GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG CHI NHÁNH SÀI GÒN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

83 25 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:50

... Minh, Tháng 11/2011 Lai Hồng Tú   NỘI DUNG TĨM TẮT LAI HOÀNG TÚ Tháng 11 năm 2011 “Giải pháp ngăn ngừa hạn chế rủi ro ngân hàng TMCP Kiên Long Chi nhánh Sài Gòn” LAI HOANG TU December 2011 “Measures... tạo nguồn nhân lực: Kienlong Bank tập trung đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng quy trình tuyển dụng chặc chẽ để tuyển chọn nhân viên có lực tâm huyết với cơng việc Cán có trình độ đại học đại học...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ LAI HỒNG TÚ GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG CHI NHÁNH
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG CHI NHÁNH SÀI GÒN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG CHI NHÁNH SÀI GÒN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay