KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MỰC IN VÀ HÓA CHẤT SÀI GÒN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

167 31 0
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:53

... xin chân thành cảm ơn! Sinh viên LÊ THỊ SINH NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ THỊ SINH Tháng 06 năm 2012 “Kế Tốn Ngun Vật Liệu Tại Cơng Ty Cổ Phần Mực In Và Hóa Chất Sài Gòn” LE THI SINH June 2012 “Materials... sáng tím Kg EE FF01 Mực Flexo dầu đỏ Kg FF FF02 Mực Flexo dầu vàng Kg FF FF04 Mực Flexo dầu xanh Kg FF FF05 Mực Flexo dầu tím Kg FF FF06 Mực Flexo dầu đen Kg FF FF07 Mực Flexo dầu trắng Kg FF ………... đồng, mực in flexo, mực in offset hóa chất khác phục vụ ngành in Mực in flexo loại mực hệ nước dùng để in bao bì giấy carton, bao gồm mực in flexo nước mực in flexo (dung môi) Mực in flexo nước dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MỰC IN VÀ HÓA CHẤT SÀI GÒN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN, KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MỰC IN VÀ HÓA CHẤT SÀI GÒN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay