KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỨC THÀNH Ngành: Kế Toán KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

139 33 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:52

... HUỆ Tháng 06 năm 2012 “Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH SX- TM Đức Thành” LE THI HUE June 2010 “Determining the business result at Duc Thanh Production & Trading Company, Ltd”... Chương 1: Mở Đầu Phần trình bày cần thi t đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu cấu trúc đề tài Chương 2: Tổng Quan Phần giới thi u khái qt Cơng ty, q trình thành... trị có để định đề sách phù hợp với hoạt động DN nhằm đạt hiệu cao Nhận thấy tầm quan trọng cần thi t này, định thực đề tài “Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỨC THÀNH Ngành: Kế Toán KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỨC THÀNH Ngành: Kế Toán KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay