GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TỪ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU PHÒNG GIAO DỊCH VĂN THÁNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

70 29 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:50

... toàn hệ thống Ngân hàng Á Châu, cung cấp dịch vụ qua ngân hàng điện tử (home banking, phone banking, internet banking, mobile banking) c) Sơ đồ tổ chức Hình 2.2 Sơ Đồ Tổ Chức ACB_Văn Thánh Giám Đốc... kỳ hạn, tài khoản tiết kiệm - Tài khoản tiền gởi khơng kỳ hạn: gọi tiền gởi ho t kỳ, chủ tài khoản rút tiền lúc miễn tài khoản có số dư có - Tài khoản tiền gởi có kỳ hạn: Chủ tài khoản phép rút... định hướng chiến lược, kế ho ch ho t động hàng năm; đạo giám sát ho t động Ngân hàng thông qua Ban điều hành Hội đồng - Ban kiểm soát: ĐHĐCĐ bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra ho t động tài Ngân hàng;
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TỪ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU PHÒNG GIAO DỊCH VĂN THÁNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TỪ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU PHÒNG GIAO DỊCH VĂN THÁNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay