THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH KHÂU TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

82 6 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH LÊ NGỌC TRANG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH KHÂU TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HỊA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM LÊ NGỌC TRANG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH KHÂU TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HỊA Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: Th.S Trần Minh Huy Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06 năm 2012 Hội đồng chấm báo cáo khoá luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khoá luận “Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Khâu Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Biên Hòa” Lê Ngọc Trang, sinh viên khóa 34, ngành Quản Trị Kinh Doanh, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày TRẦN MINH HUY Người hướng dẫn, _ Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2012 tháng năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo cáo _ Ngày tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Đầu tiên xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ba mẹ người nuôi dưỡng dạy dỗ ngày hôm Tôi xin cảm ơn người bạn ln sát cánh bên tơi q trình học tập khoảng thời gian thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn đến thầy, cô Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh giảng dạy cho tơi kiến thức bổ ích suốt năm học vừa qua, yếu tố định cho kết chuyên đề tốt nghiệp thực tế sau Đặc biệt xin tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy Trần Minh Huy, người hướng dẫn dạy tận tình chu tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc cơng ty, anh Diệp, anh Hồng, anh Phú, chị Hiền phòng kinh doanh phòng ban khác cơng ty tận tình hướng dẫn tạo điều kiện tốt giúp suốt thời gian thực tập Một lần xin gởi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến tất người TP.Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2012 Sinh viên LÊ NGỌC TRANG NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ NGỌC TRANG Tháng năm 2012 “Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Khâu Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Cơng Ty Cổ Phần Bao Bì Biên Hòa” LE NGOC TRANG June 2012 “Situation And Solutions To Promote The Products Consumption At Bien Hoa Packing Corporation” Tiêu thụ khâu quan trọng định đến thành công doanh nghiệp tác động trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận… luận văn thực tìm hiểu về thực trạng đưa số giải pháp để đẩy mạnh khâu tiêu thụ sản phẩm cơng ty cổ phần bao bì Biên Hòa qua năm 2010-2011 Trong luận văn sử dụng phương pháp phương pháp thu thập số liệu, thơng tin từ phòng ban cơng ty từ xử lý phân tích số liệu để tìm giải pháp để đẩy mạnh khâu tiêu thụ sản phẩm Kết cho thấy tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty năm 2011 tương đối thuận lợi bên cạnh gặp khơng khó khăn như: giao hàng bị trễ, hàng hay bị lỗi… Qua phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm theo cấu mặt hàng, theo khu vực theo giá bán qua năm 2010-2011 công ty, với nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm nhân tố thuộc môi trường bên trong: nguồn lực công ty, chiến lược Marketing…Nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi như: khách hàng, nhân khẩu, đối thủ cạnh tranh… nêu lên thuận lợi khó khăn thực trạng tiêu thụ sản phẩm công ty Trên sở đó, đưa số giải pháp nhằm hồn thiện đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm cơng ty cổ phần bao bì Biên Hòa MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix CHƯƠNG : MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 2.1.Quá trình hình thành phát triển 2.1.1 Giới thiệu công ty 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 2.2.Chức nhiệm vụ công ty 2.2.1.Chức nhiệm vụ 2.2.2 Mục tiêu phương hướng phát triển công ty 2.3 Cơ cấu tổ chức tình hình tổ chức công ty 2.3.1 Cơ cấu tổ chức 2.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 2.3.3 Tình hình nhân cơng ty 13 2.4 Quy trình sản xuất sản phẩm 14 2.4.1 Công nghệ sản xuất bao bì In Offset 14 2.4.2 Công nghệ sản xuất bao bì Carton 14 2.5 Công nghệ sản xuất 15 CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Cơ sở lý luận 16 3.1.1 Khái niệm, vai trò, ý nghĩa tiêu thụ sản phẩm hoạt động sản xuất kinh doanh 16 3.1.2.Thị trường 17 3.1.3 Chiến lược Marketing –Mix 18 3.1.4.Các tiêu đánh giá hiệu tiêu thụ sản phẩm 21 3.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm 24 3.2 Phương pháp nghiên cứu 25 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 25 3.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 26 vi 3.2.3) Phương pháp phân tích ma trận SWOT: 26 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Tình hình giấy Thế Giới Việt Nam 28 4.1.1 Tình hình giấy Thế Giới 28 4.1.2 Tình hình giấy Việt Nam 28 4.2 Kết hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 30 4.3 Giới thiệu mặt hàng công ty 32 4.3.1 Sản phẩm bao bì Carton 33 4.3.2 Sản phẩm bao bì Offset 33 4.4 Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm công ty 33 4.4.1 Sản lượng sản phẩm tiêu thụ công ty qua năm 2010-2011 33 4.4.2 Doanh thu bán hàng 34 4.4.3 Doanh thu tiêu thụ từ khách hàng truyền thống khách hàng 39 4.4.4 Chiến lược Marketing 41 4.4.5 Thị trường thị phần tiêu thụ công ty 49 4.4.6 Tình hình tồn kho 52 4.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ 53 4.5.1 Nhân tố bên 53 4.5.2 Nhân tố bên 59 4.6 Phân tích ma trận SWOT công ty 63 4.6.1 Đánh giá chung tình hình tiêu thụ sản phẩm cơng ty 63 4.6.2 Ma trận SWOT 64 4.7 Một số biện pháp đẩy mạnh khâu tiêu thụ sản phẩm 66 4.7.1 Các giải pháp mở rộng thị trường: 66 4.7.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm………………………………………………66 4.7.3 Hồn thiện sách giá …………………………………… … 67 4.7.4 Giải pháp nguyên liệu…………………………………………… … … 68 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 5.1 Kết luận 69 5.2 Kiến nghị 69 5.2.1 Đối với công ty 70 5.2.2 Đối với nhà nước 70 5.2.3 Đối với hiệp hội ngành 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BH Bán Hàng CBCNV Cán Bộ Công Nhân Viên CCDV Cung Cấp Dịch Vụ CP Chi Phí DH Dài Hạn DN Doanh Nghiệp DT Doanh Thu DTT Doanh Thu Thuần ĐVT Đơn Vị Tính GĐ Giám Đốc KCN Đơn VỊ Tính KT-CĐ Kỹ Thuật Cơ Điện KH Khách Hàng LN Lợi Nhuận NVL Nguyên Vật Liệu NH Ngắn Hạn P Giá Bán Một Đơn Vị Sản Phẩm PGĐ Phó Giám Đốc Q Sản Lượng SXKD Sản Xuất Kinh Doanh TC Tổng Chi Phí TDT Tổng Doanh Thu TP HCM Thành Phố Hồ Chí Minh TSCĐ Tài Sản Cố Định TSLĐ Tài Sản Lưu Động UBND Ủy Ban Nhân Dân viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Cơ Cấu Lao Động Của Công Ty Qua Năm 2010-2011 13 Bảng 4.1 Kết Quả Hiệu Quả Hoạt Động SXKD Của Công Ty Năm 2010-2011 30 Bảng 4.2.Sản Lượng Từng Loại Sản Phẩm Được Sản Xuất Qua Năm 2010-2011 32 Bảng 4.3 Sản Lượng Sản Phẩm Tiêu Thụ Qua Năm 2010-2011 33 Bảng 4.4 Doanh Thu, Chi Phí, Lợi Nhuận Bán Hàng Qua Các Năm 34 Bảng 4.5 Kết Quả Tiêu Thụ Qua Năm 2010-2011 36 Bảng 4.6 Doanh Số Bán Hàng Từng Loại Sản Phẩm Qua Năm 2010-2011 37 Bảng 4.7 Doanh Số Bán Hàng Theo Tháng Trong Năm 2011 38 Bảng 4.8 Doanh Thu Tiêu Thụ Từ Khách Hàng Truyền Thống Khách Hàng Mới Qua Năm 2010-2011 40 Bảng 4.9 Sản Lượng Doanh Số Tiêu Thụ Qua Năm 2010-2011 42 Bảng 4.10 Giá Bán Bình Quân Các Sản Phẩm Qua Năm 2010-2011 43 Bảng 4.11 Giá Sản Phẩm Của Công Ty Các Đối Thủ Cạnh Tranh Năm 2011 43 Bảng 4.12 Bảng Áp Dụng Chiến Lược Giá Đối Với Khách Hàng 45 Bảng 4.13 Sản Lượng Tiêu Thụ Qua Kênh Phân Phối Của Công Ty Qua Năm 2010-2011 47 Bảng 4.14 Đánh Giá Của Khách Hàng Về Thời Gian Giao Hàng Của Công Ty Năm 2011 48 Bảng 4.15 Chi Phí Chiêu Thị Của Cơng Ty Qua Năm 2010-2011 48 Bảng 4.16 Cơ Cấu Chi Phí Chiêu Thị Qua Năm 2010-2011 49 Bảng 4.17 Tình Hình Tiêu Thụ Theo Địa Bàn Qua Năm 2010-2011 50 Bảng 4.18 Thị Phần Của Công Ty Năm 2010-2011 51 Bảng 4.19 Giá Trị Sản Xuất, Tiêu Thụ Tồn Cuối Kỳ Thành Phẩm Qua Năm 2010-2011 52 Bảng 4.20 Số Vòng Quay Hàng Tồn Kho Qua Năm 2010-2011 53 Bảng 4.21 Tình Hình Trang Bị Trang Thiết Bị Máy Móc Của Cơng Ty Qua Năm 2010-2011 54 Bảng 4.22 Biến Động Tiền Lương Bình Qn Của Cơng Ty Qua Năm 2010-2011 55 Bảng 4.23 Số Vòng Quay Các Khoản Phải Thu Qua Năm 2010-2011 56 Bảng 4.24 Chỉ Tiêu Thể Hiện Khả Năng Thanh Toán Hiện Thời 56 Bảng 4.25 Chỉ Tiêu Thể Hiện Khả Năng Thanh Toán Nhanh 57 Bảng 2.26 Tình Hình Nhập, Xuất, Tồn Kho NVL Qua Năm 2010-2011 58 Bảng 4.27 NVL Nhập Trong Nước Nước Ngoài Qua Năm 2010-2011 59 Bảng 4.28 Số Lượng Giá Trị Hợp Đồng Của Công Ty Qua Năm 2010-2011 60 Bảng 4.29 Các Yếu Tố Quan Trọng Để Khách Hàng Đặt Sản Phẩm Năm 2011 61 ix DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Cơng Ty Cổ Phần Bao Bì Biên Hòa Hình 2.2 Sơ Đồ Cơng Nghệ Sản Xuất Bao Bì Offset 14 Hình 2.3 Sơ Đồ Cơng Nghệ Sản Xuất Bao Bì 15 Hình 3.1.Những Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Quyết Định Giá Của Doanh Nghiệp 19 Hình 3.2 Mơ Hình Ma Trận SWOT 27 Hình 4.1.Biểu Đồ Doanh Thu, Chi Phí, Lợi Nhuận Bán Hàng Theo Năm Của Cơng Ty .35 Hình 4.2 Cơ Cấu Khách Hàng Truyền Thống Khách Hàng Của Công Ty Năm 2011 40 Hình 4.3 Biểu Đồ So Sánh Giá Sản Phẩm Của Công Ty Đối Thủ Cạnh Tranh 44 Hình 4.4 Kênh Phân Phối Của Cơng Ty 47 Hình 4.5 Cơ Cấu Doanh Thu Tiêu Thụ Theo Địa Bàn Năm 2011 50 Hình 4.6 Thị Phần Của Sovi Tại Miền Nam Năm 2011 52 Hình 4.7 Mơ Hình Ma Trận SWOT Của Công Ty Sovi 64 x Nguyên vật liệu nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến q trình sản xuất cơng ty nhân tố ảnh hưởng gián tiếp đến trình tiêu thụ Nguồn cung cấp nguyên vật liệu sản xuất cơng ty giấy loại, bột mì, dầu FO hơi, mực in,… + Giấy ngoại: Nhập trực tiếp từ nhà cung cấp nước: Thái Lan, Indonesia, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc +Giấy nội: Mua từ nhà sản xuất nước An Bình, Giấy Sài Gòn, Chánh Dương,VinaKraft (SCG),… + FO: Mua từ công ty xăng dầu khu vực II, từ cơng ty xăng dầu Bình Dương +Hơi: Mua từ cơng ty cung cấp TP.HCM +Bột mì: Mua từ nhà máy chế biến tinh bột Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh,… +Mực in: Mua từ xưởng sản xuất mực nước Để tạo nguồn nguyên liệu sản xuất ổn định, công ty thành lập chọn lựa số đối tác cung cấp có uy tín để làm nhà cung cấp lâu dài cho cơng ty Bảng 2.26 Tình Hình Nhập, Xuất, Tồn Kho NVL Qua Năm 2010-2011 Số Lượng(Tấn giấy) Chỉ tiêu Tồn đầu kỳ Năm 2010 Năm 2011 So sánh ±∆ tỷ lệ % 4.164 5.218 1.054 25,3 Nhập kỳ 41.135 45.356 4.221 10,3 Xuất kỳ 40.081 46.236 6.155 15,4 5.218 4.338 -880 -16,9 Tồn cuối kỳ Nguồn: Phòng kế tốn tính tốn tổng hợp Trong năm 2011 nguyên liệu nhập kỳ 45.356 tăng 4.221 tương ứng với mức tăng 10,3% so với năm 2010 nguyên nhân năm công ty có thêm nhiều khách hàng phải nhập thêm nguyên liệu đáp ứng sản xuất Còn nguyên liệu dùng cho sản xuất 46.236 tăng 6.155 tương ứng với mức tăng 15,4% so với năm 2010 Nhìn chung lượng tồn kho ngun liệu cơng ty tương đối ổn định cụ thể năm 2010 5.218 năm 2011 4.338 tấn, so với năm 2010 năm 2011 có 58 lượng tồn kho thấp 880 tương ứng mức giảm 16,9% nguyên nhân công tác dự báo nhu cầu thị trường công tác quản trị hàng tồn kho hiệu Bảng 4.27 NVL Nhập Trong Nước Nước Ngoài Qua Năm 2010-2011 Số Lượng(tấn) Chỉ tiêu Năm 2010 So sánh Tỷ Trọng Năm 2011 Tỷ Trọng ±∆ tỷ lệ % 28,9 Trong nước 11.436 27,8 14.741 32,5 3.305 Nước 29.699 72,2 30.615 67,5 916 3,1 Tổng 41.135 100 45.356 100 4.221 10,3 Nguồn: Phòng Kế Tốn tính tốn tổng hợp Ngun liệu sản xuất cơng ty nhập ngồi nước chủ yếu từ nước với mức chiếm cao 72,2%vào năm 2010 67,5% vào năm 2011 nguyên nhân chất lượng nguyên liệu nước đáp ứng tốt cho nhu cầu khách hàng cộng với mua nguồn nguyên liệu từ nước để sản xuất doanh nghiệp phải đóng thuế giá trị gia tăng Còn với nguồn hàng nước, người bán khơng có hóa đơn (mà nguồn hàng chiếm tỷ trọng lớn) doanh nghiệp sản xuất phải đóng 3% (thuế thu nhập cho người bán lẻ) cộng thêm phần thuế giá trị gia tăng theo qui định (Nguồn: Vũ Ngọc Bảo, 2010) Năm 2011 lượng nguyên liệu nhập nước 14.741 tăng 3.305 tương ứng với mức tăng 28,9% so với năm 2010 nguyên nhân giá nước có phần rẻ so với giá nhập từ nước chất lượng giấy nước ngày nâng cao khơng thua so với nguyên liệu nhập khẩu.Đây nguyên nhân làm nguyên liệu giấy nhập từ nước ngồi năm 2011 tăng khơng cao 3,1% (tương ứng với giá trị 916 tấn) so với năm 2010 4.5.2 Nhân tố bên a) Khách hàng Trong điều kiện kinh doanh khách hàng đóng vai trò quan trọng định đầu sản phẩm, cơng ty có nhiều khách hàng việc tiêu thụ sản phẩm dễ dàng hiệu cơng ty ln trọng cơng tác chăm sóc khách hàng có chiến lược để thu hút khách hàng, tăng số lượng khách hàng góp phần vào phát triển ổn định công ty tương lai 59 Khách hàng công ty công ty khác tập trung chủ yếu thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai Bình Dương Bảng 4.28 Số Lượng Giá Trị Hợp Đồng Của Công Ty Qua Năm 2010-2011 Năm 2010 Năm 2010 So Sánh tỷ ±∆ lệ Số Lượng (hợp đồng) (1) Giá trị/hợp đồng (Triệu đồng) (2) Số Lượng (hợp đồng) (3) TP HCM 303 875.216 338 983.737 35 % 11,6 Bình Dương 144 777.298 151 851.350 4,9 Đông Nai 199 706.690 218 793.700 19 9,5 Vũng Tàu, Long An… 83 677.741 86 707.006 3,6 Tổng 729 64 8,8 Vùng 793 Giá trị/hợp đồng(Triệu đồng) (3-1) (4) Nguồn: Phòng kinh doanh tính tốn tổng hợp Nhìn chung số lượng hợp đồng tăng khu vực đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh với mức tăng cao 11,6% Số lượng hợp đồng năm 2011 công ty 793 hợp đồng tăng 64% tương ứng với mức tăng 8,8% so với năm 2010 có 729 hợp đồng, chủ yếu tập trung khu vực thành phố Hồ Chí Minh cụ thể số lượng hợp đồng năm 2011 khu vực 338 hợp đồng tăng 35 hợp đồng tương ứng với mức tăng 11,6% so với năm 2010 Khu vực Đồng Nai số lượng hợp đồng tăng với mức tăng thấp 9,5% năm 2011 so với năm 2010 ,còn khu vực Bình Dương mức tăng 4,9% cụ thể năm 2011 số lượng hợp đồng 151 hợp đồng tăng hợp đồng so với năm 2010 Còn khu vực khác tỉnh Vũng Tàu ,Long An…có mức tăng thấp với mức tăng 3,6% năm 2011 so với năm 2010 Giá trị hợp đồng tai khu vực TPHCM năm 2010 875,216 triệu đồng đến năm 2011 983,737 triệu đồng nguyên nhân khu vực có sức tiêu thụ mạnh có nhiều cơng ty lớn đặt hàng cơng ty Unilever chiếm đến gần 1/3 doanh số bán hàng công ty Giá trị hợp đồng khu vực Đồng Nai năm 2010 706,690 triệu đồng đến năm 2011 tăng lên 793,7 triệu đồng,khu vực Bình Dương giá trị hợp đồng 60 tăng năm 2010 851,35 triệu đồng/hợp đồng đến năm 2011 777,298 triệu đồng/hợp đồng, khu vực khác có giá trị hợp đồng thấp khu vực có sức tiêu thụ thấp Tại hội nghị khách hàng năm cơng ty có điều tra yếu tố quan trọng để khách hàng đặt sản phẩm công ty, năm 2011 công ty tiến hành thực điều tra 100 khách hàng thể bảng 4.29 sau: Bảng 4.29 Các Yếu Tố Quan Trọng Để Khách Hàng Đặt Sản Phẩm Năm 2011 Yếu tố Điều kiện toán Mức độ Số khách hàng đồng quan trọng ý/100 khách hàng Rất quan trọng 100 Chất lượng sản phẩm Rất quan trọng Giá Tỷ lệ % 100% 100 100% Quan trọng 95 95% Uy tín Quan trọng 85 85% Khác (vận chuyển…) Quan trọng 87 87% Nguồn: Phòng Kinh Doanh Qua bảng 4.29 ta thấy điều kiện tốn chất lượng sản phẩm ln mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp, có tới 100% khách hàng chọn yếu tố định đặt thùng công ty Giá yếu tố quan trọng để khách hàng đặt sản phẩm, có đến 95% số khách hàng đồng ý với yếu tố này, yếu tố uy tín, vận chuyển, yêu cầu khách hàng…cũng có nhiều khách hàng quan tâm Chính cơng ty cần nắm rõ yếu tố để khách hàng đặt sản phẩm để phục vụ tốt cho khách hàng tìm thêm khách hàng từ nâng cao doanh số bán hàng cơng ty Bên cạnh thị trường cung ứng nguyên vật liệu quan trọng nhân tố ảnh gián tiếp đến trình tiêu thụ sản phẩm b) Đối thủ cạnh tranh +Cơng ty Bao Bì Giấy Việt Trung: Công ty thành lập ngày 11/1/1993 với trụ sở đặt Lơ B36-37/2 đường 2B khu cơng nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân,Thành phố Hồ Chí Minh Cơng ty chủ yếu làm thùng lớp, lớp, lớp in theo kiểu Offset Flexo Thùng Offset với mẫu mã sắc nét, độ phức tạp công nghệ cao so với thùng Flexo 61 +Công ty Vĩnh Phong Du: Công ty đặt khu công nghiệp Long Thành tỉnh Đồng Nai Cơng ty chun sản xuất bao bì giấy phục vụ cho ngành công nghiệp Ngành nghề kinh doanh chuyên sản xuất bao bì Carton 3, 5, lớp Sóng A, B, E sản suất dây chuyền máy móc đại với cơng nghệ tiên tiến Cơng ty có quy mơ lớn khu vực với sản lượng/năm 94.200 +Công ty Công Nghiệp Tân Á: Công ty thành lập năm 1991 đặt khu cơng nghiệp Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM Cơng ty tự hào có bề dầy kinh nghiệm sản xuất bao bì Carton dợn sóng Việt Nam Cơng ty trang bị tốt với máy móc thiết bị đại chuyên sản xuất thùng Carton cao cấp lớp,5 lớp với loại sóng A, C, B, E,AB, AC, CB, EB, AE…bằng kỹ thuật in Flexo cao cấp từ đến màu theo yêu cầu khách hàng +Công ty Box-Pack 1: Công ty đặt khu công nghiệp VN-Singapore 22 Đại lộ Hữu Nghị, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương Cơng ty chun sản xuất bao bì giấy phục vụ cho ngành công nghiệp tiêu dùng (Giấy Kraft,giấy vệ sinh, khăn ăn, giấy gói, bao bì Carton 3, 5, lớp, bao bì Duplex) mua bán vật tư nguyên liệu, thiết bị phục vụ cho ngành giấy bao bì, in ấn loại sản phẩm bao bì giấy, xuất nhập trực tiếp loại nguyên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ cho ngành giấy bao bì giấy c) Chính trị Mơi trường trị ổn định: Trong năm gần với sách đổi phát triển kinh tế Chính Phủ, Việt Nam không ngừng thiết lập quan hệ ngoại giao, mở rộng quan hệ thương mại nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngồi Điều làm cho kinh tế nước ta phát triển mạnh mẽ cạnh tranh gay gắt Bên cạnh đó, Việt Nam nước có trị ổn định, nước có độ an toàn đầu tư cao khu vực Châu Á -Thái Bình Dương, với tiềm phát triển ngành bao bì giấy nên thu hút thêm nhiều đầu tư đặc biệt đầu tư nước ngồi, điều tạo nên thuận lợi khó khăn doanh nghiệp nước, khó khăn tạo thêm cạnh tranh cho ngành bao bì giấy nước, thuận lợi giúp doanh nghiệp nước có điều kiện tiếp cận với công nghệ tiên tiến đại giới sở doanh nghiệp yên tâm sản xuất có đủ khả cạnh tranh với doanh nghiệp đầu tư nước 62 d) Chính sách nhà nước “Thuế nhập giấy qua sử dụng 0%.Người nhập nộp thuế giá trị gia tăng, sản xuất từ giấy loại thu gom nước khấu trừ thuế giá trị gia tăng với điều kiện phải có hóa đơn giá trị gia tăng, trường hợp người bán giấy khơng có hóa đơn giá trị gia tăng,để quan thuế cơng nhận chi phí mua giấy, doanh nghiệp thu gom phải đóng 3% thuế cho người bán nộp thuế giá trị gia tăng” (Nguồn: Vũ Ngọc Bảo,2010) 4.6 Phân tích ma trận SWOT cơng ty 4.6.1 Đánh giá chung tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty a) Thuận lợi -Được quan tâm giúp đỡ ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, tổng cơng ty ban ngành đồn thể tỉnh -Năm 2010 ngành tiêu dùng có liên quan đến tiêu thụ bao bì tăng 15% (Nguồn: Phòng kinh doanh cơng ty cổ phần bao bì Biên Hòa) Chính điều làm cho ngành sản xuất bao bì giấy phát triển -Tinh thần đoàn kết thống mục tiêu phần lớn CBCNV cao thể qua nhiệt tình, trách nhiệm cơng việc ổn định phát triển công ty -Công tác quản trị ln quan tâm, cơng ty thường xuyên tổ chức khóa đào tạo kiến thức kỹ quản lý, tác nghiệp từ thúc đẩy hoạt động cải tạo hạn chế rủi ro trình tác nghiệp -Sovi tiếp tục nhà cung cấp bao bì Carton có uy tín thị trường, cụ thể doanh số trung bình giai đoạn 2005-2010 20%/ năm, tốc độ tăng trưởng trung bình năm sau cao năm trước Điều chứng tỏ thương hiệu Sovi ngày mở rộng, phát triển tạo niềm tin khách hàng -Bao bì giấy tiếp tục khẳng định loại bao bì khó có khả thay có tính thân thiện với mơi trường, ngành sản xuất bao bì ngày phát triển ổn định b) Khó khăn -Giá số ngun liệu giấy cuộn, bột mì, dầu FO, điện tăng, giá bán số sản phẩm lại tăng chậm, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh kỳ 63 -Việc thắt chặt tín dụng để kìm chế lạm phát cộng với lãi suất vay thị trường có lúc tăng đến 20% tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty -Tình trạng máy móc thiết bị hư hỏng đột xuất vẩn chưa khắc phục lại rơi vào cao điểm sản xuất dẫn đến khiếu nại khách hàng xảy -Mặc dù cơng ty tạo điều kiện khuyến khích việc đào tạo đến kiến thức kỹ quản trị số cán quản lý chưa theo kịp với yêu cầu cạnh tranh thị trường -Tình trạng thiếu hụt điện thường xuyên xảy làm ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty -Nguồn cung cấp bao bì giấy ngày tăng nhiều doanh nghiệp nước tham gia mở rộng quy mô sản xuất, dẫn đến việc cạnh tranh khóc liệt với giá, chất lượng, dịch vụ sản phẩm bao bì, đưa đến việc tìm khách hàng giữ vững khách hàng cũ ngày khó khăn 4.6.2 Ma trận SWOT Hình 4.7 Mơ Hình Ma Trận SWOT Của Cơng Ty Sovi Điểm mạnh ( Strengths) Điểm yếu (Weaknesses) Cơng ty có truyền thống Giá thành cao chất kinh nghiệm 40 năm lượng sản phẩm chưa ổn định Đội ngũ Marketing bán lĩnh vực bao bì Khách hàng ổn định, quan hàng số lượng, hạn chế chuyên môn; chất lượng dịch vụ hệ lâu năm SWOT Máy móc thiết bị cơng chăm sóc khách hàng chưa tốt nghệ ngày đầu tư Công tác dự báo nhu cầu nguyên liệu chưa xác đồng Khả đáp ứng nhanh Thiếu nhà quản trị giỏi; kỹ chóng, linh hoạt cho quản lý cấp chưa đơn hàng lớn vừa động, chuyên nghiệp Dịch vụ tư vấn thiết kế Ứng dụng công nghệ thông tin nhiều khách hàng đánh giá cao thấp tính sáng tạo, độc đáo Hệ thống cấu tổ chức chưa 64 ấn tượng phù hợp Có vị trí địa lý thuận lợi Cán công nhân viên chưa 7.Nguồn nguyên liệu tương đối đào tạo tái đào tạo có hệ ổn định Cơ hội ( Opportunities) thống Chiến lược S_O Nhu cầu bao bì thị S 1,2,3,6,7 Chiến lược W_O O1,2,3,4,5 : Mở rộng W2,4 O4,Thành lập phận trường tiếp tục tăng quy mô sản xuất Marketing quảng bá sản phẩm quy mô, chủng loại, mẫu S1,2,4,5 O5 : Tạo thương hiệu công ty đến với khách hàng mã vững thị trường, W3,4,5 O5 Xây dựng hệ thống Được nhà nước hỗ trợ củng cố nâng cao uy tín dự báo nhu cầu nguyên liệu cho doanh nghiệp tồn kho phù hợp Chính trị ổn định, pháp W2,4,7 O4 Tìm kiếm, tuyển luật ngày củng dụng đào tạo nhân viên trình cố hồn thiện độ cao Cơng ty nằm vùng kinh tế trọng điểm phía nam có lực lượng lao động trình độ cao Sự phát triển khoa học công nghệ Đe dọa (Threats) Chiến lược S_T Chiến lược W_T Có nhiều đối thủ cạnh S1,2 T1,2 : Tập trung vào thị W1,3 T1,2 : Hồn thiện tranh thị trường trường truyền thống sách giá.Thực nghiên cứu Cung vượt cầu S3,5T1 Nâng cao chất lượng sản phẩm mới, tập trung vào sản làm giá bán ngày sản phẩm dịch vụ chăm sóc phẩm mạnh cơng ty giảm Thường xuyên thu thập thông tin khách hàng Giá nguyên liệu ngày nhu cầu khách hàng tăng W1,3 T1,3 : Tìm nguồn cung cấp giá rẻ để hạ giá thành sản phẩm Chủ động tồn kho sản phẩm mà thị trường có nhu cầu cao Nguồn: Phân tích tổng hợp 65 4.7 Một số biện pháp đẩy mạnh khâu tiêu thụ sản phẩm 4.7.1 Các giải pháp mở rộng thị trường Thị trường nơi để doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động kinh doanh ngày có hiệu doanh nghiệp phải khơng ngừng mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng Chiếm lĩnh nhiều thị trường vị doanh nghiệp ngày vững uy tín ngày nâng cao Chính vừ Sovi cần có kế hoạch mở đẩy mạnh nghiên cứu thị trường để tìm kiếm nhiều thị trường từ mở rộng thị trường tiêu thụ giữ vững gia tăng sản lượng khách hàng có Sovi tương lai, việc Sovi linh hoạt việc cung cấp dịch vụ, Sovi cần phải: -Tăng cường đội ngũ bán hàng nhân viên bán hàng để mở rộng thị trường cơng ty có đủ nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động kinh doanh bên cạnh tăng cường đào tạo kiến thức kỹ cho đội ngũ nhân công nhân viên công ty -Nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt trì tính ổn định chất lượng sản phẩm mức cao.Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thường xuyên sản phẩm -Mở rộng quy mô sản xuất nhằm gia tăng khả cung ứng thị trường -Cần trọng thị trường tỉnh miền tây thị trường đầy tiềm với nhiều công ty chế biến thủy sản có sử dụng nhiều bao bì cơng ty có nhiều u cầu sản phẩm công ty nên đầu tư thêm máy móc thiết bị phù hợp với mặt hàng thủy sản để khai thác thị trường -Đồng hóa dây chuyền thiết bị sản xuất bao bì Carton nhằm gia tăng sản lượng sản xuất, đồng thời tối đa hóa cơng suất thiết kế dây chuyền thiết bị -Đầu tư nâng cấp đổi số máy móc thiết bị có theo hướng đại tự động hóa cao nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng suất lao động, giảm tiêu hao định mức, hạ giá thành từ giảm giá bán so với đối thủ cạnh tranh 4.7.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm Tăng cường đầu tư cho phòng kĩ thuật, phận nghiên cứu phát triển để nâng cao chất lượng sản phẩm Bảo đảm ổn định chất lượng sản phẩm: việc đảm bảo bước nâng cao chất lượng yếu tố định đến hiệu sản xuất quy mô lớn Do để 66 mở rộng thị phần, tăng sản lượng tiêu thụ chiếm lĩnh thị trường nước, bước nghiên cứu làm tăng cường độ chịu lực, chất lượng in, màu sắc đẹp, tăng suất lao động, giảm tỷ lệ phế phẩm…bằng cách nghiên cứu đầu tư đổi máy móc thiết bị, sửa chữa cải tiến máy móc thiết bị sẵn có máy móc, thiết bị cơng ty đầu tư lâu nên cần phải có kế hoạch bảo trì, sữa chữa, khơi phục… Việc sửa chữa, tu bổ lại máy móc góp phần cải thiện cơng suất máy móc Đồng thời cơng ty nên đầu tư thiết bị công nghệ tiên tiến để phục vụ cho nhu cầu sản xuất ngày tăng cao bối cảnh kinh doanh Việc kiểm sốt chất lượng sản phẩm khơng phải tiến hành giai đoạn mà trình Vì vậy, cần tăng cường việc kiểm soát từ đầu, từ khâu thu mua nguyên liệu đầu vào, đến khâu SX, nghiệm thu Và kiểm sốt q trình bán hàng từ lúc sản phẩm sản xuất đến tới tay người tiêu dùng, tạo nên chu trình kiểm sốt chất lượng tồn diện Cơng ty tháng cần tập trung vào đào tạo, tập huấn kỹ làm việc sử dụng máy móc thiết bị từ góp phần làm chất lượng sản phẩm tốt ổn định Tăng sản lượng sản xuất đưa nhiều chủng loại, mẫu mã sản phẩm mới: Hiện tình hình cạnh tranh ngày gay gắt công ty cần phải đưa nhiều chủng loại, mẫu mã như: nòng giấy, khay giấy…để đáp ứng nhu cầu cao khách hàng để hòng giữ vị ngày vươn lên 4.7.3 Hoàn thiện sách giá Hiện giá cơng ty bao bì Sovi cao thị trường cần có biện pháp để giảm giá như: -Thu thập phân tích ngày số liên quan đến định mức nguyên vật liệu -Thiết kế sản phẩm hiệu lựa chọn kết cấu giấy, kích thước giấy…nhưng đảm bảo tiêu chí chất lượng, định mức, suất Hiện chất lượng giấy sản xuất nước ngày nâng lên đáp ứng nhu cầu khách hàng phận mua hàng cần nổ lực để tìm nguồn nguyên liệu giấy rẻ để thay dần nguồn nguyên liệu mua từ nước 67 tăng lượng mua nguyên liệu từ nhà sản xuất cơng ty An Bình, cơng ty Giấy Sài Gòn, cơng ty Chánh Dương,cơng ty VinaKraft (SCG),…đồng thời tìm thêm cơng ty khác có khả cung cấp nguyên liệu rẻ đáp ứng chất lượng, việc làm ngồi làm giảm giá sản phẩm cơng ty giúp cho hoạt động sản xuất thuận lợi công ty nước cung cấp nguyên liệu cho công ty Sovi linh hoạt nhanh chóng hơn, giảm bớt thủ tục hải quan -Lập dự toán, phê duyệt, sử dụng toán chi phí nhằm bước giảm dần loại bỏ lãng phí -Lập quy định, quy trình, tiêu chuẩn,… việc sử dụng ngân sách phận, phân xưởng 4.7.4 Giải pháp nguyên liệu - Bộ phận mua hàng nổ lực tìm nguồn cung ứng nguyên vật liệu có chất lượng giá thấp ổn định để trình sản xuất diễn liên tục đáp ứng đầy đủ lượng hàng theo nhu cầu khách hàng như: tìm cơng ty nước có khả cung ứng nguyên liệu nhanh chóng, ổn định chất lượng để dần thay nguyên liệu phải nhập từ nước -Đối với phận sản xuất phấn đấu giảm tối đa định mức yếu tố đầu vào, tăng hiệu sản xuất -Tận thu giấy loại để tiếp tục tái chế phục vụ sản xuất 68 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt đầy biến động đòi hỏi doanh nghiệp cần phải nhạy bén, linh động nhanh nhẹn việc tổ chức sản xuất kinh doanh để ứng phó, thích nghi kịp với kinh tế thị trường Qua việc phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm cơng ty, tơi nhận thấy cơng ty có nhiều cố gắng để nâng cao khả cạnh tranh, cố gắng hoàn thành tiêu đề ra, doanh thu lợi nhuận công ty tăng mạnh, kết đạt đýợc cơng ty có nhiều đầu tư cho nguồn nhân lực, công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm chất lượng phục vụ khách hàng,… bên cạnh cơng ty có lượng khách hàng lớn tương đối ổn định, nhờ vào điều hành quản lý Ban Giám Đốc tinh thần lao động với trách nhiệm cao CBCNV Tuy nhiên công ty gặp nhiều khó khăn như: Sản phẩm thường xuyên bị lỗi, giao hàng chưa hạn, lượng vốn bị chiếm dụng lớn làm cho khả toán nhanh bị hạn chế, nhiều đối thủ cạnh tranh thị trường giá nguyên liệu tăng làm giá thành giá bán tăng Do cơng ty cần có biện pháp mở rộng thị trường, tiến hành giải pháp Marketing nguyên liệu để cơng ty ngày phát triển 5.2 Kiến nghị Nhìn chung tình hình tiêu thụ kết kinh doanh công ty khả quan, nhiên q trình hoạt động cơng ty gặp số khó khăn Qua thời gian thực tập có giới hạn cơng ty tơi xin có số kiến nghị sau: 5.2.1 Đối với công ty Mục tiêu cuối tiêu thụ bán nhiều sản phẩm, đem lại doanh thu lợi nhuận cao Chính công ty cần tăng doanh thu cách mở rộng thị trường tiêu thụ thị trường thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương tỉnh lân cận khác, đồng thời công ty cần nghiên cứu theo dõi kịp thời nắm bắt thị trường nhanh chóng từ đề hướng giải hợp lý nhằm đạt hiệu cao Thiết lập mối quan hệ phòng ban, nhân viên, công nhân ban giám đốc nhằm tạo mối quan hệ thiện cảm cấp công ty Đồng thời qua khuyến khích nhân viên đưa sáng kiến góp ý cho tồn phát triển công ty Tạo thành khối vững đồng tâm đồng lực sản xuất kinh doanh Cải tiến mẫu mã chất lượng sản phẩm để nâng cao vị cạnh tranh Mặc dù chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp công ty tăng qua năm khơng mà cơng ty giảm khoản chi phí Để sản phẩm tiêu thụ ngày gia tăng cao việc thành lập phận Marketing cần thiết Đây khâu then chốt nhằm giới thiệu sản phẩm công ty tạo móng vững thị trường Cơng ty cần đầu tư vào công tác đào tạo đội ngũ nhân viên cơng nhân có tay nghề Bộ phận bán hàng cần tăng cường tìm hiểu khách hàng, tìm hiểu quy mơ, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, sở vật chất khách hàng để công ty yên tâm vấn đề công nợ hợp tác 5.2.2 Đối với nhà nước Hiện ngành giấy gặp khơng khó khăn giá nguyên vật liệu tăng, nguồn nguyên liệu nước chưa đáp ứng yêu cầu công ty, nhà nước cần: -Hỗ trợ thuế cho ngành giấy -Đơn giản hóa trình tự, thủ tục xuất nhập hàng hóa Cơ chế xuất nhập văn điều hành cần quy định rõ ràng, công khai để doanh nghiệp dễ dàng thực hiện, để tránh tình trạng gây khó hiểu bên với quan nhà nước 70 -Có sách giá ổn định lâu dài sách phát triển nguồn nguyên liệu giấy (gỗ), phát triển sản xuất giấy bột giấy, xây dựng chương trình thu gom tái chế giấy qua sử dụng 5.2.3 Đối với hiệp hội ngành Cần liên kết doanh nghiệp sản xuất bao bì giấy để cao khả cạnh tranh đối phó với rủi ro thị trường Hỗ trợ đào tạo cung cấp thông tin để thành viên hiệp hội đảm bảo trình sản xuất theo quy định nhà nước 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Đình Lý, 2005, Marketing Ðại Học Nông Lâm Tp.HCM, 74 trang Trần Thị Vân Anh,2008 Phân Tích Tình Hình Tiêu Thụ Sản Phẩm Thị Trường Nội Địa Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM,Việt Nam Huỳnh Thị Thủy,2010 Tình Hình Tiêu Thụ Một Số Giải Pháp Khâu Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung Thành Phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM, Việt Nam Báo Cáo Nghiên Cứu Khả Thi Đầu Tư Mới Nhà Máy Sản Xuất Bao Bì Carton 30.000 tấn/năm Cơng Ty Cổ Phần Bao Bì Biên Hòa Báo Cáo Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh Năm 2010 Kế Hoạch Hoạt Động Năm 2011 Cơng Ty Cổ Phần Bao Bì Biên Hòa Báo Cáo Thường Niên Năm 2010, Công Ty Cổ Phần Bao Bì Biên Hòa Website Nguyễn Thị Dung,Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2011,19/01/2012, Tổng quan ngành giấy giới năm 2011, 17/4/2012, http://www.saigonpaper.vn vào ngày 15/05/2010 –Phóng viên có vấn với ơng Vũ Ngọc Bảo) ... Sinh viên LÊ NGỌC TRANG NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ NGỌC TRANG Tháng năm 2012 “Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Khâu Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Cơng Ty Cổ Phần Bao Bì Biên Hòa” LE NGOC TRANG June 2012... 2010-2011 52 Bảng 4.20 Số Vòng Quay Hàng Tồn Kho Qua Năm 2010-2011 53 Bảng 4.21 Tình Hình Trang Bị Trang Thiết Bị Máy Móc Của Cơng Ty Qua Năm 2010-2011 54 Bảng 4.22 Biến Động Tiền Lương Bình... hiệu nguồn cung cấp, vốn vay nhằm thực tốt hoạt động sản xuất kinh doanh cho ngày có hiệu Trang bị đổi trang thiết bị, đầu tư xây dựng nâng cao cung cấp sở hạ tầng để không ngừng nâng cao lực
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH KHÂU TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP, THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH KHÂU TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay