Báo cáo thực tập nhà máy bia

110 43 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 08:34

... triển nhà máy: Hiện sản phẩm nhà máy đa dạng Phân loại theo bao bì sản phẩm bia nhà máy gồm: Bia 330ml đỏ, Bia 330ml xanh, Bia 450ml đỏ cao, Bia 45 lùn, Bia chai PET, Bia chai inox, Bia Royal Bia. .. Diên Phú + giáp núi Sơ đồ tổng thể nhà máy Bia Việt Đức LÊ THANH PHONG_55CTP2 Trang BÁO CÁO THỰC TẬP LÊ THANH PHONG_55CTP2 GVHD: NGUYỄN THỊ HÀ Trang BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: NGUYỄN THỊ HÀ Khu xử lý... PHONG_55CTP2 Trang 22 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: NGUYỄN THỊ HÀ Nấm men không bị nhiễm tạp - Nguyên liệu thay thế: (gạo) Trong sản xuất bia nhà máy Bia Việt Đức nhiều nhà máy sản xuất bia khác, việc dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập nhà máy bia , Báo cáo thực tập nhà máy bia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay