KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỨC THÀNH Ngành: Kế Toán KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

139 6 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỨC THÀNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 39 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** KẾ TỐN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỨC THÀNH Ngành: Kế Tốn KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 40 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế Tốn Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Cơng Ty TNHH SX- TM Đức Thành” Lê Thị Huệ, sinh viên khóa 34, ngành Kế Tốn, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày: _ ThS Đàm Thị Hải Âu Người hướng dẫn _ Ngày… tháng… năm… Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo _ Ngày… tháng… năm… Ngày… tháng… năm… 41 LỜI CẢM TẠ Trong suốt q trình học tập trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, dạy dỗ tận tình thầy truyền đạt cho em kiến thức bổ ích quý báu làm hành trang em vững bước vào đời Cùng với khoảng thời gian thực tập Công Ty TNHH SX- TM Đức Thành giúp em củng cố lại kiến thức, có thêm kinh nghiệm quý báu thực tế, đỡ bỡ ngỡ với công việc sau Đầu tiên: Xin gửi lời cám ơn tới Ba, Mẹ người sinh thành nuôi dưỡng em nên người ngày hôm Xin gửi lời cám ơn chân thành đến tồn thể q thầy trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh nói chung q thầy khoa Kinh Tế nói riêng tận tình truyền đạt cho em kiến thức bổ ích năm tháng học trường Xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới cô Đàm Thị Hải Âu hết lòng giúp đỡ tận tình bảo em hoàn thành luận văn Xin gửi lời cám ơn tới cô chú, anh chị Công Ty TNHH SX- TM Đức Thành Trong thời gian thực tập công ty cô anh chị hết lòng giúp đỡ, ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu tiếp cận thực tế, làm sở để hoàn thành luận văn hành trang vào đời Cuối em xin gửi lời cám ơn tới người thân, bạn bè động viên ủng hộ giúp đỡ em suốt thời gian qua Xin chân thành cám ơn! Sinh viên LÊ THỊ HUỆ 42 NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ THỊ HUỆ Tháng 06 năm 2012 “Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH SX- TM Đức Thành” LE THI HUE June 2010 “Determining the business result at Duc Thanh Production & Trading Company, Ltd” Đề tài thực dựa nguồn số liệu thu thập từ phòng ban cơng ty, đặc biệt phòng kế tốn Nội dung chủ yếu mơ tả cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh doanh nghiệp, từ kết đạt kết hợp với việc phân tích để đưa đề xuất, kiến nghị cơng tác kế tốn cơng ty nhằm giúp cơng ty thực quy định kế toán hành 43 MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC HÌNH .viii DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu đề tài 1.4 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Cấu trúc đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu chung công ty TNHH SX-TM Đức Thành 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 2.1.3 Quy trình sản xuất sản phẩm công ty 2.2 Tổ chức máy quản lý công ty 2.2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty 2.2.2 Chức nhiệm vụ phận 2.3 Tổ chức công tác kế tốn cơng ty 10 2.3.1 Tổ chức máy kế toán 10 2.3.2 Chức nhiệm vụ 11 2.4 Tổ chức vận dụng chế độ kế toán 12 2.4.1 Các sách kế tốn áp dụng cơng ty 12 2.4.2 Chuẩn mực chế độ kế tốn áp dụng cơng ty 12 2.5 Đánh giá tình hình chung cơng ty 15 2.5.1 Thuận lợi 15 2.5.2 Khó khăn 15 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Tổng quát doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 16 3.2 Kế toán doanh thu 16 3.2.1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 16 3.2.2 Kế toán khoản làm giảm trừ doanh thu 20 v 3.3 Kế toán chi phí 21 3.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán 21 3.3.2 Kế toán chi phí bán hàng 22 3.3.3 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 24 3.4 Kế tốn hoạt động tài 26 3.4.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài 26 3.4.2 Chi phí hoạt động tài 29 3.5 Kế tốn thu nhập khác chi phí khác 31 3.5.1 Kế toán thu nhập khác 31 3.5.2 Kế tốn chi phí khác 33 3.6 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 35 3.7 Kế toán xác định kết kinh doanh 36 3.8 Phương pháp nghiên cứu 38 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 39 - 39 4.2 Kế toán doanh thu bán hàng - cung cấp dịch vụ kế toán khoản giảm trừ doanh thu 39 4.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng - cung cấp dịch vụ 39 4.2.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 50 4.3 Kế toán giá vốn hàng bán 50 4.4 Kế tốn chi phí bán hàng 55 4.5 Chi phí quản lý doanh nghiệp 62 4.6 Kế tốn hoạt động tài 68 4.6.1 Kế toán DT hoạt động tài 68 4.6.2 Kế toán CP hoạt động tài 71 4.7 Kế toán thu nhập khác chi phí khác 73 4.7 Kế toán thu nhập khác chi phí khác 74 4.7.1 Kế toán thu nhập khác 74 4.7.2 Kế tốn chi phí khác 74 4.8 Chi phí thuế TNDN 77 4.9 Xác định kết kinh doanh 77 77 5.1 Kết luận 77 5.2 Kiến nghị 78 vi TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BCTC CP Chi phí CCDC Công cụ dụng cụ ĐĐH Đơn đặt hàng DN Doanh nghiệp DT Doanh thu GTGT Giá trị gia tăng GBC GBN HĐ Hóa đơn KH Khách hàng KT NH Ngân hàng NVL Nguyên vật liệu NC Nhân công PCCC TSCĐ Tài sản cố định TNHH Trách nhiệm hữu hạn TNDN Thu nhập doanh nghiệp TK Tài khoản TP XĐKQKD Xác định kết kinh doanh SX SXC SP VNĐ vii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Quy trình sản xuất SP công ty Hình 2.2 Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty Hình 2.3 Sơ đồ máy kế tốn cơng ty 10 11 Hình 2.5 Sơ đồ hình thức kế tốn thủ cơng kết hợp phần mềm Excel 14 Hình 4.1 Lưu đồ luân chuyển chứng từ xuất thành phẩm 42 Hình 4.2 Sơ Đồ Hạch Tốn TK 511 “DT bán hàng cung cấp dịch vụ” 45 Hình 4.3 Sơ Đồ Hạch Tốn TK 632 “Giá vốn hàng bán” 52 58 Hình 4.5 Sơ Đồ Hạch Tốn TK 642 “Chi phí quản lý DN” 65 Hình 4.6 Sơ Đồ Hạch Toán TK 515 “DT hoạt động tài chính” 69 Hình 4.7 Sơ Đồ Hạch Tốn TK 635 “Chi phí hoạt động tài chính” 72 2012 80 viii PHỤ LỤC BỘ CHỨNG TỪ VỀ DOANH THU PHỤ LỤC BỘ CHỨNG TỪ V PHỤ LỤC PHỤ LỤC BỘ CHỨNG TỪ LIÊN QUAN ... HUỆ Tháng 06 năm 2012 “Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH SX- TM Đức Thành” LE THI HUE June 2010 “Determining the business result at Duc Thanh Production & Trading Company, Ltd”... Chương 1: Mở Đầu Phần trình bày cần thi t đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu cấu trúc đề tài Chương 2: Tổng Quan Phần giới thi u khái qt Cơng ty, q trình thành... trị có để định đề sách phù hợp với hoạt động DN nhằm đạt hiệu cao Nhận thấy tầm quan trọng cần thi t này, định thực đề tài “Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỨC THÀNH Ngành: Kế Toán KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỨC THÀNH Ngành: Kế Toán KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay