tuthienbao com luan 7663

82 48 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2018, 15:40

Báo cáo thực tập tốt nghiệp học Hồng Đức Trờng §¹i Đề tài: “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty Cổ phần Thương mại Trường Xuân ” I.Lý chọn đề tài-tuthienbao.com Vốn kinh doanh yếu tố khơng thể thiếu q trình sản xuất kinh doanh đồng thời yếu tố quan trọng tăng trưởng phát triển kinh tế đất nước Muốn cho trình sản xuất kinh doanh liên tục, doanh nghiệp phải có đủ vốn đầu tư vào giai đoạn khác q trình Doanh nghiệp có khả phát triển ngày mở rộng hay khơng trước hết phải sử dụng vốn có hiệu Điều đặc biệt quan trọng, doanh nghiệp nhà nước, có lượng vốn lớn, đơn vị đóng vai trò nòng cốt, động lực phát triển kinh tế Đối với công ty Cổ phần Thương mại Trường Xuân doanh nghiệp tư nhân kinh doanh lĩnh vực kinh doanh xăng dầu Đứng trước khó khăn, thách thức chế thị trường, cơng ty ln phải tính tốn, cân nhắc kỹ lưỡng trường hợp, thời kỳ, để đề biện pháp tối ưu nhằm giảm bớt khó khăn Một biện pháp quản lý, điều hành vốn, nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Đây vấn đề có ý nghĩa quan trọng tồn phát triển cơng ty Đảm bảo cho cơng ty đứng vững cạnh tranh tác động ngày mạnh mẽ chế thị trường Qua trình tìm hiểu cơng ty, kết hợp với kiến thức tiếp thu trường, em định chọn đề tài: “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty Cổ phần Thương mại Trường Xuân ”, với mong muốn đưa số ý kiến nhằm cải tiến công tác quản lý, điều hành vốn công ty, góp phần nâng cao hiệu kinh doanh II Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm hệ thống hóa mặt lý luận hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Thơng qua lý luận để phân tích, đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh cơng ty Cổ Phần Thương mại Trường Xn Từ sở thành công mà công ty đạt hạn chế tồn đề xuất giải pháp đưa Sinh viªn: Phạm Thị Hồng Phơng Lớp: ĐHQTKD K12 Báo cáo thực tập tốt nghiệp học Hồng Đức Trờng Đại kiến nghị cụ thể, hợp lý nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty Cổ phần Thương mại Trường Xuân III Phương pháp nghiên cứu - Tìm hiểu, thu thập số liệu thực tế từ Phòng kế tốn phòng kinh doanh cơng ty Sau tiến hành nghiên cứu, phân loại xử lý…để từ đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh xác thực - Sử dụng kết hợp phương pháp phân tích, sơ đồ, biểu bảng … để viết thêm sinh động - Sử dụng số liệu từ Báo cáo tài năm 2009 - 2011 tài liệu khác phục vụ cho việc phân tích từ Phòng Kế tốn Phòng Kinh doanh công ty Tuy nhiên đề tài tập trung nghiên cứu: + Phân tích bảng cân đối kế tốn qua năm (2009-2011) + Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh qua năm (2009-2011) + Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tài sản cơng ty + Phân tích tiêu hiệu + Từ xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh đề số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty IV Phạm vi nghiên cứu: - Nội dung nghiên cứu đề tài là: “ Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty Cổ phần Thương mại Trường Xuân ” - Về không gian nghiên cứu: Nghiên cứu công ty CPTM Trường Xuân - Về thời gian nghiên cứu: Đề tài chuyên đề nghiên cứu mang tính xác thực nên nghiên cứu liệu thu thập thời gian từ 2009 - 2011 V Phần nội dung gồm có chương: Chương I: Những vấn đề lý luận vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp thương mại Chương II: Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh công ty Cổ phần Thương mại Trường Xuân Chương III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty Cổ phần Thương mại Trường Xuân Sinh viên: Phạm Thị Hồng Phơng Lớp: ĐHQTKD K12 Báo cáo thực tập tốt nghiệp học Hồng Đức Sinh viên: Phạm Thị Hồng Phơng Trờng Đại Lớp: §HQTKD – K12 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp häc Hồng Đức Trờng Đại Chng I Nhng luận vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp thương mại I Khái quát vốn kinh doanh doanh nghiệp thương mại Khái niệm phân loại vốn kinh doanh 1.1 Khái niệm vốn kinh doanh Vốn có vai trò quan trọng đến tồn phát triển doanh nghiệp nói riêng kinh tế nói chung Do vậy, từ trước đến có nhiều quan niệm vốn, hoàn cảnh kinh tế khác có quan niệm khác vốn Theo quan điểm Mác, góc độ yếu tố sản suất, Mác cho rằng: Vốn (tư bản) giá trị đem lại giá trị thặng dư, đầu vào trình sản suất Định nghĩa Mác vốn có tầm khái quát lớn bao hàm đầy đủ chất vai trò vốn Bản chất vốn giá trị, thể nhiều hình thức khác nhau: tài sản cố định, nguyên vật liệu, tiền cơng Tuy nhiên, hạn chế trình độ phát triển kinh tế, Mác bó hẹp khái niệm vốn khu vực sản suất vật chất cho có q trình sản xuất tạo giá trị thặng dư cho kinh tế Đây hạn chế quan niệm vốn Mác P.A.Samuelson, đại diện tiêu biểu học thuyết tăng trưởng kinh tế đại, coi đất đai lao động yếu tố ban đầu sơ khai, vốn hàng hố kết sản xuất Vốn bao gồm loại hàng hoá lâu bền sản xuất sử dụng đầu vào hữu ích q trình sản xuất sau Một số hàng hố vốn tồn vài năm, số khác tồn kỷ lâu Đặc điểm hàng hoỏ Sinh viên: Phạm Thị Hồng Phơng Lớp: ĐHQTKD – K12 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp häc Hång §øc Trêng §¹i vốn thể chỗ chúng vừa sản phẩm đầu vừa yếu tố đầu vào sản xuất Về chất vốn phương pháp sản xuất gián tiếp tốn thời gian David Begg, “Kinh tế học” ông đưa hai định nghĩa vốn là: Vốn vật vốn tài cùa doanh nghiệp Vốn vật dự trữ hàng hoá sản xuất để sản xuất hàng hố khác Vốn tài giấy tờ có giá tiền mặt doanh nghiệp Như vậy, có đồng vốn với tài sản doanh nghiệp định nghĩa David Begg Qua khái niệm cho thấy, doanh nghiệp dù hoạt động lĩnh vực cần có lượng vốn định Lượng vốn dùng để thực khoản đầu tư cần thiết chi phí thành lập doanh nghiệp, chí phí mua sắm tài sản cố định, nguyên vật liệu Vốn đưa vào sản xuất kinh doanh có nhiều hình thái vật chất khác để từ tạo sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu thị trường Số tiền mà doanh nghiệp thu sau khâu tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ phải bù đắp chi phí bỏ ra, đồng thời phải có lãi Q trình diễn liên tục đảm bảo cho tồn phát triển doanh nghiệp Hiện khái niệm vốn kinh doanh sử dụng phổ biến là: Vốn kinh doanh doanh nghiệp thương mại (DNTM) biểu tiền toàn tài sản nguồn lực mà doanh nghiệp sử dụng hoạt động kinh doanh bao gồm: - Tài sản vật như: nhà kho, cửa hàng, hàng hoá dự trữ - Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng đá quí - Bản quyền sở hữu trí tuệ tài sản vơ hình khác 1.2 Phân loại vốn kinh doanh Vốn kinh doanh doanh nghiệp thương mại xem xét, phân loại theo tiêu thức sau: Sinh viên: Phạm Thị Hồng Phơng Lớp: ĐHQTKD K12 Báo cáo thực tập tốt nghiệp học Hồng Đức Trờng §¹i * Theo giác độ pháp luật: - Vốn pháp định: số vốn tối thiểu cần thiết để đảm bảo lực kinh doanh ngành nghề, loại hình doanh nghiệp pháp luật qui định Dưới mức vốn pháp định khơng thể đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp Điều có nghĩa Nhà nước đặt mức sàn tối thiểu vốn số ngành nghề cụ thể nhà đầu tư phải đáp ứng số vốn từ lớn mức mà nhà nước đặt thành lập doanh nghiệp hoạt động ngành nghề Theo quy định Điều Luật Doanh nghiệp (2005) Nghị định Chính phủ, Việt Nam, nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp ngành nghề sau phải đáp ứng yêu cầu vốn pháp định : + Kinh doanh tiền tệ - tín dụng (nếu thành lập ngân hàng thương mại cổ phần phải có 1.000 tỷ đồng cho năm 2008 3.000 tỷ đồng cho năm 2010 trở đi, ngân hàng đầu tư phải có 3.000 tỷ đồng, ngân hàng phát triển 5.000 tỷ đồng…) + Kinh doanh chứng khốn (phải có 165 tỷ đồng cho ngành nghề bảo lãnh phát hành 100 tỷ đồng cho ngành nghề tự doanh…) + Kinh doanh bảo hiểm (tối thiểu phải có 300 tỷ đồng cho ngành nghề bảo hiểm phi nhân thọ, 600 tỷ đồng cho ngành nghề bảo hiểm nhân thọ, môi giới bảo hiểm tỷ đồng) + Kinh doanh vận chuyển hàng không (dao động từ 200 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng tương ứng với số lượng tàu bay khai thác, kinh doanh hàng không chung 50 tỷ đồng) + Kinh doanh dịch vụ đòi nợ th (ít tỷ đồng) + Kinh doanh sản xuất phim (ít tỷ đồng) + Kinh doanh dịch vụ bảo vệ (ít l t ng) Sinh viên: Phạm Thị Hồng Phơng Lớp: ĐHQTKD K12 Báo cáo thực tập tốt nghiệp học Hồng Đức Trờng Đại + Kinh doanh bt động sản (ít tỷ đồng) - Vốn điều lệ: số vốn thành viên đóng góp ghi vào điều lệ doanh nghiệp Tuỳ theo ngành nghề loại hình doanh nghiệp vốn điều lệ không nhỏ vốn pháp định * Theo giác độ hình thành vốn kinh doanh: - Vốn đầu tư ban đầu: số vốn phải có thành lập doanh nghiệp, tức số vốn cần thiết để đăng kí kinh doanh Đó vốn đóng góp thành viên cơng ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty tư nhân vốn nhà nước giao - Vốn bổ sung: số vốn tăng thêm trích từ lợi nhuận, ngân sách nhà nước cấp, đóng góp thành viên, bán trái phiếu… bổ sung để tăng thêm vốn kinh doanh - Vốn liên doanh: vốn đóng góp bên tiến hành cam kết liên doanh, liên kết với hoạt động thương mại, dịch vụ - Vốn vay: hoạt động kinh doanh, số vốn chủ sở hữu, vốn liên doanh để có đủ vốn kinh doanh doanh nghiệp phải vay ngân hàng nước * Theo giác độ chu chuyển vốn kinh doanh: - Vốn cố định: biểu tiền tài sản cố định bao gồm: toàn tư liệu lao động có hình thái vật chất cụ thể có đủ tiêu chuẩn giá trị thời gian sử dụng qui định - Vốn lưu động: biểu tiền tài sản lưu động vốn lưu thụng Sinh viên: Phạm Thị Hồng Phơng Lớp: ĐHQTKD – K12 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp häc Hång §øc Trêng §¹i + Tài sản lưu động tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn giá trị thời gian sử dụng để xếp vào tài sản cố định + Bộ phận quan trọng vốn lưu động dự trữ hàng hoá, vốn tiền tiền gửi ngân hàng, tiền mặt tồn quỹ khoản phải thu khách hàng Việc phân chia loại vốn có ý nghĩa lớn hoạt động kinh doanh thương mại Vì tính chất chúng khác hình thức biểu khác nên phải có biện pháp thích ứng để nâng cao hiệu sử dụng loại vốn Đặc điểm vốn kinh doanh 2.1 Đặc điểm vốn lưu động Vốn lưu động dùng kinh doanh thương mại tham gia hồn tồn vào q trình kinh doanh giá trị trở lại hình thái ban đầu sau vòng chu chuyển hàng hố Vốn lưu động ln ln biến đổi hình thái từ tiền sang hàng từ hàng sang tiền Vốn lưu động chu chuyển nhanh vốn cố định Vốn lưu động bao gồm vốn dự trữ hàng hoá, vốn tiền tài sản khác Do nhiệm vụ doanh nghiệp thương mại thực lưu chuyển hàng hố thực hoạt động dịch vụ, cấu tính chất lưu chuyển vốn khác hẳn so với đơn vị sản xuất Trong doanh nghiệp thương mại, vốn lưu động khoản vốn chiếm tỉ trọng lớn khoảng 70 – 80% vốn kinh doanh đó, phận dự trữ hàng hố chiếm tỉ lệ cao Ở thời điểm định, vốn lưu động doanh nghiệp thương mại thường thể hình thái khác như: hàng hố dự trữ, vật tư nội bộ, tiền gửi ngân hàng, tiền mặt tồn quĩ, khoản phải thu khoản phải trả Tuỳ doanh nghiệp, tuỳ thuộc phương thức lĩnh vực kinh doanh mà vốn lưu động doanh nghiệp thương mại trải qua thời kỳ chu chuyển khác Ví dụ vốn doanh nghiệp thương mại có sản suất gia cơng chế Sinh viên: Phạm Thị Hồng Phơng Lớp: ĐHQTKD K12 Báo cáo thực tập tốt nghiệp học Hồng Đức Trờng §¹i biến khác với đơn vị bán bn, đơn vị chuyên bán hàng qua kho khác với đơn vị bán hàng chuyển thẳng 2.2 Đặc điểm vốn cố định Vốn cố định biểu hình thái tài sản cố định Theo Quyết Định – 1062/TC/QĐ/CSTC ngày 14/11/1996 Bộ Tài Chính: Mọi tư liệu lao động khoản chi phí thực tế có liên quan đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp mà đồng thời thỗ mãn hai điều kiện: có thời hạn sử dụng từ năm trở lên có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên coi tài sản cố định Tài sản cố định tham gia nhiều lần vào trình kinh doanh, sau chu kỳ kinh doanh giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu, nên giá trị chuyển dần phần vào giá trị sản phẩm Tài sản cố định giữ nguyên hình thái vật chất thời gian dài, tăng thêm có xây dựng mua sắm Tài sản cố định hao mòn dần, có hai loại hao mòn: hao mòn hữu hình hao mòn vơ hình - Hao mòn hữu hình phụ thuộc mức độ sử dụng tài sản cố định điều kiện khác có ảnh hưởng tới độ bền lâu dài tài sản cố định như: + Hình thức chất lượng tài sản cố định + Chế độ quản lý, sử dụng tài sản cố định + Chế độ bảo vệ, bảo dưỡng, sữa chữa, thay thường xuyên, định kỳ tài sản cố định + Trình độ kỹ thuật, tinh thần trách nhiệm người sử dụng quan tâm cấp lãnh đạo + Các điều kiện tự nhiên mơi trường… - Hao mòn vơ hình chủ yếu tiến khoa học- cơng nghệ suất lao động xã hội nh Sinh viên: Phạm Thị Hồng Phơng Lớp: ĐHQTKD – K12 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp häc Hång §øc Trêng §¹i Tài sản cố định chuyển đổi thành tiền chậm tài sản cố định như: nhà cửa, kho tàng, quầy hàng lại tài sản có giá trị cao, mặt doanh nghiệp, nên có giá trị chấp ngân hàng vay vốn Ngày nay, doanh nghiệp thương mại thường đầu tư vốn cố định vào xây dựng nhà làm việc, cửa hàng đầu mối giao thông để tiện liên hệ với khách hàng tài sản cố định thiết bị văn phòng ý đầu tư nhằm thu hút phục vụ khách hàng tốt Vai trò vốn kinh doanh Vốn phạm trù kinh tế, điều kiện tiên cho doanh nghiệp, ngành nghề kinh tế kỹ thuật, dịch vụ kinh tế Để tiến hành hoạt động kinh doanh được, doanh nghiệp cần phải nắm giữ lượng vốn định Số vốn thể giá trị toàn tài sản nguồn lực doanh nghiệp hoạt động kinh doanh Vì vốn kinh doanh có vai trò định việc thành lập, hoạt động phát triển doanh nghiệp Cụ thể: - Vốn kinh doanh doanh nghiệp thương mại có vai trò định việc thành lập, hoạt động, phát triển loại hình doanh nghiệp theo luật định Nó điều kiện tiên quyết, quan trọng cho đời, tồn phát triển doanh nghiệp Tuỳ theo nguồn vốn kinh doanh, phương thức huy động vốn mà doanh nghiệp có tên cơng ty cổ phần, cơng ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp liên doanh - Vốn kinh doanh số tiêu thức để phân loại qui mô doanh nghiệp, xếp loại doanh nghiệp vào loại lớn, nhỏ hay trung bình tiềm quan trọng để doanh nghiệp s dng hiu qu cỏc ngun Sinh viên: Phạm Thị Hồng Phơng K12 10 Lớp: ĐHQTKD Báo cáo thực tập tốt nghiệp học Hồng Đức Trờng Đại Mt s biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty Cổ phần Thương mại Trường Xuân I Mục tiêu, phương hướng hoạt động công ty nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn thời gian tới Trong báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011, công ty Cổ phần Thương mại Trường Xuân đưa phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian tới sau: - Về mục tiêu định hướng - Tiếp tục giư vững trì thị phần xăng dầu cơng ty mức 20% toàn tỉnh tiếp tục nâng cao năm Mở rộng đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ khác; nâng cao hiệu doanh nghiệp chuyên doanh phát triển thị trường bên - Thực việc bảo toàn phát triển vốn, đổi tổ chức kinh doanh, nâng cao khả cạnh tranh tích tụ lợi nhuận Bảo đảm an toàn tuyệt đối người, tài sản, tiền vốn Ổn định doanh nghiệp, bảo đảm việc làm thu nhập cho người lao động - Tạo chuyển biến công tác quản lý lao động; đổi chế phân phối tiền lương, tiền thưởng tạo động lực lợi ích nâng cao hệu doanh nghiệp Đào tạo, xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo quản lý, điều hành chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu Tập trung nguồn lực cho đầu tư, tạo lực sản xuất kinh doanh khả cạnh tranh, ưu tiên chương trình đại hố sở vật chất, phát triển ứng dụng công nghệ thơng tin… Trong cần tập trung: - Mở rộng sức chứa kho xăng dầu, nhằm tăng lượng xăng dầu dự trữ, cho phép rút ngắn cung đường vận động hàng hố, giảm hao hụt chi phí vận tải, tạo chủ động điều chuyển nguồn hàng nhu cầu tăng cao 68 B¸o c¸o thùc tËp tốt nghiệp học Hồng Đức Trờng Đại - Phỏt trin hệ thống cửa hàng xăng dầu cụm kinh tế, dân cư hình thành, trục giao thơng quan trọng… theo hình thức khác (tự đầu tư, liên doanh, liên kết thuê mua sở đối tác khác) Coi trọng việc đầu tư nâng cấp, mở rộng qui mơ, “khang trang hố” tổ chức dịch vụ, tiếp thị cửa hàng xăng dầu trung tâm thành phố, đô thị, quốc lộ để thu hút khách hàng, gia tăng sản lượng - Đầu tư cho kế hoạch phát triển công nghệ thông tin, đổi thiết bị đo lường, giao nhận để giảm hao hụt hoạt động nghiệp vụ Hoàn thiện qui định quản lý sử dụng vốn, nhằm bảo toàn phát triển vốn, sử dụng có hiệu Tăng cường kiểm soát nhằm tránh rủi ro, cố tài Theo đó: - Nhu cầu vốn định mức cơng nợ phải phù hợp với chế kinh doanh, gắn trách nhiệm toán tiền hàng với thu nhập người có liên quan, gắn cơng tác quản lý sử dụng vốn với xử lý trách nhiệm - Thiết lập chế độ thông tin báo cáo thường xuyên, định kỳ dòng lưu chuyển tiền tệ, đồng thời, phải tổ chức đánh giá hiệu hoạt động tăng cường cơng tác kiểm tra kiểm sốt - Đề biện pháp hữu hiệu nhằm giảm đáng kể hàng hố, vật tư, thiết bị tồn kho ứ đọng, khơng cần dùng, xử lý hàng hoá phẩm chất, giải lý tài sản hư hỏng lạc hậu… huy động vốn phục vụ kinh doanh - Thực hành tiết kiệm, giảm thiểu chi phí bán hàng, phát huy nội lực tạo tiềm cạnh tranh Ưu tiên chương trình xác định định mức kinh tế – kỹ thuật, cần tổ chức xây dựng định mức chi phí vận chuyển tạo nguồn, chi phí hao hụt khâu bảo quản định mức chi phí khác làm sở cho cơng tác quản lý chi phí 69 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiệp học Hồng Đức Trờng Đại - V u t - Đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển đại hoá sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho yêu cầu kinh doanh tạo dựng móng vững cho phát triển lâu dài Tổng mức đầu tư năm 2012 dự kiến tăng 9% so với năm 2011, năm sau trở giữ mức tăng ổn định, ưu tiên tập trung vào dự án, chương trình: Mở rộng kho, tuyến ống xăng dầu, phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu cửa hàng chuyên doanh, đổi đại hố cơng nghệ thiết bị, phát triển cơng nghệ thơng tin tồn cơng ty II Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Thực tế chứng minh, có doanh nghiệp có đầy đủ khả người hội đầu tư khơng đáp ứng đủ u cầu tài nên đành bó tay, ngược lại có doanh nghiệp dồi tài quản lý yếu dẫn đến việc sử dụng vốn lãng phí hiệu Do vậy, vấn đề cấp thiết đặt nhà quản lý tài doanh nghiệp phải tìm giải pháp để sử dụng vốn kinh doanh có hiệu Đối với công ty Cổ phần Thương mại Trường Xuân, để thực thành công định hướng, nhiệm vụ, mục tiêu xác định với việc phát huy, kế thừa kết đạt năm qua, thời gian tới công ty cần tập trung vào thực nhóm biện pháp chủ yếu sau: Các biện pháp chung nhằm bảo toàn phát triển vốn Bảo toàn phát triển vốn nghĩa vụ doanh nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định phát tiển kinh doanh có hiệu quả, tăng thu nhập cho người lao động thực nghĩa vụ với ngân sách nhà nước Doanh nghiệp làm ăn có lãi vốn bảo toàn phát triển, đảm bảo cho doanh nghiệp có khả tái sản xuất mở rộng, phát triển chiều rộng chiều sâu 70 Báo cáo thực tập tốt nghiệp học Hồng Đức Trờng §¹i Thực chất việc bảo tồn vốn giữ giá trị thực tế hay sức mua vốn (thể tiền), giữ khả chuyển đổi so với loại tiền khác thời điểm định Nói cách khác, bảo tồn vốn bảo toàn giá trị nguồn vốn Muốn nâng cao hiệu sử dụng vốn trước hết phải bảo toàn phát triển vốn, để làm điều công ty cần thực đồng biện pháp sau: 1.1 Tổ chức kinh doanh động hiệu hoàn thành tiêu kế hoạch Tổ chức khai thác, thu thập thơng tin, đánh giá phân tích thị trường, phân loại khách hàng, dự báo biến động tăng giảm nhu cầu để có sách bán hàng phù hợp, vừa giữ khách hàng vừa kinh doanh có hiệu Có biện pháp tiếp cận sớm với nhu cầu hình thành, đặc biệt cơng trình, dự án lớn địa bàn phụ trách, để tiến hành xúc tiến sớm quan hệ tiếp thị hợp đồng mua bán xăng dầu Đồng thời thiết lập quan hệ lâu dài, ổn định khách hàng cơng nghiệp có nhu cầu lớn Tổ chức tốt việc bán hàng bốn khâu: bán buôn trực tiếp, bán qua đại lý bao tiêu, bán tái xuất bán lẻ Trong khâu bán lẻ, cần mở rộng thị trường thông qua việc nâng cấp mở rộng quy mô cửa hàng bán lẻ có biện pháp như: đầu tư mới, liên doanh liên kết, thuê cửa hàng, địa điểm, nâng cao hoạt động tiếp thị dịch vụ cửa hàng Quản lý khai thác tốt phương tiện nội bộ, chủ động tính tốn th phương tiện đối tác khác mức hợp lý, nhằm nâng cao khả đảm bảo nguồn hàng (cả số lượng, chất lượng, cấu tiến độ) đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày tăng cao Tổ chức nghiên cứu, xây dựng phương án kinh doanh, để chủ động triển khai có thay đổi từ phía quan quản lý cấp 71 B¸o c¸o thùc tËp tốt nghiệp học Hồng Đức Trờng Đại Trc mt cn phải đạo, điều hành tổ chức kinh doanh cách linh hoạt, sáng tạo cần tập trung vào số vấn đề: - Công ty cần tổ chức đánh giá tác động yếu tố, xác lập phương án kinh doanh cho chu kỳ, thời điểm cụ thể nhằm chủ động đối phó với tình xảy - Xuất phát từ đặc thù khu vực thị trường, công ty cần xây dựng thực biện pháp, chế cụ thể khuyến khích gia tăng sản lượng bán lẻ, mở rộng phát triển hệ thống khách hàng tiêu thụ trực tiếp, phân loại sách tương ứng với nhóm đối tượng khách hàng thương mại nhằm thiết lập hệ thống đại lý tương đối ổn định… đảm bảo hài hoà mục tiêu thị phần sản lượng tích luỹ phát triển cơng ty 1.2 Giảm thiểu chi phí kinh doanh Trong điều kiện kinh tế thị trường, cạnh tranh ngày gay gắt giảm chi phí kinh doanh vấn đề có tính chiến lược lâu dài tồn cơng ty, yếu tố nâng cao khả cạnh tranh kinh doanh tạo mức tích luỹ cần thiết cho trình tái sản xuất Mặc dù năm qua, công ty xây dựng nhiều định mức kinh tế – kỹ thuật tiết kiệm, nhiên chi phí kinh doanh xăng dầu cao gây hạn chế lực cạnh tranh công ty Như vậy, vấn đề đặt phải tiết giảm đến mức thấp chi phí vận chuyển hao hụt trình bảo quản trung chuyển Để thực điều công ty cần phải áp dụng biện pháp: - Giảm phí tổn vận tải thơng qua tính tốn vận động hàng hố hợp lý từ nguồn hàng đến nơi tiêu dùng, lựa chọn tuyến đường, phương tiện vận chuyển phù hợp, tổ chức tốt công tác bốc dỡ hai đầu, sử dụng phương thức vận chuyển tiên tiến - Giảm chi phí bảo quản, hao hụt hàng hố kinh doanh thơng qua áp dụng phương tiện, thiết bị bảo quản tiên tiến, kiểm tra số lượng chất lượng hàng 72 B¸o c¸o thùc tập tốt nghiệp học Hồng Đức Trờng Đại nhp xut để hạn chế hao hụt mát, khơng ngừng hồn thiện định mức hao hụt, nâng cao trình độ nghiệp vụ kỹ thuật bảo quản cán kho, thực chế độ trách nhiệm vật chất bảo quản sử dụng hàng hoá, tài sản doanh nghiệp - Giảm chi phí bán hàng thơng qua việc lựa chọn kênh phân phối phù hợp, sử dụng phương pháp bán hàng văn minh, đại nâng cao doanh số bán, lựa chọn hình thức quảng cáo, khuyến lôi kéo khách hàng Đồng thời nên cử cán có chun mơn, kinh nghiệm tham gia ký kết hợp đồng mua bán nhằm tránh sai sót góp phần giảm chi phí kinh doanh - Giảm chi phí quản lý thơng qua tinh giản máy quản lý, giảm chi phí tiếp khách tới mức có thể, giảm chi phí họp… sử dụng phương tiện kỹ thuật đại quản lý để nâng cao suất chất lượng công tác, giảm bớt thủ tục hành rườm rà khơng thiết thực nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh Ngồi ra, cơng ty cần tiếp tục thực chương trình “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” với giải pháp tích cực, chủ động theo hướng mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, lãi gộp, quản lý chặt chẽ doanh thu, chi phí, hợp lý hố cung đường vận động hàng hoá, ưu tiên áp dụng giải pháp kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để giảm hao hụt, tổ chức lại sản xuất, tăng suất chất lượng lao động… nhằm giảm giá thành, nâng cao khả cạnh tranh hiệu doanh nghiệp 1.3 Đảm bảo an toàn vốn kinh doanh Trong kinh doanh rủi ro điều không tránh khỏi, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu rủi ro bất thường, mang tính bất khả kháng thiên tai, hoả hoạn … gây tổn thất thiệt hại tài sản cao Do trình kinh doanh cơng ty cần phải tiến hành mua bảo hiểm tài sản để có rủi ro vốn bị bồi thường công ty bảo hiểm 73 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp học Hồng Đức Trờng Đại i vi cỏc trng hp bị tài sản nguyên nhân khác, phải xác định rõ nguyên nhân, qui trách nhiệm cá nhân, tập thể xử lý theo qui định Đối với trường hợp cơng nợ khó đòi khơng thu hồi được, giảm giá khoản đầu tư ngắn hạn (cổ phiếu, trái phiếu ngắn hạn mà doanh nghiệp mua), giảm giá hàng tồn kho, cơng ty phải hạch tốn vào chi phí kinh doanh cách trích dự phòng Đối với rủi ro tỷ giá, coi bất khả kháng doanh nghiệp nằm ngồi khả điều hành kiểm soát doanh nghiệp, cần có chế để đối phó với thay đổi Những rủi ro vốn nguyên nhân chủ quan, phần thiệt hại sau bắt buộc bồi thường, thu hồi phế liệu… phần lại phải lấy từ lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp để bù đắp Để tránh rủi ro vốn loại này, công ty cần thực nghiêm chỉnh qui chế quản lý tài doanh nghiệp ban hành Tăng cường công tác kiểm tra nội dung cốt lõi cơng tác quản lý, hạch tốn tiền hàng sở trực thuộc, phát hiện, ngăn chặn sớm khơng để xảy tiêu cực thất tài sản doanh nghiệp Đồng thời tăng cường áp dụng biện pháp trách nhiệm vật chất người lao động để ràng buộc trách nhiệm cá nhân với lợi ích nhà nước tập thể 1.4 Tăng cường áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh Hiện nay, bùng nổ cách mạng khoa học công nghệ nên việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào kinh doanh điều tất yếu, góp phần đẩy mạnh hoạt động kinh doanh công ty Đây biện pháp vừa đáp ứng nhu cầu công nghiệp hố - đại hố vừa mang tính chiến lược kinh doanh Việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh mang lại khả cạnh tranh lớn cho doanh nghiệp 74 B¸o cáo thực tập tốt nghiệp học Hồng Đức Trờng Đại Do đó, doanh nghiệp cần mạnh dạn đầu tư phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị đại, tiên tiến để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 1.5 Hồn thiện cơng tác kế tốn, thống kê máy tổ chức quản lý tài Cơng tác kế tốn, thống kê doanh nghiệp có vai trò quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung hiệu sử dụng vốn, tài sản nói riêng Thơng qua hoạt động lập kế hoạch tài kỳ kinh doanh, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động doanh nghiệp, theo dõi phản ánh tình hình luân chuyển vốn kinh doanh… Cơng tác kế tốn, thống kê đảm bảo cung cấp thơng tin kịp thời xác, phục vụ cơng tác phân tích hiệu sản xuất kinh doanh, kịp thời phát sai sót để đạo khắc phục Do vậy, để nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh, cơng tác kế tốn thống kê cơng ty cần phải hồn thiện mặt sau: theo dõi xác tồn tài sản vốn có theo chế độ hạch toán kế toán, thống kê hành, phản ánh trung thực, kịp thời tình hình sử dụng, biến động tài sản vốn trình kinh doanh doanh nghiệp Chấp hành nghiêm chế độ quản lý vốn kinh doanh như: quản lý công nợ doanh nghiệp, quản lý vốn đầu tư doanh nghiệp… để giảm mức độ thiệt hại vốn Thiết lập chế độ thơng tin, báo cáo thường xun, định kỳ dòng tiền lưu chuyển, nâng cao khả kiểm sốt tình hình tài Kết hợp tổ chức cơng tác kiểm tra thực tế nâng cao vai trò đánh giá, phát cơng tác kiểm tốn Ngồi ra, cơng ty cần xem xét kiện tồn máy tài – kế toán nhằm đảm bảo đội ngũ cán tài kế tốn ngày nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ chun mơn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn phương pháp quản lý đáp ứng yêu cầu quản lý kinh doanh đòi hỏi Đồng thời, cần trọng công tác đào tạo, tuyển dụng phù hợp với đặc thù nghề nghiệp yêu cầu phát triển doanh nghiệp 75 B¸o c¸o thực tập tốt nghiệp học Hồng Đức Trờng Đại Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định 2.1 Đánh giá lại giá trị thực tài sản cố định Trong kinh tế thị trường biến động, thay đổi giá (hiện tượng hao mòn vơ hình) thường xun xảy Điều làm cho nguyên giá tài sản giá trị lại bị phản ánh sai lệch so với mặt giá trị thực tế Do vậy, hàng năm doanh nghiệp cần tổ chức đánh giá, xác định giá trị thực toàn loại tài sản cố định dùng kinh doanh Nhà nước nên cho phép doanh nghiệp tự xác định lại giá trị tài sản cố định mình, đồng thời có kiểm sốt quan tài Việc thường xuyên đánh giá lại giá trị tài sản cố định giúp cho doanh nghiệp tính tốn xác khấu hao tài sản cố định để hạch tốn vào chi phí kinh doanh kịp thời sử lý tài sản cố định bị hư hỏng, mát tránh tổn thất trình sử dụng, đồng thời lập báo cáo tài doanh nghiệp 2.2 Hồn thiện chế độ khấu hao tài sản cố định - Hiện doanh nghiệp thường áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng Trường hợp thời gian sử dụng hay nguyên giá tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình tài sản cố định Để đảm bảo thống thời gian sử dụng tài sản cố định áp dụng theo qui định trước đây, doanh nghiệp phải chuyển đổi lại cho phù hợp với định mới, có phản ánh mức độ hao mòn tài sản cố định đảm bảo tính đúng, tính đủ chi phí khấu hao vào giá thành sản phẩm - Mặt khác, với loại tài sản cố định, cơng ty phải tính tốn đưa mức khấu hao hợp lý dựa công dụng, giá thời gian hoạt động tài sản Có vậy, cơng ty khai thác, phát huy hết công dụng tài sản, phục vụ cho 76 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp häc Hång §øc Trêng §¹i hoạt động kinh doanh, đảm bảo hồn vốn thời gian định, giảm lượng chi phí không cần thiết 2.3 Đổi công tác quản lý đầu tư xây dựng - Để xây dựng cấu hợp lý, doanh nghiệp nên tiến hành đầu tư vào cơng trình đảm bảo giá thành rẻ, tạo lợi nhuận lớn, giúp cho việc trả nợ vay tốt hơn, vốn bảo toàn phát triển Khi đầu tư mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh cần lựa chọn công nghệ sản xuất đại Sự dụng tốt đòn bẩy kinh tế có ý nghĩa quan trọng công việc nâng cao suất lao động, hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định - Doanh nghiệp huy động vốn thông qua nguồn vốn vay tổ chức tín dụng tham gia thị trường chứng khốn, để xây dựng cơng trình phục vụ sản xuất kinh doanh với hiệu cao - Trong thời gian tới cơng ty cần có kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống kho bãi rộng, trang thiết bị đại đáp ứng nhu cầu dự trữ, vận tải, nhập xuất hàng hố an tồn thuận tiện - Bên cạnh việc đầu tư xây dựng mới, công ty cần chủ động có trách nhiệm trì tình trạng sở vật chất kỹ thuật đơn vị, chống xuống cấp nâng cao yếu tố đảm bảo kỹ thuật cho sản xuất kinh doanh 2.4 Tiến hành nhượng bán, lý tài sản thu hồi vốn kinh doanh - Đối với số tài sản cố định không cần dùng, tài sản cố định hư hỏng chờ lý, vật tư không cần dùng, vật tư ứ đọng phẩm chất, doanh nghiệp cần đưa biện pháp cụ thể để đẩy nhanh công tác thanh, xử lý để thu hồi vốn tránh ứ đọng, sử dụng vốn kinh doanh có hiệu 77 B¸o cáo thực tập tốt nghiệp học Hồng Đức Trờng Đại - Khi nhượng bán, lý doanh nghiệp lập hội đồng đánh giá thực trạng mặt kỹ thuật, thẩm định giá trị tài sản Tài sản đem nhượng bán phải tổ chức bán đấu giá, thông báo công khai - Chênh lệch số tiền thu lý, nhượng bán tài sản với giá trị lại sổ kế tốn chi phí nhượng bán, lý hạch toán vào kết kinh doanh doanh nghiệp Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 3.1 Đổi chế quản lý công nợ Sớm xây dựng qui định công tác quản lý công nợ để đảm bảo công tác thu hồi công nợ ngày tốt Đẩy nhanh tiến độ thu hồi công nợ từ khách hàng, bạn hàng Doanh nghiệp cần có biện pháp quản lý đẩy nhanh tốc độ thu hồi công nợ, giảm khoản vốn bị chiếm dụng Ngồi ra, để đề phòng tổn thất khoản nợ khó đòi khơng đòi được, đơn vị cần có nguồn bù đắp, nguồn lấy từ quỹ dự phòng nợ khó đòi Để giảm công nợ doanh nghiệp cần gắn công tác bán hàng với thu hồi tiền hàng Các phòng chức có trách nhiệm mở sổ theo dõi chi tiết tất khoản công nợ phải thu doanh nghiệp, thường xuyên kiểm tra đối chiếu tiền hàng cửa hàng, đôn đốc thu hồi công nợ chuyển tiền tài khoản công ty Định kỳ hàng tháng hàng quý, doanh nghiệp phải đối chiếu tổng hợp phân tích tình hình cơng nợ phải thu, đặc biệt khoản nợ đến hạn, hạn khoản nợ khó đòi Đối với khoản nợ không thu hồi cần xác định rõ mức độ, nguyên nhân, trách nhiệm biện pháp sử lý Nếu chủ quan gây người phạm lỗi phải bồi thường Mức độ bồi thường không đủ bù đắp mức thiệt hại bù đắp quỹ dự phòng tài doanh nghiệp Trường hợp quỹ dự 78 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp học Hồng Đức Trờng Đại phũng ti chớnh khụng bù đắp phần thiếu hạch tốn vào chi phí bất thường kỳ Các khoản nợ thực khơng đòi được, doanh nghiệp hạch tốn vào chi phí kinh doanh, đồng thời phải tiếp tục theo dõi sổ kế tốn đơn đốc thường xun để thu hồi Số tiền thu sau trừ chi phí thu nợ, hạch toán vào thu nhập bất thường doanh nghiệp 3.2 Xác định nhu cầu huy động vốn hợp lý Để khắc phục tình trạng thừa, thiếu vốn để chủ động huy động vốn ngắn hạn, đảm bảo đủ vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu vốn lưu động, doanh nghiệp cần xác định nhu cầu vốn lưu động cách đắn hợp lý Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng quản trị tài chính, nhiệm vụ tìm cách để huy động nguồn vốn đưa vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Trong năm qua, với việc phát triển sản xuất kinh doanh nhu cầu vốn ngày lớn, đó, khoản tích luỹ từ lợi nhuận khơng cao Mặc dù công ty huy động sử dụng tối đa quỹ xí nghiệp, tranh thủ tận dụng khoản nợ chưa đến hạn, không đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho kinh doanh Do thời gian tới cơng ty áp dụng số biện pháp nhằm huy động vốn đưa vào kinh doanh: Đối với khoản vốn dài hạn, bên cạnh nguồn vốn huy động nội doanh nghiệp phần vốn khấu hao để lại doanh nghiệp, phần lợi nhuận không chia, tiền nhượng bán tài sản cố định… cơng ty áp dụng hình thức huy động sau: - Vay vốn dài hạn trung hạn ngân hàng Việc huy động vốn từ nguồn tín dụng ngân hàng cần phải tính tốn cân nhắc kỹ lưỡng tỷ giá lãi suất, phí cam kết tín dụng, rủi ro… để vừa phát huy hết tác dụng nguồn vốn vay, vừa hồn trả khoản vay hạn 79 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp học Hồng Đức Trờng Đại - Ngoi cụng ty liên kết đầu tư dài hạn với doanh nghiệp khác để phát triển công ty Đối với khoản vốn vay ngắn hạn, tuỳ vào điều kiện, thời điểm cụ thể mà doanh nghiệp lựa chọn biện pháp huy động vốn cho phù hợp như: - Vay ngắn hạn ngân hàng tổ chức tín dụng, vay đơn vị bạn, vay cán công nhân viên Đối với việc vay vốn ngắn hạn ngân hàng cơng ty đề nghị tổng cơng ty có đạo cụ thể việc lựa chọn vay ngoại tệ hay đồng Việt Nam, tuỳ theo yêu cầu toán, lãi suất tiền đồng Việt Nam biến động tỷ giá cho có lợi - Hưởng tín dụng nhà cung ứng, cơng ty khoản chiếm dụng từ vốn tạo nguồn hàng công ty xăng dầu Thanh Hóa Đây khoản vốn chiếm dụng hợp lý giữ vai trò quan trọng để bù dắp số vốn thiếu tài trợ cơng nợ khách hàng Tuy nhiên, yếu tố chịu nhiều rủi ro không đẩy mạnh hoạt động bán hàng, nhanh chóng thu hồi tiền hàng phải trả tền lãi cho cơng ty xăng dầu Thanh Hóa khoản tín dụng này,vì thời hạn khoản tín dụng 15 ngày 3.3 Xây dựng hoàn thiện định mức vật tư Doanh nghiệp cần khẩn trương xây dựng định mức dự trữ vật tư, định mức tiêu hao vật tư dùng hoạt động kinh doanh phải quản lý vật tư chủ yếu tồn doanh nghiệp Có nâng cao ý thức tiết kiện đơn vị, đánh giá thành tích đơn vị có chế thưởng phạt kịp thời từ nâng cao hiệu sử dụng vốn tài sản doanh nghiệp Doanh nghiệp cần phải đổi công tác quản lý mua sắm sử dụng vật tư Hàng năm với việc định kỳ kiểm kê, đánh giá lại lượng vật tư tồn kho, doanh nghiệp cần phải xác định lại mức dự trữ hợp lý loại vật tư, tránh tình trạng dự trữ vượt định mức, gây ứ đọng vốn 80 B¸o cáo thực tập tốt nghiệp học Hồng Đức Trờng Đại 3.4 Chủ động trì lượng tồn kho hợp lý Trong vốn lưu động doanh nghiệp thương mại, vốn hình thức dự trữ hàng hố số tiền dự trữ kho, cửa hàng, giá trị hàng hoá đường vận chuyển… Bởi để nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp cần phải xác định lượng hàng hoá tồn kho hợp lý Xăng dầu mặt hàng chiến lược phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Do đó, việc đảm bảo lượng tồn kho hợp lý có vai trò quan trọng Ở thời điểm bình thường kỳ kinh doanh lượng hàng tồn kho công ty tương đối hợp lý, nhiên số thời điểm nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tăng cao, vào dịp cuối năm nhu cầu tiêu thụ xăng dầu nhân dân đơn vị sản xuất kinh doanh khác địa bàn tăng cao Do thời điểm định cơng ty cần trì lượng dự trữ hàng hoá hợp lý, đủ để đảm bảo nhu cầu tăng cao bất thường 3.5 Nghiên cứu, áp dụng hình thức đầu tư ngồi doanh nghiệp Công ty cần tổ chức nghiên cứu, xây dựng phương án đầu tư tài ngồi doanh nghiệp cách có chọn lọc, nhằm mục tiêu phát triển thị trường, gắn kết lâu dài, phát huy nguồn lực tài chính, sử dụng có hiệu nguồn vốn Cơng ty sử dụng vốn, tài sản, giá trị quyền sử dụng đất để đầu tư doanh nghiệp theo ngun tắc có hiệu quả, bảo tồn phát triển vốn, tăng thu nhập đảm bảo nhiệm vụ thu nộp ngân sách Nhà nước Việc đầu tư tài ngồi doanh nghiệp phải tn theo quy định hành pháp luật Các hình thức đầu tư tài ngồi doanh nghiệp mà cơng ty áp dụng là: đầu tư mua cổ phần để tạo lập thị trường lâu bền tìm kiếm lợi nhuận, đầu tư phục vụ bán hàng cho khách hàng cơng nghiệp có sức tiêu thụ lớn ổn định, góp vốn liên doanh, liên kết hình thức đầu tư khác… 81 B¸o c¸o thùc tập tốt nghiệp học Hồng Đức Trờng Đại Vic u tư liên doanh với chủ đầu tư phải đảm bảo có hiệu quả, bảo tồn phát triển vốn, có báo cáo định kỳ tình hình kết liên doanh cho quan tài quan định thành lập doanh nghiệp Như vậy, để thực biện pháp tập thể cán công nhân viên công ty cần phải chủ động, sáng tạo, linh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh, thích ứng với tình hình cạnh tranh, khơng “bó tay” trước thực tế phát sinh, chờ đợi biến đổi chế quản lý vĩ mô từ phía nhà nước Kết luận Tài liệu tham khảo 82 ... Đơng Thọ - TP Thanh Hóa - Điện thoại: 0373.853.443 - Fax: 3718034 - E-mail: CTCPTMTruongXuan@gmail .com - Mã số doanh nghiệp: 2800786266 - Ngành nghề kinh doanh: Với định hướng lấy xăng dầu hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: tuthienbao com luan 7663 , tuthienbao com luan 7663 , Khái niệm và phân loại vốn kinh doanh, Qua các năm các chỉ tiêu này có xu hướng giảm đi, mức độ tự chủ về tài chính của DN và khả năng bù đắp tổn thất bằng vốn chủ sở hữu ko cao nhưng vẫn nằm trên mức tối thiểu là 15%. Đây là một dấu hiệu không tốt cho doanh nghiệp vì phải huy động vốn chiếm d

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay