GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

95 4 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA KINH TẾ *********** LÊ THUỲ BẢO CHÂU GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06 / 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM *********** LÊ THUỲ BẢO CHÂU GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn ThS PHẠM THỊ NHIÊN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06 / 2012 Hội đồng chấm báo cáo khoá luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận khố luận “Giải Pháp Đẩy Mạnh Hoạt Động Tín Dụng Đối Với Các DNVVN Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi Nhánh Đồng Nai” Lê Thùy Bảo Châu, sinh viên khoá 34, ngành Quản Trị Kinh Doanh, bảo vệ thành công trước hội đồng ngày ThS Phạm Thị Nhiên Người hướng dẫn, (Chữ ký) Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký, họ tên) Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký, họ tên) Ngày Ngày tháng năm tháng năm LỜI CẢM TẠ  Lời xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Mẹ Mẹ nguồn động viên to lớn giúp vượt qua khó khăn chỗ dựa tinh thần cho thực ước mơ đời Tôi xin cảm ơn người bạn sát cánh bên trình học tập khoảng thời gian thực luận văn Trong bốn năm ngồi ghế nhà trường, thầy cô Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM tận tình hướng dẫn, truyền đạt cho em kiến thức kinh nghiệm mà thầy trải qua Đó tảng giúp em hồn thành tốt đề tài hành trang vơ đáng q để em bước vào đời Em ghi nhớ công ơn Thầy Cô! Sau thời gian lao động thực tế VietinBank chi nhánh Đồng Nai, thời gian không dài hội quý báu để em học hỏi tiếp cận thực tế Em xin chân thành cảm ơn quan tâm Ban lãnh đạo Ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho em việc hồn thành đề tài Đặc biệt, em xin cảm ơn anh chị Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp tận tình, cởi mở hướng dẫn em suốt thời gian em lao động thực tế Ngân hàng Cuối cùng, em xin cảm ơn Cô Phạm Thị Nhiên tận tình dẫn em từ lúc bắt đầu thực lúc hoàn thành đề tài Em xin kính chúc Q Thầy cơ, Ban lãnh đạo Ngân hàng toàn thể Các cán bộ, Nhân viên Ngân hàng dồi sức khỏe gặt hái nhiều thắng lợi cơng tác Xin chân thành cảm ơn tất cả! Sinh viên thực Lê Thùy Bảo Châu NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ THÙY BẢO CHÂU Tháng năm 2012 “Giải Pháp Đẩy Mạnh Hoạt Động Tín Dụng Đối Với Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai” LE THUY BAO CHAU June.2012 “Solution To Improve Effectiveness Of Loans For Small and Medium Enterprises at Viet Nam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade Dong Nai Branch” Trong năm gần đây, tác động khủng hoảng giới ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh DN, đặc biệt DNVVN Từ năm 2009 phủ ban hành sách hỗ trợ lãi suất cho vay DN nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nước Nhận thức tầm quan trọng từ năm 2009 đến nay, Ngân hàng TMCP Cơng thương – chi nhánh Đồng Nai trọng quan hệ tín dụng đối tượng khách hàng Song tốc độ tăng trưởng tín dụng DNVVN chưa cao, doanh số cho vay thấp nợ hạn cao Khố luận tiến hành nghiên cứu tìm hiểu hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân Hàng Công Thương Đồng Nai năm 20092011, thông qua tiêu doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ cho vay, nợ hạn, tiêu tài hệ số thu hồi nợ, tỉ lệ nợ hạn, Từ nội dung phân tích, báo cáo khóa luận nhận định mặt thuận lợi, khó khăn việc cho vay Doanh nghiệp vừa nhỏ Bằng phương pháp thu thập số liệu từ phòng ban ngân hàng, thơng qua kết vấn 30 DNVVN giao dịch ngân hàng khách hàng kết hợp với phương pháp như: Phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh, phân tích tỉ trọng, số tuyệt đối Từ khóa luận đưa giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu hoạt động tín dụng thân Doanh nghiệp vừa nhỏ giúp cho hoạt động tín dụng Ngân hàng hiệu MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khoá luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 2.1.2 Sứ mệnh, chức nhiệm vụ ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 2.2 Tổng quan Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Đồng Nai 2.2.1 Quá trình thành lập phát triển 2.2.2 Đặc điểm hoạt động NHTMCPCT chi nhánh Đồng Nai 2.2.3 Cơ cấu tổ chức, chức nhiệm vụ phòng ban 10 2.2.4 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh giai đoạn 2009-2011 12 2.3 Phương hướng giải pháp thực kế hoạch kinh doanh năm 2012 14 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 3.1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại 17 17 17 3.1.2 Khái quát doanh nghiệp vừa nhỏ 19 3.1.3 Tín dụng ngân hàng DNVVN 22 3.1.4 Một số tiêu dùng để phân tích hoạt động cho vay 25 3.2 Phương pháp nghiên cứu 26 3.2.1 Phương pháp thu thập liệu 26 3.2.2 Phương pháp phân tích liệu 27 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Tình hình nguồn vốn NHTMCPCT Đồng Nai Năm 2009-2011 4.1.1 Cơ cấu nguồn vốn NHTMCPCT Đồng Nai Năm 2009-2011 28 28 28 4.1.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động NHTMCPCT Đồng Nai Năm 2009 – 2011 29 4.2.Thực trạng hoạt động tín dụng NHTMCPCT Đồng Nai năm 2009-2011 33 4.2.1 Tình hình sử dụng vốn NHTMCPCT Đồng Nai năm 2009-2011 33 4.2.2 Những thành tựu hạn chế hoạt động tín dụng NHCT Chi nhánh Đồng Nai 37 4.3 Thực trạng hoạt động tín dụng DNVVN Ngân Hàng TMCPCT Chi Nhánh Đồng Nai 39 4.3.1 Tình hình DNVVN Ngân Hàng TMCPCT Chi Nhánh Đồng Nai 39 4.3.2 Những quy định sách cho vay DNVVN Ngân Hàng TMCPCT Chi Nhánh Đồng Nai 40 4.3.3 Phân tích doanh số cho vay DNVVN NHTMCPCT Đồng Nai 46 4.3.4 Phân tích doanh số thu nợ DNVVN NHTMCPCT Đồng Nai 49 4.3.5 Phân tích dư nợ DNVVN NHTMCPCT Đồng Nai 51 4.3.6 Phân tích nợ hạn DNVVN NHTMCPCT Đồng Nai 53 4.3.7 Một số tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng DNVVN 53 4.4 Đánh giá khách hàng công tác tín dụng NHTMCPCT chi nhánh Đồng Nai 56 4.4.1 Mô tả đặc điểm mẫu nghiên cứu vi 56 4.4.2 Kết q trình thu thập thơng tin thực tế 4.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng DNVVN 56 61 4.5.1 Những thuận lợi khó khăn q trình cho vay DNVVN Chi nhánh NHCT Đồng Nai 61 4.5.2 Các nhân tố ảnh hưỏng đến hoạt động tín dụng DNVVN Chi nhánh NHCT Đồng Nai 63 4.6 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tín dụng DNVVN Chi nhánh NHCT Đồng Nai 66 4.6.1 Xây dựng mơ hình tổ chức chun nghiệp, chun sâu phục vụ DNNVV 66 4.6.2 Thực tốt công giám sát, xử lý kịp thời nợ hạn 68 4.6.3 Xây dựng chiến lược Marketing trọng tâm sách KH nhằm mở rộng tăng cường mối quan hệ chặt chẽ NH DNVVN 4.6.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 72 74 5.1 Kết luận 74 5.2 Kiến nghị 75 5.2.1 Kiến nghị NHTMCPCTVN 75 5.2.2 Kiến nghị NHTMCPCT Chi nhánh Đồng Nai 76 5.2.3 Kiến nghị doanh nghiệp vừa nhỏ 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCNV Cán Bộ Cơng Nhân Viên CBTD Cán Bộ Tín Dụng CTCP Công Ty Cổ Phần DN Doanh Nghiệp DNCV Dư Nợ Cho Vay DNNN Doanh Nghiệp Nhà Nước DNVVN Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ DSCV Doanh Số Cho Vay DSTN Doanh Số Thu Nợ GDP Tổng Sản Phẩm Trong Nước (Gross Domectis Product) KH Khách Hàng LNTT Lợi Nhuận Trước Thuế NH Ngân Hàng NHNN Ngân Hàng Nhà Nước NHQD Ngân Hàng Quốc Doanh NHTM Ngân Hàng Thương Mại NHTMCP Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần NHTMCPCT Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương NHTMCPCTVN Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công ThươngViệt Nam NHTW Ngân Hàng Trung Ương NV Nguồn Vốn TD Tín Dụng TMCP Thương Mại Cổ Phần TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn UBND Ủy Ban Nhân Dân VHĐ Vốn Huy Động VIETINBANK Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam (Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade) WTO Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (World Trade Organization) viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của NHTMCPCT Đồng Nai Năm 20092011 .13 Bảng 2.2 Chỉ Tiêu Hoạt Động Của NHTMCPCT Đồng Nai Trong Năm 2012 15 Bảng 3.1 Bảng Tiêu Thức Phân Loại Các Doanh Nghiệp 21 Bảng 4.1 Cơ cấu Nguồn Vốn Của NHTMCPCT Đồng Nai Năm 2009 – 2011 28 Bảng 4.2.Lãi Suất Bình Quân Qua Các Năm Tại NHTMCPCT Chi Nhánh Đồng Nai 29 Bảng 4.3: Cơ Cấu Huy Động Vốn Theo Thành Phần Kinh Tế Năm 2009 – 2011 .30 Bảng 4.4 Cơ Cấu Vốn Huy Động Theo Thời Gian Năm 2009 – 2011 31 Bảng 4.5 Hoạt Động Tín Dụng Của NHTMCPCT Đồng Nai năm 2009-2011 33 Bảng 4.6 Tình Hình Khách Hàng Là DNVVN Tại NHTMCPCT Đồng Nai Năm 2009-2011 39 Bảng 4.7 Doanh Số Cho Vay DNVVN Theo Thành Phần Kinh Tế NHTMCPCT Năm 2009-2011 .47 Bảng 4.8 Doanh Số Cho Vay DNVVN Theo Thời Gian NHTMCPCT Đồng Nai Năm 2009-2011 .48 Bảng 4.9 Doanh Số Thu Nợ DNVVN Theo Thành Phần Kinh Tế Tại NHTMCPCT Đồng Nai Năm 2009-2011 49 Bảng 4.10 Doanh Số Thu Nợ DNVVN Theo Thời Gian Tại NHTMCPCT Đồng Nai Năm 2009-2011 .51 Bảng 4.11 Dư Nợ DNVVN Theo Thành Phần Kinh Tế Tại NHTMCPCT Đồng Nai Năm 2009-2011 .52 Bảng 4.12 Dư Nợ DNVVN Theo Thời Gian Tại NHTMCPCT Đồng Nai Năm 20092011 .53 Bảng 4.13 Nợ Quá Hạn Của DNVVN Tại NHTMCPCT Đồng Nai Năm 2009-2011 54 Bảng 4.14 Một số tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng DNVVN 55 Bảng 4.15 Đánh Giá Của Khách Hàng Về Hình Thức Thanh Tốn Tại NHTMCPCT Đồng Nai 59 ix + Nhóm 3: Là nhóm KH có tình hình sản xuất kinh doanh, tài yếu kém, khả khơng trả nợ hạn cao Đối với nhóm ngân hàng nên có biện pháp giám sát chặt chẽ để rút giãm dư nợ + Nhóm 4: Là nhóm KH khơng có khả trả nợ, ngân hàng cần phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thu nợ, phát tài sản đảm bảo nhằm thu hồi nợ vay Với việc kiểm soát KH theo nhóm giúp cho việc theo dõi giám sát nợ ngân hàng đạt hiệu cao, đảm bảo an tòan vốn hạn chế đựoc nợ hạn 4.6.3 Xây dựng chiến lược Marketing trọng tâm sách KH nhằm mở rộng tăng cường mối quan hệ chặt chẽ NH DNVVN Trong cấu DN vay vốn ngân hàng DNVVN chiểm tỉ trọng khơng cao Năm 2009 DNVVN chiểm tỉ trọng 18%, năm 2010 21% năm 2011 17% Vì ngân hàng cần đẩy mạnh hoạt động marketing để DN biết đến ngân hàng nhiều thu hút nhiều khách hàng thời gian tới Cùng với bối cảnh điều kiện thị trường ngày có nhiều đối thủ cạnh tranh gay gắt khơng NH nước mà với NH nước ngồi Trước tình hình để tháo gỡ khó khăn VietinBank cần quan tâm đến hoạt động Marketing mà trọng tâm vào sách KH nhắm giới thiệu quảng cáo dịch vụ, chế, điều kiện qui định nghiệp vụ TD để KH hiểu thông cảm quan hệ Để làm điều ngân hàng cần thực sách như: * Đa dạng hóa sản phẩm cho vay Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng ngân hàng phù hợp với đặc thù DN tạo nhiều thuận lợi cho giao dịch tín dụng ngân hàng khách hàng Hiện sản phẩm mà DN sử dụng vay vốn ngắn hạn nhằm bổ sung vốn lưu động, chi trả tiền lương, sản phẩm cho vay dài hạn hạn chế Một hệ thống sản phẩm đa dạng phù hợp với loại hình khách hàng giúp mở rộng tín dụng phân tán rủi ro, nhu cầu đa dạng DNNVV Giải pháp hoàn thiện bổ sung sản phẩm phù hợp với đối tượng khách hàng DNNVV thực theo hai hướng thiết kế lại sản phẩm có cho phù hợp với khách hàng DNNVV nghiên cứu phát 69 triển sản phẩm Trên sở ban hành hệ thống văn hướng dẫn cho loại sản phẩm riêng Một là, cần có nghiên cứu, thiết kế lại tên gọi sản phẩm, nhóm loại sản phẩm cho phù hợp sản phẩm có NHCTVN tương đối đa dạng chưa thể phân tích, đánh giá loại sản phẩm có hiệu loại hình khách hàng Hai là, khảo sát đáng giá quy trình thủ tục để cải tiến quy trình nhằm đảm bảo tính cạnh tranh xử lý thông tin trường hợp hệ thống báo cáo tài khách hàng khơng đầy đủ Ba là, Phát triển sản phẩm thông qua điều tra nhu cầu khách hàng, khảo sát, học tập kinh nghiệm ngân hàng nước * Xây dựng chế lãi suất linh hoạt cho DNVVN Lãi suất đóng vai trò quan trọng hoạt động huy động cho vay DN, đặc biệt DNVVN Trong điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt, để trì mối quan hệ với khách hàng mới, đòi hỏi NH phải xây dựng sách lãi xuất phù hợp, để vừa đảm bảo khả cạnh tranh vừa đạt mục tiêu cuối – mục tiêu lợi nhuận Đối với người vay cần áp dụng mức lãi suất phù hợp cho khoản vay đối tượng Trên thực tế cho vay theo lãi suất thỏa thuận KH ưa chuộng lãi suất cố định, NH hoạt động theo lãi suất cố định, nghĩa quản lý tài sản có (đầu tư cho vay) theo hướng quan tâm đến lãi suất để có lợi nhuận nên buộc phải tìm KH chấp nhận lãi suất đưa Ngược lại NH thả lãi suất theo khuôn khổ NHNN, lãi suất xác định theo thỏa thuận NH KH tốt Khi NH thả lãi suất chấp nhận tính lãi theo kết thương lượng có nhiều KH tìm đến NH điều tạo hội chọn lựa đầu tư Đối với DNVVN, lãi suất quan tâm vốn đầu tư họ thường khơng lớn, chi phí đầu tư vào q cao lợi nhuận thu khơng bù đắp đủ chi phí dẫn đến khả không trả nợ, xuất nợ hạn, nợ xấu làm cho chất lượng TD giảm sút Do đó, để hấp dẫn KH DNVVN NH cần nắm bắt cách nhanh nhạy nhu cầu vốn thị trường nhằm xây dựng mức lãi suất cho linh hoạt, hợp lý 70 bảo đảm lợi nhuận hai bên thị trường chấp nhận Tuy vào thời kỳ hay đối tượng mà sách lãi suất có ưu tiên khác + Với DN có quan hệ lâu năm với NH, vay trả sòng phẳng, có tín nhiệm NH cho vay với lãi suất ưu đãi, thời hạn trả nợ khơng hạn chế, phụ thuộc vào thời gian thu hồi vốn… Những ưu tiên thúc đẩy DNVVN sử dụng vốn có hiệu quả, đảm bảo chất lượng quan hệ TD hệ TD để mối quan hệ đươc tiếp tục mở rộng + Với DN vay vốn lần đầu, dự án khả thi NH tạo điều kiên thuận lợi để việc giải ngân nhanh chóng với ưu đãi lãi suất nhỏ vốn vay lớn khoản vay thơng thường * Đẩy mạnh sách chiêu thị, cổ động Để tăng cường nguồn vốn huy động đẩy mạnh hoạt động cho vay DNVVN, ngân hàng cần đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến đối tượng Các biện pháp thực như: - Giới thiệu sản phẩm đến trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, siêu thị, hội chợ,… - Tận dụng hội DN đến giao dịch thu Ngân sách nhà nước chi nhánh cố gắng tiếp thị thu hút KH mới, vận động lượng KH giao dịch hoạt động tài trợ thương mại : mua, bán ngoại tệ, bảo lãnh tóan L/C xuất nhập khấu từ ngân hàng tăng nguồn thu phí dịch vụ - Có sách ưu đãi, chăm sóc KH có tiền gửi lớn, KH truyền thống như: tặng quà, gọi điện hỏi thăm KH thường xuyên, ưu đãi sử dụng dịch vụ khác ngân hàng - Quảng bá, triển khai kịp thời chương trình khuyến mãi, dự thưởng … để thu hút KH * Phát triển sách khuyếch trương Việc đẩy mạnh sách khuyếch trương của ngân hàng làm cho KH có đầy đủ thơng tin ngân hàng, giúp cho sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trở nên phổ bíến thu hút nhiều KH tiếp cận đến với sản phẩm Cụ thể: 71 - Mở rộng phạm vi hoạt động cách thành lập thêm chi nhánh, phòng giao dịch để tiếp xúc với đa dạng loại hình DN, ngành nghề kinh doanh - Có chương trình quảng cáo phương tiện thơng tin đại chúng sách báo nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm ưu việt NHTMCPCT Đồng Nai với DN Có thể đăng báo diễn đàn DN, Thời báo kinh tế, Kinh tế Việt Nam…, thấy quyền lợi trách nhiệm họ NHTMCPCT Đồng Nai Ngoài chi nhánh ngân hàng nên tự giới thiệu thơng qua hoạt động tài trợ cho số thi Như với việc phối hợp nhiều sách đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng chế lãi suất linh hoạt, đẩy mạnh sách chiêu thị cổ động phát triển sách khuyếch trương giúp cho ngân hàng ngày thu hút nhiều KH, tăng hiểu biết KH NH thời gian tới 4.6.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Hiện nhân tố không nhỏ ảnh hưởng đến chiến lược ngân hàng trình độ nguồn nhân lực Cùng với việc đổi cơng nghệ việc đào tào cho cán có khả làm chủ cơng nghệ yêu cầu cấp thiết Trong Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp có 12 cán tín dụng, trình độ đại học người, trình độ đại học người Do ngân hàng phải khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn cán tín dụng như: - Thường xun có kế hoạch tổ chức đào tạo chun mơn nghiệp vụ, chế sách, pháp luật, thẩm định dự án, phân tích hoạt động kinh tế, tốn quốc tế, tin học, ngoại ngữ, kết hợp đào tạo quy với đào tạo chỗ giúp cho người cán có đủ lực trình độ làm việc nước quan hệ đối ngoại Đối với nhân viên cũ cần phải hiểu rõ tầm quan trọng việc thương xuyên nghiên cứu, học tập để cập nhật kiến thức chuyên môn kiến thức xã hội khác, gắn lý luận với thực tiễn để vận dụng cách linh hoạt, sáng tạo, có hiệu cho vay với DNVVN - Sắp xếp bố trí lại đội ngũ cán làm nghiệp vụ chuyên môn, phù hợp với công tác nhiệm vụ giao 72 - Có chế độ khuyến khích thưởng phạt vật chất cán làm cơng tác TD, cần thiết có chế độ lương, thưởng khác nhiệm vụ quan trọng khác nhau, có kinh doanh TD hạn chế bớt rủi ro không đáng có ý thức chủ quan cán NH KH đưa ra, tạo chất lượng cao hoạt động TD.Việc tào tạo cán bộ, nâng cao trình độ, chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng cao yêu cầu công việc, đảm bảo phục tốt cho KH bên cạnh nâng cao sức cạnh tranh NHCT với NH khác địa bàn năm tới 73 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Là NHTM hàng đầu quản lý tốt Việt Nam, năm qua, VietinBank ngày phát triển khẳng định vị trí Doanh số cho vay khơng ngừng tăng qua năm 2009-2011, doanh số thu nợ tăng đồng thời tỷ lệ nợ xấu VietinBank thấp hệ thống NHTM Việt Nam tiếp tục giữ ổn định Tình hình tài lành mạnh, kinh doanh an toàn, hiệu quả, đại, phát triển bền vững, hội nhập tích cực với quốc tế Qua trình thu thập thơng tin phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ cho thấy nhũng mặt đạt được, khó khăn, vướng mắc tồn Ngân hàng ngày trọng DNVVN doanh số cho vay ngân hàng liên tục tăng tỉ trọng cho vay DNVVN thấp Nợ hạn chi nhánh có xu hướng tăng cao nợ hạn DNVVN có biến chuyển tốt Ngân hàng cần phát huy lợi sẵn có thực giải pháp đồng để nâng cao hiệu hoạt động TD nâng cao sức cạnh tranh NH thời gian tới Nhìn chung với kết hoạt động tín dụng DNVVN Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Đồng Nai khiêm tốn so với tình hình hoạt động tín dụng chung chi nhánh Do để đẩy mạnh hoạt động tín dụng DNVVN ngân hàng cần thực giải pháp xây dựng mơ hình tổ chức chun nghiệp, phục vụ DNVVN, đa dạng hóa sản phẩm TD, xây dựng chiến lược Marketing, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực tốt công tác xử lý nợ hạn nhằm kiện toàn máy tổ chức quản lý ngân hàng 74 Khóa luận thực hướng dẫn Cô Phạm Thị Nhiên hỗ trợ từ phía NH Tuy nhiên, hạn chế thời gian kiến thức nên q trình thực khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp thầy bạn để khóa luận hồn thiện 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Kiến nghị với NHTMCPCTVN Hoạt động NHTMCPCTVN mang tính thống tập trung cao độ hệ thống, đơn vị thành viên gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chung tồn hệ thống Do xin đề xuất số kiến nghị sau:  Đề nghị NHTMCPCT Việt Nam sớm có chiến lược sách KH làm định hướng cho chi nhánh xây dựng chế tài tiếp thị ưu đãi với KH vừa mang tính hệ thống vừa mang tính cạnh tranh cao, vừa tạo nguồn chủ động cho đơn vị thành viên việc vận dụng có hiệu chế  NHTMCPCTVN nên thành lập sở lưu trữ thông tin chung DN để cung cấp cho NH chi nhánh qua thu thập, xử lý lưu trữ thông tin tốt nhằm phòng ngừa rủi ro hoạt động cho vay DN  Tăng mức phán cho Chi nhánh khoản vay trung dài hạn nhằm tăng tính chủ động đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng, đặc biệt dự án vay đầu tư xây dựng nhà xưởng, xây dựng văn phòng, nhà cho thuê,  NHTMCPCTVN phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát mặt nghiệp vụ hoạt động kinh doanh đơn vị thành viên hệ thống nói chung Chi nhánh NHTMCPCT Đồng Nai nói riêng đảm bảo nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh toàn hệ thống 5.2.2 Kiến nghị với NHTMCPCT chi nhánh Đồng Nai  Ngân hàng phối hợp với quyền địa phương gặp gỡ DN đóng địa bàn giới thiệu sản phẩm dành cho DNVVN NH phải chủ động tiếp cận với DNVVN quan hệ vay vốn, đảm bảo đủ vốn cần thiết cho DN vay có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi Chủ động tháo gỡ khó khăn cho DNVVN thủ tục vay vốn phạm vi chế tín dụng phép  Ưu tiên vốn đầu tư cho DNVVN, gắn kết ngân hàng với DN, bám sát lĩnh vực sản xuất kinh doanh DN để phục vụ, chia sẻ rủi ro DN Những 75 DNVVN khó khăn, gặp rủi ro thiên tai, dịch bệnh, biến động thị trường…ngân hàng chủ động tự xem xét xử lý rủi ro phạm vi khả tài cho phép  Mở rộng đầu tư cho DNVVN đồng nghĩa với việc mở rộng hoạt động dịch vụ Ngân hàng cần đa dạng sản phẩm, dịch vụ Khách hàng DNVVN không khách hàng vay vốn đơn hộ nông dân, mà với vay vốn hoạt động toán nước, quốc tế, bảo lãnh, chi trả tiền lương, tư vấn Đây hướng quan rọng thực mục tiêu chiến lược dịch vụ NHTMCPCT Đồng Nai.Triển khai dịch vụ hỗ trợ phi tài miễn phí cho DNVVN Bởi khơng mang lại ý nghĩa thiết thực cho DN mà tạo nên uy tín gắn bó lâu dài KH với Ngân hàng  Ngồi chi nhánh: + Cần tuyển dụng thêm nhiều nhân với sách đãi ngộ chẳng hạn như: áp lương theo thỏa thuận, … để phục vụ kịp thời cho việc phát triển mạng lưới rộng khắp + Triển khai nhanh chóng, kịp thời quy định, quy chế khơng liên quan đến nghiệp vụ cho vay mà sản phẩm dịch vụ khác đến phòng nghiệp vụ để có phối hợp chặt chẽ đồng + Có giải pháp thực chương trình hỗ trợ DN Tạo liên kết DN nhằm phát huy lợi quy mô thông qua hoạt động ngân hàng như: liên kết DN hoạt động lĩnh vực khác nhau, lĩnh vực, địa bàn 5.2.3 Kiến nghị doanh nghiệp vừa nhỏ Để cung cấp dịch vụ ngân hàng, đặc biệt việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng, DNNVV cần khắc phục tồn thuộc thân mình, tạo tin cậy uy tín ngân hàng Cụ thể:  DNVVN cần nâng cao lực quản lý ngoại giao nhà lãnh đạo DNNVV bước tạo dựng uy tín với tổ chức TD lực kinh doanh hiệu vốn Để làm tốt việc đòi hỏi doanh nghiệp phải đổi từ nhận thức đến việc cụ thể như: nâng cao lực quản trị điều hành doanh nghiệp, thực nghiêm túc chế độ hạch toán kế toán, báo cáo tài cơng khai, minh bạch; kinh doanh theo pháp luật Các DN phải khẳng định, tạo dựng uy tín 76 quan hệ tín dụng với Ngân hàng, không giúp doanh nghiệp dễ dàng giao tiếp cận vốn mà tạo điều kiện để doanh nghiệp tồn phát triển bền vững  Các DNVVN phải xây dựng phương án kinh doanh có hiệu quả, có tính khả thi Phương án kinh doanh khả thi yếu tố định đến việc cho vay vốn NH Hiện nay, số nhiều nguyên nhân dẫn đến việc NH không cho vay KH vay vốn khơng có dự án trình duyệt khả thi Vì DN cần phải thực đưa phương án có hiệu quả, có tính thuyết phục  DNVVN cần đổi thiết bị công nghệ Các DNNVV cần không ngừng đổi công nghệ, nắm bắt thơng tin, trọng sản phẩm hàng hố làm phải có tính cạnh tranh cao có thị trường tiêu thụ Vay vốn ngân hàng phải đầu tư mục đích, đối tượng Phối hợp với ngân hàng tuân thủ nghiêm ngặt chế tài tín dụng trước, sau vay vốn  DNVVN cần coi trọng phát triển nguồn nhân lực Trong tình hình cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường nay, yếu tố người coi yếu tố then chốt, đóng vai trò định thành bại DN Vì vậy, DN phải cần phải có sách đào tạo nguồn nhân lực cách hợp lý, có khoa học mang lại hiệu thiết thực cho DN, nâng cao trình độ hiểu biết, nhận thức kỹ đại, điều giúp DN hòa nhập vào kinh tế giới Hơn nữa, DN cần phải kết hợp với DN khác nước, học tập kinh nghiệm, phương pháp đại quản lý, sản xuất, kinh doanh, đồng thời thông qua hiệp hội ngành nghề, tranh thủ hỗ trợ bảo vệ sức ép cạnh tranh 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đăng Dờn, Hoàng Đức, Trần Huy Hoàng, Trầm Xuân Hương Nguyễn Quốc Anh, 2005 Tín Dụng Ngân Hàng (Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại) Nhà Xuất Bản Thống Kê, 327 trang Lê Thị Mận, 2010 Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại (Lý Thuyết & Bài Tập) Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội, 591 trang Lê Thị Minh Trí, 2000 Phân Tích Hoạt Động Tín Dụng Cho Vay Bổ Sung Vốn Lưu Động Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi Nhánh Thủ Đức Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, 2010 Nguyễn Hồng Phúc, 2011 Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Cho Vay Doanh Nghiệp Ngân Hàng Teachcombank Chi Nhánh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, 2011 Nguyễn Thị Hồng Phương, 2011 Phân Tích Hoạt Động Cho Vay Và Một Số Kiến Nghị Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Cho Vay Đối Với Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Tại Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín Chi Nhánh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, 2011 Bảng Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh NHTMCPCTVN Chi Nhánh Đồng Nai Năm 2009 – 2011 Báo Cáo Thường Niên NHTMCPCT Đồng Nai Năm 2009, 2010, 2011 Các Website tham khảo: http://www.sinhviennganhang.com http://www.vietinbank.vn http://www.vietnamnet.vn http://www.Vinasme.vn.com http://www.thesaigontimes.vn PHỤ LỤC Phụ Lục 1: PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Xin kính chào Qúy Doanh nghiệp, tơi tên Lê Thùy Bảo Châu sinh viên năm cuối chuyên ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện nay, tơi làm báo cáo nghiên cứu khoa học với đề tài nghiên cứu “GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI” Phiếu thu thập thông tin khảo sát DNVVN chi nhánh NHCT Đồng Nai, với mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy mục tiêu mang lại hài lòng, thỗ mãn cao đến khách hàng.Từ đó, giúp cho hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Công Thương Đồng Nai ngày hiệu Tôi mong Qúy Doanh nghiệp dành thời gian quý báu cho phiếu khảo sát này, để chuyên đề nghiên cứu đạt kết mang tính thực tiễn hơn, sở đề số giải pháp giúp cho việc huy động vốn Qúy doanh nghiệp hiệu Tôi xin cam đoan thông tin thu thập tuyệt đối giữ bí mật dùng cho việc nghiên cứu đề tài Họ tên người khảo sát (Không bắt buộc) Tên doanh nghiệp: Địa doanh nghiệp: Phần I: Thơng tin chung (Khoanh tròn số câu trả lời chọn) Câu 1: Lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp? Công nghiệp Nơng nghiệp Xây dựng Câu 2: Loại hình quý doanh nghiệp? Doanh Nghiệp Nhà nước Doanh Nghiệp Tư Nhân Công Ty Cổ Phần Công Ty TNHH Thương mại, Dịch vụ Câu 3: Hiện doanh nghiệp có nhân cơng? 1.Từ 50-100 Từ 100-200 Từ 200-500 Trên 500 Câu 4: Hiện quy mô vốn doanh nghiệp ? Dưới 10 tỷ đồng 10 tỷ đồng Trên 10 tỷ đồng Phần II: Thông tin cụ thể (Khoanh tròn số câu trả lời chọn) Câu 5: Hiện loại sản phẩm,dịch vụ mà doanh nghiệp sử dụng? Dịch vụ toán chuyển tiền nước Dịch vụ toán chuyển tiền quốc tế Bảo lãnh ngân hàng 4.Thuê mua tài Vay ngắn hạn Khác Câu 6: Doanh nghiệp thường vay vốn để phục vụ vào mục đích sau đây? Bổ sung vốn lưu động Đầu tư máy móc, thiết bị Khác Câu 7: Doanh nghiệp thường vay đồng tiền sau đây? VND 2.USD 3.Khác Câu 8: Anh (chị) có nhận xét điều kiện cho vay ngân hàng? 1.Rất dễ dàng Bình thường 3.Khó khăn Câu 9: Anh (chị) có nhận xét thời gian thẩm định ngân hàng? Nhanh 2.Bình thường Quá lâu Câu 10: Anh (chị) có nhận xét thời gian giải ngân ngân hàng? Nhanh 2.Bình thường Quá lâu Câu 11: Anh (chị) có nhận xét hình thức tốn ngân hàng? 1.Linh hoạt Bình thường 3.Khơng linh hoạt Câu 12: Anh (chị) có nhận xét thủ tục vay vốn ngân hàng? 1.Đơn giản 2.Bình thường 3.Phức tạp Câu 13: Theo Anh (chị) lãi suất cho vay ngân hàng nào? 1.Thấp 2.Vừa phải 3.Cao Câu 14: Anh (chị) có nhận xét thái độ phục vụ nhân viên cho vay vốn ngân hàng? 1.Tốt 2.Bình thường 3.Khơng tốt Câu 15: Khi vay vốn ngân hàng, thắc mắc hay khiếu nại doanh nghiệp nhân viên ngân hàng giải nào? 1.Tốt 2.Bình thường 3.Khơng tốt Câu 16:Theo Anh (chị) ngân hàng nên làm để nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tôi xin chân thành cám ơn Anh (chị) dành chút thời gian quý báo để điền vào phiếu thu thập thông tin Trân trọng cám ơn hợp tác Anh (chị) ! PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KHẢO SÁT CTCP Gốm Việt Thành CTCP Ong Mật Đồng Nai CTCP Sách Thiết Bị Trường Học CTCP Scavi Huế CTCP Tùng Bách Công Ty TNHH An Trường Phát Công Ty TNHH Cao Su Việt 8.Cơng Ty TNHH Cơ Khí Ô Tô Đồng Nai Công Ty TNHH Đông Nam 10 Công Ty TNHH Gỗ Hạnh Phúc 11 Công Ty TNHH Gỗ Khang My 12 Công Ty TNHH Khang Mỹ 13 Công Ty TNHH Kiệm Tân II 14 Công Ty TNHH Nguyễn Quốc Thắng 15 Công Ty TNHH Sơn Hà 16 Cơng Ty TNHH SX- TM- DV Hồng Dũng Á 17 Công Ty TNHH Thiên Phong 18 Công Ty TNHH Trung Thuận 19 Công TY TNHH VBKC Ngọc Các 20 DNTN Đức Hưng 21 DNTN Hoàng Ngọc Sơn 22 DNTN Hùng Lộc 23 DNTN Quỳnh Lan 24 DNTN Sơn Thịnh Phát 25 DNTN Thái An 26 DNTN Thái Dam 27 DNTN Toàn Thắng C.I 28 DNTN Vũ Long 29 DNTN Vương Minh Hoàng 30 DNTN Lý Phụng ... Nghiệp Vừa Và Nhỏ Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai” LE THUY BAO CHAU June.2012 “Solution To Improve Effectiveness Of Loans For Small and Medium Enterprises... chương tổng quan trình bày tài liệu nghiên cứu có liên quan tổng quan Ngân Hàng Cơng Thương Đồng Nai Bao gồm q trình hình thành phát triển ngân hàng, cấu tổ chức, kết hoạt động kinh doanh mục tiêu... cho vay khép kín gắn chặt người nông dân làm nguyên liệu với nhà máy chế biến, gắn trách nhiệm bao tiêu sản phẩm nông nghiệp nhà máy nông dân Ngược lại nhà máy chế biến có đủ nguyên liệu đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP, GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay