KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ THỦ ĐỨC LÊ TRANG THU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TOÁN

172 4 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:54

ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ THỦ ĐỨC LÊ TRANG THU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế Tốn Tập Hợp Chi Phí Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ Phần Điện Tử Thủ Đức” Do LÊ TRANG THU, sinh viên khóa 34, ngành KẾ TỐN, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày: BÙI CÔNG LUẬN Người hướng dẫn, Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày Ngày tháng năm tháng năm LỜI CẢM TẠ Qua thời gian học tập trường q trình thực tập Cơng ty Cổ Phần Điện Tử Thủ Đức, với giúp đỡ tận tình thầy anh chị công ty trang bị cho kiến thức vơ q giá giúp tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Lời nói xin dành cho bố mẹ em trai, cảm ơn gia đình ln bên cạnh ủng hộ, động viên cổ vũ tinh thần cho suốt chặng đường vừa qua Tôi xin gửi đến quý thầy cô Khoa Kinh Tế_Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM lòng biết ơn sâu sắc thầy truyền đạt cho kiến thức chuyên môn kinh nghiệm q báu để tơi tiếp cận với thực tế bước đầu làm quen với công việc thực tiễn cách tốt Đặc biệt xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến thầy_Th.S BÙI CƠNG LUẬN tận tình hướng dẫn, bảo động viên tơi hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc toàn thể cô chú, anh chị Công ty Cổ Phần Điện Tử THỦ ĐỨC, đặc biệt LÊ MẬU THUYÊN tạo điều kiện thuận lợi để tơi tiếp cận tìm hiểu thực tế tình hình cơng tác kế tốn Cơng ty Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến tất bạn bè tôi, người bạn chân thành giúp đỡ sống Một lần nữa, xin gửi lời chúc sức khỏe, lòng biết ơn chân thành đến quý thầy cô, người tận tình giúp đỡ tơi suốt thời gian qua Kính chúc Ban Giám Đốc, Thun tồn thể chú, anh chị Công ty thật nhiều sức khỏe thành công Chúc Công ty ngày phát triển vững mạnh có bước tiến vượt bậc tương lai Dù cố gắng khơng thể tránh khỏi sai sót, kính mong q thầy cô cô chú, anh chị công ty dạy thêm để tơi có thêm kinh nghiệm chặng đường vào nghề tới Tôi xin vô biết ơn TP HCM, Ngày Tháng Sinh viên LÊ TRANG THU Năm 2012 NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ TRANG THU, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 06 năm 2012 “Kế Tốn Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Tại Công Ty Cổ Phần Điện Tử Thủ Đức” LE TRANG THU, Faculty Of Economics, Nong Lam University Of Ho Chi Minh City June 2012 “Cost Accounting And Determining Products Cost Price At Thu Duc Electronics Join Stock Company” Khóa luận tìm hiểu tình hình tổ chức cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Thơng qua việc phân tích q trình tập hợp chi phí để số vấn đề mơ hình hạch tốn áp dụng, từ đưa số đề xuất để hướng tới hồn thiện quy trình kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm đơn vị Đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê, thu thập số liệu phòng ban cơng ty kết hợp với q trình phân tích chi phí góc độ kế tốn giá thành để xem xét đánh giá cơng tác kế tốn chi phí Doanh nghiệp, đưa biện pháp góp phần hồn thiện cơng tác tổ chức kế toán giá thành Doanh nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BQGQ Bình quân gia quyền CBCNV Cán Cơng nhân viên CK Cuối kỳ CPSX Chi phí sản xuất CT Chứng từ ĐK Đầu kỳ DN Doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán HĐ Hợp đồng KHSX Kế hoạch sản xuất KKĐK Kiểm kê định kỳ KPCĐ Kinh phí cơng đồn KT Kế tốn KTTC Kế tốn tài LCB Lương VLP Vật liệu phụ NVL Nguyên vật liệu PL Pháp luật PX Phân xưởng PS Phát sinh SL Số lượng SP Sản phẩm STT Số thứ tự SX Sản xuất SXC Sản xuất chung SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản TP Thành phẩm TSCĐ Tài sản cố định VT Vật tư XN Xí nghiệp XNK Xuất nhập Z Giá thành DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Quy Trình Lắp Ráp Đầu Đĩa Bảng 4.2 Chi Tiết Bảng Phân Tích Giá Thành Sản Phẩm DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lí Của Cơng ty Hình 2.2 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Tốn: Hình 2.3 Sơ Đồ Trình Tự Ghi Sổ Kế Tốn Theo Hình Thức Kế Tốn Trên Máy Ví Tính Hình 3.1 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí NVL Trực Tiếp Hình 3.2 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Nhân Cơng Trực Tiếp Hình 3.3 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Sản Xuất Chung Hình 3.4 Sơ Đồ Hạch Tốn Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất theo Phương Pháp Kê Khai Thường Xuyên Hình 4.1 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Quá Trình Nhập Kho Hình 4.2 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Quá Trình Xuất Kho Hình 4.3 Sơ Đồ Mơ Tả Quy Trình Tính Lương Hình 4.4 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Hình 4.5 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí NVL Nhân Cơng Trực Tiếp Sản Xuất Hình 4.6 Sơ Đồ Kết Cuyển Chi Phí Cuối Kỳ DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục Danh Mục Một Số Vật Tư Tồn Kho Phụ lục Định mức vật tư cho Midi Boston MD-838 Phụ lục Parking List lô hàng 17.000 sản phẩm Arirang 909A Phụ lục Hợp Đồng Kinh Tế Mua Linh Kiện Từ Công Ty Vĩnh Lợi Phụ lục Bảng phân tích giá vật tư lơ hàng mua từ Cty Vĩnh Lợi Phụ lục Phiếu nhập kho số 0051- P Vật tư Phụ lục Hóa đơn GTGT số 07594 Phụ lục Ủy nhiệm chi số 0041 Phụ lục Phiếu nhập kho số 00100 -P Vật tư Phụ lục 10 Bảng định mức vật tư cho sản phẩm Midi Boston MD-838 Phụ lục 11 Phiếu nhập kho số 00098 -P Vật tư Phụ lục 12 Hóa đơn số 238797 Phụ lục 13 Bill of Lading Phụ lục 14 Tờ khai Hải quan Phụ lục 15 Packing List Phụ lục 16 Contract Phụ lục 17 Lệnh chuển tiền Phụ lục 18 Phiếu nhập kho 0058 P Vật tư Phụ lục 19 Invoice Phụ lục 20 Phiếu xuất kho số 0025 Phụ lục 21 Đơn đặt hàng số 06/VTD/12/11/KN Phụ lục 22 Phiếu xuất kho số 00002 Phụ lục 23 Sổ chi tiết chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp TK621 Phụ lục 24 Bảng tổng hợp ngày cơng Phụ lục 25 Bảng tốn tiền lương Phụ lục 26 Bảng tổng hợp toán tiền Phụ lục 27 Bảng kê chi phí hạch tốn BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ Phụ lục 28 Bảng kê chi phí hạch toán tiền lương Phụ lục 29 Phiếu chi lương cho CBCNV Phụ lục 30 Hệ số lương Phụ lục 31 Chi tiết loại hệ số tính lương cơng việc Phụ lục 32 Sổ chi tiết TK622 Phụ lục 33 Phiếu xuất kho số 0056 Phụ lục 34 Phiếu xuất kho số 0057 Phụ lục 35 Phiếu xuất kho số 0058 Phụ lục 36 Bảng tính phân bổ chi phí khấu hao Phụ lục 37 Hóa đơn số 0778351 Phụ lục 38 Ủy nhiệm chi số 0082 Phụ lục 39 Hóa đơn số 0258183 Phụ lục 41 Phiếu hạch toán với Ngân Hàng Phụ lục 41 Sổ chi tiết TK627 Phụ lục 42 Sổ chi tiết TK154 tháng 12/2011 Phụ lục 43 Sổ TK154 tháng 12/2011 Phụ lục 44 Phiếu nhập kho thành phẩm Phụ lục 45 Phiếu chi số 0014/12C Phụ lục 46 Sổ chi tiết TK155 Phụ lục 47 Bảng cân đối số phát sinh Phụ lục 39: Phụ lục 40: Phụ lục 41: Phụ lục 42: Phụ lục 44: Phụ lục 45: Phụ lục 46: Phụ lục 47: ... Phần Điện Tử Thủ Đức” LE TRANG THU, Faculty Of Economics, Nong Lam University Of Ho Chi Minh City June 2012 “Cost Accounting And Determining Products Cost Price At Thu Duc Electronics Join Stock... chặng đường vào nghề tới Tôi xin vô biết ơn TP HCM, Ngày Tháng Sinh viên LÊ TRANG THU Năm 2012 NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ TRANG THU, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 06 năm 2012... toán tổng hợp - Kế toán thu : Thực việc tính thu theo quy định nhà nước cách kịp thời xác, lập toán thu , xác định khoản phải nộp cho nhà nước, chịu trách nhiệm loại thu hành nhà nước cho hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ THỦ ĐỨC LÊ TRANG THU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TOÁN, KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ THỦ ĐỨC LÊ TRANG THU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TOÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay