CÔNG NGHỆ IN HOA LÊN VẢI

65 98 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2018, 03:58

LOGO CHƯƠNG 6.1 Giới thiệu tổng quát công nghệ in hoa 6.1.1 Giới thiệu 6.1.2 Đặc điểm in hoa 6.1.3 Phương pháp in hoa 6.2 Thuốc nhuộm - hồ in chất trợ in hoa 6.2.1 Yêu cầu thuốc nhuộm in hoa 6.2.2 Hồ in 6.2.3 Các chất trợ in hoa 6.3 Kỹ thuật in khuôn lưới 6.3.1 Thiết bị kỹ thuật in lưới 6.3.2 Giới thiệu số đơn công nghệ in 6.1 Giới thiệu tổng quát công nghệ in hoa LOGO LOGO 6.1.1 Giới thiệu • Được xem phương pháp nhuộm cục • Là hình thức tạo vẻ đẹp bên ngồi màu sắc để tăng thêm mỹ quan giá trị sản phẩm Các loại vải sợi, màng cao phân tử giấy Vật liệu đa dạng: vải, lụa,các phương tiện để trang trí nội thất, loại vật liệu làm bao bì, chiếu cói,… Chỉ đạt màu tồn diện tích In nhiều vị trí khác nhau, in nhiều màu, màu sắc rõ nét Dung dịch màu co độ nhớt không cao, thường in môi trường nước Dung dịch màu có độ nhớt cao, thường thực dung dịch hồ Phân loại in hoa Hình thức đưa hồ in gắn màu sản phẩm Phương tiện in In khuôn in In khuôn lưới In lưới quay In khuôn lưới In trực tiếp In phá gắn In trục đồng In dự phòng In súng phun Các phương pháp in khác 6.2 Thuốc nhuộm - hồ in chất trợ in hoa MẪU IN KHUÔN IN-BỘ KHUÔN IN RAPPORT MỰC IN Mực in 10 51 Nhận xét Ưu điểm: Nhược điểm:  Sản phẩm sau in cho  Các máy in phun thường màu tươi, săc nét  In hầu hết lớp thuốc nhuộm có giá thành thấp hộp mực cho máy in phun lại có giá cao  Năng suất khơng cao 52 Một số công nghệ in khác IN OFFSET IN TYPO IN FLEXO 53 Công nghệ in Offset  In offset ngày trở thành kỹ thuật in phổ biến in ấn thương mại  In offset kỹ thuật in ấn đó, hình ảnh dính mực in ép lên cao su (còn gọi offset) trước ép từ miếng cao su lên giấy 54 loại in offset: ◊ In offset khô ◊ In offset ướt Trống ướt Nước Trống mực Trống xếp chữ Trống offset Giấy 55 Khuôn in offset Mẫu in offset Máy in offset 56 Nhận xét Ưu điểm Nhược điểm  Chất lượng hình ảnh cao – nét  Do sử dụng dung dịch ướt (DDL) nên gây ăn mòn thiết bị  Khả ứng dụng in ấn lên nhiều bề mặt, kể bề mặt không phẳng (như gỗ, vải, kim loại, da, giấy thô nhám)  Việc chế tạo in dễ dàng  Dễ loang màu  Khơng thích nhuộm vải hợp với  Các in có tuổi thọ lâu – khơng phải trực tiếp tiếp xúc với bề mặt cần in 57 IN TYPO  Về nguyên lý, in typo phương pháp in cao, tức khn in typo, phần tử in (hình ảnh, chữ viết) nằm cao phần không in  Khi in, chà mực qua bề mặt khuôn in, phần tử in nằm cao nên nhận mực sau ép in, mực truyền qua bề mặt giấy in tạo thành hình ảnh, chữ cần in 58 IN FLEXO  In flexo bắt nguồn từ chữ flexible, nghĩa mềm dẻo Khuôn in flexo thuộc dạng khuôn in cao in typo  Tuy nhiên chế tạo từ chất dẻo (cao su nhự phoyopolymer) trình phơi quang hóa  Phương pháp in sử dụng rộng rãi để in lọai nhãn decal, bao bì thùng carton 59 Khuôn in flexo 60 6.3.2 Giới thiệu số đơn công nghệ in In trực tiếp thuốc nhuộm hoạt tính Mẫu 2: Mẫu 1: Cibaron Scarlet 3R: 3% Urê : 0,5 – 1% Hồ alginate : 40 – 45% Ludigo : 1% NaHCO3 : 1,5% Nước : đủ 100% Cibaron Scarlet 4GR: 3% Urê : 0,5 – 1% Hồ alginate : 40 – 45% Ludigo : 1% NaHCO3 : 1,5% Nước : đủ 100% 61 Quy trình xử sau Xà phòng Hấp (102 – 105oC) 100oC Vải sau in Giặt nóng Giặt nóng Sấy khơ Sấy khô 5’ – 6’ 5’ – 7’ 62 In trực tiếp pigment Màu Orintex Red Binder Hồ nhũ tương 10g 20g 70g Màu Orintex Red 10g Binder 15g Hồ nhũ tương 75g 63 Quy trình xử lý sau in Tủ sấy (140 – 150oC) Vải sau in Sấy sơ 50oC 15’ 64 HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN Tìm hiểu phương pháp in hoa phổ biến nay? Công nghệ in hoa vải vật liệu khác có đặc điểm giống khác nhau? Tại sau in hoa phải thực công đoạn như: sấy, steam, thermozol…? Nếu bỏ qua cơng đoạn có ảnh hưởng khơng? 65 ... quát công nghệ in hoa 6.1.1 Giới thiệu 6.1.2 Đặc điểm in hoa 6.1.3 Phương pháp in hoa 6.2 Thuốc nhuộm - hồ in chất trợ in hoa 6.2.1 Yêu cầu thuốc nhuộm in hoa 6.2.2 Hồ in 6.2.3 Các chất trợ in hoa. .. cơng nghệ in hoa Công nghệ in Các phương pháp in khác In lưới In trụ đồng In súng phun 24 6.3 Kỹ thuật in khuôn lưới Làm Khuôn lưới in Chế tạo bàn in Sản phẩm Tạo mực in in Các giai đoạn in lưới... khuôn lưới In trực tiếp In phá gắn In trục đồng In dự phòng In súng phun Các phương pháp in khác 6.2 Thuốc nhuộm - hồ in chất trợ in hoa MẪU IN KHUÔN IN- BỘ KHUÔN IN RAPPORT MỰC IN Mực in 10 6.2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG NGHỆ IN HOA LÊN VẢI, CÔNG NGHỆ IN HOA LÊN VẢI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay