KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ M.P.C – TP.HCM (QUÝ I NĂM 2012) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

161 29 0
  • Loading ...
1/161 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:55

... thuận lợi cung cấp số liệu cần thiết, nhiệt tình hướng dẫn trình em thực tập công ty Em xin chân thành cảm ơn! Ngày 09 tháng 06 năm 2012 Sinh viên LÌU THANH CUNG NỘI DUNG TĨM TẮT LÌU THANH CUNG, ... Doanh Thu-Chi PhíXác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ M.P.C" LIU THANH CUNG, Faculty of economics, Nong Lam University – Ho Chi Minh June 2012 “Turnover- Expenses...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** LÌU THANH CUNG KẾ TỐN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ M.P.C – TP.HCM (QUÝ I NĂM 2012) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN, KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ M.P.C – TP.HCM (QUÝ I NĂM 2012) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay