Ma tran de thpt quoc gia mon hoa theo de minh hoa nam hoc 2018 2019

2 106 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2018, 09:27

... đảo đề để có đề chuẩn cho nhóm dùng 3.Thầy tham gia xin vui lòng tham gia nhóm : Link nhóm : https://www.facebook.com/groups/nhombiensoandethihoahoc/ ... phân loại theo ý kiến chủ quan , mong nhận góp ý thầy để phần phân loại hồn chỉnh 2.Mình muốn lập nhóm thầy cô biên soạn đề theo chuẩn cấu trúc với nội dung cụ thể sau : a.30 đề thi thử theo cấu... đề thi thử theo cấu trúc chuẩn b.Mỗi thầy cô làm phần giao :Các câu hỏi sưu tầm phải có chỉnh sửa cho khác với câu hỏi sưu tầm Phần dễ thầy giao thêm việc , phầm khó tách làm phần = lý thuyết thầy
- Xem thêm -

Xem thêm: Ma tran de thpt quoc gia mon hoa theo de minh hoa nam hoc 2018 2019 , Ma tran de thpt quoc gia mon hoa theo de minh hoa nam hoc 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn