PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ CỦA MÔ HÌNH TRỒNG CA CAO CHỨNG NHẬN UTZ TẠI HUYỆN GIỒNG TRÔM TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGHUYÊN MÔI TRƯỜNG

85 31 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:51

... viên thực Lê Thanh Sang NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ THANH SANG Tháng 07 năm 2012 “Phân tính Lợi Ích – Chi Phí Mơ Hình trồng Ca cao Chứng Nhận UTZ Huyện Giồng Trôm Tỉnh Bến Tre” LE THANH SANG July 2012... CHI PHÍ CỦA MƠ HÌNH TRỒNG CA CAO THEO TIÊU CHUẨN UTZ TẠI HUYỆN GIỒNG TRÔM – TỈNH BẾN TRE” LÊ THANH SANG, sinh viên khoá 34, chuyên ngành KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, bảo vệ thành công trước...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****************** LÊ THANH SANG PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ CỦA MƠ HÌNH TRỒNG CA CAO CHỨNG NHẬN UTZ TẠI HUYỆN GIỒNG TRÔM
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ CỦA MÔ HÌNH TRỒNG CA CAO CHỨNG NHẬN UTZ TẠI HUYỆN GIỒNG TRÔM TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGHUYÊN MÔI TRƯỜNG, PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ CỦA MÔ HÌNH TRỒNG CA CAO CHỨNG NHẬN UTZ TẠI HUYỆN GIỒNG TRÔM TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGHUYÊN MÔI TRƯỜNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay