KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MỰC IN VÀ HÓA CHẤT SÀI GÒN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

167 5 0
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** LÊ THỊ SINH KẾ TỐN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MỰC IN VÀ HĨA CHẤT SÀI GỊN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** LÊ THỊ SINH KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MỰC IN VÀ HĨA CHẤT SÀI GỊN Ngành: Kế Tốn KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: ThS BÙI XUÂN NHÃ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế Tốn Ngun Vật Liệu Tại Cơng Ty Cổ Phần Mực In Và Hóa Chất Sài Gòn” Lê Thị Sinh, sinh viên khóa 34, khoa Kinh Tế, chuyên ngành Kế Tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày…………………… ThS BÙI XUÂN NHÃ Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Trước hết xin gửi lời tri ân lòng biết ơn sâu sắc đến ba mẹ sinh thành dưỡng dục khôn lớn, người thân ủng hộ, tạo điều kiện tốt để có ngày hôm Em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh dạy dỗ truyền đạt cho em kiến thức quý báu Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ThS Bùi Xuân Nhã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn cho em suốt q trình thực tập hồn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo Công ty Cổ Phần Mực In Và Hóa Chất Sài Gòn tạo điều kiện cho em thực tập công ty Cảm ơn anh, chị phòng Kế tốn đặc biệt chị Nguyễn Lan Phương – Kế tốn Trưởng; anh Huỳnh Chí Quang – Kế tốn cơng ty, tạo điều kiện thuận lợi tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em thực khóa luận cho em kiến thức thực tế kế toán Cuối cảm ơn tất bạn bè nhiệt tình giúp đỡ, động viên tinh thần đóng góp ý kiến để tơi hồn thành khóa luận Một lần xin chân thành cảm ơn! Sinh viên LÊ THỊ SINH NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ THỊ SINH Tháng 06 năm 2012 “Kế Tốn Ngun Vật Liệu Tại Cơng Ty Cổ Phần Mực In Và Hóa Chất Sài Gòn” LE THI SINH June 2012 “Materials Accounting At SaiGon Ink And Chemical Jont – Stock Company” Khố luận tìm hiểu Kế tốn Ngun vật liệu Cơng ty Cổ Phần Mực In Hóa chất Sài Gòn có nội dung sau: - Q trình Nhập xuất tồn Ngun Vật Liệu - Quy trình luân chuyển chứng từ - Cách hạch tốn cơng ty - Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty - Hình thức sổ kế toán áp dụng Dựa sở lý luận, tiến hành mơ tả, phân tích kết thu từ q trình thực tập Cơng Ty Cổ Phần Mực In Hóa Chất Sài Gòn Đồng thời, đưa ví dụ nhằm làm bật nội dung khố luận Từ đó, nêu nhận xét số đề nghị công tác kế tốn Cơng ty MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Nghiên Cứu 1.3 Phạm Vi Nghiên Cứu Của Khóa Luận 1.4 Cấu Trúc Của Khóa Luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng Quan Về Cơng Ty Cổ Phần Mực In Và Hóa Chất Sài Gòn 2.2 Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Công Ty 2.2.1 Chức 2.2.2 Nhiệm vụ 2.3 Thuận Lợi, Khó Khăn Và Định Hướng Phát Triển Của Công Ty 2.3.1 Thuận lợi 2.3.2 Khó khăn 2.3.3 Định hướng phát triển 2.4 Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý 2.5 Tổ Chức Cơng Tác Kế Tốn Tại Cơng Ty 11 2.5.1 Tổ chức máy kế toán 11 2.5.2 Chế độ kế tốn áp dụng 13 2.5.3 Hình thức kế tốn máy vi tính 14 2.6 Tình Hình Sản Xuất Tại Cơng Ty 15 2.6.1 Quy trình sản xuất sản phẩm cơng ty 15 2.6.2 Các sản phẩm công ty 17 v 2.6.3 Thị trường tiêu thụ sản phẩm 22 2.6.4 Tình hình sản xuất kinh doanh 23 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Những Vấn Đề Chung Về Nguyên Vật Liệu 24 24 3.1.1 Khái niệm 24 3.1.2 Đặc điểm 24 3.1.3 Nhiệm vụ 24 3.2 Phân Loại Và Tính Giá Vật Liệu 25 3.2.1 Phân loại vật liệu 25 3.2.2 Tính giá nguyên vật liệu 26 3.3 Kế Toán Nguyên Vật Liệu 29 3.3.1 Chứng từ kế toán 29 3.3.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 30 3.4 Kế Toán Tổng Hợp Nguyên Vật Liệu 36 3.4.1 Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX 36 3.4.2 Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKĐK 41 3.5 Kế Toán Một Số Trường Hợp Khác Về Vật Liệu 42 3.5.1 Kế toán kiểm kê nguyên vật liệu 42 3.5.2 Kế toán đánh giá lại nguyên vật liệu 43 3.5.3 Kế tốn dự phòng giảm giá hàng tồn kho 43 3.6 Phương Pháp Nghiên Cứu 44 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Đặc Điểm Tổ Chức NVL Tại CTCP Mực In Hóa Chất Sài Gòn 45 45 4.1.1 Mô tả công tác tổ chức quản lý NVL công ty 45 4.1.2 Đặc điểm phân loại NVL công ty 47 4.1.3 Nguồn cung cấp NVL cho cơng ty 51 4.2 Kế Tốn NVL Tại Cơng Ty 53 4.2.1 Tài khoản sử dụng 53 4.2.2 Chứng từ sử dụng 54 vi 4.2.3 Kế toán chi tiết NVL cơng ty 54 4.3 Kế Tốn Tổng Hợp NVL Tại Cơng Ty 56 4.3.1 Kế tốn nhập kho NVL mua ngồi 56 4.3.2 Kế tốn NVL nhập kho tiền tạm ứng 78 4.3.3 Nguyên vật liệu sử dụng khơng hết nhập lại kho 79 4.3.4 Kế tốn xuất kho NVL dùng cho sản xuất 79 4.3.5 Xuất bán NVL 101 4.3.5 Xuất bán NVL 102 4.3.5 Xuất bán phế liệu 114 4.4 Kế Toán Kiểm Kê Nguyên Vật Liệu 114 4.5 Kế Tốn Dự Phòng Giảm Giá Hàng Tồn Kho 115 4.5.1 Nội dung nguyên tắc 115 4.5.2 Phương pháp lập dự phòng 115 4.5.3 Tài khoản sử dụng 116 4.5.4 Phương pháp hạch toán 116 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 117 5.1 Kết Luận 117 5.2 Kiến Nghị 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO 121 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp CCDC Công cụ dụng cụ CKTM Chiết khấu thương mại CTCP Công ty cổ phần DN Doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng HH Hàng hóa KKĐK Kiểm kê định kỳ KKTX Kê khai thường xuyên NVL Nguyên vật liệu SXKD Sản xuất kinh doanh TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TK Tài khoản TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TSCĐ Tài sản cố định viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý cơng ty Hình 2.2 Sơ đồ máy kế tốn 11 Hình 2.3 Sơ đồ kế tốn máy vi tính 14 Hình 2.4 Quy trình sản xuất tổng quát 16 Hình 2.5 Quy trình sản xuất tiêu biểu 16 Hình 2.6 Mơ hình 16 Hình 2.7 Mơ hình 16 Hình 2.8 Mơ hình kết hợp 17 Hình 3.1 Sơ đồ Phương pháp thẻ song song 30 Hình 3.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 34 Hình 3.3 Sơ đồ Phương pháp sổ số dư 35 Hình 4.1 Sơ đồ Kế tốn chi tiết NVL theo phương pháp thẻ song song 55 Hình 4.2 Lưu đồ luân chuyển chứng từ nhập kho NVL mua ngồi 56 Hình 4.3 Sơ đồ hạch tốn nhập kho NVL mua ngồi 65 Hình 4.4 Lưu đồ ln chuyển chứng từ NVL xuất kho sản xuất 80 Hình 4.5 Sơ đồ hạch toán NVL xuất kho cho sản xuất 84 Hình 4.6 Sơ đồ hạch tốn kế tốn xuất bao bì cho sản xuất 93 Hình 4.7 Sơ đồ hạch tốn kế tốn xuất bán NVL 108 Hình 4.8 Sơ đồ hạch tốn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho 116 ix PHỤ LỤC Hóa đơn GTGT số AA/11P0003196 ngày 04/01/2012, Phiếu xuất kho số AA/11P0003196, Trang 1/12 Sổ 632 PHỤ LỤC Báo cáo tồn kho vật tư & Biên kiểm kê tháng PHỤ LỤC Sổ tổng hợp 152, 621, 632 ... xin chân thành cảm ơn! Sinh viên LÊ THỊ SINH NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ THỊ SINH Tháng 06 năm 2012 “Kế Tốn Ngun Vật Liệu Tại Cơng Ty Cổ Phần Mực In Và Hóa Chất Sài Gòn” LE THI SINH June 2012 “Materials... sáng tím Kg EE FF01 Mực Flexo dầu đỏ Kg FF FF02 Mực Flexo dầu vàng Kg FF FF04 Mực Flexo dầu xanh Kg FF FF05 Mực Flexo dầu tím Kg FF FF06 Mực Flexo dầu đen Kg FF FF07 Mực Flexo dầu trắng Kg FF ………... đồng, mực in flexo, mực in offset hóa chất khác phục vụ ngành in Mực in flexo loại mực hệ nước dùng để in bao bì giấy carton, bao gồm mực in flexo nước mực in flexo (dung môi) Mực in flexo nước dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MỰC IN VÀ HÓA CHẤT SÀI GÒN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN, KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MỰC IN VÀ HÓA CHẤT SÀI GÒN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay