BÀI SOẠN CHỦ đề DUNG DỊCH hóa học 8

31 29 1
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 07:12

Là giáo án mới soạn theo chủ đề môn hóa học 8KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINHCHỦ ĐỀ: DUNG DỊCH (6 tiết: Tiết 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66) I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ.1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ.Kiến thức: HS nêu được: Khái niệm về dung môi, chất tan, dung dịch, dung dịch bão hòa, dung dịch chưa bão hòa. Biện pháp làm quá trình hòa tan một số chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn, đó là sự khuấy trộn, sự đun nóng và nghiền nhỏ chất rắn. Bằng thực nghiệm HS có thể nhận biết chất tan, không tan trong nước. HS nêu được độ tan của một chất trong nước, nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của một chất trong nước. Ý nghĩa của nồng độ phần trăm, công thức tính nồng độ phần trăm. Ý nghĩa của nồng moll, công thức tính nồng độ moll. HS thực hiện phần tính toán các đại l¬ượng liên quan đến dung dịch như: L¬ượng chất tan, khối l¬ượng chất tan, khối l¬ượng dung dịch, khối lượng dung môi, thể tích dung môi, để từ đó đáp ứng yêu cầu pha chế một dung dịch với nồng độ cho trư¬ớc.Kĩ năng: Pha chế một dung dịch bão hoà và chưa bão hoà. Hòa tan nhanh được một số chất rắn cụ thể (đường, muối ăn, thuốc tím…) trong nước. Phân biệt được hỗn hợp với dung dịch, chất tan với dung môi, dung dịch bão hòa với dung dịch chưa bão hòa trong một số hiện tượng của đời sống hằng ngày. HS biết cách làm thí nghiệm để xác định chất tan, chất không tan trong nước, suy luận để tìm được những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của một chất trong nước. Rèn luyện kỹ năng làm bài tập về độ tan. HS biết vận dụng công thức tính nồng độ phần trăm, nồng độ moll vào tính toán các bài toán có liên quan. Tính toán, pha chế một dung dịch theo số liệu đã tính toán. Tính toán, pha loãng một dung dịch theo số liệu đã tính toán.Thái độ: Học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực hợp tác nhóm. Yêu thích môn học, hăng say xây dựng bài, có tinh thần tập thể cao. Liên hệ trong thực tế độ tan của các chất trong nước.2. Định hướng các năng lực có thể hình thành và phát triển. Năng lực sử dụng ngôn ngữ, thuật ngữ hóa học, hợp tác nhóm. Năng lực tính toán hóa học và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Năng lực thực hành, vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống. Chủ đề dung dịch - Hóa học KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH CHỦ ĐỀ: DUNG DỊCH (6 tiết: Tiết 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66) I MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ Kiến thức, kĩ năng, thái độ Kiến thức: HS nêu được: - Khái niệm dung môi, chất tan, dung dịch, dung dịch bão hòa, dung dịch chưa bão hòa - Biện pháp làm q trình hòa tan số chất rắn nước xảy nhanh hơn, khuấy trộn, đun nóng nghiền nhỏ chất rắn - Bằng thực nghiệm HS nhận biết chất tan, không tan nước - HS nêu độ tan chất nước, nêu yếu tố ảnh hưởng đến độ tan chất nước - Ý nghĩa nồng độ phần trăm, cơng thức tính nồng độ phần trăm - Ý nghĩa nồng mol/l, cơng thức tính nồng độ mol/l - HS thực phần tính tốn đại lượng liên quan đến dung dịch như: Lượng chất tan, khối lượng chất tan, khối lượng dung dịch, khối lượng dung mơi, thể tích dung mơi, để từ đáp ứng yêu cầu pha chế dung dịch với nồng độ cho trước Kĩ năng: - Pha chế dung dịch bão hồ chưa bão hồ - Hòa tan nhanh số chất rắn cụ thể (đường, muối ăn, thuốc tím…) nước - Phân biệt hỗn hợp với dung dịch, chất tan với dung môi, dung dịch bão hòa với dung dịch chưa bão hòa số tượng đời sống ngày - HS biết cách làm thí nghiệm để xác định chất tan, chất khơng tan nước, suy luận để tìm yếu tố ảnh hưởng đến độ tan chất nước - Rèn luyện kỹ làm tập độ tan - HS biết vận dụng công thức tính nồng độ phần trăm, nồng độ mol/l vào tính tốn tốn có liên quan - Tính toán, pha chế dung dịch theo số liệu tính tốn - Tính tốn, pha lỗng dung dịch theo số liệu tính tốn Thái độ: - Học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực hợp tác nhóm - u thích mơn học, hăng say xây dựng bài, có tinh thần tập thể cao - Liên hệ thực tế độ tan chất nước Chủ đề dung dịch - Hóa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực sử dụng ngôn ngữ, thuật ngữ hóa học, hợp tác nhóm - Năng lực tính tốn hóa học giải vấn đề cách sáng tạo - Năng lực thực hành, vận dụng kiến thức hóa học vào sống II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên: - Dụng cụ: Cân, kính thủy tinh, cốc thuỷ tinh, cốc thủy tinh có vạch chia, đũa thuỷ tinh, đèn cồn, diêm, đèn cồn - Hoá chất: Nước, đường, xăng, dầu ăn, muối NaCl, CaCO3, CuSO4 - Các tập vận dụng tính nồng độ phần trăm, nồng độ mol đại lượng liên quan Học sinh: Ôn lại kiến thức học, đọc trước III CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG Tiết 1: Dung dịch Tiết 2: Độ tan chất nước Tiết 3: Nồng độ phần trăm dung dịch Tiết 4, 5: Nồng độ mol dung dịch Tiết 6: Pha chế dung dịch A HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, KẾT NỐI (KHỞI ĐỘNG) Học sinh hoạt động cá nhân để hoàn thành phiếu học tập số PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: Bài Trong muối ăn có lẫn cát, làm để tách cát khỏi muối ăn? Bài Từ nước muối, nước đường làm để lấy muối, đường? Bài Cho chất: Đá vôi (CaCO 3), cát trắng (SiO2); muối ăn (NaCl), đường, rượu Hỏi: Chất tan nước, chất không tan nước Bài 4: Quan sát hình ảnh sau đây: Trên nhãn lọ hóa chất có ghi dung dịch HCl 32%, H2SO4 50% Những số có ý nghĩa gì? Chủ đề dung dịch - Hóa học B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Tiết Hoạt động 1: Tìm hiểu dung dịch (Học sinh hoạt cá nhân) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Trong phòng thí nghiệm hay đời - Tiếp nhận thơng tin sống hàng ngày thường hòa NL cần đạt NL tái tan chất rắn hay lỏng nước hay xăng, dầu, rượu đểdung dịch Vậy dung dịch gì? Bài học hơm tìm hiểu khái niệm Nội dung 1: Tìm hiểu khái niệm: Dung môi- chất tan- dung dịch - Hướng dẫn HS làm thí nghiệm - Làm Thí nghiệm 1: Cho thìa NL theo nhóm đường vào cốc nước → khuấy nhẹ thực hành, giải vấn - Hướng dẫn nhóm quan sát → đề ghi lại nhận xét → trình bày cách sáng GV giới thiệu: Lúc đường nước hòa tan với nhau, đồng tạo với nhau, gọi dung dịch nước đường - Ở thí nghiệm GV hỏi: + Đường chất tan ?1 Chất gọi chất tan + Nước hồ tan đường → dung mơi dung dịch trên? + Nước hòa tan nhiều ?2 Nước có khả hòa chất khác Muối ăn, rượu, khí chất khác? ví dụ? oxi Vậy nước trường hợp gọi dung môi Nước đường dung dịch GV: Hướng dẫn học sinh làm thí HS làm thí nghiệm 2: nghiệm sách giáo khoa NL thực + Cho dầu ăn cốc đựng hành, quan - Yêu cầu học sinh quan sát, nhận xét xăng (dầu hỏa), khuấy sát, giải + Cho thìa dầu ăn vào cốc đựng vấn nước khuấy đề - Quan sát nhận xét cách sáng Chủ đề dung dịch - Hóa học HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NL cần đạt + Cốc 1: dầu hoả hoà tan dầu tạo ăn tạo thành hỗn hợp đồng - Giới thiệu: + Cốc 2: nước khơng hồ tan + Dầu ăn tan xăng (dầu hỏa) tạo dầu ăn Dầu ăn không tan, lên thành tạo thành hỗn hợp đồng mặt nước  dầu ăn nước gọi dung dịch cốc dung dịch + Dầu ăn không tan nước nên - Nhận xét: không tạo thành dung dịch + Dầu ăn: chất tan + Dầu hoả (xăng): dung môi - Cho hs thảo luận nhóm cho biết: - Hình thành khái niệm: Chất tan, chất tan, dung môi thí nghiệm dung mơi, dung dịch Vậy em hiểu dung môi; - VD: chất tan dung dịch? - Nước biển ? lấy ví dụ dung dịch rõ + Dung môi: nước chất tan, dung môi dung dịch + Chất tan: muối … - Nước mía GV nhận xét, chốt lại định nghĩa + Dung môi: nước + Chất tan: đường … I Dung môi – Chất tan – Dung dịch Dung mơi Dung mơi chất có khả hoà tan chất khác để tạo thành dung dịch VD: Nước, xăng, dầu, rượu, este, axeton, trở thành dung môi Chất tan Chất tan chất bị hòa tan dung mơi Dung dịch Dung dịch hỗn hợp đồng dung môi chất tan mdd = mct + mdm - VD: - Nước biển + Dung môi: nước + Chất tan: muối … - Nước đường + Dung môi: nước + Chất tan: đường … Chủ đề dung dịch - Hóa học HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NL cần đạt Nội dung 2: Tìm hiểu dung dịch bão hoà dung dịch chưa bão hoà - Hướng dẫn hs nghiên cứu thí - Nêu mục đích, dụng cụ, hóa chất, NL thực nghiệm cách tiến hành hành, quan - Hướng dẫn HS làm thí nghiệm - Làm thí nghiệm 3: sát, - Hướng dẫn hs quan sát, nhận xét Cho đường vào cốc nước - Yêu cầu nhóm trình bày nhận khuấy  quan sát  tiếp tục đề xét cho thêm đường vào khuấy cách tạo  quan sát, nhận xét giải vấn sáng (Giữ nguyên nhiệt độ) GV củng cố: - Dung dịch nước đường có khả Lúc đầu đường tan hết nước  hoà tan thêm đường ta dung dịch chưa bão hòa  - Sau đó: Dung dịch nước đường tiếp tục cho thêm đường vào khuấy khơng thể hồ tan thêm đường đều, đường khơng thể tan (đường dư) nước  ta dung dịch bão HS nêu định nghĩa: * Ở nhiệt độ xác định: hòa GV gọi học sinh nêu định nghĩa - Dung dịch hòa tan thêm dung dịch bão hòa dung dịch chưa chất tan gọi dung dịch chưa bão hòa bão hòa - Dung dịch khơng thể hòa tan thêm chất tan gọi dung dịch bão hòa II Dung dịch chưa bão hòa dung dịch bão hòa *Ở nhiệt độ xác định: - Dung dịch chưa bão hồ dung dịch hồ tan thêm chất tan - Dung dịch bão hoà dung dịch khơng thể hồ tan thêm chất tan Nội dung 3: Tìm hiểu biện pháp hòa tan nhanh chất rắn nước - Hướng dẫn HS nghiên cứu tình - Dự đoán NL huống: cho vào cốc (25 ml nước) + Cốc I: muối tan chậm luận, suy dự lượng muối ăn + Cốc II, III: muối tan nhanh đoán, giải + Cốc I: để yên cốc I (IV) + Cốc II: khuấy + Cốc III: đun nóng + Cốc IV: tan nhanh cốc I đề cách chậm cốc II & III + Cốc IV: nghiền nhỏ muối ăn vấn sáng tạo Chủ đề dung dịch - Hóa học HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NL cần đạt - Yêu cầu nhóm dự đốn cốc muối hòa tan nhanh hơn, ghi lại kết → trình bày  Vậy muốn trình hồ tan chất - biện pháp để q trình hồ tan rắn nước nhanh ta nên chất rắn nước nhanh thực biện pháp nào? hơn: - Yêu cầu nhóm đọc SGK → thảo + Khuấy dung dịch: liên tục tạo tiếp xúc phân tử bề luận, trả lời ?Vì khuấy dung dịch trình mặt chất rắn phân tử nước + Đun nóng dung dịch: phân tử hồ tan chất rắn nhanh ?Vì đun nóng, q trình hồ nước chuyển động nhanh tăng số lần va chạm phân tử nước tan nhanh phân tử bề mặt chất rắn ?Vì nghiền nhỏ chất rắn → + Nghiền nhỏ: tăng diện tích tiếp xúc phân tử nước phân tan nhanh tử chất rắn III Làm để trình hòa tan chất rắn nước xảy nhanh Muốn q trình hồ tan chất rắn xảy nhanh hơn, thực 1, biện pháp sau: + Khuấy dung dịch: liên tục tạo tiếp xúc phân tử bề mặt chất rắn phân tử nước + Đun nóng dung dịch: phân tử nước chuyển động nhanh tăng số lần va chạm phân tử nước phân tử bề mặt chất rắn + Nghiền nhỏ: tăng diện tích tiếp xúc phân tử nước phân tử chất rắn PHIẾU HỌC TẬP Bài Nêu định nghĩa, lấy ví dụ: Dung mơi, chất tan, dung dịch Bài Nêu biện pháp hòa tan nhanh chất rắn nước? Bài Giải thích đường đóng túi (1kg) có dạng hạt nhỏ? Bàidùng nước lạnh để pha đường không? Muốn uống nước đường ngọt, mát phải làm nào? Chủ đề dung dịch - Hóa học Tiết Hoạt động 2: Tìm hiểu độ tan chất nước (Học sinh hoạt cá nhân) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Năng lực cần đạt - Ở nhiệt độ xác định: khả - Tiếp nhận thông tin - NL tái tan dung môi chất xác đinh Đối với chất định, nhiệt độ khác khả tan dung mơi có khác không Bài học ôm giúp em hiểu sâu Nội dung 1: Tìm hiểu chất tan chất không tan - Hướng dẫn hs nghiên cứu thí nghiệm - Hs nêu: mục đích, dụng cụ, hóa NL thực 1, SGK chất, cách tiến hành thí nghiệm 1, hành, * Nhóm làm thí nghiệm 1: quan sát, - Hướng dẫn HS làm thí nghiệm theo + Cho lượng nhỏ CaCO3 vào nước giải nhóm cất, lắc mạnh + Lọc lấy nước lọc vấn đề cách + Nhỏ vài giọt lên kính sáng tạo + Hơ nóng lửa đèn cồn để nước bay - Hướng dẫn hs: Quan sát, Nhận xét → → Quan sát, nhận xét: Tấm kính ghi kết vào giấy khơng để lại dấu vết, chứng tỏ CaCO3 khơng tan nước * Nhóm làm thí nghiệm 2: - Hướng dẫn HS làm thí nghiệm theo + Cho lượng nhỏ NaCl vào nước nhóm cất, lắc mạnh Thí nghiệm 2: thay muối CaCO + Lọc lấy nước lọc + Nhỏ vài giọt lên kính NaCl → làm thí nghiệm - Hướng dẫn hs: Quan sát, Nhận xét → + Hơ nóng lửa đèn cồn để nước bay ghi kết vào giấy Quan sát, nhận xét: Sau nước bay hết, kính có vết cặn màu trắng Kết luận: Chủ đề dung dịch - Hóa học HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Năng lực cần đạt - Muối CaCO3 không tan nước - Muối NaCl tan nước - Với lượng nước đường - Vận dụng kiến thức thực tế trả lời: hay muối ăn tan nhiều Đường tan nước nhiều ?Qua tượng thí nghiệm muối ăn em rút kết luận (về chất tan Nhận xét: có chất tan, có chất khơng chất khơng tan) tan nước Nhưng có chất tan chất tan nhiều nước I Chất tan chất khơng tan Thí nghiệm tính tan chất Có chất khơng tan có chất tan nước Có chất tan nhiều, có chất tan nước VD: + Đá vơi, cát, thủy tinh, cao su không tan nước + Muối ăn, rượu, đường, giấm tan nước + Đường tan nước nhiều muối ăn + Rượu, giấm tan vô hạn nước + Ca(OH)2 (vôi tôi); CaSO4 (thạch cao) tan nước - Yêu cầu HS nhóm quan sát bảng - Hầu hết axit tan trừ H2SiO3 Nl tính tan (Phụ lục SGK-T156), thảo (Axit silixic) quan sát, nhận luận rút nhận xét vấn đề - Phần lớn bazơ khơng tan trừ xét, phân sau: ? Tính tan axit, bazơ NaOH, KOH, Ca(OH)2; Ba(OH)2; LiOH; loại ? Những muối kim loại nào, gốc - Muối: kim loại Na, K, Li tan axit tan hết nước Muối Nitrat tan hết ? Những muối phần lớn không Phần lớn muối Cl, =SO4 tan tan nước nước → Yêu cầu HS trình bày kết - Phần lớn muối =CO3, nhóm  PO không tan - Yêu cầu HS quan sát bảng tính - Bài tập tan viết CTHH của: a) HCl, H2SO4, H2SiO3 a/ axit tan axit không tan b) NaOH, Ba(OH)2, b/ bazơ tan bazơ không tan Mg(OH)2 Cu(OH)2, Chủ đề dung dịch - Hóa học HOẠT ĐỘNG CỦA GV c/ muối tan, muối không tan HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Năng lực cần đạt c) Muối tan: NaCl, FeSO4; KNO3 Muối không tan: BaSO4; CaCO Tính tan nước số axit, bazơ muối a) Axit: hầu hết axit tan nước trừ H2SiO3 (Axit silixic) b) Bazơ: phần lớn bazơ không tan nước trừ NaOH, KOH, Ba(OH)2; LiOH; Ca(OH)2 tan; c) Muối: Na, K, Li gốc  NO3 tan + Phần lớn muối gốc Cl, =SO4 tan Trừ AgCl; HgCl; PbCl2 tan; BaSO4; PbSO4; Ag2SO4 tan; CaSO4 tan + Phần lớn muối gốc = CO 3,  PO4; =S; =SO3 không tan Nội dung 2: Tìm hiểu độ tan chất nước - Để biểu thị khối lượng chất tan Nl nghiên khối lượng dung môi người ta cứu dùng khái niệm “độ tan” → Yêu cầu HS đọc SGK: Cho biết độ - Đọc SGK tan kí hiệu gì? → ý nghĩa - Ký hiệu S -Vd: 250C: độ tan của: - S: khối lượng chất tan 100g + Đường là: 240g H2O + Muối ăn là: 36g → Ý nghĩa - Ở 25oC: + 100g nước hoà tan 240g đường tạo thành dung dịch bão hòa + 100g nước hòa tan hết 36g muối ăn tạo thành dung dịch bão hòa II Độ tan chất nước Định nghĩa: Độ tan (S) chất nước số gam chất tan 100g nước để tạo thành dung dịch bão hoà nhiệt độ xác định NL ? Độ tan chất rắn phụ thuộc - HS nghiên cứu SGK-T140 trả lời vào yếu tố - Đa số chất rắn: nhiệt độ tăng độ thuyết ? Yêu cầu HS quan sát hình 65 → tan S tăng trình nhận xét NL Riêng Na2SO nhiệt độ  → S giải vấn ? Theo em Skhí tăng hay giảm nhiệt - Quan sát hình 66 → trả lời: độ tăng Đối với chất khí: nhiệt độ tăng → đề Chủ đề dung dịch - Hóa học HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Năng lực cần đạt cách sáng - Độ tan chất khí phụ thuộc vào S nhiệt độ áp suất nào? - Liên hệ cách bảo quản nước ngọt, tạo Năng lực - Yêu cầu HS lấy vd: bia, … tính tốn hóa học Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan a/ Độ tan phần lớn chất rắn tăng nhiệt độ tăng b/ Độ tan chất khí tăng nhiệt độ giảm áp suất tăng PHIẾU HỌC TẬP Định nghĩa, ý nghĩa độ tan chất nước? Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan? Tính tan nước axit, bazơ, muối sunfat, clorua, nitrat, cacbonat, photphat? Tiết 3, Hoạt động 3: Tìm hiểu nồng độ dung dịch (Học sinh hoạt cá nhân) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Năng lực cần đạt - Giới thiệu học: Để biểu thị tỉ lệ - Tiếp nhận thông tin NL chất dung dịch, người ta sử dụng khái niệm nồng độ dung dịch: nồng độ tái % nồng độ mol Nội dung 1: Tìm hiểu nồng độ phần trăm dung dịch (Học sinh hoạt cá nhân) - Giới thiệu nồng độ % (C%) - Yêu cầu HS đọc SGK → định nghĩa - HS nghiên cứu SGK Nêu khái NL niệm nồng độ phần trăm C%, cơng nghiên - Nêu ký hiệu: thức tính m C% = ct 100% mdd + Khối lượng chất tan mct + Khối lượng dd mdd + Nồng độ % kí hiệu C% Suy ra: m ct = C%mdd ; mdd =  Rút cơng thức tính C% + Dựa vào công thức C% Hãy viết công thức tính: mct =?; mdd =? - Yêu cầu HS đọc VD1: hồ tan 10 Và có: mdd = mct + mdm cứu, suy luận mct C% NL giải vấn đề cách sáng tạo Năng lực Chủ đề dung dịch - Hóa học HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Năng lực cần đạt bước chung để pha chế dung dịch Bước 2: Pha chế theo nồng độ phần trăm cho trước Cách khác: Dung dịch CuSO4 10% Suy ra: Cứ 100g dd hoà tan 10g CuSO4 50g dd hoà tan 5g CuSO4  mdm = mdd – mct = 50 – = 45g - Nghe làm theo: GV: Cho học sinh nghiên cứu tập + Cân 5g CuSO4 cho vào cốc 1b) SGK nêu bước tính tốn + Cân 45g H2O (hoặc 45 ml) → rót để pha chế dung dịch vào cốc, khuấy nhẹ → 50g dung dịch H2SO4 10% HS: tính tốn: GV: Cho học sinh nhận xét, đánh giá, - Thảo luận đưa bước pha bổ sung cho đúng- Giáo viên nhận xét, chế đưa kết luận * Pha chế: Cân lấy 8g CuSO cho vào cốc thủy tinh có dung tích 100ml Rót dần nước cất vào cốc khuấy nhẹ, đến 50ml dung dịch dừng lại Ta 50ml dung dịch CuSO4 1M I Cách pha chế dung dịch theo nồng độ cho trước Bài tập a) Pha chế 50g dung dịch CuSO có nồng độ 10% *Tính tốn: - Khối lượng CuSO4 có 50g CuSO 10% là: mct = mdd.C% = 50.10% = 5(g) Khối lượng nước có 50g dung dịch: mdm = mdd – mct = 50 – = 45(g) *Cách pha chế: - Cân lấy gam chất tan CuSO4 cho vào cốc có dung tích phù hợp, cân lấy 45 gam nước rót từ từ vào cốc đựng chất tan cho, khuấy nhẹ ta 50 gam dd CuSO4 10% b) Pha chế 50ml dung dịch CuSO4 nồng độ 1M *Tính tốn: - Số mol chất tan: nCuSO4= 1.0,05 = 0,05 mol 17 Chủ đề dung dịch - Hóa học HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Năng lực cần đạt - Khối lượng chất tan: mCuSO4= 0,05160 = 8g *Cách pha chế: Cân lấy 8g CuSO4 cho vào cốc thủy tinh có dung tích 100ml Rót dần nước cất vào cốc khuấy nhẹ, đến 50ml dung dịch dừng lại Ta 50ml dung dịch CuSO4 1M Nội dung 2: Tìm hiểu cách pha lỗng dung dịch theo nồng độ cho trước * GV hướng dẫn HS làm tập - *HS nghe GV hướng dẫn cách tính NL SGK-T148 toán cách pha chế nghiên *GV hướng dẫn cho học sinh cách *Sau HS tiến hành tính tốn cứu, suy tính tốn trước, sau hướng dẫn học giới thiệu cách pha chế luận sinh cách pha chế sau: a) NL giải a) *Tính tốn: - Tìm số mol chất tan có 100ml vấn + Tính số mol MgSO4 dung dịch MgSO4 0,4M từ dung dịch đề + Áp dụng công thức tính nồng độ mol MgSO4 2M cách sáng ta tính thể tích MgSO tạo nMgSO4= 0,4.0,1 = 0,04 (mol) Năng lực + Như đong 20ml dd MgSO4 - Tính thể tích dd MgSO4 2M tính tốn 2M Sau lấy nước cất cho từ từ vào chứa 0,04 mol MgSO4 hóa học đến vạch 100ml ta 100ml dd V = 0,04: = 0,02 (l) = 20ml MgSO4 0,4M *Cách pha chế: Đong lấy 20ml dd MgSO4 2M cho vào cốc chia độ có dung tích 200 ml Thêm từ từ nước cất vào cốc khuấy đến vạch 100ml dừng lại Ta 100ml dd MgSO4 0,4M - GV tiếp tục giới thiệu cách tính tốn *Tính tốn: NL cách pha chế cho học sinh hiểu - Áp dụng cơng thức tính nồng độ % nghiên làm ý b) cứu, suy Ta có: mct = 150.2,5% = 3,75(g) - Sau GV yêu cầu học sinh thảo - mdd = 3,75: 10% = 37,5(g) luận nhóm 7’ để trình cách tính - m = 150 - 37,5 = 112,5(g) H2O toán cách pha chế loãng dung *Cách pha chế: dịch - Cân lấy 37,5g dd NaCl 10% ban đầu, sau rót vào cốc vào bình 18 luận NL giải vấn đề cách sáng tạo Chủ đề dung dịch - Hóa học HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH có dung tích khoảng 200ml Năng lực cần đạt Năng lực - Cuối GV nhận xét kết luận - Cân lấy 112,5g nước cất sau rót tính tốn học vào cốc đựng dd NaCl nói hóa học Khuấy đều, ta 150g dd NaCl 2,5% II Cách pha chế loãng dung dịch theo nồng độ cho trước Bài tập (SGK-T148) a) Pha chế 100ml dung dịch MgSO4 0,4M từ dung dịch MgSO4 2M *Tính tốn: 100ml = 0,1l - Số mol chất tan có 100ml dd MgSO4 0,4M: nMgSO4= 0,4.0,1= 0,04(mol) - Thể tích dd MgSO4 2M có chứa 0,04 mol MgSO4 là: V = 0,04:2 = 0,02(l) = 20ml * Cách pha chế: Đong lấy 20ml dd MgSO4 2M cho vào cốc chia độ có dung tích 200 ml Thêm từ từ nước cất vào cốc khuấy đến vạch 100ml dừng lại Ta 100ml dd MgSO4 0,4M b) Pha chế 150g dd NaCl 2,5% từ dd NaCl 10% * Tính tốn: - Khối lượng NaCl có 150g dd NaCl 2,5% là: mct = 150.2,5% = 3,75(g) - Khối lượng dd NaCl 10% có chứa 3,75g NaCl là: mdd = 3,75: 10% = 37,5(g) - Khối lượng nước cần pha thêm là: mH2O= 150-37,5 = 112,5(g) *Cách pha chế: - Cân lấy 37,5g dd NaCl 10% ban đầu, sau rót vào cốc vào bình có dung tích khoảng 200ml - Cân lấy 112,5g nước cất sau rót vào cốc đựng dd NaCl nói Khuấy đều, ta 150g dd NaCl 2,5% PHIẾU HỌC TẬP Bài tập 1: a) Pha chế 50 gam dung dịch NaOH có nồng độ 15% b) Pha chế 100ml dd NaOH có nồng độ mol/l HD: a) *Tính tốn: - Khối lượng chất tan: mNaOH = 50.15 = 7,5(g) 100 19 Chủ đề dung dịch - Hóa học - Khối lượng dung môi: mdm = 50 - 7,5 = 42,5(g) * Cách pha chế: Cân lấy 7,5 gam NaOH cho vào cốc thuỷ tinh có dung tích phù hợp, cân lấy 42,5 gam nước rót từ từ vào cốc thuỷ tinh chứa 7,5g NaOH khuấy nhẹ ta dd NaOH 15% cho b) *Tính tốn Số mol chất tan là: n = 0,1.2 = 0,2(mol) Khối lượng chất tan cần lấy là: m = 0,2.40 = 8(g) *Cách pha chế: Cân lấy gam NaOH cho vào cốc có dung tích phù hợp, rót từ từ nước vào cốc khuấy nhẹ đến 100ml ta dd cho - Bài tập 2: Hãy trình bày cách pha chế: + 50g dung dịch CuSO4 15% + 300 ml dung dịch NaOH 2M Bài tập 3: Hãy trình bày cách pha chế: a Pha 200 ml dung dịch NaCl 0,5 M từ dung dịch NaCl 2M b Pha 100 gam dung dịch KOH 5% từ dung dịch KOH 10% HD: a) *Tính tốn: Số mol chất tan là: - n = 0,5 0,2 = 0,1 (mol) Thể tích dd NaCl 2M cần lấy để pha: - V = 0,1: = 0,05(l) = 50(ml) *Cách pha chế: Đong lấy 50 ml dung dịch NaCl 2M cho vào cốc có dung tích phù hợp, rót nước từ từ vào cốc vạch 200 ml, khuấy nhẹ ta 200ml dung dịch NaCl 0,5M yêu cầu b) *Tính toán: - Khối lượng KOH: m = 100.5% = 5(gam) Khối lượng dung dịch KOH ban đầu cần lấy là: m = 5: 10% = 50(gam) - Khối lượng nước cần lấy để pha: - mdm = 100 - 50 = 50 (g) 20 Chủ đề dung dịch - Hóa học *Cách pha chế: Cân lấy 50 gam dung dịch KOH 10% cho vào cốc có dung tích phù hợp, cân lấy 50 gam nước cho từ từ vào cốc đựng chất tan khuấy nhẹ ta 100g dung dịch KOH 5% C LUYỆN TẬP Học sinh hoạt động cá nhân cặp đôi trao đổi nhóm - Củng cố, khắc sâu kiến thức học, cụ thể: Bài tập 1: Bằng cách có 200g dung dịch BaCl2 5%: a Hòa tan 190g BaCl2 10g nước? b Hòa tan 10g BaCl2 190g nước? c Hòa tan 100g BaCl2 100g nước? d Hòa tan 200g BaCl2 10g nước? e Hòa tan 10g BaCl2 200g nước? Tìm kết Bài tập 2: Tính nồng độ mol 850 ml dung dịchhòa tan 20g KNO3 Kết là: a 0,233M b 23,3M c 2,33M d 233M Bài tập 3: Trình bày cách pha chế 150g dung dịch CuSO4 8% D VẬN DỤNG VÀ TÌM TỊI MỞ RỘNG Học sinh giải tập sau: VD1: Cần hoà tan g NaOH vào 200 g dd NaOH 20%, để có dd NaOH 40%? VD2: Cần hồ tan g H2SO 96% vào 200 g dd H2SO4 60% để dd có nồng độ 90%? VD3: Cần pha g nước vào 500 g dd NaOH 12% để có dd NaOH 8%? VD4: Cần hoà tan gCuSO4.5H2O vào 120 gdd CuSO4 10% để thu dd CuSO4 20%? VD5: Tính khối lượng muối natri clorua tan 830g nước 25oC Biết nhiệt độ độ tan NaCl 36,2g Tính nồng độ phần trăm dung dịch bão hòa nhiệt độ Hướng dẫn VD1:Áp dụng quy tắc đường chéo ta có: * Dung dịch 1: m1 = xg? C1= 100% *Dung dịch 2: m2= 200g C2= 20% m1 C2  C 20 m 200  66, g     m1   m2 C  C1 60 3 *Dung dịch mới:m = m1+ m2 21 Chủ đề dung dịch - Hóa học C = 40% m1 (C2  C ) 30    m2  5.m2  5.200  1000 g m2 (C  C1 ) m1 C2  C m 500     m1    250 g VD3: m2 C  C1 2 160.100 VD4: C% CuSO4.5H2O là:  64% ; M gdd CuSO 4.5H2O 250 VD2 Tương tự: 64% 10 20% 120g CuSO4  mCuSO 4.5H2O  22 120.10  27.3 44 10% 44 Chủ đề dung dịch - Hóa học IV CÂU HỎI/BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC A Bảng mô tả mức độ nhận thức định hướng lực hình thành Loại câu hỏi/ tập Mô tả mức độ cần đạt Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Câu hỏi/ HS nêu - Nêu - Nêu ý tập định tính khái niệm: dd, cơng thức tính nghĩa số (TN, TL) dung mơi, chất đại lượng nhãn hóa chất có tan, độ tan, nồng liên quan ghi nồng độ dung độ phần trăm khối lượng dung dịch dung dịch, dịch, dung môi, nồng độ mol chất tan, độ tan, - Nêu nồng độ dung cơng thức tính dịch, thể tích nồng độ dung dung dịch, … dịch Câu hỏi/ Áp dụng - Áp dụng công - Từ cơng thức Tính tập lượng định cơng thức thức tính tính nồng độ nồng độ dung tính nồng độ nồng độ phần dung dịch biến dịch sau (TN, TL) mol, nồng độ % trăm nồng độ đổi tính đại pha lỗng dung dịch mol dung lượng liên quan - Giải dịch khối lượng tập tính theo dung dịch, khối PTHH có liên lượng chất tan, quan đến nồng dung môi, … độ dung dịch Bài tập thực Chọn dụng cụ, Tiến hành pha - Thực thí - Thực thí hành/thí hóa chất cần chế dung dịch nghiệm thực nghiệm làm nghiệm thiết để pha chế nghiệm để xác tăng, giảm dung dịch định nồng độ nồng độ dung phần trăm dịch nồng độ mol dung dịch 23 Chủ đề dung dịch - Hóa học B Xây dựng hệ thống câu hỏi/ tập gắn với chủ đề dung dịch Mức độ nhận biết: Câu 1: Nêu định nghĩa viết cơng thức tính nồng độ phần trăm dung dịch? Giải thích đại lượng công thức? Câu 2: Nêu định nghĩa viết cơng thức tính nồng độ mol dung dịch? Giải thích đại lượng cơng thức? Câu 3: Hãy chọn câu trả lời chỗ sai câu trả lời không sau đây: a, Nồng độ phần trăm dung dịch cho biết: Số gam chất tan 100g dung môi Số gam chất tan 100g dung dịch Số gam chất tan lit dung dịch Số gam chất tan lit dung môi Số gam chất tan lượng dung dịch xác định b, Nồng độ mol dung dịch cho biết: Số gam chất tan lit dung dịch Số mol chất tan lit dung dịch Số mol chất tan lit dung môi Số gam chất tan lit dung môi Số mol chất tan lượng dung dịch xác định Câu Để tính nồng độ mol dung dịch NaOH, người ta làm nào? A Tính số gam NaOH có 100g dung dịch B Tính số gam NaOH có lít dung dịch C Tính số gam NaOH có 1000g dung dịch D Tính số mol NaOH có lít dung dịch Mức độ thơng hiểu: Câu 1: Từ cơng thức tính nồng độ phần trăm dung dịch cho biết cơng thức tính khối lượng chất tan, khối lượng dung dịch? Câu 2: Từ cơng thức tính nồng độ mol dung dịch cho biết cơng thức tính số mol chất tan, thể tích dung dịch? Câu Với lượng chất tan xác định tăng thể tích dung mơi thì: A C% tăng, CM tăng C C% tăng, CM giảm B C% giảm, CM giảm D C% giảm, CM tăng Câu Hoà tan mol H2SO4 vào 18g nước Nồng độ phần trăm dung dịch thu là: A 84,22% B 84,15% C 84,25% D 84,48% Câu Hoà tan 117g NaCl vào nước để 1,25 lít dung dịch Dung dịch thu có nồng độ mol là: A 1,5M 24 B 1,6M C 1,7M D 1,8M Chủ đề dung dịch - Hóa học Mức độ vận dụng thấp: Bài 1: a Tính độ tan muối ăn 20oC Biết nhiệt độ 50 g nước hồ tan tối đa 17,95 g NaCl b Có g muối ăn kg dd bão muối ăn 20oC, biết độ tan muối ăn nhiệt độ 35,9 g Bài 2: a Cho biết độ tan chất A nước 10 C 15 g, 90 C 50 g Hỏi làm lạnh 600 g dung dịch bão hoà A 90 C xuống 10 C có g chất A thoát (kết tinh ) b Như câu a trước làm lạnh ta đun đuổi bớt 200 g nước.(cho bay hơi) Bài 3: a Tính % khối lượng nước kết tinh xô đa Na2CO3.10H2O; CuSO 4.5H2O b Để xác định số phân tử H2O kết tinh người ta lấy 25 g tinh thể đồng sunfat ngậm nước CuSO4.xH2O (màu xanh), đun nóng tới khối lượng không đổi thu 16 g chất rắn trắng (CuSO4 khan) Tính số phân tử nước x Bài 4: a Hoà tan hoàn toàn 6,66g tinh thể Al2(SO4)3.nH 2O vào nước thành dd A.Lấy 1/10 dd A cho tác dụng với dd BaCl2 dư thu 0,699 g kết tủa Xác định công thức tinh thể muối sunfat nhơm b Hồ tan 24,4 g BaCl2.xH2O vào 175,6 g nước thu dd 10,4%.Tính x c Cơ cạn từ từ 200 ml dd CuSO4 0,2 M thu 10 g tinh thể CuSO4.yH2O Tính y Bài 5: a.Tính số mol NaOH có 500 ml dd NaOH 20% (d=1,2 g/ml) b.Hãy thiết lập biểu thức tổng quát tính số mol chất tan A V ml dd A nồng độ C%,khối lượng riêng d c.Hãy biểu diễn dd H2SO4 đặc 98% (d =1,84 g/ml ) theo nồng độ mol d Lập biểu thức liên hệ nồng độ %,khối lượng riêng nồng độ mol Bài 6: a Lấy 100 ml dd hỗn hợp HCl HNO3 cho tác dụng với dd AgNO vừa đủ Sau phản ứng thu 4,305 g kết tủa,Lọc bỏ kết tủa,nước lọc tác dụng với 40 ml dd NaOH 2M (vừa đủ ) b Viết PTPỨ c Xác định nồng độ mol /lít axit hỗn hợp đầu Bài 7: a Cần ml dd H2SO4 98% (D = 1,84 g/ml ) để điều chế lít dd H2SO4 4M 25 Chủ đề dung dịch - Hóa học b Đốt cháy hồn tồn a g P chất X.Hoà tan hoàn toàn X vào 500 ml H2O dd axit có nồng độ 24,5 %.Tính a (Biết DH2O=1 g /ml) Bài 8: Cho lượng bột sắt dư vào 500 ml dd H2SO 4,thu 33,6 lít H2 (đktc ) a Tính khối lượng bột sắt tham gia phản ứng b Làm bay dd sau phản ứng thu muối ngậm nước FeSO4.7H2O.Tính khối lượng muối thu c Xác định nồng độ mol dd H2SO dùng Bài 9: Cho 15,5 g Na2O tác dụng với nước thu 0,5 lít dd a Viết PTPỨ tính nồng độ mol dd bazơ b Tính thể tích dd H2SO4 20% (D=1,14 g/ml ) để trung hoà dd bazơ thu c Tính nồng độ mol chất có dd sau phản ứng trung hoà Bài 10: a Cho dd NaOH 25%,D = 1,28 g/ ml.Hỏi 150 ml dd kiềm có khả hấp thụ tối b đa lít CO2 Cho 0,1 mol CO2 hấp thụ vào 400 ml dd NaOH a% (D=1,18 g/ml )sau thêm lượng dư BaCl2 vào thấy tạo thành 18,715 g kết tủa.Tính a c Cho 1,12 lít CO2 (đktc ) tác dụng vừa đủ với 100 ml dd NaOH tạo muối trung hồ *Tính nồng độ mol dd NaOH dùng * Tính nồng độ % dd muối sau phản ứng.Biết dd sau phản ứng có khối lượng 105 g Bài 11: Cho 9,4 g K2O vào nước Tính khối lượng SO2 cần thiết phản ứng với dung dịch để tạo thành:  Muối trung hoà  Muối axit  Hỗn hợp muối axit muối trung hoà theo tỷ lệ số mol 2: Bài 12: a Hoà tan 50 g tinh thể CuSO4.5H2O vào 390ml H2O nhận dd có khối lượng riêng 1,1g/ml Tính nồng độ % nồng độ mol dd thu b Tính nồng độ mol dd NaOH 20% (D=1,2 g/ml ) c Tính nồng độ % dd H2SO4 2M (D=1,176 g/ ml Bài 13: a Nêu cách tạo dd HCl 14,6% dd HCl 2M từ 8,96dm3 khí HCl (đktc ) b Tính thể tích dd chứa H2SO4 1M lẫn với HCl 2M cần thiết để trung hoà 200 ml dd NaOH 20% (D=1,2 g/ml ) 26 Chủ đề dung dịch - Hóa học c Tính khối lượng dd chứa hỗn hợp NaOH 20% Ba(OH)2 8,55% cần thiết để trung hoà 224 g dd HNO 4,5M.( D=1,12 g/ ml) d Tính thể tích dd HNO3 10% (D=1,06 g/ml)và HNO340% (D=1,25 g/ ml )để trộn chúng với thu lít dd HNO3 15% (D=1,08 g/ml) Bài 14: a Có dd NaOH 30% Tính tỷ lệ lượng nước lượng dd cần thiết để có dd 10 % b Cần cô cạn lượng dd giảm lần để thu dd 50% Bài 15: Trên nhãn lọ hóa chất có ghi: - Dung dịch NaOH 1M - Dung dịch NaCl 5% Hãy cho biết ý nghĩa kí hiệu Bài 16: Trộn 50gam dung dịch muối ăn có nồng độ 20% với 50gam dung dịch muối ăn 5% Tính C% dung dịch thu được? Bài 17: Cho sẵn dung dịch NaOH 2M nước cất Tính tốn nêu cách pha 100ml dung dịch NaOH 1,5M Bài 18 Để pha 100g dung dịch CuSO 4% khối lượng nước cần lấy là: A 95g B 96g C 97g D 98g Bài 19 Muốn pha 100ml dung dịch H2SO 3M khối lượng H2SO4 cần lấy là: A 26,4g B 27,5g C.28,6g D 29,4g Mức độ vận dụng cao: Bài 1: Cho lượng bột sắt dư vào 50 ml dung dịch Axit sunfuric Phản ứng xong thu 3,36 lít khí hidro (đktc) a Viết phương trình hóa học b Tính khối lượng sắt tham gia phản ứng c Tính nồng độ mol dung dịch axit sunfuric dùng Bài Cho 1,96 gam bột Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 10% có khối lượng riêng 1,12 gam/ml Sau phản ứng kết thúc, cho biết: a, Phản ứng hóa học xảy b, Chất dư? c, Tính nồng độ mol chất dung dịch sau phản ứng biết thể tích dung dịch thay đổi khơng đáng kể Bài Trình bày phương pháp thực nghiệm để xác định nồng độ phần trăm nồng độ mol mẫu dung dịch NaCl có sẵn phòng thí nghiệm? 27 Chủ đề dung dịch - Hóa học Bài Bạn em pha lỗng axit cách rót từ từ 10g dung dịch H2SO4 50% vào nước sau thu 40g dung dịch H2SO4 a) Tính nồng độ phần trăm dung dịch H2SO4 sau pha lỗng b) Tính nồng độ mol dung dịch H2SO4 sau pha loãng, biết dung dịch tích 36ml Bài Làm lạnh 600g ddbh NaCl từ 900C  100C có gam tinh thể NaCl tách Biết độ tan NaCl 900C 100C là: 50gam ; 35 gam Hướng dẫn: * Ở 900C có T = 50 gam nên ta có: 100gam H2O + 50g NaCl  150g ddbh ?  m NaCl (tan)  600  50  200g 150 600g m H2O (dung moâ i)  600  200  400g (khơng đổi)  * Ở 100C có T = 35 g nên ta có: ? 100 gam H2O hồ tan 35 g NaCl 400g  ? 400  35  140g 100 Khối lượng NaCl kết tinh: 200 – 140 = 60 gam  m NaCl (tan)  Bài Độ tan CuSO4 850C 120C 87,7g 35,5g Khi làm lạnh 1887 gam dung dịch bão hoà CuSO4 từ 80 0C  120C có gam tinh thể CuSO4.5H2O tách khỏi dung dịch Hướng dẫn: Lưu ý chất kết tinh ngậm nước nên lượng nước dung dịch thay đổi Ở 85 C, TCuSO4  87,7 gam  187,7 gam ddbh có 87,7 gam CuSO4 + 100g H2O 1887g - 887gam CuSO4 + 1000g H2O Gọi x số mol CuSO4.5H2O tách  khối lượng H2O tách ra: 90x (g) Khối lượng CuSO4 tách ra: 160x(gam) Ở 120C, TCuSO4  35,5 nên ta có phương trình: 887  160x 35,5  1000  90x 100 giải x = 4,08 mol Khối lượng CuSO4.5H2O kết tinh: 250  4,08 =1020 gam Bài Cho 0,2 mol CuO tan hoàn tồn H2SO4 20% đun nóng, sau làm nguội dung dịch đến 100C Tính khối lượng tinh thể CuSO4 5H2O tách khỏi dung dịch, biết độ tan CuSO4 100C 14,4 gam/100g H2O ( ĐS: 30,7 gam) Hướng dẫn: CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O 0,2 0,2 Khối lượng ddH2SO4: 0,2 0,2 (mol) 0,  98 100% = 98g 20 Khối lượng CuSO4 tạo ra: 0,2 160 = 32 gam Gọi x số mol CuSO4.5H2O tách  mdd (sau pư) = (0,2 80) + 98 – 250x (gam) Vì độ tan CuSO4 100C T = 14,4 gam, nên ta có: 28 Chủ đề dung dịch - Hóa học 32  160x 14, giải x = 0,1228 mol  m CuSO 5H O (KT)  30, gam  112  250x 114, Bài Có 600 gam dung dịch KClO3 bão hoà (200C) nồng độ 6,5% cho bay bớt nước sau lại giữ hỗn hợp 200C ta hỗn hợp có khối lượng chung 413gam a) Tính khối lượng chất rắn kết tinh b) Tính khối lượng nước khối lượng KClO3 dung dịch lại Hướng dẫn: làm bay bớt nước dung dịch bão hoà đưa nhiệt độ ban đầu ln có xuất chất rắn kết tinh Đặt khối lượng rắn KT là: x(g), gọi lượng dung dịch sau bay là: y(g)  x  y  413   hệ pt:  6,5y  x  100  39 giải hệ phương trình tìm x= 13 y =400 Bài Có 540 g ddbh AgNO3 100C, đun nóng dd đến 600C phải thêm gam AgNO3 để đạt bảo hoà Biết độ tan AgNO3 100C 600C 170g 525gam Bài 10 Xác định lượng kết tinh MgSO4.6H2O làm lạnh 1642g ddbh từ 800C xuống 200C Biết độ tan MgSO4 64,2 g (800C) 44,5g (200C) Bài 11 Cho biết nồng độ dd bão hòa KAl(SO4)2 200C 5,56% a) Tính độ tan KAl(SO4)2 200C b) Lấy m gam dung dịch bão hồ KAl(SO4)2.12H2O 200C để đun nóng bay 200g nước, phần lại làm lạnh đến 20 0C Tính khối lượng tinh thể phèn KAl(SO4)2.12H2O kết tinh Bài 12 Cho biết độ tan CaSO4 0,2 gam/100g nước nhiệt độ 200C khối lượng riêng dung dịch bão hoà CaSO4 200C D =1g/ml Nếu trộn 50ml dung dịch CaCl2 0,012M với 150ml dung dịch Na2SO4 0,04M (ở 200C) có kết tủa xuất hay khơng? Hướng dẫn: tính nồng độ CaSO4 dung dịch thu được, bé nồng độ bão hồ khơng có kết tủa (và ngược lại) Kết quả: khơng có kết tủa Bài 13 Ở 120C có 1335gam dung dịch bão hồ CuSO4 Đun nóng dung dịch lên đến 900C Hỏi phải thêm vào dung dịch gam CuSO4 để dung dịch bão hoà nhiệt độ Biết độ tan CuSO4 120C 900C 33,5g 80g (ĐS:465gam CuSO4) Bài 14 Thêm dẫn dung dịch KOH 33,6% vào 40,3ml dung dịch HNO3 37,8% (D = 1,24 g/ml) đến trung hồ hồn tồn thu dung dịch A Đưa dung dịch A 0C dung dịch B có nồng độ 11,6% khối lượng muối tách m (gam) Hãy tính m cho biết dung dịch B bão hoà chưa ? ? ĐS: m = 21,15 gam, dung dịch bão hồ có m (gam) muối khơng tan thêm Bài 15: a Tính lượng tinh thể CuSO4.5H2O cần thiết để hoà tan 400 g CuSO4 2% để thu dd CuSO4 nồng độ 1M (D = 1,1 g/ml ) b Có dd H2SO4: Dung dịch A có nồng độ 14,3 M (D=1,43 g/ml).Dung dịch B có nồng độ 2,18 M (D = 1,09 g/ml) Dung dịch C có nồng độ 6,1 M (D = 1,22 g/ml) Trộn A B theo tỷ lệ mA : mB để thu dung dịch C Bài 16: a.Trung hoà dd NaHSO3 26% cần dd H2SO4 19,6 % Xác định nồng độ % dd sau trung hoà 29 Chủ đề dung dịch - Hóa học b Tính nồng độ dd thu hoà tan 200 g anhydric sunfuaric vào 500 ml dd H2SO4 24,5% (D=1,2 g/ml ) Bài 17: a Cho 100 g dd Na2 CO3 16,96% tác dụng với 200 g dd BaCl2 10,4% Sau phản ứng, lọc bỏ kết tủa dd Tính C% chất tan dung dịch A b Hoà tan lượng muối cacbonat kim loại hoá trị II H2SO4 14,7% Sau khí khơng nữ a lọc bỏ chất rắn, dd chứa 17% muối sunfat tan Xác định kim loại hố trị II Bài 18: a) Tính C% dd H2SO4 biết cho lượng dd tác dụng với lượng dư Na-Mg lượng H2 thoát 4,5% lượng dd axit dùng b) Trộn 50ml dd Fe2(SO4)3 với 100 ml Ba(OH)2 thu kết tủa A dd B Lọc lấy A đem nung nhiệt độ cao đến hoàn toàn thu 0,850g chất rắn Dung dịch B cho tác dụng với 100 ml H2SO4 0,05M tách 0,466g kết tủa Tính CM dung dịch ban đầu Nhận xét, rút kinh nghiệm: KÍ DUYỆT CỦA TỔ CHUN MƠN 30 Chủ đề dung dịch - Hóa học XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN, XÂY DỰNG, ỦNG HỘ ĐT: 0982192056 31 ... để xác tăng, giảm dung dịch định nồng độ nồng độ dung phần trăm dịch nồng độ mol dung dịch 23 Chủ đề dung dịch - Hóa học B Xây dựng hệ thống câu hỏi/ tập gắn với chủ đề dung dịch Mức độ nhận biết:... = = 0 ,8 M V1 + V2 PHIẾU HỌC TẬP Bài tập 1: Trộn 50 gam dung dịch muối ăn có nồng độ 20% với 50gam dung dịch muối ăn 5% Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu HD: 15 Chủ đề dung dịch - Hóa học C%... hòa II Dung dịch chưa bão hòa dung dịch bão hòa *Ở nhiệt độ xác định: - Dung dịch chưa bão hồ dung dịch hồ tan thêm chất tan - Dung dịch bão hoà dung dịch khơng thể hồ tan thêm chất tan Nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI SOẠN CHỦ đề DUNG DỊCH hóa học 8, BÀI SOẠN CHỦ đề DUNG DỊCH hóa học 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay