KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ CHO VAY NGẮN HẠN VÀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH LỘC THÀNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

118 5 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  LÊ THỊ THÙY DUNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ CHO VAY NGẮN HẠN VÀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN CHI NHÁNH LỘC THÀNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  LÊ THỊ THÙY DUNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ CHO VAY NGẮN HẠN VÀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN CHI NHÁNH LỘC THÀNH Ngành: Kế Tốn KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS BÙI CƠNG LUẬN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ Kế Toán Nghiệp Vụ Cho Vay Và Huy Động Vốn NHNo&PTNT chi nhánh Lộc Thành ” LÊ THỊ THÙY DUNG, sinh viên khóa 34, ngành Kế tốn, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày / / GV.BÙI CÔNG LUẬN Người hướng dẫn, (Chữ ký) Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký, họ tên) Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký, họ tên) Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành tốt luận văn này: Đầu tiên, xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến công ơn sinh thành, nuôi dưỡng dạy dỗ nên người bố mẹ Bố mẹ bên cạnh, ủng hộ, chỗ dựa tinh thần để vững bước đường tương lai Em xin chân thành cảm ơn ghi nhớ tận tình giảng dạy quý thầy cô khoa Kinh Tế, trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh truyền đạt cho em kiến thức quý báu, giúp em vững tin đường học vấn nghiệp tương lai Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Bùi Công Luận giảng dạy, bảo em suốt trình học tập trường tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Ngân hàng NN &PTNT Em xin trân trọng cám ơn Chú Lưu Vũ Chủng - Giám Đốc NHNo – CN Lộc Thành tồn thể chú, anh chị nhân viên ngân hàng tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian thực tập Và cuối cùng, cảm ơn tất người bạn sát cánh bên cạnh động viên, giúp đỡ thời sinh viên Kính chúc người sức khỏe dồi dào, hạnh phúc thành công Xin cảm ơn trân trọng kính chào! Lê Thị Thùy Dung NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ THỊ THÙY DUNG Tháng 06 năm 2012 “ Kế Toán Nghiệp Vụ Cho Vay Và Huy ĐộngVốn Tại NHNo&PTNT – Chi Nhánh Lộc Thành” LÊ THỊ THÙY DUNG June 2012 “Account of Mobilization and Mortgage at Vietnam Bank For Agriculture And Rural Development – Lộc Thành Branch” Cơng tác kế tốn huy động vốn chức quan trọng Ngân hàng thương mại nhằm tạo điều kiện cho người gửi tiền có khoản thu nhập danh nghĩa thông qua lãi suất với mức độ an tồn hình thức khoản cao Với số vốn huy động được, Ngân hàng đáp ứng nhu cầu vay vốn doanh nghiệp cá nhân nhằm mở rộng khả sản xuất mục đích cá nhân khác Khóa luận tập trung thu thập thơng tin mơ tả cơng tác hạch tốn kế toán liên quan đến nghiệp vụ huy động cho vay vốn NHNo&PTNT – Chi nhánh Lộc Thành cụ thể sau: - Nghiên cứu hình thức nghiệp vụ tiền gửi Ngân hàng như: nhận tiền gửi tốn, tiền gửi tiết kiệm khơng kỳ hạn, có kỳ hạn đồng Việt nam, ngoại tệ đơn vị, tổ chức kinh tế cá nhân Và nghiệp vụ cho vay ngắn hạn Ngân hàng - Mơ tả hạch tốn nghiệp vụ kế tốn phát sinh Ngân hàng Với kiến thức chút kinh nghiệm thực tế thời gian thực tập, em xin đóng góp số kiến nghị với hy vọng giúp Ngân hàng phần việc thúc đẩy mở rộng công tác kế toán MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu khóa luận: 1.4 Cấu trúc khóa luận: CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội Lộc Thành 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 2.2 Quá khái quát NHNo & PTNT – CN Lộc Thành 2.2 Quá khái quát NHNo & PTNT – CN Lộc Thành 2.2.1 Mạng lưới hoạt động 2.2.2 Chức nhiệm vụ 2.3 Kết hoạt động kinh doanh NHNo & PTNT – CN Lộc Thành 12 2.4 Những thuận lợi, khó khăn, hội thách thức NHNo & PTNT - CN Lộc Thành 14 2.4.1 Thuận lợi 14 2.4.2 Khó khăn 14 2.4.3 Cơ hội 14 2.4.4 Thách thức 15 v CHƯƠNG 16 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Nghiệp vụ kế toán cho vay 16 3.1.1 Khái niệm vai trò 16 3.1.2 Kế tốn hoạt động cho vay ngắn hạn 16 3.2 Khái quát nghiệp vụ huy động vốn 21 3.2.1 Khái niệm 21 3.2.2 Vai trò 21 3.2.3 Thủ tục để mở tài khoản – Gửi tiền – Rút tiền – Đóng tài khoản 21 3.3 Các hình thức huy động vốn 24 3.3.1 Tiền gửi 24 3.3.2 Tiền gửi tiết kiệm (TGTK) 25 3.3.3 Phát hành giấy tờ có giá (GTCG) 26 3.3.4 Huy động vốn từ tổ chức tín dụng khác Ngân hàng Nhà Nước 27 3.3.5 Huy động vốn từ nguồn khác 27 3.4 Phương pháp hạch toán huy động vốn 27 3.4.1 Kế toán nghiệp vụ tiền gửi 27 3.4.2 Kế tốn ngân hàng phát hành giấy tờ có giá 30 3.5 Phương pháp nghiên cứu 35 CHƯƠNG 36 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36 4.1 Chính sách tín dụng NHNo – CN Lộc Thành 36 4.1.1 Nguyên tắc cho vay 36 4.1.2 Đối tượng cho vay 36 4.1.3 Hình thức cho vay ngắn hạn NHNo – CN Lộc Thành 37 4.1.4 Các phương thức cho vay 37 4.1.5 Thời hạn cho vay 37 4.1.6 Mức cho vay 37 4.1.7 Lãi suất cho vay 38 4.1.8 Thủ tục để tiến hành giải ngân 38 4.1.9 Quy trình cho vay 39 vi 4.2 Các nghiệp vụ kế toán cho vay ngắn hạn NHNo & PTNT – CN Lộc Thành 41 4.2.1 Nhập tài sản đảm bảo 41 4.2.2 Giải ngân Hợp đồng tín dụng 43 4.3 Nghiệp vụ thu nợ thu lãi tiền vay 45 4.3.1 Quy trình thực 45 4.3.2 Qúa trình hạch tốn 46 4.3.3 Giải chấp Tài sản đảm bảo 49 4.4 Lãi dự thu 51 4.5 Nợ hạn 51 4.6 Phân tích cấu huy động vốn Ngân hàng NNo&PTNT – CN Lộc Thành 52 4.6.1 Các sản phẩm huy động vốn NHNo & PTNT – CN Lộc Thành 54 4.6.2 Cơng thức tính lãi 57 4.4.3 Quy trình giao dịch Ngân hàng 57 4.6.4 Tình hình kế toán huy động vốn Ngân hàng NNo & PTNT - CN Lộc Thành 58 CHƯƠNG 74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74 5.1 Kết luận 74 5.1.1 Ưu điểm 74 5.1.2 Nhược điểm 75 5.2 Kiến nghị 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Agribank Agriculture And Rual Development Bank ATM Automated Teller Machine CCTG Chứng tiền gửi CMND Chứng minh nhân dân GDV Giao dịch viên CBTD Cán tín dụng KTV Kế tốn viên GTCG Giấy tờ có giá HĐCC Hợp đồng cầm cố HĐTC Hợp đồng chấp HĐTD Hợp đồng tín dụng IPCAS Intra Bank Payment and Customer Accounting System KH Khách hàng KS Kiểm soát NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng TGCKH Tiền gửi có kỳ hạn TGKKH Tiền gửi khơng kỳ hạn TGTKCKH Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn TGTKKKH Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn TGTT Tiền gửi toán TK Tài khoản TKHĐ Tiết kiệm học đường TS Tài sản UNC Ủy nhiệm Chi viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1:Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh 12 Bảng 4.1:Cơ Cấu Nguồn Tiền Gửi Theo Kỳ Hạn Từ Năm 2009 Đến Năm 2011 53 ix cực với Ngân hàng việc giải vấn đề liên quan, khơng người cho việc cho vay thu nợ đơn việc Ngân hàng Hiện nay, giải ngân tiền mặt chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ tiền mặt, khuyến khích cấp cho vay chuyển khoản, hạn chế cho vay tiền mặt 5.2 Kiến nghị Công tác kiểm tra chứng từ việc quan trọng máy kế toán Việc kiểm tra nên thực thường xuyên liên tục trước, sau hạch toán Chứng từ giải ngân, thu lãi, thu nợ gốc cần kiểm tra thường xuyên, liên tục để tránh sai sót đến mức tối đa Với số lượng chứng từ ngày nhiều nhân viên Ngân hàng cần hỗ trợ nhau, để công việc giải nhanh chóng khơng để tồn đọng qua ngày hôm sau Phần mềm nên khai thác, sử dụng tới mức tối đa để tránh lãng phí tài sản NH Cần nâng cấp thường xuyên, liên tục để đảm bảo cơng tác hạch tốn xác nhanh chóng, tiện lợi Ngân hàng nên thay đổi đường tryền mạnh để q trình hạch tốn khơng bị đứng khách hàng chờ lâu Yếu tố người yếu tố quan trọng định đến thành bại hoạt động lĩnh vực, Ban Giám đốc cần thường xuyên quan sát để chấn chỉnh cải cách tác phong giao dịch khách hàng CBNV Nên trì buổi họp, thu thập ý kiến CBNV Ngân hàng nhiều hơn, làm không tốt cho NH mà tốt cho CBNV - Cử nhân viên học lớp nghiệp vụ thường xuyên, tham dự hội thảo chuyên đề để truyền đạt kiến thức cho những người NH, xây dựng tập thể làm việc có kết - Nên quan tâm chăm lo đời sống nhân viên để họ an tâm cơng việc, có sách đãi ngộ hợp lý để giữ chân người tài giỏi, đóng góp cho nghiệp phát triển NH - Mạnh dạn đề bạt, sử dụng số cán trẻ có lực đạo đức tốt thay số cán khơng theo kịp u cầu cơng việc - Có sách thi đua khen thưởng hợp lý nhằm kích thích tính sáng tạo cơng việc, nâng cao hiệu suất tinh thần trách nhiệm nhân viên 77 - Thực chế phân phối tiền lương, tiền thưởng theo hiệu cơng việc, đảm bảo nhân viên có cống hiến lớn, hiệu lao động cao hưởng mức lương thích hợp Bên cạnh chế độ đãi ngộ cần có hình thức xử lý nghiêm khắc cá nhân, hành vi sai trái Ngân hàng cần phải xây dựng khung hình phạt xử lý phù hợp tùy theo vụ việc, nghiệp vụ để quản lý răn đe Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng cáo rộng rãi dịch vụ Ngân hàng, hình thức sách huy động vốn, thu hút tiền gửi Ngân hàng nên tư vấn cho KH hiểu rõ tiện lợi việc mở TK TGTT ngân hàng Khi KH nộp tiền vào TK, phần mềm kế tốn tự trích tiền TK KH để thu lãi gốc Điều tiện cho KH ngân hàng hạn chế rủi ro việc vận chuyển tiền khách hàng Tập trung công tác tiếp thị phát hành thẻ ATM, đặc biệt trọng tiếp cận đơn vị hành nghiệp, doanh nghiệp địa bàn nhằm giới thiệu thiết lập quan hệ toán, trả lương hộ qua tài khoản thẻ Tăng cường hoạt động marketing: bổ sung nâng cao nghiệp vụ Marketing cho CBNV tín dụng Mỗi nhân viên chi nhánh phải coi nhân viên Marketing, thu hút khách hàng thái độ lịch sự, ân cần, nhiệt tình, chu đáo Nụ cười mơi, thái độ niềm nở, hòa nhã, nhiệt tình làm cho khách hàng khơng cảm thấy xa lạ, khách sáo quan hệ với ngân hàng 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Minh Kiều, 2006 Tiền Tệ Ngân Hàng Nhà Xuất Bản Thống Kê, 511 trang TS Nguyễn Minh Kiều, 2009 Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại, tái lần thứ hai Nhà Xuất Bản Thống Kê, 861 trang TS Trương Thị Hồng, 2008 Kế Toán Ngân Hàng Lý Thuyết Và Bài Tập Nhà Xuất Bản Tài Chính, 458 trang Thầy Lê Văn Hoa Bài Giảng Kế Toán Ngân Hàng Ngành Kế Toán Khoa Kinh Tế Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Các luận văn tốt nghiệp đại học Chuyên ngành Kế Tốn Khoa Kinh Tế Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 79 PHỤ LỤC Phụ luc 01 Phụ lục 02 Phu lục 03 Phụ luc 04 Phụ luc 05 Phụ lục 06 Phụ lục 07 Phụ lục 08 Phụ luc ... kính chào! Lê Thị Thùy Dung NỘI DUNG TĨM TẮT LÊ THỊ THÙY DUNG Tháng 06 năm 2012 “ Kế Toán Nghiệp Vụ Cho Vay Và Huy ĐộngVốn Tại NHNo&PTNT – Chi Nhánh Lộc Thành” LÊ THỊ THÙY DUNG June 2012 “Account... 2012 Nội dung nghiên cứu: Kế toán nghiệp vụ cho vay huy động vốn 1.4 Cấu trúc khóa luận: Khóa luận gồm chương: Chương 1: Mở đầu Nêu lý do, ý nghĩa vấn đề nghiên cứu Chương 2: Tổng quan Giới thi u... cực; Về mặt xã hội, tồn huyện có 31.950 hộ gia đình, có 9.650 hộ đồng bào dân tộc thi u số, riêng đồng bào dân tộc thi u số gốc Tây Nguyên như: K’ho, Mạ, Nộp, Rắc lây, Êđê…có 8.750 hộ với 48.329
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ CHO VAY NGẮN HẠN VÀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH LỘC THÀNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN, KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ CHO VAY NGẮN HẠN VÀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH LỘC THÀNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay