Mẫu Thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm

4 685 4
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2012, 11:02

1.Mục đích:Thủ tục này qui định cách thức đảm bảo rằng hàng hoá được xếp dỡ - lưu kho - bao gói - bảo quản và giao hàng đúng quy định nhằm tránh hiện tượng sử dụng sai, làm hỏng, làm suy gi Câu l c b Giám c nhân sạ ộ đố ự- Tr s : CT4.1001, ơ th Sơng à - M ình, T Liêm, Hà N iụ ở Đ ị Đ ỹ Đ ừ ộ- i n tho i: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518Đ ệ ạ- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net THỦ TỤC BẢO TOÀN & GIAO SẢN PHẨM1. Mục đích:Thủ tục này qui đònh cách thức đảm bảo rằng hàng hoá được xếp dỡ - lưu kho - bao gói - bảo quản giao hàng đúng quy đònh nhằm tránh hiện tượng sử dụng sai, làm hỏng, làm suy giảm về chất lượng mất mát.2. Phạm vi:Thủ tục này áp dụng cho mọi sản phẩm do Công ty mua cung cấp.3.Đònh nghóa:3.1 Các thuật ngữ trong thủ tục này được áp dụng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9000:2000.3.2 Nguyên Vật Liệu, Vật Tư (NVL) Các loại sản phẩm do Công ty mua vào phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm.3.3 Thành Phẩm (TP): Sản phẩm do Công ty sản xuất cung ứng cho khách hàng Câu l c b Giám c nhân sạ ộ đố ự- Tr s : CT4.1001, ơ th Sơng à - M ình, T Liêm, Hà N iụ ở Đ ị Đ ỹ Đ ừ ộ- i n tho i: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518Đ ệ ạ- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net 4. Nội dung:Người thực hiện Qui trình Tài liệuNhân viên khoNhân viên khoThủ khoNhân viên khoThủ khoNhân viên khoThủ khoHDCV xuất nhập thành phẩm, phiếu nhập khoBảng lưu khoHDCV lưu kho, sơ đồ sắp xếp, lưu khoHDCV xuất nhập thành phẩm, phiếu xuất hàngHoá đơn xuất hàng Yêu cầu bảo toàn & giao sản phẩmNhận thành phẩmLập chứng từ, giải thíchSắp xếp, lưu khoGiao hàngLập chứng từCâu l c b Giám c nhân sạ ộ đố ự- Tr s : CT4.1001, ơ th Sơng à - M ình, T Liêm, Hà N iụ ở Đ ị Đ ỹ Đ ừ ộ- i n tho i: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518Đ ệ ạ- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net 1. Nhận thông tin giao hàng:- Khi hàng chuẩn bò hoàn thành, Xưởng Hoàn thành sẽ có thông tin về đơn hàng, số lượng… cho Kho thành phẩm.- Kho thành phẩm chuẩn bò nơi để hàng hoá.2. Lập chứng từ nhận hàng:- Khi Xưởng Hoàn thành giao hàng kho thành phẩm làm phiếu nhập giữa bên giao bên nhận ký tên sau đó chuyển lên Ban Tổng Giám Đốc ký; chuyển một bản sang Phòng Kế toán lưu một bản Kho thành phẩm lưu một bản, Xưởng Hoàn thành lưu một bản.3. Sắp xếp lưu kho:- Trước khi nhập hàng, khu thành phẩm có trách nhiệm sắp xếp mặt bằng sạch sẽ ngăn nắp gọn gàng.- Hướng dẫn người xếp hàng, xếp hàng đúng vò trí.- Lập sơ đồ khu vực xếp hàng đối với từng đơn hàng cụ thể hàng tuần khi nhập thêm hàng thành phẩm của mã hàng mới.- Hàng hoá của mỗi mã hàng phải có tem ghi rõ mã hàng, màu, size.- Hàng hoá trong quá trình xếp dỡ, di chuyển phải nhẹ nhành tránh va chạm, đổ vỡ méo thùng cartons.- Không xếp hàng hoá ở ngoài trời.- Các khu vực dễ có nước mưa hắt khi mưa lớn phải để hàng hoá trên palet.4. Giao hàng:- Trước khi xuất hàng Kho thành phẩm kiểm tra từng đơn hàng theo mã Phòng XNK làm lệnh chuyển sang Phòng Kế toán làm phiếu xuất.- Thủ kho phải bảo đảm rằng những hàng hoá có khối lượng lớn nặng phải được sử dụng phương pháp, dụng cụ thích hợp nhằm tránh không bò làm hư hại trong quá trình vận chuyển. Câu l c b Giám c nhân sạ ộ đố ự- Tr s : CT4.1001, ơ th Sơng à - M ình, T Liêm, Hà N iụ ở Đ ị Đ ỹ Đ ừ ộ- i n tho i: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518Đ ệ ạ- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net - Khi đã được chỉ rõ trong hợp đồng hay đơn đặt hàng thì việc giao chuyển hàng đến vò trí của khách hàng được thực hiện theo cách thức đã thoả thuận.- Nhận kiểm tra phiếu xuất đúng với số lượng do Phòng Kế hoạch đưa xuống.- Kết hợp bảo vệ Công ty kiểm tra hàng trên xe hoặc trên container trước khi ra khỏi cổng Công ty.5. Lập chứng từ:- Lưu hồ sơ giao hàng vào file cẩn thận.- Báo cáo kết quả giao hàng Cho Phòng XNK, KH.5. Tài liệu tham khảo: - Sổ Tay Chất Lượng 6. Phụ lục: . contact@cpoclub.net THỦ TỤC BẢO TOÀN & GIAO SẢN PHẨM1. Mục đích :Thủ tục này qui đònh cách thức đảm bảo rằng hàng hoá được xếp dỡ - lưu kho - bao gói - bảo quản và giao. Tư (NVL) Các loại sản phẩm do Công ty mua vào phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm. 3.3 Thành Phẩm (TP): Sản phẩm do Công ty sản xuất và cung ứng cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu Thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm, Mẫu Thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm, Mẫu Thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn