Kế hoạch phát triển bản thân

10 421 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2018, 19:12

Đây là bài kế hoạch phát triển bản thân của mình khi học tại FPt Polytechnic. Tuy bài này rất đơn giản nhưng mình mong có thể là bài mấy bạn có thể tham khảo được. Thanks. Bạn này thấy hay thì chia sẻ giúp mình nha. KẾ HoẠCH NĂM THÁNG TẠI FPT POLYTECHNIC Sinh viên: Lê Kim Ngân MSSV: PS08315 Lớp: DG14101 Giảng viên: Lê Nữ Diễm Hương NỘI DUNG BÀI THUYẾT TRÌNH Nhận NHẬN DiỆN BẢN THÂN S THIẾT LẬP MỤC TIÊU DÀI HẠN NGẮN HẠN MỤC TIÊU DÀI HẠN MỤC TIÊU NGẮN HẠN Năm KẾ HoẠCH HÀNH ĐỘNG Đi NĂM THÁNG TẠI FPT POLYTECHNIC THỜI GIAN BiỂU Thứ Thứ Đi Học Thứ Thứ Đi học Thứ Đi học Tự Học Tự Học Thứ Chủ Nhật Đi chơi Tự Học Thư Gĩan Học online Học online Học online ...NỘI DUNG BÀI THUYẾT TRÌNH Nhận NHẬN DiỆN BẢN THÂN S THIẾT LẬP MỤC TIÊU DÀI HẠN NGẮN HẠN MỤC TIÊU DÀI HẠN MỤC TIÊU NGẮN HẠN Năm KẾ HoẠCH HÀNH ĐỘNG Đi NĂM THÁNG TẠI FPT POLYTECHNIC THỜI
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch phát triển bản thân, Kế hoạch phát triển bản thân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay