ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH MỸ THÀNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

101 5 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  LÊ THỊ NGỌC HÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM – CHI NHÁNH MỸ THÀNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2012     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  LÊ THỊ NGỌC HÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH MỸ THÀNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn: Ths Tiêu Nguyên Thảo Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 i    Hội đồng chấm báo cáo tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Đánh giá hiệu hoạt động tín dụng cá nhân, hộ gia đình ngân hàng Nông nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh Mỹ Thành” Lê Thị Ngọc Hà, sinh viên khóa 34, ngành Quản trị kinh doanh, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Ths Tiêu Nguyên Thảo Giáo viên hướng dẫn Ngày tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng Thư ký hội đồng chấm báo cáo năm 2012 Ngày ii    năm 2012 tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Lời cám ơn xin kính gửi đến mẹ với lòng biết ơn kính u tất mẹ dành cho suốt năm tháng hạnh phúc qua tới bên mẹ Con chúc mẹ nhiều sức khỏe hạnh phúc! Cám ơn anh, chị, em gia đình ln bên cạnh động viên, tạo điều kiện tốt cho em học tập Em xin cảm ơn tất Quý Thầy, Cô Khoa Kinh tế trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh nhiệt tình truyền đạt nhiều kiến thức quý báu cho em suốt năm học qua Nhờ vào tảng đó, em dễ dàng lĩnh hội kiến thức trình thực tập để làm hành trang cho em bước vào công việc tương lai Để hồn thành khóa luận này, em xin chân thành cảm ơn thầy Tiêu Nguyên Thảo Thầy tận tình hướng dẫn, bảo, sửa chữa sai sót suốt thời gian em thực khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Mỹ Thành, cô chú, anh chị nhân viên ngân hàng, đặc biệt cơ, chú, anh, chị phòng Kế hoạch kinh doanh tạo điều kiện tốt cho em trình thực tập đơn vị Đặc biệt nữa, xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến Hà Đức Tơn – nhân viên phòng Kế hoạch kinh doanh Chú tận tình hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết để tìm hiểu hồn thành khóa luận Xin cảm ơn tất bạn bè thân hữu, bạn lớp DH08TC người bạn kề vai sát cánh năm qua Xin chân thành cám ơn tất người! Chúc người nhiều sức khỏe thành cơng! TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012 Sinh viên Lê Thị Ngọc Hà iii    NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ THỊ NGỌC HÀ Tháng năm 2012 “Đánh giá hiệu hoạt động tín dụng cá nhân, hộ gia đình ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh Mỹ Thành” LE THI NGOC HA June 2012 “ Apprise the effect of individual, household at Viet Nam bank for Argiculture and Rural Development – My Thanh Branch” Khóa luận tìm hiểu mức độ hiệu hoạt động tín dụng cá nhân, hộ gia đình Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Mỹ Thành - quận – TP Hồ Chí Minh Tác giả tiến hành phân tích đánh giá hiệu hoạt động tín dụng cá nhân, hộ gia đình ngân hàng thơng qua số liệu doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ hạn tiêu hệ số thu nợ, vòng quay vốn tín dụng, Song song với việc phân tích số liệu tác giả tiến hành phân tích thơng tin khảo sát từ phía 100 khách hàng có sử dụng dịch vụ ngân hàng để có đánh giá khách quan Qua đó, thấy mức độ hiệu hoạt động tín dụng cá nhân, hộ gia đình ngân hàng, thành cơng đạt được, mặt tồn ngun nhân tồn Trên sở tồn nguyên nhân đưa giải pháp, đổi cho phù hợp, hiệu nhằm khắc phục hạn chế hoàn thiện hoạt động tín dụng Chi nhánh iv    MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH xi DANH MỤC PHỤ LỤC xii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề…………………………………………………………………… 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Thời gian nghiên cứu 1.3.2 Địa bàn nghiên cứu 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.3.4 Giới hạn nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận …………………………………………………………………3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu Quận …………………………………………………………… 2.2 Tổng quan NHNo & PTNT Việt Nam – chi nhánh Mỹ Thành ……………… 2.2.1 Vài nét NHNo & PTNT Việt Nam 2.2.2 Tổng quan NHNo & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Thành CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Cơ sở lý luận 11 3.1.1 Khái quát chung tín dụng 11 3.1.2 Tín dụng cá nhân, hộ gia đình 16 3.1.3 Những nguyên tắc chung cho vay CN & HGĐ 18 3.1.4 Các sản phẩm cho vay dành cho khách hàng CN, HGĐ 20 3.1.5 Các hình thức cho vay CN & HGĐ 21 3.1.6 Các phương thức cho vay CN, HGĐ 21 v    3.1.7 Quy trình cho vay: 22 3.1.8 Các vấn đề đánh giá hoạt động tín dụng 24 3.2 Phương pháp nghiên cứu 27 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 27 3.2.2 Phương pháp xử lý, phân tích số liệu 28 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Tình hình huy động vốn NHNo & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Thành năm 2010 2011…………………………………………………………… 30 4.2 Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng CN, HGĐ chi nhánh Mỹ Thành… 32 4.2.1 Phân tích thực trạng cho vay cá nhân hộ gia đình 32 4.2.2 Phân tích thực trạng thu nợ cá nhân hộ gia đình 37 4.2.3 Phân tích thực trạng dư nợ cá nhân hộ gia đình 42 4.2.4 Phân tích thực trạng nợ hạn cá nhân hộ gia đình 46 4.3 Kết hoạt động kinh doanh năm 2010 2011……………………… 50 4.4 Đánh giá hiệu hoạt động tín dụng cá nhân hộ gia đình 53 4.4.1 Hệ số thu nợ cá nhân hộ gia đình 52 4.4.2 Vòng quay vốn tín dụng cá nhân hộ gia đình 53 4.4.3 Nợ hạn cá nhân hộ gia đình tổng dư nợ 53 4.4.4 Hệ số sử dụng vốn vay (Tỷ lệ dư nợ vốn huy động) 54 4.4.5 Tỷ lệ lợi nhuận doanh số thu nợ 54 4.5 Đánh giá khách hàng hoạt động tín dụng cá nhân hộ gia đình…… 55 4.5.1 Đánh giá chung khách hàng 55 4.5.2 Mong muốn khách hàng dịch vụ cho vay ngân hàng 58 4.6 Đánh giá thành công tồn chủ yếu hoạt động tín dụng cá nhân, hộ gia đình 59 4.6.1 Những thành công đạt 59 4.6.2 Những mặt tồn 60 4.6.3 Nguyên nhân dẫn đến tồn 62 4.7 Giải pháp giải mặt tồn tại, phòng ngừa rủi ro nâng cao hiệu hoạt động tín dụng CN, HGĐ……………………………………………………… 64 vi    CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 5.1 Kết luận……………………………………………………………………… 72 5.2 Kiến nghị……………………………………………………………………… 73 5.2.1 Kiến nghị với Nhà nước Ngân hàng nhà nước 73 5.2.2 Kiến nghị với NHNo & PTNT Việt Nam 74 5.2.3 Kiến nghị với NHNo & PTNT Việt Nam - chi nhánh Mỹ Thành 74 5.2.4 Kiến nghị với khách hàng 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 vii    DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBTD Cán tín dụng CN Chi nhánh CN, HGĐ Cá nhân, hộ gia đình CMND Chứng minh nhân dân DSCV Doanh số cho vay DSTN Doanh số thu nợ GĐ Giám đốc HĐTD Hợp đồng tín dụng HGĐ Hộ gia đình KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHNo & PTNT Ngân hàng Nơng Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn PGĐ Phó giám đốc SXKD Sản xuất kinh doanh TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TD Tín dụng TDNH Tín dụng ngân hàng TS Tài sản UBNN Ủy ban nhân dân viii    DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Tình Hình Huy Động Vốn Năm 2010 201 30 Bảng 4.3 Doanh Số Cho Vay Cá Nhân, Hộ Gia Đình Năm 2010 2011 Theo Thời Hạn 33 Bảng 4.4 Doanh Số Cho Vay Cá Nhân, Hộ Gia Đình Năm 2010 2011 Theo Ngành Kinh Tế 35 Bảng 4.5 Doanh Số Thu Nợ Cá Nhân, Hộ Gia Đình Năm 2010 201 38 Bảng 4.6 Doanh Số Thu Nợ Cá Nhân, Hộ Gia Đình Năm 2010 2011 Theo Thời Hạn 38 Bảng 4.7 Doanh Số Thu Nợ Cá Nhân, Hộ Gia Đình Năm 2010 2011 Theo Ngành Kinh Tế 40 Hình 4.4 Biểu Đồ DSTN Cá Nhân, Hộ Gia Đình Năm 2010 2011 Theo Ngành Kinh Tế 40 Bảng 4.8 Dư Nợ Cho Vay Cá Nhân, Hộ Gia Đình Năm 2010 2011 42 Bảng 4.9 Dư Nợ Cá Nhân, Hộ Gia Đình Năm 2010 2011 Theo Thời Hạn 42 Bảng 4.10 Dư Nợ Cá Nhân, Hộ Gia Đình Năm 2010 2011 Theo Ngành Kinh Tế 44 Bảng 4.11 Nợ Quá Hạn Cá Nhân, Hộ Gia Đình Năm 2010 2011 46 Bảng 4.12 Nợ Quá Hạn Cá Nhân, Hộ Gia Đình Năm 2010 2011 Theo Thời Hạn 47 Bảng 4.13 Nợ Quá Hạn Cá Nhân, Hộ Gia Đình Năm 2010 2011 Theo Ngành Kinh Tế 48 Bảng 4.14 Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Năm 2010 2011 50 Bảng 4.15 Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động Tín Dụng Cá Nhân, Hộ Gia Đình Năm 2010 2011 52 Bảng 4.16 Đánh Giá Của Khách Hàng Về Chất Lượng Cho Vay Chi Nhánh 55 Bảng 4.17 Kết Quả Điều Tra Sự Nắm Bắt Khách Hàng Về Các Dịch Vụ Ngân Hàng Cung Cấp 57 Bảng 4.18 Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Về Thái Độ Phục Vụ Của CBTD 57 Bảng 4.19 Thống Kê Khó Khăn Của Khách Hàng Khi Vay Vốn Chi Nhánh 58 ix    đổi nhiều phương pháp kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động tra giám sát NHNN cần nâng cao hiệu hoạt động CIC biện pháp như: + Thứ nhất: quy định rõ việc cung cấp thông tin tín dụng mang tính bắt buộc NH đã, hoạt động lãnh thổ Việt Nam Thông tin cần cụ thể, chi tiết rõ ràng + Thứ hai: quy định rõ việc xử phạt, chế tài trường hợp cung cấp thơng tin chậm trễ hay khơng xác gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động tín dụng NH khác + Thứ ba: CIC phải thường xuyên tăng cường đầu tư nâng cấp phần cứng, cải tiến phần mềm, nâng tốc độ truy xuất, khả lưu trữ liệu nhằm giúp NH rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đảm bảo tính kịp thời cho khoản vay 5.2.2 Kiến nghị với NHNo & PTNT Việt Nam Công văn, quy định NHNo & PTNT Việt Nam thay đổi thường xuyên gây ảnh hưởng không nhỏ việc điều hành đạo cơng tác tín dụng NH nên có sách có cơng văn mang tính chiến lược lâu dài, hạn chế thay đổi thường xuyên khiến KH khó cập nhật, bên cạnh cần phù hợp với thực tế có phần linh hoạt cho phép NH sở tùy ứng biến để thích hợp với điều kiện hoạt động cụ thể Ngân hàng cấp nên vạch sách lãi suất cho vay linh hoạt tuỳ thuộc vào kỳ hạn, loại tiền, dự án vay vốn mục đích vay vốn để chi nhánh áp dụng thu hút nhiều khách hàng NHNo & PTNT Việt Nam xem xét cho phép ngân hàng chi nhánh thực biện pháp mang tính chất ưu đãi KH hay có sách khuyến riêng kinh doanh hiệu Ngân hàng cấp nên điều chuyển nhân viên cho chi nhánh đào tạo, tuyển thêm nhân viên tính dụng để thành lập khâu riêng biệt để hồn thành tốt cơng việc áp lực số lượng KH ngày nhiều 5.2.3 Kiến nghị với NHNo & PTNT Việt Nam - chi nhánh Mỹ Thành Dẫu biết chi nhánh Mỹ Thành chi nhánh hoạt động đạo NHNo & PTNT cấp chi nhánh có mặt tự chủ riêng Từ lợi 74    chi nhánh Mỹ Thành nên có sách thật phù hợp, linh động để giúp cho hoạt động TD thật hiệu quả, cụ thể: Chi nhánh cần thành lập phận Marketing chuyên làm công tác tiếp thị, hướng dẫn KH, nắm bắt nhu cầu, làm dịch vụ tư vấn cho KH, xây dựng hình ảnh thương hiệu chi nhánh Chú trọng xây dựng sở liệu hệ thống thông tin KH, thông tin thị trường, pháp luật phục vụ tốt cho công việc CBTD Đa dạng hóa loại hình cho vay đa dạng hóa KH: không nên tập trung vào cho vay ngắn hạn, cho vay CN, HGĐ mà nên kết hợp đầu tư vào trái phiếu, chứng khoán, ln giữ tỷ lệ trái phiếu phủ để tránh rủi ro khoản, với việc cho vay nhiều loại ngắn, trung - dài hạn Xây dựng đội ngũ CBTD có độc lập nghiệp vụ như: quan hệ KH, quản lý rủi ro, theo dõi sau cho vay, xử lý TSĐB Phân công cơng việc hợp lý, chia khâu để có rạch ròi quyền, trách nhiệm nghĩa vụ để công việc khâu thật chất lượng 5.2.4 Kiến nghị với khách hàng KH phải tìm hiểu nắm thông tin thủ tục, hồ sơ vay vốn CBTD tổ trưởng vay vốn phổ biến để NH thực theo qui định KH cần liên kết với NH tổ vay vốn cần giúp đỡ, tránh tình trạng thơng qua mơi giới KH nên tự nâng cao trình độ, làm giàu kiến thức lĩnh vực hoạt động mình, để nâng cao hiệu sản xuất, nâng cao thu nhập cải thiện chất lượng sống trả nợ NH hạn KH tuyệt đối không vi phạm nguyên tắc cho vay vay ké, sử dụng vốn sai mục đích, khơng tốn nợ cho NH có khả tốn Và lý khách quan mà khơng thể trả nợ hạn, KH nên đến NH xin gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ để tránh tình trạng chuyển thành nợ hạn vừa phải trả lãi suất phạt cao, vừa làm tổng nợ hạn ngân hàng cao 75    TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đăng Dờn cộng sự, 2005 Tín dụng ngân hàng (Nghiệp vụ ngân hàng thương mại) TP Hồ Chí Minh, NXB Thống Kê Nguyễn Minh Kiều, 2008 Tiền tệ ngân hàng Tái lần thứ nhất, TP Hồ Chí Minh, NXB Thống Kê Nguyễn Viết Sản, 2006 Nghiệp vụ ngân hàng Bài giảng khoa Kinh tế, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Quỳnh Đan, 2011 Phân tích thực trạng giải pháp nâng cao hiệu tín dụng Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – chi nhánh Mỹ Thành Luận văn tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Võ Tấn Cơng, 2011 Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân, hộ gia đình ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn chi nhánh huyện Đức Hòa – Long An Luận văn tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Quyết định 909/ QĐ-HĐQT-TDHo Ban hành quy định quy trình cho vay hộ gia đình, cá nhân hệ thống Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Ngày 22 tháng năm 2010 Các website: http://www.agribank.com.vn http://www.saigon24h.vn http://www.vcbs.com.vn http://vneconomy.vn 76    PHỤ LỤC Phụ lục Mã số phiếu BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TẠI NHNo & PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH MỸ THÀNH Kính chào Cô/Chú, Anh/Chị! Tôi tên Lê Thị Ngọc Hà, sinh viên năm 4, khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Tôi làm đề tài tốt nghiệp “Đánh giá hiệu hoạt động tín dụng cá nhân, hộ gia đình ngân hàng Nơng Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – chi nhánh Mỹ Thành” Sự hợp tác Cô/Chú, Anh/Chị đem lại thông tin vô quý báu cho đề tài nghiên cứu tơi, mong Anh/Chị, Cơ/Chú vui lòng dành khoảng phút để giúp trả lời câu hỏi yên tâm tất câu trả lời tuyệt đối bảo mật Rất hoan nghênh hợp tác Cô/Chú, Anh/Chị Cô/Chú, Anh/Chị cần đánh đấu (X) vào mà lựa chọn câu hỏi Cô/Chú, Anh/Chị biết loại hình cho vay cá nhân, hộ gia đình 23 loại hình cho vay mà ngân hàng cung cấp?  Dưới  Từ 5- 10  Từ 11- 15  Từ 16- 23 Cô/Chú, Anh/Chị vui lòng đánh giá hoạt động trình cho vay chi nhánh Mỹ Thành Các tiêu đánh giá   Rất hợp lý Hợp lý Chưa hợp lý Quy trình, thủ tục    Thời hạn cho vay    Mức lãi suất    Mức cho vay    Thời điểm giải ngân    Phương thức thu hồi nợ    Thái độ phục vụ Cán tín dụng theo Cơ/Chú, Anh/Chị nào?  Hài lòng  Chấp nhận  Khơng hài lòng Khi đến vay vốn Cơ/Chú, Anh/Chị gặp khó khăn khâu nào? (có thể chọn nhiều đáp án)  Làm hồ sơ, công chứng thủ tục  Chờ thẩm định  Chờ giải ngân  Thu nợ Mong muốn Cô/Chú, Anh/Chị vấn đề cho vay ngân hàng nào? Xin chân thành cám ơn Cô/Chú, Anh/Chị dành thời gian trả lời bảng khảo sát ý kiến Kính chúc Cơ/Chú, Anh/Chị nhiều sức khỏe ln thành công công việc sống   Phụ lục CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CN: MỸ THÀNH PHÒNG: … …  Mẫu số: 01B/CV (Do khách hàng lập) GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác thực vay vốn có bảo đảm tài sản) Kính gửi: Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam Chi nhánh Mỹ Thành Họ tên chủ hộ người đại diện : Năm sinh: CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: Hiện cư trú tại: ấp Xã (phường) Huyện (quận) (thị xã): Tỉnh (thành phố): Ngành nghề SXKD: Số giấy phép KD: CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘ GIA ĐÌNH (từ đủ 18 tuổi trở lên) STT Họ tên Quan hệ với chủ hộ Ký tên điểm Đề nghị Chi nhánh NHNo & PTNT Mỹ Thành cho vay số tiền: (Bằng chữ: ) Mục đích sử dụng vốn vay: Với lãi suất vay: …… %/tháng Thời hạn vay:…….tháng Ngày trả nợ cuối cùng:…/……/…… Trả lãi theo: ………………………………………………………… Tên tài sản đảm bảo tiền vay:……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… LỊCH SỬ TÍN DỤNG STT Tên ngân hàng vay Hạn trả nợ cuối Dư nợ đến ngày xin vay Tại NHNo&PTNT: + Ngắn hạn + Trung, dài hạn Tại ngân hàng khác: + Ngắn hạn + Trung dài hạn Tổ chức, cá nhân khác Chúng cam kết sử dụng vốn vay mục đích, trả nợ gốc lãi hạn, sai phạm chúng tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật ., ngày tháng năm 2011 CHỦ HỘ HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN (ký, ghi rõ họ tên) THẨM ĐỊNH CỦA CÁN BỘ TÍN DỤNG Sau thẩm định điều kiện vay vốn, đề nghị: - Cho vay số tiền: đồng (Bằng chữ: ) - Phương thức cho vay: - Thời hạn: tháng Hạn trả cuối cùng: / / - Kỳ hạn trả nợ: - Lãi suất: .%/tháng ( %/năm) - Trả lãi theo: Ngày tháng năm 20 Cán tín dụng (Ký, ghi rõ họ tên) Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHỊNG TÍN DỤNG Đề nghị giám đốc: Duyệt cho vay/ không duyệt cho vay Lý do: - Duyệt số tiền: đ (Bằng chữ: ) - Thời hạn cho vay: .tháng Hạn trả nợ cuối cùng: / / - Lãi suất: % tháng - Trả lãi theo: Ngày tháng năm 20 Trưởng phòng tín dụng (Ký, ghi rõ họ tên) PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC Duyệt cho vay/ không duyệt cho vay Lý do: - Duyệt số tiền: đ (Bằng chữ: ) - Thời hạn cho vay: .tháng hạn trả nợ cuối cùng: / / - Lãi suất: % tháng - Trả lãi theo: Ngày tháng năm 20 GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)   Phụ lục CN: MỸ THÀNH PHÒNG:…… … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  Mẫu số: 01A/CV (Do khách hàng lập) GIẤY ĐỀ NGHỊ KIÊM PHƯƠNG ÁN VAY VỐN (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân vay vốn bảo đảm tài sản) Kính gửi: Ngân hàng Nơng nghiệp & PTNT Việt Nam Chi nhánh Mỹ Thành Họ tên chủ hộ người đại diện : Năm sinh: CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: Hiện cư trú tại: Xã (phường) Huyện (quận) (thị xã): Tỉnh (thành phố): Ngành nghề SXKD: Số giấy phép KD: CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘ GIA ĐÌNH (từ đủ 18 tuổi trở lên) STT Họ tên Quan hệ với chủ hộ Ký tên điểm Chúng làm giấy đề nghị Ngân hàng xem xét cho vay số tiền: đ (Bằng chữ: ) Để thực phương án: + Tổng nhu cầu vốn: đ + Vốn tự có tham gia: đ ĐỐI TƯỢNG VẬT TƯ CHI PHÍ SẢN XUẤT CẦN VAY VỐN STT Đối tượng Số lượng Thành tiền + Thời hạn vay: tháng + Ngày trả nợ cuối cùng: …… /… /200… + Trả gốc: kỳ + Lãi suất: ……………… %/ tháng + Trả lãi theo: …………… LỊCH SỬ TÍN DỤNG ST Tên ngân hàng vay Hạn trả nợ cuối Dư nợ đến ngày xin T vay Tại Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT: + Ngắn hạn: + Trung, dài hạn Tại ngân hàng khác: + Ngắn hạn + Trung, dài hạn Tổ chức, cá nhân khác Gia đình chúng tơi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số cấp ngày tháng năm diện tích m2, diện tích đất sử dụng chưa cấp sổ khơng có tranh chấp là: m2 Chúng cam kết: - Sử dụng vốn vay mục đích, trả nợ gốc lãi hạn thoả thuận, sai chúng tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật - Giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngân hàng nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao cho ngân hàng; , ngày tháng năm 200 Chủ hộ người đại diện (Ký, ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG) Hộ Ông (Bà): cư trú địa phương; nội dung kê khai số thành viên gia đình, quyền sử dụng đất, nhu cầu vay vốn thật ……… , ngày … tháng … năm 20… T/M UBND xã (phường) (Ký tên, đóng dấu) THẨM ĐỊNH CỦA CÁN BỘ TÍN DỤNG Sau thẩm định điều kiện vay vốn, đề nghị: - Cho vay số tiền: đồng (Bằng chữ: ) - Phương thức cho vay: - Thời hạn: tháng - Hạn trả cuối cùng: / / - Kỳ hạn trả nợ: - Lãi suất: .%/tháng ( %/năm) - Trả lãi theo: Ngày tháng năm 20 Cán tín dụng (Ký, ghi rõ họ tên)   Phụ lục CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CN: MỸ THÀNH PHÒNG:…… …  Mẫu số: 02A/CV (Do ngân hàng lập)                          , ngày tháng năm 20 BÁO CÁO THẨM ĐỊNH, TÁI THẨM ĐỊNH (Dùng cho vay hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác có bảo đảm tài sản ) Căn vào hồ sơ xin vay vốn Ông (Bà): Hiện cư trú tại: Xã (phường): Quận (huyện, thị xã):… Tỉnh (thành phố): ………… Tôi là: cán tín dụng, thẩm định mục đích vay vốn, dự án, phương án SXKD, tài sản bảo đảm khách hàng Kết sau: Năng lực pháp luật dân lực hành vi dân sự: Nêu rõ số CMND/hộ chiếu sổ hộ khẩu; số thành viên gia đình; lực pháp luật dân lực hành vi dân sự; nhân thân người đại diện; giấy chứng nhận đăng ký KD (số, ngày cấp, ngành nghề) Mục đích sử dụng vốn vay: Nêu rõ mục đích vay vốn (ngắn hạn hay trung, dài hạn; số lượng, giá trị loại vật tư, hàng hoá cần mua để thực phương án SXKD, dự án đầu tư ) Khả tài chính: Nêu rõ vốn tự có (bằng tiền mặt, số dư tiền gửi tiết kiệm, giá trị ngày cơng lao động, vật tư hàng hố hộ gia đình có sẵn Nếu người hưởng lương thu nhập từ lương, phụ cấp thu nhập khác (nếu có) Tính khả thi, hiệu dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Nêu chi tiết khoản chi phí, thu nhập, chênh lệch thu nhập - chi phí dùng để trả nợ; Vòng quay vốn; thời điểm tạo thu nhập, nguồn trả nợ từ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Vòng đời dự án; hiệu kinh tế-xã hội; tác động môi trường Tài sản bảo đảm tiền vay: Nêu tên tài sản, chủng loại, chất lượng, số lượng, giá trị, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng có liên quan; khẳng định tính pháp lý tài sản; khả quản lý, cầm giữ; khả chuyển nhượng, lý Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ THẨM ĐỊNH Đề nghị Giám đốc duyệt cho vay số tiền: .đồng (Bằng chữ: ) - Lãi suất: %/tháng Thời hạn: /tháng, ngày trả nợ cuối cùng: / /20……… - Phương thức cho vay: - Kỳ hạn trả gốc: Kỳ hạn trả lãi: Cán tín dụng (ký, ghi rõ họ tên) Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG - Đồng ý với nội dung thẩm định đề nghị cho vay cán tín dụng - Không đồng ý cho vay Lý do: Ngày tháng năm 200 Trưởng phòng Tín dụng (ký, ghi rõ họ tên) PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC - Duyệt cho vay theo đề nghị Phòng Tín dụng - Khơng đồng ý cho vay Lý do: Ngày tháng năm 20 GIÁM ĐỐC (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)   Phụ lục CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CN: MỸ THÀNH PHÒNG :…… …  HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG MẪU SỐ: 04B/CV (Do khách hàng ngân hàng lập) (Dùng cho hộ gia đình cá nhân) Số: MSKH: - Căn luật tổ chức tín dụng; - Căn Quy chế cho vay Tổ chức tín dụng khách hàng ban hành kèm theo Quyết định Thống đốc Ngân hàng nhà nước; - Căn hồ sơ vay vốn khách hàng báo cáo kết thẩm định đề nghị giải cho vay phòng kế hoạch kinh doanh NHNo & PTNT – chi nhánh MỸ THÀNH Hôm nay, ngày…….tháng ……năm 20… Tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT – chi nhánh MỸ THÀNH gồm: BÊN CHO VAY (Bên A): Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT– chi nhánh MỸ THÀNH Địa : 639 Lê Văn Việt, P Tân Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh Điện thoại : 7331395 – 7331397 Fax : 7331385 Người đại diện Ông (Bà) ………………………………………….….Chức vụ : Giám Đốc Giấy ủy quyền số:………………………………… / GUQ, giám đốc ký ngày… /……/ 20… BÊN VAY (Bên B) : Ông/Bà:……………………………………Sinh năm: …………… CMND số:………………………………… cấp ngày :……………………………………………… Địa : ……………………………………………………………………………………………… Ông/Bà:……………………………………Sinh năm: …………… CMND số:………………………………… cấp ngày :……………………………………………… Địa : ……………………………………………………………………………………………… Hai thảo luận thống ký hợp đồng tín dụng với điều khoản đây: Điều Số tiền cho vay, mục đích sử dụng tiền vay Số tiền cho vay: đồng ( Bằng chữ: ………………………………………………………………………………… ) Số tiền cho vay cụ thể tính cho lần rút vốn theo dõi phụ lục hợp đồng giấy nhận nợ kèm theo hợp đồng Trường hợp giá trị tài sản bảo đảm sau xác định lại thấp so với lần định giá ban đầu mức cho vay dư nợ giảm theo tương ứng Mục đích sử dụng tiền vay:…………………………………………………………… Điều Lãi suất cho vay - Việc điều chỉnh lãi suất cho vay cụ thể: áp dụng theo thông báo điều chỉnh lãi suất cho vay thời điểm Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Tiền Giang (tính số dư nợ) mà không cần phải thỏa thuận lại Bên A Bên B - Lãi suất tiền vay thời điểm ký hợp đồng tín dụng là: %/tháng ( %/năm) - Phương pháp trả lãi tiền vay: + Theo định kỳ: ……… /1 lần vào ngày + Hoặc: tháng/lần, quý/lần vào ngày - Lãi suất nợ hạn: đến kỳ hạn trả nợ kết thúc thời hạn cho vay, Bên B khơng có khả trả nợ hạn gốc và/hoặc lãi không Bên A chấp thuận cho cấu lại nợ gốc và/hoặc lãi bên A chuyển toàn số dư nợ hợp đồng tín dụng sang nợ hạn bên B phải chịu lãi suất nợ hạn tối đa 150 % so với lãi suất vay thoả thuận Điều Thời hạn cho vay kỳ hạn trả nợ - Thời hạn cho vay: 60 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng Ngày trả nợ cuối 31/10/2011 - Tiền vay giải ngân thời hạn tối đa ngày, kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng Ngày kết thúc giải ngân / /20 Quá thời hạn trên, Bên vay khơng nhận hết số tiền vay khơng tiếp tục nhận phần tiền lại, trừ bên có thỏa thuận khác (Kế hoạch phát tiền vay kỳ hạn trả nợ thực theo phụ lục kèm theo) - Trường hợp Bên B vay ngoại tệ muốn trả nợ đồng tiền khác với đồng tiền vay phải bên A chấp thuận - Trường hợp bên B rút tiền vay nhiều lần lần nhận tiền vay bên B lập giấy nhận nợ gửi bên A Giấy nhận nợ phần khơng thể tách rời hợp đồng tín dụng Điều Hình thức bảo đảm tiền vay: Có bảo đảm/Khơng có bảo đảm tài sản Điều Quyền nghĩa vụ Bên A 5.1 Bên A có quyền: a) Kiểm tra, giám sát trình vay vốn, sử dụng vốn vay trả nợ Bên B; b) Chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn khởi kiện theo quy định pháp luật phát Bên B cung cấp thông tin sai thật, vi phạm hợp đồng tín dụng; c) Có quyền định đoạt tài sản hình thành từ vốn vay tài sản làm bảo đảm tiền vay trường hợp sau: - Bên B khơng có khả thực nghĩa vụ trả nợ; - Khơng có chủ thể kế thừa nghĩa vụ Bên B; - Xảy kiện pháp lý giải phóng Bên B khỏi nghĩa vụ cam kết hợp đồng d) Gia hạn nợ gốc, lãi; điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc, lãi theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam 5.2 Bên A có nghĩa vụ: a) Thực thỏa thuận hợp đồng tín dụng; b) Lưu giữ hồ sơ tín dụng phù hợp với quy định pháp luật Điều Quyền nghĩa vụ Bên B 6.1 Bên B có quyền:   a) Từ chối yêu cầu Bên A không với thỏa thuận hợp đồng này; b) Khiếu nại vi phạm hợp đồng theo quy định pháp luật 6.2 Bên B có nghĩa vụ: a) Cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin, tài liệu liên quan đến việc vay vốn chịu trách nhiệm tính xác, hợp pháp thông tin, tài liệu cung cấp; b) Sử dụng tiền vay mục đích thực nội dung khác thỏa thuận hợp đồng này; c) Trả nợ gốc lãi tiền vay theo thỏa thuận hợp đồng d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật không thực thỏa thuận việc trả nợ vay Điều Một số cam kết khác Điều Sửa đổi, bổ sung, chuyển nhượng hợp đồng - Khi hai bên muốn có thay đổi nội dung điều khoản hợp đồng gửi đề xuất tới bên văn Nếu bên chấp thuận, hai bên ký phụ lục hợp đồng để bổ sung, thay đổi điều khoản - Trường hợp chuyển nhượng hợp đồng tín dụng phải hai bên thoả thuận theo quy định mua, bán nợ Ngân hàng Nhà nước Việt nam Các điều khoản khác hợp đồng không thay đổi Điều Cam kết chung - Hai bên cam kết thực điều khoản hợp đồng Nếu có tranh chấp hai bên giải thương lượng dựa ngun tắc bình đẳng có lợi Trường hợp giải thương lượng, hai bên đưa tranh chấp giải tòa án theo quy định pháp luật - Hợp đồng lập thành 03bản có giá trị ngang nhau, bên giữ 01 bản, quan có thẩm quyền giữ 01 - Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký lý Bên B hoàn trả xong gốc lãi bên thay hợp đồng tín dụng khác ĐẠI DIỆN BÊN A (Ký tên, đóng dấu)   ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký,ghi rõ ho tên) Phụ lục CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CN: MỸ THÀNH PHÒNG:…… … Độc lập - Tự - Hạnh phúc  MẪU SỐ: 05/CV (Do ngân hàng lập) , ngày tháng năm 20 BIÊN BẢN KIỂM TRA SAU KHI CHO VAY Họ tên cán kiểm tra: Tên người vay: Địa chỉ: Đã tiến hành kiểm tra sử dụng vốn vay theo hợp đồng tín dụng số ngày .tháng năm 20 , kết sau: I NỘI DUNG KIỂM TRA: Mục đích sử dụng tiền vay - - - Tình hình thực dự án, phương án, khả trả nợ: - - - Tài sản làm bảo đảm nợ: - - - II Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ KIỂM TRA: - - - III Ý KIẾN CỦA NGƯỜI VAY: NGƯỜI VAY CÁN BỘ KIỂM TRA (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) ... Việt Nam - chi nhánh Mỹ Thành” LE THI NGOC HA June 2012 “ Apprise the effect of individual, household at Viet Nam bank for Argiculture and Rural Development – My Thanh Branch” Khóa luận tìm hiểu... nhanh chóng đẩy mạnh tốc độ xây dựng, phát triển sở hạ tầng kỹ thuật Đến nay, quận có thay đổi rõ nét Hệ thống công trình phúc lợi xã hội quận gồm: Trung tâm dạy nghề, Trung tâm Thể dục Thể thao,... sản xuất thường 17    nhỏ, hộ có sức lao động, có điều kiện đất đai, mặt nước thi u vốn, thi u khoa học, kỹ thuật, thi u kiến thức thị trường Nếu khơng có hỗ trợ Nhà nước chế sách, vốn kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH MỸ THÀNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH MỸ THÀNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay