bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp tiểu học module 12

12 241 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2018, 23:59

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ MỸ THO Độc lập – Tự – Hạnh phúc TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE TH 12: LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC TÍCH HỢP CÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC Ở TIỂU HỌC Họ tên : Lê Quốc Thiện Chức vụ : Giáo viên Đơn vị : Trường Tiểu học Nguyễn Huệ Dạy lớp: Thể dục K2, K4, K5 Lê Quốc Thiện – Trường tiểu học Nguyễn Huệ - Mỹ Tho – Tiền Giang Đưa tư tưởng sư phạm tích hợp vào q trình dạy học cần thiết dạy học tích hợp xu hướng lí luận dạy học nhiều nước giới thực Cùng với xu đổi giáo dục Việt Nam, chương trình dạy nghề hệ thống giáo dục nghề nghiệp thiết kế theo quan điểm kết hợp môn học module kỹ hành nghề Các module xây dựng theo quan điểm hướng đến lực thực Module đơn vị học tập có tính trọn vẹn, tích hợp lý thuyết thực hành để học sinh sau học xong có lực thực công việc cụ thể nghề nghiệp Như dạy học module thực chất dạy học tích hợp nội dung để nhằm hướng đến mục đích sau : A Mục đích - Gắn kết đào tạo với lao động - Học đôi với hành, lực hoạt động - Dạy học hướng đến hình thành lực nghề nghiệp, đặc biệt lực hoạt động nghề - Khuyến kích học sinh học cách tồn diện (Khơng kiến thức chun mơn mà học lực từ ứng dụng kiến thức đó) - Nội dung dạy học có tính động dự trữ - Học sinh tích cực, chủ động, độc lập B Đặc điểm dạy học tích hợp: Dạy học tích hợp có đặc điểm sau: Lấy người học làm trung tâm: Lê Quốc Thiện – Trường tiểu học Nguyễn Huệ - Mỹ Tho – Tiền Giang Dạy học lấy học sinh làm trung tâm xem phương pháp đáp ứng yêu cầu mục tiêu giáo dục giáo dục nghề nghiệp, có khả định hướng việc tổ chức trình dạy học thành trình tự học, trình cá nhân hóa học sinh Dạy học lấy học sinh trung tâm đòi hỏi học sinh chủ thể hoạt động học, họ phải tự học, tự nghiên cứu để tìm kiến thức hành động mình, học sinh không đặt trước kiến thức có sẵn giảng giáo viên mà phải tự đặt vào tình có vấn đề thực tiễn, cụ thể sinh động nghề nghiệp từ tự tìm chưa biết, cần khám phá học để hành, hành để học, tức tự tìm kiếm kiến thức cho thân Trong dạy học lấy học sinh làm trung tâm đòi hỏi học sinh tự thể mình, phát triển lực làm việc nhóm, hợp tác với nhóm, với lớp Sự làm việc theo nhóm đưa cách thức giải đầy tính sáng tạo, kích thích thành viên nhóm hăng hái tham gia vào gỉai vấn đề Sự hợp tác học sinh với học sinh quan trọng ngoại lực, điều quan trọng cần phải phát huy nội lực tính tự chủ, chủ động nổ lực tìm kiếm kiến thức học sinh Còn giáo viên người tổ chức hướng dẫn trình học tập, đạo diễn cho học sinh tự tìm kiếm kiến thức phương thức tìm kiếm kiến thức hành động Giáo viên phải dạy mà học sinh cần, doanh nghiệp đòi hỏi để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cao cho kinh tế- xã hội khơng phải dạy mà giáo viên có Quan hệ giáo viên học sinh thực dựa sở tin cậy hợp tác với Lê Quốc Thiện – Trường tiểu học Nguyễn Huệ - Mỹ Tho – Tiền Giang Trong trình tìm kiếm kiến thức học sinh chưa xác, chưa khoa học, học sinh vào kết luận giáo viên để tự kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm cách học Nhận sai sót biết cách sửa sai biết cách học Dạy học tích hợp biểu cách tiếp cận lấy học sinh trung tâm, xu hướng chung có nhiều ưu so với dạy học truyền thống Định hướng đầu Đặc điểm nhất, có ý nghĩa trung tâm đào tạo nghề theo lực thực định hướng ý vào kết đầu trình đào tạo xem học sinh làm vào cơng việc thực tiễn để đạt tiêu chuẩn đầu Như vậy, học sinh để làm đòi hỏi có liên quan đến chương trình, để làm tốt cơng việc thực tiễn mong đợi liên quan đến việc đánh giá kết học tập Học sinh đạt đòi hỏi tùy thuộc vào khả người Trong đào tạo, việc định hướng kết đầu nhằm đảm bảo chất lượng trình đào tạo, cho phép người sử dụng sản phẩm đào tạo tin tưởng sử dụng thời gian dài, đồng thời góp phần tạo niềm tin cho khách hàng Dạy học tích hợp ý đến kết học tập học sinh để vận dụng vào công việc tương lai nghề nghiệp sau này, đòi hỏi q trình học tập phải đảm bảo chất lượng hiệu để thực nhiệm vụ Từ kết đầu đến xác định vai trò người có trách nhiệm tạo kết đầu này, vai trò tập hợp hành vi mong đợi theo nhiệm vụ, cơng việc mà người thực thật Do đó, đòi hỏi giáo viên phải dạy Lê Quốc Thiện – Trường tiểu học Nguyễn Huệ - Mỹ Tho – Tiền Giang lý thuyết chuyên mơn nghề nghiệp vừa phải hướng dẫn quy trình cơng nghệ, thao tác nghề nghiệp chuẩn xác, phổ biến kinh nghiệm, nêu dạng sai lầm, hư hỏng, nguyên nhân biện pháp khắc phục, biết cách tổ chức hướng dẫn luyện tập Dạy học lực thực Dạy học tích hợp định hướng kết đầu nên phải xác định lực mà học sinh cần nắm vững, nắm vững thể công việc nghề nghiệp theo tiêu chuẩn đặt xác định việc phân tích nghề xây dựng chương trình Xu chương trình dạy nghề xây dựng sở tổ hợp lực cần có người lao động thực tiễn sản xuất, kinh doanh Phương pháp dùng phổ biến để xây dựng chương trình phương pháp phân tích nghề phân tích chức nghề cụ thể Theo phương pháp này, chương trình đào tạo nghề thường kết cấu theo module lực thực Điều đồng nghĩa với việc nội dung giảng dạy module phải xây dựng theo hướng “tiếp cận theo kỹ năng” Dạy học tích hợp hiểu hình thức dạy học kết hợp dạy lý thuyết dạy thực hành, qua học sinh hình thành lực hay kỹ hành nghề nhằm đáp ứng mục tiêu module Dạy học phải làm cho học sinh có lực tương ứng với chương trình Do đó, việc dạy kiến thức lý thuyết mức độ hàn lâm mà mức độ cần thiết nhằm hỗ trợ cho phát triển lực thực hành học sinh Trong dạy học tích hợp, lý thuyết hệ thống tri thức khoa Lê Quốc Thiện – Trường tiểu học Nguyễn Huệ - Mỹ Tho – Tiền Giang học chuyên ngành vấn đề bản, quy luật chung lĩnh vực chuyên ngành Hơn nữa, việc dạy lý thuyết túy dẫn đến tình trạng lý thuyết sng, kiến thức sách khơng mang lại lợi ích thực tiễn Do đó, cần gắn lý thuyết với thực hành trình dạy học Thực hành hình thức luyện tập để trau dồi kỹ năng, kỹ xảo hoạt động giúp cho học sinh hiểu rõ nắm vững kiến thức lý thuyết Đây khâu để thực nguyên lý giáo dục học đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn Thực hành phải có đủ phương tiện, kế hoạch, quy trình luyện tập gắn với vấn đề lý thuyết vừa học Để hình thành cho học sinh kỹ cần phải dạy cho họ biết cách kết hợp huy động hợp lý nguồn nội lực (kiến thức, khả thực thái độ) ngoại lực (tất huy động nằm ngồi cá nhân) Như vậy, giáo viên phải định hướng, giúp đỡ, tổ chức, điều chỉnh động viên hoạt động học sinh Sự định hướng giáo viên góp phần tạo môi trường sư phạm bao gồm yếu tố cần có phát triển học sinh mà mục tiêu học đặt cách giải chúng Giáo viên vừa có trợ giúp vừa có định hướng để giảm bớt sai lầm cho học sinh phần thực hành; đồng thời kích thích, động viên học sinh nẩy sinh nhu cầu, động hứng thú để tạo kết mới, tức chuyển hóa kinh nghiệm thành sản phẩm thân Trong dạy học tích hợp, học sinh đặt vào tình đời sống thực tế, phải trực tiếp quan sát, thảo luận, làm tập, giải nhiệm vụ đặt theo cách nghĩ mình, tự lực tìm kiếm nhằm khám phá điều chưa rõ khơng phải thụ động tiếp thu Lê Quốc Thiện – Trường tiểu học Nguyễn Huệ - Mỹ Tho – Tiền Giang tri thức giáo viên xếp Học sinh cần phải tiếp nhận đối tượng qua phương tiện nghe, nhìn, phân tích đối tượng nhằm làm bộc lộ phát mối quan hệ chất, tất yếu vật, tượng Từ đó, học sinh vừa nắm kiến thức vừa nắm phương pháp thực hành Như vậy, giáo viên không đơn truyền đạt kiến thức mà hướng dẫn thao tác thực hành Hoạt động cần có kiểm soát, dạy học vậy, giáo viên cần có kiểm sốt, củng cố nhận thức đúng, uốn nắn nhận thức chưa Việc kiểm sốt thực qua thơng tin, tự đánh giá, điều chỉnh Việc đánh giá xác định lực phải theo quan điểm học sinh phải thực hành công việc giống người công nhân thực thực tế Việc đánh giá riêng người họ hồn thành cơng việc, đánh giá đem so sánh học sinh với học sinh khác mà đánh giá dựa Chuẩn kiến thức kỹ C KẾ HOẠCH DẠY HỌC TÍCH HỢP Bài dạy học tích hợp a Bài dạy tích hợp Bài dạy tích hợp đơn vị học tập nhỏ có khả hình thành nơi người học kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để giải công việc phần công việc chun mơn cụ thể, góp phần hình thành lực thực hoạt động nghề nghiệp họ Khi xây dựng dạy theo quan điểm tích hợp, người GV khơng trọng nội dung kiến thức tích hợp mà phải xây dựng hệ thống hoạt động, thao tác tương ứng nhằm tổ chức, dẫn dắt người học bước thực Lê Quốc Thiện – Trường tiểu học Nguyễn Huệ - Mỹ Tho – Tiền Giang để hình thành lực Bài dạy theo quan điểm tích hợp phải học hoạt động phức hợp đòi hỏi tích hợp kiến thức, kỹ chun mơn để giải tình nghề nghiệp Bài dạy tích hợp liên quan đến thành phần sau: - Chương trình đào tạo nghề - Module giảng dạy - Giáo án tích hợp - Đề cương giảng theo giáo án - Đề kiểm tra - Các mô phỏng, vẽ, biểu mẫu sử dụng giảng Trong đó, giáo án tích hợp thành phần quan trọng Vì vậy, để tổ chức dạy học tích hợp thành cơng GV phải biên soạn giáo án tích hợp phù hợp với trình độ người học, với điều kiện thực tiễn sở đào tạo, đảm bảo thời gian nội dung theo chương trình khung quy định b Giáo án tích hợp Giáo án tích hợp khơng phải đề cương kiến thức để giáo viên lên lớp truyền thụ áp đặt cho người học, mà thiết kế hoạt động, tình nhằm tổ chức cho người học thực lên lớp để giải nhiệm vụ học tập Việc xây dựng giáo án tích hợp phải đảm bảo nội dung cấu trúc đặc thù Việc lựa chọn hoạt động giáo viên học sinh đòi hỏi sáng tạo linh hoạt để người học thông qua hoạt động mà tự chiếm lĩnh tri thức, kỹ thái độ lao động nghề nghiệp sống Lê Quốc Thiện – Trường tiểu học Nguyễn Huệ - Mỹ Tho – Tiền Giang Cấu trúc giáo án tích hợp Thời gian thực hiện: ………… ……………… …… GIÁO ÁN SỐ: … …… Tên cũ: ………… ……………… ……………… Thực từ ngày … …… đến ngày … …… TÊN BÀI: ……………………………………………………………………………………… … MỤC TIÊU, YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Sau lhi học xong học sinh có khả năng: …………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………… ………………… ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: …………………………………………………………………………………… ………………… Lê Quốc Thiện – Trường tiểu học Nguyễn Huệ - Mỹ Tho – Tiền Giang …………………………………………………………………………………… ………………… NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP: I ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: ……………… II THỰC HIỆN BÀI HỌC: NỘI DUNG I Phần mở đầu: Dẫn nhập: Giới thiệu tổng quan học Ví dụ: lịch sử, vị trí, vai trò, câu chuyện, hình ảnh…liên quan đến học Lựa chọn hoạt động phù hợp Giới thiêu chủ đề: - Tên học: ĐỊNH PHƯƠNG LƯỢNG PHÁP Lựa chọn thời gian phù hợp Lựa chọn phương Lựa chọn phương thời gian - Nội dung học:(Giới thiệu tổng phù hợp pháp phù hợp Lựa - Mục tiêu: chọn phù hợp quan quy trình cơng nghệ trình tự thực kỹ cần đạt theo mục tiêu học) Lê Quốc Thiện – Trường tiểu học Nguyễn Huệ - Mỹ Tho – Tiền Giang 10 pháp + Tiểu kỹ (công việc 1) + Tiểu kỹ (công việc 2) + Tiểu kỹ n (công việc n) Giải vấn đề: Tiểu kỹ (công việc 1) a Lý thuyết liên quan: (chỉ dạy kiến thức lý thuyết liên quan đến tiểu kỹ 1) Lựa b Trình tự thực hiện: (hướng dẫn ban chọn đầu thực tiểu kỹ 1) thời gian c Thực hành: (hướng dẫn thường phù hợp Lựa chọn phương pháp phù hợp xuyên thực tiểu kỹ 1) n Tiểu kỹ n (công việc n) (Các phần tương tự thực tiểu kỹ 1) Kết thúc vấn đề; Lựa Lựa - Củng cố kiến thức: (nhấn mạnh chọn phương kiến thức lý thuyết liên quan cần lưu thời gian ý) phù hợp chọn phù hợp - Củng cố kỹ năng: (cũng cố kỹ cần lưu ý; sai hỏng thường gặp cách khắc phục ) - Nhận xét kết học tập: (đánh giá ý thức kết học tập) - Hướng dẫn chuẩn bị cho buổi học Lê Quốc Thiện – Trường tiểu học Nguyễn Huệ - Mỹ Tho – Tiền Giang 11 pháp sau: (về kiến thức, vật tư, dụng cụ ) Hướng dẫn tự học: - Hướng dẫn tài liệu liên quan đến nội dung học để học sinh tham khảo - Hướng dẫn tự rèn luyện Lựa chọn thời gian phù hợp Lựa chọn phương pháp phù hợp III RÚT KINH NGHIỆM SAU KHI DẠY: …………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………… ………………… Người viết thu hoạch Lê Quốc Thiện Lê Quốc Thiện – Trường tiểu học Nguyễn Huệ - Mỹ Tho – Tiền Giang 12 ... dạy học thành trình tự học, trình cá nhân hóa học sinh Dạy học lấy học sinh trung tâm đòi hỏi học sinh chủ thể hoạt động học, họ phải tự học, tự nghiên cứu để tìm kiến thức hành động mình, học. .. điểm kết hợp môn học module kỹ hành nghề Các module xây dựng theo quan điểm hướng đến lực thực Module đơn vị học tập có tính trọn vẹn, tích hợp lý thuyết thực hành để học sinh sau học xong có lực... giá dựa Chuẩn kiến thức kỹ C KẾ HOẠCH DẠY HỌC TÍCH HỢP Bài dạy học tích hợp a Bài dạy tích hợp Bài dạy tích hợp đơn vị học tập nhỏ có khả hình thành nơi người học kiến thức, kỹ năng, thái độ
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp tiểu học module 12 , bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp tiểu học module 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay