Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần cơ khí trung tân

79 92 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2018, 13:49

PHẦN IMỞ ĐẦU1.1. Đặt vấn đềTrong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển nhất định phải có phương án sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Một quy luật tất yếu trong nền kinh tế thị trường là cạnh tranh, doanh nghiệp phải tìm biện pháp để đứng vững và phát triển trên thương trường, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng với sản phẩm chất lượng cao và giá thành hạ.Chính vì vậy, các doanh nghiệp sản xuất cần phải giám sát từ khâu đầu tới khâu cuối của quá trình sản xuất kinh doanh. Tức là từ khâu thu mua nguyên vật liệu đến khâu tiêu thụ sản phẩm và thu được tiền về nhằm đảm bảo việc bảo toàn và tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn, người lao động và doanh nghiệp có lợi nhuận để tích lũy và mở rộng sản xuất.Để thực hiện được điểu đó thì doanh nghiệp phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lí mọi yếu tố có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh công tác kế toán là một bộ phận cấu thành của hệ thống công cụ dụng cụ để quản lí các hoạt động kinh tế, kiểm tra việc sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo tính năng động, sáng tạo,tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tính toán và xác định hiểu quả kinh tế.Nguyên vật liệu là cơ sở tạo nên hình thái vật chất của sản phẩm. Bởi vậy, tổ chức công tác quản lý và hạch toán chính xác chi tiết nguyên vật liệu không những là điều kiện quan trọng để đảm bảo cho việc tính tổng sản phẩm đúng mà còn là biện pháp không thể thiếu để phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thnahf sản phẩm ở một doanh nghiêp, giúp doanh nghiệp đứng vững trong cạnh tranh.Kế toán nguyên vật liệu là một khâu quan trọng trong công tác hạch toán kế toán. Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tốt sẽ cung cấp thông tin kịp thời và chính xác các thành phần khác trong công tác kế toán ở doanh nghiệp.Bên cạnh đó, nền kinh tế thị trường mở với sự hòa nhập với nền kinh tế thế giới, rất nhiều các nhà đầu tư nước ngoài đã vào Việt Nam, từ đó đòi hỏi chế độ hạch toán kế toán nói chung và kế toán nguyên vật liệu nói riêng phải có những đòi hỏi phù hợp và ngang bằng với các nước khác trên thế giới. Do đó, hiện nay, chế độ hạch toán kế toán nói chung và chế độ kế toán nguyên vật liệu nói riêng đã được ban hành trên nguyên tắc thỏa mãn các yêu cầu và năng lực quả lý kinh tế thị trường, tôn trọng và vận dụng có chọn lọc các chuẩn mực và thông lệ kế toán quốc tế chủ yếu.Kế toán chính xác chi phí nguyên vật liệu giúp công ty tiết kiệm được tiền vật tư tiền vốn là giá thành sản phẩm hạthu hút được khách hàng, tạo thế mạnh cạnh tranh trên thị trường. Như vậy vòng quay của vốn lưu động tăng nhanh từ đó nâng cao được lợi nhuận giúp công ty hoàn thành mức chỉ tiêu để tạo điều kiện cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên, đầu tư thêm cho dây chuyền sản xuất, mở rộng mặt hàng. Nhận thức được yêu cầu của thực tế và tính quan trọng của kế toán nguyên vật liệu, em đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần cơ khí Trung Tân “. LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài thực tập chúng em nhận quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể ngồi trường Chúng em chân thành cảm ơn giáo PGS.TS Kim Thị Dung – Giảng viên môn tài – khoa kế tốn quản trị kinh doanh trường Học Viện nông nghiệp Việt Nam tận tình hướng dẫn giúp đỡ chúng em trình viết chuyên đề học tập Chúng em xin chân thành cảm ơn khoa kế toán quản trị kinh doanh trường Học Viện nông nghiệp Việt Nam, Ban giám đốc, phòng Kế tốn tài chính, phòng Tổ chức hành Cơng ty cổ phần khí Trung Tân tạo điều kiện thuận lợi để giúp đỡ chúng em hoàn thành đề tài Mặc dù nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh Song buổi đầu làm quan với công tác nghiên cứu, tiếp cận với thực tế hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên tránh khỏi thiếu sót định mà thân chưa thấy Chúng em mong góp ý quý thầy giáo bạn để báo cáo hoàn chỉnh Một lần chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Phạm Thu Hương i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC BIỂU MẪU vii PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .9 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .10 1.3.1 Đối tượng đề tài nghiên cứu .10 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 10 PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 2.1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 11 2.1.1 sở lí luận 11 2.1.2 sở thực tiễn 30 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.2.1 Thu thập số liệu 32 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 32 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN KHÍ TRUNG TÂN ii 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 3.1.2 Đặc điểm hoạt động quy trình sản xuất cơng ty 3.1.3 Tổ máy công ty 3.1.4 Tình hình lao động cơng ty 11 3.1.5 Tình hình tài sản – nguồn vốn 13 3.1.6 Tình hình kết sản xuất kinh doanh .15 3.2 Thực trạng cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty cổ phần khí Trung tân 17 3.2.1 Tình hình ngun vật liệu Cơng ty .17 3.2.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu Công ty 22 3.2.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu .33 3.2.4 Kiểm nguyên vật liệu 36 3.3 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NVL CỦA CƠNG TY 38 3.4 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY 39 3.4.1 Đánh giá công tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty 39 3.4.2 Những hạn chế số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn ngun vật liệu cơng ty 40 PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42 4.1 KẾT LUẬN 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO .44 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BTC : Bộ tài QĐ Quyết định : X-N-T : Xuất – Nhập – Tồn NVL : Nguyên vật liệu XDCB : Xây dựng HTK : Hàng tồn kho CKTM : Chiết khấu thương mại SXKD : Sản xuất kinh doanh NK Nhập : TTĐB : Tiêu thụ đặc biệt GTGT : Giá trị gia tăng TT Thông tư : CCDC : Công cụ dụng cụ TK Tài khoản : TNHH : Trách nhiệm hưu hạn KKĐK : Kiểm định kì KKTX : Kiểm thường xuyên ĐVT Đơn vị tính : TSCĐ : Tài sản cố định XD : Xây dựng GC : Gia công iv DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình lao động Công ty qua năm 2013 -2015 .12 Bảng 3.2: Tình hình tài sản - nguồn vốn Công ty giai đoạn 2013 – 2015 13 Bảng 3.3: Kết sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn 2013 – 2015 15 Bảng 3.4: Danh mục số NVL sử dụng thi công Công ty 17 Bảng 3.5: Bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn (Trích) 32 Bảng 3.6: Tình hình sử dụng khối lượng NVL tháng 06/2016 Công ty 38 v DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1.1 Kế toán chi tiết NVL theo phương pháp thẻ song song 18 Sơ đồ 2.1.2: Kế toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 19 Sơ đồ 2.1.3 Kế toán chi tiết NVL theo phương pháp sổ số dư 21 Sơ đồ 2.1.4: Hạch toán NVL theo phương pháp kiểm định kỳ .23 Sơ đồ 2.1.5: Hạch toán NVL theo phương pháp khai thường xuyên 25 Sơ đồ 3.1: Quy trình cơng nghệ cơng nghệ sản xuất Sơ đồ 3.2: cấu tổ chức Công ty Sơ đồ 3.3: Tổ chức máy kế toán doanh nghiệp Sơ đồ 3.4: Sơ đồ trình tự ghi sổ Doanh nghiệp .8 Sơ đồ 3.5: Quy trình lập ln chuyển chứng từ cơng tác nhập kho .22 Sơ đồ 3.5: Quy trình lập ln chuyển chứng từ cơng tác xuất kho .28 vi DANH MỤC BIỂU MẪU Mẫu 3.1: Hóa đơn giá trị gia tăng nguyên vật liệu nhập kho 23 Mẫu 3.2: Phiếu nhập kho nguyên vật liệu .24 Mẫu 3.3: Giấy đề nghị xin lĩnh vật 26 Mẫu 3.4: Phiếu xuất kho .27 Mẫu 3.5: Thẻ kho tháng 06/2016 30 Mẫu 3.6: Sổ chi tiết vật tư – Đầu nối 31 Mẫu 3.7: Sổ nhật ký chung (Trích) .34 Mẫu 3.8: Sổ TK 152 (Trích) 35 Mẫu 3.9: Biên kiểm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa 37 vii PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp sản xuất muốn tồn phát triển định phải phương án sản xuất kinh doanh đạt hiệu kinh tế Một quy luật tất yếu kinh tế thị trường cạnh tranh, doanh nghiệp phải tìm biện pháp để đứng vững phát triển thương trường, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng với sản phẩm chất lượng cao giá thành hạ Chính vậy, doanh nghiệp sản xuất cần phải giám sát từ khâu đầu tới khâu cuối trình sản xuất kinh doanh Tức từ khâu thu mua nguyên vật liệu đến khâu tiêu thụ sản phẩm thu tiền nhằm đảm bảo việc bảo toàn tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn, người lao động doanh nghiệp lợi nhuận để tích lũy mở rộng sản xuất Để thực điểu doanh nghiệp phải tiến hành đồng biện pháp quản lí yếu tố liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh cơng tác kế tốn phận cấu thành hệ thống công cụ dụng cụ để quản lí hoạt động kinh tế, kiểm tra việc sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo tính động, sáng tạo,tự chủ sản xuất kinh doanh, tính tốn xác định hiểu kinh tế Nguyên vật liệu sở tạo nên hình thái vật chất sản phẩm Bởi vậy, tổ chức cơng tác quản lý hạch tốn xác chi tiết nguyên vật liệu điều kiện quan trọng để đảm bảo cho việc tính tổng sản phẩm mà biện pháp khơng thể thiếu để phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thnahf sản phẩm doanh nghiêp, giúp doanh nghiệp đứng vững cạnh tranh Kế toán nguyên vật liệu khâu quan trọng công tác hạch toán kế toán Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tốt cung cấp thơng tin kịp thời xác thành phần khác cơng tác kế tốn doanh nghiệp Bên cạnh đó, kinh tế thị trường mở với hòa nhập với kinh tế giới, nhiều nhà đầu tư nước ngồi vào Việt Nam, từ đòi hỏi chế độ hạch tốn kế tốn nói chung kế tốn ngun vật liệu nói riêng phải đòi hỏi phù hợp ngang với nước khác giới Do đó, nay, chế độ hạch tốn kế tốn nói chung chế độ kế tốn ngun vật liệu nói riêng ban hành nguyên tắc thỏa mãn yêu cầu lực lý kinh tế thị trường, tôn trọng vận dụng chọn lọc chuẩn mực thơng lệ kế tốn quốc tế chủ yếu Kế tốn xác chi phí ngun vật liệu giúp cơng ty tiết kiệm tiền vật tư tiền vốn giá thành sản phẩm hạthu hút khách hàng, tạo mạnh cạnh tranh thị trường Như vòng quay vốn lưu động tăng nhanh từ nâng cao lợi nhuận giúp cơng ty hồn thành mức tiêu để tạo điều kiện cải thiện đời sống cán công nhân viên, đầu tư thêm cho dây chuyền sản xuất, mở rộng mặt hàng Nhận thức yêu cầu thực tế tính quan trọng kế tốn ngun vật liệu, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Thực trạng kế tốn ngun vật liệu cơng ty cổ phần khí Trung Tân “ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng kế toán nguyên vật liệu cơng ty cổ phần khí Trung Tân Từ đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty khí Trung Tân 1.2.2 Mục tiêu cụ thể  Góp phần hệ thống hóa sở lý luận cơng tác kế tốn ngun vật liệu doanh nghiệp  Phản ánh thực trạng kế toán nguyên vật liệu cơng ty cổ phần khí Trung Tân  Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao cơng tác kế tốn ngun vật liệu cho cơng ty cổ phần khí Trung Tân năm tới 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng đề tài nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài Công tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty cổ phần khí Trung Tân 1.3.2.Phạm vi nghiên cứu a) Phạm vi không gian: tiến hành thực Cơng ty cổ phần khí Trung Tân Địa chỉ: Tổ 31B, phường Cẩm Thủy-Thành phố Cẩm Phả-Tỉnh Quảng Ninh b) Phạm vi thời gian Đề tài thực từ ngày 20/06/2016 đến ngày 20/11/2016 Số liệu phục vụ đề tài thu thậptrong năm 2013-2015 tháng 6/2016 c) Phạm vi nội dung  Thứ nhất, nghiên cứu sở lý luận cơng tác kế tốn ngun vật liệu doanh nghiệp sản xuất: tập trung lý luận chung nội dung phương pháp kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp  Thứ hai, nghiên cứu thực trạng kế tốn ngun vật liệu cơng ty cổ phần khí Trung Tân: tập trung vào nghiệp vụ kế tốn tài  Thứ ba, nghiên cứu đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn ngun vật liệu công ty: ttạp trung vào giải pháp liên quan đến kế tốn tài ngun vật liệu, luân chuyển chứng từ, sổ sách, bảng biểu PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan tài liệu 2.1.1 sở lí luận 10 Mẫu 3.6: Sổ chi tiết vật tư – Đầu nối Cơng ty CP khí Trung Tân Cẩm Thủy – Cẩm Phả - Quảng Ninh Mẫu sổ S10 – DN (Ban hành theo QĐ số 48/ 2006/QĐ – BTC Ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT VẬTTài khoản: 1522 Tên, nhãn hiệu quy cách vật tư: Đầu nối Từ ngày: 01/06/2016 đến ngày 30/06/2016 Chứng từ TK Diễn giải đối Số Ngày ứng hiệu tháng A B Nhập Đơn giá (Đồng) Số lượng (Cái) C D Tồn cuối tháng 60.000 06 PN130 30/07 Mua nhập kho 331 60.000 PX150 30/07 Xuất dùng cho 621 60.000 xây dựng Cộng Tồn cuối tháng Sổ … trang, đánh số từ trang số … đến trang số … Ngày mở sổ: 01/06/2016 45 45 Xuất Thành tiền (Đồng) Số lượng (Cái) Tồn Thành tiền (Đồng) 2.700.000 2.700.000 Số lượng (Cái) Thành tiền (Đồng) 240.000 49 2.940.000 540.000 40 2.400.000 540.000 40 40 2.400.000 2.400.000 Ghi Ngày 30 tháng 06 năm 2016 Người ghi sổ (Ký Ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Nguồn: Phòng kế tốn) 31 Bảng 3.5: Bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn (Trích) Cơng ty CP khí Trung Tân Cẩm Thủy – Cẩm Phả - Quảng Ninh Tên vật tư Mã vật tư Đầu nối Vòng đệm D35/28 Mũ ốc M20 Thép tròn C45 Chốt hãm trục Lò xo tăng xích Que hàn Cobalar … Tổng VT2463 VT 715 VT2464 VT2236 VT2187 VT1253 VT1307 … ĐVT Cái Vòng Cái Kg Cái Cái Kg … Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) BẢNG TỔNG HỢP NHẬP – XUẤT – TỒN Tài khoản: 152 Tháng 06 năm 2016 Tồn đầu kỳ Nhập kỳ Xuất kỳ Số Giá trị Số Giá trị Số Giá trị lượng (Đồng) lượng (Đồng) lượng (Đồng) 240.000 45 2.700.000 540.000 25.000 16 80.000 50.000 10 10 50,64 0 1,8 … 50.000 1.215.360 0 3.240.000 … 4.760.360 80 1234.5 2 … 400.000 29.628.000 300.000 74.000.000 9.000.000 … 116.108.000 Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) 70 1010 1 … 350.000 24.240.000 150.000 37.000.000 10.800.000 … 73.130.000 Tồn cuối kỳ Số Giá trị lượng (Đồng) 40 2400.000 11 55.000 20 275.14 1 0,8 … 100.000 6.603.360 150.000 37.000.000 1.440.000 … 47.648.360 Ngày 30 tháng 06 năm 2016 Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Nguồn: Phòng kế tốn) 32 3.2.3 Kế tốn tổng hợp nguyên vật liệu Do đặc điểm NVL Công ty đa dạng phong phú nên Công ty áp dụng phương pháp khai thường xuyên để hạch tốn tổng hợp nhập – xuất – tồn NVL Cơng ty áp dụng hình thức Nhật ký chung để hạch toán tổng hợp NVL Hàng ngày, vào chứng từ nhập, xuất kho NVL ghi vào sổ Nhật ký chung Sau vào số liệu sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ NVL theo trình tự thời gian Cuối kỳ đối chiếu sổ chi tiết NVL bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn NVL với sổ NVL để xem số liệu trùng khớp khơng Nếu phải tìm nguyên nhân để tiến hành xử lý cho phù hợp Cuối kỳ, vào sổ tài khoản bảng tổng hợp chi tiết để lập bảng cân đối phát sinh dựa vào để lập báo cáo tài 33 Mẫu 3.7: Sổ nhật ký chung (Trích) Cơng ty cổ phần khí Trung Tân Cẩm Thủy – Cẩm Phả - Quảng Ninh Mẫu sổ S03a – DN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 BTC) NHẬT KÝ CHUNG Chứng từ SH Ngày PN250 13/06 Diễn giải TT dòng x 02 03 04 … 08 09 … 15 16 17 18 19 20 21 … Số trang trước chuyển sang Mua NVL nhập kho … … PX277 13/06 … Xuất NVL dùng cho gia công … … PN255 19/06 … Mua NL nhập kho PX283 23/06 Đã vào sổ … x … x Xuất NVL dùng cho sản xuất x PX312 30/06 … … Xuất NVL dùng cho sửa chữa x … … Cộng trang Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) SH TK đối ứng 152 133 Số tiền Nợ 5.145.250.000 95.880.000 9.588.000 331 … 621 … 696.000 152 … 153 133 … 18.072.727 1.807.273 331 621 5.145.250.000 105.468.000 … 696.000 … 19.880.000 37.000.000 152 621 37.000.000 10.800.000 152 10.800.000 … … … 5.319.094.000 5.319.094.000 Ngày 30 tháng 06 năm 2016 Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Nguồn: Phòng kế tốn) 34 Mẫu 3.8: Sổ TK 152 (Trích) Cơng ty cổ phần khí Trung Tân Cẩm Thủy – Cẩm Phả - Quảng Ninh Mẫu sổ S03b – DN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/32006 Bộ trưởng BTC) Sổ Chứng từ SH Ngày PN 250 PX 277 PN 283 PX 312 … 13/06 13/06 23/06 30/06 … (Dùng cho hình thức kế tốn nhật ký chung) Tháng 06/2016 Tên tài khoản: Nguyên vật liệu Số hiệu: 152 Nhật ký chung TK đối Diễn giải ứng Trang TT dòng Số dư đầu tháng 06 Mua NVL nhập kho 18 02 331 Xuất NVL dùng cho gia công 20 09 621 Xuất NVL dùng cho sản xuất 21 19 621 Xuất NVL dùng cho xây dựng 21 21 621 … … … … Cộng phát sinh Số dư cuối tháng 06 Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Số tiền Nợ 65.060.000 95.880.000 696.000 37.000.000 10.800.000 … 786.312.760 … 756.218.020 34.965.260 Ngày 30 tháng 06 năm 2016 Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Nguồn: Phòng kế tốn) 35 3.2.4 Kiểm nguyên vật liệu Trong việc quản lý NVL đòi hỏi doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm NVL để xác định lượng tồn kho thực tế danh điểm vật tư Với Công ty cổ phần khí Trung Tân, thơng thường Cơng ty tiến hành kiểm hàng tháng kiểm toàn kho mà kiểm số loại vật tư dễ bị hao hụt, mát Để trình kiểm diễn thuận lợi nguyên tắc, Công ty thành lập hội đồng kiểm gồm đại diện ban lãnh đạo Cơng ty, thủ kho kế toán NVL Trước tiến hành kiểm kê, ban kiểm khóa sổ sách tiến hành xác định số NVL tồn kho Sau trình kiểm kê, hội đồng kiểm báo cáo kết kiểm cách trung thực, đầy đủ ghi vào biên kiểm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa Trên sở biên kiểm kê, hội đồng kiểm đánh giá lại NVL lại cuối kỳ theo giá thị trường thời điểm kiểm Đồng thời dựa vào biên kiểm xem xét tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng thừa hay thiếu hụt NVL so với số liệu sổ sách Sau đưa biện pháp xử lý cho phù hợp kịp thời Theo biên kiểm ngày 30/06/2016 phát thấy thừa 10 Kg que hàn HV-3,2đinh trị giá 180.000 đồng chưa rõ nguyên nhân Đồng thời thấy thiếu viên đá giáp trị giá 40.000 đồng chưa rõ nguyên nhân Công ty định xử lý chênh lệch thừa cho vào thu nhập khác Kế toán dựa vào biên kiểm hạch tốn sau: Nợ TK 138: 40.000 đồng TK 152: 40.000 đồng Nợ TK 152: 180.000 đồng TK 338: 180.000 đồng Nợ TK 338: 180.000 đồng TK 711: 180.000 đồng 36 Mẫu 3.9: Biên kiểm vật tư, cơng cụ, sản phẩm, hàng hóa Cơng ty cổ phần khí Trung Tân Cẩm Thủy – Cẩm Phả - Quảng Ninh Mẫu số 05 – VT (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN KIỂM VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA Thời điểm kiểm kê: 30/06/2016 Ban kiểm gồm: Ông (Bà): Phạm Thị Phương Thảo Chức vụ: Kế tốn trưởng Trưởng ban Ơng (Bà): Qch Thùy Linh Chức vụ: Thủ kho Ủy viên Ông (Bà): Nguyễn Thị Hồng Thắm Chức vụ: Kế toán NVL Ủy viên Đã kiểm kho với mặt hàng đây: STT … Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư Thép tròn C45 Đá giáp Que hàn HV-3,2 … Theo sổ kế toán ĐVT Kg Thừa Đơn giá 24.000 SL SL Thành tiền 275,14 6.603.360 275,14 6.603.360 480.000 55 440.000 1.800.000 90 1.620.000 10 180.000 … … … … … 8.000 60 Kg 18.000 100 … … … Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) SL Phẩm chất Thiếu Thành tiền Viên Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) Chênh lệch Theo kiểm Thành tiền SL Thủ kho (Ký, ghi rõ họ tên) … Thành tiền 40.000 Còn tốt 100 % x Kém phẩm chất Mất phẩm chất x x … … … … Ngày 30 tháng 06 năm 2016 Trưởng ban kiểm (Ký, ghi rõ họ tên) (Nguồn: Phòng kế tốn) 37 3.3 Tình hình sử dụng NVL Cơng ty Q trình sử dụng NVL thơng qua phòng kế hoạch kỹ thuật xem xét, kiểm tra tính hợp lý, cần thiết nhu cầu qua định mức sử dụng, kế hoạch sản xuất tình hình sử dụng NVL thực tế kho để đảm bảo NVL sử dụng mục đích, hợp lý tiết kiệm Để thấy mức độ cung ứng NVL Cơng ty, ta phân tích tình hình sử dụng NVL loại Bảng 3.6: Tình hình sử dụng khối lượng NVL tháng 06/2016 Công ty Tên vật tư ĐVT Đơn giá bình quân (1000đ) TH % KH TH % 10 55,56 5 100 70 87,5 5 100 1010 77,69 25 24 96 50 150 150 100 50 37.000 37.000 100 133,33 1.780 1.800 101.12 … … … … … hình sử dụng NVL thực tế so với dự kiến Lượng NVL KH Vòng đệm D35/28 Vòng 18 Mũ ốc Cái 80 Thép tròn C45 Kg 1300 Chốt hãm trục Kg Lò xo tăng xích Cái Que hàn Cobalar Kg 4,5 … … … Từ bảng ta thấy tình khơng biến động nhiều Một số NVL lượng dự trữ vượt kế hoạch que hàn Cobalar,…Trong số dùng không hết so với kế hoạch vòng đệm D35/28, chốt hãm trục, lò xo tăng xích… Đơn giá NVL thực tế so với dự kiến sát, chênh lệch không đáng kể Chứng tỏ công tác lập kế hoạch sử dụng giá trọng, bên cạnh ổn định thị trường NVL, tìm nhà cung cấp ổn định chất lượng giá hợp lý Việc thực tế khác so với kế hoạch đặt khơng thể tránh khỏi, dựa vào khối lượng cơng việc dự kiến để tính tốn lượng NVL sử dụng Còn thực tế dựa vào nhiều yếu tố tác động môi trường, thời tiết làm ảnh hưởng đến tiến độ thi cơng, nhận thêm bớt 38 số cơng trình Tuy nhiên nhìn chung cơng tác lập kế hoạch việc sử dụng NVL Công ty tương đối tốt, sát với số lượng thực tế 3.4 Giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu Cơng ty 3.4.1 Đánh giá cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty Qua q trình thực tế tìm hiểu cơng tác kế tốn cơng tác quản lý NVL Công ty, rút số ưu điểm sau: 3.4.1.1 Cơng tác kế tốn Việc tổ chức máy kế tốn tập trung làm cho cơng việc hạch tốn Cơng ty thuận lợi, dễ dàng xử lý kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào thời điểm xảy Hình thức ghi sổ công ty áp dụng Nhật ký chung sử dụng phương pháp khai thường xuyên để theo dõi vật tư làm cho việc theo dõi phản ánh loại vật tư thường xuyên, liên tục Đồng thời hệ thống chứng từ sổ sách Công ty cất giữ cẩn thận phân loại chứng từ khoa học hợp lý Công ty hạch toán chi tiết NVL theo phương pháp thẻ song song Phương pháp phù hợp với đặc điểm Cơng ty Cơng ty sản xuất nhiều chủng loại NVL phải theo dõi chi tiết cho loại NVL để tránh nhầm lẫn 3.4.1.2 Công tác quản lý NVL Công tác quản lý NVL Công ty trọng từ khâu lập định mức đến việc thu mua, dự trữ, bảo quản, sử dụng thu hồi phế liệu: + Về công tác định mức: Thực theo quy định lập định mức NVL cho cơng trình hạng mục khác Bộ xây dựng quy định + Về cơng tác thu mua NVL: Cơng ty ln tìm nhà cung cấp uy tín, chất lượng thiết lập quan hệ mua bán lâu dài với họ Bởi mà NVL Công ty mua đảm bảo chất lượng theo u cầu thi cơng cơng trình 39 + Về cơng tác bảo quản NVL: Cơng ty hệ thống kho bãi trụ sở Công ty tốt, đảm bảo điều kiện để NVL mua khơng bị thất thốt, hư hỏng làm ảnh hưởng tới tiến độ thi cơng chất lượng cơng trình Ngồi Cơng ty thiết lập hệ thống kho cơng trình xa + Về cơng tác tiếp nhận NVL: Nhìn chung cơng tác tiếp nhận NVL Cơng ty tương đối đơn giản, khơng nhiều thủ tục rườm rà đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ + Công tác cấp phát NVL: Nhìn chung cơng tác cấp phát thực với thủ tục gọn nhẹ, nhanh chóng Khi tổ đội sản xuất gửi yêu cầu lên phòng vật tư, đồng ý tiến hành cấp phát đảm bảo phục vụ nhu cầu cơng trình + Về công tác thu hồi phế liệu: Công ty tận dụng phế liệu vỏ bao xi măng, sắt vụn, gỗ vụn…thu gom lại tái sử dụng để góp phần làm giảm chi phí sản xuất tăng hiệu sản xuất NVL 3.4.2 Những hạn chế số giải pháp nhằm hoàn thiện kế tốn ngun vật liệu cơng ty Bên cạnh ưu điểm Cơng ty số điểm hạn chế cơng tác kế tốn cơng tác quản lý NVL Từ hạn chế để xác định giải pháp khắc phục yếu để ngày hồn thiện cơng tác kế tốn NVL Cơng ty 40 Nội dung Phương pháp tính giá xuất kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Cơng tác bảo quản NVL Cơng tác cấp phát NVL Hạn chế Đòi hỏi độ xác cao tính tốn, u cầu kế tốn theo dõi tính giá xuất chặt chẽ, Cơng ty nhiều chủng loại vật tư => phương pháp khơng phù hợp Khơng trích lập dự phòng => giá trị vật liệu tồn kho cuối kỳ khơng xác, rủi ro vật liệu phẩm chất gây tổn hại cho doanh nghiệp Một số hệ thống kho vật tư chưa đủ tiêu chuẩn => NVL dễ bị thất thoát giảm chất lượng Vẫn tồn số thủ tục rườm rà =>ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất sản phẩm Giải pháp Nên sử dụng phương pháp giá bình quân sau lần nhập => cung cấp thông tin kịp thời xác, giúp nhà quản lý thơng tin xác trước thay đổi giá Nên trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, giảm bớt rủi cho Cơng ty hồn thiện cơng tác kế tốn NVL Đầu tư xây dựng hệ thống kho bãi đảm bảo kiên cố hơn, trọng việc trông giữ kho bãi cẩn thận tránh tính trạng cắp Đơn giản hóa thủ tục cấp phát => đảm bảo tiến độ đơn đặt hàng 41 PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Qua thời gian thực tập công ty cổ phần khí Trung Tân,em tìm hiểu nghiên cứu đề tài “Kế toán nguyên vật liệu Cơng ty cổ phần khí Trung Tân” Đề tài góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn kế toán NVL, đồng thời nêu cơng tác kế tốn NVL Cơng ty từ chi tiết đến tổng hợp Trong cơng tác kế tốn nguyên vật liệu, kế toán sử dụng chứng từ hợp lệ, hợp pháp, dựa vào chứng từ kế toán ghi vào sổ sách rõ ràng đầy đủ thơng tin Bộ máy kế tốn gọn nhẹ với việc phân công lao động cụ thể, trách nhiệm, nhiệm vụ cho cán kế toán Mọi phần hành cơng tác kế tốn người theo dõi, thực đầy đủ nội quy Công ty trang bị sử dụng phương tiện đại sử dụng kỹ thuật tính tốn, xử lý thơng tin làm cho cơng việc kế tốn ngun vật liệu xác, trung thực khách quan Dựa vào nguồn vốn kinh doanh Công ty, Công ty xác định đắn hướng cho cách hợp lý năm gần Trình tự ln chuyển chứng từ phòng ban kế tốn thống Mối quan hệ đối chiếu sổ kế toán chi tiết sổ kế tốn tổng hợp trùng khớp cao Bên cạnh ta thấy, chứng từ kế toán: số chứng từ phiếu nhập, phiếu xuất chưa dấu đỏ quan, số chứng từ chưa ghi, thơng tin chưa đầy đủ Do đó, doanh nghiệp nên tiếp tục phát huy hiệu cơng việc tổ chức cơng tác kế tốn, gọn nhẹ, phân công công việc hợp lý, rõ ràng, người việc Phát huy trình quản lý, ghi 42 chép hạch toán hợp lý Các chứng từ kế toán phiếu thu, phiếu chi nên ghi đầy đủ thông tin theo quy định Đóng dấu đỏ đầy đủ Cần đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, đồng thời xử lý trường hợp vi phạm kỷ luật Trong điều kiện kinh tế thị trường nay, cạnh tranh doanh nghiệp với diễn ngày gay gắt Để đứng vững thị trường thân doanh nghiệp phải xây dựng cho chiến lược kinh doanh hiệu quả, khơng ngừng nâng cao uy tín thị trường Với doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp khí nói chung yếu tố đầu vào vai trò quan trọng nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, góp phần hạ giá thành sản phẩm Từ tăng khả cạnh tranh với doanh nghiệp khác lĩnh vực hoạt động Do kế tốn NVL vai trò quan trọng với tồn phát triển doanh nghiệp 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Theo Chuẩn mực kế toán 02 – Hàng tồn kho ( Ban hành công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC đưa ngày 31 tháng 12 năm 2001 Bộ trưởng Bộ tài http://tuvan.webketoan.vn/chuan-muc-so-2-hang-ton-kho_169.html 2.Thơng tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp , Thông tư 200/2014/TTBTC ban hành vào ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng Bộ tài http://ketoanthienung.net/thong-tu-200-2014-tt-btc-che-do-ke-toan-doanhnghiep.htm 3.Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ Tài Chính chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/4687/quyet-dinh482006/quyet-dinh-482006QD-BTC-ve-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-vuava-nho 4.Lê Tiến Dũng (2012) Hệ thống tài khoản kế tốn Nhà xuất văn hóa – thơng tin 5.Lê Tiến Dũng (2012) Báo cáo tài chính, chứng từ sổ sách kế tốn) Nhà xuất văn hóa – thông tin 6.Nguyễn Thị Tâm Nguyễn Xuân Tiến (2010) Giáo trình “Tổ chức kế tốn doanh nghiệp” Nhà xuất tài 7.Phòng kế tốn Cơng ty cổ phần khí Trung Tân, Báo cáo tài năm 2013, 2014, 2015, Hóa đơn GTGT, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho… 8.Vũ Thị Loan (2013) “Kế toán nguyên vật liệu Công ty TNHH điện Stanley Việt Nam” Luận văn thực tập tốt nghiệp, Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội 9.Vũ Thị Nhung (2013) “Kế toán nguyên vật liệu Cơng ty TNHH Cơng nghiệp xác Việt Nam” Luận văn thực tập tốt nghiệp, Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội 10.Phan Thị Thảo (2014) “Quản lý nguyên vật liệu Cơng ty TNHH Nam Bình” Luận văn thực tập tốt nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 11.Nguyễn Thị Tâm (2014) “Quản lý nguyên vật liệu Công ty cổ phần nông 44 sản Phú Gia” Luận văn thực tập tốt nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 12.PGS.TS Nguyễn Thị Đơng (2007) giáo trình “ Lý thuyết hạch toán kế toán ” Nhà xuất Tài 45 ... thực trạng kế toán ngun vật liệu cơng ty cổ phần khí Trung Tân Từ đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty khí Trung Tân 1.2.2 Mục tiêu cụ thể  Góp phần hệ thống... cơng tác kế tốn ngun vật liệu doanh nghiệp  Phản ánh thực trạng kế toán ngun vật liệu cơng ty cổ phần khí Trung Tân  Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện, nâng cao cơng tác kế tốn ngun vật liệu. .. Tình hình kết sản xuất kinh doanh .15 3.2 Thực trạng cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty cổ phần khí Trung tân 17 3.2.1 Tình hình ngun vật liệu Cơng ty .17 3.2.2 Kế toán chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần cơ khí trung tân, Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần cơ khí trung tân, PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, b) Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, Do đặc điểm là các doanh nghiệp mang tính “đóng”, quy mô nhỏ nên phạm vi đối tượng sử dụng thông tin tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ cung cấp tương đối hẹp, chủ yếu là chủ doanh nghiệp, một số nhà đầu tư và chủ nợ. Nhu cầu thông tin kế toán của họ mang , Thứ năm : Trình độ chuyên môn của cán bộ kế toán trong doanh nghiệp, 2 Phương pháp nghiên cứu, PHẦN 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, - Phòng dịch vụ khách hàng: Đảm nhận công tác khách hàng, tư vấn và hướng dẫn khách hàng về dịch vụ doanh nghiệp cung cấp., Sơ đồ 3.4: Sơ đồ trình tự ghi sổ của Doanh nghiệp, giai đoạn 2013 – 2015, Bảng 3.4: Danh mục một số NVL sử dụng trong thi công tại Công ty, trong công tác nhập kho, Mẫu 3.4: Phiếu xuất kho, trong công tác xuất kho, 4 Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay