GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG CHI NHÁNH SÀI GÒN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

83 4 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ LAI HỒNG TÚ GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG CHI NHÁNH SÀI GÒN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 11/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ LAI HỒNG TÚ GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG CHI NHÁNH SÀI GỊN Giáo viên hướng dẫn: TS PHẠM THANH BÌNH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 11/2011   Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Gải pháp ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Kiên Long Chi nhánh Sài Gòn ” LAI HỒNG TÚ, sinh viên khóa 34, ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ PHẠM THANH BÌNH Người hướng dẫn, Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày Ngày   tháng năm tháng năm LỜI CẢM ƠN Lời xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ba, Mẹ - người sinh thành, nuôi nấng, dạy bảo để có ngày hơm nay, xin gửi lời cảm ơn đến Ông, Bà – người luôn động viên, giúp đỡ mặt vật chất lẫn tinh thần suốt trình học tập Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ chí Minh, q thầy, q người tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho em suốt khoảng thời gian ngồi giảng đường đại học Đặc biệt, em xin cảm ơn Thầy Phạm Thanh Bình dành nhiều thời gian theo dõi hướng dẫn em suốt trình thực luận văn Thông qua luận văn xin gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Sài Gòn, đặc biệt anh, chị Phòng giao dịch Tân Bình tận tình giúp đỡ tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn đến tất bạn bè tôi, người đồng hành, giúp đỡ động viên nhiều quảng đời sinh viên Cuối xin gửi lời chúc sức khỏe đến q thầy cơ, bạn bè người bên cạnh tôi, chúc Ngân hàng TMCP Kiên Long Chi nhánh Sài Gòn ngày lớn mạnh, chúc anh, chị Phòng giao dịch Tân Bình ngày thành cơng, chúc thị trường tài Việt Nam ngày phát triển Do hạn chế mặt thời gian kinh nghiệm thực tiễn nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu xót Kính mong q thầy cơ, bạn bè q ngân hàng đóng góp thêm ý kiến để luận văn hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, Tháng 11/2011 Lai Hồng Tú   NỘI DUNG TĨM TẮT LAI HOÀNG TÚ Tháng 11 năm 2011 “Giải pháp ngăn ngừa hạn chế rủi ro ngân hàng TMCP Kiên Long Chi nhánh Sài Gòn” LAI HOANG TU December 2011 “Measures to prevent and limit credit risk in Kienlong Bank Sai Gon branch” Khóa luận nghiên cứu sơ tình hình hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Sài Gòn Phân tích tình hình hoạt động tín dụng chi nhánh góc độ rủi ro, xác định nhân tố gây rủi ro đề xuất biện pháp để ngân hàng kiểm sốt rủi ro tín dụng chặt chẽ Để thực điều đó, khóa luận phân tích tiêu tài chủ yếu Chi nhánh như: nợ hạn, tình hình dư nợ cho vay,doanh số thu nợ, tình hình nợ xấu … qua năm Thơng qua trình cho thấy tỷ lệ nợ hạn Chi nhánh không cao biến thiên cách ngẫu nhiên, không theo quy luật điều chứng tỏ rủi ro tín dụng không bị ảnh hưởng yếu tố định theo thời gian mà chịu chi phối nhiều yếu tố như: đạo đức khách hàng, trình độ thẩm định cán tín dụng, quy trình quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng chưa chặt chẽ…Tuy nhiên, hoàn cảnh thị trường tài nước ta khơng ngừng phát triển hồn thiện, để đứng vững thị trường tài ngân hàng thiết phải có biện pháp quản lý rủi ro thống hiệu Bên cạnh đó, ngân hàng việc giảm thiểu rủi ro hoạt động mà xác giảm thiểu rủi ro tín dụng điều cần thiết, giúp hoạt động tín dụng nói riêng hoạt động ngân hàng nói chung đạt hiệu cao hơn, ngồi giúp thị trường tài nước trở nên vững tạo niềm tin cho giới đầu tư nước, thúc đẩy kinh tế ngày phát triển Đứng trước đòi hỏi đó, tơi thực đề tài “Giải pháp nhằm ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kiên Long Chi nhánh Sài Gòn” Qua q trình nghiên cứu thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng tơi xin đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro Ngân hàng sau: - Đào tạo, nâng cao trình độ kỹ nhân viên tín dụng - Xây dựng sách tín dụng hiệu   - Nâng cao công tác kiểm tra nội - Giám sát quản lý sau vay - Xây dựng hệ thống thông tin QTRRTD nội - Phân tán rủi ro tín dụng - Áp dụng tiêu chuẩn an tồn vốn quốc tế Basel II Với giải pháp mong giúp đỡ cho Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Sài Gòn nói riêng hệ thống ngân hàng thương mại nói chung đảm bảo an tồn hoạt động tín dụng, tránh rủi ro ngồi ý muốn xảy làm ảnh hưởng xấu đến ngân hàng   MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Kiên Long 2.1.1 Sơ lược Ngân hàng TMCP Kiên Long 2.1.2 Sản phẩm dịch vụ 2.1.3 Thành tựu đạt 2.1.4 Sơ đồ tổ chức, chức nhiệm vụ phòng ban 2.1.5 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Kiên Long- Chi nhánh Sài Gòn 12 2.1.6 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Kiên Long thời gian tới 14 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Cơ sở lý luận 16 3.1.1 Khái quát ngân hàng thương mại 16 3.1.2 Khái niệm hoạt động tín dụng ngân hàng 18 3.1.3 Tổng quan rủi ro tín dụng ngân hàng 21 3.1.4 Phân loại rủi ro tín dụng 22 3.1.5 Quản trị rủi ro tín dụng 23 3.1.6 Một số phương pháp quản lý, đánh giá rủi ro tín dụng 25 3.2 Phương pháp nghiên cứu 30 3.2.1 Phương pháp thu thập xử lý liệu thứ cấp 30 v    3.2.2 Phương pháp so sánh 30 3.2.3 Phân tích định tính kết hợp với định lượng 31 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Kiên Long-Chi nhánh Sài Gòn 33 4.1.1 Hoạt động huy động vốn 33 4.1.2 Hoạt động sử dụng vốn 37 4.2 Thực trạng tình hình rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kiên Long 45 4.2.1 Đánh giá rủi ro tín dụng 45 4.2.2 Phân loại nợ hạn 50 4.3 Phân tích nguyên nhân gây rủi ro tín dụng NH TMCP Kiên Long- Chi Nhánh Sài Gòn 51 4.3.1 Nguyên nhân khách quan 51 4.3.2 Nguyên nhân chủ quan 54 4.4 Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kiên Long Chi nhánh Sài Gòn 58 4.4.1 Đào tạo, nâng cao trình độ kỹ nhân viên tín dụng 58 4.4.2 Xây dựng sách tín dụng hiệu 58 4.4.3 Nâng cao công tác kiểm tra nội 59 4.4.4 Giám sát quản lý sau cho vay 60 4.4.5 Xây dựng hệ thống thông tin QTRRTD nội 60 4.4.6 Phân tán rủi ro tín dụng 61 4.4.7 Áp dụng tiêu chuẩn an toàn vốn quốc tế Basel II 62 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 5.1 Kết luận 66 5.2 Kiến nghị 67 5.2.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 67 5.2.2 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước 69 5.2.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Kiên Long 70 5.2.4 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Kiên Long Chi nhánh Sài Gòn 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 vi    DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBTD Cán tín dụng CP Cổ phần DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNTN Doanh nghiệp tư nhân ĐVT Đơn vị tính Kienlong Bank Ngân Hàng TMCP Kiên Long NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng SXKD Sản xuất, kinh doanh TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn TP Thành phố vii    DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 : Chỉ tiêu tài chủ yếu Kienlong Bank giai đoạn 2011-2015 15 Bảng 4.1: Tình huy động vốn tăng trưởng vốn điều lệ .33 Bảng 4.2: Vốn huy động theo kênh .35 Bảng 4.3: Dư nợ cho vay qua năm 37 Bảng 4.4: Tình hình dư nợ theo mục đích vay 38 Bảng 4.5: Tình hình dư nợ tín dụng theo thời gian .40 Bảng 4.6: Tình hình phân loại nợ theo nội tệ ngoại tệ .42 Bảng 4.7: Tình hình dư nợ tín dụng theo thành phần kinh tế 43 Bảng 4.8: Tình hình thu nhập, chi phí, lợi nhuận trước thuế 44 Bảng 4.9: Bảng tiêu LDR qua năm 45 Bảng 4.10: Doanh số thu nợ 47 Bảng 4.11: Tình hình nợ xấu qua năm 48 Bảng 4.12: Hệ số rủi ro tín dụng qua năm 49 Bảng 4.12: Tình hình phân loại nợ 50 Bảng 4.13 Hệ số an toàn vốn NH TMCP Kiên Long qua năm .63 viii    Châu đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ lĩnh vực hợp tác khác 4.4 Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kiên Long Chi nhánh Sài Gòn 4.4.1 Đào tạo, nâng cao trình độ kỹ nhân viên tín dụng Trong tất tổ chức kinh tế, tất hoạt động kinh doanh yếu tố người yếu tố quan yếu tố đánh giá cao quản trị gia khắp giới Đặc biệt, hoạt động tín dụng yếu tố lực cán tín dụng lại có giá trị hết Khơng có cán tín dụng giỏi để đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp kết khơng có ý nghĩa thiếu độ tin cậy Kết phân tích tín dụng, đánh giá khách hàng khơng phụ thuộc vào sách quản trị, hệ thơng thơng tin thu thập mà phụ thuộc vào trình tổ chức thực Trình độ, kỹ phân tích, đánh giá cán tín dụng yếu tố quan trọng trình vận hành Theo kinh nghiệm đúc kết quản trị gia RRTD cho thấy: khơng có phương pháp phân tích thay kỹ năng, kinh nghiệm chuyên gia phân tích tính dụng Vì vậy, Ngân hàng nên thường xuyên tổ chức lớp đào tạo kỹ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán tín dụng ngân hàng nhằm nâng cao khả phân tích, đánh giá khách hàng Bên cạnh để có đội ngũ chuyên gia phân tích tín dụng giỏi Ngân hàng cần có sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng chế độ đãi ngộ tương xứng để họ gắn bó lâu dài với Ngân hàng 4.4.2 Xây dựng sách tín dụng hiệu Chính sách tín dụng phần cốt lõi định thành công công tác QTRRTD Để sách tín dụng phát huy hiệu quả, có hai điểm sách mà Ngân hàng cần quán triệt mạnh mẽ Thứ nhất, sách tín dụng Ngân hàng phải thể nguyên tắc là: cho vay phải dựa nguyên tắc hiểu rõ khách hàng Khi có hồ sơ xin vay vốn, vấn đề đặt khách hàng có tài sản đảm bảo hay khơng mà Ngân hàng có hiểu rõ khách hàng hay chưa? 58     Hiện nay, không riêng Kienglong Bank mà hầu hết ngân hàng đặt nặng vấn đề tài sản chấp mà quên nguồn thu nợ xảy rủi ro Khi ngân hàng nhận rõ điều này, Ngân hàng thấy việc thẩm định hiệu phương án sử dụng vốn khả trả nợ khách hàng quan trọng trọng vào tài sản chấp Thứ hai, sách tín dụng phải có tính linh động cần thiết Ngân hàng phải thận trọng, chặt chẽ xét duyệt cho vay, đồng thời phải linh động xử lý hồ sơ vay vốn Các hồ sơ xin xét duyệt vay vốn đa dạng, đủ hình thức, phương thức, nên lúc hoạch định sách nhà hoạch định nên tạo tính linh hoạt công tác xử lý tránh rập khuôn, cứng nhắc vừa gây rủi ro cho ngân hàng vừa khách hàng thân thiết Ví dụ cụ thể, khách hàng thân thiết, có mối quan hệ tín dụng tốt với Ngân hàng, lúc khách hàng gặp khó khăn Ngân hàng giải ngân hạn mức giới hạn cho phép theo đề nghị khách hàng mà không phụ thuộc nhiều vào tài sản chấp 4.4.3 Nâng cao công tác kiểm tra nội Công việc kiểm tra nội ngày khẳng định vai trò cơng tác quản trị rủi ro Ngân hàng Kiểm tra nội không phát thiếu sót, sơ hở bất hợp lý cơng tác điều hành, mà giúp Ban lãnh đạo Ngân hàng hoạch định tốt chiến lược kinh doanh, góp phần đưa hoạt động tín dụng vào nếp, pháp luật, rủi ro Sự kiểm tra, kiểm soát, đánh giá thường xuyên định kỳ giúp hoạt động tín dụng Ngân hàng an tồn hiệu Mặc dù nhận thức tầm quan trọng công tác kiểm tra nội bộ, thời gian qua công tác chưa Ngân hàng trọng Ngân hàng tiến hành kiểm tra trung bình quý nên chưa phát huy hiệu quả, thêm vào số lượng kiểm tra viên q so với quy mơ hoạt động Ngân hàng làm cho hiệu hoạt động chưa cao Do đó, Chi nhánh cần bổ sung, tăng cường đội ngũ kiểm tra viên Ngoài việc lựa chọn cán có lực chun mơn, am hiểu luật pháp, có đạo đức tốt vào đội ngũ kiểm tra viên, ngân hàng cần trọng công tác đào tạo kiểm tra viên để nắm bắt kịp thời kiến thức, kỹ cơng việc Bên cạnh đó, Ngân hàng cần có 59     sách đãi ngộ, khen thưởng hợp lý, tạo điều kiện tốt đề tra viên làm tốt công tác 4.4.4 Giám sát quản lý sau cho vay Hoạt động cấp tín dụng hoạt động phức tạp, liên quan đến nhiều ngành nghề, đối tượng khác thuộc thành phần kinh tế ẩn chứa nhiều rủi ro Việc phát xử lý kịp thời rủi ro phát sinh cho vay cơng việc có ý nghĩa quan trọng việc hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Để làm điều Ngân hàng phải xây dựng sách giám sát tình hình hiệu sử dụng khoản vay cho phụ hợp Cụ thể nên giao trách nhiệm theo dõi khoản vay cho cán tín dụng, người trực tiếp thẩm định xét duyệt khoản vay có trách nhiệm báo cáo cho Ngân hàng có vấn đề q trình sử dụng vốn để Ngân hàng có biện pháp xử lý nhanh chóng, hiệu Bởi lẽ, hết, cán tín dụng tìm hiểu rõ khách hàng, tình hình tài lẫn tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nên công tác theo dõi, giám sát khoản vay thực cách dễ dàng 4.4.5 Xây dựng hệ thống thông tin QTRRTD nội Nếu yếu tố người đóng vai trò hàng đầu tổ chức yếu tố cơng nghệ đóng vai trò quan trọng không Đặc biệt hơn, ngành ngân hàng vai trò cơng nghệ thơng tin mạnh mẽ nữa, khơng cơng cụ khơng thể thiếu mà vũ khí lợi hại canh tranh gay gắt ngân hàng ngày Nhận thức tầm quan trọng đó, hệ thống thông tin nội Ngân hàng trọng xây dựng đẩy mạnh đại hóa công nghệ thông tin hoạt động Ngân hàng Tuy nhiên, chiến lược phát triển công nghệ thông tin ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị, đại hóa ngân hàng theo xu hướng đem lại nhiều lợi ích lớn cho khách hàng mà ngân hàng chưa trọng đến công tác thông tin QTRRTD nội Hệ thống thông tin QTRRTD xây dựng nhằm cung cắp thơng tin tình hình tín dụng khách hàng q khứ nhằm giúp cán tín dụng có thơng tin linh hoạt hơn, xác công tác đánh giá, xếp hạng khách hàng 60     Hiện việc đánh giá, xếp hạn khách hàng Chi nhánh chủ yếu dựa vào thông tin mà khách hàng cung cắp thông tin thu thập nguồn bên ngồi Đó thơng tin có tính itn cậy khơng cao, đòi hỏi cán tín dụng phải có lực phán đốn khả định có tính xác cao việc xét duyệt cấp tín dụng cho khách hàng Nhưng cơng việc dễ dàng có hỗ trợ hệ thống thông tin QTRRTD từ ngân hàng Hệ thống cung cắp cho cán tín dụng thông tin lưu trữ nội ngân hàng mà nguồn thông tin ngân hàng thu thập từ nguồn bên liên quan đến khách hàng mối quan hệ tín dụng khách hàng với ngân hàng khứ, mối quan hệ tín dụng khách hàng với ngân hàng khác, tình hình kinh doanh khách hàng năm qua… Tất thơng tin có tác dụng lớn góp phần hạn chế rủi ro hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng Hiện nay, Ngân hàng kiên long mở rộng mạng lưới hoạt động, có chi nhánh khắp nước số lượng khách hàng lớn, đòi hỏi ngân hàng phải xây dựng hệ thống thông tin để nhân viên tín dụng dễ dàng việc đánh giá, xếp loại Để thực điều ngân hàng cần thành lặp Bộ phận thơng tin tín dụng hội sở, phận có trách nhiệm thu thập lưu trữ thông tin khách hàng có quan hệ tín dụng với khách hàng Bên cạnh Bộ phận thơng tin tín dụng cần thu thập thơng tin có tính chất vĩ mơ, thơng tin ngành nghề sản xuất kinh tế, thơng tin thị trường hàng hóa… để cán tín dụng sử dụng làm đánh giá cách tương đối xác tính khả thi phương án sử dụng vốn khả trả nợ khách hàng 4.4.6 Phân tán rủi ro tín dụng Việc đa dạng hóa rủi ro tín dụng hay nói cách khác đa dạng hóa sản phẩm tín dụng vừa góp phần nâng cao hiệu hoạt động nói chung, vừa mở rộng, đa dạng hóa khách hàng lĩnh vực đầu tư a) Đa dạng hóa hình thức cho vay Đa dạng hóa hình thức cho vay góp phần đa dạng hóa khách hàng kinh tế, mặt khác giúp ngân hàng lựa chọn khách hàng phân tán rủi ro tín dụng Việc có q khách hàng vay vốn khiến nhiều NHTM ưu cho 61     khách hàng lớn có giao dịch bất chấp quy định phân tán rủi ro, khiến nguy sụp đổ với thất bại khách hàng tăng theo b) Đa dạng hóa mục đích vay Để phân tán rủi ro theo hướng đa dạng mục đích vay ngân hàng không nên tập trung lượng dư nợ lớn vào ngành ngề kinh tế Vì xảy rủi ro tác động đến ngành, nghề kinh tế thiệt hại mà ngân hàng gánh chịu lớn Chính lý ngân hàng nên đa dạng mục dích vay, phân bổ tổng dư nợ cho nhiều ngành nghề kinh tế giảm thiểu phần rủi ro tín dụng 4.4.7 Áp dụng tiêu chuẩn an tồn vốn quốc tế Basel II Hiệp ước vốn Basel đời lần vào năm 1988 thành phố Basel, Thụy Sĩ Hiệp ước đời nhằm đưa nguyên tắc chung để quản lý hoạt động ngân hàng quốc tế, yêu cầu ngân hàng hoạt động quốc tế phải nắm giữ mức vốn tối thiểu để đối phó với rủi ro xảy Từ đó, đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng nước quốc tế Do biến đổi không ngừng thị trường tài giới để phù hợp với quy luật kinh tế thời kỳ, Hiệp ước Basel lần sửa đổi, liên hiệp ước Basel vào năm 1988 hiệp ước Basel II ban hành vào năm 2004 Hiệp ước Basel III có hiệu lực vào năm 2013 Đối với Basel III, phiên vừa ký kết nên mẽ, đồng thời với điều kiện kinh tế nước ta việc áp dụng Basel III đòi hỏi lộ trình dài Và để đạt Basel III đòi hỏi phải đặt nhiều chế đầu tư cơng nghệ, sở hạ tầng có chất lượng, sở liệu thực phát triển trước bắt đầu suy nghĩ mơ hình tiên tiến để tối ưu hố vốn ngân hàng Chính Basel II giải pháp thực thi cho TCTD Việt Nam Với cách tiếp cận dựa cột trụ chính, Basel II buộc ngân hàng quốc tế phải tuân thủ theo nguyên tắc bản: Nguyên tắc thứ nhất: Các ngân hàng cần phải trì lượng vốn đủ lớn để trang trải cho hoạt động chịu rủi ro mình, bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường rủi ro tác nghiệp Theo đó, cách tính chi phí vốn rủi ro tín dụng có sửa đổi lớn, thay đổi nhỏ với rủi ro thị trường hoàn toàn phiên rủi ro tác nghiệp Đối với nguyên tắc này, điều kiện Ngân hàng, Kienlong Bank hồn tồn đáp ứng Hoạt động kinh doanh qua năm 62     sinh lợi cao, đáp ứng tốt yêu cầu vốn tối thiểu NHNN hệ số an toàn vốn tối thiểu NH Kiên Long qua năm tổng hợp qua bảng sau: Bảng 4.13 Hệ số an toàn vốn NH TMCP Kiên Long qua năm Đơn vị tính: % Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Hệ số an toàn vốn CAR 47.63 48,14 19,74 21,41 Nguồn: Phòng kinh doanh NH TMCP Kiên Long Qua bảng số liệu Bảng 4.13 cho thấy, hệ số an toàn vốn Kienlong Bank qua năm cao đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu theo hiệp ước Vấn đề đặt Ngân hàng có chấp nhận rủi ro sức chịu đựng Ngân hàng nhu với loại rủi ro từ có tính tốn chi phí dự trù khoản vốn đủ lớn để đối phó với loại rủi ro Ví dụ cụ thể, rủi ro tín dụng loại rủi ro khơng thể tránh khỏi, đòi hỏi Ngân hàng phải chấp nhận có mức dự phòng rủi ro thích hợp theo thời kỳ biến động kinh tế Nguyên tắc thứ hai: Ngân hàng cần phải đánh giá cách đắn loại rủi ro mà phải đối mặt đảm bảo giám sát viên đánh giá tính đầy đủ biện pháp đánh giá Với cột trụ này, Basel II nhấn mạnh ngun tắc cơng tác rà sốt giám sát: -Ngân hàng cần phải có quy trình đánh giá mức độ đầy đủ vốn theo danh mục rủi ro phải có chiến lược đắn nhằm trì mức vốn -Các giám sát viên nên rà sốt đánh giá lại quy trình đánh giá mức vốn nội chiến lược ngân hàng Họ phải có khả giám sát đảm bảo tuân thủ tỷ lệ vốn tối thiểu Theo đó, giám sát viên nên thực số hành động giám sát phù hợp họ khơng hài lòng với kết quy trình -Giám sát viên khuyến nghị ngân hàng trì mức vốn cao mức tối thiểu theo quy định -Giám sát viên nên can thiệp giai đoạn đầu để đảm bảo mức vốn ngân hàng không giảm mức tối thiểu theo quy định yêu cầu sửa đổi mức vốn khơng trì mức tối thiểu 63     Với nguyên tắc nội ngân hàng cần có ban giám sát đội ngũ giám sát viên làm việc thật hiệu độc lặp phòng ban khác Ngân hàng Hiện Ngân hàng Kiên Long, Ban giám sát thường xuyên thực kiểm tra giám sát trình hoạt động Ngân hàng, việc kiểm tra giám sát mang tính hình thức, chưa thật phát huy hiệu chưa trở thành công cụ đắc lực cho hoạt động quản trị rủi ro Thế nên vấn đề đặt cho Ban lãnh đạo Ngân hàng phải có hướng đạo Ban giám sám thực chức mình, giám sát cách có hiệu hoạt động ngân hàng để hỗ trợ cho hoạt động quản trị rủi ro Ngân hàng Nguyên tắc thứ ba: Ngân hàng cần phải công khai thông tin cách thích đáng theo nguyên tắc thị trường Với cột trụ này, Basel II đưa danh sách yêu cầu buộc ngân hàng phải công khai thông tin, từ thông tin cấu vốn, mức độ đầy đủ vốn đến thông tin liên quan đến mức độ nhạy cảm ngân hàng với rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro tác nghiệp quy trình đánh giá ngân hàng loại rủi ro Theo nguyên tắc này, không NH Kiên Long mà NHTM khác nước ta làm nguyên tắc Lý việc minh bạch thông tin thực cách nghiêm túc, nhiên thông tin mà ngân hàng công khai chủ yếu thông tin vốn, tình hình kinh doanh, thông tin liên quan đến mức độ nhạy cảm ngân hàng loại rủi ro ngân hàng giữ bí mật đối thủ cạnh tranh Và việc minh bạch thơng tin đòi hỏi phải có thời gian dài phát triển thị trường tài Việt Nam Như vậy, với q trình phát triển Basel Hiệp ước mà tổ chức đưa ra, ngân hàng thương mại ngày yêu cầu hoạt động cách minh bạch hơn, đảm bảo vốn phòng ngừa cho nhiều loại rủi ro giảm thiểu rủi ro Thế việc tiếp cận Basel II đòi hỏi kỹ thuật phức tạp chi phí cao Đối với nước có hệ thống ngân hàng giai đoạn phát triển ban đầu Việt Nam, việc áp dụng Basel II gặp nhiều khó khăn, thách thức nhiều thời gian Đặc biệt, Kiên Long ngân hàng nhỏ so với quy mô ngành việc áp dụng gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên, trước xu hội nhập mở cửa thị 64     trường dịch vụ tài – ngân hàng với nhiều loại hình dịch vụ ngân hàng mới, việc áp dụng Basel II Ngân hàng yêu cầu cấp thiết nhằm tăng cường lực hoạt động giảm thiểu rủi ro cho Ngân hàng Về phía quan quản lý, đây, NHNN Việt Nam ban hành Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 quy định cho tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng khẩn trương hồn thiện để ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động tổ chức tín dụng Đây bước tiến quan trọng việc bước áp dụng chuẩn mực Basel II ngân hàng Về phía Ngân hàng, Basel II có ảnh hưởng lớn việc nâng cao lực quản trị điều hành, lực quản lý rủi ro Bên cạnh việc tuân thủ quy định bắt buộc NHNN, Kienlong Bank nỗ lực để hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro ngân hàng cho phù hợp với điều kiện hoạt động cụ thể bước tiếp cận với chuẩn mực Basel II 65     CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Có thể nói ngành ngân hàng ngành quan trọng kinh tế, ngành phi sản xuất ngân hàng có tầm ảnh hưởng lớn kinh tế đóng vai trò tác nhân khơng thể thiếu kinh tế ngày Cùng với phát triển ngày vững mạnh tài quốc gia, hệ thống NH TMCP Kiên Long nói chung, Kienlong Bank Chi nhánh Sài Gòn nói riêng, có đóng góp lớn vào phát triển kinh tế nước nhà, đặc biệt lĩnh vực tài chính- ngân hàng Hằng ngày ngân hàng thực nhiệm vụ huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi kinh tế cho cá nhân, tổ chức , doanh nghiệp vay lại họ có nhu cầu Cơng việc góp phần luân chuyển vốn kinh tế từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn Hoạt động có ý nghĩa lớn giúp cho nguồn vốn kinh tế sử dụng triệt để tránh tình trạng trì trệ vốn dẫn đến sản xuất bị trì trệ kiềm hãm phát triển kinh tế RRTD có thề phát sinh nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan Các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng nằm tầm tay có phương pháp nằm ngồi khả riêng ngân hàng, liên quan đến vấn đề nội kinh tế chuyển đổi, định đướng mơ hình phát triển Việt Nam Trong phạm vi tầm tay Ngân hàng, RRTD phụ thuộc vào lực phận tín dụng việc phát hạn chế từ lúc xem xét, định khoản vay đáo hạn Năng lực hạn chế rủi ro tín dụng phụ thuộc lớn vào trình độ chun mơn, kỹ cán tín dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro sâu sắc biện pháp liên qua đến vấn đề đào tạo, bố trí cán bộ, chế kiểm 66     tra, giám sát hoạt động tín dụng suốt q trình Song song đó, cần thực tốt quy định NHNN, tiêu chuẩn an toàn vốn dự phòng rủi ro tín dụng để đảm bảo giảm đến mức thấp ảnh hưởng RRTD đến Ngân hàng Làm tốt biện pháp xem việc đường quản lý rủi ro Ngân hàng thành công yếu tố lại phụ thuộc vào nguyên nhân khách quan yếu tố vận động kinh tế Trong phạm vi nghiên cứu mình, đề tài trình bày lý luận chung tín dụng, RRTD biện pháp quản lý RRTD, từ phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, tình hình rủi ro tín dụng NH TMCP Kiên Long Chi nhánh Sài Gòn Kết cho thấy Ngân hàng có mức rủi ro tín dụng thấp, tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng chiếm tỷ lệ nhỏ Điều chứng tỏ sách tín dụng ngân hàng thời gian qua hoàn toàn đắn hợp lý Trong điều kiện nay, Ngân hàng ngày mở rộng hoạt động chiều rộng lẫn chiều sâu, đòi hỏi đặt Ngân hàng phải phát huy hơ đạt phải có chuẩn bị chắn cho khó khăn phía trước 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước a) Hoàn thiện phát triển hệ thống thơng tin tín dụng ngành Ngân hàng Như đề cập, thành lặp vào hoạt động lâu Trung tâm thơng tin tín dụng CIC NHNN hoạt động chưa hiệu quả, thông tin thiếu hụt nhiều mặt Tuy nhiên, thời đại ngày việc cung cắp kịp thời thơng tin tín dụng giúp ngân hàng hạn chế thấp rủi ro tín dụng cần thiết Nhằm bước hoàn thiện bước phát triển hệ thống thơng tin tín dụng ngành Ngân hàng, NHNN cần ban hành quy chế bắt buộc các TCTD doanh nghiệp có quan hệ tín dụng cung cấp thông tin cho Trung tâm thông tin tín dụng, đồng thời ban hàng quy định chế tài TCTD doanh nghiệp cung cấp thơng tin khơng đầy đủ, xác cố tình cung cấp thông tin giả mạo nhằm giúp thông tin tín dụng có giá trị phát huy hiệu cao Ngoài ra, Trung tâm CIC cần chuẩn hóa thơng tin đầu vào, mặt giúp doanh nghiệp TCTD dễ dàng việc tập hợp thông tin cung cấp cho Trung 67     tâm, mặt giúp NHTM dễ dàng việc quản lý xử lý thông tin, tránh thu thập thông tin tràn lan nhiều nguồn thiếu tin cậy Bên cạnh việc cung cấp thông tin khách hàng, Trung tâm cần cung cắp thông tin khác tình hình hoạt động chung ngành nghề, bao gồm xu biến động rủi ro xảy ngành…để Ngân hàng có sách quy định hạn mức tín dụng cụ thể phù hợp với ngành nghề, vừa tránh rủi roc ho ngân hàng, vừa thúc đẩy ngành nghề phát triển có ưu tiên Chính phủ Để hồn thiện hệ thống thơng tin CIC cần có hợp tác với tổ chức thơng tin tín dụng khác Hiệp hội thơng tin tín dụng Châu Á … sở nguồn thơng tin có được, Trung tâm bán lại thơng tin cho TCTD doanh ngiệp có nhu cầu với mức phí phù hợp b) Xây đựng hệ thống phân tích xếp loại doanh nghiệp thống tồn ngành Việc chấm điểm tín dụng xếp loại khách hàng đê NNHTM định cấp tín dụng, định hạn mức tín dụng,thời hạn, lãi suất, biện pháp đảm bảo tiền vay đồng thời công cụ để giám sát, đánh giá khách hàng khoản tín dụng dư nợ cho phép NHTM lường trước dấu hiệu xấu chất lượng khoản vay để có biện pháp ứng phó kịp thời Do kể từ định 493 ban hành NHTM xúc tiến nhanh việc thiết lập hệ thống xếp hạn tín dụng riêng Tuy nhiên, thấy hoạt động dường nổ lực nội NHTM chưa phải ngành chí nhóm NHTM Theo đó, NHTM tự tìm hiểu cá mơ hình, phương pháp đánh giá vận dụng vào việc thiết lập hệ thống xếp hạn tín dụng nội Hiện nay, việc đánh giá tín dụng xếp loại khách hàng NHTM khác nhau, Ngân hàng Công Thương xếp 10 hạng, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt nam xếp hạng, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam xếp 10 hạng Tuy thông tin trước hết phục vụ cho hoạt động nội NHTM, gói gọn phạm vi lãng phí lớn khách hàng muốn giao dịch với NHTM khác NHTM phải đánh giá, xếp hạng danh ngiệp lại từ đầu Do đó, việc đánh giá, xếp hạng khơng thống gây trở ngại cho NHTM 68     việc tham khảo xếp hạn tín dụng khách hàng hệ thống NH Vì vậy, NHNN cần đề xuất số tiêu chí việc đánh giá, xếp loại khách hàng, để thống kết xếp loại toàn ngành nhằm giúp NHTM tham khảo kết xếp loại doanh ngiệp cụ thể NHTM khác Mặt khác, Trung tâm thơng tin tín dụng thu thập thơng tin đánh giá tín dụng doanh nghiệp từ NHTM xây dựng chuẩn dễ dàng công tác tổng hợp kết cung cấp cho NHTM khác tham khảo c) Quy định chặt chẽ doanh nghiệp vay vốn nhiều ngân hàng Thực tế có nhiều doanh nghiệp vay vốn nhiều TCTD địa bàn, có trường hợp doanh nghiêp đem hợp đồng thi cơng vay hai NH thực việc đảo nợ cách vay NH trả NH khác, gây khó khăn cơng tác quản lý vốn Trong đó, phối hợp trao đổi thông tin cho TCTD chưa tốt, TCTD thường giữ bí mật, có trường hợp khách hàng gặp khó khăn, có nợ hạn TCTD TCTD khác cho vay bình thường dể xảy rủi ro hoạt động NH Vì vậy, NHNN cần nghiêm khắc xử lý tình trạng đảo nợ gây nên tình trạng không quản lý vốn NH Nếu gặp trường hợp nên thông báo cho TCTD biết để hạn chế cấp tín dụng Định kỳ hàng tháng hợp giao ban Chi nhánh NHNN NHTM địa bàn NHNN nên thông báo cho TCTD biết tình hình doanh nghiệp vay nhiều TCTD để trao đổi thơng tin, qua phát doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro TCTD phối hợp việc quản lý vốn cách hiệu 5.2.2 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước Cần có dự báo, đạo kịp thời nhằm định hướng kinh tế, đặc biệt thị trường chính, tiền tệ phát triển bền vững trước biến động thị trường giới Nhà nước cần xây dựng hệ thống pháp lý với văn pháp quy rõ ràng, cụ thể, tạo điều kiện cho NHTM hoạt động môi trường cạnh tranh lành mạnh, an tồn hiệu quả, nâng cao tính độc lập tăng cường quyền hạn quản lý nhà nước tiền tệ cho NHNN Hiện nay, môi trường pháp lý liên quan đến hoạt động tín dụng Việt Nam nhiều bất cập, phối hợp quan tòa án NH chưa 69     chặt chẽ, việc xác định giá trị tài sản liên quan đến vốn vay xử lý tài sản chấp nhiều khó khăn nhân tố khiến RRTD tăng lên, việc tăng cường hoàn thiện môi trường thực thi pháp luật cần thiết nhằm giúp NHTM mở rộng hoạt động, đồng thời giảm rủi ro hoạt động tín dụng Nâng cao tính minh bạch thơng tin tất tổ chức thông qua ứng dụng chuẩn mực kiểm tốn quốc tế Có chế độ giám sát, theo dõi chặt chẽ cách thức thực công việc quy trình rút ngắn thời gian cấp giấy phép quan công chức quan quản lý để đẻm lại kết tốt Đối với đăng ký chấp quyền sử dụng đất DNNN, việc xác định tài sản khơng có nguồn gốc từ ngân sách khó khăn, thực tế nhiều DNNN sử dụng lợi nhuận để lại để mua tài sản doanh nghiệp cổ phần hóa Trong tiến trình xếp lại DNNN đề nghị Chính phủ có đạo quy định nhằm hạn chế tình trạng sát nhập doanh nghiệp có tình hình tài yếu, thua lỗ vào DN kinh doanh hiệu ảnh hưởng đến khả trả nợ DN, công tác thu hồi nợ NH Chính phủ cần có quy định phối hợp quan thuế, quan kiểm tốn, cơng ty tư vấn NH việc làm rõ minh bạch báo cáo tài khách hàng, tình trạng DN lặp nhiều báo cáo để vay vốn NH Tòa án quan thực thi pháp luật cần tích cực hỗ trợ cho NH công tác xử lý vụ kiện thi hành án nhanh chóng, giúp NH tận thu nợ gốc, lãi vay hạn 5.2.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Kiên Long Đẩy mạnh cơng tác kiểm sốt nội với mục tiêu quan trọng xây dựng hệ thống tìm kiếm xu hướng tiềm ẩn tiêu cực, bất ổn thiếu sót hoạt động Ngân hảng để đưa biện pháp chấn chỉnh Tích cực áp dụng khuyến nghị ủy ban Basel giám sát Ngân hàng Nâng cao chất lượng chuyên nghiệp cán bộ, nhân viên tập trung xây dựng thương hiệu cho Ngân hàng với mục tiêu giảm thiểu rủi ro đạo đức rủi ro hoạt động 70     Khi xây dựng chiến lược hoạt động cần phân tích, tính tốn điều kiện kinh tế vĩ mơ, xu hướng phát triển thị trường dịch vụ nói chung, thị trường vốn nói riêng, nên tính đến tình hình quốc tế Hồn thiện hệ thống cơng nghệ thơng tin, để mở rộng ích đáp ứng cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt: Nền kinh tế nước ta ngày phát triển theo hướng đại, việc giao thương, mua bán kinh tế diển ngày nhiều, việc tốn hồn tồn tiền mặt gây nhiều khó khăn kinh tế ảnh hưởng đến q trình ln chuyển hàng hóa Vì ngân hàng nước đại hóa cơng nghệ phát triển theo hướng ngày đáp ứng nhiều nhu cầu khách hàng, đáp ứng việc tốn khơng dùng tiền mặt, để làm điều việc hồn thiện hệ thống công nghệ thông tin điều thiếu 5.2.4 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Kiên Long Chi nhánh Sài Gòn Cải tạo tăng cường sở vật chất, tiện nghi phục vụ Ngân hàng, thực văn hóa doanh nghiệp hồn thiện tác phong giao dịch để có thể, hài lòng khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới, tạo ấn tượng tốt đẹp chi nhánh Tăng cường công tác marketing, xây dựng chiến lược marketing cụ thể nhằm xây dựng thương hiệu Ngân hàng ngày sâu rộng, có tầm ảnh hưởng lớn tới tầng lới người dân Tích cực tham gia tài trợ, gây quỹ từ thiện nhằm nâng cao thương hiệu xây dựng hình ảnh Ngân hàng ngày tốt Đa dạng hóa dịch vụ khách hàng,nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Cần trọng đến công tác quản lý, thận trọng công tác thẩm định khách hàng nhằm đánh giá khách hàng, giá trị tài sản theo giá thị trường Ngân hàng cần thường xuyên kiểm tra hồ sơ vay vốn, trình trả nợ khách hàng để có sách phù hợp với hồ sơ, khách hàng nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng 71     TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Thị Bình Minh, 2001 Lý thuyết tài tiền tệ, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM Phan Thị Cúc, 2009 Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Giao Thông Vận Tải Nguyễn Viết Sản, 2006 Nghiệp vụ ngân hàng Bài giảng khoa kinh tế, Đại học Nông Lâm TP.HCM Thơng tin tín dụng (CIC) số 216 năm 2009, Thông tin lãi suất chế điều hành tín dụng, trang 4-7 Báo cáo tổng kết Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2007, 2008, 2009, 2010 Danh sách Website tham khảo: http://www.kienlongbank.com http://www.sbv.gov.vn http://www.vneconomy.vn 72     ... Minh, Tháng 11/2011 Lai Hồng Tú   NỘI DUNG TĨM TẮT LAI HOÀNG TÚ Tháng 11 năm 2011 “Giải pháp ngăn ngừa hạn chế rủi ro ngân hàng TMCP Kiên Long Chi nhánh Sài Gòn” LAI HOANG TU December 2011 “Measures... tạo nguồn nhân lực: Kienlong Bank tập trung đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng quy trình tuyển dụng chặc chẽ để tuyển chọn nhân viên có lực tâm huyết với cơng việc Cán có trình độ đại học đại học...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ LAI HỒNG TÚ GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG CHI NHÁNH
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG CHI NHÁNH SÀI GÒN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG CHI NHÁNH SÀI GÒN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay