BÀI SOẠN CHỦ đề DUNG DỊCH hóa học 8

31 271 2
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 07:12

Là giáo án mới soạn theo chủ đề môn hóa học 8KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINHCHỦ ĐỀ: DUNG DỊCH (6 tiết: Tiết 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66) I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ.1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ.Kiến thức: HS nêu được: Khái niệm về dung môi, chất tan, dung dịch, dung dịch bão hòa, dung dịch chưa bão hòa. Biện pháp làm quá trình hòa tan một số chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn, đó là sự khuấy trộn, sự đun nóng và nghiền nhỏ chất rắn. Bằng thực nghiệm HS có thể nhận biết chất tan, không tan trong nước. HS nêu được độ tan của một chất trong nước, nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của một chất trong nước. Ý nghĩa của nồng độ phần trăm, công thức tính nồng độ phần trăm. Ý nghĩa của nồng moll, công thức tính nồng độ moll. HS thực hiện phần tính toán các đại l¬ượng liên quan đến dung dịch như: L¬ượng chất tan, khối l¬ượng chất tan, khối l¬ượng dung dịch, khối lượng dung môi, thể tích dung môi, để từ đó đáp ứng yêu cầu pha chế một dung dịch với nồng độ cho trư¬ớc.Kĩ năng: Pha chế một dung dịch bão hoà và chưa bão hoà. Hòa tan nhanh được một số chất rắn cụ thể (đường, muối ăn, thuốc tím…) trong nước. Phân biệt được hỗn hợp với dung dịch, chất tan với dung môi, dung dịch bão hòa với dung dịch chưa bão hòa trong một số hiện tượng của đời sống hằng ngày. HS biết cách làm thí nghiệm để xác định chất tan, chất không tan trong nước, suy luận để tìm được những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của một chất trong nước. Rèn luyện kỹ năng làm bài tập về độ tan. HS biết vận dụng công thức tính nồng độ phần trăm, nồng độ moll vào tính toán các bài toán có liên quan. Tính toán, pha chế một dung dịch theo số liệu đã tính toán. Tính toán, pha loãng một dung dịch theo số liệu đã tính toán.Thái độ: Học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực hợp tác nhóm. Yêu thích môn học, hăng say xây dựng bài, có tinh thần tập thể cao. Liên hệ trong thực tế độ tan của các chất trong nước.2. Định hướng các năng lực có thể hình thành và phát triển. Năng lực sử dụng ngôn ngữ, thuật ngữ hóa học, hợp tác nhóm. Năng lực tính toán hóa học và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Năng lực thực hành, vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống. ... để xác tăng, giảm dung dịch định nồng độ nồng độ dung phần trăm dịch nồng độ mol dung dịch 23 Chủ đề dung dịch - Hóa học B Xây dựng hệ thống câu hỏi/ tập gắn với chủ đề dung dịch Mức độ nhận biết:... = = 0 ,8 M V1 + V2 PHIẾU HỌC TẬP Bài tập 1: Trộn 50 gam dung dịch muối ăn có nồng độ 20% với 50gam dung dịch muối ăn 5% Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu HD: 15 Chủ đề dung dịch - Hóa học C%... hòa II Dung dịch chưa bão hòa dung dịch bão hòa *Ở nhiệt độ xác định: - Dung dịch chưa bão hồ dung dịch hồ tan thêm chất tan - Dung dịch bão hoà dung dịch khơng thể hồ tan thêm chất tan Nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI SOẠN CHỦ đề DUNG DỊCH hóa học 8, BÀI SOẠN CHỦ đề DUNG DỊCH hóa học 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay