PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) LÊ THỊ MỸ THUẬN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM

83 5 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) LÊ THỊ MỸ THUẬN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ NƠNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012     Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân tích tình hình huy động vốn cho vay chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)” Lê Thị Mỹ Thuận, sinh viên khóa 34, ngành kinh tế nơng lâm, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ TS Lê Quang Thông Người hướng dẫn Ngày tháng năm 2012 Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày Ngày tháng năm 2012     tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Để thực tốt khóa luận tốt nghiệp này, nỗ lực riêng thân giúp đỡ nhiều người Tơi xin dành dòng lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến tất người Trước hết, xin cám ơn Ba Mẹ sinh thành, dưỡng dục khôn lớn, nuôi nấng ăn học thành người Công ơn trời biển Ba Mẹ, suốt đời không quên Con hứa sống thật tốt, để không phụ lòng mong mỏi Ba Mẹ Xin cám ơn Chị tôi, thay Ba Mẹ dạy dỗ, chăm sóc tơi năm tháng xa nhà, thiếu thốn tình cảm gia đình Xin cám ơn q Thầy Cơ trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, đặc biệt Thầy, Cô Khoa Kinh tế, tận tình truyền dạy cho tơi nguồn kiến thức quý báu, giúp vững tin bước vào đời Xin chân thành cám ơn Thầy Lê Quang Thông tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Cám ơn Lê Cảnh Đỗ anh chị nhân viên làm việc ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, phòng giao dịch Nơ Trang Long nhiệt tình giúp đỡ, dạy tơi nghiệp vụ ngân hàng, kiến thức thực tế vô bổ ích Cám ơn người bạn ln động viên, chia sẻ với tơi khó khăn suốt năm tháng sinh viên đáng nhớ Cám ơn người bạn thực tập VPBank Nơ Trang Long nhiệt tình giúp đỡ tơi, chia sẻ với phương pháp học hiệu quả, giúp mở mang tầm mắt Xin chúc tất người dồi sức khỏe, thành công sống     NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ THỊ MỸ THUẬN Tháng 06 năm 2012 Phân Tích Tình Hình Huy Động Vốn Cho Vay Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh – Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) LE THI MY THUAN June, 2012.To Analyze Mobilizing Capital and Loaning Situation at Ho Chi Minh City Branch - Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) Khóa luận thực nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động huy động vốn cho vay hai năm 2010 2011 chi nhánh TP Hồ Chí Minh – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, từ đưa giải pháp giúp ngân hàng nâng cao hiệu hoạt động mình.Từ số liệu thứ cấp thu thập chi nhánh, qua xử lý, phân tích, đánh giá nhằm kết luận xem ngân hàng huy động vốn cho vay đạt hiệu hay chưa, vấn đề cần ý để tìm giải pháp khắc phục Qua tìm hiểu cho thấy, hoạt động huy động vốn chi nhánh đạt kết tốt, nguồn vốn huy động không ngừng tăng lên giá trị tuyệt đối lẫn tương đối Hoạt động cho vay đạt hiệu khả quan Doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ tăng lên đáng kể; đó, nợ hạn giảm mạnh Điều cho thấy công tác cho vay ngân hàng thu kết tốt, góp phần làm tăng hiệu hoạt động chi nhánh Thơng qua tính tốn tiêu hiệu tài ngân hàng vốn huy động/ tổng nguồn vốn, vốn huy động/ doanh số cho vay, dư nợ/ vốn huy động, hệ số thu nợ, tỷ lệ nợ hạn/ tổng dư nợ,… để đánh giá hiệu hoạt động chi nhánh       MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu .2 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.4 Nội dung nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.2 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 2.2.1 Tổng quan NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) 2.2.2 Đánh giá lực cạnh tranh NHTMCP VPBank CHƯƠNG 11 v     NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Cơ sở lý luận 11 3.1.1 Ngân hàng thương mại .11 3.1.2 Vốn huy động công tác huy động vốn NHTM .13 3.1.3 Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 17 3.1.4 Lãi suất tín dụng 19 3.1.5 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 19 3.2 Phương pháp nghiên cứu 21 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 21 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 21 3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 21 CHƯƠNG 22 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 Phân tích kết hoạt động kinh doanh chi nhánh hai năm 2010 2011 .22 4.2 Phân tích tình hình huy động vốn chi nhánh qua hai năm 2010, 2011 24 4.2.1 Phân tích nguồn vốn 24 4.2.2 Phân tích hoạt động huy động vốn VPBank chi nhánh TPHCM hai năm 2010, 2011 .26 4.2.3 Lãi suất huy động 35 4.3 Phân tích tình hình cho vay chi nhánh qua hai năm 2010, 2011 36 4.3.1 Phân tích doanh số cho vay 36 4.3.2 Phân tích doanh số thu nợ 41 vi     4.3.3 Phân tích dư nợ 45 4.3.4 Phân tích nợ hạn 49 4.4 Đánh giá chung công tác huy động vốn cho vay chi nhánh 53 4.4.1 Đánh giá chung hoạt động huy động vốn 54 4.4.2 Đánh giá chung hoạt động cho vay .56 4.5 Giải pháp tăng hiệu huy động vốn cho vay chi nhánh TPHCM – ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 58 4.5.1 Định hướng phát triển chung toàn hệ thống ngân hàng VPBank 58 4.5.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn 59 4.5.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho vay .64 CHƯƠNG 69 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 5.1 Kết luận 69 5.2 Kiến nghị 69 5.2.1 Kiến nghị Nhà nước .69 5.2.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 71 5.2.3 Kiến nghị chi nhánh TPHCM – VPBank 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 vii     DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHTM Ngân Hàng Thương Mại NHTMCP Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần NHNN Ngân Hàng Nhà Nước NH Ngân hàng VPBank Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng CN Chi nhánh PGD Phòng giao dịch TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh CNH – HĐH Cơng nghiệp hóa – đại hóa CBNV Cán nhân viên NNL Nguồn nhân lực TSLN Tỷ suất lợi nhuận ĐVT Đơn vị tính viii     DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Bảng So Sánh Vốn Điều Lệ VPBank Một Số Ngân Hàng Khác Bảng 2.2 Bảng So Sánh Chỉ Tiêu ROA ROE NHTM 10 Bảng 4.1 Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Chi Nhánh năm 2010, 2011 23 Bảng 4.2 Cơ Cấu Nguồn Vốn Hoạt Động Chi Nhánh năm 2010, 2011 25 Bảng 4.3 Nguồn Vốn Huy Động theo Thời Hạn Vay 27 Bảng 4.4 Nguồn Vốn Huy Động theo Thành Phần Kinh Tế 29 Bảng 4.5 Nguồn Vốn Huy Động theo Loại Tiền Tệ 30 Bảng 4.6 Nguồn Vốn Huy Động theo Kỳ Hạn .32 Bảng 4.7 Nguồn Vốn Huy Động theo Loại Nguồn Vốn 33 Bảng 4.8 Biểu Lãi Suất Huy Động Chi Nhánh năm 2010, 2011 35 Bảng 4.9 Doanh Số Cho Vay theo Thời Hạn Vay .37 Bảng 4.10 Doanh Số Cho Vay theo Loại Tiền Tệ 38 Bảng 4.11 Doanh Số Cho Vay theo Thành Phần Kinh Tế 39 Bảng 4.12 Biểu Lãi Suất Cho Vay Bình Quân .41 Bảng 4.13 Doanh Số Thu Nợ Chi Nhánh 42 Bảng 4.14 Dư nợ Chi Nhánh 46 Bảng 4.15 Tình Hình Nợ Quá Hạn Chi Nhánh 49 Bảng 4.16 Một Số Chỉ Tiêu Đánh Giá Hoạt Động Huy Động Vốn Cho Vay Chi Nhánh 54 ix     DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng Hình 4.1 Biểu Đồ Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Chi Nhánh năm 2010 2011 .24 Hình 4.3 Biểu Đồ Nguồn Vốn Huy Động theo Thời Hạn Vay .28 Hình 4.4 Biểu Đồ Nguồn Vồn Huy Động theo Thành Phần Kinh Tế 29 Hình 4.5 Biểu Đồ Nguồn Vốn Huy Động theo Loại Tiền Tệ .31 Hình 4.6 Biểu Đồ Nguồn Vốn Huy Động theo Kỳ Hạn .32 Hình 4.7 Biểu Đồ Nguồn Vốn Huy Động theo Loại Nguồn Vốn 34 Hình 4.8 Biểu Đồ Cơ Cấu Cho Vay theo Thời Hạn Vay 37 Hình 4.9 Biểu Đồ Doanh Số Cho Vay theo Loại Tiền Tệ 39 Hình 4.10 Biểu Đồ Doanh Số Cho Vay theo Thành Phần Kinh Tế 40 Hình 4.11 Biểu Đồ Doanh Số Thu Nợ theo Thời Hạn Chi Nhánh 43 Hình 4.12 Biểu Đồ Doanh Số Thu Nợ theo Loại Tiền Tệ Chi Nhánh 44 Hình 4.13 Biểu Đồ Doanh Số Thu Nợ theo Thành Phần Kinh Tế .45 Hình 4.14 Biểu Đồ Tình Hình Dư Nợ theo Thời Hạn 47 Hình 4.15 Biểu Đồ Dư nợ theo Loại Tiền Tệ .48 Hình 4.16 Biểu Đồ Dư nợ theo Thành Phần Kinh Tế 48 Hình 4.17 Biểu Đồ Nợ Quá Hạn theo Thời Hạn 50 Hình 4.18 Biểu Đồ Nợ Quá Hạn theo Loại Tiền Tệ .51 Hình 4.19 Biểu Đồ Nợ Quá Hạn theo Thành Phần Kinh Tế 52  x     phẩm tài dịch vụ toán, tiền gửi, dịch vụ tư vấn, khoản tín dụng, VPBank nhận thức yếu tố cần thiết để hoạt động kinh doanh NH đạt hiệu cao cần đẩy mạnh quy mô tốc độ tăng trưởng khách hàng VPBank đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2014 trở thành NH hàng đầu phía Bắc, đứng top NH đứng đầu nước, có tiếng nói khu vực Đơng Nam Á độ tin cậy, chất lượng Mặt khác, để có nguồn vốn dồi tài trợ cho dự án cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước nguồn vốn huy động đóng vai trò vơ quan trọng Đứng trước thực trạng đó, VPBank đề số phương hướng phát triển nhằm đạt mục tiêu đề ra, cụ thể là: Thứ giữ vững chiến lược phục vụ khách hàng truyền thống, đẩy nhanh tốc độ mở rộng khách hàng, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ, xuất nhập khẩu, kinh doanh máy móc, thiết bị Thứ hai xây dựng công nghệ NH đại quản trị thông tin cách khoa học Hoàn thiện mở rộng mạng lưới thẻ tốn phạm vi tồn quốc dựa ưu mạng lưới chi nhánh đông đảo, sở để tăng tốc trì sức mạnh Thứ ba liên tục mở rộng mạng lưới hoạt động, xây dựng văn hóa NH theo phương châm tạo dựng tập thể đoàn kết, tương trợ, văn minh, không ngừng học hỏi để tiến bộ, trì đồn kết, trí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành nhằm tạo sức mạnh tổng hợp cho công tác quản lý Sau tìm hiểu thực tế cơng tác huy động vốn NH, vào phương hướng hoạt động NH, em xin đưa số giải pháp nhằm giải khó khăn nâng cao hiệu công tác huy động vốn cho vay, góp phần tăng nguồn vốn, giảm chi phí, tăng hiệu hoạt động kinh doanh NH 4.5.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn a) Có định hướng, hế hoạch phát triển nguồn vốn phù hợp Biện pháp mà NH cần làm phải luôn đánh giá cách chi tiết, phân tích tỉ mỉ tình hình tỷ trọng, kết cấu nguồn vốn,…, tình hình thực tiễn nước để tìm khó khăn, vướng mắc xuất phát từ phía NH hay người gửi tiền Đồng thời, NH phải chủ động xây dựng cân đối nhu cầu vốn Trên sở đó, NH lập chiến lược dài hạn huy động vốn để từ có biện pháp huy động vốn phù hợp, đáp 59     ứng nhu cầu vốn cho NH nói riêng, cho kinh tế nói chung khơng để bị tồn đọng trình sử dụng vốn b) Đa dạng hình thức huy động vốn *Đa dạng hóa tiền gửi tiết kiệm Tốc độ tăng trưởng tiền gửi tiết kiệm tăng nhanh qua năm chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn huy động Sở dĩ người Việt Nam có thói quen tiết kiệm để dự phòng lúc ốm đau, bệnh tật hay mua sắm vật dụng có giá trị lớn Mục đích họ để kiếm lời, tích lũy Nắm bắt điều này, NH đưa nhiều kỳ hạn gửi với mức lãi suất khác nhằm thu hút nguồn vốn Tuy nhiên, NH cần có giải pháp thích hợp hơn: Thứ nhất, đa dạng hóa hình thức tiết kiệm tiền gửi dân cư bao gồm tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi sử dụng thẻ, trái phiếu, kỳ phiếu Áp dụng hình thức gửi tiền nhiều lần lấy gọn lần, tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm tuổi già, tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm nhà ở,… Với hình thức này, NH tăng cường nguồn vốn huy động, đặc biệt vốn trung dài hạn Thứ hai, mở rộng mạng lưới giao dịch, đảm bảo thuận tiện cho khách hàng Thứ ba, NH cần cải tiến thời gian làm việc để thuận tiện cho người gửi, rút tiền Đây vấn đề quan trọng có người có ngồi làm việc ngày nghỉ có thời gian để đến NH gửi tiền rút tiền NH nên cử nhân viên trực luân phiên ngày nghỉ nhằm phục vụ tốt đối tượng khách hàng Sự linh hoạt kỳ hạn hấp dẫn tiền gửi Bên cạnh kỳ hạn áp dụng, NH mở rộng thêm thời hạn gửi tiền tháng, năm, năm, năm,… chí 10 năm Việc áp dụng hình thức gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn với nhiều thời hạn khác tăng nguồn vốn trung dài hạn, tạo điều kiện đa dạng hóa hình thức sử dụng vốn NH Ngồi ra, cần có giải pháp tự động chuyển hóa tiền gửi khơng kỳ hạn sang có kỳ hạn cho khách hàng Ví dụ, người gửi tiền tiết kiệm không kỳ hạn NH từ tháng trở lên chuyển nhượng cho họ hưởng quyền lợi tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn * Đa dạng hóa tài khoản tiền gửi cá nhân 60     Hình thức giúp NH thu hút nguồn vốn nhàn rỗi dân cư với lãi suất thấp Đồng thời, phát triển tài khoản tiền gửi cá nhân góp phần đại hóa q trình toán qua NH, giảm tỷ lệ tiền mặt lưu thơng, tiết kiệm chi phí lưu thơng tiền tệ.Khái niệm mở tài khoản cá nhân toán qua NH với nhiều người mẻ Hơn nữa, lãi suất huy động loại tài khoản thấp (lãi suất không kỳ hạn), ngược hẳn với tâm lý người gửi tiền vào NH mong hưởng lãi suất cao Áp dụng mức lãi suất phù hợp hơn, hấp dẫn hơn, kết hợp với dịch vụ toán, chi trả hộ khách hàng Hướng dẫn cho khách hàng thấy tiện ích sử dụng tài khoản để họ hiểu ưu điểm tài khoản thường xuyên sử dụng mà khơng quan tâm đến lãi suất *Phát triển mở rộng hình thức huy động vốn qua tài khoản doanh nghiệp Hiện nay, số lượng doanh nghiệp hoạt động địa bàn lớn Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp (nhất doanh nghiệp tư nhân) không mở tài khoản toán NH mà toán với tiền mặt Vì vậy, NH cần có giải pháp đắn để thu hút nguồn vốn như: + Cử cán NH xuống tận doanh nghiệp, giới thiệu cho doanh nghiệp loại tài khoản tiện ích chúng Đồng thời có sách ưu đãi khuyến khích doanh nghiệp mở tài khoản tốn qua NH + Bám sát trình sản xuất kinh doanh, q trình ln chuyển vật tư hàng hóa kỳ hạn nợ doanh nghiệp để động viên khách hàng nhanh chóng tiêu thụ sản phẩm, nộp tiền cho NH hạn tốn Với khách hàng có doanh thu lớn, NH có biện pháp thu chỗ theo lịch thỏa thuận với đơn vị, tạo mối quan hệ tốt đẹp mối quan hệ kinh doanh với bạn hàng c) Đơn giản hóa thủ tục nhận tiền gửi thủ tục cho vay Hiện nay, thời gian giao dịch trung bình NH 10 – 20 phút cho lần gửi rút tiền Đối với xin vay, thủ tục kéo dài nhiều ngày Các thủ tục NH bắt buộc phải làm theo quy định, cần nghiên cứu biện pháp nhằm rút ngắn thời gian, giảm bớt thời gian chờ đợi khách hàng Nếu thời gian gửi tiền rút ngắn 61     xuống 15 phút tạo cho NH lợi cạnh tranh so với NHTM khác địa bàn d) Chính sách lãi suất linh hoạt Trong năm 2011, lạm phát tăng cao, lên đến 18,85% Điều làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế Lãi suất ngân hàng điều chỉnh nhiều lần cho phù hợp với thị trường Tuy nhiên, điều chỉnh theo kịp với lạm phát Do đó, đòi hỏi NH phải có linh hoạt việc áp dụng lãi suất cho phù hợp với tình hình kinh tế nói chung Lãi suất yếu tố tác động mạnh mẽ đến việc thu hút tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu NH trọng đến việc thay đổi lãi suất thời kỳ cho phù hợp với lãi suất thị trường NH cần xác định biện pháp tăng lãi suất để thu hút nguồn vốn có tác động mạnh nhanh Tuy nhiên, biện pháp có giới hạn, việc tăng lãi suất huy động đồng nghĩa với tăng chi phí đầu vào, ảnh hưởng trực tiếp đến kết kinh doanh Đồng thời có liên quan trực tiếp đến lãi suất cho vay tác động đến toàn hoạt động tín dụng NH Vì thế, mức lãi suất đưa tùy theo mức độ cần thiết nguồn vốn, tùy theo thời điểm, khu vực, phù hợp với khung lãi suất NHNN quy định có lợi cho người gửi tiền, người vay tiền NH Đặc biệt, với chế lãi suất theo tín hiệu thị trường đòi hỏi động, linh hoạt NH trình tìm kiếm nguồn vốn vay e) Chính sách khách hàng chiến lược marketing Trong trình hoạt động kinh doanh, NH cần hiểu rõ lợi ích NH phụ thuộc vào hiệu kinh doanh doanh nghiệp, vào lợi ích người gửi tiền Vì vậy, NH phải có sách khách hàng đắn Đó thu hút nhiều khách hàng, trì mở rộng khách hàng truyền thống, đảm bảo lợi ích cho NH khách hàng, chiến lược kinh doanh NH phải nhằm giúp đỡ doanh nghiệp khắc phục khó khăn yếu kém, tạo mối quan hệ lâu dài NH chia khách hàng thành nhiều nhóm đối tượng để có cách đối xử cho phù hợp Những khách hàng lâu năm, có số dư tiền gửi lớn, NH tín nhiệm NH nên có sách ưu tiên lãi suất, kỳ hạn việc xét thưởng 62     Để thu hút khách hàng đến với NH ngày nhiều NH phải thực chiến lược khách hàng hợp lý Vì lợi ích khách hàng, NH cần có phòng marketing riêng chuyên thu thập thông tin, nắm bắt nhu cầu khách hàng, phân loại thị trường, phân loại khách hàng để từ có sách hợp lý f) Đổi công nghệ ngân hàng Một biện pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu cơng tác huy động vốn đổi công nghệ NH, tiếp cận nhanh với công nghệ đại Công nghệ NH không bao gồm máy móc đơn thuần, thẻ tốn, máy rút tiền tự động mà chế toán nội NH hay sử dụng tin học để quản lý nghiệp vụ có quản lý kế tốn tốn NH phải hoàn toàn tự chủ hoạt động kinh doanh, lượng vốn đầu tư để đổi cơng nghệ hạn hẹp, NH cần phải tự nghiên cứu đổi công nghệ, đồng thời lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện, khả NH g) Phát huy tối đa nguồn lực người Đây khơng giải pháp trước mắt mà lâu dài nhằm phát triển vững hoạt động kinh doanh NH Nhận thấy tầm quan trọng nguồn lực người, VPBank tổ chức khóa huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên chưa thường xuyên, chưa thu kết cao thực tiễn cơng tác Vì vậy, NH cần đào tạo lại đội ngũ cán để nâng cao trình độ nghiệp vụ, có đủ lực để hồn thành nhiệm vụ.Cần tìm hiểu sở trường riêng cán bộ, nhân viên để phân công công việc cho hợp lý, đạt hiệu cao cơng việc Có sách thưởng phạt rõ ràng để khuyến khích người cố gắng NH cần xếp đội ngũ cán cách hợp lý, mạnh dạn đề bạt, sử dụng cán trẻ, có lực, nhiệt tình, gắn bó với nghiệp NH 92% nhân viên NH có độ tuổi 40, 80% có trình độ đại học đại học Đây kết tốt mà NH đạt công tác tuyển dụng Công tác tổ chức cán phải coi việc phát triển nguồn nhân lực nhân tố định thắng lợi hoạt động kinh doanh h) Tăng cường công tác thông tin, quảng cáo 63     Để mở rộng hoạt động mình, quảng cáo việc làm cần thiết NH Phải cho người dân biết đến hoạt động thấy lợi ích giao dịch với NH Trong công tác huy động vốn, việc quảng cáo nên tập trung số vấn đề lãi suất tiền gửi, hình thức huy động, lợi ích khách hàng gửi tiền, việc khai trương quỹ tiết kiệm mới,… Thực tế cho thấy nhiều NH phát hành kỳ phiếu với lãi suất hấp dẫn để huy động vốn thời hạn ngắn khơng người dân hưởng ứng Đó phần lớn người dân thông tin này, ngoại trừ người thường xuyên liên hệ với NH Vì vậy, việc quảng cáo nên tiến hành tương đối thường xuyên số phương tiện truyền thông đại chúng truyền hình, báo chí,… Đặc biệt, có hình thức huy động mới, cần tuyên truyền cách thường xuyên cách dán tờ áp phích trụ sở, quầy giao dịch NH Song hành với hình thức quảng cáo ưu đãi khách hàng, giúp đẩy mạnh thêm hoạt động quảng cáo thu hút vốn vào NH Các hình thức ưu đãi đa dạng tạo thích thú khách hàng trả lời câu hỏi có thưởng, hình thức xổ số theo tài khoản, lãi suất ưu đãi khách hàng giao dịch thường xuyên Đây hình thức quảng cáo tốt làm cho khách hàng hiểu, người dân biết đến, hiểu rõ NH 4.5.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho vay a) Đổi chế cho vay Hiện nay, vấn đề có ý nghĩa vơ quan trọng phát triển lâu dài NH để có chế cho vay gọn nhẹ, linh hoạt, phù hợp với thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp, đảm bảo khả sinh lời hoạt động cho vay sở phân tán rủi ro, tuân thủ pháp luật, đường lối sách Nhà nước Về thủ tục cho vay NH cần thay đổi thủ tục cho vay cho thật đơn giản, gọn nhẹ, cán tín dụng cần hoàn tất hồ sơ vay vốn thời gian ngắn phải đảm bảo đủ theo ngun tắc tín dụng Tuy nhiên, đơn giản hóa khơng có nghĩa bỏ qua thủ tục cần thiết, phải đảm bảo hạn chế rủi ro cho NH Về kỳ hạn cho vay 64     Việc xác định kỳ hạn nợ không đơn vào bảng tổng kết tài sản, kế hoạch sản xuất mà phải dựa kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, hợp đồng mua bán, từ NH xác định kỳ hạn nợ cách xác Đối với khách hàng TCKT, nhu cầu vốn trung dài hạn lớn để đổi trang thiết bị, công nghệ, cần lưu ý việc xác định kỳ hạn cho vay phù hợp với khả sinh lời, tuổi thọ máy móc, thiết bị Việc xác định kỳ hạn nợ cách hợp lý tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, giúp cho NH dễ thu hồi nợ Về lãi suất cho vay Lãi suất cho vay nói vấn đề trung tâm khơng thể thiếu hợp đồng tín dụng Nhờ việc cho phép áp dụng lãi suất cho vay thỏa thuận NHNN mở hội lớn cho NH thu hút khách hàng dựa sách lãi suất Việc áp dụng nhiều phương pháp tính lãi suất cho vay khác tạo linh hoạt hoạt động tín dụng khác biệt NH Để thuận lợi việc đưa mức lãi suất hợp lý, NH tham khảo áp dụng phần phương pháp định giá dựa sở phân tích khả sinh lợi khả toán từ khách hàng Phương pháp tỏ vô hiệu việc đảm bảo lợi nhuận, an tồn tín dụng NH, nhiên việc thực không đơn giản Phương pháp cụ thể sau: tỷ lệ thu nhập trước thuế NH bị âm NH tiến hành điều chỉnh lãi suất cho vay, điều chỉnh mức phí dịch vụ tìm cách giảm chi phí khác để đem lại giá trị dương cho tỷ lệ b) Nâng cao hiệu công tác thẩm định Thẩm định khâu quan trọng định đến kết cho vay Việc tiến hành công tác thẩm định cách chặt chẽ cẩn trọng có ý nghĩa vô quan trọng tất NH để đưa định cho vay hợp lý hiệu quả, góp phần hạn chế nợ hạn số rủi ro khác hoạt động tín dụng Áp dụng phương pháp thẩm định tiên tiến: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định NHTM hướng tới nhóm giải pháp phương pháp thẩm định Đối với nhóm phương pháp này, NH nên áp dụng phương pháp thẩm định đại, đồng thời ý tới việc đánh giá hiệu tài chính, giá trị thời gian tiền lựa chọn lãi suất chiết khấu phương pháp tính khấu hao phù hợp 65     Nhóm giải pháp tổ chức điều hành NH hoạt động thẩm định dự án: Việc tổ chức, quản lý điều hành công tác thẩm định cần phải trọng đến quy trình thẩm định chặt chẽ, khâu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công tác thẩm định NH NH cần có quy định chi tiết, cụ thể trách nhiệm quyền lợi cán kết thẩm định, thực chuyên môn hóa cơng tác, tách phận thẩm định khỏi tín dụng thân nghiệp vụ thẩm định cần chun mơn hóa theo ngành, lĩnh vực kinh tế thời hạn dự án.Bên cạnh đó, cần hồn thiện tổ chức thẩm định toàn hệ thống NH, phối hợp chặt chẽ với hoạt động kinh doanh khác NH Với chi nhánh nên thành lập tổ thẩm định trực thuộc phòng tín dụng tách thành phòng ban riêng Giải pháp thu thập, phân tích thơng tin liên quan đến việc thẩm định: NH cần tăng cường hệ thống thông tin nội thu thập thơng tin từ bên ngồi nhằm mục đích khắc phục rủi ro đạo đức thông tin không cân xứng Trước phức tạp rắc rối việc thu thập thông tin, VPBank cần thiết lập phận thơng tin tín dụng cho riêng Điều vừa tốt cho khâu thẩm định vừa giúp ích cho trình cho vay, hạn chế rủi ro tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng Nhóm giải pháp nguồn nhân lực:NH cần tập trung vào số vấn đề phát triển nguồn nhân lực tuyển dụng cán bộ, bồi dưỡng cán sách đãi ngộ phù hợp; nên có sách ưu đãi cho cán thẩm định để khuyến khích trách nhiệm, ý thức, tinh thần vươn lên, tự hoàn thiện cán bộ, cho vay với lãi suất ưu đãi để cải thiện đời sống nhân viên, đặc biệt cho vay mua nhà, mua xe,… Cán phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp ý thức vươn lên hồn thành tốt cơng việc giao Đối với cán bộ, chuyên gia làm việc tố, NH cần có sách khen thưởng hợp lý, tránh “chảy máu chất xám”, xử lý nghiêm cán làm việc không nghiêm túc, không liêm khiết gây thất ảnh hưởng đến uy tín NH Thường xuyên kiểm tra chất lượng đội ngũ cán thẩm định, xem xét thuyên chuyển cán có lực kém; mạnh dạn đề bạt cán có trình độ, bãn lĩnh, 66     tinh thần trách nhiệm cao vào vị trí quan trọng, phát huy mạnh người Cần trọng đến hoạt động đào tạo đào tạo lại cán tín dụng mặt nghiệp vụ, quy trình cho vay, kiến thức marketing Ngày nay, yêu cầu công việc, cán không giỏi nghiệp vụ mà có kiến thức rộng nhiều lĩnh vực nhà đất, chứng khoán, thẻ toán, tin học, ngoại ngữ Đối với kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, chi nhánh nên thường xuyên tiến hành lớp tự đào tạo cán nhiều kinh nghiệm giảng dạy, đối tượng học viên cán trẻ, cán trình thử việc NH c) Thiết lập sách khách hàng hợp lý Chính sách khách hàng xem trình hoạch định tổ chức thực hoạt động nhằm trì phát triển mạng lưới khách hàng sở thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng, mục tiêu trì phối hợp tiềm lực NH với điều kiện thực tế thị trường Thực tốt sách khách hàng khơng giữ chân thu hút khách hàng mà có trung thành khách hàng NH phải biết lắng nghe chia sẻ với khách hàng, xây dựng mối quan hệ gắn bó, có chiều sâu NH khách hàng Lắng nghe, thấu hiểu để biết khách hàng cần để phục vụ tốt d) Hoạt động thông tin đại chúng, tuyên truyền Hoạt động thông tin đại chúng cần tiến hành thường xuyên liên tục Các hoạt động tuyên truyền phải tập trung làm bật ưu điểm chi nhánh dịch vụ, sản phẩm thái độ phục vụ cán NH Kênh truyền thông cá nhân mà người truyền tải thông điệp nhân viên NH người thân họ kênh có chi phí thấp mà kết mang lại khả quan Hiện nay, VPBank quảng cáo kênh truyền hình có số lượng khán giả lớn VTV3, HTV9,… Radio kênh truyền thông mà NH nên ý đến, với số lượng thính giả đơng đảo, tần số phát sóng rộng khắp Đây phương tiện thông tin đại chúng, sử dụng hiệu giúp NH tiến hành giao tiếp sở trao đổi thông tin hai chiều truyền cho khách hàng cảm xúc tốt đẹp 67     CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình tìm hiểu phân tích hoạt động huy động vốn cho vay NH VPBank – chi nhánh TPHCM, nói, hai năm hoạt động 2010 2011, CN đạt kết khả quan Hoạt động huy động vốn thu kết tích cực, nguồn vốn huy động chiếm tỷ trọng cao tổng nguồn vốn tăng qua hai năm Theo kỳ hạn, vốn huy động ngắn hạn cao vốn trung dài hạn Theo thành phần kinh tế, vốn huy động dân cư chiếm tỷ trọng cao vốn huy động từ TCKT Đây đối tượng chủ yếu hoạt động huy động vốn NH Tiền gửi tiết kiệm tiền gửi toán hai loại nguồn vốn chiếm giá trị lớn tương đối lẫn tuyệt đối, ngày tăng nhờ sách hợp lý NH Cho vay hoạt động tạo doanh thu chủ yếu NH nào, nhánh có biện pháp tích cực việc nâng cao hiệu hoạt động cho vay Đối tượng cho vay chủ yếu doanh nghiệp, nhằm tài trợ cho dự án đầu tư tài sản lưu động khác Dư nợ tăng mạnh qua hai năm chứng tỏ NH phát triển ngày nhận tín nhiệm khách hàng 5.2 Kiến nghị Trong thời gian thực tập NH, tìm hiểu thực tiễn hoạt động kinh doanh thuận lợi, khó khăn NH, em xin đưa số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu kinh doanh NH 5.2.1 Kiến nghị Nhà nước Các NHTM hoạt động tốt mơi trường kinh tế – xã hội ổn định chế pháp lý phù hợp Điều đòi hỏi vai trò Nhà nước việc ổn định mơi trường kinh tế vĩ mô, môi trường pháp lý môi trường tâm lý phù hợp   với quy luật kinh tế thị trường Ở tầm vĩ mô, Nhà nước cần quan tâm tới yếu tố sau: a) Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô Môi trường kinh tế vĩ mơ bao gồm yếu tố có tính chất bao trùm tồn hoạt động kinh tế như: tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thâm hụt cán cân toán, ngân sách, tỷ giá đồng bộ,… Vấn đề ổn định không đặt thời kỳ mà quan trọng lực điều chỉnh sách cơng cụ cho thích nghi nhanh chóng với biến đổi kinh tế với chủ trương Nhà nước ta tăng cường huy động vốn nước, coi yếu tố định đến nghiệp CNH – HĐH đất nước Đảng Nhà nước có vai trò quan trọng lãnh đạo điều hành môi trường kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện cho hệ thống NHTM phát huy vai trò kênh huy động vốn nước phục vụ nghiệp phát triển kinh tế – xã hội b) Tạo lập môi trường pháp lý ổn định, đồng Hoạt động NHTM nằm môi trường pháp lý Nhà nước quy định, chịu tác động hệ thống pháp luật kinh doanh NH Vì vậy, tạo mơi trường pháp lý ổn định, đồng điều kiện thuận lợi để NHTM hoạt động kinh doanh có hiệu theo quy định pháp luật Hiện nay, hệ thống luật kinh tế nước ta có điều chỉnh, sửa đổi phù hợp với tình hình chung kinh tế song chưa thực thống đồng Các NH tình trạng thực theo quy định riêng Điều khơng khơng đảm bảo quyền lợi người gửi tiền mà gây khó khăn cho NH việc thực thi điều khoản pháp luật Để đảm bảo quyền lợi người gửi tiền NH, cần có hệ thống pháp luật đồng luật bảo vệ tài sản cá nhân, luật chứng khoán thị trường chứng khoán, luật kế toán kiểm toán độc lập c) Môi trường xã hội Việc tạo lập mơi trường xã hội ổn định nhằm mục đích tạo tin tưởng nâng cao hiểu biết người dân hoạt động NH Nói cách khác, yếu tố tâm lý, trình độ văn hóa ảnh hưởng đến cách thức tập quán huy động vốn Để tác động vào thói quen, tâm lý người dân biện pháp tốt nhờ vào can thiệp Nhà 70     nước, làm cho người dân hiểu rõ tầm quan trọng nguồn vốn công CNH –HĐH đất nước Điều quan trọng mà Nhà nước cần làm giải công ăn việc làm cho người dân để họ có thu nhập ổn định, sớm tiếp cận với kinh tế phát triển 5.2.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước VPBank nằm hệ thống NHTM, chịu quản lý NHNN Vì vậy, hoạt động mình, VPBank cần có hướng dẫn đạo từ NHNN, tạo điều kiện thuận lợi cho NH huy động vốn sử dụng vốn hiệu Thứ nhất, NHNN cần tăng cường công tác tra kiểm soát NHTM, xây dựng đội ngũ tra mạnh số lượng chất lượng Đảm bảo thực kiểm tra, kiểm soát hệ thống NH có hiệu quả, hạn chế mức thấp rủi ro xảy Đồng thời nâng cao trình độ quản trị tài cho NHTM thơng qua việc tổ chức buổi hội thảo, khóa tập huấn, thông tư hướng dẫn Thứ hai, NHNN cần đưa biện pháp cải tổ triệt để thủ tục hành chính, giảm bớt thủ tục, thủ tục cho vay Việc ban hành văn phải tạo hành lang pháp lý thơng thống, đồng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu ngày cao kinh tế thị trường Thứ ba, cần nâng cao chất lượng cơng tác thơng tin tín dụng Hệ thống thơng tin tín dụng Ngân hàng Việt Nam bao gồm trung tâm thơng tin tín dụng NHNN phòng thơng tin tín dụng NHTM hình thành vào hoạt động năm, bước đầu đạt kết đáng ghi nhận Tuy nhiên, thông tin phận thơng tin tín dụng NHNN cung cấp chưa đáp ứng số lượng lẫn chất lượng, thiếu tin cậy, nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng NH Do vậy, NHNN cần có biện pháp giải triệt để thực trạng Đồng thời, khuyến khích thành lập phát triển hoạt động trung tâm chuyên cung cấp thơng tin tài nhằm cung cấp hồn thiện chất lượng thơng tin tài quốc gia Thứ tư, phát triển hồn thiện mơi trường pháp lý, phù hợp với thông lệ quốc tế làm sở thúc đẩy đại hóa cơng nghệ NH Khi triển khai dự án đại hóa, phần lớn giao dịch thực thông qua phần mềm máy vi tính 71     NHNN cần sớm nghiên cứu ban hành khung pháp lý chữ ký điện tử giúp NHTM có sở pháp lý, xây dựng quy trình nghiệp vụ lưu trữ chứng từ giao dịch đảm bảo pháp luật, phù hợp với cấu trúc chương trình đại hóa triển khai 5.2.3 Kiến nghị chi nhánh TPHCM – VPBank Sau trình tìm hiểu thực trạng huy động vốn cho vay NH, thấy rõ thuận lợi khó khăn mà NH gặp phải, em xin đưa số kiến nghị phía NH nhằm tăng hiệu hoạt động chi nhánh Thứ nhất, cần có biện pháp đồng hệ thông ứng dụng công nghệ thơng tin hoạt động kế tốn Bộ phận tin học cần nghiên cứu, xử lý, giải bất cập triển khai phần mềm kế toán mới, phù hợp với hoạt động tác nghiệp hàng ngày Sự phối hợp đồng toàn hệ thống phát huy hiệu tối đa việc ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động kinh doanh NH Thứ hai, hoạt động kiểm toán nội cần phát huy chức vai trò tất hoạt động NH, có hoạt động huy động vốn cho vay NH cần tăng cường tính độc lập phận kiểm tốn nội nhằm giúp cho hoạt động đạt hiệu mong muốn, thực cánh tay đắc lực Ban Giám đốc NH Thứ ba, chi nhánh nên có độc lập tương đối linh hoạt định lãi suất huy động cho vay Bên cạnh phân loại xếp hạng khách hàng để giải cho vay không cần chấp, NH cần nghiên cứu đưa hệ thống phân loại rủi ro làm sở tham chiếu cho chi nhánh cấp Đồng thời nên nghiên cứu đưa số tiêu tài bình qn số ngành kinh tế trọng điểm tỷ suất lợi nhuận bình quân, tỷ lệ hồn vốn, tỷ lệ tốn để làm tham chiếu cho việc định lãi suất cho vay Thứ tư, NH có trang web riêng, giới thiệu chung hệ thống chưa có đầy đủ hoạt động chi tiết chi nhánh cấp I cấp II Các thông tin hoạt động chi nhánh nhằm quảng bá thương hiệu, giúp chi nhánh động hoạt động Tham gia vào hệ thống thương mại điện tử tồn cầu nghiên cứu phát triển hình thức tín dụng điện tử tạo lợi khơng nhỏ cho VPBank tiến trình phát triển 72     Thứ năm, NH cần nhanh chóng hồn thiện phần mềm NH bán lẻ tổ chức nối mạng toàn hệ thống Đây phương pháp kinh doanh đại NH giới nên nhân tố làm tăng sức cạnh tranh tồn hệ thống VPBank nói chung chi nhánh nói riêng Đồng thời để phát triển dịch vụ thẻ tốn tín dụng, NH cần phối hợp với NH khác, trung tâm thương mại lớn để tạo mạng lưới toán rộng khắp Việc mở rộng dịch vụ thẻ toán làm tăng khả huy động vốn NH khu vực thành thị khu dân cư có thu nhập cao, đồng thời làm tăng khả khai thác khách hàng từ khoản phí sử dụng thẻ 73     TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Nguyễn Minh Kiều, 2008 Tiền Tệ Ngân Hàng Nhà Xuất Bản Thống Kê, Thành Phố Hồ Chí Minh, 512 trang Đinh Văn Sơn, 2002 Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội, 248 trang Ngô Thu Hương, 2004 Công Tác Huy Động Vốn Sở Giao Dịch I Ngân Hàng Công Thương Việt Nam, Thực Trạng Giải Pháp Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Tài Chính Ngân Hàng, Học Viện Ngân Hàng, 2004 Trịnh Thúy Hằng, 2007 Tăng Cường Năng Lực Cạnh Tranh Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Quá Trình Hội Nhập Quốc Tế Luận văn thạc sỹ, Chuyên Ngành Kinh Tế Phát Triển, Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh, 2007 Website: vpbank.com.vn Website: vietstock.vn 74   ... Động Vốn Cho Vay Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh – Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) LE THI MY THUAN June, 2012.To Analyze Mobilizing Capital and Loaning Situation at Ho Chi Minh City Branch... NH dẫn đầu NHTMCP nước     Với phương châm “Hồn thi n bước tiến”, VPBank ln khơng ngừng hồn thi n mình, khơng cơng tác chun mơn mà khơng ngừng hồn thi n nhân cách, tác phong nhân viên để ngày nâng... dụng vốn, xảy tượng thi u vốn đột xuất Để đảm bảo khả tốn mình, NHTM vay vốn qua thị trường liên NH Thị trường giúp cho NHTM bổ sung nguồn vốn cho nhau, nhằm giải tình trạng thi u hụt vốn toán
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) LÊ THỊ MỸ THUẬN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) LÊ THỊ MỸ THUẬN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay