Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng giao thông đức thắng

36 51 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2018, 16:59

PHẦN I. MỞ ĐẦUVốn kinh doanh là một trong số các yếu tố không thể thiếu đối với sự hình thành, tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh dù dưới hình thức nào thì doanh nghiệp cũng phải có một lượng vốn nhất định. Vấn đề đặt ra là muốn tối đa hoá lợi nhuận doanh nghiệp cần có những biện pháp gì để tổ chức quản lý và sử dụng vốn một cách hiệu quả.Ngày 07 tháng 11 năm 2006 đánh dấu một mốc lịch sử của nền kinh tế Việt Nam khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại quốc tế (WTO). Là thành viên WTO, đã đến lúc người Việt Nam phải vượt qua rào cản về tư duy của một nước lạc hậu, phụ thuộc vào viện trợ và tài chính và công nghệ nước ngoài, để có tư duy của một nước có vị thế quan trọng ở Đông Nam Á và có vị thế đang tăng lên ở Châu Á và thế giới. Trong bối cảnh đất nước đang chuyển sang nền kinh tế thị trường, giữa các doanh nghiệp đã có sự phân cực, cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt hơn. Việc phải hoàn thiện và khẳng định mình đang là nhiệm vụ sống còn của các doanh nghiệp khi đất nước gia nhập WTO. Đối với công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Đức Thắng thì việc mở rộng và phát triển là đều tất yếu để dần khẳng định mình trên thị trường xây dựng cơ bản. Nhận thức rõ tầm quan trọng của hiệu quả của việc sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp , cùng với kiến thức mình đã học ở trường để từ đó gắn lý thuyết với thực tế nên em đã chọn Công ty CPXDGT Đức Thắng đơn vị thực tập. Được sự hướng dẫn tận tình của các cô chú, anh chị em trong công ty, đặc biệt là của thầy giáo Trần Thế Cường nên em lựa chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Đức Thắng” làm chuyên đề tốt nghiệp. MỤC LỤC PHẦN I MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết chuyên đề nghiên cứu .1 1.1 Sự cần thiết 1.2 Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.2.1 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động 1.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn cố định 1.2.3 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh .4 1.3 Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.3.1 Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu sử dụng vốn kinh doanh 1.3.2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.4 Phương pháp nghiên cứu: 1.4.1 Phương pháp thu thập liệu: 1.4.2 Phương pháp xử lý số liệu: 1.4.3 Phương pháp tổng hợp, so sánh, phân tích: PHẦN THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CPXD GT ĐÚC THẮNG .10 2.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty CPXD GT Đức Thắng .10 2.1.1 Bộ máy tổ chức Công ty CPXD GT Đức Thắng 11 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban Cơng ty : 12 2.2 Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh công ty 16 2.2.1 Thực trạng quản lý vốn công ty 17 2.2.2 Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn công ty 24 2.3 Các tồn nguyên nhân thực trạng hiệu sử dụng vốn công ty cổ phần xây dựng giao thông đức thắng .26 2.3.1 Những kết đạt 26 i 2.3.2 Những tồn nguyên nhân 26 Phần III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 28 3.1 Kết luận 28 3.2 Kiến nghị 28 3.2.1 Kiến nghị với Nhà nước 28 3.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng tổ chức tín dụng 29 ii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh năm 2012-2013 17 Bảng 2.2 Bảng phân tích cấu nguồn vốn Cơng ty năm 2012-2013 .18 Bảng 2.3 cấu vốn Công ty .20 Bảng 2.4 cấu phân bố tài sản-nguồn vốn Công ty năm 2012-2013 .23 Bảng 2.5 cấu vốn đầu tư vào tài sản lưu động (Tài sản ngắn hạn) .25 iii LỜI MỞ ĐẦUVốn kinh doanh số yếu tố khơng thể thiếu hình thành, tồn phát triển doanh nghiệp Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh dù hình thức doanh nghiệp phải lượng vốn định Vấn đề đặt muốn tối đa hố lợi nhuận doanh nghiệp cần biện pháp để tổ chức quản lý sử dụng vốn cách hiệu Ngày 07 tháng 11 năm 2006 đánh dấu mốc lịch sử kinh tế Việt Nam Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức thương mại quốc tế (WTO) Là thành viên WTO, đến lúc người Việt Nam phải vượt qua rào cản tư nước lạc hậu, phụ thuộc vào viện trợ tài cơng nghệ nước ngồi, để tư nước vị quan trọng Đơng Nam Á vị tăng lên Châu Á giới Trong bối cảnh đất nước chuyển sang kinh tế thị trường, doanh nghiệp phân cực, cạnh tranh ngày gay gắt liệt Việc phải hồn thiện khẳng định nhiệm vụ sống doanh nghiệp đất nước gia nhập WTO Đối với công ty Cổ phần Xây dựng Giao thơng Đức Thắng việc mở rộng phát triển tất yếu để dần khẳng định thị trường xây dựng Nhận thức rõ tầm quan trọng hiệu việc sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp , với kiến thức học trường để từ gắn lý thuyết với thực tế nên em chọn Công ty CPXDGT Đức Thắng đơn vị thực tập Được hướng dẫn tận tình chú, anh chị em công ty, đặc biệt thầy giáo Trần Thế Cường nên em lựa mạnh dạn chọn đề tài “Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần xây dựng giao PXthôngD GT Đức Thắng” làm chuyên đề tốt nghiệp PHẦN I MỞ ĐẦU Vốn kinh doanh số yếu tố khơng thể thiếu hình thành, tồn phát triển doanh nghiệp Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh dù hình thức doanh nghiệp phải lượng vốn định Vấn đề đặt muốn tối đa hố lợi nhuận doanh nghiệp cần biện pháp để tổ chức quản lý sử dụng vốn cách hiệu Ngày 07 tháng 11 năm 2006 đánh dấu mốc lịch sử kinh tế Việt Nam Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức thương mại quốc tế (WTO) Là thành viên WTO, đến lúc người Việt Nam phải vượt qua rào cản tư nước lạc hậu, phụ thuộc vào viện trợ tài cơng nghệ nước ngồi, để tư nước vị quan trọng Đơng Nam Á vị tăng lên Châu Á giới Trong bối cảnh đất nước chuyển sang kinh tế thị trường, doanh nghiệp phân cực, cạnh tranh ngày gay gắt liệt Việc phải hồn thiện khẳng định nhiệm vụ sống doanh nghiệp đất nước gia nhập WTO Đối với công ty Cổ phần Xây dựng Giao thơng Đức Thắng việc mở rộng phát triển tất yếu để dần khẳng định thị trường xây dựng Nhận thức rõ tầm quan trọng hiệu việc sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp , với kiến thức học trường để từ gắn lý thuyết với thực tế nên em chọn Công ty CPXDGT Đức Thắng đơn vị thực tập Được hướng dẫn tận tình chú, anh chị em công ty, đặc biệt thầy giáo Trần Thế Cường nên em lựa chọn đề tài “Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Đức Thắng ” làm chuyên đề tốt nghiệp Sự cần thiết chuyên đề nghiên cứu 1.1 Sự cần thiết Việc nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh tất yếu khách quan xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu sau: Một là, xuất phát từ mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Mọi doanh nghiệp tham gia vào kinh doanh kỳ vọng vào việc tối đa hóa lợi nhuận, lợi nhuận kết quả, tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Hai là, xuất phát từ vai trò vị trí vốn kinh doanh hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Ba là, xuất phát từ yêu cầu bảo toàn vốn kinh doanh doanh nghiệp Lợi nhuận mục tiêu hoạt động doanh nghiệp kinh tế thị trường Bốn là, xuất phát từ yêu cầu hạch toán kinh doanh đầy đủ doanh nghiệp kinh tế thị trường Tóm lại, nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn kinh doanhh vai trò quan trọng q trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, điều kiện cấp thiết tiền đề để doanh nghiệp tồn phát triển 1.2 Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Vốn điều kiện cần cho trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, chửa đủ để đạt mục đích kinh doah doanh nghiệp lẽ kinh tế thị trường mục đích cao moi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lợi nhuận Điều đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải khai thác sử dụng triệt để nguồn lực sẵn sử dụng hiệu nguồn vốn yêu cầu bắt buộc hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Hiệu kinh doanh phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng yếu tố đầu vào( nhân tài, vật lực ) doanh nghiệp để đạt kết cao q trình kinh doanh với tổng chị phí tiết kiệm Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn sử dụng nhằm thu lợi nhuận tương lai Nói cách khác, mục đích việc sử dụng vốn thu lợi nhuận, hiệu sản xuất kinh doanh thường đánh giá dựa so sánh tương đối lợi nhuận vốn bỏ hay hiệu sử dụng vốn 1.2.1 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động  Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Vòng quay hàng tồn kho = Hàng tồn kho bình quân Vòng quay hàng tồn kho số lần mà hàng hóa tồn kho bình qn ln chuyển kỳ Chỉ tiêu phản ánh số vòng luân chuyển hàng tồn kho thời kỳ định Số vòng luân chuyển cao việc kinh doanh đánh giá tốt, lẽ doanh nghiệp đầu tư cho hàng tồn kho thấp mà đạt doanh số cao  Vòng quay khoản phải thu: Doanh thu Vòng quay khoản phải thu = Số dư bình quân khoản phải thu Vòng quay khoản phải thu phản ánh tốc độ luân chuyển đổi khoản phải thu thành tiền mặt doanh nghiệp Vòng quay lớn, chứng tỏ tốc độ thu hồi khoản thu tốt  Kỳ thu tiền trung bình: 360 Vòng quay khoản phải thu Kỳ thu tiền trung bình phản ánh số ngày cần thiết để thu khoản phải Kỳ thu tiền trung bình = thu Vòng quay khoản phải thu lớn kỳ thu tiền nhỏ  Vòng quay vốn lưu động: Doanh thu Vòng quay vốn lưu động = Vốn lưu động bình qn Vòng quay vốn lưu động phản ánh kỳ vốn lưu động quay vòng Nếu số vòng quay nhiều chứng tỏ hiệu sử dụng vốn lưu động cao 1.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn cố định  Hiệu dử dụng TSCĐ: Hiệu suất sử dụng TSCĐ = Doanh thu TSCĐ sử dụng bình quân kỳ TSCĐ sử dụng bình quân kỳ bình quân số học nguyên giá TSCĐ đầu kỳ cuối kỳ Chỉ tiêu phản ánh đồng TSCĐ kỳ tạo đồng doanh thu Chỉ tiêu lớn chứng tỏ hiệu suất sử dụng TSCĐ caoHiệu suất sử dụng vốn cố định: Doanh thu Hiệu suất sử dụng vốn cố định = Vốnsử dụng bình quân kỳ Chỉ tiêu phản ánh đồng vốn cố định đảm bảo tạo đồng doanh thu Chỉ tiêu lớn chứng tỏ hiệu suất sử dụng vốn cố định ngày cao  Hàm lượng vốn cố định: Vốn cố định bình quân kỳ Hàm lượng vốn cố định = Doanh thu kỳ Chỉ tiêu phản ánh để tạo đồng doanh thu cần đồng vốn cố định, tiêu nhỏ chứng tỏ hiệu suất sử dụng vốn cố định caoTỷ suất lợi nhuận vốn cố định: Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất lợi nhuận vốn cố định = Vốn cố định bình quân Chỉ tiêu cho biết đồng vốn cố định tạo đồng lợi nhuận kỳ Chỉ tiêu lớn, hiệu sử dụng cốn cố định cao 1.2.3 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh Hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp ý nghĩa then chốt định tồn phát triển doanh nghiệp Các tiêu hiệu sử dụng tổng vốn doanh nghiệp phản ánh kết tổng hợp trình sử dụng toàn vốn, tài sản Các tiêu phản ánh chất lượng trình độ quản lý sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bao gồm :  Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh: Doanh thu Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh = Vốn kinh doanh bình quân Hiệu sử dụng vốn kinh doanh cho biết đồng vốn doanh nghiệp đầu tư vào tài sản đem lại đồng doanh thu Hiệu suất sử dụng vốn lớn, điều kiện khơng đổi nghĩa hiệu quản lý toàn tài sản caoTỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh: Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh = Vốn kinh doanh bình qn Chỉ tiêu cho biết đồng lợi nhuận tao bỏ đồng vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu cao, chứng tỏ việc sử dụng vốn chủ sở hữu hiệu 1.3 Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.3.1 Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu sử dụng vốn kinh doanh 1.3.1.1 Nhóm nhân tố bên doanh nghiệp a Nhân tố người: Đây nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn, người đề cập đến toàn lực lượng lao động doanh nghiệp bao gồm nhà quản lý doanh nghiệp người trực tiếp thực hoạt động sản xuất kinh doanh Nhà quản lý đóng vai trò hiệu sử dụng vốn Trong trình sản xuất kinh doanh, nhà quản lý khơng phương án sản xuất kinh doanh hữu hiệu, khơng bố trí hợp lý khâu, giai đoạn sản xuất, gây lãng phí nhân lực, vốn, nguyên vật liệu… Điều ảnh hưởng tới hiệu sản xuất kinh doanh nói chung, hiệu sử dụng vốn nói riêng b cấu vốn: cấu vốn thể quan hệ tỷ lệ yếu tố cấu thành vốn tổng vốn sử dụng cấu vốn xem xét theo nguồn vốn tiêu chí khác Do chịu ảnh hưởng nhân tố khác nên cấu vốn doanh nghiệp khác Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu vốn bao gồm nhân tố sau: - Sự ổn định doanh thu lợi nhuận: Ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô vốn huy động Khi doanh thu ổn định nguồn để lập quỹ trả nợ đến hạn, kết kinh doanh lãi nguồn để trả lãi vay Trong trường hợp tỷ trọng vốn huy động tổng số vốn doanh nghiệp cao ngược lại - cấu tài sản: Tài sản cố định loại tài sản thời gian thu hồi dài, phải đầu tư nguồn vốn dài hạn, ngược lại, tài sản lưu động đầu tư vào phần vốn dài hạn, chủ yếu vốn ngắn hạn - Đặc điểm kinh tế kỹ thuật ngành: Những doanh nghiệp chu kỳ kinh doanh dài, vòng quay vốn chậm cấu vốn nghiêng vốn chủ sở hữu, ngược lại doanh nghiệp thuộc ngành dịch vụ, bán bn… vốn tài trợ từ khoản nợ chiếm tỷ trọng cao - Mức độ chấp nhận rủi người lãnh đạo: Trong kinh doanh phải chấp nhận rủi do, điều lại đồng nghĩa với hội để gia tăng lợi nhuận Tăng tỷ trọng vốn vay nợ, tăng mức độ mạo hiểm - Doanh lợi vốn lãi suất huy động: Khi doanh lợi vốn cao lãi suất vốn vay lựa chọn hình thức tài trợ vốn vay Ngược lại doanh lợi vốn nhỏ lãi suất vốn vay cấu trúc lại nghiêng vốn chủ sở hữu - Thái độ người cho vay: Thông thường người cho vay thích cấu nghiêng vốn chủ sở hữu, với cấu trúc doanh nghiệp khả trả nợ hạn, an toàn đồng vốn mà họ bỏ cho vay c Nhân tố chi phí vốn: Vốn nhân tố cần thiết trình sản xuất Cũng yếu tố khác, để sử dụng vốn, doanh nghiệp cần bỏ chi phí định thể hiểu chi phí vốn chi phí hội việc sử dụng vốn chi phí mà doanh nghiệp phải trả cho việc huy động vốn như: Lãi, chi phí phát hành cổ phiếu Khi nói đến chi phí vốn thực thấy quan trọng cấu vốn hợp lý cấu vốn lưu động, vốn cố định phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vốn Vốn lưu thơng, quay vòng cách hợp lý, giúp doanh nghiệp đạt hiệu cao Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh năm 2012-2013 Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Doanh thu BH cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu BH cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp BH cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động TC Chi phí tài Trong đó: chi phí lãi vay Chi phí BH Chi phí QLDN 10 LN từ hđ kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 LN khác 14 Tổng LN kế tốn trước thuế 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 LN sau thuế TNDN CL năm 2013 so Năm 2012 Năm 2013 4.424.724.009 3.776.660.659 -648.063.350 - - - 4.424.724.009 3.776.660.659 -648.063.350 4.271.106.939 3.636.234.287 -634.872.652 153.617.070 140.426.472 -13.190.598 459.445.172 851.753.061 392.307.889 245.069.320 32.317.667 -212.751.653 588.758.357 -220.765.435 87.727.276 87.727.276 -133.038.159 883.492.500 -1.016.530.659 1.145.076.977 -185.215.111 -185.215.111 89.550.000 -274.765.111 556.318.620 -35.550.324 với năm 2012 -52.176.952 Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty năm 2013 2.2.1 Thực trạng quản lý vốn công ty 2.2.1.1 cấu tài sản, nguồn vốn doanh nghiệp * Về cấu nguồn vốn 19 Bảng 2.2: Bảng phân tích cấu nguồn vốn Cơng ty năm 2012-2013 Năm 2012 Chỉ tiêu A I I NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp NN Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả cho đơn vị nội Các khoản phải trả phải nộp khác Nợ dài hạn B I Vay nợ dài hạn Dự phòng trợ cấp việc làm NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Lợi nhuận chưa phân phối TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Giá trị (Tr đ) Năm 2013 Tỷ trọng Giá trị (Tr đ) So sánh Tỷ trọng Giá trị (Tr đ) Tỷ lệ Tỷ trọng 58.080.774.180 57.192.774.180 100,76 100 68.908.680.816 68.908.680.816 100.5 100 10.827.906.636 11.715.906.636 -15,73 20,5 -0,26 6.930.438.905 12,1 10.953.055.663 15,9 4.022.616.758 58,04 3,8 5.479.509.420 26.807 807 9,6 0,05 5.989.356.920 47.437.382 8,7 0.07 509.847.500 20.629.575 9,3 76,95 -0,9 0,02 5.264.142.252 39.491.875.796 888.000.000 9,2 69,05 100 5.264.136.771 46.654.694.080 - 7.6 67.73 - -5481 7.162.818.294 -888.000.000 18,13 -1,6 -1,32 888.000.000 100 - - -888.000.000 -438.606.592 -438.606.592 2.223.000.000 2.661.606.592 57.642.167.588 -0,76 100 -337.730.497 -337.730.497 2.223.000.000 2.560.730.497 68.570.950.319 -0.05 100 -100.876.095 -100.876.095 -100.876.095 10.928.782.731 Nguồn: Bảng cân đối kế tốn Cơng ty năm 2012, 2013 20 0.26 Vốn cơng ty hình thành từ hai nguồn là: Nguồn vốn chủ sở hữu nợ phải trả Một cấu vốn hợp lý hiệu phải đảm bảo kết hợp hài fhoà nợ phải trả nguồn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp, vừa đảm bảo an toàn mặt tài cho doanh nghiệp, đồng thời phát huy tối đa ảnh hưởng tích cực đòn bẩy tài kinh doanh, tạo dựng tính khoản cao sử dụng vốn doanh nghiệp Từ bảng 2.3 ta thấy quy mô vốn kinh doanh năm 2013 tăng so với năm 2012 10.928.782.731 đồng Phân tích chi tiết ta thấy: - Vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng không cao tổng nguồn vốn kinh doanh biến động qua năm Năm 2012 VCSH (438.606.592) Năm 2013, VCSH (337.730.497) đồng, tăng 100.876.095 đồng so với năm 2012 Nguyên nhân hoạt động kinh doanh năm 2013 hiệu năm 2012 Vốn đầu tư chủ sở hữu qua năm không đổi, 2.223.000.000 đồng Điều cho thấy để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh năm 2013 công ty chủ yếu vay ngắn hạn sử dụng nguồn vốn chiếm dụng để phục vụ sản xuất kinh doanh Cụ thể, Nợ ngắn hạn năm 2013 68.908.680.816 đồng, tăng 11.715.906.636 đồng (chiếm 20,5 %) so với năm 2012 - Nợ phải trả chiếm tỷ trọng cao tổng vốn kinh doanh, tỷ lệ qua năm 2012 2013 là: 100,76 100,5 Nợ phải trả doanh nghiệp chủ yếu khoản phải nợ phải trả,nợ ngắn hạn - nợ vay ngắn hạn ngân hàng nguồn vốn chiếm dụng tạm thời (phải trả người bán, người mua trả tiền trước, phải trả nội bộ, phải trả công nhân viên ); nợ dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ tổng nợ phải trả 1,5 % ( năm 2012), đến năm 2013 công ty toán hết số nợ dài hạn Với đặc thù doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại, tỷ trọng tài sản lưu động tổng tài sản lớn điều kiện nguồn vốn tự doanh nghiệp khơng đủ trang trải (tài trợ) cho tài sản tất yếu cơng ty phải vay nợ ngân hàng hầu hết khoản nợ ngắn hạn * Về cấu tài sản 21 Bảng 2.3: cấu vốn Cơng ty Đơn vị tính: đồng Năm 2012 Chỉ tiêu A I III IV V B II V Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi Hàng tồn kho Hàng hoá tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Tài sản cố định TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tổng cộng tài sản Giá trị 24.716 231 621 Năm 2013 Tỷ trọng (%) 100 Giá trị 31 394 577 015 9.025.036 813 36,5 025.036 813 36,5 9.173.891.710 37,1 1.266 383.000 5,12 4.267.798.325 17,26 376.798 325 9,6 1.755.174 865 7,1 (482.333.350) -1,98 095 259.681 20.6 095 259 681 20,6 422 043 417 5,75 361 480 0.03 93 772 437 0.38 319 909 500 5,34 32 925 935 967 100 32 904 982 041 99,93 514 313 609 4,6 393 549 354 - 879 235 745 31 390 668 432 95,3 20 953 926 0.03 20 953 926 0.03 57 642 167 588 100 So sánh Tỷ trọng (%) 100 8.794 044 557 28 794 044 557 28 14 328 961 882 45,6 026 383 000 3,3 907 162 379 25,2 801 263 417 12,1 285 143 586 7,3 (690 990 500) -2,3 016 926 241 22,35 016 926 241 22,35 254 644 335 20 107 923 0,06 474 345 912 1,5 760 190 500 2,44 37 176 373 304 100 37 119 488 121 99,85 680 256 182 4,5 789 003 899 -1 108 747 717 35 439 231 939 95,32 56 885 183 0,03 56 885 183 0,03 68 576 950 319 100 Nguồn: Bảng cân đối kế tốn Cơng ty năm 2012, 2013 22 Giá trị 678 345 394 -230 992 256 -23.0 992 256 155 070 172 -240 000 000 639 293 509 Tỷ trọng (%) 100 -8,5 -8,5 8,5 -1,82 7,94 2,5 0,2 -0,32 1,75 1,75 -1,75 0,03 1,12 -2,9 -0,08 -0,1 Tỷ lệ 0.27 -0.03 -0.03 0.6 -0.2 2.87 529 968 721 0.3 198 657 150 0.4 921 666 560 0.37 921 666 560 0.37 167 399 082 0.13 11 746 443 1.4 380 573 475 4.06 -559 719 000 -0.42 250 437 337 0.13 214 506 080 0.13 165 942 573 0.11 395 454 545 -229 511 972 048 562 507 0,02 0.13 35 931 257 1.7 35 931 257 1.7 10 934 782 731 0.19 Nhằm đánh giá tính hợp lý việc sử dụng vốn ta cần phân tích cấu tài sản cơng ty, tỷ trọng đầu từ vào phận tài sản Đây sở đưa giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn thông qua việc điều hành cấu đầu tư Tài sản ngắn hạn (tài sản lưu động) doanh nghiệp cấu thành bốn loại tài sản: tiền tương đương tiền; phải thu; hàng tồn kho tài sản ngắn hạn khác Do đặc điểm lĩnh vực kinh doanh nên tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng tương đối lớn qua năm, tỷ lệ qua năm 2012, 2013 42,9% 45,8% Trong tổng vốn lưu động tiền khoản tương đương tiền chiếm tỷ trọng lớn, năm 2012: 36.5%; năm 2013: 28%; tổng số vốn lưu động Nguyên nhân việc tiền quỹ tiền gửi ngân hàng lớn công ty khách hàng trả tiền trước.Năm 2012 khách hàng trả trước cho công ty lên tới 17,26 % năm 2013 25,2% tổng số vốn lưu động cơng ty, dấu hiệu mừng Các khoản phải thu khách hàng có, xong chiếm tỷ trọng khơng cao (5,12% năm 2012 3,3% năm 2013) đặc thù kinh doanh, doanh nghiệp bán hàng theo phương thức trả trước, trả góp khoản phải thu phân loại chi tiết thành nhóm (A, B, C) theo thời gian chậm tính chất, khả thu hồi Chiếm tỷ trọng lớn thứ hai tổng vốn lưu động Hàng tồn kho Năm 2012 khoản mục chiếm tỷ trọng lớn tổng vốn ngắn hạn đến năm 2013 lại tăng 1.921.666.560 đồng so với tương ứng tăng 1,27% so với năm 2012 Hàng tồn kho tăng mạnh cơng ty chưa tốn dự án thị PN nên chưa tính giá xuất kho dẫn đến việc nguyên vật liệu bị treo kho Khoản mục phải thu nội chiếm tỷ trọng cao( 9,6% 12,1%) đội cơng trình cơng ty cấp vốn, nguyên vật liệu… để hoản thành công trình,tuy nhiên cơng trình chưa tốn, nên khoản phải thu nội tồn nhiều Các khoản phải thu khác, công ty bị thâm hụt vốn từ năm trước cơng ty chưa ổn định nhân ban giám đốc Khoản mục tiền tài sản ngắn hạn khác chiếm tỷ trọng khơng đáng kể tổng vốn lưu động Nhìn chung tài sản ngắn hạn( vốn lưu động) công ty chủ yếu vấn đề nêu trên, doanh nghiệp cố gắng kiểm soát hạn chế tồn đọng khơng đáng có, nhiên với đặc thù ngành nghề kinh doanhcông ty giải triệt để 23 2.2.1.2 Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ta xem xét việc tài trợ nhu cầu vốn doanh nghiệp hợp lý hay không nguồn vốn ngắn hạn nguồn vốn dài hạn Cụ thể tài sản dài hạn cơng ty đầu tư vững nguồn vốn dài hạn không, đồng thời tài sản ngắn hạn đủ đảm bảo khả tốn nợ ngắn hạn không 24 Bảng 2.4: cấu phân bố tài sản-nguồn vốn Công ty năm 2012-2013 Tài sản Năm Tài sản ngắn hạn Giá trị Tỷ trọng Tài sản dài hạn Giá trị Tỷ 2012 24 716 231 621 42,8 32 925 935 967 2013 31 394 577 015 45,8 37 176 373 304 Nguồn: Bảng cân đối kế tốn Cơng ty năm 2012, 2013 25 Nguồn vốn Nguồn vốn ngắn hạn Nguồn vốn dài hạn Giá trị Tỷ Giá trị Tỷ trọng 57,1 58 080 774 180 54,2 68 908 680 816 trọng 100,7 100,5 (438 606 592) (337 730 497) trọng -0,7 -0,5 Do đặc thù kinh doanh ngành xây dựng nên tài sản dài hạn thường chiếm tỷ trọng cao so với tài sản ngắn hạn tổng tài sản doanh nghiệp Ta thấy, phải thu khách hàng hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản ngắn hạn chậm luân chuyển trực tiếp ảnh hưởng đến khả khoản, cụ thể khả tốn, làm giảm vòng quay vốn lưu động nói riêng vòng quay vốn kinh doanh nói chung (VD: năm 2013, phải thu chiếm 45,6%, hàng tồn kho chiếm 22,35% thị trường bất động sản năm 2013 nằm tảng băng theo hướng bất lợi cho hoạt động kinh doanh công ty nên hàng tồn kho chậm tiêu thụ; bên cạnh công tác thu hồi công nợ chậm hiệu làm doanh nghiệp gặp số khó khăn định việc toán khoản nợ, cụ thể nợ ngân hàng nợ nhà cung cấp; trả nội đồng thời làm giảm vòng quay vốn lưu động năm 2013 xuống 0,12 vòng so với 0,18 vòng năm 2012…) Thực tế, xu hướng chuyển dịch tỷ trọng tài sản ngắn hạn (cụ thể tăng dần) năm 2013 dấu hiệu tốt cho thấy việc sử dụng vốn doanh nghiệp ngày hợp lý hiệu Như vậy, tình hình đảm bảo nguồn vốn doanh nghiệp hợp lý, theo nguyên tắc tài 2.2.2 Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn công ty 2.2.2.1 Hiệu sử dụng vốn lưu động Ngành nghề sản xuất kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh sắt thép loại, vốn lưu động chiếm tỷ trọng lớn kết cấu vốn, nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh lớn Hiệu sử dụng vốn lưu động tiêu quan trọng làm đánh giá, tác động trực tiếp mạnh mẽ đến hiệu sử dụng tổng vốn doanh nghiệp Để đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động công ty thời gian qua, ta xem xét phân tích đây: 26 Bảng 2.5: cấu vốn đầu tư vào tài sản lưu động (Tài sản ngắn hạn) Năm 2012 Chỉ tiêu Năm 2013 Tỷ Giá trị trọng (đ) Giá trị (đ) Tỷ trọng (%) Tiền 025 036 813 36,5 794 044 557 Các khoản phải thu 9.173.891.710 37,1 14 328 961 882 Hàng tồn kho 5.095.259.681 20,6 7.016.926.241 Tài sản ngắn hạn khác 1.422.043.417 5,8 1.254.644.335 Cộng TSNH 24.716 231.621 100 31.394.577.015 Nguồn: Bảng cân đối kế tốn Cơng ty năm 2012-2013 (%) 28 45,65 22,35 100 Qua bảng ta thấy đặc điểm kinh doanh nên tỷ trọng khoản phải thu tổng vốn lưu động chiếm tỷ lệ cao (năm 2012: 37,1%; năm 2013: 45,65%) Giá trị khoản phải thu tăng qua năm điều cho thấy vốn công ty bị chiếm dụng nhiều, đồng thời phản ánh tình hình thu hồi nợ công ty chưa tốt làm giảm hiệu sử dụng vốn lưu động nói riêng hiệu sử dụng vốn nói chung Thực tế, tổng nợ phải thu khách hàng năm 2013 (Bao gồm phải thu ngắn hạn phải thu dài hạn khách hàng, phải thu nội bộ, phải thu khác ): 24.716.231.621 đồng phải thu khách hàng : 1.026.383.000 đồng (chiếm 7,1% tổng nợ phải thu); trả trước cho người bán: 7.907.162.379 đồng (chiếm 55,18%); phải thu nội bộ: 3.801.263 417 đồng (chiếm 26,5%), khoản phải thu khác 2.285.143.586 đồng 15,9% dự phòng nợ khó đòi 690.990.500 đồng chiếm 4,8 % Như vậy, tỷ lệ nợ nhóm B, nhóm C cao hiệu sử dụng vốn chưa cao, điều trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ luân chuyển vốn lưu động doanh nghiệp Cơng ty cần giải pháp quản lý khoản phải thu để thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh Do vài năm trở lại đây, công ty thực dự án lớn, toàn số vốn lưu động vốn cố định đa số đầu tư cho cơng trình, cơng trình chưa toán, số tiền bán nhà đất chưa chưa ghi nhận vào doanh thu( làm cho khoản phải trả tăng cao), hàng tồn kho chưa tính giá xuất dẫn đến việc tồn kho q lớn Do vậy, việc tính số, vòng quay với cơng ty thời điểm khơng phản ánh xác thực 27 2.3 ĐÁNH GIÁCác tồn nguyên nhân thực trạng hiệu sử dụng vốn công ty cổ phần xây dựng giao thông đức thắng 2.3.1 Những kết đạt - Mặc dù kết kinh doanh 2012, 2013 lỗ DN chấp hành chế độ sách Nhà nước xã hội Thực đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; đảm bảo sống cho cán công nhân viên ngày nâng cao - Vốn chủ sở hữu công ty cao đồng thời công ty tận dụng lượng lớn vốn chiếm dụng vào hoạt động kinh doanh - Cơng tác tiêu thụ hàng tồn kho biến chuyển đáng ghi nhận - Các tiêu khả toán ổn định qua năm, khả toán nợ đựơc đảm bảo - Hiệu sử dụng vốn nói chung, vốn lưu động vốn cố định nói riêng năm 2013 tốt so với năm trước mức thấp so với mức trung bình ngành chưa thật ổn định 2.3.2 Những tồn nguyên nhân 2.3.2.1 Những tồn Mặc dù hoạt động kinh doanh công ty ổn định đạt số kết hạn chế quản lý sử dụng vốn công ty chưa khắc phục nên hiệu sử dụng vốn thời gian qua nhiều hạn chế: - Hình thức huy động vốn cơng ty chưa đa dạng, cấu nguồn vốn tập trung vào nhóm: vốn chủ sở hữu vốn vay ngân hàng công tác huy động vốn từ nguồn khác yếu - Mặc dù cơng ty ý xây dựng chiến lược kinh doanh cho năm kế hoạch chưa sát với thực tế thực hiện, công tác nghiên cứu, dự báo thị trường chưa thật quan tâm, trọng, khơng linh hoạt bị động thị trường biến động lớn theo hướng bất lợi cho hoạt động kinh doanh - Doanh thu liên tục giảm hai năm 2012, 2013; kết kinh doanh lỗ dẫn đến tiêu phản ánh khả sinh lời âm - Công tác quản lý khoản phải thu hàng tồn kho nhiều yếu kém, khoản phải thu hàng tồn kho chiếm tỷ trọng cao tổng vốn lưu động trực tiếp làm vốn luân chuyển chậm, giảm hiệu sử dụng vốn lưu động nói riêng vốn kinh doanh nói chung Việc quản lý hàng tồn kho tồn bất hợp lý 28 chưa hiệu dẫn đến kỳ luân chuyển vốn lưu động dài, vòng quay vốn lưu động thấp làm cho vốn bị ứ đọng Cơng nợ phải thu tồn đọng khối lượng lớn, tỷ trọng khoản phải thu dài hạn (có thời hạn tốn >12 tháng) chiếm tỷ trọng cao tổng vốn dài hạn, công ty phải tiếp tục vay nợ ngân hàng trả lãi vay để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh, điều ảnh hưởng đến khả toán hiệu sản xuất kinh doanh công ty 2.3.2.2 Nguyên nhân a Nguyên nhân khách quan - Năm 2011, 2012, 2013 năm biến động phức tạp thị trường nói chung thị trường bất động sản nói riêng ( nhiều cơng trình đầu tư, xây dựng phải ngừng hoạt động vốn bị thiếu hụt trầm trọng, doanh nghiệp không thu hút nhà đầu tư, khách hàng ứng tiền trước để hồn thành cơng trình) Điều làm doanh thu năm liên tục giảm, kết kinh doanh lỗ trực tiếp làm cho công tác quản lý sử dụng vốn nhiều biến động b Nguyên nhân chủ quan - Công tác dự báo thị trường nhiều hạn chế dẫn đến việc dự trữ hàng tồn kho nhiều không đem lại hiệu quả, kéo theo nhiều chi phí khơng cần thiết chi phí bảo quản, kho bãi, đặc biệt chi phí lãi vay ngân hàng làm vốn lưu động bị ứ đọng trực tiếp làm giảm hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp Mặc dù tồn khắc phục phần năm 2013, nhiên kết đạt chưa cao - Công tác thu hồi công nợ chưa quan tâm mức thực chưa nghiêm ngặt; nợ khó đòi, q hạn phát sinh qua năm Công ty thực phân loại công nợ để theo dõi quản lý chưa biện pháp giải pháp rõ ràng để giải triệt để cơng nợ khó đòi - Trình độ phân tích, dự báo thị trường nhân viên kinh doanh nhiều hạn chế, bị động việc xây dựng kế hoạch kinh doanh Lãnh đạo công ty dự đốn kế hoạch tương lai mà khơng chi tiết thành kế hoạch tài cụ thể - Quản lý chi phí chưa hiệu quả, đặc biệt chi phí phát sinh dự trữ hàng tồn kho mức cần thiết Trên nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh cơng ty thấp Trong tương lai, công ty cần định hướng lại đưa giải pháp giải tồn 29 Phần III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Trong bối cảnh kinh tế phát triển mạnh doanh nghiệp đứng trước hội thách thức không nhỏ Vấn đề đặt khơng tồn mà phải phát triển, phát triển cạnh tranh gay gắt Vốn kinh doanh yếu tố khơng thể thiếu hình thành, tồn phát triển doanh nghiệp Việc quản lý sử dụng vốn ln giữ vai trò quan trọng công tác quản lý sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Là Công ty xây dựng chủ yếu kinh doanh sản phẩm thuộc lĩnh vực xây dựng , Cơng ty CPXD GT Đức Thắng phát triển vượt bậc chất lượng lẫn quy mơ Với tiềm Cơng ty nói riêng ngành xây dựng nói chung, Cơng ty CPXD GT Đức Thắng hồn tồn bước khẳng định vị thị trường nước bắt kịp vòng xốy hội nhập quốc tế Vì vậy, chuyên đề “Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty CPXD GT Đức Thắng” nghiên cứu nhằm mục đích tìm tồn công tác tổ chức quản lý sử dụng vốn kinh doanh công ty nguyên nhân tồn Trên sở đề số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty 3.2 Kiến nghị 3.2.1 Kiến nghị với Nhà nước Thứ nhất: Hoàn thiện đầy đủ đồng chế pháp luật, đặc biệt biện pháp ổn định ngành xây dựng bất động sản - Thị trường xây dựng nước chịu ảnh hưởng tác động mạnh mẽ biến động thị trường giới, Nhà nước cần biện pháp hiệu ổn định giá , tránh để biến động lớn gây thiệt hại cho doanh nghiệp - Hồn thiện sách tín dụng: Lãi suất ngân hàng nhiều bất hợp lý, hành lang pháp chế chưa rõ ràng, gây khơng khó khăn cho ngân hàng doanh nghiệp Các sách tín dụng cần sửa đổi đảm bảo tăng trưởng vững cho ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn 30 Thứ hai: Phát triển mạnh hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp - Quan tâm đến doanh nghiệp vừa nhỏ, đồng thời tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp lơn: Tạo bình đẳng khu vực kinh tế, tránh tình trạng ưu tiên đến doanh nghiệp lớn, tạo ỷ lại cho doanh nghiệp lớn - Tập trung tháo gỡ rào cản hành Doanh nghiệp; điều góp phần đẩy nhanh phát triển doanh nghiệp, gián tiếp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm - Tạo thuận lợi cho dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, xã hội hố dịch vụ cơng - Phát triển phát huy mạnh vai trò hiệp hội doanh nghiệp, đặc biệt đại diện bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, hỗ trợ, xúc tiến thương mại Điều đặc biệt cần thiết thời buổi cạnh tranh gay gắt nay, doanh nghiệp Việt Nam phải đứng trước cạnh tranh ạt, lấn sân từ công ty nước ngồi Vì vậy, u cầu phải hiệp hội doanh nghiệp ngành đứng liên kết để bảo vệ lợi ích doanh nghiệp 3.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng tổ chức tín dụng Trong giai đoạn nay, để mở rộng phát triển quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, cơng ty ln cần lượng vốn lớn Ngồi việc huy động vốn từ nguồn bên trong, công ty cần huy động vốn từ nguồn bên ngoài, đặc biệt giai đoạn nay, hệ thống ngân hàng tổ chức tín dụng phát triển mạnh cho phép cơng ty huy động vốn với chi phí hợp lý Sau số giải pháp ngân hàng tổ chức tín dụng áp dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho công ty huy động vốn: - Ngân hàng tổ chức tín dụng cần linh hoạt nhanh chóng thực thủ tục cho cơng ty vay vốn để cơng ty chủ động vay vốn, nắm bắt hội kinh doanh nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh - Ngân hàng tổ chức tín dụng cần phát triển thêm nhiều sản phẩm dịch vụ để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Ngân hàng tổ chức tín dụng nên phân doanh nghiệp thành nhóm khách hàng để áp dụng sách lãi suất linh hoạt doanh nghiệp Cần ưu tiên hỗ trợ cho doanh nghiệp thành lập tiềm hoạt 31 động sản xuất kinh doanh hiệu doanh nghiệp quy mơ lớn đóng vị trí quan trọng kinh tế quốc dân Đặc biệt bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO, cần mối liên kết chặt chẽ ngân hàng, tổ chức tính dụng doanh nghiệp nước để tạo sức mạnh chiến thắng sức cạnh tranh khốc liệt ngân hàng quốc tế doanh nghiệp nước KẾT LUẬN Trong bối cảnh kinh tế phát triển mạnh doanh nghiệp đứng trước hội thách thức không nhỏ Vấn đề đặt không tồn mà phải phát triển, phát triển cạnh tranh gay gắt Vốn kinh doanh yếu tố thiếu hình thành, tồn phát triển doanh nghiệp Việc quản lý sử dụng vốn giữ vai trò quan trọng cơng tác quản lý sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Là Công ty xây dựng chủ yếu kinh doanh sản phẩm thuộc lĩnh vực xây dựng , Công ty CPXD GT Đức Thắng phát triển vượt bậc chất lượng lẫn quy mô Với tiềm Cơng ty nói riêng ngành xây dựng nói chung, Cơng ty CPXD GT Đức Thắng hồn tồn bước khẳng định vị thị trường nước bắt kịp vòng xốy hội nhập quốc tế Vì vậy, chun đề “Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty CPXD GT Đức Thắng” nghiên cứu nhằm mục đích tìm tồn cơng tác tổ chức quản lý sử dụng vốn kinh doanh công ty nguyên nhân tồn Trên sở đề số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Cơng ty Trong q trình nghiên cứu, nhiều cố gắng, song trình độ hạn chế nên chun đề tốt nghiệp không tránh khỏi khiếm khuyết, em mong nhận đóng góp ý kiến thầy, giáo để kiến thức tồn diện chun đề em nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn thầy khoa Kinh tế & PTNT, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đặc biệt thầy giáo Trần Thế Cường tận tình 32 dẫn thiết thực, giúp đỡ em suốt q trình hồn thành chun đề tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn anh chị cơng ty CPXD GT Đức Thắng tận tình bảo việc cung cấp số liệu liên quan giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề 33 ... doanh nghiệp bao gồm :  Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh: Doanh thu Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh = Vốn kinh doanh bình quân Hiệu sử dụng vốn kinh doanh cho biết đồng vốn doanh nghiệp đầu tư vào... doanh nghiệp đa dạng hình thức đầu tư có cấu vốn hợp lý mang lại hiệu cao việc sử dụng vốn doanh nghiệp 1.3.2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Hiệu sử dụng. .. đồng doanh thu Chỉ tiêu lớn chứng tỏ hiệu suất sử dụng TSCĐ cao  Hiệu suất sử dụng vốn cố định: Doanh thu Hiệu suất sử dụng vốn cố định = Vốn CĐ sử dụng bình quân kỳ Chỉ tiêu phản ánh đồng vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng giao thông đức thắng, Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng giao thông đức thắng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay