NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU BÁNH QUY NGỌT COSY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ

92 46 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:55

... Vũ Tường Vy     NỘI DUNG TÓM TẮT   LÊ VŨ TƯỜNG VY Tháng 06 năm 2012 “Nghiên Cứu Thực Trạng Xây Dựng Và Phát Triển Thương Hiệu Bánh Quy Ngọt Cosy Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Đô” LE VU TUONG VY June... trạng việc xây dựng phát triển thương hiệu bánh quy Cosy công ty cổ phần Kinh Đô ” Lê Vũ Tường Vy, sinh viên khóa 34, ngành quản trị kinh doanh thương mại, bảo vệ thành công trước hội đồng vào... phát triển hàng năm từ 20% - 30% - Năm 2003: Chính thức mua lại nhà máy kem Wall’s tập đoàn Unilever Việt Nam, thay nhãn hiệu kem Kido’s - Năm 2004: Thành lập Công Ty Cổ Phần Kinh Đơ Bình Dương,
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU BÁNH QUY NGỌT COSY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ, NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU BÁNH QUY NGỌT COSY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay