BAI GIANG VE CO KHI

160 395 0
  • Loading ...
1/160 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2018, 13:01

Khổ chữ là giá trị được xác địnhbằng chiều cao chữ in hoa tínhtheo mm. Thường sử dụng cácloại khổ chữ sau: 2,5; 3,5; 5; 7;10; 14; 20....Khổ chữ là giá trị được xác địnhbằng chiều cao chữ in hoa tínhtheo mm. Thường sử dụng cácloại khổ chữ sau: 2,5; 3,5; 5; 7;10; 14; 20.... PHẦN A VẼ KỸ THUẬT KHÍ 03/14/18 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH TÀI LIỆU • VẼ KỸ THUẬT, TRẦN HỮU QUẾ, T1 • VẼ KỸ THUẬT, TRẦN HỮU QUẾ, T2 • VẼ KHÍ, LÊ KHÁNH ĐIỀN • BÀI GIẢNG VẼ KHÍ 03/14/18 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH CHƯƠNG CÁC QUI ĐỊNH CHUNG 03/14/18 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 2-74 - Theo TCVN 2.74, khổ giấy sử dụng gồm có: Kí hiệu khổ giấy A0 A1 A2 A3 A4 Kí hiệu khổ vẽ 44 24 22 12 11 Kích thước (mm) 1189 x 841 594 x 841 594 x 420 297x 420 297 x 210 03/14/18 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH sở để phân chia khổ giấy khổ A0 (có diện tích 1m2 , kích thước 1189 x 841mm) Cách phân chia thể hinh vẽ - - Ngồi khổ giấy chính, trường đặc biệt cho phép dùng giấy phụ khổ giấy chia từ khổ giấy - Kích thước cạnh khổ phụ bội số kích thước cạnh khổ A4 03/14/18 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH KHUNG TÊN 03/14/18 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 6-85 - Khổ chữ giá trị xác định chiều cao chữ in hoa tính theo mm Thường sử dụng loại khổ chữ sau: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20 - Các chữ, chữ số viết theo TCVN 6- 85 với hai kiểu chữ: Kiểu chữ B đứng kiểu chữ B nghiêng Dưới xin giới thiệu kiểu chữ B nghiêng 03/14/18 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH Các kích thước quy định Chiều cao chữ hoa Chiều cao chữ thường Chiều rộng chữ hoa Chiều rộng chữ thường Chiều cao đầu chữ thường(k,t,h,d, f,b ) Chiều cao chân chữ thường(g,p,q,y ) Khoảng cách chữ Khoảng cách từ Chiều rộng nét chữ 03/14/18 Kí hiệu h c G g k k a e d GV:NGUYỄN VĂN THẠNH Kích thước so với h 10/10h 7/10h 6/10h 5/10h 3/10h 3/10h 2/10h 6/10h 1/10h TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 8-1993 - Các loại nét vẽ thường dùng vẽ khí ứng dụng chúng quy định theo TCVN -1993 Chiều rộng nét vẽ kí hiệu b (mm) chọn theo dãy quy định sau: 0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1; 1,4 - Trên vẽ khổ A4 A3 nên chọn b = 0,5mm 03/14/18 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 3-74 Tùy theo kích thước độ phức tạp vật thể mà ta chọn tỉ lệ cho vẽ Tỉ lệ vẽ tỉ số kích thước đo hình vẽ với kích thước thật tương ứng đo vật thể Theo TCVN 3-74 loại tỉ lệ sau: Tỉ lệ thu nhỏ 1: ; 1: 2,5 ; 1: ; 1: ; 1:10 ; 1:15 ; 1: 20 Tỉ lệ nguyên hình 1:1 Tỉ lệ phóng to 2: ; 2,5: ; 4: ; 5: ; 10:1 ; 15:1 ; 20: - Ký hiệu tỉ lệ vẽ: 1:1 ; 2:1 03/14/18 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 10 Cấp độ nhám 03/14/18 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 146 Thông số đo nhám 03/14/18 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 147 Thang đo nhám 03/14/18 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 148 HẾT CHƯƠNG 03/14/18 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 149 CHƯƠNG TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT 03/14/18 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 150 Bản vẽ sơ đồ • Sơ đồ vẽ đường nét đơn giản, hình vẽ quy ước, ký hiệu 1.1 Sơ đồ động • Hình vẽ sơ đồ động vẽ theo dạng khai triển nghóa tất trục, cấu không gian quy đònh vẽ khai triển mặt phẳng Các ký hiệu quy ước sơ đồ động quy đònh TCVN 15:1985 1.2 Sơ đồ điện • Sơ đồ hệ thống điện hình biểu diễn hệ thống điện ký hiệu quy ước thống Nó rõ nguyên lý làm việc liên hệ khí cụ điện, thiết bò hệ thống mạch điện mặt quy đònh theo TCVN 1636: 1987 1.3 Sơ đồ hệ thống thuỷ lực khí nén • Sơ đồ hệ thống thuỷ lực khí nén trình bày nguyên lý làm việc mối quan hệ khí cụ, thiết bò hệ thống thuỷ lực khí nén Các ký hiệu chúng quy đònh TCVN 1806-76 • Các khí cụ thiết bò hệ thống đánh số theo thứ tự dòng chảy, số viết giá ngang đường dẫn Các đường ống đánh số thứ tự riêng, số viết cạnh đường dẫn giá 03/14/18 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 151 Sơ đồ động máy phay lăn 03/14/18 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 152 Sơ đồ điện kiểm tra tích cực mài tròn điều chỉnh chế độ cắt 03/14/18 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 153 03/14/18 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 154 03/14/18 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 155 Bản vẽ lắp • Bản vẽ lắp tài liệu gồm hình biểu dễn đơn vò lắp với số liệu cần thiết để lắp (chế tạo) kiểm tra Bản vẽ lắp lập giai đoạn lập tài liệu chế tạo Bản vẽ lắp bảng kê tài liệu chế tạo quan trọng dùng để lắp kiểm tra đơn vò lắp Nội dung vẽ lắp a/ Hình biểu diễn đơn vò lắp • Biểu diễn vò trí phương pháp liên kết chi tiết với đảm bảo khả lắp ráp, kiểm tra dơn vò lắp; số lượng hình biểu diễn phải (1-2-3…) phải đủ để tổ chức sản xuất hợp lý sản phẩm cần thiết, vẽ lắp cho phép biểu diễn nguyên lý làm vệc sản phẩm tác dụng qua lại trhành phần cấu thành b/ Các kích thước, sai lệch giới hạn thông số khác, yêu cầu thực kiểm tra theo vẽ lắp Cho phép kích thước tham khảo chi tiết xác đònh đặc tính lắp ghép • Các kích thước choán chỗ sản phẩm, kích thước lắp đặt, lắp nối… c/ Các dẫn đặc điểm liên kết phương thức thực hiện, dẫn phương pháp lắp ghép mối ghép không tháo được, đặc tính sản phẩm d/ Số thứ tự vò trí thành phần cấu thành sản phẩm 03/14/18 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 156 03/14/18 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 157 Bản vẽ chi tiết - Bản vẽ chi tiết tài liệu gồm hình biểu diễn chi tiết số liệu cần thiết để chế tạo kiểm tra - Bản vẽ chi tiết dược dùng để chế tạo kiểm tra chi tiết Nó phải thể đầy đủ hình dạng, độ lớn chất lượng chế tạo chi tiết - Nội dung vẽ chi tiết bao gồm phần sau: • Hình biểu diễn: gồm hình chiếu, hình cắt, mặt cắt… thể cách rõ ràng hình dạng kết cấu chi tiết • Kích thước: gồm tất kích thước cần thiết cho vệc chế tạo kiểm tra chi tiết, thể đầy đủ độ lớn chi tiết • Yêu cầu kỹ thuật: gồm độ nhám bề mặt, sai lệch kích thước gới hạn, sai lệch hình dạng vò trí bề mặt, yêu cầu nhiệt luyện yêu cầu kỹ thuật khác thể chất lượng chi tiết • Khung tên: gồm tên gọi chi tiết, vật liệu chế tạo chi tiết, tỉ lệ vẽ, ký hiệu vẽ, tên chữ kýcủa nhũng người trách nhiệm vẽ Những nội dung dó cần thiết cho việc quản lý vẽ • Trong chương trọng nghiên cứu hai nội dung đầu vẽ chi tiết 03/14/18 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 158 03/14/18 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 159 HẾT CHƯƠNG 03/14/18 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 160 ... hình chiếu • Phân tích hình chiếu liên quan giưã chúng thử xác đònh hình dạng chi tiết cách tỉ mỉ Khi làm việc phải phân tích hình biểu diễn Bởi dựa theo hình biểu diễn, hình dung chi tiết gồm khối
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI GIANG VE CO KHI, BAI GIANG VE CO KHI, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 2-74, QUI ĐỊNH KÝ HIỆU VẬT LIỆU, Ký hiệu nhám bề mặt, 4/ Hình cắt, mặt cắt, TRÌNH TỰ ĐỌC BẢN VẼ, Cách vẽ chi tiết ren điển hình, Phòng lỏng ren bằng chốt chẻ, Qui ước biểu diễn đơn giản, Mối ghép then hoa, Mối ghép đinh tán, Biểu diễn mối ghép đinh tán, Ký hiệu mối ghép hàn, Vẽ qui ước bộ truyền bánh răng nón, Cơ cấu bánh cac-dan, Vẽ qui ước lò xo, Các chế độ lắp ghép, Lắp có độ dơi, Cách ghi dung sai trên bản vẽ, SƠ ĐỒ ĐO- KIỂM TRA, Thơng số đo nhám, Bản vẽ sơ đồ, Sơ đồ điện kiểm tra tích cực khi mài tròn ngoài có điều chỉnh chế độ cắt

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay