KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM SAO TIÊN PHONG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

123 5 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ******************* LÊ THỊ LOAN KẾ TỐN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM SAO TIÊN PHONG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ***************** LÊ THỊ LOAN KẾ TỐN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM SAO TIÊN PHONG Ngành: Kế Tốn KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Ths NGUYỄN Ý NGUYÊN HÂN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khố luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “KẾ TỐN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM SAO TIÊN PHONG” Lê Thị Loan, sinh viên khoá 34, ngành Kế Toán , bảo vệ thành công trước hội đồng ngày _ NGUYỄN Ý NGUYÊN HÂN Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm vào LỜI CẢM TẠ Lời xin cảm ơn ba mẹ sinh ra, nuôi dưỡng dạy dỗ sống Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý thầy cô trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh nói chung q thầy khoa kinh tế nói riêng, tận tình truyền đạt cho em kiến thức quý báu năm em giảng đường đại học Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Nguyễn Ý Ngun Hân hết lòng giúp đỡ em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, cô chú, anh chị Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Phát Triển Phần Mềm Sao Tiên Phong, đặc biệt anh chị Phòng Kế Tốn nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trình thực tập cơng ty, giúp em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình tất bạn bè động viên giúp đỡ suốt q trình học tập thực khóa luận Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực LÊ THỊ LOAN NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ THỊ LOAN Tháng 04 năm 2012 “Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Phát Triển Phần Mềm Sao Tiên Phong” LÊ THỊ LOAN April 2012 “Determined Business Result Accounting at Sao Tien Phong Consulting And Sofware Development Joint Stock Company” Khố luận tìm hiểu Kế toán xác định kết kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Phát Triển Phần Mềm Sao Tiên Phong,TP.HCM có nội dung sau: - Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ - Kế tốn chi phí bán hàng - Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp - Kế tốn doanh thu động tài - Kế tốn chi phí tài - Kế tốn xác định kết kinh doanh Dựa sở lý luận, tiến hành mơ tả, phân tích kết thu từ q trình thực tập Cơng Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Phát Triển Phần Mềm Sao Tiên Phong, TP.HCM Đồng thời, đưa ví dụ nhằm làm bật nội dung khố luận Từ đó, nêu nhận xét số đề nghị cơng tác kế tốn Cơng ty MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC HÌNH xi DANH MỤC PHỤ LỤC xii CHƯƠNG .1 MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .1 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG .3 TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu chung Công ty .3 2.2 Chức năng, nhiệm vụ phương hướng phát triển Công ty 2.2.1 Chức 2.2.2 Nhiệm vụ .4 2.2.3 Phương hướng phát triển Công ty 2.3 Cơ cấu tổ chức Bộ máy quản lý Công ty Cổ Phần Tư Vấn Và Phát Triển Phần Mềm Sao Tiên Phong 2.3.1 Sơ đồ tổ chức Bộ máy quản lý Công ty 2.3.2 Chức nhiệm vụ Các phòng ban Cơng ty 2.4 Tổ chức Bộ máy kế tốn cơng ty Cổ Phần Tư Vấn Và Phát Triển Phần Mềm Sao Tiên Phong 2.4.1 Sơ đồ tổ chức Bộ máy kế toán Công ty 2.4.2 Chức năng, nhiệm vụ Bộ máy Kế toán Công ty 2.5 Chế độ Kế tốn áp dụng cơng ty Cổ Phần Tư Vấn Và Phát Triển Phần Mềm Sao Tiên Phong 2.5.1 Hệ thống Chứng từ kế tốn sử dụng Cơng ty v 2.5.2 Hệ thống Tài khoản Công ty 2.5.3 Hệ thống Báo cáo tài Cơng ty .8 2.5.4 Chế độ Sổ kế tốn áp dụng Cơng ty CHƯƠNG 10 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .10 3.1 Khái niệm ý nghĩa việc Xác định kết hoạt động kinh doanh 10 3.1.1 Khái niệm Kết hoạt động kinh doanh 10 3.1.2 Ý nghĩa việc Xác định kết kinh doanh 10 3.2 Nội dung Kế toán Xác định kết kinh doanh 10 3.2.1 Kế toán Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 3.2.2 Kế toán Doanh thu nội 13 3.2.4 Kế toán Giá vốn hàng bán 19 3.2.5 Kế toán Doanh thu hoạt động tài .21 3.2.6.Kế tốn Chi phí tài 23 3.2.7 Kế tốn Chi phí bán hàng 25 3.2.8 Kế toán Chi phí quản lý doanh nghiệp 27 3.2.9 Kế toán Thu nhập khác 29 3.2.10 Kế tốn Chi phí khác 31 3.2.11 Kế toán Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 32 3.2.12 Kế toán Xác định kết kinh doanh .34 3.3 Phương pháp nghiên cứu 36 3.3.1 Phương pháp thu thập 36 3.3.2 Phương pháp xử lý số liệu 36 3.3.3 Phương pháp mô tả 36 3.3.4.Phương pháp vấn .36 CHƯƠNG 37 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .37 4.1 Kế toán DT bán hàng cung cấp dịch vụ công ty Cổ Phần Tư Vấn Và Phát Triển Phần Mềm Sao Tiên Phong 37 4.1.1 Đặc điểm DT bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty 37 4.1.2 Chứng từ sử dụng 38 vi 4.1.3 Tài khoản sử dụng .38 4.1.4 Trình tự Lưu chuyển chứng từ 38 4.1.5 Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu 41 4.2 Kế toán Doanh thu nội Công Ty 45 4.3 Kế toán Các khoản giảm trừ doanh thu Công ty 45 4.4 Kế tốn Giá vốn hàng bán Cơng ty 45 4.5 Kế toán Doanh thu hoạt động tài Cơng ty 46 4.5.1 Đặc điểm DT hoạt động tài Cơng ty .46 4.5.2 Chứng từ sử dụng 46 4.5.3.Tài khoản sử dụng 46 4.5.4 Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu .47 4.6 Kế tốn Chi phí tài Cơng ty 49 4.6.1 Đặc điểm Chi phí tài Cơng ty .49 4.6.2 Chứng từ sử dụng 49 4.6.3 Tài khoản sử dụng .49 4.6.4 Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu 49 4.7 Kế toán Chi phí bán hàng Cơng ty 52 4.7.1 Đặc điểm Kế toán Chi phí bán hàng Cơng ty 52 4.7.2 Chứng từ sử dụng 52 4.7.3 Tài khoản sử dụng .52 4.7.4 Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu .52 4.8 Kế tốn Chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty 55 4.8.1 Đặc điểm Chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty 55 4.8.2 Chứng từ sử dụng 55 4.8.3 Tài khoản sử dụng .55 4.8.4 Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu .55 4.9.Kế toán Thu nhập khác Công ty .60 4.10 Kế tốn Chi phí khác Công ty .60 4.11 Kế toán Thuế thu nhập doanh nghiệp hành Công ty 60 4.12 Kế tốn Xác định kết kinh doanh Cơng ty 60 4.12.1 Đặc điểm Kế tốn Xác định kết kinh doanh Cơng ty 60 vii 4.12.2.Chứng từ sử dụng .60 4.12.3 Tài khoản sử dụng .60 4.12.4 Phương pháp hạch toán nghiệp vụ phát sinh chủ yếu 60 CHƯƠNG 63 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .63 5.1 Kết luận .63 5.2 Kiến nghị 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT QLDN: Quản lý‎ doanh nghiệp BĐS: Bất động sản GTGT: Giá trị gia tăng TTĐB: Tiêu thụ đặc biệt PPTT: Phương pháp trực tiếp PPKT: Phương pháp khấu trừ DN: Doanh nghiệp K/C: Kết chuyển TNDN: Thu nhập doanh nghiệp XK: Xuất CKTM: Chiết khấu thương mại KQKD: Kết kinh doanh HH: Hàng hóa DV: Dịch vụ DT: Doanh thu CP: Chi phí TK: Tài khoản NSNN: Ngân sách nhà nước GVHB: Giá vốn hàng bán NVL: Nguyên vật liệu SXC: Sản xuất chung ix Phụ lục 12b Phụ lục 13a Phụ lục 13b Phụ lục 14 Phụ lục 15 Phụ lục 16 Phụ lục 17 74 75 76 Phụ lục 18b 74 75 Phụ lục 19 Mẫu PHIẾU THU theo QĐ số 15/2006/QĐ/BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC 76 Phụ lục 20 Mẫu PHIẾU CHI theo QĐ số 15/2006/QĐ/BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC 77 ... viên thực LÊ THỊ LOAN NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ THỊ LOAN Tháng 04 năm 2012 “Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Phát Triển Phần Mềm Sao Tiên Phong” LÊ THỊ LOAN April 2012... Kết luận đề nghị Đưa số nhận định sở đưa số kiến nghị nhằm hoàn thi ̣n công tác Kế toán tại công ty CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thi u chung Công ty Tên công ty: Công ty Cô Phần Tư Vấn Và Phát... sản phẩm: Với mục tiêu “đơn giản hơn, hiệu hơn” STP nghiên cứu, phát triển hoàn thi n cho ngày đơn giản, thân thi n, sai sót đem lại hiệu cao cho người sử dụng - Chiến lược dịch vụ: “Với mục
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM SAO TIÊN PHONG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN, KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM SAO TIÊN PHONG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay