HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SX VÀ TM DÂN CƯỜNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

101 5 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ***************** LÊ THỊ TRIẾT MINH HỒN THIỆN KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH SX VÀ TM DÂN CƯỜNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ****************** LÊ THỊ TRIẾT MINH HỒN THIỆN KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH SX VÀ TM DÂN CƯỜNG Chuyên ngành: Kế Toán KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS.BÙI XUÂN NHÃ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa kinh tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế Tốn Hồn Thiện Tập Tợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Shẩm Tại Công Ty TNHH SX TM Dân Cường ” Lê Thị Triết Minh, sinh viên khóa 2008 - 2012 (DH08KE), chun ngành kế tốn, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày…………… ThS BÙI XUÂN NHÃ Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành luận văn xin chân thành cảm ơn ba mẹ sinh con, nuôi dạy con, giúp đỡ ủng hộ suốt thời gian qua Em xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến q thầy khoa kinh tế trường đại học Nông Lâm truyền đạt kiến thức bổ ích làm hành trang vững cho em tiến vào đời Đặc biệt thạc sĩ Bùi Xuân Nhã tận tâm giúp đỡ hướng dẫn em hoàn thành tốt luận văn Em xin chân thành cảm ơn tấc anh chị công ty TNHH SX TM Dân Cường đặc biệt chị Hà, tận tình dẫn cho em suốt q trình thực tập cơng ty Tơi xin cảm ơn tấc bạn bè bên suốt thời gian qua Em xin chúc thầy cơ, anh chị bạn có nhiều sức khỏe thành cơng TP.Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2012 Sinh viên Lê Thị Triết Minh NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ THỊ TRIẾT MINH Tháng NĂM 2012 “Hồn Thiện Kế Tốn Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Cơng TY TNHH SX Và TM Dân Cường” LE THI TRIET MINH JUNE 2012 “Accounting Production Cost And Unit Cost At Limited Liability Company Commercial And Productive Dan Cuong” Khóa luận tìm hiểu phương pháp tập hợp, hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH SX TM Dân Cường Thông qua việc hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm để thấy ưu, nhược điểm Từ đưa giải pháp nhằm khắc phục nhược điểm đồng thời phát huy ưu điểm sẵn có doanh nghiệp cho kỳ MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích nghiên cứu .1 1.3 Phạm vi nghiên cứu .2 1.4 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu tổng quan công ty TNHH SX TM Dân Cường .3 2.1.1 Khái quát công ty TNHH SX TM Dân Cường .3 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty .5 2.2 Tổ chức quản lý công ty 2.2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý 2.2.2 Chức nhiệm vụ phận 2.3 Tổ chức công tác kế tốn cơng ty Dân Cường 2.3.1 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn cơng ty 2.3.2 Chức phần hành kế toán cơng ty Dân Cường 2.3.3 Các sách kế tốn áp dụng cơng ty CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 3.1 Những vấn đề chung chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp 10 3.1.1 Chi phí sản xuất 10 3.1.2 Giá thành sản phẩm 11 3.1.3 Mối quan hệ đối tượng hạch tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm .12 v 3.1.4 Nhiệm vụ kế toán 13 3.1.5 Quy trình kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 13 3.1.6 Kỳ tính giá thành .14 3.2 Kế tốn chi phí sản xuất 14 3.2.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 14 3.2.2 Chi phí nhân công trực tiếp .16 3.2.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung 18 3.2.4 Kế toán khoản thiệt hại sản xuất .21 3.2.5 Kế toán khoản thiệt hại ngừng sx .23 3.2.6 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 24 3.3 Kế toán giá thành sản phẩm .26 3.3.1 Phương pháp trực tiếp( phương pháp giản đơn) 26 3.3.2 Phương pháp tổng cộng chi phí 26 3.3.3 Phương pháp hệ số .26 3.3.4 Phương pháp tỷ lệ 27 3.3.5 Phương pháp loại trừ chi phí 27 3.3.6 Phương pháp đơn đặt hàng 28 3.3.7 Phương pháp phân bước 28 3.3.8 Phương pháp liên hợp 29 3.4 Các phương pháp nghiên cứu đề tài 29 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Tổng quát tình hình cơng tác kế tốn chi phí sx tính giá thành sản phẩm công ty TNHH SX TM Dân Cường 30 4.1.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất 30 4.1.2 Đối tượng tập hợp chi phí sx .31 4.1.3 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 31 4.1.4 Kỳ tính giá thành .31 4.1.5 Phương pháp tính giá thành .31 4.1.6 Phương pháp đánh giá sp dd .31 4.2 Nội dung tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành thiết bị kệ cơng ty TNHH SX TM Dân Cường 32 vi 4.2.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp .32 4.2.2 Kế tốn chi phí nhân công trực tiếp 40 4.2.3 Kế tốn chi phí sx chung 51 4.2.4 Kế toán khoản thiệt hại sx 61 4.3 Kế tốn tập hợp chi phí sx ,đánh giá sp dd tính giá thành sp 63 4.3.1 Tập hợp chi phí sx .63 4.3.2 Kế toán kiểm kê đánh giá sp dd cuối kỳ 63 4.3.3 Kế toán tính giá thành sp 64 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 67 5.1 Kết luận 67 5.2 Kiến nghị .70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CPSX Chi phí sản xuất CPNVL Chi phí nguyên vật liệu CPSXC Chi phí sản xuất chung CPNC Chi phí nhân cơng NCTT Nhân công tực tiếp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm tai nạn KPCĐ Kinh phí cơng đồn TK Tài khoản Zsp Giá thành sản phẩm SX Sản xuất GTGT Giá trị gia tăng NL,VL Nguyên liệu,vật liệu TSCĐ Tài sản cố định CCDC Cơng cụ dụng cụ CPSXKD Chi phí sản xuất kinh doanh CPSXDD Chi phí sản xuất dở dang viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Bảng phân bổ chi phí NVL phụ 35 Bảng 4.2 Bảng phân bổ Chi phí nhân cơng trực tiếp 45 Bảng 4.3 Bảng phân bổ chi phí SXC 56 Bảng 4.4 Bảng nhập xuất tồn NVL 62 Bảng 4.5 Bảng tính giá thành .66 ix Phụ lục Phụ lục Phụ lục Phụ lục PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC Phụ lục ... bạn có nhiều sức khỏe thành cơng TP.Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2012 Sinh viên Lê Thị Triết Minh NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ THỊ TRIẾT MINH Tháng NĂM 2012 “Hồn Thi n Kế Tốn Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và... Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Cơng TY TNHH SX Và TM Dân Cường” LE THI TRIET MINH JUNE 2012 “Accounting Production Cost And Unit Cost At Limited Liability Company Commercial... máy móc thi t bị Cài đặt, phát triển mạng SERVER quản lý tình hình tăng, giảm thi t bị máy vi tính Phòng kỹ thuật: Thi t kế ứng dụng vào sản xuất Phòng điện: Chế tạo bảo trì máy móc thi t bị
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SX VÀ TM DÂN CƯỜNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN, HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SX VÀ TM DÂN CƯỜNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay