noi dung luan van cao hoc phuong phap day hoc

83 29 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 09:28

Xây dựng và sử dụng câu hỏi, bài tập để củng cố, hoàn thiện kiến thức phần III – Sinh học Vi sinh vật Sinh học 10 THPTTrong bộ môn SH ở trường phổ thông, tất cả các tài liệu giáo khoa SH từ lớp 6 cho đến lớp 12 đã được các tác giả thiết kế sẵn các CH, BT ở cuối mỗi bài, mỗi chương. Những CH, BT này giúp GV định hướng xác định mục tiêu bài học; và giúp HS hệ thống hoá những kiến thức trọng tâm của bài; cũng có thể sử dụng những CH, BT này để củng cố, hoàn thiện kiến thức hay kiểm tra đánh giá mức độ nắm vững kiến thức của HS. Nói như thế, không có nghĩa là chỉ cần những CH, BT trong SGK là có thể tổ chức được bài lên lớp. Chẳng hạn, nếu dựa vào các khâu của QTDH, có thể phân ra CH, BT sử dụng trong khâu nghiên cứu tài liệu mới; CH, BT sử dụng trong khâu củng cố, hoàn thiện; CH, BT sử dụng trong khâu kiểm tra đánh giá. Nếu xuất phát từ cơ sở phân loại dựa vào mức độ nhận thức của HS, ta có thể phân ra CH yêu cầu mức độ tái hiện sự kiện, hiện tượng, quá trình; CH yêu cầu mức độ hiểu khái niệm; CH yêu cầu mức độ vận dụng khái niệm; CH yêu cầu ở mức sáng tạo. Hoặc nếu dựa vào mức độ tích cực nhận thức của HS, người ta có thể phân ra CH tái hiện thông báo; CH tìm tòi bộ phận; CH tích cực tư duy tìm tòi sáng tạo. Cũng có khi dựa vào hình thức ra CH, người ta có thể phân ra CH tự luận; CH trắc nghiệm khách quan. Hoặc dựa vào yêu cầu phải hoàn thành là viết hay vấn đáp mà người ta có thể phân ra CH yêu cầu trả lời bằng lời nói (vấn đáp); CH yêu cầu trả lời bằng chữ viết.v.v PHẦN I: MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Từ năm học 2006-2007, HS THPT học chương trình phân ban với SGK Bộ SGK nói chung SGK mơn SH nói riêng biên soạn với quan niệm đại, sách không nêu nội dung kiến thức, mà trọng đến việc thiết kế hoạt động học tập, coi trọng việc vận dụng kiến thức, bồi dưỡng lực tự học phương pháp tư duy, rèn luyện trí thơng minh, bồi dưỡng lực phát vấn đề giải vấn đề, lực sáng tạo cho HS Do đó, GV cần đổi PPDH để giúp HS tự học, tự phát chiếm lĩnh tri thức mới, hình thành phương pháp học tập tích cực chủ động Nhiều PPDH tích cực áp dụng trường THPT mang lại hiệu Cốt lõi PPDH tích cực thơng qua hệ thống CH, BT để thiết kế hình thức tổ chức dạy học để phát huy tính chủ động cho HS Vấn đề sử dụng CH, BT GV THPT thực thường xuyên tiết dạy Tuy nhiên, nhiều GV gặp khó khăn việc xây dựng sử dụng CH, BT dạy Những CH, BT sử dụng thường chưa mang tính hệ thống, chưa rõ ràng dẫn đến HS khơng hiểu GV muốn hỏi cần phải trả lời GV gặp khó khăn việc xây dựng xếp CH, BT theo khâu QTDH, việc lựa chọn CH, BT để thiết kế giáo án phù hợp với lực nhận thức lớp học Trong khâu củng cố hoàn thiện kiến thức vấn đề sử dụng CH, BT để giúp HS củng cố, hệ thống hoá khắc sâu kiến thức trọng nhiều ngun nhân khác Xuất phát từ từ vai trò quan trọng CH, BT QTDH sở để lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Xây dựng sử dụng câu hỏi, tập để củng cố, hoàn thiện kiến thức phần III – Sinh học Vi sinh vật Sinh học 10 THPT” Mục tiêu nghiên cứu đề tài Nghiên cứu quy trình xây dựng biện pháp sử dụng CH, BT khâu củng cố, hoàn thiện kiến thức nhằm nâng cao chất lượng DH phần III – Sinh học vi sinh vật Sinh học 10 THPT Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Nghiên cứu sở lí luận thực tiễn việc sử dụng CH, BT điều tra thực trạng DH phần III - SH VSV SH 10 trường THPT 3.2 Phân tích cấu trúc, nội dung, thành phần kiến thức phần III - SH VSV SH 10 để xác định trọng tâm kiến thức mã hóa thành CH, BT 3.3 Thiết lập nguyên tắc, quy trình xây dựng, sử dụng CH, BT để củng cố, hoàn thiện kiến thức phần III - SH VSV SH 10 THPT 3.4 Xây dựng hệ thống CH, BT để thiết kế giáo án, đề xuất biện pháp để củng cố, hoàn thiện kiến thức phần III - SH VSV SH 10 THPT 3.5 TN sư phạm Phạm vi nghiên cứu 4.1 Giới hạn nghiên cứu Xây dựng, sử dụng hệ thống CH, BT để củng cố, hoàn thiện kiến thức phần III SH Vi sinh vật SH 10 THPT” 4.2 Thời gian nghiên cứu Từ tháng 01/ 2012 đến tháng 09/2012 Đối tượng khách thể nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu Quy trình xây dựng, sử dụng hệ thống CH, BT để củng cố, hoàn thiện kiến thức phần III - SH VSV SH 10 THPT 5.2 Khách thể nghiên cứu - GV dạy học môn SH THPT: Điều tra GV dạy môn SH trường THPT tỉnh Đồng Tháp việc sử dụng CH, BT khâu củng cố, hoàn thiện kiến thức QTDH - HS THPT: Điều tra mức độ lĩnh hội kiến thức HS, đặc biệt kiến thức phần III - SH VSV SH 10 THPT Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng hệ thống CH, BT để củng cố, hoàn thiện kiến thức phần III - SH VSV SH 10 THPT đảm bảo tính khoa học, sư phạm, phù hợp với mục tiêu DH củng cố, hoàn thiện khắc sâu kiến thức cho HS nâng cao chất lượng DH Phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Nghiên cứu tài liệu: Phương phápluận dạy học SH, SGK SH 10, sách GV SH 10, tài liệu chuyên môn SH VSV kiến thức có liên quan để làm sở lí luận cho đề tài 7.2 Phương pháp điều tra, quan sát sư phạm - Điều tra, tìm hiểu tình hình học tập mơn SH, kết học tập HS trường: THPT Trường Xuân, THPT Châu Thành I THPT Lai Vung I tỉnh Đồng Tháp phiếu điều tra HS - Điều tra việc dạy GV dạy học môn SH số trường THPT Đồng Tháp phiếu điều tra GV - Mục tiêu: Xác định tính khả thi hiệu việc xây dựng sử dụng CH, BT 7.3 Phương pháp TN - Phối hợp với GV phổ thơng có chun mơn sâu, thống nội dung, phương pháp sử dụng hệ thống CH, BT đưa vào khâu củng cố hoàn thiện QTDH trường: THPT Trường Xuân, THPT Châu Thành I THPT Lai Vung I tỉnh Đồng Tháp - Các lớp TN ĐC chọn có trình độ tương đương Việc bố trí TN ĐC tiến hành song song - Các lớp ĐC dạy theo phương pháp mà GV sử dụng - Các lớp TN dạy theo phương pháp sử dụng CH, BT nhằm phát huy tính tích cực hoạt động HS, đặc biệt sử dụng CH, BT xây dựng vào khâu củng cố, hoàn thiện kiến thức - Các lớp ĐC TN kiểm tra với nội dung CH, BT 7.4 Phương pháp thống kê toán học 7.4.1 Định lượng Các kiểm tra lớp ĐC TN chấm theo thang điểm 10, sau xử lý kết thu thống kê toán học với tham số: - Điểm trung bình ( x ) tham số xác định giá trị trung bình điểm số HS xi : Giá trị điểm số định ni : Số có điểm số xi x n: Tổng số làm  ni x i n - Độ lệch chuẩn (s): Khi có giá trị trung bình phải dựa vào đại lượng phân tán xung quanh giá trị trung bình cộng hay nhiều để đánh giá Sự phân tán mơ tả độ lệch chuẩn s s cho biết mức độ phân tán quanh giá trị X , s bé độ phân tán  ( x  x) i s ni n - Phương sai (s2): Đặc trưng cho sai biệt số liệu kết nghiên cứu Phương sai lớn sai biệt s - Hệ số biến thiên: Cv% = - Sai số trung bình cộng: m =  ( x  x)  i ni n s 100% X s n Khi có hai số trung bình cộng khác nhau, độ lệch chuẩn khác phải xét đến hệ số biến thiên (Cv) + Cv: 0-10% + Cv: 10-30% + Cv: 30-100% : Dao động nhỏ, độ tin cậy cao : Dao động trung bình : Dao động lớn, độ tin cậy nhỏ - Để so sánh giá trị điểm trung bình lớp ĐC TN sử dụng test thống kê T Do mẫu có lớn 30 nên T có phân bố xấp xỉ phân bố chuẩn tắc Như Test thống kê T dùng T x TN  x ĐC sTN s2  ĐC nTN n ĐC sTN : Phương sai lớp TN s ĐC : Phương sai lớp ĐC nTN : Số kiểm tra lớp TN n ĐC : Số kiểm tra lớp ĐC Với mức ý nghĩa α tính c theo điều kiện c 1   Nếu mức ý nghĩa α = 5% c =1,64 (kiểm định bên) Nếu mức ý nghĩa α = 5% c =1,96 (kiểm định bên) - Nếu T  c điểm trung bình lớp TN cao điểm trung bình lớp ĐC - Nếu T c điểm trung bình lớp TN điểm trung bình lớp ĐC khơng khác biệt 7.4.2 Định tính Phân tích định tính qua: - Trình độ nắm vững kiến thức HS - Khả làm việc độc lập HS - Khả vận dụng kiến thức vào tình khác HS Dự kiến đóng góp đề tài 8.1 Góp phần hệ thống hóa sở lí luận sử dụng CH, BT dạy học SH nói chung khâu củng cố, hồn thiện kiến thức nói riêng 8.2 Thiết lập nguyên tắc, quy trình xây dựng, sử dụng CH, BT để củng cố, hoàn thiện kiến thức số phần III - SH Vi sinh vật SH 10 THPT 8.3 Xây dựng hệ thống CH, BT đề xuất biện pháp cụ thể để củng cố, hoàn thiện kiến thức số phần III - SH Vi sinh vật SH 10 THPT 8.4 Xây dựng số giáo án mẫu theo hướng sử dụng CH, BT để củng cố, hoàn thiện kiến thức phần III - SH Vi sinh vật SH 10 THPT Đưa giáo án vào TN nhằm xác định tính khả thi hệ thống CH, BT phương pháp sử dụng chúng vào khâu củng cố, hoàn thiện kiến thức Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu phần kết luận cấu trúc luận văn gồm chương: Chương Cơ sở lí luận thực tiễn việc sử dụng câu hỏi, tập để tổ chức hoạt động học tập học sinh dạy học môn sinh học Chương Xây dựng sử dụng câu hỏi, tập để củng cố, hoàn thiện kiến thức phần sinh học vi sinh vật sinh học 10 THPT Chương Thực nghiệm sư phạm PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÂU HỎI, BÀI TẬP ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC BỘ MÔN SINH HỌC 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu CH, BT DH 1.1.1 Những vấn đề nghiên cứu CH, BT DH giới Trên giới, từ lâu người ta quan tâm đến việc DH CH, BT Ở số nước phương Tây như: Pháp, Mỹ, xuất nhiều tài liệu lý luận dạy học theo hướng khuyến khích tăng cường sử dụng CH, BT để rèn luyện tính chủ động tích cực HS từ bậc học tiểu học lên trung học Ở số nước Đông Âu, đặc biệt Liên Xơ (cũ), có nhiều tài liệu tác giả đề cập đến mục đích, nội dung phương pháp thiết kế sử dụng vai trò, giá trị CH, BT DH như: Socolovskaia 1971, Abramova, P.B.Gophman, Kadosnhicov, Laixeva O.Karlinxki 1975, 1979 Trong tài liệu này, tác giả nêu quan điểm chất, ý nghĩa CH, BT DH Hệ thống CH BT mà tác giả thiết kế góp phần cải tiến PPDH lúc theo hướng phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức HS nhà trường Liên Xô (cũ) [24] TS Edward Roy Krishnan, viết đặt vấn đề “Cách đặt CH học cho đạt hiệu nhất”, ơng trình bày ba nguyên tắc để xây dựng CH phù hợp với HS có hiệu quả: Phương pháp hỏi tốt cho hội ngang với HS để em dự phần vào trình học; Một cách khác đòi hỏi HS chứng minh tất câu trả lời đúng, điều nhằm bảo đảm suy nghĩ phức tạp với tiến trình suy tư trình độ cao hơn; Hỏi khơng nên khuyến khích trả lời kiểu võ đốn [32] Nhiều tác Paschal, Weinstei, Walberg, Graue, Hattie, Ross, Cooper… nghiên cứu hiệu BT nhà [31] Nash Shirman nghiên cứu số lượng CH lớp GV cho biết có GV cho đặt 12-20 CH tiết dạy thực tế đặt từ 45 đến 150 CH [31] Các tác giả Davis, Fillippone, Guzak, Mueller quan tâm nghiên cứu độ khó CH lớp khẳng định đa phần CH GV đặt lớp có độ khó thấp [31] Các tác Rowe, Tobin, Swift, Gooding, Foweler, Honea nghiên cứu hiệu “thời gian chờ đợi” khoản thời gian HS suy nghĩ trước trả lời CH [31] Tuy nhiên, vấn đề sở lý luận DH CH, BT vấn đề nghiên cứu cách có hệ thống Những vấn đề phân loại CH, BT làm định hướng cho việc xác định phương pháp sử dụng chúng chưa quan tâm thỏa đáng, nên phần hạn chế vai trò, tác dụng giá trị DH CH, BT Một hướng nghiên cứu có liên quan đến việc xây dựng sử dụng CH, BT DH môn học trường phổ thông phải kể đến hướng xây dựng sử dụng BT phương pháp tác giả nói Mục đích nghiên cứu BT phương pháp xác định hệ thống dạng BT cho phép hình thành kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo PPDH trình điều khiển hoạt động nhận thức HS phổ thông Các tác giả từ khó khăn gặp phải sinh viên sư phạm GV soạn lên lớp, tổ chức công tác độc lập cho HS, đặc biệt xây dựng CH, BT tạo tình có vấn đề, tổ chức trình giải vấn đề cho HS, để biên soạn tài liệu hướng dẫn DH mơn học, giáo trình rèn luyện nghiệp vụ cho trường sư phạm 1.1.2 Những vấn đề nghiên cứu CH, BT dạy học Việt Nam Ở Việt Nam, tác giả Nguyễn Ngọc Quang trình nghiên cứu đưa dạng BT rèn luyện kỹ có tốn tình mơ Trong năm gần đây, trước yêu cầu đổi nghiệp phát triển giáo dục phục vụ cơng nghiệp hố đại hố đất nước, có nhiều cơng trình nghiên cứu tài liệu bồi dưỡng lĩnh vực rèn luyện kỹ DH thông qua BT thực hành giáo dục, BT tình cho sinh viên thuộc ngành học khác Trong tài liệu “Thực hành giáo dục” tác giả Nguyễn Ngọc Bảo, Nguyễn Đình Chỉnh khẳng định vai trò việc rèn nghề thông qua BT đưa hệ thống BT thực hành giáo dục theo chủ đề giảng dạy tương ứng phần lý luận Khi tìm hiểu vấn đề xây dựng sử dụng CH, BT DH môn học trường phổ thơng, ta thấy có nhiều cơng trình nghiên cứu có liên quan Mặc dù, từ xưa tới cách DH phải sử dụng CH, BT; điều đáng nói CH, BT thiết kế sử dụng để vừa phát huy tính tích cực nhận thức HS, vừa cho phép vận dụng rộng rãi Nhiều cơng trình nghiên cứu nước ta thiết kế sử dụng CH, BT DH xuất nhiều mơn học, cấp học Ví dụ cơng trình nghiên cứu tác giả: Trần Duy Hưng (1999), “Quy trình dạy học cho HS theo nhóm nhỏ” Trần Trọng Thuỷ (2001), “ Một số kỹ thuật dạy học định hướng vào nhân cách” Trần Viết Thụ, Lê Đức Hoàng (2001), “CH hướng dẫn học sách giáo khoa Văn phổ thông với việc tự học HS” Nguyễn Thị Hường (2001), “Quy trình tổ chức cho HS quan sát kết hợp thảo luận nhóm dạy học mơn tự nhiên xã hội trường tiểu học” Nguyễn Thị Hương Trang (2001),“Tiến trình giải tốn theo hướng sáng tạo, phát giải vấn đề mơn tốn THPT” Nguyễn Th Hồng, Nguyễn Thị Ba (2001), “Những yêu cầu cần thiết xây dựng CH BT môn Văn THCS THPT” v.v Trong môn SH trường phổ thông, tất tài liệu giáo khoa SH từ lớp lớp 12 tác giả thiết kế sẵn CH, BT cuối bài, chương Những CH, BT giúp GV định hướng xác định mục tiêu học; giúp HS hệ thống hoá kiến thức trọng tâm bài; sử dụng CH, BT để củng cố, hoàn thiện kiến thức hay kiểm tra đánh giá mức độ nắm vững kiến thức HS Nói thế, khơng có nghĩa cần CH, BT SGK tổ chức lên lớp Chẳng hạn, dựa vào khâu QTDH, phân CH, BT sử dụng khâu nghiên cứu tài liệu mới; CH, BT sử dụng khâu củng cố, hoàn thiện; CH, BT sử dụng khâu kiểm tra đánh giá Nếu xuất phát từ sở phân loại dựa vào mức độ nhận thức HS, ta phân CH yêu cầu mức độ tái kiện, tượng, trình; CH yêu cầu mức độ hiểu khái niệm; CH yêu cầu mức độ vận dụng khái niệm; CH yêu cầu mức sáng tạo Hoặc dựa vào mức độ tích cực nhận thức HS, người ta phân CH tái thơng báo; CH tìm tòi phận; CH tích cực tư tìm tòi sáng tạo Cũng có dựa vào hình thức CH, người ta phân CH tự luận; CH trắc nghiệm khách quan Hoặc dựa vào yêu cầu phải hoàn thành viết hay vấn đáp mà người ta phân CH yêu cầu trả lời lời nói (vấn đáp); CH yêu cầu trả lời chữ viết.v.v Trong giáo trình lý luận dạy học, CH, BT nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu tác giả: Trần Bá Hồnh “Giáo trình lý luận dạyhọc sinh học đại cương trường phổ thông” (1972, 1975, 1979); Đinh Quang Báo Nguyễn Đức Thành “Lí luận dạy học sinh học phần đại cương” (1998) Cuốn sách bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 1997- 2000 cho GV THPT “Dạy học giải vấn đề môn SH” tác giả: Nguyễn Văn Duệ, Trần Văn Kiên, Dương Tiến Sỹ; xác định nhiều tình dạy học điển hình phân mơn: SH 10, Di truyền học 11, Sinh thái học 11 Các tác giả thiết kế sử dụng hệ thống CH, BT chương trình SH THPT làm phương tiện để giúp HS tự phát xác định tình học tập Trên sở đó, giúp GV tổ chức hoạt động nhận thức cho HS theo hướng tiếp cận DH giải vấn đề Luận án tiến sỹ tác giả Lê Thanh Oai (2003): “Sử dụng CH - BT để tích cực hóa hoạt động nhận thức HS DH STH lớp 11 - THPT” Trong luận án này, tác giả tập trung nghiên cứu xác định nguyên tắc, quy trình thiết kế sử dụng CH, BT giúp GV có định hướng phương pháp kĩ thiết kế CH, BT phương pháp để tổ chức, hướng dẫn HS tự lực phát kiến thức nhằm nâng cao chất lượng dạy học STH Một số báo đăng Tạp chí Giáo dục tác giả Lê Thanh Oai năm 2009, 2010 2011 vấn đề liên quan đến CH, BT dạy HS học như: Các nguyên tắc xây dựng CH, BT; Các quy trình sử dụng CH, BT; Bản chất CH, BT; Cơ sở phân loại CH, BT;… Đây viết sở lý luận có tác dụng tham khảo tốt cho GV THPT [24] Tác giả Lê Văn Hảo (2006) trình bày vấn đề đặt CH giảng dạy gồm: “không” đặt CH; điều nên làm hỏi; dạng CH tự luận hướng dẫn viết CH tự luận [12] 10 CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.1 Mục đích TN - Triển khai thực tiễn DH để kiểm tra tính đắn giả thuyết khoa học mà đề tài nêu - Thu thập thơng tin định tính, định lượng; xử lí kết TN toán thống kê - Tiến hành phân tích định tính định lượng để đánh giá tính khả thi PPDH mà luận văn đề xuất, qua điều chỉnh, bổ sung hồn thiện 3.2 Nội dung TN Các 22, 25, 32 phần SH VSV chương trình SH lớp 10 THPT ban theo hướng sử dụng CH, BT áp dụng vào khâu củng cố, hoàn thiện kiến thức 3.3 Phương pháp TN 3.3.1 Thời gian TN Học kì II năm học 2011 – 2012 (tức từ tháng 1/2012 đến tháng 5/2012) 3.3.2 Chọn trường TN Chúng tiến hành TN trường: Trường THPT Trường Xuân; trường THPT Châu Thành 1; trường THPT Lai Vung tỉnh Đồng Tháp 3.3.3 Chọn HS TN Chúng tiến hành điều tra qua Ban giám hiệu nhà trường, GV chủ nhiệm lớp, GV SH sổ điểm lớp số lượng chất lượng HS lớp để định lựa chọn lớp tham gia TN nguyên tắc đảm bảo tính đồng mặt; đặc biệt học lực HS Qua điều tra, lớp tham gia TN tương đối đồng mặt như: số lượng, trình độ kiến thức lực tư Ở trường, tiến hành chọn lớp TN, lớp ĐC Trường THPT Trường Xuân: lớp TN 10CB5, lớp ĐC 10CB3 Trường THPT Châu Thành I: lớp TN 10CB7, lớp ĐC 10CB6 Trường THPT Lai Vung I: lớp TN 10CB4, lớp ĐC 10CB2 Lớp TN ĐC trường chọn có điểm trung bình môn SH học kỳ ngang thông qua kiểm nghiệm cơng cụ Data Analysis tích hợp sẵn phần mềm Exel [1] 69 Trường Lớp n X X ±m S S2 Cv% THPT TN ĐC TN ĐC TN ĐC 41 41 39 39 39 39 5,622 5,829 6,338 6,695 5,851 6,205 5,622 ± 0,222 5,829 ± 0,234 6,338 ± 0,222 6,695 ± 0,195 5,851 ± 0,209 6,205 ± 0,192 1,424 1,500 1,389 1,218 1,306 1,201 2,027 2,250 1,929 1,484 1,705 1,443 25,0% 26,0% 22,0% 18,0% 22,0% 19,0% Trường Xuân THPT Lai Vung I THPT Châu Thành I T 0,642 1,205 1,245 Bảng 3.1 Bảng thống kê số liệu điểm trung bình học kỳ mơn sinh học lớp TN ĐC trường Với mức ý nghĩa α = 5% c =1,96 (kiểm định bên) - Ở trường THPT Trường Xuân có  T  = 0.642 < c nên điểm trung bình lớp TN điểm trung bình lớp ĐC khơng khác biệt - Ở trường THPT Lai Vung I có  T  = 1,205 < c nên điểm trung bình lớp TN điểm trung bình lớp ĐC không khác biệt - Ở trường THPT Châu Thành I có  T  = 1,245 < c nên điểm trung bình lớp TN điểm trung bình lớp ĐC không khác biệt 3.3.4 Chọn GV dạy TN GV tham gia TN là: + Thầy Nguyễn Văn Khá - THPT Trường Xuân + Cô Phan Vân Lý Vỹ - THPT Châu Thành + Cô Nguyễn Thị Loan - THPT Lai Vung 3.3.5 Bố trí TN - Các lớp TN: Giáo án thiết kế theo hướng sử dụng CH - BT để tổ chức hoạt động để củng cố hoàn thiện kiến thức cho HS - Các lớp ĐC: Giáo án thiết kế để dạy theo PP truyền thống: chủ yếu thuyết trình, giải thích - minh họa Việc dạy lớp TN ĐC trường đảm bảo đồng thời gian, nội dung kiến thức điều kiện dạy học 70 Trước tiến hành TN, thảo luận thống vấn đề TN Trong bài, trao đổi với GV thống từ mục tiêu dạy, phân tích lơgic nội dung, xác hóa khái niệm, lập dàn ý chi tiết cho dạy, xác định rõ phương pháp, biên pháp phương tiện DH sử dụng nội dung tương ứng với hệ thống CH - BT xây dựng thiết kế thành giáo án 3.3.6 Kiểm tra Khi đánh giá kết TN, sử dụng CH tự luận để đánh giá mức độ hiểu, khả phân tích, tổng hợp ứng dụng kiến thức VSV, qua kiểm tra 3.4 Phân tích kết TN 3.4.1 Phân tích định lượng 3.4.1.1 Kết TN trường THPT Trường Xuân Kết phân tích kiểm tra thể qua bảng 3.2; 3.3; 3.4 sau: Lần kiểm Lớp tra TN ĐC TN ĐC TN ĐC Lần Lần Tổng Số điểm HS đạt kiểm tra khảo sát số TS HS 10 41 41 41 41 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 18 13 9 21 18 12 21 16 6 13 11 5 10 1 Bảng 3.2: Bảng thống kê điểm số lớp TN ĐC Phương án ĐC TN Xi n 82 82 10 2,4% 8,5% 6,1% 8,5% 9,8% 22,0% 25,6% 20,7% 25,6% 19,5% 15,9% 14,6% 12,2% 6,1% 2,4% 0,0% Bảng 3.3 Bảng tần suất (fi%) HS đạt điểm Xi 71 Từ số liệu bảng 3.3, lập đồ thị tần suất điểm số kiểm tra lớp TN ĐC sau: Hình 3.1 Đồ thị tần suất số % HS đạt điểm kiểm tra lớp TN ĐC Phương Xi án ĐC TN n 82 82 100% 100% 97,6% 91,5% 81,7% 56,1% 30,5% 14,6% 91,5% 82,9% 61,0% 40,2% 20,7% 6,1% 10 2,4% 0,0% Bảng Bảng tần suất hội tụ tiến (f  ): Số phần trăm HS đạt điểm Xi trở lên Từ số liệu bảng 3.4, lập đồ thị tần suất hội tụ tiến điểm số kiểm tra lớp TN ĐC sau 72 Hình 3.2 Đồ thị tần suất hội tụ tiến điểm kiểm tra lớp TN ĐC Từ số liệu trên, lập bảng so sánh đại lượng thống kê lớp TN ĐC sau Phương n X X ±m S S2 Cv% TN 82 6,7439 6,7439 ± 0,1716 1,5541 2,4151 23,04% ĐC 82 6,0244 6,0244 ± 0,1811 1,6404 2,6908 27,23% án T 2,8834 Bảng 3.5: Bảng so sánh đại lượng thống kê điểm kiểm tra lớp TN ĐC 73 Từ bảng phân tích kết đồ thị, nhận xét sau: - Giá trị trung bình điểm kiểm tra lớp TN (6,7439) cao so với lớp ĐC (6,0244); độ lệch chuẩn, phương sai mẫu sai số trung bình cộng lớp TN nhỏ so với lớp ĐC Như điểm kiểm tra lớp TN tập trung - Trong hình 3.1, tỉ lệ điểm cao lớp TN (25,6% ) điểm lớp ĐC tỉ lệ điểm cao (20,7%) điểm - Tần suất từ điểm trở lên TN 91,5% lớp ĐC 82,9% Trong hình 3.2, đường hội tụ tiến tần suất điểm lớp TN nằm phía bên phải so với đường hội tụ tiến tần suất điểm lớp ĐC Như kết điểm số kiểm tra lớp TN cao so với lớp ĐC - Với mức ý nghĩa α = 5% c =1,64 (kiểm định bên) Kết sánh giá trị trung bình điểm số lớp TN ĐC cho thấy giá trị kiểm định T = 2,8834 > c nên điểm trung bình lớp TN cao điểm trung bình lớp ĐC có ý nghĩa thống kê 3.4.1.2 Kết TN trường THPT Lai Vung I Kết phân tích kiểm tra thể qua số liệu bảng 3.6; 3.7; 3.8 sau: Lần kiểm Lớp tra TN ĐC TN ĐC TN ĐC Lần Lần Tổng Số điểm HS đạt kiểm tra khảo sát số TS HS 10 39 39 39 39 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 13 13 10 23 8 17 13 13 11 24 12 11 17 10 2 0 2 Bảng 3.6 Bảng thống kê điểm số lớp TN ĐC Phương án ĐC Xi n 78 10 1,3% 5,1% 5,1% 11,5% 21,8% 30,8% 21,8% 2,6% 74 TN 78 1,3% 5,1% 16,7% 29,5% 16,7% 15,4% 12,8% 2,6% Bảng 3.7 Bảng tần suất (fi%) HS đạt điểm Xi Từ số liệu bảng 3.7, lập đồ thị tần suất điểm số kiểm tra lớp TN ĐC sau: Hình 3.3 Đồ thị tần suất số % HS đạt điểm kiểm tra lớp TN ĐC Phương Xi án ĐC TN n 78 78 10 100,0% 98,7% 93,6% 88,5% 76,9% 55,1% 24,4% 2,6% 100,0% 98,7% 93,6% 76,9% 47,4% 30,8% 15,4% 2,6% Bảng 3.8 Bảng tần suất hội tụ tiến (f  ): Số phần trăm HS đạt điểm Xi trở lên Từ số liệu bảng 3.8, lập đồ thị tần suất hội tụ tiến điểm số kiểm tra lớp TN ĐC sau 75 Hình 3.4 Đồ thị tần suất hội tụ tiến điểm kiểm tra lớp TN ĐC Từ số liệu trên, lập bảng so sánh đại lượng thống kê lớp TN ĐC sau: Phương n X X ±m S S2 Cv% TN 78 7,3974 7,3974 ± 0,1705 1,5062 2,2686 20,36% ĐC 78 6,6538 6,6538 ± 0,1768 1,5611 2,4371 23,46% án T 3,0274 Bảng 3.9: Bảng so sánh đại lượng thống kê điểm kiểm tra lớp TN ĐC 76 Từ bảng phân tích kết đờ thị, chúng tơi nhận xét sau: - Giá trị trung bình điểm kiểm tra lớp TN (7,387) cao so với lớp ĐC (6,6538); độ lệch chuẩn, phương sai mẫu sai số trung bình cộng lớp TN nhỏ so với lớp ĐC Như điểm kiểm tra lớp TN tập trung - Trong hình 3.3, tỉ lệ điểm cao lớp TN (30,8% ) điểm lớp ĐC tỉ lệ điểm cao (29,5%) điểm - Tần suất từ điểm trở lên TN 88,5% lớp ĐC 76,9% Trong hình 3.4, đường hội tụ tiến tần suất điểm lớp TN nằm phía bên phải so với đường hội tụ tiến tần suất điểm lớp ĐC Như kết điểm số kiểm tra lớp TN cao so với lớp ĐC - Với mức ý nghĩa α = 5% c =1,64 (kiểm định bên) Kết sánh giá trị trung bình điểm số lớp TN ĐC cho thấy giá trị kiểm định T = 3,0274 > c nên điểm trung bình lớp TN cao điểm trung bình lớp ĐC có ý nghĩa thống kê 3.4.1.3 Kết TN trường THPT Châu Thành I Kết phân tích kiểm tra thể qua số liệu bảng 3.10; 3.11; 3.12 sau: Lần kiểm Lớp tra TN ĐC TN ĐC TN ĐC Lần Lần Tổng Số điểm HS đạt kiểm tra khảo sát số TS HS 10 39 39 39 39 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 10 11 21 9 11 18 11 10 21 12 11 12 23 11 1 0 1 Bảng 3.10 Bảng thống kê điểm số lớp TN ĐC Phương án ĐC Xi n 78 2,6% 5,1% 10,3% 14,1% 77 10 26,9% 29,5% 10,3% 1,3% TN 78 2,6% 10,3% 26,9% 23,1% 15,4% 14,1% 6,4% 1,3% Bảng 3.11 Bảng tần suất (fi%) HS đạt điểm Xi Từ số liệu bảng 3.11, lập đồ thị tần suất điểm số kiểm tra lớp TN ĐC sau: Hình 3.5 Đồ thị tần suất số % HS đạt điểm kiểm tra lớp TN ĐC Phương Xi án ĐC TN n 78 78 10 100,0% 97,4% 92,3% 82,1% 67,9% 41,0% 11,5% 1,3% 100,0% 97,4% 87,2% 60,3% 37,2% 21,8% 7,7% 1,3% Bảng 3.12 Bảng tần suất hội tụ tiến (f  ): Số phần trăm HS đạt điểm Xi trở lên Từ số liệu bảng 3.12, lập đồ thị tần suất hội tụ tiến điểm số kiểm tra lớp TN ĐC sau: 78 Hình 3.6 Đồ thị tần suất hội tụ tiến điểm kiểm tra lớp TN ĐC Từ số liệu trên, lập bảng so sánh đại lượng thống kê lớp TN ĐC sau: Phương n X X ±m S S2 Cv% TN 78 6,9359 6,9359 ± 0,1705 1,5062 2,2686 21,72% ĐC 78 6,1282 6,1282 ± 0,1763 1,5572 2,4249 25,41% án T 3,2927 Bảng 3.13: Bảng so sánh đại lượng thống kê điểm kiểm tra lớp TN ĐC 79 Từ bảng phân tích kết đờ thị, nhận xét sau: - Giá trị trung bình điểm kiểm tra lớp TN (6,9359) cao so với lớp ĐC (6.1282); độ lệch chuẩn, phương sai mẫu sai số trung bình cộng lớp TN nhỏ so với lớp ĐC Như điểm kiểm tra lớp TN tập trung - Trong hình 3.5, tỉ lệ điểm cao lớp TN (29,5% ) điểm lớp ĐC tỉ lệ điểm cao (26,9%) điểm - Tần suất từ điểm trở lên TN 82,1% lớp ĐC 60,3% Trong hình 3.6, đường hội tụ tiến tần suất điểm lớp TN nằm phía bên phải so với đường hội tụ tiến tần suất điểm lớp ĐC Như kết điểm số kiểm tra lớp TN cao so với lớp ĐC - Với mức ý nghĩa α = 5% c =1,64 (kiểm định bên) Kết sánh giá trị trung bình điểm số lớp TN ĐC cho thấy giá trị kiểm định T = 3,2927 > c nên điểm trung bình lớp TN cao điểm trung bình lớp ĐC có ý nghĩa thống kê 3.4.2 Phân tích định tính Thông qua việc lên lớp, dự giờ, trao đổi với GV mơn HS, qua việc phân tích chất lượng lĩnh hội HS kiểm tra, nhận thấy việc sử dụng CH, BT dạy học khâu củng cố, hoàn thiện kiến thức có tác dụng tích cực hố hoạt động nhận thức HS học tập môn tiết dạy bình thường Cụ thể: - Vào thời điểm cuối tiết lớp TN, HS khơng có biểu mệt mỏi tập trung Số HS tham gia phát biểu xây dựng nhiều , lớp học sôi trước CH, BT nêu Đa số HS khơng thụ động mà chủ động thực hoạt động GV tổ chức - HS có khả phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát vận dụng kiến thức cách hợp lí Đây yếu tố giúp học lớp TN có kết tốt so với lớp ĐC - Trong trình thực hoạt động, có nội dung HS phải độc lập làm việc với SGK để hoàn thành nhiệm vụ mà hoạt động đưa ra, qua em rèn luyện 80 số kĩ như: làm việc với SGK, quan sát tranh vẽ, từ tượng thực tế phát kiến thức,… * Tóm lại: Việc sử dụng CH, BT cho khâu củng cố hoàn thiện kiến thức DH SH bước đầu đem lại hiệu Tuy nhiên để củng cố, hoàn thiện kiến thức cho HS có nhiều phương pháp khác phương tiện khác khẳng định hướng sử dụng CH, BT để củng cố, hoàn thiện kiến thức cho HS hướng có tính khả thi đặc biệt nhiệm vụ DH theo phương pháp tích cực, hướng cho HS vận dụng kiến thức vào thực tế đồng thời thông qua CH, BT giúp HS định hướng cách học cho phù hợp với hình thức kiểm tra đánh Vì vậy, xây dựng hệ thống CH, BT phù hợp, có biện pháp sử dụng CH, BT hợp lý đem lại hiệu cao DH, góp phần nâng cao chất lượng học tập môn SH nói riêng chất lượng học tập nói chung trường THPT 81 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Thực mục tiêu đề tài, đối chiếu với nhiệm vụ đặt giải vấn đề lí luận thực tiễn sau đây: 1.1 Thực tiễn giảng dạy CH, BT khâu củng cố, hoàn thiện kiến thức GV HS sử dụng chưa thường xuyên Do đó, phương pháp xây dựng sử dụng CH, BT vào khâu củng cố, hoàn thiện kiến thức cần thiết DH 1.2 Khâu củng cố, hồn thiện kiến thức chưa xem trọng, đơi bị GV bỏ qua thiếu thời gian, hoạt động củng cố thường thiếu hấp dẫn HS nên hiệu DH chưa cao 1.3 Dạy học phần VSV chương trình SH lớp 10 cần gắn liền với tượng thực tế, giải thích tượng thực tế để HS nắm vững tri thức học 1.4 Chúng tơi phân tích cấu trúc, nội dung, thành phần kiến thức phần VSV SH 10 THPT biên soạn gồm 62 CH, BT có 16 CH, BT áp dụng vào khâu củng cố, hoàn thiện kiến thức tiết dạy 1.5 Kết TN sư phạm kiểm định kết thống kê toán học tỏ đáng tin cậy chứng tỏ giả thuyết khoa học đề tài nêu sát thực, có tính khả thi, cho phép nâng cao chất lượng DH Đề nghị Qua q trình nghiên cứu đề tài, chúng tơi nhận thấy số bất cập công tác DH chúng tơi xin kiến nghị 2.1 Cần thường xun có chương trình bồi dưỡng GV kiến thức nghiệp vụ DH đặc biệt vấn đề thuộc lý luận dạy học để giúp GV có tảng lý luận vững vận dụng linh hoạt PPDH, nâng cao hiệu DH 2.2 Cần phải tiếp tục nghiên cứu hồn thiện quy trình sử dụng CH, BT để vừa bồi dưỡng kĩ xây dựng CH, BT cho GV, vừa góp phần đổi phương pháp DH trường phổ thông Hệ thống CH, BT xây dựng cần gắn liền với thực tiễn 82 sống dạng CH HS thích chúng giúp nâng cao thêm hiệu giảng dạy môn SH 2.3 Cần tiếp tục triển khai TN việc sử dụng CH, BT vào khâu củng cố, hoàn thiện kiến thức nhiều đối tượng HS khác phạm vi rộng nhằm đánh giá hiệu tính khả thi CH, BT nêu 2.4 Cần tiếp tục nghiên cứu phương pháp sử dụng khâu củng cố hồn thiện kiến thức, hình thức tổ chức dạy học cần đa dạng để nâng cao ham thích học tập HS 83 ... vững nội dung chương trình, nội dung học Mục tiêu đặt đích mà HS phải đạt được, nội dung học tập mà HS phải lĩnh hội kiến thức, kỹ năng, thái độ hành vi Khi thiết kế CH, BT cho nội dung DH phải... tế, nội dung SGK thường tường minh thuật ngữ, lơgíc diễn đạt kiện tức trả lời CH: “Nội dung nói gì”, CH “Vì có đó”; “Cái phát sinh nào” khơng phải lúc có câu trả lời tường minh Nếu ví nội dung SGK... này, HS đưa tri thức có vào hệ thống điều kiện [3 tr.67] Một số nội dung không phức tạp nên để HS tự học với SGK Sau đọc xong nội dung trả lời CH, nên tổ chức trao đổi số CH có tính chất nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: noi dung luan van cao hoc phuong phap day hoc, noi dung luan van cao hoc phuong phap day hoc, I. Khái niệm vi sinh vật, Nuôi cấy liên tục, Các bệnh truyền nhiễm thường gặp do virut

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay