KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ M.P.C – TP.HCM (QUÝ I NĂM 2012) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

161 5 0
  • Loading ...
1/161 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** LÌU THANH CUNG KẾ TỐN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ M.P.C – TP.HCM (QUÝ I NĂM 2012) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** LÌU THANH CUNG KẾ TỐN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ M.P.C – TP.HCM (QUÝ I NĂM 2012) Chun ngành: Kế Tốn KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn : Th.S ĐÀM THỊ HẢI ÂU Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 Hội đồng chấm báo cáo luận văn tốt nghiệp khoa Kinh tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận luận văn “KẾ TỐN DOANH THU-CHI PHÍ-XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠNG NGHỆ M.P.C” LÌU THANH CUNG, sinh viên khóa 34, ngành Kế Toán, khoa Kinh Tế, bảo vệ thành công trước hội đồng ngày Th.S Đàm Thị Hải Âu Người hướng dẫn Ngày tháng năm 2012 Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo Ngày Ngày cáo 2012 tháng năm 2012 tháng năm LỜI CẢM TẠ Trước tiên, Con xin cám ơn ba mẹ sinh thành, nuôi nấng dạy dỗ khôn lớn hôm Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa kinh tế Đại học Nông Lâm TPHCM truyền đạt kiến thức bổ ích, kinh nghiệm quý báu trình học tập, sở vững để em thực đề tài Đặc biệt, em xin chân thành cám ơn Thạc sỹ Đàm Thị Hải Âu tạo điều kiện, tận tình hướng dẫn cho em hồn thành đề tài Em xin cảm ơn quý Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ M.P.C, đặc biệt em xin cám ơn Bác, Chị phòng kế tốn, tạo điều kiện thuận lợi cung cấp số liệu cần thiết, nhiệt tình hướng dẫn trình em thực tập cơng ty Em xin chân thành cảm ơn! Ngày 09 tháng 06 năm 2012 Sinh viên LÌU THANH CUNG NỘI DUNG TĨM TẮT LÌU THANH CUNG, Tháng 06 năm 2012 "Kế Tốn Doanh Thu-Chi PhíXác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ M.P.C" LIU THANH CUNG, Faculty of economics, Nong Lam University – Ho Chi Minh June 2012 “Turnover- Expenses and Determined Business Result Accouting at M.P.C Co., Ltd” Mục đích khóa luận tìm hiểu thực tế q trình ln chuyển hàng hóa xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơng Nghệ M.P.C, qua củng cố thêm kiến thức học, so sánh với lý thuyết, tìm hiểu khác lý thuyết thực hành, đưa nhận định riêng thân MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC HÌNH xi DANH MỤC PHỤ LỤC xii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu khóa luận 1.4 Cấu trúc khóa luận Chương TỔNG QUAN 2.1 Sơ lược cơng ty 2.2 Q trình hoạt động kinh doanh công ty 2.3 Nhiệm vụ quyền hạn Công ty 2.3.1 Nhiệm vụ 2.3.2 Quyền hạn 2.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 2.4.1 Cơ cấu máy quản lý công ty 2.4.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 2.5 Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 2.5.1 Mối quan hệ phòng kế tốn phận 2.5.2 Chức nhiệm vụ phận 2.6 Hình thức sổ sách kế tốn 11 2.7 Khó khăn thuận lợi 13 2.7.1 Khó khăn 13 2.7.2 Thuận lợi 13 2.7.3 Phương hướng phát triển công ty 14 v Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung 15 15 3.1.1 Định nghĩa kế toán 15 3.1.2 Kế tốn q trình tiêu thụ 15 3.1.3 Vai trò Giá vốn hàng bán – Doanh thu bán hàng-xác định KQKD 15 3.1.4 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại 17 3.1.5 Các hình thức ghi sổ 18 3.2 Kế tốn doanh thu - kế tốn chi phí, kế tốn hoạt động tài hoạt động khác, kế toán xác định KQKD 19 3.2.1 Kế toán xác định kết kinh doanh 19 3.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 19 3.2.3 Các khoản giảm trừ doanh thu: 22 3.2.4 Kế tốn giá vốn hàng bán 22 3.2.5 Chi phí bán hàng 24 3.2.6 chi phí quản lý doanh nghiệp 25 3.2.7 Doanh thu hoạt động tài 26 3.2.8 Chi phí tài 28 3.2.9 Kế tốn thu nhập khác chi phí 30 3.3 Kế tốn xác định kết kinh doanh 34 3.4 Phương pháp nghiên cứu 37 3.4.1 Phương pháp thu thập 37 3.4.2 Phương pháp mô tả 37 3.4.3 Phương pháp phân tích 38 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 39 4.1 Tình hình chung hoạt động cơng ty: 39 4.2 Kế tốn bán hàng ghi nhận doanh thu: 40 4.2.1 Nguyên tắc hạch tốn doanh thu Cơng ty 40 4.2.2 Các chứng từ, hóa đơn nghiệp vụ bán hàng 41 vi 4.3 Kế toán bán hàng 42 4.3.1 Lưu đồ bán hàng luân chuyển chứng từ 42 4.3.2 Phương thức thu tiền 45 4.3.3 Tổ chức hạch toán trình bán hàng 45 4.4 Các khoản giảm trừ DT 50 4.5 Giá vốn hàng bán 50 4.6 Chi phí bán hàng 54 4.7 Chi phí quản lý DN 58 4.8 Doanh thu hoạt động tài 63 4.9 Chi phí HĐTC 66 4.10 Thu nhập khác chi phí khác 66 4.10.1 Thu nhập khác 66 4.10.2 Chi phí khác 67 4.11 Chi phí thuế TNDN 69 4.12 Kế toán xác định kết kinh doanh 71 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 74 5.1 Kết luận 74 5.1.1 Về tổ chức hoạt động công ty 74 5.1.2 Đội ngũ cán 74 5.1.3 Về tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 75 5.1.4 Việc áp dụng, ghi chép, hạch toán Kế toán 75 5.2 Đề nghị 76 5.2.1 Việc hạch toán doanh thu: 76 5.2.2 Việc theo dõi chi phí 76 5.2.3 Về việc áp dụng sách chiết khấu thương mại giảm giá bán hàng 77 5.2.4 Việc tính giá xuất kho 77 5.2.5 Về hoạt động công ty 77 vii 5.2.6 Xu hướng phát triển 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NVL Nguyên vật liệu BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ Kinh phí cơng đồn CP QLDN Chi phi quản lý doanh nghiệp CP NVL Chi phí nguyên vật liệu CP NC Chi phí nhân cơng CP SXC Chi phí sản xuất chung DT Doanh thu GTGT Giá trị gia tăng HĐ Hợp đồng KD Kinh doanh KH Khách hàng GĐ Giám đốc UNC Ủy nhiệm chi ĐĐH Đơn đặt hàng PĐH Phiếu đặt hàng CBCNV Cán công nhân viên PT Phiếu thu SP Sản phẩm SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh TM Tiền mặt GBC Giấy báo có TK Tài khoản ix Phụ lục 41: bảng cân đối tài sản Phụ lục 42: báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý năm 2012 ... thuận lợi cung cấp số liệu cần thiết, nhiệt tình hướng dẫn trình em thực tập công ty Em xin chân thành cảm ơn! Ngày 09 tháng 06 năm 2012 Sinh viên LÌU THANH CUNG NỘI DUNG TĨM TẮT LÌU THANH CUNG, ... Doanh Thu-Chi PhíXác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ M.P.C" LIU THANH CUNG, Faculty of economics, Nong Lam University – Ho Chi Minh June 2012 “Turnover- Expenses...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** LÌU THANH CUNG KẾ TỐN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ M.P.C – TP.HCM (QUÝ I NĂM 2012) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN, KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ M.P.C – TP.HCM (QUÝ I NĂM 2012) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay