GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TỪ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU PHÒNG GIAO DỊCH VĂN THÁNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

70 6 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** LÊ BÁ HỘ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TỪ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU PHÒNG GIAO DỊCH VĂN THÁNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ………………… LÊ BÁ HỘ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TỪ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU PHÒNG GIAO DỊCH VĂN THÁNH Ngành: Quản Trị Tài Chính LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: THS TIÊU NGUYÊN THẢO Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TỪ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - PHÒNG GIAO DỊCH VĂN THÁNH”, LÊ BÁ HỘ, sinh viên khóa 34, ngành Quản Trị Tài Chính, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày _ Th.S Tiêu Nguyên Thảo Giáo Viên Hướng Dẫn Ký tên, Ngày… tháng…năm 2012 Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày…tháng…năm 2012 Ngày…tháng…năm 2012 ii LỜI CẢM ƠN Qua năm học tập trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh với kiến thức mà thầy tận tình giảng dạy, với thời gian thực tập Ngân hàng Á Châu_ PGD Văn Thánh giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tất thầy Khoa Kinh Tế hết lòng truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian học trường Tôi xin chân thành cảm ơn thầy Tiêu Ngun Thảo tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian làm luận văn Trong trình làm có gặp nhiều khó khăn, khúc mắc thầy ln hướng dẫn thật tận tình Một lần xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc anh chị Ngân hàng Á Châu_PGD Văn Thánh bảo tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành tốt luận văn Con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ba Mẹ Chị Hai, người hết lòng nuôi nấng, dạy dỗ chịu nhiều vất vả để tạo điều kiện tốt cho con, em suốt q trình học tập để con, em có ngày hôm Cảm ơn bạn bè thân thiết ln động viên, ủng hộ, góp ý để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Cuối tơi xin chân thành cảm ơn chúc sức khỏe Thầy Cơ trường Đại Học Nơng Lâm tồn thể anh chị Ngân hàng Á Châu_ PGD Văn Thành Xin chân thành cảm ơn! Thành phố HCM, ngày tháng năm 2012 Sinh Viên Lê Bá Hộ iii NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ BÁ HỘ Tháng 06 năm 2012 “Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Huy Động Vốn Từ Tiền Gửi Tiết Kiệm Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu - Phòng Giao Dịch Văn Thánh” LE BA HO June 2012 “Active Measure To Improve The Mobilization Of Capital From Savings Deposits at Asia Commercial Bank - Van Thanh Transaction Office" Đề tài tìm hiểu, phân tích hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu_PGD Văn Thánh từ năm 2009-2010 năm 2011 Qua xác định nhân tố ảnh hưởng đến định gởi tiền hộ gia đình ACB_Văn Thánh từ đưa giải pháp nhằm nâng cao hoạt động huy động vốn ngân hàng Đề tài sử dụng phương pháp thống kê mô tả để phân tích tình hình huy động vốn ngân hàng từ năm 2009-2010 năm 2011 phân tích tâm lí khách hàng Số liệu sử dụng số liệu thứ cấp từ phòng kinh doanh ACB_Văn Thánh số liệu sơ cấp điều tra ACB_Văn Thánh Dựa vào kết phân tích hoạt động huy động vốn ACB_Văn Thánh không ngừng tăng trưởng qua năm 2009-2010 năm 2011 Các yếu tố như: thu nhập, độ tuổi, nghề nghiệp, lạm phát kinh tế động lực gởi tiết kiệm …đều có ảnh hưởng định số tiền gởi tiết kiệm người dân ACB_Văn Thánh iv MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.2 Tổng quan ngân hàng 2.2.1 Giới thiệu tổng quát ngân hàng cổ phần Á Châu 2.2.2 Các sản phẩm ngân hàng Á Châu 2.2.3 Giới thiệu sơ lược Ngân hàng Á Châu – PGD Văn Thánh 10 CHƯƠNG 3:NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Cơ sở lý luận 13 3.1.1 Khái niệm huy động vốn 13 3.1.2 Khái niệm nghiệp vụ huy động vốn 13 3.1.3 Thành phần nguồn vốn ngân hàng thương mại cổ phần 13 3.1.4 Các loại tài khoản tiền gởi ngân hàng 15 3.1.5 Lãi suất huy động vốn 15 3.1.6 Vai trò huy động vốn 16 3.2 Phương pháp nghiên cứu 17 v 3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 17 3.2.2 Phương pháp phân tích 17 3.2.3 Phương pháp so sánh 17 3.2.4 Phương pháp xữ lý số liệu 18 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 19 4.1 Phân tích hoạt động kinh doanh ACB_Văn Thánh 19 4.1.1 Đánh giá hoạt động kinh doanh ACB_Văn Thánh qua năm 19 4.1.2 Phân tích tình hình thu nhập 19 4.1.3 Phân tích tình hình chi phí hoạt động 23 4.1.4 Phân tích kết hoạt động kinh doanh ACB_Văn Thánh 24 4.2 Phân tích hoạt động huy động vốn ACB_Văn Thánh 25 4.2.1 Cơ cấu nguồn vốn Ngân Hàng năm 2009-2010 năm 2011 25 4.2.2 Phân tính tình hình huy động vốn phân theo kì hạn 27 4.2.3 Phân tích tình hình huy động vốn 29 4.2.4 Phân tích tình hình huy động vốn theo loại tiền 30 4.2.5 Phân tích tình hình vốn tự huy động theo loại 32 4.3 Phân tích đánh giá khách hàng 34 4.3.1 Đánh giá sản phẩm dịch vụ huy động vốn có ngân hàng 34 4.3.2 Phân tích lí khách hàng chọn gửi tiền ACB_Văn Thánh 35 4.3.3 Phân tích việc đa dạng hóa phương pháp tiếp thị 36 4.3.4 Phân tích đánh giá thái độ phục vụ chăm sóc khách hàng 38 4.3.5 Phân tích đánh giá mức độ thuận tiện giao dịch 39 4.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tiền gửi dân cư 40 4.4.1 Ảnh hưởng thu nhập chủ hộ đến tiền gửi tiết kiệm 40 4.4.2 Ảnh hưởng độ tuổi chủ hộ đến tiền gửi tiết kiệm 41 4.4.3 Ảnh hưởng nghề nghiệp chủ hộ đến tiền gửi tiết kiệm 42 4.4.4 Động lực gửi tiền tiết kiệm chủ hộ 43 4.4.5 Ảnh hưởng lạm phát đến tiền gửi tiết kiệm hộ 43 4.5 Đề xuất số giải pháp nâng cao tiền gửi từ dân cư 44 4.5.1 Hiệu hoạt động huy động vốn 44 4.5.2 Thực tốt công tác phân tích thị trường huy động vốn 45 vi 4.5.3 Đa dạng hóa sản phẩm huy động vốn cách 46 4.5.4 Xây dựng sách tiếp cận chăm sóc khách hàng hiệu 47 4.5.5 Quản lý nguồn vốn theo phương pháp mục tiêu 48 4.5.6 Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cán 49 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 51 5.1 Kết Luận 51 5.2 Đề nghị 52 5.2.1 Kiến nghị Chính Phủ Ngân hàng Nhà Nước 52 5.2.2 Kiến nghị ngân hàng Á Châu PGD Văn Thánh 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACB Asia Commercial Bank – Ngân hàng Á Châu ACB-KH Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu-Khánh hòa DN Doanh nghiệp DV Dịch vụ NĐ Nghị định NH Ngân hàng NHNN Ngân Hàng Nhà nước NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần PGD Phòng Giao Dịch TGTT Tiền gửi toán TMCP Thương mại cổ phần TN Thu nhập TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh VNĐ Việt Nam Đồng XHCN Xã hội chủ nghĩa viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Tình Hình Kinh Doanh Của ACB_Văn Thánh 19 Bảng 4.2 Tình Hình Thu Nhập Qua Các Năm 20 Bảng 4.3 Tình Hình Thu Nhập Từ Lãi Qua Các Năm 21 Bảng 4.4 Tình Hình Thu Nhập Ngồi Lãi Qua Các Năm 22 Bảng 4.5 Tình Hình Chi Phí Hoạt Động 23 Bảng 4.6 Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh ACB_Văn Thánh 24 Bảng 4.7 Cơ Cấu Nguồn Vốn Ngân Hàng Năm 2009-2010 Năm 2011 25 Bảng 4.8 Cơ Cấu Huy Động Vốn Phân Theo Kỳ Hạn 28 Bảng 4.9 Tình Hình Huy Động Vốn theo Thành Phần Kinh Tế 30 Bảng 4.10 Tình Hình Huy Động Vốn theo Loại Tiền 31 Bảng 4.11 Tình Hình Vốn Tự Huy Động theo Loại Nguồn Vốn 33 Bảng 4.12 Lý Do Gửi Tiền Tiết Kiệm ACB_Văn Thánh 35 Bảng 4.13 Đánh Giá Khả Năng Tiếp Thị ACB _ Văn Thánh 37 Bảng 4.14 Đánh Giá Thái Độ Phục Vụ ACB_Văn Thánh 38 Bảng 4.15 Đánh Giá Mức Độ Thuận Tiện Trong Giao Dịch ACB_Văn Thánh 39 Bảng 4.16 Mối Quan Hệ Giữa Thu Nhập Chủ Hộ Tiền Gửi Tiết Kiệm 40 Bảng 4.17 Mối Quan Hệ Giữa Độ Tuổi Chủ Hộ Tiền Gửi Tiết Kiệm 41 Bảng 4.18 Mối Quan Hệ Giữa Nghề Nghiệp Chủ Hộ Gửi Tiết Kiệm 42 Bảng 4.19 Mối Quan Hệ Giữa Động Lực Gởi Tiết Kiệm Gởi Tiết Kiệm 43 Bảng 4.20 Mối Quan Hệ Giữa Lạm Phát Nền Kinh Tế Số Tiền Gửi Tiết Kiệm 44 ix khách hàng vào ngân hàng Dưới bảng đánh giá khách hàng mức độ tác động lạm phát đến lượng tiền gửi tiết kiệm họ Bảng 4.20 Mối Quan Hệ Giữa Lạm Phát Nền Kinh Tế Số Tiền Gửi Tiết Kiệm ĐVT: Triệu đồng/năm Lạm Phát Gởi tiết kiệm trung bình Số Người Tỷ lệ (%) 83,89 36 60 152,63 19 31,37 294 8,33 0 530,52 60 100 Rất ảnh hưởng Ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Không ảnh hưởng Tổng Nguồn tin: Kết điều tra Qua điều tra ta thấy tất khách hàng điều cho lạm phát có ảnh hưởng đến số tiền gửi tiết kiệm, có đến 36 người tổng 60 phiếu điều tra chiếm 60% cho lạm phát ảnh hưởng đến số tiền gửi tiết kiệm Mọi người tiêu nhiều đòi hỏi phải giữ lượng tiền lớn làm cho số tiền gửi tiết kiệm trung bình họ thấp khoảng 76,67 triệu đồng Số người cho lạm phát ảnh hưởng chiếm cao 19 người chiếm tỷ lệ 31,67% số người cho lạm phát ảnh hưởng nhỏ có người chiếm 8,33% Như thấy tác động lạm phát đến tiền gửi chủ hộ vào ngân hàng lớn 4.5 Đề xuất số giải pháp nâng cao tiền gửi từ dân cư Ngân hàng Thương mại cổ phần ACB_Văn Thánh 4.5.1 Hiệu hoạt động huy động vốn Hiệu huy động vốn thể nội dung sau: - Lượng vốn huy động tăng trưởng cao hàng năm, tốc độ tăng trưởng trì tăng dần theo mục tiêu định Theo kế hoạch huy động vốn phải thực thành công, mức vốn đạt phải vượt mức kế hoạch - Chi phí cho việc huy động vốn phải mức chấp nhận được, lãi suất huy động phải xác định dựa mối quan hệ với lãi suất cho vay để người vay vốn chấp nhận lãi vay PGD có lợi nhuận 44 - Chất lượng nguồn vốn huy động phải đảm bảo, mang tính chất : hợp pháp, ổn định, lâu dài…để đảm bảo hiệu cho hoạt động khác ngân hàng - Cơ cấu nguồn vốn phải hợp lý theo mục tiêu, chiến lược huy động vốn mà ngân hàng đề Sự hợp lý cấu nguồn điều kiện để PGD có sở thực hiện, triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh theo chiều hướng có lợi Xuất phát từ việc phân tích hoạt động kinh doanh, kết huy động vốn kết điều tra khách hàng gửi tiền PGD Văn Thánh, xin mạnh dạn đưa số đề xuất nhỏ nhằm nâng cao hiệu huy động vốn cho ngân hàng sau: 4.5.2 Thực tốt công tác phân tích thị trường huy động vốn Thị trường huy động vốn thị trường có cạnh tranh gay gắt ngân hàng tổ chức tài khác Trước phát triển triển khai sản phầm huy động vốn mới, ngân hàng phải tiến hành cơng tác phân tích thị trường huy động vốn Phân tích thị trường huy động vốn phân tích mơi trường hoạt động ngân hàng nhằm xác định nhu cầu thị trường, sản phẩm huy động vốn đối thủ cạnh tranh để thay đổi phương hướng hoạt động ngân hàng cho phù hợp với biến đổi thị trường Đối với PGD Văn Thánh, địa bàn quận Bình Thạnh thị trường hoạt động phòng, thị trường mà ngân hàng cần phải phân tích kỹ để hoạt động tốt Việc phân tích thị trường ln ngân hàng quan tâm thực hiện, nhiên để phân tích có hiệu tơi xin đề xuất hướng phân tích sau : Nghiên cứu cầu thị trường: Tức phân tích quy mơ cấu vận động thị trường để xác định tiềm thị trường ngân hàng, từ có sở để định sản phẩm Đây việc nghiên cứu tập tính, thói quen, nhu cầu khách hàng sản phẩm huy động vốn khách hàng Ngân hàng tiến hành cơng việc cách điều tra nhu cầu khách hàng địa bàn, phân loại khách hàng thành nhóm đánh giá nhằm tìm nhóm khách hàng có triển vọng loại sản phẩm huy động vốn PGD Ngân hàng cần phải đặc biệt ý tới khách hàng truyền thống mặt: thay đổi nhu 45 cầu, thay đổi số lượng khách hàng….để có sở dự báo nhu cầu tương lai phát triển sản phẩm phù hợp Nghiên cứu cung (khả thích ứng cầu): Đây việc nghiên cứu khả cung ứng loại sản phẩm huy động vốn ngân hàng khả cung ứng đối thủ cạnh tranh Trước hết khả cung ứng loại sản phẩm huy động vốn ngân hàng : sản phẩm huy động vốn PGD sản phẩm Ngân hàng Á Châu, số lượng đa dạng, thu hút nhiều khách hàng Đặc biệt huy động tiết kiệm, ngân hàng có hình thức huy động “ Tiết kiệm dự thưởng” hấp dẫn khách hàng song triển khai, không thường xuyên năm Bên cạnh đó, cạnh tranh sản phẩm huy động vốn ngân hàng địa bàn gay gắt Một số ngân hàng đưa hình thức tiết kiệm dự thưởng, tặng quà (như Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng TechcomBank…) để cạnh tranh lơi kéo khách hàng gửi tiền Để hấp dẫn thu hút khách hàng thường xuyên PGD cần có kế hoạch phát triển sản phẩm cho riêng dựa phân tích cầu cung sản phẩm ngân hàng, ưu ngân hàng địa bàn trình lên Ngân hàng Á Châu xem xét 4.5.3 Đa dạng hóa sản phẩm huy động vốn cách gia tăng tiện ích tính chất Để tăng cường thu hút vốn, ngân hàng cần phải đa dạng hoá sản phẩm huy động vốn nhằm hấp dẫn thoả mãn nhu cầu khách hàng lựa chọn sản phẩm gửi tiền Mỗi loại sản phầm huy động vốn có tính chất hình thức riêng, phù hợp với nhu cầu nhóm khách hàng Đồng thời, lượng khách hàng nhóm khác Vì sản phẩm huy động đa dạng, lạ đem lại lợi ích cao cho khách hàng có có khả nhiều nhóm khách hàng chọn lựa, làm cho lượng vốn huy động ngân hàng tăng lên số lượng lẫn chủng loại Các sản phẩm ngân hàng nói riêng sản phẩm huy động vốn nói chung dễ bắt chước Hiện tất ngân hàng địa bàn TP.HCM có sản phẩm huy động vốn có chất giống như: tiền gửi toán, tiền gửi kì hạn, tiết kiệm…Để thu hút khách hàng, ngân hàng thêm vào sản phẩm truyền thống tính chất, đặc điểm, tiện ích nhằm tạo nét riêng độc đáo Việc đa dạng hoá sản phẩm ngân hàng 46 thương mại cổ phần Á Châu_PGD Văn Thánh dựa việc làm Tơi xin đề xuất số ý tưởng sản phầm huy động vốn cho ngân hàng sau: Tăng cường tiện ích cho tiền gửi tốn thẻ ATM: - Triển khai dịch vụ toán hoá đơn điện thoại, internet qua tài khoản, thẻ ATM cho khách hàng Đề thực dịch vụ này, PGD cần kí hợp đồng với công ty viễn thông - Dịch vụ đầu tư tự động với khách hàng có số dư tiền gởi giao dịch lớn Khách hàng yêu cầu PGD đầu tư theo ý Tạo linh hoạt, thuận tiện cho khách hàng sử dụng hình thức tiền gửi tiết kiệm truyền thống: Sự đa dạng mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng tạo nhiều hội lựa chọn cho khách hàng Để khách hàng thoải mái lựa chọn kỳ hạn phù hợp với mình, ngân hàng nên tạo điều kiện cho khách hàng chuyển đổi kỳ hạn dễ dàng hơn, cho phép khách hàng rút gốc phần cần thiết; phát triển sản phẩm “ Tiết kiệm gắn với Bảo hiểm Nhân thọ” khuyến khích khách hàng gửi tiền nhiều Phát triển loại sản phẩm tiền gửi theo đối tượng gửi tiền dựa phân loại thu nhập, tuổi tác, giới tính Việc thực giải pháp tốn nhiều chi phí thời gian song tạo sức hấp dẫn, tạo điểm nhấn loạt sản phẩm huy động vốn đa dạng ngân hàng Chẳng hạn: vào dịp kỉ niệm ngày phụ nữ (20-10, 8-3), PGD triển khai loại sản phẩm tiền gửi tiết kiệm kết hợp với việc tặng quà khuyến mại, dự thưởng dành riêng cho phụ nữ với tiện ích hấp dẫn 4.5.4 Xây dựng sách tiếp cận chăm sóc khách hàng hiệu Khi tiến hành đa dạng hoá sản phẩm huy động vốn, PGD cần phải đồng thời xây dựng sách tiếp cận chăm sóc khách hàng hiệu Đây cơng việc có ý nghĩa định tới thành cơng chiến lược huy động vốn, có tác dụng lâu dài hoạt động huy động vốn ngân hàng Dựa việc phân nhóm khách hàng, phân tích nhu cầu, đặc điểm khách hàng ngân hàng xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng hợp lý Khi tung sản phẩm huy động vốn điều quan trọng phải có chương trình tun truyền, quảng cáo ấn tượng để 47 khách hàng biết tham gia Không quảng cáo sản phẩm phương tiện thông tin đại chúng mà cần phải gửi tờ rơi đến tận tay khách hàng, để họ tìm hiểu kĩ sản phẩm ngân hàng Bên cạnh đó, PGD ln phải có phận hỗ trợ nhằm giải đáp thắc mắc khách hàng sản phẩm, truyền đạt sâu thơng tin sản phẩm để kích thích nhu cầu khách hàng Việc chăm sóc khách hàng sau cung cấp sản phẩm quan trọng Nó làm cho khách hàng có ấn tượng tốt chu đáo chuyên nghiệp ngân hàng, góp phần tạo lượng khách hàng truyền thống đông đảo cho ngân hàng tương lai Tuy nhiên công việc chưa ý mức không PGD mà nhiều ngân hàng Việt Nam Nguyên nhân họ chưa ý thức tầm quan trọng việc làm hoạt động Marketing ngân hàng phần lượng khách hàng ngân hàng đông Tôi xin nêu vài gợi ý nhỏ cho việc chăm sóc khách hàng cho ngân hàng: - Cuối đợt trả lãi gốc cho khách hàng, ngân hàng nên có thư cảm ơn tới khách hàng Vào dịp lễ Tết, ngân hàng nên gửi thiệp chúc mừng tới khách hàng truyền thống, khách hàng có lượng tiền gửi lớn…Những việc làm nhỏ lại có tác dụng lớn việc giữ chân khách hàng - Mỗi triển khai đợt huy động vốn mới, sản phẩm mới…ngân hàng nên có tuyên truyền rộng rãi khơng trụ sở, phòng giao dịch mà nên đăng báo, phát tờ rơi tới tay khách hàng Bên cạnh việc điều tra thăm dò ý kiến khách hàng sản phẩm, dịch vụ điều nên làm (có thể phát bảng câu hỏi đến tận tay khách hàng quầy giao dịch để khách hàng điền vào) - Ngoài đợt triển khai huy động vốn “ Tiết kiệm dự thưởng” ngân hàng tặng quà khách hàng cá nhân, tổ chức tùy theo lượng tiền gửi Những việc làm nhỏ lại có tác dụng lớn việc giữ chân khách hàng thể quan tâm ngân hàng khách hàng Để làm việc ngân hàng nên đẩy mạnh hoạt động phận marketing 4.5.5 Quản lý nguồn vốn theo phương pháp mục tiêu Để huy động vốn hiệu quả, ngân hàng cần có phương pháp quản lý nguồn vốn hợp lý Cụ thể quản lý nguồn vốn mặt : Cơ cấu nguồn vốn thời kì 48 mối quan hệ thành phần, chi phí huy động vốn, tính khoản khoản nợ Quản lí quy mơ, cấu nguồn vốn ngân hàng: bao gồm nội dung sau: Thống kê đầy đủ, kịp thời thay đổi loại nguồn, tốc độ quay vòng loại, so sánh tốc độ tăng trưởng nguồn qua năm để thấy thay đổi, từ tìm nguyên nhân để có điều chỉnh kịp thời - Phân tích kĩ lưỡng nhân tố gắn liền với thay đổi - Lập kế hoạch nguồn cho giai đoạn phù hợp với yêu cầu mục tiêu sử dụng nguồn Quản lý chi phí huy động vốn : bao gồm quản lý lãi suất huy động vốn chi phí huy động vốn phi lãi suất Quản lý lãi suất huy động vốn xác định lãi suất chi trả phù hợp cho loại nguồn, đồng thời xác định khả chi trả lãi ngân hàng cho khách hàng mối quan hệ với lãi thu từ hoạt động cho vay Bên cạnh đó, ngân hàng cần xác định chi phí phi lãi suất cần thiết triển khai kế hoạch huy động vốn, làm để sử dụng chi phí có hiệu mà tiết kiệm cho ngân hàng Quản lý tính khoản của khoản nợ (vốn huy động): Đây việc xác định kì hạn nguồn phù hợp với yêu cầu kì hạn sử dụng đồng thời tạo ổn định nguồn Ngân hàng nên nghiên cứu phát triển sản phẩm có kì hạn mới, sản phẩm dễ chuyển đổi kì hạn thoả mãn nhu cầu khách hàng 4.5.6 Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cán Yếu tố người yếu tố quan trọng suốt trình hoạt động ngân hàng Bởi tất chiến lược huy động vốn, biện pháp nâng cao sức huy động vốn lập thực Sự thành công của chúng phụ thuộc lớn vào khả năng, trình độ người Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cơng việc nên làm thường xun có tác dụng vừa phát triển trình độ nghiệp vụ vừa nâng cao khả sáng tạo nhân viên để thích ứng tốt với điều kiện Trong trình đào tạo ngân hàng nên ý đến hai vấn đề sau: Nâng cao kĩ nghiệp vụ cho giao dịch viên: Vai trò giao dịch viên quan trọng, hình ảnh đánh giá khách hàng ngân hàng Do cần nâng cao ý thức tác phong nghiệp vụ giao tiếp đội ngũ giao dịch viên 49 việc đào tạo nghiệp vụ: Thuê chuyên gia Marketing, tiếp xúc khách hàng, đào tạo kĩ xử lý tình Bên cạnh cần có chế độ khen thưởng nhân viên giao dịch hợp lý để khuyến khích tinh thần làm việc họ Cử cán nguồn vốn học thêm khoá ngắn dài hạn huy động vốn, marketing…để họ có thêm kiến thức cập nhật thông tin sản phẩm phương pháp huy động vốn ngân hàng giới để từ xây dựng sách huy động vốn hiệu 50 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết Luận Mặc dù năm qua hoạt động huy động vốn gặp nhiều khó khăn tình hình biến đổi chung kinh tế giới nước với xuất nhiều ngân hàng thương mại cổ phần khác địa bàn Quận hoạt động huy động vốn ACB_Văn Thánh có tăng trưởng ổn định cấu nguồn vốn vốn huy động ln đóng vai trò chủ đạo qua năm Với tình hình quy mô hoạt động PGD ngày mở rộng điều kiện khách quan phát triển kinh tế Quận, đời sống ngày cải thiện ổn định, tận dụng ưu ngân hàng có tên tuổi Việt Nam nên gia tăng nguồn huy động vốn tất yếu, thấy hoạt động huy động vốn mạnh ngân hàng Là Ngân hàng Thương mại Cổ phần nằm địa bàn thành phố có vị trí thuận lợi nhiều khu du lịch tiếng cấu kinh tế CN-DV PGD chưa trọng đến đối tượng khách hàng doanh nghiệp, công ty người dân địa bàn khác TP.HCM Nguồn huy động vốn chủ yếu ngân hàng từ dân cư, nguồn tiền gửi huy động qua năm chủ yếu tiền gửi ngắn hạn tổng tiền gửi có kì hạn Thực tế phản ánh nguồn tiền gửi đóng vai trò tổng huy động vốn, để có ổn định việc sử dụng nguồn vốn cho hoạt động cho vay PGD nên trọng thu hút vốn huy động trung dài hạn nhiều Là đơn vị hệ thống ACB_VN nên PGD, thương hiệu uy tín ACB biết đến rộng rãi đặc điểm thuận lợi ngân hàng hoạt động quảng bá hình ảnh thương hiệu đến khách hàng Mặt khác, phổ biến thương hiệu ACB hội sở làm cho ngân hàng khơng sáng tạo xây 51 dựng hình ảnh riêng cho PGD, khách hàng chưa biết nhiều đặc trưng ngân hàng gì, bên cạnh ngân hàng cần phải cải thiện nâng cao chương trình khuyến mãi, hồn thiện chất lượng phục vụ đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, mở rộng mạng lưới kênh phân phối để thu hút nhiều nguồn vốn sở để cạnh tranh với hệ thống ngân hàng khác địa bàn 5.2 Đề nghị 5.2.1 Kiến nghị Chính Phủ Ngân hàng Nhà Nước a) Đối với Chính phủ: Ổn định môi trường pháp lý : Môi trường hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam bước hoàn thiện, tạo điều kiện cho ngân hàng hoạt động tốt song nhiều bất cập như: cạnh tranh chưa lành mạnh ngân hàng quốc doanh ngân hàng cổ phần, nhiều văn pháp lý hoạt động ngân hàng chưa đầy đủ cụ thể gây khó khăn cho ngân hàng Vì Đề nghị Quốc Hội Chính phủ tiếp tục đạo việc xây dựng, chỉnh sửa bổ sung Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng theo hướng quy định rõ quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm Ngân hàng thưong mại, đồng thời có sách thúc đẩy mở rộng phát triển hoạt động ngân hàng hơn, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế đất nước Ổn định môi trường kinh tế: Mơi trường kinh tế có ổn định, hoạt động sản suất kinh doanh doanh nghiệp thuận lợi lợi nhuận lớn đem lại thu nhập cao cho cá nhân doanh nghiệp Từ tiền tích luỹ cá nhân doanh nghiệp tăng lên, kích thích họ gửi tiền vào ngân hàng để tăng thêm thu nhập Như hoạt động huy động vốn ngân hàng có điều kiện mở rộng phát triển Để ổn định môi trường kinh tế Nhà nước phải có sách phát triển kinh tế đắn, tạo điều kiện cho ngành nghề hợp pháp phát triển, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho tổ chức kinh tế, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, mở cửa thu hút đầu tư nước b) Đối với Ngân hàng Nhà nước(NHNN): Ngân hàng Nhà nước ngân hàng ngân hàng, định hành động NHNN ảnh hưởng đến toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam Trong năm qua NHNN tích cực điều chỉnh ban hành nhiều sách ngân 52 hàng nhằm thúc đẩy phát triển hệ thống ngân hàng nước Tuy nhiên, trước thay đổi kinh tế nước giới, NHNN cần có nhiều điều chỉnh hỗ trợ ngân hàng thương mại để hệ thống ngân hàng Việt Nam vững mạnh hơn, chẳng hạn : thực giảm toán tiền mặt, tăng toán qua ngân hàng để ngân hàng huy động nhiều vốn hơn; điều chỉnh lãi suất chiết khấu thích hợp để hỗ trợ vốn cho ngân hàng thương mại họ gặp khó khăn vốn… 5.2.2 Kiến nghị ngân hàng Á Châu PGD Văn Thánh a) Đối với ngân hàng Á Châu Để tăng cường huy động vốn, Ngân hàng Á Châu cần xây dựng sách huy động vốn cụ thể phù hợp với tình hình thị trường huy động vốn Trong đó, Ngân hàng nên đưa nhiều kỳ hạn huy động kèm theo chương trình khuyến hấp dẫn để tăng cao khả cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần khác Bên cạnh đó, Ngân hàng nên khuyến khích chi nhánh, phòng giao dịch tự xây dựng thực chương trình huy động vốn riêng nhằm phát huy cao chủ động đơn vị trình hoạt động kinh doanh Khi đơn vị gặp khó khăn ngân hàng nên dùng nhiều biện pháp hỗ trợ khác biện pháp cấp vốn trực tiếp Về nhân sự, Ngân hàng Á Châu nên thường xuyên tổ chức khoá đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ, kĩ làm việc cho cán chi nhánh, phòng giao dịch Ngồi ra, mối liên hệ chi nhánh, phòng giao dịch cần thúc đẩy hơn, để đơn vị có điều kiện giúp thực hoạt động kinh doanh có hiệu b) Đối với phòng giao dịch Văn Thánh Hiện nay, để thực mục tiêu NHTMCP thu hút vốn hàng đầu địa bàn Quận ACB_Văn Thánh cần phải nỗ lực tất hoạt động Để đạt mục tiêu PGD nên phát huy mạnh có cải thiện điểm yếu, kết hợp yếu tố sẵn có để nâng cao hoạt động huy động vốn Cùng với việc mở rộng quy mô hoạt động nâng cao chất lượng phục vụ giao dịch viên nhân viên khách hàng nhân tố định đánh giá khách hàng mặt ngân hàng việc tạo mối thiện cảm lâu dài 53 khách hàng Tiếp thị hình ảnh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, động hiệu đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền gửi cho khách hàng người bạn thân thiết nhà, song song ngân hàng nên có chiến lược chủ động tiếp cận rộng rãi với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thành phố nhằm thu hút nguồn tiền gửi toán từ thành phần Tăng cường đầu tư xây dựng sở vật chất nhanh chóng đại hóa cơng nghệ ngân hàng để theo kịp trình độ phát triển khu vực giới Mở rộng mạng lưới hoạt động nhằm gia tăng thị phần nâng cao vị thị trường Chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực số lượng chất lượng định hướng vào khách hàng Đẩy mạnh cơng tác đa dạng hóa sản phẩm hoạt động tiếp thị quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng cải tiến phát triển sản phẩm mới, mở rộng mạng lưới phân phối đến quận lân cận thành phố để khách hàng lựa chọn loại hình gửi tiết kiệm phù hợp với Bên cạnh đó, PGD nên có hỗ trợ tạo mối quan hệ thân thiết đối khách hàng có mối quan hệ thường xuyên với ngân hàng khách hàng gửi tiền với giá trị lớn nhằm gìn giữ mối quan hệ lâu dài Thu hút nhiều tiền gửi tiết kiệm mục tiêu hàng đầu tất ngân hàng kiểm sốt tốt chi phí, cắt giảm khoản chi phí khơng cần thiết nhằm nâng cao lợi nhuận cho ngân hàng, tích cực tìm kiếm nguồn vốn tiềm năng.Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Á Châu_PGD Văn Thánh thu hút nguồn vốn huy động trước hết phục vụ cho hoạt động kinh doanh mình, thu hút nhiều vốn từ nguồn xã hội chứng minh lớn mạnh uy tín chất lượng hoạt động đạt mục tiêu: “Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Á Châu_PGD Văn Thánh lựa chọn hàng đầu, người bạn thân thiết nhà” 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Tấn Bình, 2000 Phân tích hoạt động doanh nghiệp Nhà Xuất Bản ĐH Quốc Gia TP.HCM 388 trang Nguyễn Đăng Dờn, 2000 Tín dụng ngân hàng Nhà xuất Thống kê, Việt Nam Hồng Cơng Gia Khánh, 2005 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Khoa Kinh tế, Bộ môn Tài Chính ngân hàng, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh Lê Văn Tư, 1999 Tiền tệ tín dụng ngân hàng Nhà Xuất Bản Thống Kê Ngân hàng Á Châu, 2011 Báo cáo bạch ACB - Việt Nam PGD_Văn Thánh, 2011 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm Lã Thị Anh Thư, 2006 Phân tích tình hình huy động vốn cho vay Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – Sở Giao Dịch II Luận văn tốt nghiệp, Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, 2006 Nguyễn Thị Thúy Hằng, 2006 Phân tích tình hình huy động vốn số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao nguồn huy động vốn người dân ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Thủ Đức Luận văn tốt nghiệp, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh, 2006 55 PHỤ LỤC Phần 1: Nội dung buổi trò chuyện với nhóm khách hàng đến gửi tiền phòng giao dịch Văn Thánh Trong buổi trò chuyện, khách hàng có điểm chung nói đến yếu tố tác động đến tiền gửi họ Ngân hàng: Uy tín Ngân hàng Có nhiều khuyến Thu nhập chủ hộ Thái độ nhân viên phục vụ tốt Tác động lạm phát …………………………… Đây sở để đặt câu hỏi khảo sát khách hàng gửi tiền ngân hàng Phần 2: Phiếu khảo sát khách hàng Kính chào Ơng/Bà! Tôi tên Lê Bá Hộ, sinh viên khoa Kinh Tế - Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Hiện thực đề tài “Giải pháp nhằm nâng cao hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACB – phòng giao dịch Văn Thánh” Được giới thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACB – phòng giao dịch Văn Thánh, cam đoan việc khảo sát nhằm phục vụ cho việc thực đề tài tốt nghiệp tơi khơng dùng cho mục đích khác Rất mong giúp đỡ Ông/Bà A/ Thông tin người vấn : Họ tên:………………………… ………:… Tuổi …… Giới tính ……………… Địa liên hệ:……………………………………………………………………… Trình độ văn hóa :………………………………Số điện thoại…………………… B/ Thơng tin gia đình: 1.Trong gia đình anh/chị người định gửi tiền vào ngân hàng? a) Chồng b) Vợ c) Người khác( ghi rõ)…… 56 Thu nhập /năm gia đình……………………………(triệu đồng) 3.Nghề nghiệp gia đình anh/chị là? a) Làm cơng ăn lương b) Kinh doanh tự Gia đình anh/chị có người sống phụ thuộc vào anh/chị? người 5.Tổng số tiền anh/chị gửi tiết kiệm/năm bao nhiêu? .(triệu đồng) Khoảng cách từ nhà anh/chị đến ngân hàng khoảng ……….km ? Động lực để anh/chị gửi tiết kiệm ngân hàng mà không đầu tư vào khoản khác là? a) Đảm bảo an toàn tiền gửi b) Sinh lợi lãi suất Tình hình lạm phát có ảnh hưởng đến tiền gửi anh/chị không? a) Rất ảnh hưởng b) Ảnh hưởng c) Ít ảnh hưởng d) Khơng ảnh hưởng C/ Thơng tin ngân hàng Vì anh/chị lại chọn gửi tiền ACB_Văn Thánh? a) Uy tín thương hiệu b) Ngân hàng gần nhà c) Chất lượng dịch vụ tốt d) Do thói quen e) Có nhiều chương trình khuyến f) Lý khác Anh chị gửi tiết kiệm lần thứ ACB_Văn Thánh? .lần Các chương trình khuyến có tác động đến định gửi tiền anh/chị khơng a) Có b) Khơng Nếu có anh chị thấy chương trình khuyến ACB hấp dẫn nhất? 57 a) Ngày vàng ACB b) Chứng huy động vàng c) Xuân Phát tài d) Khác…………… Khi đến ngày lễ Ngân hàng có phần quà tặng cho khách hàng thân thiết a) Nhân viên NH mang quà đến tận nhà để tặng b) Anh chị phải đến NH để nhận quà c) Tùy q Anh chị biết thơng tin khuyến ngân hàng thông qua: a) Quảng cáo NH b) Bạn bè,người thân c) Khác Nếu biết qua quảng cáo thơng qua phương tiện nào? a)Thông báo nhân viên NH b) Băng rôn c) Báo đài d)Tờ rơi Anh chị đánh nổ lực tiếp thị ACB_Văn Thánh? a)Rất nỗ lực tiếp thị b) Nỗ lực tiếp thị c) Bình thường d) Khơng có Anh/chị đánh giá thái độ phục vụ nhân viên PGD_Văn Thánh nào? a) Rất tốt b) Tốt c) Tạm d) Khơng vui vẻ nhiệt tình Mức độ thuận tiện giao dịch PGD_Văn Thánh nào? a) Rất nhanh gọn b) Nhanh c) Tạm d) Mất nhiều thời gian Nếu lựa chọn anh/chị có gửi tiền lại ACB_Văn Thánh tương lai khơng? a) Có b) Khơng 10 Anh/chị giới thiệu với người thân, bạn bè ngân hàng ACB_Văn Thánh ( sách ưu đãi, lãi suất, thái độ phục vụ nhân viên ) a) Có b) Không 58 ... toàn hệ thống Ngân hàng Á Châu, cung cấp dịch vụ qua ngân hàng điện tử (home banking, phone banking, internet banking, mobile banking) c) Sơ đồ tổ chức Hình 2.2 Sơ Đồ Tổ Chức ACB_Văn Thánh Giám Đốc... kỳ hạn, tài khoản tiết kiệm - Tài khoản tiền gởi khơng kỳ hạn: gọi tiền gởi ho t kỳ, chủ tài khoản rút tiền lúc miễn tài khoản có số dư có - Tài khoản tiền gởi có kỳ hạn: Chủ tài khoản phép rút... định hướng chiến lược, kế ho ch ho t động hàng năm; đạo giám sát ho t động Ngân hàng thông qua Ban điều hành Hội đồng - Ban kiểm soát: ĐHĐCĐ bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra ho t động tài Ngân hàng;
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TỪ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU PHÒNG GIAO DỊCH VĂN THÁNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TỪ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU PHÒNG GIAO DỊCH VĂN THÁNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay