Ðiều khiển thiết bị qua bluetooth giao tiếp với máy tính dùng PIC16f877a (có code và sơ đồ mạch)

26 188 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2018, 19:27

Ðiều khiển thiết bị qua bluetooth giao tiếp với máy tính dùng PIC16f877a (có code và sơ đồ mạch) Ðiều khiển thiết bị qua bluetooth giao tiếp với máy tính dùng PIC16f877a (có code và sơ đồ mạch) Ðiều khiển thiết bị qua bluetooth giao tiếp với máy tính dùng PIC16f877a (có code và sơ đồ mạch) Ðiều khiển thiết bị qua bluetooth giao tiếp với máy tính dùng PIC16f877a (có code và sơ đồ mạch) Ðiều khiển thiết bị qua bluetooth giao tiếp với máy tính dùng PIC16f877a (có code và sơ đồ mạch) ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA BLUETOOTH GIAO TIẾP VỚI MÁY TÍNH MỤC LỤC Contents DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ V DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .VI DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VII CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG 1.2 MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI .1 1.3 NỘI DUNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TÌM HIỂU CÁC LINH KIỆN 2.1 VI ĐIỀU KHIỂN ATMEGA 32A 2.1.1 2.2 Giới thiệu BLUETOOTH HC-05 2.2.1 Giới thiệu 2.2.2 Sơ đồ chân Bluetooth HC-05 2.3 PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN MICROSOFT VISUAL C# .7 CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG .8 3.1 SƠ ĐỒ KHỐI CỦA HỆ THỐNG .8 3.2 LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT 3.3 NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG 10 3.4 MƠ HÌNH MƠ PHỎNG VÀ THỰC TẾ 11 CHƯƠNG KẾT LUẬN 16 4.1 NHẬN XÉT 16 4.2 KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .16 TÀI LIỆU THAM KHẢO 17 PHỤ LỤC A 18 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT A Ampere LED Light Emitting Diode V Voltage ĐỒ ÁN Trang 1/21 CHƯƠNG 1.1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Giới thiệu chung Với phát triển xã hội nay, thiết bị điện tử tự động hóa ứng dụng nhiều sống ngày Nó mang lại nhiều lợi tiện lợi cho sống người Từ em học từ giảng đường nhà trường, em xin giới thiệu sản phẩm nhỏ mang lại tiện lớn cho người điều khiển thiết bị thơng qua máy tính kết nối bluetooth 1.2 Mục đích đề tài Thiết kế mạch điều khiển thiết bị qua bluetooth giao tiếp với máy tính, với lập trình đơn giản, viết chương trình kết hợp lại, nhầm khai thác khả điều khiển thiết bị đơn giản tốn thời gian tiện lợi cho người sử dụng ví dụ điều khiển đèn quạt phạm vi từ 8-10m mà lại tận nơi để tắt mở 1.3 Nội dung thực Tìm hiểu vi điều khiển Atmega32A , sử dụng module Bluetooth HC-05 , viết code máy tính , thiết kế thi cơng hồn thiện mạch Điều khiển thiết bị qua Bluetooth giao tiếp với máy tính ĐỒ ÁN Trang 2/21 CHƯƠNG 2.1 TÌM HIỂU CÁC LINH KIỆN Vi điều khiển ATMEGA 32A 2.1.1 Giới thiệu Atmega32A vi điều khiển thuộc họ AVR hãng ATMEL, có 40 chân, có 32 chân tín hiệu I/O, sử dụng thạch anh 8MHz (Nguồn : hshop.com) Hình 2.1 ATMEGA32A Điều khiển thiết bị qua Bluetooth giao tiếp với máy tính ĐỒ ÁN Trang 3/21 Hình 2.2 Sơ đồ chân ATMEGA32A ATMEGA32A gồm có port : Port A, Port B, Port C, Port D Port A , Port B , Port C , Port D gồm chân từ P0 đến P7 Chân nguồn Vcc chân số 10 chân số 30 với điện áp nguồn từ 4.5V đến 5.5V Chân Reset chân số Chân GND chân số 11 chân số 31 chân nối mass đất Chân XTAL1, XTAL2 chân nối thạch anh chân số 12 13 2.2 Bluetooth HC-05 2.2.1 Giới thiệu Module bluetooth HC05 dùng để thiết lập kết nối nối tiếp thiết bị Điều khiển thiết bị qua Bluetooth giao tiếp với máy tính ĐỒ ÁN Trang 4/21 sóng Bluetooth ví dụ kết nối module Bluetooth với máy tính , module Bluetooth với điện thoại di động số thiết bị khác Điện áp hoạt động từ 3,35v , khoảng cách thu phát khơng dây có bán kính khoảng 10-12m Module bluetooth HC-05 hoạt động chế độ: MASTER SLAVE + Chê độ SLAVE: thiết lập kết nối từ laptop, thiết bị khác để dò tìm module sau kết nối với mật mặc định 1234 Với tốc độ baud 9600 + Chế độ MASTER: tự động dò tìm thiết bị bluetooth khác chủ động kết nối mà không cần thiết lập giống chế độ SLAVE (Nguồn: hshop.com) Hình 2.3 Module Bluetooth HC-05 2.2.2 Sơ đồ chân Bluetooth HC-05 - GND: Là chân nối đất - 3.3V: Là chân điện áp nguồn 3.3V - 5V: Là chân điện áp nguồn 5V - TXD: Là chân truyền liệu từ module Bluetooth HC-05 tới máy tính vi điều khiển Điều khiển thiết bị qua Bluetooth giao tiếp với máy tính ĐỒ ÁN Trang 5/21 - RXD: Là chân truyền liệu từ máy tính vi điều khiển đến module Bluetooth HC-05 - KEY: Chế độ đặt lệnh AT từ máy tính, vi điều khiển Hình 2.4 Các chân module Bluetooth HC-05 CHƯƠNG 3.1 THIẾT KẾ HỆ THỐNG Sơ đồ khối hệ thống Điều khiển thiết bị qua Bluetooth giao tiếp với máy tính ĐỒ ÁN Trang 7/21 Hình 3.2 Lưu đồ giải thuật 3.3 Nguyên lí hoạt động Điều khiển thiết bị qua Bluetooth giao tiếp với máy tính ĐỒ ÁN Trang 8/21 Ta kết nối máy tính với module bluetooth HC-05 , nhập mật kết nối module Bluetooth máy tính mật mặc định 1234 , tốc độ Baud cố định 9600 Sau kết nối module bluetooth HC-05 chớp đèn sáng giây lần lặp lại liên tục Sau ta dùng phần mềm giao tiếp với máy tính Hercules để kết nối gửi tín hiệu đến mạch Sau nhận tín hiệu từ phần mềm điều khiển, vi xử lí Atmega32 xử lí thơng tin gửi đến thông qua giao tiếp Uart từ module bluetooth HC-05 Ta thiết lập thông tin sẵn sau : gửi kí tự ‘a’ ‘c’ ‘e’ ‘g’ ngõ mức cao tức thiết bị kết nối với bật, kí tự ‘b’ ‘d’ ‘f’ ‘h’ mức thấp tức thiết bị kết nối với bị tắt Tùy theo trình thiết lập thay đổi ký tự gửi tùy theo ý muốn ví dụ 1234 mức cao thiết bị bật ngược lại 5678 mức thấp thiết bị tắt 3.4 Mơ hình mơ thực tế Điều khiển thiết bị qua Bluetooth giao tiếp với máy tính ĐỒ ÁN Trang 9/21 Hình 3.3 Mơ ATMEGA32 Bluetooth HC-05 Điều khiển thiết bị qua Bluetooth giao tiếp với máy tính ĐỒ ÁN Trang 10/21 Hình 3.4 Khối nguồn khối thiết bị Điều khiển thiết bị qua Bluetooth giao tiếp với máy tính ĐỒ ÁN Trang 11/21 Hình 3.5 Mạch in Điều khiển thiết bị qua Bluetooth giao tiếp với máy tính ĐỒ ÁN Trang 12/21 Hình 3.6 Mạch thực tế phía trước Điều khiển thiết bị qua Bluetooth giao tiếp với máy tính ĐỒ ÁN Trang 13/21 Hình 3.7 Mạch thực tế phía sau Điều khiển thiết bị qua Bluetooth giao tiếp với máy tính ĐỒ ÁN Trang 14/21 CHƯƠNG 4.1 KẾT LUẬN Nhận xét Do lần đầu học hỏi sử dụng vi điều khiển ATMEGA32A nên gặp nhiều hạn chế khó khăn lập trình, mạch tương đối đơn giản chủ yếu điều khiển số thiết bị đơn giản gia đình, dựa kết đạt phát triển rộng phục vụ nhiều thứ cuôc sống ngày 4.2 Khả ứng dụng hướng phát triển Mạch điều khiểu thiết bị có tính ứng dụng cao sống ngày ta cần lắp đặt thêm số thiết bị khác vào mạch điều khiển từ xa lúc nhiều thiết bị khác Quy mô sử dụng: nhà, phòng học, bãi xe,… Điều khiển thiết bị qua Bluetooth giao tiếp với máy tính ĐỒ ÁN Trang 15/21 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] http://hshop.vn [2] Vi điều khiển ứng dụng (2015), NXB Bách Khoa - Hà Nội, Phạm Quang Huy Tiếng Anh: [3] HC-05 Datasheet Điều khiển thiết bị qua Bluetooth giao tiếp với máy tính ĐỒ ÁN Trang 16/21 PHỤ LỤC A Điều khiển thiết bị qua Bluetooth giao tiếp với máy tính ĐỒ ÁN Trang 17/21 Điều khiển thiết bị qua Bluetooth giao tiếp với máy tính ĐỒ ÁN Trang 18/21 Điều khiển thiết bị qua Bluetooth giao tiếp với máy tính ĐỒ ÁN Trang 19/21 Điều khiển thiết bị qua Bluetooth giao tiếp với máy tính ĐỒ ÁN Trang 20/21 Điều khiển thiết bị qua Bluetooth giao tiếp với máy tính ĐỒ ÁN Trang 21/21 Điều khiển thiết bị qua Bluetooth giao tiếp với máy tính ... Điều khiển thiết bị qua Bluetooth giao tiếp với máy tính ĐỒ ÁN Trang 16/21 PHỤ LỤC A Điều khiển thiết bị qua Bluetooth giao tiếp với máy tính ĐỒ ÁN Trang 17/21 Điều khiển thiết bị qua Bluetooth giao. .. Bluetooth giao tiếp với máy tính ĐỒ ÁN Trang 18/21 Điều khiển thiết bị qua Bluetooth giao tiếp với máy tính ĐỒ ÁN Trang 19/21 Điều khiển thiết bị qua Bluetooth giao tiếp với máy tính ĐỒ ÁN Trang... Lưu đồ giải thuật Điều khiển thiết bị qua Bluetooth giao tiếp với máy tính ĐỒ ÁN Trang 7/21 Hình 3.2 Lưu đồ giải thuật 3.3 Nguyên lí hoạt động Điều khiển thiết bị qua Bluetooth giao tiếp với máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Ðiều khiển thiết bị qua bluetooth giao tiếp với máy tính dùng PIC16f877a (có code và sơ đồ mạch), Ðiều khiển thiết bị qua bluetooth giao tiếp với máy tính dùng PIC16f877a (có code và sơ đồ mạch), 1 Vi điều khiển ATMEGA 32A, CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG, 4 Mô hình mô phỏng và thực tế, 2 Khả năng ứng dụng và hướng phát triển, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay