NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN HOÀNG GIA LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

79 37 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:51

... năm 2012 “Nghiên Cứu Quy Trình Xuất Khẩu Hàng Hóa Tại Cơng Ty TNHH Thương Mại Tân Hoàng Gia” Le Quoc Thinh June, 2012 “Research About The Process Of The Goods Export At Tan Hoang Gia Trading Company,... giá cao tháng là: giường gỗ + đồng xuất vào thị trường Mỹ giá 1614,84 USD/chiếc – FBO, giường Temple Bed 6ft x 6ft6 UK xuất vào thị trường Anh giá 1248 USD/chiếc – FOB Kế đến mặt hàng tủ, với kim... Credit): phương thức toán ngân hàng thương mại theo yêu cầu người NK phát hành thư tín dụng (L/C – Letter of Credit) cam kết trả tiền cho người thụ 19
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN HOÀNG GIA LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI, NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN HOÀNG GIA LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay