 Đổi cấu cho vay HKD theo định hướng sau Đối với nhóm khách hàng kinh doanh có tính chất mùa vụ kinh doanh chế biến mặt hàng nông sản nên có sách linh hoạt nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn mùa vụ Ngồi hình thức cho vay sẵn có, Ngân hàng mở rộng thêm sản phẩm khác như: Cho vay tín chấp (cho vay khơng có tài sản đảm bảo), hình thức Ngân hàng thương mại quan tâm lo ngại rủi ro Tuy nhiên xét khía cạnh an tồn phương án sản xuất kinh doanh thật khả thi rủi ro Do đó, Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động tạm thời, có uy tín Ngân hàng tăng theo 3.2.4 Phát triển sản phẩm cho vay HKD Một giải pháp để kéo dài chu kỳ sống sản phẩm, kích thích nhu cầu khách hàng ngồi việc đưa sản phẩm việc cải tiến sản phẩm dựa việc thay đổi đặc điểm sản phẩm làm cho phù hợp với nhu cầu khách hàng giải pháp hữu hiệu để mở rộng cho vay, cải tiến tính sản phẩm xem sản phẩm đáp ứng nhu cầu mà khách hàng cần Do vậy, việc 73 thực cải tiến tính sản phẩm tín dụng thuộc khả ngân hàng sở nhằm thích ứng với điều kiện địa phương Việc cải tiến sản phẩm thực thực sau: Thực cho gia hạn hạn mức tín dụng khách hàng vay hạn mức tín dụng: + Theo quy định định số 66/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 22/01/2014 “V/v Ban hành Quy định cho vay khách hàng hệ thống Agribank” Chủ tịch Hội đồng thành viên, Quy định không cho phép gia hạn hạn mức tín dụng Việc quy định gây hạn chế : + Đối với khách hàng có quy mơ sản xuất năm sau so với năm trước không thay đổi, nhu cầu vay vốn lưu động không thay đổi chi nhánh nên cho gia hạn hạn mức tín dụng, với điều kiện ký lại Hợp đồng chấp tài sản sở định giá lại tài sản Việc gia hạn giúp khách hàng giảm bớt thủ tục vay vốn, Ngân hàng việc cho vay đảm bảo giải ngân Ngân hàng kiểm soát vốn vay Cho vay trung hạn vốn lưu động cho số khách hàng có nhu cầu Hiện nay, CN NHNo & PTNT chi nhánh Krông Năng cho vay vốn lưu động thời gian cho vay ngắn hạn (không 12 tháng) Tuy nhiên, thực tế có nhiều khách hàng mua nguyên liệu dự trữ cho nhiều chu kỳ sản xuất, ngân hàng cho vay ngắn hạn khó khăn cho khách hàng tốn nợ đến hạn Vì vậy, Ngân hàng No & PTNT Việt Nam nên có quy định rõ ràng cho chi nhánh áp dụng cho vay khách hàng có nhu cầu vay vốn lưu động để dự trữ nguyên vật liệu phục vụ cho nhiều chu kỳ sản xuất giải cho vay trung hạn sở khách hàng chứng minh nhu cầu mà khách hàng dự kiến dự trữ thiết thực hiệu Nhằm tăng trưởng tín dụng, giảm áp lực cho CBTD, chi nhánh cần triển khai sản phẩm cho vay lưu vụ HSX theo Quyết Định Số 883/QĐ 74 – NHNo – HSX ngày 29/08/2014 cho vay theo hạn mức tín dụng 100 triệu với thời hạn vay tối đa 36 tháng theo Quyết Định số 889/QĐ – NHNo – HSX ngày 29/08/2014 hộ sản xuất, kinh doanh ổn định có nhu cầu sử dụng tiền vay tối đa đến 100 triệu đồng để chi phí sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu cho tiêu phục vụ phục vụ đời sống hộ gia đình Đối với sản phẩm cho vay lưu vụ, khách hàng trả gốc đến hạn mà phải toán dứt điểm phần nợ lãi tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình tiếp tục quay vòng vốn tín dụng đầu tư cho chi phí sản xuất vụ mùa với mức cho vay lưu vụ tối đa mức dư nợ thực tế khách hàng vay chi nhánh Như CBCNV chi nhánh giảm nhiều thời gian soạn thảo lại hồvay vốn, giải ngân có nhiều thời gian dành cho HKD 3.2.5 Tuân thủ chặt chẽ quy định phân loại nợ tăng cường xử lý khoản nợ hạn Nhằm đánh giá, phản ánh tính chất tình hình khách hàng để có biện pháp xử lý kịp thời Chi nhánh phải tn thủ xác quy định phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro Chủ động phân loại nợ theo tính chất khả thu hồi khoản vay, có nguy gây rủi ro tiềm ẩn cho Ngân hàng Thành lập tổ công tác xử lý nợ hạn, cảnh báo nợ có khả chuyển nợ hạn, nợ xấu để có biện pháp công tác quản lý nợ hợp lý thời gian tới Trên sở cán quản lý phải lập kế hoạch lộ trình xử lý nợ hàng tháng, quý, năm… Cần chủ động việc xử lý nợ hạn, tránh tình trạng để khoản nợ hạn tiến hành xử lý Cần phải thông báo sớm cho khách hàng khoản nợ chưa đến hạn Đối với trường hợp nợ phát sinh, cần tìm hiểu nguyên nhân, khó khăn tạm thời cân nhắc xem xét 75 biện pháp giãn nợ nhằm hỗ trợ cho khách hàng giai đoạn khó khăn Đối với khoản nợ hạn phải theo dõi chặt chẽ nguồn thu khách hàng đồng thời kiên việc xử lý nợ để thu hồi khoản nợ hạn 3.2.6 Các giải pháp bổ trợ Nâng cao lực thẩm định cán nhân viên vơ quan trọng Điều giúp rút ngắn thời gian thẩm định, kiểm tra từ tiếp xúc khách hàng đến giải ngân nhiều Thời gian ngắn khách hàng cảm thấy hài lòng dịch vụ đáp ứng kịp thời nhu cầu, tăng độ tin tưởng vào trình độ chun mơn nhân viên kéo theo tin vào khả hoạt động kinh doanh Chi Nhánh Agribank Để làm điều này, Chi nhánh cần quan tâm đến công tác đào tạo đội ngũ cán làm việc thông qua liên kết đào tạo, tập huấn nghiệp vụ đào tạo cho CBTD kỹ nâng cao chất lượng công tác thẩm định công tác dự án đầu tư, phương án kinh doanh khách hàng hộ gia đình; đào tạo kỹ chun ngành để có sở thẩm định kỹ thật quản trị kinh doanh Từ giúp cho CBTD có khả nhận định phân tích yếu tố thị trường yếu tố khác giúp cho công tác thẩm định chặt chẽ, chất lượng để cho vay khách hàng hạn chế rủi ro 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ Bởi thủ tục hành phức tạp ảnh hưởng nhiều đến doanh số cho vay đến việc phát triển hoạt động cho vay hộ kinh doanh chi nhánh Agribank chi nhánh Krơng Năng Vì có đề xuất mong quan quản lý Nhà Nước giảm bớt thủ tục hành rườm rà, phức tạp, làm việc nhanh chóng phục vụ nhu cầu nhân dân tránh lãng phí thời gian, làm 76 ảnh hưởng đến Ngân Hàng kế hoạch hoạt động kinh doanh dân chúng 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Các định NHNN dẫn đến thắt chặt hay nới lỏng hoạt động Ngân Hàng Hoạt động cho vay hộ kinh doanh hoạt động hỗ trợ hộ gia đình làm ăn kinh doanh giúp kinh doanh hiệu hơn, mang lại nhiều lợi ích cho đất nước qua việc xóa đói giảm nghèo, hướng tới cân xã hội, phát triển kinh tế đất nước Vì NHNN nên khuyến khích hoạt động đưa định đắn để ngành phát triển, Ngân Hàng nhân dân có lợi Thêm vào NHNN nên xem xét việc sách tín dụng cho kiềm chế lạm phát mà không ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc dân 3.3.3 Đối với NHNo & PTNT Việt Nam Theo định kỳ hàng tháng hàng quý Agribank nên tổ chức khóa học đào tạo cho nhân viên tín dụng Agribank nên tăng nguồn nhân lực tín dụng số lượng chất lượng Agribank cần quan tâm tốt tới đời sống tinh thần nhân viên mối quan hệ Chi Nhánh tồn hệ thống Agribank giảm mức lãi suất chút để thu hút khách hàng Agribank đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội Trang bị thêm sở vật chất, mở rộng địa bàn hoạt động, tăng thêm PGD cho chi nhánh Krông Năng Theo định kỳ hàng tháng hàng quý Agribank nên tổ chức khóa học đào tạo cho nhân viên tín dụng vấn đề chuyên sâu không chuyên sâu nhằm bồi dưỡng thêm nghiệp vụ hiểu thêm nhiều hoạt động phận khác Ngân Hàng Đặc biệt 77 bồi dưỡng cho nhân viên thẩm định, kiểm tra để có đội ngũ chất lượng cao cần thiết Tránh độ rủi ro cho Ngân Hàng đem đến nhiều khoản vay chất lượng Việc đào tạo tổ chức giúp cho Agribank có kết hợp cơng việc hài hòa, giúp đỡ lẫn nhiều mặt, tăng hiệu cơng việc có đội ngũ nhân viên giỏi Agribank nên tăng nguồn nhân lực tín dụng số lượng chất lượng để phục vụ cho việc phát triển hoạt động cho vay hộ kinh doanh phòng tín dụng nói riêng tăng cường đầy mạnh mở rộng Chi Nhánh Ngân Hàng hội sở nói chung Khi Ngân Hàng ngày đua phát triển nhiều loại hình dịch vụ hình thức cho vay, tăng nguồn nhân lực bước để phát triển việc sau đó, đồng thời tăng lợi cạnh tranh Agribank với Ngân Hàng khác Ngoài Agribank cần quan tâm tốt tới đời sống tinh thần nhân viên mối quan hệ Chi Nhánh toàn hệ thống Thường xuyên tổ chức buổi hoạt động ngoại khóa, vui chơi tạo khơng khí vui vẻ, thân thiện Ngân Hàng, giúp người gần gũi với với Agribank, đồng thời mối quan hệ Chi Nhánh Agribank thân thiết hơn, tạo hợp tác qua lại, đặc biệt có mơi trường kinh doanh hòa hợp, thân thiện phát triển Mức lãi suất cho vay hộ kinh doanh Agribank mức tối đa mà Ngân Hàng Nhà Nước cho phép 11%/ năm Như chứng tỏ Agribank khơng có lợi cạnh tranh lĩnh vực Vì đề xuất Agribank giảm mức lãi suất chút để thu hút khách hàng đến với Agribank Hoạt động Agribank mang tính thống tập trung cho tồn hệ thống đơn vị thành viên không hiệu gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chung toàn hệ thống Mặt khác để mở rộng hoạt động, tăng doanh số cho vay hình thức cho vay dựa hàng hóa 78 kho dựa vào chấp sạp hàng mà khơng TSBĐ hay đơn giản hóa hồ sơ vay, rút ngắn thời gian cho vay…Thì Agribank cần phải có đội ngũ kiểm tra, thẩm định, giám sát cách chuyên nghiệp, có am hiểu rộng nghiệp vụ Ngân Hàng, pháp luật Đồng thời Agribank thường xuyên kiểm tra, kiểm soát mặt nghiệp vụ hoạt động kinh doanh đơn vị thành viên hệ thống nói chung Chi Nhánh Krơng Năng nói riêng Hiện sở vật chất chi nhánh Krơng Năng nghèo nàn, sở hoạt động, giao dịch nhỏ, quản lý có phòng giao dịch Vì Chi Nhánh Krơng Năng cần trang bị thêm sở vật chất, mở rộng địa bàn hoạt động, tăng thêm phòng giao dịch đặc biệt cần bố trí thêm nguồn nhân lực cán lãnh đạo cho Chi Nhánh, giúp Chi Nhánh phát triển mạnh thời gian tới 3.3.4 Đối với địa phương Chính quyền địa phương cần tạo điều kiện cho thành phần kinh tế có hộ gia đình phát triển Phối hợp tốt với Ngân hàng giải có rủi ro tín dụng xảy Sớm quy hoạch khu dân cư cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xác lập quyền sở hữu tài sản hộ sản xuất – kinh doanh Nâng cao trình độ dân trí, xóa mù chữ nơng thôn, tuyên truyền tập huấn nhằm tạo cho nhân dân có ý thức sẵn sàng trả nợ vay đến hạn Chính quyền địa phương cần tạo điều kiện cho thành phần kinh tế có hộ gia đình phát triển Phối hợp tốt với Ngân hàng giải có rủi ro tín dụng xảy ra, đồng thời cung cấp cho Ngân hàng thông tin cần thiết khách hàng, để Ngân hàng hiểu rõ khách hàng, tiếp cận khách hàng, giám sát kiểm tra, giúp đỡ khách hàng tốt 79 Sớm quy hoạch khu dân cư cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xác lập quyền sở hữu tài sản hộ sản xuất – kinh doanh địa bàn để người dân có điều kiện tiếp cận đồng vốn vay ngân hàng Nâng cao trình độ dân trí, xóa mù chữ nơng thơn, tun truyền tập huấn nhằm tạo cho nhân dân có ý thức sẵn sàng trả nợ vay đến hạn KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 3, luận văn xuất phát từ việc lý giải để đề xuất giải pháp phát triển cho vay HKD chi nhánh Luận văn đề giải pháp chính, đồng thời đề xuất số kiến nghị Chính phủ; NHNN, Agribank cuối quyền địa phương 80 KẾT LUẬN Nhằm góp phần tồn hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam thực sách Tam nơng: “Nơng nghiệp, nơng dân, nông thôn” Đảng Nhà nước Trong năm qua NHNo & PTNT chi nhánh Krông NăngBuôn Hồ thực trở thành chỗ dựa, người bạn thân thiết hộ gia đình Nhờ vào vốn vay ngân hàng, hộ gia đình mạnh dạn áp dụng dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh vào thực tế, vươn lên làm giàu Đồng thời đóng góp khơng nhỏ nhằm cải thiện đời sống kinh tế đổi mặt nơng thơn, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội huyện Tín dụng hộ gia đình nói chung, tín dụng hộ kinh doanh nói riêng thật trở thành dần trở thành hoạt động chủ chốt đem lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng Tuy nhiên, qua trình phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh NH No&PTNT Chi Nhánh Krông NăngBuôn Hồ, ta thấy sản phẩm đường phát triển nên nhiều hạn chế cần phải khắc phục, cải thiện kịp thời Nếu không khơng thể trở thành sản phẩm cho vay chủ lực hoạt động Chi Nhánh Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, luận văn thực nhiệm vụ sau: - Đã hệ thống hoá vấn đề lý luận hoạt động cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại - Phân tích tình hình hoạt động cho vay kinh doanh NH No & PTNT chi nhánh Krông NăngBuôn Hồ đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế đó, qua phân tích nhân tố ảnh hưởng đến trình phát triển cho vay HKD 81 - Đưa giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay HKD chi nhánh NHNNo&PTNT chi nhánh Krông NăngBuôn Hồ Tuy nhiên, giải pháp khơng phải áp dụng giải tất vấn đề hạn chế nó, có giải phần vấn đề lại nảy sinh hạn chế Do đó, để đem lại kết tốt nhất, khắc phục hạn chế đạt hiệu cao cần thực giải pháp để giải vấn đề cách đồng Có hoạt động cho vay hộ kinh doanh phát triển mạnh dần hoàn thiện, vào ổn định Dù nỗ lực cố gắng sâu vào thực chất vấn đề đề tài, luận văn nhiều thiếu sót, tác giả mong nhận góp ý quý thầy, cô người quan tâm Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Trường Sơn- người tận tình hướng dẫn suốt thời gian thực luận văn Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo lời nhận xét quý báu, đóng góp luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Trường Đại học Đà Nẵng cán Khoa Sau Đại Học nhiệt tình truyền đạt kiến thức cho chúng em suốt thời gian dài vừa qua Cảm ơn anh chị đồng nghiệp NH No&PTNT Buôn Hồ, bạn lớp Cao học Tài - Ngân hàng khoá 26 Đắk Lắk giúp đỡ trình viết luận văn 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Lê Phương Dung (2010), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất tài [2] PGS.TS Đỗ Tất Ngọc (2006), Tín dụng Ngân hàng kinh tế hộ Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội [3] PGS.TS Lê Văn Tề (2009), Ngiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê [4] TS Hồ Diệu (2000), Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất thống kê [5] Sổ tay tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn Việt Nam [6] “Tạp chí Ngân hàng năm 2006, 2008, 2009, 2010” [7] Văn qui phạm pháp luật NHNN, NHNo&PTNT VN từ năm 2005-2010 [8] Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Krông NăngBuôn Hồ, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2011-2012-2013 [9] website: www.sbv.gov.vn; www.agribank.com.vn ... Việt Nam - chi nhánh Krông Năng - Buôn Hồ - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay HKD Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Krông Năng Buôn Hồ Đối tượng... giá tình hình phát triển hoạt động cho vay HKD Ngân hàng, việc phân tích tình hình cho vay HKD yếu tố quan trọng nên tác giả chọn đề tài: Phân tích tình hình cho vay HKD Ngân hàng nơng nghiệp phát. .. cứu - Đối tượng: Nghiên cứu vấn đề lý luận hoạt động cho vay HKD Ngân hàng thương mại thực tiễn cho vay HKD Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Krông Năng Buôn Hồ -
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay HKD tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh krông năng buôn hồ, Phân tích tình hình cho vay HKD tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh krông năng buôn hồ, Tổng quan tài liệu nghiên cứu, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAYĐỐI VỚI HKD CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, KẾT LUẬN CHƯƠNG 1, Sơ đồ 2. 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của Chi nhánh, b) Nhiệm vụ của ngân hàng:, b) Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng là HKD, Bảng 2.7: Thị phần cho vay HKD của các TCTD trên địa bàn huyện Krông Năng, f) Dư nợ cho vay theo ngành nghề:, Bảng 2.16: Tình hình nợ xấu HKD của Chi nhánh, – CHI NHÁNH KRÔNG NĂNG – BUÔN HỒ, TỈNH ĐĂK LĂK., KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay