Bàn về bản thể luận phật giáo

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:39

Bản thể luận là một trong những nội dung cơ bản của triết học luôn được các nhà triết học đề cập đến theo quan điểm, trường phái nào. Những quan niệm về bản thể luận có thể rất khác nhau, nhưng tựu chung lại theo cách này hay cách khác thì đều nhằm tới việc lý giải cho sự tồn tại hiện thực trên lát cắt cội nguồn, khởi nguyên của nó. Phật giáo là trường phái triết học đại diện cho Triết học Ấn Độ, có những quan điểm riêng về vấn đề bản thể luận. Em lựa chọn đề tài “Vấn đề bản thể luận trong Triết học Phật giáo. Đóng góp của tư tưởng này.” để đi sâu tìm hiểu được khía cạnh triết học của trường phái này. MỞ ĐẦU Bản thể luận nội dung triết học nhà triết học đề cập đến theo quan điểm, trường phái Những quan niệm thể luận khác nhau, tựu chung lại theo cách hay cách khác nhằm tới việc lý giải cho tồn thực lát cắt cội nguồn, khởi nguyên Phật giáo trường phái triết học đại diện cho Triết học Ấn Độ, có quan điểm riêng vấn đề thể luận Em lựa chọn đề tài “Vấn đề thể luận Triết học Phật giáo Đóng góp tư tưởng này.” để sâu tìm hiểu khía cạnh triết học trường phái NỘI DUNG Vấn đề thể luận triết học Phương Đông 1.1 Khái niệm Bản thể luận 1.2 Quan niệm thể luận triết học Phương Đông Quan điểm Phật Giáo thể luận Những đóng góp tư tưởng thể luận Triết học Phật giáo cho nhân loại Phật giáo gọi Đạo giác ngộ Là tôn giáo - triết học, với tâm từ bi, cứu khổ Đức phật mong giải thoát chúng sinh đường giải vơ chấp, vơ trụ, khơng phân biệt đẳng cấp, tầng lớp hay giới tính, vượt lên đối nghịch nên quan niệm thể luận triết học phật giáo hướng tới việc lý giải tồn giới, biểu biến dịch không ngừng vạn vật nhằm đạt tới mục đích cuối Những quan niệm thể luận triết học Phật giáo có đóng góp có giá trị vào phát triển tư tưởng nhân loại nói chung tư tưởng phương đơng nói riêng Thứ nhất, với quan niệm thể giới thống nguyên Như Lai Viên Giác, chân tâm, giới lý giải mắt Phật giáo thống tận xuất phát điểm Nó thể tư tưởng biện chứng khái quát vô sâu sắc người phương Đông lý giải giới mà trải nghiệm người ta dường cảm thấy đúng, bất chấp đòi hỏi chứng cụ thể thực cảm nhận cách trực quan Thứ hai, đạo Phật tơn giáo trí tuệ, quan niệm giải thoát Phật giáo hướng nhiều vào việc giải thoát đời sống tâm linh người qua trí tuệ Và giải bắt đầu việc người ta quan niệm tồn giới Chính quan niệm “vô ngã” , “vô thường” giúp cho đời sống tâm linh người giải thoát khỏi “vô minh” ngáng trở người đạt tới hạnh phúc “cõi tạm” hành trình hướng đến cõi cực lạc Đến với Phật giáo, người dường vòng quay khốc liệt đời sống mưu sinh, thoát khỏi xung đột cá nhân hữu hạn mong muốn vơ hạn vòng xốy tham, sân, si, làm dịu ham muốn để tìm thấy trạng thái cân nội tâm cho sống bình Nó giúp cho người an nhiên trực diện vô thường đời sống, xua tan muộn phiền tục, thiết lập mối qua hệ hài hoà người với người người với giới Khi nỗ lực để giải tâm linh tâm hồn người trở nên sạch, đời sống tinh thần khiết, cao thượng Đó nguồn gốc lương thiện giá trị đạo đức hướng tới tha nhân nhiều Những tư tưởng giúp cho hành giả diệt trừ ngã chấp pháp chấp, sống đời vơ ngã, vị tha để: “Sống người”, xây dựng xã hội an lạc cách hoàn thiện nhân cách từ cá nhân xã hội mà tạo thành giới Cực Lạc gian Thứ ba, với quan niệm dùng trí tuệ để phá bỏ vô minh, đạo Phật tôn giáo biết đề cao giá trị tri thức đường tìm kiếm chân lý Mặc dù Tuệ cách hiểu Phật giáo khơng trí tuệ hiểu theo nghĩa thông thường (học nhiều, biết rộng, hiểu sâu) mà biết thực hành, biết qua trực giác, biết trí tuệ Bát nhã Nhờ Tuệ mà người nhận thức quy luật sơng hài hồ với quy luật (quy luật vô ngã, vô thường, lý nhân dun ) Đó q trình lấy minh để hố giải vơ minh, ví ánh đèn xua tan bóng tối vơ minh, chìa khoá để mở cánh cửa đến Niết bàn giải thoát Sự lý giải tư tưởng Phật giáo thực cách đặt vấn đề có tính nhập khoa học KẾT LUẬN Phật giáo nhấn mạnh đến hai yếu tố hướng thiện quy tắc đạo đức sống nhằm phát triển nhận thức, trí tuệ chân như, phương tiện để giải người khỏi vòng ln hồi Phật giáo, ngồi ý nghĩa tơn giáo tỉnh thức, giác ngộ, hệ thống triết học hoàn thiện Như đề cập, cốt lõi Học thuyết Chủ nghĩa xã hội Phật giáo Vơ thường, Vơ ngã Dun khởi Chính cốt lõi với q trình phát triển khái niệm Tính Khơng hình thành nên hệ thống triết học hồn chỉnh, xác định giải luận đề Bản thể luận Vì vậy, tồn thể luận Phật giáo quy luật chung nguyên nhân kết tất vật tượng Bản chất tồn giới sống dòng chuyển biến liên tục (vô thường), không thần linh hay Thượng đế sáng tạo ra, chúng không tồn vĩnh Mọi vật tượng vận động theo trình hệ thuộc vào sinh ra, tụ lại, biến đổi cuối hoại diệt theo quy luật Nhân định Mỗi tác động điều kiện định tạo thành kết tương ứng Khi nhận thức rõ chất này, người hình thành nên nhận thức tích cực đời sống Đó nhận thức chấm dứt hành động bất thiện, chấm dứt ý niệm xấu hành động xấu ác DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đinh Quang Hổ (2016), Quan niệm thể Phật giáo qua Kinh Viên Giác, Tạp chí Nghiên cứu tơn giáo Đinh Quang Hổ (2016), Quan niệm Bản thể luận lịch sử triết học (241), tr 20- 25, Tạp chí Giáo dục lý luận https://vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhung-gocnhin-van-hoa/tu-tuong-phat-giao-va-anh-huong-cua-no-doi-voi-xa-hoi-vietnam http://www.tuvienquangduc.com.au/triet/132vandetriethoc.html ... nên hệ thống triết học hoàn chỉnh, xác định giải luận đề Bản thể luận Vì vậy, tồn thể luận Phật giáo quy luật chung nguyên nhân kết tất vật tượng Bản chất tồn giới sống dòng chuyển biến liên tục... (2016), Quan niệm thể Phật giáo qua Kinh Viên Giác, Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo Đinh Quang Hổ (2016), Quan niệm Bản thể luận lịch sử triết học (241), tr 20- 25, Tạp chí Giáo dục lý luận https://vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhung-gocnhin-van-hoa/tu-tuong-phat-giao-va-anh-huong-cua-no-doi-voi-xa-hoi-vietnam... tối vơ minh, chìa khố để mở cánh cửa đến Niết bàn giải thoát Sự lý giải tư tưởng Phật giáo thực cách đặt vấn đề có tính nhập khoa học KẾT LUẬN Phật giáo nhấn mạnh đến hai yếu tố hướng thiện quy
- Xem thêm -

Xem thêm: Bàn về bản thể luận phật giáo, Bàn về bản thể luận phật giáo

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay