BÀI tập lớn kết cấu ô tô

1 60 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2018, 15:46

bài tập lớn kết cấu ô tô I.Công dụng , phân loại , yêu cầu ................................................... 2 I.1 Công dụng ............................................................................... 2 I.2 Phân loại ................................................................................ 2 I.3 Yêu cầu .................................................................................. 2II. Cấu tao cầu chủ động II.1 Cấu tạo chung ....................................................................... 3 II.2 Chức năng cấu tạo từng cụm ................................................. 3 II.2.1 Bộ truyền lực chính 1. Công dụng phân loại , yêu cầu ............................................. 3 2. Chức năng ........................................................................... 3 3. Cấu tạo ................................................................................. 4 II.2.2 Bộ vi sai 1.Công dụng , phân loại ,yêu cầu ............................................ 102.Cấu tạo , nguyên lý .............................................................. 113.Các loại vi sai ................................................................... 134.Làm ngừng hoạt động của vi sai ......................................... 195.Bộ vi sai hạn chế trượt ....................................................... 22 II.2.3 Bán trục 1.Công dụng , phân loại , yêu cầu ............................................... 252.Bán trục có hệ thống treo phụ thuộc ..................................... 273.Bán trục rời ....................................................................... 28 II.2.4 Vỏ cầu 1.Công dụng , phân loại , yêu cầu .............................................. 30 2. Cấu tạo .............................................................................
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập lớn kết cấu ô tô, BÀI tập lớn kết cấu ô tô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay