mau tro choi o chu va vi du minh hoa

5 60 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 09:13

tạo trò chơi ô chữ trên powerpoint, có mẫu thiết kễ sẵn và hướng dẫn kèm theo trong file, có một ví dụ minh họa cụ thể , tiết kiệm công sức thiết kếứng dụng trò chơi ô chữ giúp hấp dẫn học sinh hơn tăng hiệu quả giảng dạy. ... hàng ngang copy slide lần thay đổi thứ tự câu nội dung -Copy slide từ hàng dọc, thay đổi ký tự từ hàng dọc nội dung gợi ý, xóa bớt ký tự dư - Copy toàn đối tượng slide câu hỏi theo thứ tự câu... từ hàng dọc v o slide ô chữ, điều chỉnh vị trí cho phù hợp -Câu hỏi chọn Click v o thứ tự câu (chỉ click có kí hiệu bàn tay) + lần 1: xuất dấu ??? nội dung câu gợi ý + Đặt trỏ v o nội dung câu... tay click v o để làm nội dung câu hỏi + Nếu HS trả lời click thứ tự câu hỏi lần để nội dung từ hàng ngang - Từ hàng dọc: click v o Gợi ý từ khóa để nội dung gợi ý từ khóa, click v o Từ khóa để
- Xem thêm -

Xem thêm: mau tro choi o chu va vi du minh hoa, mau tro choi o chu va vi du minh hoa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay