PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ CỦA MÔ HÌNH TRỒNG CA CAO CHỨNG NHẬN UTZ TẠI HUYỆN GIỒNG TRÔM TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGHUYÊN MÔI TRƯỜNG

85 8 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****************** LÊ THANH SANG PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ CỦA MƠ HÌNH TRỒNG CA CAO CHỨNG NHẬN UTZ TẠI HUYỆN GIỒNG TRÔM TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGHUN MƠI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****************** LÊ THANH SANG PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ CỦA MƠ HÌNH TRỒNG CA CAO CHỨNG NHẬN UTZ TẠI HUYỆN GIỒNG TRƠM TỈNH BẾN TRE Ngành: Kinh tế tài ngun mơi trường LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS PHAN THỊ GIÁC TÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chi Minh xác nhận khóa luận “PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ CỦA MƠ HÌNH TRỒNG CA CAO THEO TIÊU CHUẨN UTZ TẠI HUYỆN GIỒNG TRÔM – TỈNH BẾN TRE” LÊ THANH SANG, sinh viên khố 34, chun ngành KINH TẾ TÀI NGUN MƠI TRƯỜNG, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ TS PHAN THỊ GIÁC TÂM Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Thời gian trôi qua thật nhanh, mà kết thúc bốn năm giảng đường đại học Những tơi đạt kiến thức vô quý báo mà thầy cô truyền đạt, bên cạnh động viên giúp đỡ tận tình gia đình, bạn bè, tất tơi xin nhớ khắc ghi lòng Đầu tiên, xin gởi lời biết ơn sâu sắc tới Cha, Mẹ - người có ơn sinh thành dưỡng dục nên người để có ngày hơm người thân gia đình giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần để có nguồn động lực phấn đấu học tập Xin gởi lời biết ơn chân thành sâu sắc đến cô Phan Thị Giác Tâm, người tận tình giúp đỡ hướng dẫn tơi, ln cho tơi ý kiến q báu để tơi hồn thành tốt đề tài nghiên cứu Tơi xin gởi lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Trần Nam thầy cô giảng dạy trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh truyền đạt cho tơi kiến thức bổ ích để tơi làm hành trang bước vào đời Xin chân thành cảm ơn Phan Văn Khổng – Giám đốc Trung tâm KNKN tỉnh Bến Tre, gia đình ơng Năm Vẹn Giồng Trôm, Nguyễn Văn Thanh – chủ nhiệm CLB ca cao ấp 6, UBND xã Châu Bình, anh Nghĩa – cán khuyến nông xã, tất cơ, CLB ca cao xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cung cấp thông tin cần thiết cho tơi suốt q trình nghiên cứu Cuối cùng, xin gởi lời cám ơn đến tất bạn bè, người ủng hộ động viên tơi suốt q trình học tập suốt trình thực đề tài Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2012 Sinh viên thực Lê Thanh Sang NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ THANH SANG Tháng 07 năm 2012 “Phân tính Lợi Ích – Chi Phí Mơ Hình trồng Ca cao Chứng Nhận UTZ Huyện Giồng Trôm Tỉnh Bến Tre” LE THANH SANG July 2012 “ Cost – Benefit Analysis of UTZ Certified Cocoa in Giong Trom District, Ben Tre” Hiện nay, ca cao trồng phổ biến nước ta Đồng Sơng Cửu Long nơi có diện tích trồng ca cao lớn nước Cây ca cao xem trồng xen chủ yếu để góp phần đa dạng hóa hệ thống canh tác nông ngiệp Tuy nhiên, ca cao giống loại trồng khác, cần có phương thức canh tác hợp lý để đạt hiệu cao đầu ổn định, bên cạnh phải bền vững mặt mơi trường Mơ hình trồng ca cao theo tiêu chuẩn chứng nhận UTZ xen vườn dừa một biên pháp canh tác tốt cho người mơi trường, nhiên mơ hình chưa nhân rộng Đề tài thực để phân tích lợi ích – chi phí việc trồng ca cao theo tiêu chuẩn UTZ Từ xác định yếu tố ảnh hưởng đến định trồng ca cao theo mơ hình Đề xuất giải pháp mở rộng mơ hình Đề tài tiến hành thu thập liệu sơ cấp 50 hộ nông dân chia làm hai nhóm, 25 hộ trồng ca cao theo tiêu chuẩn UTZ 25 hộ trồng ca cao thường để đánh giá lợi ích chi phí mơ hình ca cao UTZ so với ca cao thường Phương pháp phân tích lợi ích – chi cho thấy sản xuất ca cao theo tiêu chuẩn UTZ đem lại lợi ích tiết kiệm chi phí thuốc BVTV 6.417 đồng/1000m2/năm, giá bán cao có giá thưởng Bên cạnh mang lại nhiều lợi ích hạn chế ảnh hưởng đến môi trường sử dụng thuốc BVTV cách, sản xuất trái ca cao có chất lượng chứng nhận đảm bảo đầu cho sản phẩm MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Địa bàn nghiên cứu 1.3.3 Thời gian nghiên cứu 1.3.4 Phạm vi nội dung nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu có liên quan 2.2 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 2.2.1 Tổng quan huyện Giồng Trôm 2.2.2 Tổng quan xã Châu Bình 10 2.3 Tình hình phát triển ca cao Việt Nam 12 2.4 Tình hình phát triển ca cao Bến Tre 13 2.5 Tình hình thực ca cao chứng nhận UTZ Bến Tre 15 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Cơ sở lí luận 16 3.1.1 Một số khái niệm 16 3.1.2 Chứng nhận chất lượng cho sản phẩm nông nghiệp 17 3.1.3 Chứng nhận UTZ cho ca cao 20 3.2 Phương pháp nghiên cứu 22 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 22 v 3.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 23 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội người vấn 31 4.2 Tình hình sản xuất ca cao theo tiêu chuẩn UTZ 30 4.2.1 Một số hỗ trợ của Ban quản lý dự án CLB ca cao 30 4.2.2 Nội dung triển khai trồng ca cao theo tiêu chuẩn UTZ 31 4.2.3 Tình hình tưới nước cho ca cao nơng dân 32 4.2.4 Hình thức xử lý cành, lá, trái bị sâu bệnh 33 4.2.5 Cách thức sử dụng phân bón thuốc BVTV nơng dân 33 4.2.6 Năng suất ca cao dừa trồng ca cao theo tiêu chuẩn UTZ 35 4.2.7 Ưu điểm trồng ca cao theo tiêu chuẩn UTZ 36 4.3 Tình hình kinh doanh ca cao xã Châu Bình – huyện Giồng Trơm 36 4.3.2 Quy trình sơ chế hạt ca cao điểm thu mua 36 4.3.1 Hình thức bán ca cao thị trường hai nhóm nơng dân 38 4.4 Phân tích lợi ích – chi phí mơ hình trồng ca cao theo tiêu chuẩn UTZ 39 4.4.1 Chi phí việc trồng ca cao theo tiêu chuẩn UTZ 39 4.4.2 Lợi ích việc trồng ca cao theo tiêu chuẩn UTZ 42 Lợi ích – Chi phí mơ hình trồng ca cao theo tiêu chẩn UTZ 45 4.5 Thuận lợi khó khăn áp dụng mơ hình trồng ca cao theo tiêu chuẩn UTZ 50 4.5.1 Thuận lợi 50 4.5.2 Khó khăn 50 4.6 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định trồng ca cao theo tiêu chuẩn UTZ 51 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 31 5.1 Kết luận 31 5.2 Kiến nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CLB Câu lạc DA Dự án DT Diện tích KH Kế hoạch KNKN Khuyến Nơng Khuyến Ngư NN & PTNT Nông Nhiệp Phát Triển Nông Thôn BVTV Bảo vệ thực vật BCN CLB Ban chủ nhiệm câu lạc TOT Giảng viên nông dân ICS Hệ thống kiểm sốt nội CAFECONTROL Cơng ty cổ phần giám định cà phê hàng hóa xuất nhập TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam GAP Thực hành nông nghiệp tốt Global GAP thực hành nơng nghiệp tốt tồn cầu ASEAN GAP Thực hành nông nghiệp tốt Đông Nam Á Viet GAP Thực hành nông nghiệp tốt Việt Nam OLS Phương pháp hồi quy bình phương nhỏ vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Lợi Ích Tham gia trồng Ca cao theo Tiêu chuẩn UTZ 8  Bảng 2.2 Tình hình phát triển ca cao Bến Tre (từ năm 2000 đến 30/09/2011) 13  Bảng 3.1 Bảng Kỳ Vọng Dấu Các Hệ Số Ước Lượng 26  Bảng 3.2 Bảng kỳ vọng dấu hệ số ước lượng 28  Bảng 4.1 Đặc Điểm Kinh Tế - Xã Hội Người Phỏng Vấn 31  Bảng 4.2 Hỗ trợ Vật Chất Hai CLB Ca cao UTZ 31  Bảng 4.3 Tình hình tưới nước cho ca cao xen dừa nơng hộ 32  Bảng 4.4 Hình Thức Xử Lý Cành, Lá, Trái bị Sâu Bệnh Nông Dân 33  Bảng 4.5 Cách Thức Sử Dụng Phân Bón Thuốc BVTV cho Cây Ca cao Nông Dân 34  Bảng 4.6 Nhận Thức Nông Dân Trồng Ca cao UTZ Năng Suất Ca cao Dừa 35  Bảng 4.7 Nhận Thức Nông Dân Ưu Điểm Ca cao Tiêu Chuẩn UTZ 36  Bảng 4.8 Chi phí đầu tư cho 1000 m2 ca cao 40  Bảng 4.9 So sánh chi phí trung bình hai nhóm hộ 41  Bảng 4.10 Các Thơng Số Ước Lượng Hàm Năng Suất Ca cao 43  Bảng 4.11 Thống Kê Đặc Điểm Các Biến Mơ Hình Hàm Năng Suất 44  Bảng 4.11 So Sánh Hiệu Quả Tài Chính Trồng Ca cao UTZ Trồng Ca cao Thường 46  Bảng 4.12 So Sánh Hiệu Quả Kinh Tế Trồng Ca cao UTZ xen dừa Trồng Ca cao Thường xen dừa 48  Bảng 4.13 Mức Độ Quan Tâm Nơng Dân Lợi Ích Mơ Hình Trồng Ca cao theo Tiêu Chuẩn UTZ 49  Bảng 4.14 Đánh giá mức độ hài lòng Người Dân Mơ Hình Ca cao UTZ 50  Bảng 4.15 Kết Xuất Mơ Hình Logit 52  Bảng 4.16 Thống Kê Đặc Điểm Các Biến Mơ Hình Hàm Logit 52  Bảng 4.17 Kết Quả Dự Đốn Mơ Hình 54  viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Diện Tích Ca cao Việt Nam Qua Các Năm 12 Hình 4.1 Tỷ lệ thu nhập từ trồng ca cao dừa hai nhóm nơng dân 30 Hình 4.2 Quy trình sơ chế hạt ca cao 37 ix UTZ Certified Good Inside Why an UTZ CERTIFIED program for cocoa? Hevetas Swiss Intercooperation [internet] http://www.utzcertified.org/products/cocoa [trích dẫn 06/04/2012] Lyanage, Tejwanni and Nair, 1983 Intercropping under Coconuts in Sri Lanka [internet] http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNAAZ318.pdf [trích dẫn 26/05/2012] Severino S Magat, PhD and Millicent I Secretaria, 2007 Coconut – Cacao Cropping Model [internet] http://www.pca.da.gov.ph/pdf/techno/cococacao.pdf [trích dẫn 26/05/2012] Francis Baah, 2009 Cocoa Yields on Research Farms [internet] http://liferay.iita.org/c/document_library/get_file?p_l_id=98898&folderId=339 031&name=DLFE-1641.pdf [trích dẫn 26/05/2012] 58 PHỤ LỤC Phụ lục Danh mục thuốc BVTV phép sử dụng ca cao Tên hoạt chất Tên thương phẩm Đối tượng trị Thuốc trừ sâu Fenobucard (min 96%) Bassan 50EC Bọ xít muỗi, sâu đục vỏ trái Methidathion (min 96%) Supracide 40EC Bọ xít muỗi, rệp sáp Dimethoate (min 95%) Bọ xít muỗi, rệp sáp Thiamethoxam 25% Thiamax 25WDG Bọ xít muỗi Emamectin benzoate Actimax 50WDG Bọ xít muỗi Trichoderma Trichoderma Ngừa Fusarium Phytopthora Cuprous Oxide Norshield 86.2 WG Trị xì mũ gốc, loét thân Thuốc trừ bệnh Phụ lục Kết xuất hàm xuất Dependent Variable: LNNANGSUAT Method: Least Squares Date: 06/06/12 Time: 02:55 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LNCPLD LNCPHH LNMATDO LNTUOI LNHUUCO LNCPBVTV DUM C 0.387240 0.188409 0.502534 1.251578 0.029991 -0.008976 0.015157 -5.942254 0.174074 0.097879 0.196775 0.573390 0.010325 0.006637 0.088866 2.568852 2.224572 1.924923 2.553849 2.182771 2.904852 -1.352460 0.170557 -2.313195 0.0315 0.0610 0.0144 0.0347 0.0058 0.1835 0.8654 0.0257 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.511702 0.430319 0.290405 3.542062 -4.764074 1.803729 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 5.708284 0.384758 0.510563 0.816487 6.287588 0.000045 Phụ lục Mơ hình hồi quy nhân tạo hàm suất Hiện tượng Phương sai sai số thay đổi (PSSSTD) Để kiểm định mơ hình có tượng PSSSTD hay khơng, kiểm định White-test sử dụng Đặt giả thuyết: H0: khơng có tượng PSSSTD H1: có tượng PSSSTD Với kết Prob(Obs*R-sqared) = 0,984801 > = 0,05: Chấp nhận H0 tức mơ hình khơng có tượng PSSSTD White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 0.270945 17.92455 Probability Probability 0.999261 0.984801 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/06/12 Time: 02:56 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LNCPLD LNCPLD^2 LNCPLD*LNCPHH LNCPLD*LNMATDO LNCPLD*LNTUOI LNCPLD*LNHUUCO LNCPLD*LNCPBVTV LNCPLD*DUM LNCPHH LNCPHH^2 LNCPHH*LNMATDO LNCPHH*LNTUOI LNCPHH*LNHUUCO LNCPHH*LNCPBVTV LNCPHH*DUM LNMATDO LNMATDO^2 LNMATDO*LNTUOI LNMATDO*LNHUUC O LNMATDO*LNCPBV TV LNMATDO*DUM LNTUOI LNTUOI*LNHUUCO LNTUOI*LNCPBVTV LNTUOI*DUM LNHUUCO LNHUUCO^2 LNHUUCO*LNCPBV TV LNHUUCO*DUM LNCPBVTV LNCPBVTV^2 LNCPBVTV*DUM DUM -127.5929 14.58425 -0.428315 -0.017762 0.024104 -1.364424 -0.001652 -0.022450 -0.198655 -0.387280 0.027753 -0.163694 0.093166 -0.004591 0.019660 0.208646 7.307053 -0.529724 -0.713763 0.019962 132.5777 15.75448 0.520101 0.490128 1.035012 2.266938 0.038795 0.038801 0.565987 5.124763 0.201469 0.521577 1.366508 0.038808 0.025340 0.253966 16.13471 0.849240 2.383691 0.131416 -0.962401 0.925721 -0.823522 -0.036239 0.023289 -0.601880 -0.042595 -0.578596 -0.350989 -0.075570 0.137755 -0.313844 0.068178 -0.118296 0.775854 0.821552 0.452878 -0.623763 -0.299436 0.151897 0.3502 0.3683 0.4223 0.9715 0.9817 0.5557 0.9666 0.5709 0.7302 0.9407 0.8922 0.7577 0.9465 0.9073 0.4492 0.4234 0.6567 0.5416 0.7685 0.8812 -0.008900 0.048202 -0.184646 0.8558 -0.368628 19.49122 0.021948 0.035900 0.406239 -0.020638 -0.010340 -0.001336 0.572967 29.59515 0.141685 0.101665 1.226936 0.601311 0.038053 0.001840 -0.643367 0.658595 0.154906 0.353120 0.331101 -0.034322 -0.271720 -0.725923 0.5291 0.5195 0.8788 0.7286 0.7449 0.9730 0.7893 0.4784 0.001452 0.019942 0.000940 -0.008429 0.660673 0.029326 0.379767 0.004675 0.016384 6.109491 0.049505 0.052510 0.201079 -0.514479 0.108139 0.9611 0.9588 0.8432 0.6140 0.9152 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.358491 -0.964621 0.165221 0.436765 47.56263 2.450371 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.070841 0.117876 -0.542505 0.757670 0.270945 0.999261 Phụ lục Mô tả thống kê biến hàm suất LNNS LNCPLD LNCPHH LNMATDO LNTUOI LNHUUCO DUM Mean Median Maximum Minimum Std Dev 5.708284 5.776073 6.224558 4.60517 0.384758 13.70398 13.71015 14.4033 13.12236 0.267997 12.60881 12.65045 13.44082 11.08214 0.509775 3.468433 3.526361 3.912023 2.70805 0.247297 1.847254 1.791759 1.94591 1.791759 0.074744 -1.982401 -4.60517 5.654992 -4.60517 4.262488 0.5 0.5 0.50508 Skewness Kurtosis -0.92108 3.442667 0.42171 2.914395 -0.83951 3.653084 -0.555463 3.497778 0.583333 1.340278 1.001615 2.034394 Jarque-Bera 7.478147 1.49726 6.761718 3.087378 8.57456 10.30276 8.33333 Probability 0.023776 0.473014 0.034018 0.213592 0.013742 0.005791 0.0155 Sum Sum Dev 285.4142 685.1988 630.4405 173.4216 92.36269 -99.12003 25 7.253899 3.519301 12.73365 2.996628 0.273743 890.2712 12.5 50 50 50 50 50 50 50 Sq Observations Phụ lục Kết xuất hàm Logit Dependent Variable: Y Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 06/06/12 Time: 01:54 Sample: 50 Included observations: 50 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob HOCVAN DIENTICH DUMGIOI MT TUOI TAPHUAN C 0.287752 0.414465 0.232749 0.340733 -0.135261 0.348460 -9.260491 0.217141 0.284639 1.413906 0.862118 0.067410 0.307370 5.165089 1.325182 2.510075 1.818130 1.746390 -2.006532 1.133685 -1.792901 0.1851 0.0121 0.0690 0.0807 0.0448 0.2569 0.0730 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Restr log likelihood LR statistic (6 df) Probability(LR stat) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 0.500000 0.351043 5.298955 -15.52454 -34.65736 38.26564 9.97E-07 25 25 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Avg log likelihood McFadden R-squared Total obs 0.505076 0.900982 1.168665 1.002917 -0.310491 0.552056 50 Phụ lục Bảng dự đoán số lần mơ hình Dependent Variable: Y Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 06/02/12 Time: 07:40 Sample: 50 Included observations: 50 Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) Estimated Equation Dep=0 Dep=1 Total P(Dep=1)C Total Correct % Correct % Incorrect Total Gain* Percent Gain** Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total 18 21 25 25 50 25 18 72.00 28.00 -28.00 NA 22 25 22 88.00 12.00 88.00 88.00 29 50 40 80.00 20.00 30.00 60.00 25 25 100.00 0.00 25 0.00 100.00 50 25 50.00 50.00 Estimated Equation Dep=0 Dep=1 Total E(# of Dep=0) E(# of Dep=1) Total Correct % Correct % Incorrect Total Gain* Percent Gain** Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total 18.44 3.62 22.05 12.50 12.50 25.00 6.56 21.38 27.95 12.50 12.50 25.00 25.00 18.44 73.74 26.26 23.74 47.48 25.00 21.38 85.54 14.46 35.54 71.08 50.00 39.82 79.64 20.36 29.64 59.28 25.00 12.50 50.00 50.00 25.00 12.50 50.00 50.00 50.00 25.00 50.00 50.00 Phụ lục Mô tả thống kê biến hàm Logit Y HOCVAN DIENTICH GIOITINH MT TUOI TAPHUAN Mean Median Maximum Minimum Std Dev 0.5 0.5 0.505076 7.18 12 2.291867 6.294 12 2.5 2.290924 0.72 1 0.453557 0.331745 0.516433 -0.979958 Kurtosis 2.226173 2.687365 1.960317 49.14 50.5 66 30 8.822536 0.222059 2.30438 5.5 1.606746 Skewness 3.56 0.860944 0.187316 2.41564 Jarque-Bera 8.333333 2.164642 2.426153 10.2546 1.003804 1.419015 1.24288 Probability 0.015504 0.338808 0.297281 0.005933 0.605378 0.491886 0.53717 25 359 314.7 36 178 2457 275 12.5 257.38 257.1682 10.08 36.32 3814.02 126.5    Sum Sum Dev Sq 0.283285 2.475043 50 Observations 50 50 50 50 50 50 Phụ lục Phiếu vấn nơng hộ BẢNG PHỎNG VẤN NƠNG HỘ TRỒNG CA CAO XEN DỪA Xin chào ông/bà Tôi sinh viên khoa kinh tế ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tơi nghiên cứu đề tài “ Phân tích lợi ích, chi phí mơ hình trồng ca cao đạt tiêu chuẩn UTZ xã Châu Bình huyện Giồng Trơm tỉnh Bến Tre ” Mong Ơng/bà dành thời gian quý báu để trả lời câu hỏi vấn Những thơng tin Ơng/bà cung cấp góp phần quan trọng việc hoàn thành đề tài nghiên cứu Rất mong giúp đỡ nhiệt tình Ông/bà I Thông tin chung Q.3 Họ tên người vấn:…………………………………………… Q.4 Giới tính □1.Nam □2.Nữ Q.5 Tuổi:…………………………… Q.6 Số điện thoại:……………………………………… Q.7 Địa chỉ: số nhà…………………., ấp……………………… , xã Châu Bình, huyện Giồng Trơm , tỉnh Bến Tre Q.8 Trình độ học vấn (đã học hết lớp)? không học lớp lớp lớp lớp lớp lớp lớp 10 lớp 10 12 lớp 12 13 khác…………………… lớp lớp 11 lớp 11 Q.9 Xin ơng/bà cho biết nghề nghiệp ông/bà? □1.Nông dân □4.Nhân viên nhà nước □2.Công nhân □3.Tiểu thương □5.khác:………………….(ghi rõ) Q.10 Ơng/ bà có phải thành viên CLB Ca cao hay khơng? □1 Có (chuyển qua câu 11) □2 Không (chuyển qua câu 12) Q.11 Nếu có tham gia CLB từ nào? Q.12 Ông/bà đánh giá mức độ ảnh hưởng cầu tiêu cá môi trường nước nào? 5 Rất ảnh hưởng 4 Khá ảnh hưởng 3 Ảnh hưởng 2 Ít ảnh hưởng 1 Khơng ảnh hưởng II Tình hình sản xuất Q.13 Xin ơng/bà cho biết tổng diện tích đất gia đình :………………m2 Q.14 Diện tích đất ơng/bà trồng dừa xen ca cao bao nhiêu? m2 Q.15 Trong đó: Khoản mục Dừa Ca cao Số Mật độ (cây/1000 m2) Giống Tuổi Q.16 Ngoài trồng xen cacao vườn dừa, Ơng (bà) trồng xen trồng khác khơng? □1 Có □2 Khơng Q17 Nếu có, loại trồng gì? Q.18 Ơng/bà có biết đến tiêu chuẩn UTZ Ca cao không? □1 Có (trả lời câu 21) □2 Khơng (qua câu 23) Q.19 Ông/bà biết đến tiêu chuẩn từ nguồn thông tin nào? □1 Khuyến nông địa phương, tập huấn □2 Bạn bè, người thân □3 Thông tin đại chúng (đài, báo….) □4 Khác ………………… (ghi rõ) Q.20 Ca cao gia đình ơng/bà trồng có đạt chuẩn UTZ khơng? □1 Có □2 Khơng (trả lời câu 23) Q.21 Ơng/bà có ý định áp dụng mơ hình trồng ca cao theo tiêu chuẩn UTZ thời gian tới hay không? □1 Có □2 Khơng Q.22 Ơng/bà tham gia lớp tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc ca cao chưa? □1 Có (trả lời câu 24) □2 Không (chuyển qua câu 26) Q.23 Đơn vị tổ chức lớp tập huấn 1 Khuyến nông xã 2 Chủ nhiệm CLB cacao 3 Trung tâm khuyến nông huyện, tỉnh 4 Khác……………………… Q.24a) Số lần tham gia tập huấn ông/bà? Q.24b) Trong năm 2011 Ông/bà tham gia tập huấn lần? Q.25 Ơng/ bà có tưới nước cho cacao khơng? □1 Có (trả lời câu 28) □2 Khơng Q.26 Ông/ bà sử dụng dụng cụ để tưới nước cho cacao? 1 Máy bơm 2 Gào, thao 3 Khác:…………………………… Q.27a) Ơng/bà bón phân cho vườn ca cao xen dừa nào? 1 Bón ca cao riêng, dừa riêng 2 Bón chung Q.27b) Ơng/bà sử dụng phân bón, thuốc BVTV theo: 1 Kinh nghiệm 2 Hướng dẫn bao bì 3 Khác……………… Q.28 Ơng/bà xử lý cành, lá, trái bị hư (sâu bệnh) nào? 1 Bỏ lại mặt đất 2 Chôn đất 3 Gom lại đốt 4 Khác: III Chi phí cho việc chăm sóc, thu hoạch ca cao năm 2011 Q.29a Chi phí phân bón Chỉ tiêu Cây Cacao Lượng sử Giá mua dụng(kg/năm) (đồng/kg) Phân hóa học Cây Dừa Lượng sử Giá mua dụng(kg/năm) (đồng/kg) Số lần bón (lần /năm) Phân NPK Phân Kali Phân Lân Phân Urê Phân Khác Tổng chi phí cho phân hóa học (đồng/cơng/năm) Phân hữu Số lần bón (lần /năm) Tổng chi phí cho phân hữu (đồng/công) STT Tên Tác dụng Đơn giá (chai/gói) (chai,gói/năm) Tổng chi phí cho thuốc BVTV (đồng/cơng đất) b Các loại thuốc/ hố chất BVTV Lượng sử dụng Thành tiền (đồng/năm) c Chi phí lao động : Khoảng mục (ngày cơng/ năm) Cây Cacao Cây Dừa Tỉa cành tạo tán Vệ sinh vườn (làm cỏ, tủ gốc ) Bồi bùn Bón phân Phòng trừ sâu bệnh (phun thuốc, bắt sâu, loại bỏ trái/lá bị sâu bệnh) Tưới nước Thu hoạch Vận chuyển vật tư, sản phẩm …………… Tổng số công lao động (ngày cơng/cơng đất/năm) Trong đó, Số lao động th …………… Giá lao động th (đồng/ngày cơng) …………… d Chi phí khấu hao vật tư Tên Số lượng Đơn giá (cái) (đồng/cái) Thành tiền Số năm Khấu hao sử dụng (đồng/năm) Máy bơm Ống tưới Bình phun thuốc Kéo tỉa cành/thu hoạch Khác (ghi rõ) điện Tổng chi phí vật tư (đồng/năm) Q.30 Ơng/bà bán cacao hình thức nào? 1 Bán trái tươi 2 Bán hạt khơ sơ chế Q 31 Ơng/bà thường bán cacao cho ai? 1 Điểm thu mua Công ty Phạm Minh ………% Lý do:…… 2 Các điểm thu mua nhỏ, lẻ % Lý do:…………………………… 3 Khác: % Lý do:…………………………… Q.32 Sản lượng dừa cacao qua năm: Năm Sản lượng 2010 2011 2012 (dự kiến) Dừa (trái) Cacao (kg trái tươi) IV Lợi ích thu từ trồng ca cao theo tiêu chuẩn UTZ Q.33 a)Khi áp dụng trồng ca cao theo tiêu chuẩn UTZ Ông/bà thấy xuất ca cao thay đổi nào? 1 Tăng 2 Không đổi 3 Giảm 4 Không biết Q.33 b)Khi áp dụng trồng ca cao theo tiêu chuẩn UTZ Ông/bà thấy xuất dừa thay đổi nào? 1 Tăng 2 Khơng đổi 3 Giảm 4 Khơng biết Q.34 Theo Ơng/bà ưu điểm việc trồng cacao theo tiêu chuẩn UTZ gì? (PVV khơng đọc câu trả lời đánh dấu  vào câu trả lời, chọn nhiều đáp án) 1 Tiết kiệm chi phí (phân bón, thuốc BVTV) 2 Giảm sâu bệnh 3 Giá cao 4 Dễ thực 5 Hạn chế a/hưởng môi trường (đất, nước) 6 Khác: Q.35 Mức độ quan tâm Ơng/bà lợi ích từ việc trồng cacao theo tiêu chuẩn UTZ? (PVV đọc câu trả lời đánh dấu vào số tương ứng) Rất Khá Quan Ít Không quan quan tâm quan quan tâm tâm tâm tâm Đầu ổn định Tiết kiệm chi phí (phân bón, thuốc BVTV) Hạn chế ảnh hưởng môi trường Được tập huấn kỹ thuật Giá bán cao (có giá thưởng) Mức quan tâm Lợi ích Q.36 Mức độ hài lòng Ơng/bà kết việc trồng cacao theo tiêu chuẩn UTZ? (PVV đọc câu trả lời đánh dấu vào số tương ứng) Rất hài lòng Khá hài lòng Hài lòng Ít hài lòng Khơng hài lòng Q.37 Ơng/bà có tiếp tục trồng cacao theo tiêu chuẩn UTZ năm sau? 1 Có, sao? 2 Không, sao? Q.38 Ơng/bà có gặp khó khăn áp dụng trồng cacao theo tiêu chuẩn UTZ? 1 Có(trả lời câu 41) 2 Khơng Q.39 Nếu có, khó khăn gì? 1 Tn thủ q nhiều quy tắc 2 Khơng có thói quen ghi chép 3 Không quen sử dụng nhà vệ sinh tự hoại 4.Khác ………………… Q.40 Ơng/bà có đề xuất để trồng cacao theo tiêu chuẩn UTZ mang lại hiệu kinh tế cao? V Tổng thu nhập Q.41 Gia đình ơng/bà có người? người Q.42 Có lao động chính? Q.43 Những thu nhập gia đình từ nguồn nào? Nguồn thu Thu nhập từ dừa Thu nhập từ ca cao Thu nhập từ trồng khác Thu nhập từ làm thuê Thu nhập từ lương, trợ cấp Thu nhập từ chăn nuôi Thu nhập từ nguồn khác Tổng thu nhập Thu nhập trung bình/năm Phụ lục Một số hình ảnh mơ hình ca cao tiêu chuẩn UTZ a Vườn ca cao chứng nhận UTZ b Một số bệnh trái ca cao Bọ xít muỗi chích hút trái Thối trái nấm Phtophthora c Quy trình sơ chế ca cao Tách hạt ca cao UTZ Ca cao ủ lên men Tách hạt ca cao thường Phơi ca cao giàn cách mặt đất ... viên thực Lê Thanh Sang NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ THANH SANG Tháng 07 năm 2012 “Phân tính Lợi Ích – Chi Phí Mơ Hình trồng Ca cao Chứng Nhận UTZ Huyện Giồng Trôm Tỉnh Bến Tre” LE THANH SANG July 2012... CHI PHÍ CỦA MƠ HÌNH TRỒNG CA CAO THEO TIÊU CHUẨN UTZ TẠI HUYỆN GIỒNG TRÔM – TỈNH BẾN TRE” LÊ THANH SANG, sinh viên khoá 34, chuyên ngành KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, bảo vệ thành công trước...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****************** LÊ THANH SANG PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ CỦA MƠ HÌNH TRỒNG CA CAO CHỨNG NHẬN UTZ TẠI HUYỆN GIỒNG TRÔM
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ CỦA MÔ HÌNH TRỒNG CA CAO CHỨNG NHẬN UTZ TẠI HUYỆN GIỒNG TRÔM TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGHUYÊN MÔI TRƯỜNG, PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ CỦA MÔ HÌNH TRỒNG CA CAO CHỨNG NHẬN UTZ TẠI HUYỆN GIỒNG TRÔM TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGHUYÊN MÔI TRƯỜNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay