KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA ĐỊNH (QUÝ 42011) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

143 30 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:53

... Thực dịch vụ gắm điện kế, tổ chức thi t kế thi công công   trình thuộc kế hoạch đại tu cải tạo… góp phần phục vụ kinh tế xã hội địa bàn Điện Lực quản lý - Khảo sát thi t kế nguồn điện, lước điện... trang thi t bị vật tư Tổ chức đấu thầu cơng trình xây lắp sửa chữa điện mua sắm vật tư thi t bị điện…  Phòng Viễn thơng & Cơng nghệ thơng tin Phụ trách cơng tác kinh doanh viễn thơng, hồn thi n... Gia Định 1.4 Cấu trúc khóa luận Chương 1: Mở đầu Giới thi u khái quát lý chọn đề tài mục tiêu nghiên cứu đề tài Chương 2: Tổng quan Giới thi u sơ lược địa bàn nghiên cứu Chương 3: Nội dung phương
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA ĐỊNH (QUÝ 42011) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN, KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA ĐỊNH (QUÝ 42011) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay