ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHẤP NHẬN CÔNG NGHỆ TƯỚI NHỎ GIỌT TẠI XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG HUYỆN HÓC MÔN TP.HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

79 12 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** LÝ TƯỜNG VI ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHẤP NHẬN CÔNG NGHỆ TƯỚI NHỎ GIỌT TẠI XÃ XN THỚI THƯỢNG HUYỆN HĨC MƠN - TP.HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUN MƠI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh -Tháng năm 2012- Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ Đánh giá khả chấp nhận cơng nghệ tưới nhỏ giọt Huyện Hóc Mơn - Thành Phố Hồ Chí Minh” Lý Tường Vi sinh viên khóa 2008-2012, Chun Ngành Kinh Tế Tài Ngun Mơi Trường bảo vệ thành công trước hội đồng ngày ………………………………… TS PHAN THỊ GIÁC TÂM Ngưới hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày Tháng Năm Tháng Năm Thư kí hội đồng chấm báo cáo Ngày Tháng Năm LỜI CẢM TẠ Khóa luận hồn thành với tất nỗ lực thân Bên cạnh đó, kết động viên, giúp đỡ vật chất, tinh thần kiến thức nhiều cá nhân, tổ chức Để có kết ngày hôm xin: Gửi đến Cơ TS Phan Thị Giác Tâm lòng biết ơn chân thành Cảm ơn Cơ nhiệt tình giảng dạy, bảo, truyền đạt cho kiến thức bổ ích, hướng dẫn tận tình suốt q trình tơi thực khóa luận Cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Ban Chủ Nhiệm Khoa Kinh Tế, thầy cô giảng dạy, anh chị, bạn liên chuyên ngành Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường đồng hành giúp vượt qua khó khăn thời gian học tập làm khóa luận Đặc biệt, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thầy Nguyễn Trần Nam tận tình bảo, truyền đạt kinh nghiệm kiến thức thiếu xót giúp tơi nắm bắt rõ vấn đề cần nghiên cứu Cảm ơn cô chú, anh chị thuộc Ủy Ban Nhân Dân- Hội Nông Dân Xã Xuân Thới Thượng, Chi Cục BVTV Tỉnh Bình Dương Đặc biệt, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Hòa cơng tác UBND xã Xuân Thới Thượng, anh Trần Thái Huy công tác công ty Omega anh Nguyễn Thanh Kiên nhiệt tình cung cấp số liệu, tài liệu liên quan, giúp tiếp cận địa bàn nghiên cứu để tơi hồn thành nghiên cứu Sau cùng, để có ngày hơm tơi bày tỏ lòng biết ơn đến Ba Mẹ sinh thành, nuôi dưỡng, không ngại vất vả, hy sinh suốt thời gian qua để tơi bước tiếp đường mà chọn Xin cảm ơn tất người thân, anh chị em gia đình người bạn ln cận kề, động viên ủng hộ cho Xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2012 Sinh viên Lý Tường Vi NỘI DUNG TÓM TẮT LÝ TƯỜNG VI, Tháng 06 năm 2012 “Đánh giá khả chấp nhận công nghệ tưới nhỏ giọt huyện Hóc Mơn Thành Phố Hồ Chí Minh” LÝ TƯỜNG VI, June 2012 “Evaluate The farmers’ acceptability of drip irrigation technology in Hoc Mon District, Ho Chi Minh City” Công nghệ tưới nhỏ giọt dạng công nghệ tưới tiết kiệm Tuy nhiên việc ứng dụng cơng nghệ mẻ người nông dân Công nghệ ứng dụng rộng rãi trồng công nghiệp, rau ăn long, tiêu, chè, cà phê, rau ăn cà chua, khổ qua, bầu bí kết thu mang lại hiệu cao mặt kinh tế, tăng thu nhập cho nguời nông dân Qua điều tra nông hộ Xã Xuân Thới Thượng, kết điều tra cho thấy có nơng hộ biết mơ hình tưới tiết kiệm chưa nắm bắt kĩ thông tin nên chưa áp dụng vào sản xuất Phần lớn nơng hộ nhận định chi phí lắp đặt cho hệ thống tưới cao họ quan tâm nhiều đến suất mà hệ thống tưới mang lại Quyền sở hữu đất đai, chi phí lao động, chi phí vật tư yếu tố ảnh hưởng lớn đến định chấp nhận áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt khổ qua Thông qua việc phân tích tài lợi ích – chi phí phương án, đề tài so sánh hiệu kinh tế mà phương án áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt mang lại Lợi ích cho 500m2 khổ qua áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt 13.831.484 đồng/vụ MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 Phạm vi nghiên cứu khóa luận .3 1.3.1 Phạm vi thời gian 1.3.2 Phạm vi không gian 1.3.3 Phạm vi nội dung CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu .4 2.2 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 2.2.1 Điều kiện tự nhiên 2.2.2 Điều kiện kinh tế- xã hội 2.3 Tổng quan phát triển công nghệ tưới tiết kiệm 2.3.1 Sự phát triển công nghệ tưới tiết kiệm giới 2.3.2 Tình hình áp dụng cơng nghệ tưới tiết kiệm nước Việt Nam 11 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Cơ sở lí luận 12 3.1.1 Các khái niệm .12 3.1.2 Tổng quan tưới tiết kiệm 13 3.1.3 Phương pháp tưới nhỏ giọt 14 3.2 Phương pháp nghiên cứu 16 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu .16   v 3.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 17 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN VÀ NGHIÊN CỨU .26 4.1 Mô tả phương pháp tưới địa phương 26 4.1.1 Đặc điểm lao động, thu nhập, kinh nghiệm tập huấn hộ 26 4.1.2 Tuổi, Trình độ học vấn nông hộ .26 4.1.3 Mô tả trạng khai thác sử dụng nước ngầm TP.HCM Huyện Hóc Mơn 28 4.1.4 Mô tả phương pháp tưới truyền thống địa phương công nghệ tưới nhỏ giọt Bình Dương 28 4.2 Nhận thức người dân nguồn nước ngầm địa phương 32 4.2.1 Sự thay đổi nguồn nước địa phương 32 4.2.2 Nhận thức mức độ giảm 32 4.2.3 Ước tính lượng nước tưới 34 4.2.4 So sánh lượng nước tưới biện pháp 34 4.2.5 Nhận thức nông hộ hệ thống tưới nhỏ giọt 36 4.3 Phân tích tài biện pháp tưới kéo ống tưới nhỏ giọt mơ hình ứng dụng khổ qua Tỉnh Bình Dương 38 4.3.1 Tính khấu hao cho chi phí đầu vào .38 4.3.2 So sánh chi phí đầu tư cho 500 m2 trồng khổ qua 41 4.3.3 Xác định lợi ích việc áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt so với tưới truyền thống 43 4.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc chấp nhận áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt người nông dân 44 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 5.1 Kết luận .50 5.2 Kiến nghị .51 TÀI LIỆU THAM KHẢO .53   vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Bộ NN&PTNT Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nơng Thơn Chi Cục BVTV Tỉnh Bình Dương Chi cục Bảo Vệ Thực Vật Tỉnh Bình Dương CNTTK Công nghệ tưới tiết kiệm HTX Ngã Ba Giồng Hợp Tác Xã Ngã Ba Giồng TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh UBND Ủy ban nhân dân VNĐ Việt Nam Đồng Xã XTT Xã Xuân Thới Thượng   vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Bảng phân tích tài phương pháp tưới nhỏ giọt tưới kéo ống 20 Bảng 3.2 Tên Biến Giải Thích Các Biến Trong Mơ Hình .25 Bảng 4.1 Quy Mơ Hộ, Kích Cỡ Nhân Khẩu, Kinh Nghiệm Tập Huấn Của Hộ .26 Bảng 4.2 Cách thức tưới cho khổ qua Xã Xuân Thới Thượng 29 Bảng 4.3 Nhận thức người nông dân thay đổi lượng nước ngầm 32 Bảng 4.4 Bảng tính tốn lượng nước tưới cho khổ qua vụ Đông Xuân/1000m2/hộ 34 Bảng:4.5 Lượng nước tưới hệ thống tưới nhỏ giọt Bình Dương 35 Bảng 4.6 Lượng nước tưới Xã Xuân Thới Thượng .35 Bảng 4.7 So sánh lượng nước tưới phương pháp vụ 36 Bảng 4.8 Các yếu tố ảnh hưởng đến định chấp nhận không chấp nhận 37 Bảng 4.9 Bảng đánh giá mức độ ảnh hưởng đến định chấp nhận 37 Bảng 4.10 Mức sẳn lòng trả lắp đặt cơng nghệ tưới nhỏ giọt cho 1000m2 khổ qua 38 Bảng 4.11 Bảng tính giá trị khấu hao chi phi phương pháp tưới kéo ống cho diện tích 500 m2/ vụ .39 Bảng 4.12 Bảng tính giá trị khấu hao chi phi phương pháp tưới nhỏ giọt cho diện tích 500 m2/ vụ .40 Bảng 4.13 Chi phí đầu tư trồng 500 m2 khổ qua/vụ .42 Bảng 4.14 Lợi ích- chi phí tăng thêm phương pháp tưới cho 500 m2 khổ qua/vụ .44 Bảng 4.15 Kết ước lượng mơ hình xác suất 45   viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Bản đồ vị trí địa lý Huyện Hóc Mơn, Thành Phố Hồ Chí Minh .7 Hình 3.1 Cấu tạo lọc nước vòi tưới 12 Hình 4.1 Phân phối nhóm tuổi hộ điều tra .27 Hình 4.2 Phân phối nhóm tuổi hộ điều tra .27 Hình 4.3 Nhận biết kỹ thuật tưới nhỏ giọt 31 Hình 4.4 Nhận định khác biệt phương pháp tưới 31 Hình 4.5 Nhận thức mức độ giảm nguồn nước tưới 33 Hình 4.6 Biểu suy giảm nguồn nước tưới 33   ix DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục Kết Xuất Mơ Hình Logit Kiểm Định Mơ Hình Phụ lục Kết Xuất Mơ Hình Logit Sau Khi Loại bỏ Biến TUOI, DTICH, KNONG, CPPB,CPTHUOC, TNKHAC Phụ lục Chi phí lắp đặt cho 500 m2 diện tích đất canh tác Chi cục BVTV tỉnh Bình Dương cung cấp Phụ lục Hình ảnh ruộng trồng khổ qua xã Xuân Thới Thượng Phụ lục Hệ thống dây nhỏ giọt Khổ qua ông Nguyễn Thanh Kiên Phụ lục Bảng vấn nông hộ trồng khổ qua   x PHỤ LỤC Phụ lục Kết Xuất Mơ Hình Logit Kiểm Định Mơ Hình Dependent Variable: CHAPNHAN Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 06/06/12 Time: 12:43 Sample: 53 Included observations: 53 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C -3.265529 2.398340 -1.361579 0.1733 DTICH 7.05E-05 0.000160 0.440972 0.6592 KNONG 0.089972 0.192467 0.467466 0.6402 LDONG 0.000387 0.000207 1.872272 0.0612 NHANTHUC 0.914819 0.415705 2.200646 0.0278 NSUAT -0.000786 0.000527 -1.491603 0.1358 SHDAT 2.881674 1.217023 2.367806 0.0179 TNKHAC 0.206199 1.047662 0.196818 0.8440 VGAP 2.050203 1.040812 1.969811 0.0489 CPPB -4.10E-05 0.000350 -0.116942 0.9069 CPTHUOC 2.94E-05 0.000443 0.066376 0.9471 TUOI -0.041289 0.045501 -0.907432 0.3642 Mean dependent var 0.452830 S.D dependent var 0.502533 S.E of regression 0.423016 Akaike info criterion 1.275937 Sum squared resid 7.336641 Schwarz criterion 1.722041 1.447487 Log likelihood -21.81234 Hannan-Quinn criter Restr log likelihood -36.50060 Avg log likelihood LR statistic (11 df) 29.37653 Probability(LR stat) 0.001984 Obs with Dep=0 29 Obs with Dep=1 24 McFadden R-squared Total obs -0.411554 0.402412 53 Phụ lục Kết Xuất Mơ Hình Logit Sau Khi Loại bỏ Biến TUOI, DTICH, KNONG, CPPB,CPTHUOC, TNKHAC   Dependent Variable: CHAPNHAN Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 06/06/12 Time: 13:14 Sample: 53 Included observations: 53 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C -4.409662 1.587530 -2.777687 0.0055 LDONG 0.000392 0.000157 2.499737 0.0124 NHANTHUC 0.902554 0.378285 2.385912 0.0170 NSUAT -0.000787 0.000454 -1.733697 0.0830 SHDAT 2.734771 1.063615 2.571203 0.0101 VGAP 2.895048 0.986141 2.935733 0.0033 Mean dependent var 0.452830 S.D dependent var 0.502533 S.E of regression 0.381360 Akaike info criterion 1.013755 Sum squared resid 6.835451 Schwarz criterion 1.236807 1.099530 Log likelihood -20.86451 Hannan-Quinn criter Restr log likelihood -36.50060 Avg log likelihood LR statistic (5 df) 31.27219 Probability(LR stat) 8.28E-06 Obs with Dep=0 29 Obs with Dep=1 24 Dependent Variable: CHAPNHAN McFadden R-squared Total obs -0.393670 0.428379 53 Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 06/06/12 Time: 13:14 Sample: 53 Included observations: 53 Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) Estimated Equation Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total P(Dep=1)C 19 25 0 Total 29 24 53 29 24 53 Correct 23 19 42 29 29 % Correct 79.31 79.17 79.25 100.00 0.00 54.72 % Incorrect 20.69 20.83 20.75 0.00 100.00 45.28 Total Gain* -20.69 79.17 24.53 NA 79.17 54.17 Percent Gain** Estimated Equation Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total E(# of Dep=0) 22.27 6.73 29.00 15.87 13.13 29.00 E(# of Dep=1) 6.73 17.27 24.00 13.13 10.87 24.00 Total 29.00 24.00 53.00 29.00 24.00 53.00 Correct 22.27 17.27 39.54 15.87 10.87 26.74 % Correct 76.80 71.96 74.61 54.72 45.28 50.44 % Incorrect 23.20 28.04 25.39 45.28 54.72 49.56 Total Gain* 22.08 26.68 24.16 Percent 48.76 48.76 48.76 Gain** *Change in "% Correct" from default (constant probability) specification **Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation Phụ lục Chi phí lắp đặt cho 500 m2 diện tích đất canh tác Chi cục BVTV tỉnh Bình Dương cung cấp TT Nội dung Đơn Vị Số Đơn Giá Thành tiền Tính lượng (VNĐ) (VNĐ) I Hệ thống tưới 13.014.000 Máy bơm Cái Ống nhỏ giọt M Chữ C 34 2.500.000 2.500.000 510 9.000 4.590.000 Cái 6.000 36.000 Chữ T 34 Cái 10 6.000 60.000 Ống 34 Cây 25 12.000 300.000 Keo dán Kg 40.000 40.000 Bồn chứa nước (1000 Lit) Cái 3.400.000 3.400.000 Khóa 34 Cái 22.000 88.000 Dàn chân để bồn nước Cái 2.000.000 2.000.000 Phụ lục Hình ảnh ruộng trồng khổ qua xã Xuân Thới Thượng Phụ lục Hệ thống dây nhỏ giọt Khổ qua ông Nguyễn Thanh Kiên Phụ lục Bảng vấn nông hộ trồng khổ qua Q1 MS phiếu:………………………………… Q2 Ngày vấn:…………/ ……/2012… Q3 Tên người vấn:…………………… BẢNG PHỎNG VẤN NÔNG HỘ TRỒNG CÂY KHỔ QUA I THÔNG TIN CHUNG Q4 Tên người vấn:……………………… Q5 Tuổi:…………………………………………………(tuổi) Q6 Giới tính: Q7 Địa chỉ:………………………………………………………… Q8 Số điện thoại:…………………………………………………… Q9 Trình độ học vấn? Nam Nữ Q10 a Gia đình ông/ bà có người:……………… (người) b Trong đó, có lao động nơng nghiệp:………(người) có lao động phi nông nghiệp:……… (người) Q11 Số năm trồng rau ơng/ bà:……………………(năm) Q12 Tổng diện tích đất canh tác………………………(m2)trong đó: - Đất th là………………………………………… (m2) - Chi phí thuê, mướn đất/ năm:…………………… (1000đ/năm) - Thời hạn hợp đồng:……………………………….(năm) Q13 Ơng(Bà) có tham gia HTX sản xuất rau khơng? Có Khơng Q14 Hộ Ơng(Bà) có chứng nhận riêng tiêu chuẩn RAT không? 1.VietGAP RAT Chưa đạt tiêu chuẩn II TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC TƯỚI TIÊU VÀ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN Q15 Ông/ bà lấy nước từ nguồn để phục vụ cho việc tưới tiêu? Giếng khoan Kênh, mương Ao, hồ Khác (ghi rõ)……………… Q16 Nguồn nước mà ơng/ bà sử dụng có đủ phục vụ cho việc tưới rau vào mùa khô khơng? Có Khơng Q17 Tình trạng thiếu hụt nước có ảnh hưởng đến suất rau trồng nào? Bỏ hoang Mất trắng Giảm suất Khác (ghi rõ)……………… Q18 Chất lượng nguồn nước mà ông bà sử dụng cho việc tưới? Nhiễm phèn Nhiễm mặn Bình thường Khác (ghi rõ)……………… Q19 Trong năm năm trở lại đây, nguồn nước ông/ bà sử dụng cho việc tưới tăng hay giảm? Giảm Tăng Không đổi Không biết Không ý kiến Q20 Nếu giảm, theo ơng/ bà, mức độ nghiêm trọng nào? không nghiêm trọng nghiêm trọng nghiêm trọng nghiêm trọng Rất nghiêm trọng Q21 Nếu giảm, lại có giảm nguồn nước đó? Hạn hán Nhu cầu sử dụng ngày tăng Khác (ghi rõ)………… Q22 Ông/ bà cho biết biểu việc giảm nguồn nước ngầm? Thời gian tưới dài Độ sâu giếng khoan tăng Thiếu nước vụ sau Khác (ghi rõ)……………… Q23 Ông/ bà sử dụng phương pháp tưới cho rau trồng? Tưới rãnh Tưới nhỏ giọt Khác (ghi rõ)…………… Q24 Ông/ bà nghe thấy kĩ thuật tưới nhỏ giọt chưa? Có Chưa (chuyển sang phần Thơng tin) Q25 Nếu có, từ đâu? Báo chí Tivi Đài Hàng xóm, bạn bè rõ)………………… Internet Khác (ghi KỊCH BẢN MÔ TẢ HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT Kĩ thuật tưới tiết kiệm ứng dụng rộng rãi từ năm 1940 Anh áp dụng rộng rãi cánh đồng Israel vào thập kỉ 50 Trải qua trình phát triển ứng dụng, công nghệ tưới đại dần thay phương pháp tưới truyền thống Tưới nhỏ giọt phát triển Việt Nam từ năm 2003 công nghệ tưới tiết kiệm Israel đưa vào sản xuất nông nghiệp Khái niệm: tưới nhỏ giọt dạng kĩ thuật tưới tiết kiệm nước Đây kĩ thuật tưới cung cấp nước vào đất dạng giọt nước nhỏ đều từ công cụ hay thiết bị tạo giọt đặt số điểm mặt đất gần gốc  Ưu điểm:  Thích hợp với vùng có lượng nước hạn chế  Phân bố độ ẩm tầng đất canh tác, khơng gây xói mòn đất, đảm bảo lượng nước độ ẩm cho trồng  Giảm chi phí cơng lao động có khả khí hóa, tự động hóa khâu tưới nước  Có thể kết hợp tưới nước phân bón, phân hóa học  Góp phần hạn chế ngăn ngừa phát triển cỏ dại quanh gốc  Nhược điểm:  Vốn đầu tư cao, đòi hỏi phải có kiến thức xây dựng quản lý  Nếu việc tưới nhỏ giọt bị gián đoạn, chững lại trồng giảm chất lượng nhiều so với phương pháp thơng thường Hình :Mơ hình hệ thống tưới nhỏ giọt khổ qua Bồn chứa nước Hệ thống ống dẫn nước Mô tơ bơm nước Cao 3,5 m so với mặt đất Van khóa- mở nước Cây trồng Vùng nước thấm ống dây nhỏ giọt   ống dây nhỏ giọt Vùng nước thấm tù Cây trồng Cây trồng   Trên vài thông tin hệ thống tưới nhỏ giọt, sau xin trình bày mơ hình tưới nhỏ giọt áp dụng khổ qua ông Nguyễn Thanh Kiên, ngụ ấp Bố Lá, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đầu trình đại hóa sản xuất nơng nghiệp với mơ hình trồng khổ qua nhà lưới áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt Tổng kinh phí bỏ xây dựng mơ hình cho 500m2 25 triệu đồng, nhiên doanh thu vụ 20 triệu đồng (Nguồn: cục BVTV tỉnh Bình Dương) Q26 Trong tình hình thiếu nước chung tồn thành phố nói chung địa phương nói riêng, ơng (bà) có mong muốn có biện pháp tưới hay khơng? Có Khơng Q27 Nếu có, sao? Nếu không, sao? Q28 Theo ông bà, khác biệt phương pháp tưới nhỏ giọt phương pháp tưới truyền thống gì? (được lựa chọn nhiều câu trả lời) Lượng nước sử dụng Năng suất thu hoạch Công lao động Khác (ghi rõ)………………… Q29 Chi phí lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt mà ông Nguyễn Thanh Kiên ứng dụng vào tháng 9/2011 có giá bình qn 12.000.000 (đồng/500m2) Trong chi phí máy bơm 2.600.000đ bình chứa nước 3.500.000đ Nếu lắp đặt hệ thống cho diện lớn tốn thêm chi phí dây nhỏ giọt (3.500đ/m dây) Vậy ơng bà có đồng ý sử dụng kĩ thuật tưới nhỏ giọt cho diện tích rau trồng khơng? Có Khơng Q30 Nếu có, sao? Quan tâm đến lợi ích đạt Được hỗ trợ từ nhà nước Bị ảnh hưởng từ người áp dụng Khác (ghi rõ)………………… Q31 Nếu khơng, sao? Chi phí đầu tư cao Phức tạp sử dụng Vườn tạp, áp dụng Đất thuê nên không đầu tư Khác (ghi rõ)……………………………………… Q32 Với chi phí lắp đặt ơng bà có khả lắp đặt kĩ thuật tưới nhỏ giọt vào sản xuất …………………… đồng Q33 Những yếu tố ảnh hưởng đến khả chấp nhận áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt cho trồng ông bà? Yếu tố Mức độ quan tâm (1: khơng ảnh hưởng; 2: ảnh hưởng; 3: bình thường; 4: ảnh hưởng; 5: ảnh hưởng) Tiết kiệm nước Năng suất lao động Chi phí đầu tư Kĩ thuật phức tạp Sở hữu đất đai Tính đồng hệ thống tưới Khác (ghi rõ) III THƠNG TIN CHI PHÍ SẢN XUẤT Q34 Loại trồng:………………………………… Ngày gieo:……………… Thời gian thu hoạch:……………………… Q35 Diện tích gieo trồng:…………………………….m2 (Nếu có nhiều lơ trồng hỏi lơ có diện tích lớn nhất) Q36 Sản lượng thu hoạch diện tích gieo trồng:………………….Kg/vụ CHI PHÍ ĐẦU VÀO Q37 Chi phí mua giống Q38 Chi phí phân bón a Bón lót Vơi Phân chuồng NPK 16-16-8 NPK 20-20-15 Super lân/ vi sinh Ure Kali DAP KCl Đơn tính G Kg - vị Số lượng Mua Tự có Đơn giá (1000đ/ Thành tiền đvị tính 1000đ/vụ Q39 Chi phí thuốc BVTV Đơn Loại thuốc Số lượng Đơn vị tính (1000đ) giá Thành tiền Tổng chi phí Q40 Chi phí máy bơm nước Loại máy bơm Cơng suất Chi phí Vòng đời Chi phí bảo Số lượng (ngựa,HP đầu tư sử dụng dưỡng/năm máy (cái) KW, giờ) (1000đ) (năm) (1000đ) Máy bơm điện Khác (ghi rõ) Q41 Lượng nước tưới tiêu: Thời gian Số lần tưới/ ngày Thời gian Số ngày tưới tưới tưới/lần (h) Max Medium Mean Q42 Chi phí điện sử dụng cho việc tháng:……………………………(1000đ) Ghi tưới tiêu/ Q43 Chi phí lao động Chi phí động lao Đơn vị tính Cơng - Số lượng (cơng) Th mướn Tự có Đơn giá Thành tiền Ghi (1000đ) (1000đ/vụ) Làm đất Gieo cấy Bón phân Cơng tưới Làm cỏ Phun thuốc Thu hoạch Chi phí thuê Cái máy làm đất Khác Q44 Chi phí trang thiết bị Chi phí trang thiết bị Máy làm đất Chi phí khoan giếng Chi phí ống tưới Màng phủ nơng nghiệp (bạt phủ) Chà le Lưới Dây cột Nơi cất giữ thuốc BVTV Máy phun thuốc Dụng cụ, bình phun xịt Hố/ thùng chứa vỏ chai Chi phí khác Chi phí Số năm bảo Số Đơn vị tính Chi phí đầu sử dụng dưỡng lượng (ghi rõ) tư (1000đ) (năm) (1000đ) Cuộn Bó(… cây) Kg Bó IV THƠNG TIN ĐẦU RA Q45 Doanh thu vụ Đơng Xn 2011 Hình thức bán (1: phân loại; 2: không phân loại) Loại I (hoặc giá bán max) Sản Giá bán lượng (1000đ/kg) (kg) Q46 Chi tiêu Loại II Nơi bán (hoặc giá bán medium Sản Giá bán Sản Giá bán lượng (1000đ/kg) lượng (1000đ/kg) (kg) (kg) tiền mặt trung bình/tháng hộ…………… ………….đồng/tháng Q47 Với nguồn thu nhập có (nguồn thu nguồn thu phụ), tháng gia đình có dư khoản tiền khơng? Có Khơng Q48 Nếu có, gia đình sử dụng chúng vào mục đích gì? a Gửi ngân hàng……………… đồng/tháng b Mua bảo hiểm……………… đồng/tháng c Mục đích khác……………… đồng/tháng Xin Chân Thành cảm ơn! ... gia đình người bạn cận kề, động vi n ủng hộ cho Xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2012 Sinh vi n Lý Tường Vi NỘI DUNG TÓM TẮT LÝ TƯỜNG VI, Tháng 06 năm 2012 “Đánh giá... Mục tiêu cụ thể .2 1.3 Phạm vi nghiên cứu khóa luận .3 1.3.1 Phạm vi thời gian 1.3.2 Phạm vi không gian 1.3.3 Phạm vi nội dung CHƯƠNG TỔNG QUAN... (Nguồn: DairyVietnam Co.,Ltd) 2.3.2 Tình hình áp dụng cơng nghệ tưới tiết kiệm nước Vi t Nam Tại Vi t Nam, công nghệ tưới tiết kiệm nước năm 1993 chủ yếu thực nghiệm sở sản xuất Khởi đầu vi c thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHẤP NHẬN CÔNG NGHỆ TƯỚI NHỎ GIỌT TẠI XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG HUYỆN HÓC MÔN TP.HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHẤP NHẬN CÔNG NGHỆ TƯỚI NHỎ GIỌT TẠI XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG HUYỆN HÓC MÔN TP.HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay