KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NOBEN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

111 13 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:53

... tốt nghiệp Một lần xin chân thành cảm ơn! TP HCM, Ngày tháng Sinh viên LÊ THỊ THU DUNG năm NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ THỊ THU DUNG, khoa kinh tế, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 06 năm 2012... thực dịch vụ, ghi: - DN thu c đối tượng chịu thu GTGT theo phương pháp khấu trừ: Nợ TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (Giá mua chưa có thu GTGT) Có TK 133 - Thu GTGT khấu trừ Có... nhiệm vụ công ty TNHH NOBEN Sản suất, mua bán thu c thú y thủy sản, thức ăn bổ sung nuôi trồng thủy sản 2.4 Thu n lợi khó khăn cơng ty TNHH NOBEN 2.4.1 Thu n lợi Với truyền thống đấu tranh xây dựng,
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NOBEN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN, KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NOBEN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay