KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NOBEN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

111 4 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM  LÊ THỊ THU DUNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NOBEN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HCM  LÊ THỊ THU DUNG KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH NOBEN Ngành: Kế Tốn LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S TRỊNH ĐỨC TUẤN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NOBEN” LÊ THỊ THU DUNG, sinh viên khóa 34, ngành Kế Tốn Tài Chính, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày ………………… TRỊNH ĐỨC TUẤN Người hướng dẫn, Ngày tháng năm 2012 Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày Ngày tháng năm 2012 tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ba Mẹ người sinh thành, nuôi dưỡng dạy dỗ đến ngày hôm nay, người thương yêu cho điều kiện để học hành ngày hôm Tôi xin chân thành cảm ơn đến quý thầy trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh giảng dạy, truyền đạt cho kiến thức bổ ích suốt thời gian tơi học trường Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy Trịnh Đức Tuấn, người tận tình bảo hướng dẫn tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo, chú, anh chị, tồn thể nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn NOBEN tạo điều kiện cho thực tập công ty cảm ơn đến tất nhân viên phòng kế tốn tận tình giúp đỡ, giải thích thắc mắc cho tơi suốt q trình thực tập công ty Tuy thời gian thực tập không dài, thời gian q báu giúp tơi học hỏi nhiều kinh nghiệm đưa vấn đề học áp dụng vào thực tế Là sinh viên thực tập nên hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận thơng cảm đóng góp ý kiến chú, anh chị phòng kế tốn thầy hướng dẫn để tơi hồn thiện thiếu sót báo cáo thực tập Cuối xin cảm ơn tất bạn bè tơi, người gắn bó giúp đỡ tơi sống hồn thành khóa luận tốt nghiệp Một lần xin chân thành cảm ơn! TP HCM, Ngày tháng Sinh viên LÊ THỊ THU DUNG năm NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ THỊ THU DUNG, khoa kinh tế, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 06 năm 2012 “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn NOBEN” LÊ THỊ THU DUNG, Faculty Of Economics, Nong Lam University Ho Chi Minh city, December 2010 “Accounting production cost and unit cost at NOBEN company limted” Khóa luận sâu tìm hiểu hệ thống tổ chức cơng tác kế tốn thực tiễn, thu thập xử lí số liệu, mơ tả lại q trình tập hợp chi phí tính giá thành doanh nghiệp để qua thấy ưu nhược điểm cơng tác kế tốn đơn vị từ đề xuất ý kiến góp phần làm cho cơng tác kế tốn doanh nghiệp hồn thiện, phù hợp với quy định MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC CÁC HÌNH ix  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.4 Sơ lược cấu trúc luận văn 2  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Sơ lược cơng ty TNHH NOBEN 4  2.2 Lịch sử hình thành q trình phát triển cơng ty TNHH NOBEN 4  2.2.1 Lịch sử hình thành 4  2.2.2 Quá trình phát triển công ty 4  2.3 Chức năng, nhiệm vụ công ty TNHH NOBEN 5  2.4 Thuận lợi khó khăn cơng ty TNHH NOBEN 5  2.4.1 Thuận lợi 5  2.4.2 Khó khăn 5  2.4.3 Phương hướng phát triển 6  2.5 Tổ chức máy quản lý đơn vị 6  2.6 Hệ thống tổ chức kế tốn cơng ty 7  2.6.1 Cơ cấu tổ chức 7  2.6.2 Hình thức tổ chức kế tốn cơng ty 9  CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Những vấn đề chung chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 12  12  3.1.1 Chi phí sản xuất 12  3.1.2 Giá thành sản phẩm 14  3.1.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 15  v 3.1.4 Nhiệm vụ kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 15  3.2 Kế tốn chi phí sản xuất 16  3.2.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 16  3.2.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 19  3.2.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung 21  3.2.4 Kế toán thiệt hại sản phẩm hỏng 25  3.2.5 Kế toán thiệt hại ngừng sản xuất 27  3.2.6 Tổng hợp chi phí sản xuất 27  3.2.7 Kế tốn chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 30  3.3 Kế toán giá thành sản phẩm 31  3.3.1 Phương pháp trực tiếp (phương pháp giản đơn) 32  3.3.2 Phương pháp phân bước 32  3.3.3 Phương pháp đơn đặt hàng 33  3.3.4 Phương pháp định mức 33  3.3.5 Phương pháp loại trừ chi phí 34  3.3.6 Phương pháp hệ số 34  3.3.7 Phương pháp tỷ lệ 34  3.3.8 Phương pháp liên hợp 34  3.4 Phương pháp nghiên cứu 34  CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35  4.1: Đặc điểm sản xuất công ty TNHH NOBEN 35  4.1.2 Phương pháp hạch toán áp dụng đơn vị 37  4.1.3 Kỳ tính giá thành 37  4.1.4 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 37  4.1.5 Đối tượng tính giá thành 38  4.1.6 Phân loại chi phí sản xuất đơn vị 38  4.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 38  4.2.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 38  4.2.2 Chi phí nhân cơng trực tiếp 44  vi 4.3 Cơng tác tính giá thành sản phẩm công ty TNHH NOBEN CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 55  58  58  5.1.1 Ưu điểm 58  5.1.2 Nhược điểm 59  5.2 Kiến nghị 60  TÀI LIỆU THAM KHẢO 61  PHỤ LỤC   vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ Kinh phí cơng đồn CPSXC Chi phí sản xuất chung CPSXKDDD Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang NCTT Nhân công trực tiếp NVL Nguyên vật liệu TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định CB – CNV Cán công nhân viên SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh GTGT Giá trị gia tăng NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp SP Sản phẩm PXK Phiếu xuất kho PĐN Phiếu đề nghị XVT Xuất vật tư ĐXD Được xét duyệt KDDD Kinh doanh dở dang viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Của Cơng Ty 7  Hình 2.2 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Tốn Tại Cơng Ty 7  Hinh 2.3 Trình Tự Ghi Sổ Kế Tốn Theo Hình Thức Nhật Kí Chung 11  Hình 4.1 Sơ Đồ Q Trình Sản Xuất 36  Hình 4.2 Sơ Đồ Cơng Đoạn Sản Xuất Sản Phẩm 36  ix Phụ lục Phụ lục Phụ lục Phụ lục Phụ lục Phụ lục Phụ lục ... tốt nghiệp Một lần xin chân thành cảm ơn! TP HCM, Ngày tháng Sinh viên LÊ THỊ THU DUNG năm NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ THỊ THU DUNG, khoa kinh tế, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 06 năm 2012... thực dịch vụ, ghi: - DN thu c đối tượng chịu thu GTGT theo phương pháp khấu trừ: Nợ TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (Giá mua chưa có thu GTGT) Có TK 133 - Thu GTGT khấu trừ Có... nhiệm vụ công ty TNHH NOBEN Sản suất, mua bán thu c thú y thủy sản, thức ăn bổ sung nuôi trồng thủy sản 2.4 Thu n lợi khó khăn cơng ty TNHH NOBEN 2.4.1 Thu n lợi Với truyền thống đấu tranh xây dựng,
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NOBEN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN, KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NOBEN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay